Tag Archives: verkering

Loesje vertelt over assie verkering heb….

Loesje

Deze week ga mij verhaaltje over mij eigen leeve, assie ook jou beebie op moet foede. U weet ik heb mij moeiluke tijd achter mij rug, mij hart heb veel verdriet gehad en ik kreeg mij leevestaak van mij opfoede.

Toofenaar

Dan moet jij sterk zijn maar jij kom er ook achter, jij kan nie alles. Jij ben geen toofenaar, jij heb maar 4 poote. Jij kan nie jou beebie opfoede, jou verdriet verwerke, aantrekkeluk blijfe voor jou verkering en ook nog jou tonijn in jou bek steeke. Mij eigen wor al moe assie eraan denk. Jij ben maar één poes. Mij Bert zeg mij eigen vorige week, Loes jij moet uitkijke dattie nie oferspanne wor. Jij moet aan jou selluf gaan denke….

Jou eige

Daar zit jij dan met jou goed gedrag. Jij wil teegespartele maar jij heb er de kracht niemeer foor…. Jij moet jou eigen leeve onder jou loep neeme en jij moet eerluk zijn. Heb jou verkering gelijk? Van me eigen heb ik toen eerst mij 8 garnaale en mij 3 tonijne weggewerk. Dattie weer lucht krijg. Jij word gekonfronteer met jou eigen.
Ken u dat, dattie van binne voel hij heb gelijk? En het kan ook zijn dattie zeg zij heb gelijk, u weet van me eigen ben ik mij groote fen van gember neutraal. Assie maar durf toegeefe aan u eigen, dat heb niks met jou gember te maake. Van me eigen heb ik veel erfaring met toegeefe. Dan hebbie wel meer inzicht in jou eigen. Inzicht is belangrijk want dan kan jij probeere te redde wat jij nog redde kan….

Mij hart

Tusse mij schrokke van mij vis door kwam mij hart tot mij besef. Ik zeg u eerlijk, ik kreeg mij oog opener. Dattie ineens weet, jij ben nie goed beezig. Mij schrik sloeg mij om mij hart.
Heb ik mij verkering, mij Huiskater Bert ferwaarloos?? Toen heb mij hart gehuil. Mij groote traan over mij wang. Mij Bert, mij liefde van mij leeve. Mij jongen die zofeel begrip heb opgebrach voor mij eigen. Assie iets nie wil is jou verkering ferwaarloose. Jij krijg nie jou heele leeve kanse en u weet, mij Bert is mij geluk. Mij Bert zorg dat mij hart leef, dattie spannende gefoelens heb.
Assie jou eigen ferwaarloos, hebbie jou verkering niks te geeve. En assie vriende heb dan hebbie voor jou vriende ook niks in jou aanbieding. Willie dat?

Tips

LoesjeWat kan jij doen assie soiets voel?

 • Jij moet eerst goed voor jou eigen zorge, assie gelukkig wil zijn in jou liefde dan moet jij jou eigen nie ferwaarlooze.
 • Jij moet eerst jou tonijn eete, dattie goed op jou gewicht blijf. Jij mag ook jou maatje meer koestere. Jij mag het uitstraale.
 • Jij ga jou vacht goed verzorge, dattie er nie bijloopt als jou ferloope tiep. Jij moet aantrekkeluk zijn.
 • Jij zorg dattie rieleks ben, jij kan jou meedietazie doen. Rust en slaape foor jou kondiezie. Dattie lekker in jou vacht kom te zitte.
 • Assie jou eigen goed voel en jij ben sterk genoeg ga jij eerlijk zijn naar jou eigen
 • Dan ga jij eerlijk zijn naar jou verkering. Jij ga jou eigen kwesbaar opstelle.
 • Jij ga moeite doen voor jou verkering. Jij ga jou verkering laate weete dattie belangrijk is. Jij laat het zien en jij laat het voele. Jij kan jou verkering verwenne met vachthapjes, jij duw jou kop in ze vacht.
 • Jij ga jou verkering verleide, jij ga rolle op jou grond met jou buik omhoog. Jij kijk swoel, jij maak jou eigen geluidjes.
 •  Jij ga tijd vrijmaake voor jou verkering. Jij leg jou teelefoon weg en jij ga echt kontak maake. Jij ga nie saame geeme, jij ga praate
 • Jij ga leuke dinge doen saame, bijfoorbeeld renne in jou gras en jij eet vis.
  – saame slaape, daar ga mij eigen verder nie ofer uitweide… Jij mag ook jou preifussie hebbe.
 • Saamezijn is belangrijk! Saame droome en dattie saame voel, jij ben het foor mij.

Jou gember

Van me eigen wil ik nog wel zegge, liefde is vrij. Jij ben gember neutraal en het maak nie uit. Offie kater met jou katerman ben, of jij ben poes met jou poezedame. Van me eigen ben ik poes met mij katerman. Jou gember heb niks te maake met jou hart. Assie jou verkering nie kwijt wil moet jij infesteere. Assie dat doe, jij laat jou hart zien en spreeke, hebbie jou groote kans dat jou verkering met jou verder wil.
Hoop dat mij Bert nie in ze slaap is gevalle…

Liefs van Loesje

Vandaag ben ik jarig

jarig

Vandaag ben ik jarig. Ik ben 11 geworden dus nou ben ik een serieuze seniorkater. Mijn vrouw zegt dat ik in de kracht van mijn leven ben. Vind ik ook.

Tien

Vorig jaar had ik een online feest op mijn Feesboek en ik deed een actie wegens mijn verjaardag. Ik werd tien en ik hoopte toen dat ik met al mijn vrienden tien dekentjes naar het asiel kon laten sturen. Want vroeger lag ik als bange asiel-jongen daar graag onder. Dus daarom. Het lukte supergoed er gingen heel veel dekentjes naar het asiel. Dat was mijn tiende verjaardag.

Elf

En nou ben ik dus elf.  Ik ga geen aksie doen want Katrien is pas over de Regenboogbrug gegaan en daar moet ik over nadenken en ik ben ook emo. Van thuis krijg ik een muis en een extra snek en een lange knuffel met complimenten en ik mag het ook op feesboek zeggen. En dat is fijn genoeg voor nou.

Mijn plan voor de dag is een beetje bankhangen, uit het raam kijken naar hoe de straat is en dan bankhangen en tussendoor ook knuffels.

Twaalf

Als ik twaalf ben dan ga ik weer iets groots doen, dan voel ik gewoon. Het is ook leuk om eem aksie te doen want dan geeft spanning. Maar nou hoef ik het even niet. Zachte gewone dingen zijn fijn genoeg.

Verkering

Er is ook nog iets waardoor het al een superfijne dag is en dat is dat Loes en ik drie jaar verkering hebben. En elke dag was fijn en goed en gewoon. Ze steunt mij en ze is zacht en lief en mooi en verstandig en ik leer van alles.  Toen had ik dat van de verkering gevraagd en ze zei van ja. Ik snap niet wat ze in me ziet maar ik zie alles in haar!!! Dat wilde ik nog even zeggen.

Loesje vertelt: als ik mij worksjop maak…

moeilijke gevoelensVorige week was mij worksjop van me Faalentijn en ik wil U bedanke want U heb mij hart geraak. Iedereen deed mee van ze eigen en dan hebbie wel geluk.

Er was veel liefde op me Faalentijn en iedereen was enthoesjast. Kuupidoo heb me pijle goed gericht. Mij visboer heb ze tweede fieliejaal kunne openen want hij krijg me vis niet meer aangesleep. Van me eigen hoef hij niet met me vis te sleepe, ik vind het ook goed assie me vis gewoon kom brenge.

Mij hart help mij op mijn weg

Vandaag wil ik U vertellen wat belangrijk is assie een worksjop maak. Misschien denk U wel dat ik 6 visse wegwerk en dat mij worksjop dan klaar is. Van me eigen zou dat best mooge maar ik zeg U eerlijk, er kom veel meer bij kijke. U weet ik ben gefoelig en mij vrouw zeg ook, Loes jou hart doet altijd mee. Zonder mij hart zou ik mij worksjop niet kunne maake. Mij hart help mij op mij weg. U kan van mij niet verwachte dat mij worksjop gaat over zaake van de rand. Daar heb mij hart geen verstand van. Mij worksjop heb altijd te maake met gefoel. Assie iets doet wat voel U dan? Dat is belangrijk en U kan ervan leere. Maar mij worksjop sta of valt met mij plan. Assie geen plan heb, dan hebbie niks.

Wij zijn wel een tiem

In mij plan zit ook mij footosjoet want ik wil U laate zien wat U kan voele en wat U dan moet doen. Mij footosjoet is mij grootste opgafe want van mij eigen moet ik dan pooseere en mij vrouw maak me footoos. Ik geef mij aanwijsing aan mij vrouw maar zij denk soms anders. Dan wil ik ligge van mij rust maar mij vrouw zeg dan,  springe Loes! Van mij eigen spring ik nooit, ik vind er niks aan. Maar mij vrouw heb soms ze eigen fantaazie, ik trek mij dan terug met mij tonijn. Dan wacht ik tot mij vrouw mij weer snap, zij doet wel haar best. En in mij hart voel ik, wij zijn wel een tiem en dat is belangrijk.

Meer zekerheid van U eigen

Dan kom ze afwerking van me worksjop. Mij vrouw en mij eigen bekijke mij footoos en dan kom wel mij konfrontasie met mij eigen. U ken het vast wel dat U denk, lig mij vacht wel goed? Zijn me snorhaare niet te lang? Misschien moet ik toch meer sjelei bij me tonijn want me buik is aan mij maagere kant. Als poes heb ik ook mij onzeekerhede en mij Bert ziet mij footoos ook. Dan wil ik er wel op mij poesbest uitzien.

Maar ik weiger wel om mij eigen te footoosjoppe. Soms zou ik best me buik wat grooter wille, maar jij kan niet altijd hebbe wat jij wil. Jij moet jou eigen ik wel leere akzepteere en ook jou tekortkooming assie die heb. En U kan altijd U emoozie deele met mij foedingsadvieze. Dan voel U zich vast beeter en U heb meer zekerheid van U eigen.

In jou hart

Mij Bert doet mij pr en hij noem dat mij pubblik rieleesijon. In mij kop dacht ik, die vis die ken ik nie maar ik moest mij bij mij les houwe. Soms doet me Bert ze intervjuuw en dan ben ik verleege. Dan moet ik mij eigen verkoope en dat vind ik moeilijk. Ik ben bescheiden en ik leef in mij hart. Gelukkig ken mij Bert mij goed, hij stel altijd ze juiste vraage. Dan kan ik wel mij antwoord geeve, hij zeg Loes jij heb jou antwoord in jou hart. Dan gebeur er iets in mij eigen, hij til mij naar mij hooger nivoo. Dat is wat liefde kan doen, assie ervoor open sta.
Voor mij Faalentijn heb mij Bert mij wel mij grootste verassing gegeeve. Hij heb mij filmpje gemaak en U heb het van U eigen kunnen zien. Mij Bert heb ze eigen overtroffe. Ik voelde mij traan van me ontroering en ik zeg U eerlijk, ik wis niet eens dat ik kon akteere!

Ik wil u graag helpe

Voor mij toekomt wil ik graag nog vaaker me worksjop geeve. Maar van me eigen zou ik het fijn vinde assie thuis mee wil denke. Misschien heb U wel u eigen onderwerp en kan ik mij worksjop voor U maake. Mij hart heb nu best al wat erfaring en ik wil u graag helpe van me eigen.

 • Heb u  gefoelens waar U meer van wil weete?
 • Zit u in een moeilijke situuaazie waarvan U zegt Loes wat is jouw mening van je eige?
 • Is er wat anders?

U kunt het hieronder laten weten.

Dank U wel,

Liefs van Loesje

Loesje vertelt: over verkering hebben

verkering

Vorige week zei een lieve mevrouw op me Feesboek dat me Bert en ik van me eigen al best lang verkering hebben. Ik voelde mij hartje trillen van me geluk. Want best lang is best fijn en me jaar is nog maar net begonnen.

Misschien is het over ze tijdje nog wel langer. Ik vind verkering wel heel fijn en ik heb nu ook al best veel erfaring. Ik dacht nu ik al zolang verkering heb wil ik er best iets meer over vertellen van me eigen. Dat ik mij erfaring deel en dat U er van kan leere.

Vlinders

Assie verkering heb dan hebbie vlinders want dan ben U ook verliefd. U mag het best weete van me eigen, ik ben heel erg verliefd op me Bert. Hij heb iets in ze eigen waar ik gek op ben. En ik wist niks van verkering toen ik me Bert voor de eerste keer zag op me Feesboek. Maar het voelde als zacht en fijn en ik moest ook steeds denken aan me Bert. Ik dacht daarvoor alleen maar aan me tonijn maar daar heb ik geen verkering mee. Dus ik moest er wel mee leren omgaan in me kop. Assie verliefd ben hebbie daar niks meer over te zegge. Dan hebbie allemaal emoozie en je tonijn smaak ineens anders.

Verbinding

Van me eigen vind ik verkering wel me mooiste woord. Dan voel ik me Bert in me hart, ook assie niet op me Feesboek is. Dan hebbie verbinding. In U hart kan U voelen, dat iets fijn is en ook als het niet fijn is. Misschien heb U thuis ook wel verkering van U eigen.

En het kan met U man of met U vrouw zijn. Iedereen mag ze eigen liefde voelen. Daar heb niemand iets over te zegge. Ik ben een moderne poes, ik vin het belangrijk dat U geluk voel in U hart. Dat het echt is van ze eigen.

In U hart

Als het echt is kan me tonijn er niet tegenop. Dat heb ik wel gemerk met me Bert. Hij kom wel op me eerste plaats, dat is assie verkering heb.

En U hoef er niet voor saame te wonen. U kan ook verkering hebbe vanuit U eigen huis. Dan ben U niet saame, maar U voel het  toch. Soms gaat verkering ook over maar U liefde blijf toch in U hart. Dan ben U rijk want U hart heb verkering met U gevoel. Dat is ook belangrijk als U niet samen kan zijn.

En het is ook belangrijk om U geluk te voelen. Als poes weet ik nu dat als liefde ooit U hart heb geraakt, U hart het altijd zal weete van ze eigen. Dat heb me Bert me geleerd want hij heb me hart geraak toen ik me Bert voor de eerste keer zag. Hij is me groote liefde dat kan ik voele in me eigen hart.

Liefs van Loesje

Alle mannen opgelet ik heb een vraag

verkeringHoi katermannen, mensenmannen en andere mannen. Dit stukje is speciaal voor jullie. Het gaat over verkering en wat daar moeilijk of juist leuk aan is. Ik zal het uitleggen.

Apart

Ik heb zelf verkering met Loesje. Zij is een lieve mooie zachte poes en ze woont in haar eigen huis. Daar is ze het gelukkigste. Dat snap ik heel goed want ik ben in mijn eigen huis ook het gelukkigste. We hebben elkaar op mijn Facebook ontmoet en toen leerden we elkaar steeds beter kennen. Al toen ik haar foto voor de eerste keer zag, voelde ik me van binnen apart. En nou heb ik dat nog steeds. Dat ik me apart voel en dan op een superfijne manier.

Gemakkelijk

Hoe gaat die verkering dan, zult u vragen. We sturen elkaar elke dag berichtjes en als er wat is meer. En we mailen ook. Loesje en ik vinden het alletwee fijn op die manier. Maar zij hoort net als ik vaak geklaag over verkering. Dat het zo moeilijk is. Dus toen kregen we het idee om samen een eboek te gaan schrijven en dat heet: Verkering is gemakkelijk.

Wij weten wat er gemakkelijk aan is. Maar we weten niet wat er moeilijk aan is.
Dus toen bedachten we, dat gaan we vragen.

Moeilijk

Dus mannen, wat vinden jullie moeilijk of fijn aan verkering? Maakt niet uit of je ook een kat bent of een hond of een mens, verkering is verkering. Heb je verkering of wil je het graag of denk je dat is te moeilijk voor mij? Laat het mij weten. Dan geef ik antwoord. Als je verlegen bent mag het ook anoniem dat vind ik niet erg.

Loesje gaat antwoord geven op vragen van vrouwen. Maar als je niet weet of je een man of een vrouw bent, dan maakt het niet uit wie je mailt.

mijn mail is: huiskaterbert@xs4all.nl