Tag Archives: huispoes loesje

Loesje vertelt assie schrik van het nieuws…

nieuws

Soms begin jou nieuwe jaar en moet jij wenne. Jij wil jou nieuwe jaar leere kenne en jij wil rustig beginne. Van me eigen heb ik u vorige week fertel van mij probleem met mij maatje meer.

Aan mij maat

Mij dokter zeg dat ik aan mij maat ben, hij heb het gezien op ze weegschaal. Van mij eigen wil ik mij leeve nie laate lijde door mij  getal op mij weegschaal. Gelukkig heb u mij allemaal u beste tip gegeeve. Mij hart foel dankbaar zijn maar mij buik foel nog
steeds mij weerstand. Assie het aan mij eigen fraag dan hoef het nie. Mij dokter wil het, hij vin mij buik te groot. Dan hebbie wel jou eigen dielemma waar jij mee worstel. Jij ben er druk mee.
Dan kom jou vrouw ineens en zij zeg, Loes er is iets gebeur en zij geef mij zachte knuffels. Van mij eigen gaf ik wel mij kopjes maar mij ene tand ruik ze onraad. Assie maar één tand heb dan kan jij er wel veel mee. Mij vrouw zeg Loes jou lieve vriend kater Vlo is over ze reegeboogbrug gegaan. Dan sta jou nieuwe jaar stil, van jou ene op jou andere moment. Van mij schrik kon ik mij geluid nie meer maake. Mij traan liep uit mij oog van mij verdriet.

Mij vriend Vlo

Jij fraag jou eigen meteen af in welk jaar jij ben beland? Selluf heb ik er geen ferstand van maar mij hart schrik assie zo moet beginne. Hoe kan jij jou jaar beginne assie jou vriend af moet geeve.
Vlo was mij lieve vriend van mij blog. Assie blogt dan schrijf jij verhaaltjes. Mij vriend Vlo heb ze allemaal, geleeze. Hij was van ze eigen een wijze katerman, hij heb mij eigen geholpe met mij sessuweele foorlichting. Hij gaf iedereen ze tip en hij was vriendeluk. Van me eigen vin ik vriendeluk zijn belangrijk. Jij kan ook blaase maar wat hebbie dan. Jij ferplaats alleen jou lucht en jij koop er niks foor.
Mij vriend Vlo was harteluk en hij was ze eigen bescheide katerman. Hij heb ook mee gedaan met mij hoedjessjoow en hij was trots op ze eigen, spesiejaale hoedje. Het was mij Vlo Hoedje, jij kan ze nerregus koope. In mij hart hoop ik dattie ze hoedje nie fergeete is toen ie over ze reegeboogbrug  ging. Maar misschien hebbie het voor ze vrouw, Mevrouw Vlo achter gelaate. Assie Vlo een beetje ken dan weet jij, hij heb ze hart van goud. Ze hart heb het altijd goed gedaan, het waare ze niere. Ze niere waare stuk, dan kan jij niemeer ferder.
In mij hart geef ik mij trooskopjes aan Mevrouw Vlo. Zij heb het nu noodig.

Be-trek-ke-luk

En daar zit jij dan met jou maatje meer. Jou traan stroom uit jou oog en jij denk waar ben ik van mij eigen mee beezig? Jij ben druk met jou gedoe van jou getal op jou weegschaal. Jij weet nie offie saardiene of jou paaling bij jou visboer moet bestelle. Jij wil jou plan maake maar dan maak jou leeve ze eigen plan.
Mij vrouw zeg, Loes alles is be-trek-ke-luk. Als poes denk ik daar toch ofer na. Wat stel mij maatje teveel foor assie hoor dat jou goede vriend over ze reegeboogbrug is gegaan? Jij kan wel zegge, ieder heb ze eigen ding maar in mij hart zit nu mij ferdriet. Assie zofeel emoozie heb dan kan jij nie aan jou maatje meer gaan werreke.
Mij dokter moet maar wachte met ze kielo, van mij eigen vin ik mij groote buik best be-trek-ke-luk. Mij vrouw maak ze eigen wel zorruge, zij wil nie dat mij buik straks ofer mij grond sleep. Ik geef er niks om, mij hart moet nu eers ferwerke. Dan kan jij al jou visssoorte goed gebruike. Kwaaliteit van mij leeve vin ik nu belangrijk. Mij jaar is nog nieuw genoeg foor mij andere dinge.

Mij gezond

In mij hart weet ik, van mij eigen moet ik wel aan mij gezond denke. Mij Bert zeg het, mij vriende en mij vrouw ook. Mij Doorie is bang en hij ferstop nu ze kaasnoepies. Maar ik zeg u eerluk, ik vin het moeiluk.
nieuwsJij kan wel jou heele leeve op jou visgraat bijte maar wat hebbie eraan? Straks doe jij het ineens niemeer net als bij mij vriend Vlo. Offie nou op jou visgraat bijt of in jou sappige makkareel. Van me eigen kies ik dan wel voor mij makkareel, jij moet er wel jou beste van maake. Mij vrouw zeg, Loes jij ben zo een boergondiese poes. Ik geef er niks om, jij ben wie jij ben.
Mij vriend Vlo heb gezeg dat niemand van ze vriende over ze regenboogbrug mag koome. Hij heb wel gelijk, wij heb al genoeg verdriet. Soms kijk ik naar mij sterre buite, mij lichtpuntjes aan mij heemel. Dan foel ik mij liefde stroom door mij hart. Jij foel wat jij ferloore heb en dat jou liefde nooit oferga. Jij moet het akzepteere en jou eigen leeve weer gaan zoeke. Maar jij heb tijd noodig. Tijd om jou plan weer met jou eigen letters te schrijve. En om jou vriend Vlo los te laate want jij mis hem…

Loesje

Loesje vertelt over assie jou oog onstooke heb

oog

Vorige week foelde ik mij eigen nie fijn. Mij vrouw zat mij eigen steeds in mij gaate te houwe. Jij wor er nie blij van. Van me eigen wilde ik rust en ook veel slaape.

Eete

Misschien denk u nu heb Loes wel kunne eete? Van mij eigen kan ik u wel gerus stelle, mij eete smaak mij altijd prima. Maar ik moet wel zegge, assie jou eete nie kan zien hebbie wel jou andere beleefing. Mij vrouw heb het wel gezien van mij gestuntel. Zij zeg Loes, jou oog is nie goed. Jij ga naar jou dokter!

Fier wiele

Toen heb mij vrouw zonder mij eigen toestemming te fraage, mij dokter gebeld. Dan weet jij wel hoe laat jij leef. Jij heb er niks meer teege in te brenge. Mij vrouw heb ze goeie vriendin gesjartert want zij zeg Loes, jij ga met fier wiele naar jou dokter. Mij vrouw heb van ze eigen maar twee wiele. Van me eigen moei ik me nooit met hoefeel wiele mij vrouw heb. Mij eigen spreekwoord is: assie er geen ferstand van heb hoefie jou eigen er nie mee te moeie. Maar mij mandje stond klaar. Dan hoefie ook niemeer teege te stribbele. Jij kom er toch nie onderuit!

Springe

Mij dokter heb mij heelemaal onnerzocht. Hij zeg Loes jij ben al op jou leeftijd, kan jij nog wel goed springe? Assie al geen onstooke oog heb dan zou jij die wel een krijge assie soiets hoor. Van me eigen spring ik nog goed en mij vrouw zeg het ook. Hij heb mij heupe en mij achterpoote gefoeld. Jij kan het wel nie wille, het gebeur toch.

Weegschaal

Mij dokter zeg, Loes jij ben nog best soepel voor jou leeftijd en jou gewicht! Toen heb ik nie alleen mij oog maar ook mij oor dicht gekneepe! Ik moes op mij weegschaal staan en hij oogzeg dat mij maatje nóg meer is geworre. Ferder ga ik daar nie ofer praate. Jij mag ook jou preifussie hebbe. Mij oog is onstooke, nie mij gewicht! En het heb te maake met mij groonies niesziek zijn. Mij dokter zeg, Loes jou groonies niesziek zijn ga nooit meer beeter worre. Jij moet ermee leere leeve! Toen ben ik in mij mandje gaan zitte! Mij vrouw heb zalluf mee gekreege en van me eigen mocht ik ook mee terug naar mij huis. Dan hebbie wel geluk.

Zallufe

Nu moet ik herstelle heb mij dokter gezegd. Mij vrouw moet mij ooge fier keer op mij dag zallufe. Offie nou wil of nie. Ik vin er niks aan. Mij oog is mij oog en het is intiem. Jij wil er geen gefriemel aan. Mij dokter heb ook gezeg, Loes jij kan nog ziek worre. Dattie ga niese en zo. Dan krijgie antibiootie en jij mag pas terugkoome assie beeter ben en sterk. Dan krijgie jou prik en dan bennie weer bescherm.
Toen heb ik mij eigen wel toe moete spreeke van mij poosietief zijn. Assie soiets hoor ga jij liever seeve paaling ferslinde. Maar assie niks kan zien kan jij jou paaling nie eens vinde!

Met ze vinger

oog
Aureomycin 10mg/g

Mij vrouw zorrug goed voor mij eigen en zij zalluf mij oog. Zij til mij eigen op en zet mij op mij aanrecht. Dan geef zij mij knuffels en zij zeg lieve woordjes. Zij kriebel op mij kop en zij ga achter mij eigen staan. Dan ineens ga zij met ze vinger mij oog zallufe. En ook mij andere oog. En zij hou mij ook teege ze eigen aan gedruk. Van me eigen vin ik er niks aan. Jij moet er toch nie aan denke dattie fijf ooge heb! Gelukkig geef zij mij wel mij snek en dan zettie mij weer op mij grond.

Poosietief blijfe

Het ga nu wel al beeter met mij oog. Dank u wel dattie zo met mij eigen meeleef nu mij eigen in mij mand met mij lappe zit. Het hellup mij hart. Dattie kracht foel om beeter te worre. Dat is belangrijk en mij Bert zeg het ook. Mij Doorie heb ze eigen veel zorruge gemaak, hij kan ze MammaLoesje nog nie misse. Hij stuur mij ze eigen zallumkoesjes, dan breek jou hart. En mij eigen heb er ook van gesmuld want het foel als mediesijn. Dan kan jij poosietief blijfe.
Assie ziek ben moet jij jou kop nie laate hange. Jij moet altijd erregus jou licht blijfe zien en jou vis.

Liefs van Loesje

Loesje vertelt over assie jou nieuwe krabmeubel krijg…

krabmeubelEen tijdje geleede kwam mij vrouw thuis en zij had een hele groote doos in ze hande. Mij hart deed spinne van mij geluk en begeerte. Heb mij vrouw mij heele visboer opgekocht?

Groote doos

Mij vrouw riep ons en ze zeg, kijk eens wat ik heb? Van me eigen lag ik op mij denkpaal, dan kan ik mij leeve goed oferzien. Ik foelde mij nieuwsgierig zijn want assie zo een groote doos zie dan gebeur er toch iets in jou kop. Jij wil toch weete offie tonijn of misschien wel jou krabmeubelzallum heb gekocht. En assie zo een groote doos heb dan hebbie misschien wel al jou faavooriete smaake gekocht.
Assie poes ben dan hebbie feel instink en assie Loes ben dan hebbie fooral veel instink foor jou eete en jou sneks. Van me eigen zat ik op mij puntje van mij denkpaal. Mij snorhaar deed krulle en mij oog was groot van mij begeerte. Mij vrouw deed mij doos open en mij hart klop zo van mij ferlange. Toen haal mij vrouw er groote planke uit en zij zeg. Hier is jullie nieuwe krabmeubel, ik moet het alleen nog in elkaar zetten.
Toen ben ik wel met mij begeerte in mij bek van mij denkpaal gestort.

Saame in jou huis

Misschien denk u nu waarom reageer Loesje zo assie toch iets spesiejaal foor ze eigen krijg. Daar heb u wel gelijk in want mij vrouw heb nog nooit aan mij krabmeubel gehange. Misschien hebbie geen naagels want van me eigen zou het wel mooge. Floris en Zusje gebruike mij krabmeubel ook, mij vrouw zeg dattie foor ons allemaal is van ze eigen. Dan vin ik wel dattie er selluf ook aan mag gaan hange. Jij woon saame in jou huis, jij slaap saame in jou groote bed. Dan kan jij ook saame aan jou krabmeubel hange.
krabmeubelAssie maar nie op mij bak ga, van mij eigen heb ik wel mij preifussie. Jij moet jou grens kenne. Ik vin als mij vrouw mij bak schoonmaak, dattie ze eigen dan al genoeg met mij bak bemoei. Jou bak is toch jou bak, jij kan het nie fergelijke met jou krab-aa-trie-buute. En mij huis sta vol met mij krabmeubels. Mij vrouw heb meer krabmeubels in mij huis dan dattie stoele heb, jij kan ook oferdrijve. Als poes wil ik ook graag nog op mij bank kunne ligge. En mij vis maggie ook best in mij bank serveere. Assie het mij eigen fraag dan vin ik mij bank mij fijnste krabpaal en het mag ook mij stoel zijn. Selluf ben ik nie zo moeiluk.
Ondertusse heb mij vrouw ze eigen uitgesloof met mij planke voor mij nieuwe krabgefaarte. Jij hou het als poes toch in jou gaate.

Ze niewe stoel

Van me eigen moet ik u nu wel iets meer ofer mij ferleede fertelle. En soms foel ik wel mij schaamte. Toen ik hier nog nie zo lang woonde heb ik wel mij vrouw ze stoel en ze bank ferniel. Van me eigen had ik nog nooit zofeel fijne krabmeubels gesien. En mij vrouw zeg, Loes jij heb wel heel veel krab-behoef-te van jou eigen.
Mij rekort is dat mij vrouw ze niewe stoel drie maande in mij huis heb gestaan. Het was mij fijnste krabstoel van mij leeve! Assie zo fijn kan trekke dattie oferal touwtjes zie hange dan hebbie wel jou hoofdprijs te pakke. En assie kat ben dan wil jij rekke en strekke en jij wil oferal aan trekke. Jij wil jou terrein markeere en jou visgeur ferspreide. Dan weet jij wel dat jij het ben van jou eigen. Jij fergis jou eigen nooit. En voor mij broer Floris is het ook fijn want hij heb deemenzie. Hij ruik dan wel mij fertrouwde geur. Dan ga jij jou stoel goed bewerke, jij kom in jou beweeging.
Van me eigen foelde ik mij atleeties en jij ben ook jou eigen peediekuur. Mij naagels foelde scherp en mij poote sterk. Mij vrouw ze stoel heb het nie lang gemaak en ze heb hem selluf mij huis uit gedraage. Van me eigen heb ik daage gezocht en alleen mij vrouw terug gevonde.

Mij hart is geraak

Toen heb mij vrouw ons wel gezeg dattie er iets op ging fersinne. Dan weet jij wel hoe laat jij leef, jij ga jou naagel niemeer stuktrekke aan jou stoel. Mij vrouw is toen begonne met ze krabmaanie. Zij heb foor ons oferal krappaale en meubels neergezet en soms hebbie ze opgehange aan mij muur. Wij kunne rekke en trekke waar dattie wil in mij huis en het is belangrijk.
Toen ben ik wel na gaan denke van mij eigen. Assie gefoelig ben net als mij eigen dan foel jij wel, jou vrouw denk aan jou behoefte.
Froeger dacht nooit iemand aan mij behoefte, jij weet nie wat jou oferkom assie het krabmeubelmeemaak. Mij hart is nu wel geraak, jij foel jij heb een band foor jou leeve. Jou vrouw wil dattie gelukkig ben en jij sta er als poes nie bij stil. Daarom geef ik mij vrouw nu wel mij schootmeedietaasie en assie in mij groote bed lig ga ik boofe op haar ligge. Dan ga ik spinne en rustig slaape, mij hart foel ze eigen veilig. En ik krab aan mij krabmeubels want mij vrouw heb mij netjes opgefoed. Soms ga ik ook op mij krabmeubel zitte, u kan het op mij footoo zien.
In mij hart foel ik dan mij vrouw ze geluk. Want zij heb het van ze eigen in mekaar gezet. En het heb mij maatje meer kunne draage. Dan ken jou vrouw jou eigen wel heel goed.

Wattie kan met jou krabmeubel:

 •  rekke en jij kan strekke
 •  jou naagels scherpe, jij ben jou eigen peediekuur
 •  jou geur afzette van jou tonijnmarkeering
 • jij kan erin ligge en ook er boofe op
 •  jou zallum en jou tonijn eete
 •  jou eigen terugtrekke
 •  assie stres heb kan jij jou eigen afreageere
 •  het hellup assie jou weg kwijt ben, bijfoorbeeld assie deemenzie heb.

Loesje

Loesje vertelt assie jou beebiekitten verlies en jij moet door…

verlies

Soms vraag jij jou eigen af hoe jou sterre sta? Dan is jou leeve ineens in jou roolerkooster en jij heb er niks over te zegge. Jou leeve vraag jou niet offie het wil, offie het aankan van jou eigen. Jij heb er maar mee te diele.

Emmer

Van me eigen was ik nog in mij herstel van mij groote verlies van mij hartjesdinnetje Katrientje. Dan word jij ineens MammaLoesje van twee beebiemeisie en zij blijk onverwacht beebiejonges te zijn. Dan hebbie al genoeg sjok gehad voor 6 tonijne en 4 kielo garnaale.
Maar dan kom het, jou emmer is nog niet leeg. Een van jou twee beebiejonges voel ze eigen niet lekker en voordattie jou tonijn heb doorgeslik is jou beebie Pop over ze Regenboogbrug. Hoe ga jij dat verwerke van jou hart assie ook sterk moet zijn voor jou andere beebie? En jij wil sterk zijn voor  jou soolvrouw en jou soolman? Hoe moetie dat doen? Hoe ga jij verder…?

Erfaring

U weet van mij eigen heb ik veel erfaring van mij emozie maar jij kan ook overdrijfe. Dattie het ook niet meer weet maar dat jij wel sterk moet zijn. Jij word ofervalle met jou verdriet, Poopei voel ze eigen ziek en hij heb Fip.
Dan hebbie jou vierusziekte en niemand kan jou nog beter maake. Jij kan het niet bevatte assie een beebie heb van 10 weeke van ze leeftijd. Jij ben in jou sjok, jij herken sellufs jou tonijn niemeer. Mij soolvrouw heb het mij zachtjes vertel en hoe het was gegaan van ze einde.
Mij hart brak af naast ze scheure van mij hartjesdinnetje Katrien. Van mij eigen wist ik nie meer waar ik moes kijke. Groote traane rolde over mij wange. Mij vrouw heb mij vastgehouwe. Ik moest schokke van mij verdriet. Zo heb zij uure met mij gezeete. Dan krijg jij alle liefde en jou troos die jij nodig heb.

Deele

Maar jij moet opveere, jij kan niet naas jou pakke tonijn blijfe zitte assie nóg een beebie heb. Dan moet jij ergens jou kracht vinde. Ik heb toen wel mij steun gehad van mij verkering Bert. Hij heb mij getroos en mij kop mocht op ze breede katerborst ligge. Dan kom jij wel tot jou rust en jij krijg liefde. Jij voel jou knuffel in jou hart. Dat hebbie wel nodig want jij voel jou eigen verscheur. Jij weet pas dattie jou juiste katerman heb assie soiets meemaak. Dattie op jou katerman terug kan valle en dattie jou eigen mag zijn. Jou verdriet mag deele.
Dat kan jij niet alleen want jij heb zofeel emozie. Verdriet van jou beebie die jij los moet laate en geluk van jou beebie die nog leef, dichtbij jou hart.

Saame

Van me eigen let ik nu goed op mij beebie Dorus, saame met mij soolfamielie. Assie minder eet voel ik mij paniek. Dat moet jij akzepteere,  het hoor erbij. Jij heb zorge want jij heb soiets vreselluks meegemaak. Maar jij moet jou beebie nie verstikke met jou zorg en jou liefde. Mij Dorus moet speele en dattie onbezorg groot kan worde. Hij besef het allemaal nog niet, daar moet jij wel rekening mee houde. En jij moet goed voor jou eigen zorge, jij moet jou tonijn blijve eete. Soms kan jij probeere offie afleiding kan vinde. Misschien kan jij jou meedietazie doen voor jou rust. En jij moet veel knuffele met jou vrouw en jou verkering. Dattie voel dattie er selluf ook nog ben. Dat is belangrijk, jou hart heb liefde nodig. Assie vriende heb kan jij daar ook tonijn mee eete, of jij kan saame gaan snekke.

Boven

Jou verdriet moet ze eigen plaats krijge, assie soiets meemaak dan hebbie tijd nodig. Dattie eroferheen kan koome. Van me eigen weet ik nu, mij Door heb ze naam mee. Hij ga altijd door en ze leeve ga ook door assie gezond blijf van ze eigen.
En mij beebie Pop. Lieve kleine beebiepaarel van mij hart. Jou MammaLoesje ga jou nooit vergeete. Jij ben voor altijd in mij hart. Jij hoor erbij ook al bennie boove. Jij ben nu bij jou tante Katrien, zij zorg voor jou.
Assie nu naar boove kijk zie mij hart veel sterre. Twee sterre sta nu wel op mij foorgrond, mij hartjesdinnetje Katrientje en mij beebie Poopei. Met mij traan in mij oog zie ik wel, mij sterre straale. Jij zwaai met jou hart. En mij beebie Pop kom straks thuis op ze arm van mij soolfamielie. Mij eigen Poppie tatoeazie in mij hart.
Dan kan jij rust krijge…

Mij tips

assie jou beebiekitten verlies en jij moet door…

 • Troos van jou vrouw
 • Steun zoeke bij jou verkering assie die heb
 • Afleiding met jou vriende, saame snekke.
 •  Jou meedietazie doen
 • Tijd om eroferheen te koome
 • Jou andere beebiekitten niet verstikke met jou liefde
 •  Goed voor jou eigen zorge, jou tonijn eete
 •  Akzepteere dattie soms oferbezorg ben van jou andere beebiekitten
 •  Kontak onderhouwe met jou soolfamielie
 •  Jou tatoeazie in jou hart

Liefs van Loesje

Loesje vertelt: over mij denkpaal…

denkpaalVorige week kreeg ik veel reakzie op mij verhaal over mij zin van mij leeve en dattie dan diep moet nadenke. Mij denkpaal kwam hiermee in mij spotlicht te staan want jij kan niet diep nadenke zonder jou denkpaal.

Interakzie

Mij verkering Bert zeg dat assie zofeel reakzie krijg jij ook wat losmaak bij jou leezer. Mij Bert heb veel erfaring, hij leer mij wel de kneepjes van ze vak. Hij zeg, soms is het goed om met jou reakzie iets te doen. Dan hebbie interakzie met jou leezer.
Assie zoiets hoor moet jij wel even tot jou eigen koome. Ik zeg u eerlijk, van mij eigen had ik nog nooit gehoord van mij interakzie. Mij visboer heb alleen ze akzie van ze week! Mij Bert zeg dat assie interakzie heb, dan hebbie jou wisselwerking met jou fens. Van me eigen wissel ik alleen van mij vis. Soms hebbie zalm en meestal tonijn.
En assie zo een moeilijk woord hoor verslind mij kop mij zalm en tonijn in één keer. Dan moet ik verwerke en moet ik nadenke van mij eigen. Dan ga ik wel op mij denkpaal. Ik ga u er nu alles over vertelle.

Hoge denkpaal

Assie na wil denke dan kan jij het beste op jou denkpaal gaan ligge. Van me eigen heb ik mij hoge denkpaal voor mij atleetiese daage, dan moet ik ook klimme. Dan kan jij jou buik niet vol met jou tonijn hebbe want dan breek jou paal onder jou poote af. Voor jou hoge denkpaal moet jij in jou vorm zijn. Dattie fit en atleeties ben van jou lijf en poote en jou kop is scherp. Jij heb enerzie en jij zit in jou akzie. Jij heb planne en jij wil dat er iets gebeur. Jij ben strijdbaar, jij hoor en zie alles.
Van me eigen heb ik mij akzie gevoerd van mij preifussie. Dat was mij eerste akzie van mij leeve. Dan moet jij wel goed voor jou dag koome en assie dan hoog op jou paal lig maak jij wel jou indruk. Mij vrouw heb zich toen van ze eigen maar terug getrokke.
Jij kan rezpekt afdwinge assie zo hoog lig en jij kan alles overzien. Jou denke is vrij en jij kan jou wereld aan. Jij kan kreatief worde assie dat wil maar jij kan ook jou hooge denknivoo prikkele. Jou hoge denkpaal geef vleugels.
Jij ben in jou eigen wereld en jij heb jou ultieme preifussie.

Lage denkpaal

Mij andere denkpaal is mij lage denkpaal, het is mij favoriete plekje in mij huis. Mij lage denkpaal sta teege mij vrouw ze bank aan, dan ben jij toch saame.
Jij kan alles in jou gaate houde maar jij blijf in kontak met jou vrouw. Assie bijfoorbeeld jou snek pak, ben jij er wel als eerste bij. En assie lig uit te buike en jij rol per ongeluk van jou paal dan val jij gewoon in jou bank. Mij lage denkpaal geef mij rust, jij weet jou vrouw zit naast jou. Dan voel ik mij eigen veilig en kan ik nadenke over mij leeve. Toen ontdekte ik ook mij geheimpje, dattie kan droome op jou denkpaal. Jij kan jouw ooge sluite en aan jou verkering denke. Of misschien denk jij liever aan jou tonijn.
Jij kan jou denkpaal als jou droompaal gebruike. Dan hoef jij niet te denke maar jij kan jou droome uitleeve. Jou vrouw zit toch naast jou. Dat is belangrijk want jij woon wel saame. Jij moet wel probeere om sosiejaal te blijve.

Jou alternatief

denkpaalVan me eigen heb ik wel mij geluk dat mij huis twee denkpaale heb. Dan hebbie wel jou goede funnament. Niet ieder huis heb zofeel paale maar jij kan altijd jou alternatief gebruike.
Assie slim ben ga jij gewoon op jou rand van jou bank of stoel ligge. Dan heb niemand er erg in en jij kan ongestoord denke. Jij kan ook jou vensterbank gebruike maar mij eigen erfaring is dattie dan toch snel de neiging heb om te gaan werke. Jij ga jou straat in jou gaate houde en jij verlies jou gedachte. Jij moet wel bij jou les blijve assie wil denke, anders kom jij nergens.
Mij enige uitzondering is assie veel emozie heb. Jou paal kan jou niet voele, jij kan beeter op jou vrouw ze schoot gaan zitte. Dattie echt kontak maak met lange knuffels en aaie en dat er troost is. Soms moet jij voele in plaats van denke. Dan hebbie meer aan jou vrouw dan aan jou denkpaal. Dat is mij erfaring.

Voor u is belangrijk assie weet:
 • Hoge denkpaal:  voor preifussie en akzie voere
 •  Lage denkpaal:  voor rust, droome en assie toch sosiejaal wil zijn
 •  alternatief:  rand van jou bank of stoel
 •  uitzondering: assie veel emozie heb, dan op jou vrouw ze schoot

Liefs van Loesje