Category Archives: Loesje

Loesje vertelt over assie kriesus heb

kriesus

Lieve allemaal het leeve is nu moeiluk weeges mevrouw Coorona en ze fierus. U weet van mij eigen heb ik wel gefraag offie wil fertrekke naar ze eigen kaarantêne. Maar zij heb mij eigen nog niks laate hoore.

Jou eige plan

Dan moet jij jou eigen plan trekke want jij moet nooit bij jou eigen pak neer gaan zitte. Jij moet er selluf nie deeprezief van worre. Daar hebbie niks aan. Wij moet nu allemaal saame soo-lie-dèr zijn met elkaar. Assie kriesus heb is dat belangrijk. Jij heb elkaar noodig ook al kom jij jou huis niemeer uit. Van mij eigen kom ik nooit mij huis uit, dan kan jij wel zegge dattie erfaring heb.

Saame

Assie met iemand saame woon foel jij dat het anders is. Jou vrouw kijk anders. Van mij eigen heb ik zofeel gefoelens, mij vrouw heb foor mij eigen geen geheim meer. Dan wil jij als Huispoes toch jou hellep geeve.
Maar wat kan jij doen? Jij kan altijd beginne met kopjes geeve. Nie jou heele dag door want jou nek krijg er ze nekhenria van. Maar jij kan het doo-seere. Dat jou vrouw foel, jij zie haar. Jij foel haar. Jij ben saame. Dat is belangrijk nu.

Schoot-meeditaazie

Wat jij ook kan doen is jou schoot-meeditaazie. Jij zorrug wel dattie jou poote goed was. Dattie hiegiejeenies ben op jou eigen anders krijgie straks jou kapje foor jou bek. Daar hebbie niks aan. Jij ga bij jou vrouw op ze schoot zitte en jij kijk jou vrouw aan. Jij kijk intenz want zij moet foele, het is seeriejeus. Jij heb het hier wel ofer jou kriesus. Dan ga jij nie met jou feesneus op jou vrouw ferleide. Jij ga kopjes geeve en jij ga spinne. Dan ga jij ligge en assie foel dat jou vrouw rieleks wor, ga jij slaape. Jou vrouw kan jou dan jou zachte knuffels geeve. Dattie foel jij doe het saame.

Preifussie

Assie nu meer saame ben moet jij één ding nie fergeete. Jij zit inees boofe op elkaar ze lip. Daar hebbie nie om gefraag maar mevrouw Coorona wil het zo. Van mij eigen hou ik van mij preifussie. Jij zit er bijfoorbeeld nie op te wachte dat jou vrouw mee ga naar jou bak. Jij heb ruimte noodig, misschien wel anderhalf meeters. Daarom wil ik iedereen mij beste adfies geeve. Preifussie en respek. Ook assie kriesus heb. Jij moet zo denke, jou kriesus hebbie buite jou deur. Daar moet jij jou kriesus ook zien te houwe. Assie met jou vrouw saamewoon is dat belangrijk. Net als grind foor jou bak. Jou kriesus val en sta met grind foor jou bak. Fergeet u nie u huis ermee fol te zette.

kriesusJou tand

Assie lief ben foor elkaar en jij heb oog foor elkaar dan kom jij jou kriesus wel door. Maar mij erfaring is wel, jou kriesus is geen kriesus assie geen tonijn heb. Belangrijk is dattie feel tonijn in jou huis haal. Assie een heftige kriesus heb dan hebbie feel tonijn noodig. Misschien moet jij sellufs ofergaan tot jou tonijn in jou sjelei met garnaaale. Jij heb jou bijt noodig. Dattie jou tand erreges in kan zette assie het moeiluk heb.
Mij tip is wel, houw jou kibbeldinge buite jou deur. Jij kan ook oferdrijfe. Jij krijg er alleen maar probleeme mee. Dat moet jij nie wille.

Mij tips foor assie kriesus heb

 •  soo-lie-daa-rie-teit
 •  ge-doo-seer jou kopjes geeve
 •  schootmeedietaazie
 • preifussie en respek foor elkaar
 • feel tonijn, geen kibbeldinge
 • zorrug foor elkaar, ferlies elkaar nie uit jou oog
 • liefde is altijd goed
 • feel grind foor jou bak

Knuffel foor iedereen van mij eigen, Loesje

Loesje vertelt over assie een dag van geluk heb

gelukMorrege is een van mij mooise daage van mij jaar. Misschien denk u nu wel waar kom Loesje nou weer mee aanzette van ze eigen. Heb ze nie in ze gaate dat iedereen nu feel spanning heb weeges mevrouw Coorona.

Twalletpapier

Ik zeg u eerluk, van mij eigen ken ik haar nie maar zij is wel mij mees bekende mevrouw van mij Feesboek. Mij vrouw zeg dattie uit Sjienaa kom en dattie feel erfaring heb met fier russe. Van me eigen hoop ik dattie mij dan kan hellepe met mij eigen fierus van mij niese. Mij erfaring is, saame weet jij altijd meer dan dattie alleen ben. Misschien hebbie wel ekskluuzieve pasta uit Sjienaa mee genoome, van haajefinne of garnaale. Zij kom toch nie foor niks uit Sjienaa oferwaaie.
Maar mij vrouw zeg, Loes mevrouw Coorona breng geen pasta mee. Mevrouw Coorona maak mense ziek en ferdrietig. Jij moet erfan niese en jij wor opgesloote. En zij hamster twalletpapier! Jij begrijp er toch niks van. Jou eene tand zou erfan uit jou bek breeke assie soies hoor. Wie ferzin soies? En jij heb geen geluk assie mevrouw Coorona teegekom. Jij kan pasta eete zofeel jij wil, mevrouw Coorona doe gewoon ze eigen ding.

Geluk

gelukAls poes vin ik geluk heel belangrijk want jou hart ga straale assie geluk teegekom. Jij kan het nie zien maar jij kan het foele in jou hart. Assie bijfoorbeeld jou kompjuuter aanzet en jij zie jou verkering. Jij kan het nerreges koope wattie dán foel. Of jou vrouw heb net jou verse vis van jou visboer in ze huis gehaal. Jij ruik jou geluk door jou vrouw ze boodschappetas heen. Van mij eigen heb ik geleerd, het heb niks te maake met groote dinge.

Nie fergeete

Foor mij eigen was mij grootse geluksmoment toen mij vrouw mij eigen vond in mij asiel. Assie mij eigen nie had gefonde was ik nooit Loesje geworre. Soms hebbie gewoon jou beetje geluk noodig om jou eigen te finde. En jij kan het ook geefe. Dattie bijfoorbeeld spesiejaal aan iemand denk die het noodig heb van ze eigen. Of jij geef kopjes als jou vrouw ferdrietig is. Jij kan van alles bedenke assie iemand jou geluk wil geefe.
Morrege hebbie een spesiejaale dag en het is foor jou geluk. Dan kan jij stilstaan bij jou eigen geluk maar jij kan ook iemand ze hart laate straale. Assie zofeel moeilukke daage heb door mevrouw Coorona is het belangrijk dattie geluk nie fergeet.

Goed beezig

Nie iedereen heb taalent foor geluk. Daar moet ik eerluk ofer zijn. Mij vriendinnetje Sparkle heb bijfoorbeeld best feel probleeme met ze gezond zijn. Zij is diejabeet van ze eigen en ze vrouw prik iedere dag bloet uit ze oor. Jij moet er toch nie aan denke dat jou vrouw iedere dag aan jou oor ga zitte frunnike. Jij zou voor minder niemeer onder jou taafel vandaan koome. Van mij eigen ging ik bij mij visboer woone, jij krijg er toch jou zeenuuw van. Nu heb ze ook nog iets moeiluks in ze kop. Maar mij vriendinnetje Sparkle klaag nooit en zij eet toch goed. Zij krijg spesiejaal eete met laage koolhiedraatie weeges dattie diejabeet is. En zij krijg insuulien. Zij zeg Loes van me eigen ben ik ook mij maatje meer.
Dan ben jij wel heel goed beezig en jij ferdien al jou geluk van jou weereld. Jij heb er nie om gefraag dattie tefeel suiker heb, of iets ferfeelends in jou kop. Jij moet er maar mee leere leefe. Daarom wil ik mij vriendinnetje Sparkle graag in mij zonnetje zette. Dattie weet, iemand denk aan jou eigen en jij krijg jou geluksteentje in jou rug.
Lieve Sparkle, jij ben mij kanjerdinnetje en jij ferdien al jou geluk van jou weereld. Jij ben mij groote foorbeeld van hoe sterruk jij kan zijn assie groonies ben.

Ferantwoordelukheid

Misschien dattie morrege ook aan iemand wil denke foor geluk? Van mij eigen wil ik graag mevrouw Coorona iets fraage. Lieve mevrouw Coorona, wil u alstoeblief ferdwijne. U heb er geen errug in hoefeel mense u gelukkig maak assie vanaafond nog u koffer pak en fertrek. Misschien wil u selluf liefer terug naar Sjienaa en dat u daar in u eigen kaarantenne ga. Maak mij niks uit assie maar fertrek. Als poes wil ik het u fraage want u luister nie naar mense.
Dan moet jij als huispoes wel jou ferantwoordelukheid neeme. Van mij eigen wil ik nie gaan blaase weeges mij eene tand. En ik ben ook ferleege en bescheide van mij aart.
Maar ik heb wel mij erfaring met mij eigen fierus en assie jou heele dag moet niese ben jij nie gelukkig. Assie seeniejor ben dan bennie kwesbaar maar jij wil nog wel graag jou leeve ferder leeve. Jij zit er nie op te wachte dattie jou fierus krijg en dattie jou mand niemeer uit mag. Hoop dattie mij oproep hoor mevrouw Coorona en dattie mij wens respekteer. U zou morrege iedereen nog meer Geluk brenge assie fertrek. Van mij eigen hoop ik wel dattie een goeie reis terug heb naar Sjienaa. U mag u twalletpapier meeneeme, maar assie nog haaiefinne ofer heb maggie die altijd foor mij eigen bewaare. Mij buik is groot en houw ook van hamstere. Dank u wel!

Mij tip

Dag van jou Geluk! 20-03-2020
Dattie eeve stilsta bij geluk en wattie foel in jou hart. En dattie jou geluk geef aan iemand die het nu nodig heb. Assie het saame doe kan jij meer…

Loesje

Loesje vertelt over assie poosietief ben

positief

Iedereen die mij eigen een beetje ken die weet, Loes is Loes. Zij heb een groote buik en zij heb groonies niesziek zijn. Dan kan jij sielig op jou denkpaal gaan ligge en jij kan piekere tot jij één kielo weeg.

Poesietief

Maar wor jij daar gelukkig van en hebbie er ies aan? Van mij eigen vin ik piekere moeiluk, jij wor er nie blij van. En één kielo is mij grooste nachmerrie. Wie ben jij dan en waar blijf jou buik? Foor mij eigen heb ik liever mij eetesbakje propfol dan halffol. Mij vrouw zeg Loes jij ben nie poosietief, jij ben poesietief van jou eigen. Jou eetesbakje is nooit halffol. Jij heb jou eete al op foordat jou bakje jou grond raak. Maak mij eigen niks uit. Mij buik vin poesietief nog beeter.

Ferheugen

Assie poosietief ben dan maak jij jou eigen nie sofeel zorruge. Jij neem jou leeve zo assie kom. En jij zie altijd jou zon schijne. Van mij eigen lig ik feel op mij denkpaal. Dan denk ik na ofer mij leeve en mij hart foel mij Bert. Assie verkering heb dan maak jou buik gelukkige flinders. Jij krijg een fijn gefoel  in jou hart. Dan ga jij toch nie denke aan jou moeilukke situazies.
Jij moet altijd kieze foor jou fijne dinge in jou kop. Bijfoorbeeld dattie jou eigen erregus op ferheug. Van mij eigen ferheug ik mij op mij tonijn en het kan ook mij makkareel zijn. Maar jij kan nog beeter denke aan fier makkareele dan dattie denk aan maar één makkareel. Jij kan altijd nóg poosietiever want dan worrie poesietief.

Jou afleiding

Van mij eigen zit ik nu in mij moeilukke situazie. Mij niese is er weer en in mij bek zit mij onsteeking. Jij wor er nie blij van en jij kan wegkruipe onder jou taafel. Ik zeg u eerluk, liefer had ik al mij kieze nog en aan mij niese vin ik niks aan. Mij fooruitzich is nie fijn assie het mij eigen fraag.
Maar mij vrouw merrek niks aan mij eigen. Zij zeg Loes ik ben zo tros op jou, jij ben zo sterrek. Diep in mij buik foel ik dan mij begeerte foor mij saardiene en mij kaabeljouw opkoome. Want assie zo tros op mij eigen ben kan jij mij beeter ferwenne met mij lekkere vis. Dan hebbie jou afleiding van jou moeilukke situazie.
Mij erfaring zeg, jij blijf het beste ofereind in jou moeilukke situazie assie die onder jou oog zie en jij heb jou afleiding. Jij kan het poosietief noeme maar foor mij eigen is het van mij leevesbelang.

Loo-gie-kaa

Misschien heb u van u eigen ook aanleg foor poosietieviteit. Selluf heb ik mij meese aanleg foor mij maatje meer. Dat moet ik wel bekenne. Maar soms hebbie geluk want assie jou maatje meer heb, bennie poosietiever dan dattie jou maatje minder heb. Zo kan jij jou poosietief zijn altijd gebruike.
Jij hoef nie weg te kruipe assie het moeiluk heb. Jij kan gewoon denke aan wattie wél heb. Jou leeve is te kort foor fersuuring en jou vis raak snel ofer ze daatum. Mij vrouw zeg Loes jij heb jou eigen Loo-gie-kaa. Misschien heb ze daar wel gelijk in. Jij kan jou leeve zo moeiluk maake assie selluf wil. Maar geluk in u hart heb soms wijse leeveslesse noodig.

Mij tips

Mij tips foor assie poosietief wil zijn:

 • nie sofeel piekere
 • jou bakje is altijd propfol en nie halffol
 • jij denk aan ies om jou eigen op te ferheuge
 • afleiding zoeke
 • denke aan wattie wél heb
 • jou vis nie ofer ze datum laate gaan

Misschien kan u nu van u eigen ook poesietief worre,

Loesje

Loesje vertelt over assie moet fertrouwe 

vertrouwen
Van mij eigen ben ik nu al tien daage beezig met mij pasta foor mij weerstand. Mij vrouw ferberg het in mij eete en zij denk, Loes heb het nie in ze gaate. Maar assie mij een beetje ken dat weet u, Loes is nie van gistere. Loes is van ze eigen.

Assie van jou eigen ben dan hebbie jou eigen meening en jij heb ook ies te zegge. Mij vrouw weet dattie mij eigen niks hoef te geefe wattie van ze eigen ook nie ga eete. Maar zij zeg, Loes jij moet fertrouwe hebbe in wat jij krijg. Hebbie ooit ies gekreege wattie nie lekker vin? Mij vrouw heb geluk dattie mij eigen in ze huis heb gehaal want selluf lus ik alles. Behalfe antibiootie! Antibiootie vin ik fies!

Eete en liefde

Maar zij zeg daar wel ies waar mij eigen ofer na moes denke. Fertrouwe, jij moet fertrouwe hebbe. Als mooderne, sellufstandige poes vin ik alles wattie moet moeiluk. Behalfe mij eete. Maar jij kan er wel ofer na denke, jij hoef er nie foor weg te loope. Toen ben ik op mij denkpaal gaan ligge want jij denk nerruges zo goed als op jou denkpaal.
Jij kan uitbuike, slaape en denke tegelijk. Dan bennie wel goed beezig. Fertrouwe is belangrijk in jou leeve. Froeger had ik nooit fertrouwe. Hoe kan jij fertrouwe hebbe assie geen eete krijg. Fertrouwe is dattie weet jij krijg jou eete, jij krijg liefde en jij ben veilig. Van mij eigen heb ik mij fertrouwe moete leere. Mij vrouw heb mij fertrouwe gegeefe. Zij geef mij eete en zij geef mij liefde. Dan kan jou fertrouwe groeie.

Achter mij staart om

Nu is mij vrouw achter mij staart om naar mij dokter gegaan. Dan schrik jou fertrouwe wel want jij lig selluf op jou bank te slaape. In mij droom beleef ik mij mooise afontuur met mij Bert, hij heb net mij kaabeljouw gefange. Kom mij vrouw thuis en zij zeg Loes ik ben bij jou dokter gewees. Jou kaabeljouw bederf ter plekke!
Dan kan jij twee dinge doen. Jij kan jou eigen onder jou bank ferstoppe met jou snorhaare naar beneede. Jij ben gekwes en jij heb jou vrouw niks meer te zegge. Jij fertrouw jou vrouw niemeer. Of jij kan denke, mij vrouw zorrug wel heel goed foor mij eigen en jou snorhaare krul van jou geluk. Zij ga wel naar jou dokter foor jou gezond. Dan ga jij nie falle ofer jou pasta want jij foel, jou vrouw wil nie dattie ziek wor.
Mij erfaring is, jij kan het beste jou hart oope zette. Dan kan jij foele waar het werkeluk van ze eigen om ga.

Poosietief

Fertrouwe is belangrijk, ook assie groonies niesziek ben. Jij kan teegewoordig nie meer niese of jij moet in jou kaarâtenne. En dan maggie jou verkering niemeer zien. Van mij eigen nies ik al bijna mij heele leeve.
Dan moet jij jou vrouw wel kunne fertrouwe dattie jou eigen nie opsluit in jou kaarâtenne. Jij hoor teegewoordig zofeel gekke dinge en jij kan ook oferdrijfe. Jij kan niemeer met jou goeie fasoen jou fierus hebbe. Assie nie uitkijk worrie opgesloote. Daarom moet jij jou vrouw kunne fertrouwe. Dat is belangrijk foor jou gefoel van rust en geluk. En ook foor de situazie waarin jij ferkeer Van me eigen weet ik, assie groonies niesziek ben wor jij niemeer beeter.
Maar assie fertrouwe heb en jij blijf poositief dan kan jij alles aan. Jij kan jou eigen zijn en jij weet, jij mag niese en jij krijg gewoon jou eete. Dat fertrouwe heb ik nu gekreege. En het is in mij vrouw maar ik ga het nie hard roepe van mij eigen.

Loesje

 

Loesje vertelt over mij eigen gezond zijn

gezond
Van mij eigen vin ik het moeiluk maar soms moet jij jou vriende van jou Feesboek jou updeet geefe van hoe het ga met jou gezond. Assie zo een lange zin kan maake denk u misschien, met Loes is niks aan ze hand.

Groonies

Mij vrouw denk daar anders ofer want zij heb mij hoore niese. Van mij eigen heb ik wel geprobeer om mij geluid nie te maake. Maar zij heb het toch gehoor en zij ken mij eigen zo goed dattie meteen rechtop in ze stoel zat. U weet van mij eigen ben ik groonies niesziek, dan hebbie soms jou niesbui. Daar kan jij moeiluk ofer doen maar jij kan beeter jou eigen akzepteere zo assie ben. Mij vrouw heb het er wel moeiluk mee.
Assie het mij eigen fraag dan zeg ik, mij vrouw heb het er groonies moeiluk mee. Als poes van mij huis probeer ik mij vrouw wel te hellepe, want jij woon wel saame.

Niese

Misschien fraag u ze eigen af wat er gebeurd is. Ik zeg u eerluk, selluf kan ik u daar nie mij antwoord op geeve. Jij kan teegewoordig nie meer niese of jou vrouw zit rechtop in ze bed en zij hou haar hart vast. Ik vin, jij kan ook oferdrijfe. Mij vrouw nies ook welees, dan slaap ik gewoon ferder van mij eigen.
Maar mij vrouw zeg Loes ik heb jou gehoor en het klonk nie goed. Toen hebbie mij eigen mij heele wiekent in ze gaate gehouwe. Jij wor er nie frolijk van want ik moet ook nog mij droogbrokke eete weeges mij diejeet. Dan ferlang jij wel terug naar jou andere week. Toen jij nog jou normaale eete kreeg. En toen jou zon nog scheen op mij Bert ze fensterbank.
Maar buite huil jou wint om jou huis en binne sta jou droogbrokke al klaar op jou fornuis. En jij hoef maar één keer jou nies te laate hoore en jou pop sta alweer te danse.

Aantrekkeluk

Mij vrouw zeg Loes, mij lieve Loesje… Dan spring jou hart meteen op.Jij denk saardiene en kaabeljouw. Maar mij vrouw begin in eene keer ofer mij operazie. Jij denk dattie alles al heb gehad. Van jou diejeet tot jou weegschaal. Maar dan kom jou vrouw inees met jou operazie aanzette.
Toen heb ik van mij protes nog harder genies. Maar het was ook mij schrik want diep in mij binnenin ben ik ook bang. Straks haal mij dokter mij eene tand ook nog uit mij bek. Dan hebbie niks meer ofer en wat ga mij Bert dan zegge. Als poes maak ik mij eigen daar toch sorruge ofer want jij wil wel aantrekkeluk blijfe foor jou verkering. Mij Bert heb al ze tande nog, hij heb een keigoed gebit in ze bek.
Nu foel ik mij eigen wel onseeker. Assie onseeker ben kan jij nog meer gaan niese. Mij vrouw zeg Loes het kom goed.

Weerstand

Toen is mij vrouw met mij dokter gaan praate. En hij heb gezeg dattie een dielemma heb. Want assie nies moet jij jou antibiootie slikke. Nu zeg mij dokter dat is te snel, Loes heb het pas gehad. Maar assie mij eigen geen antibiootie geef ga ik nog meer niese. Dan kan jij geen operazie krijge. Wat moet jij dan doen? Mij vrouw heb lang gepraat met mij dokter. Toenie thuiskwam zeggie Loes ik heb ies foor jou meegebracht en het is foor jou weerstand.
U kan het op mij footoo zien. Het is mij pasta. Jij kan het nie op jou brokke doen maar wel door jou andere eete. Van mij eigen heb ik toen maar weiseluk mij bek gehouwe ofer mij diejeet. Jij ga geen slaapende woef wakker maake assie nie hoef. Van mij eigen moet ik nu twee tot mij fier weeke mij pasta door mij eete gebruike foor mij weerstand. Misschien zet mij niese dan nie door. Assie wel doorzet krijg ik mij antibiootie en wor mij operazie uitgestel.

Nu moet ik weer afwachte maar van mij eigen heb ik wel mij troos. Minder droogbrokke en meer tonijn, garnaale, kaabeljouw en mij saardiene. Iedere nadeel heb ze eigen foordeel. Mij buik zeg, het kom goed!

Loesje