Category Archives: Loesje

Loesje vertelt gewoon ofer ouwer worre…

 ouwerLieve allemaal fandaag is donnerdag en dan weet u. Fandaag is Loesjesdag. Foorige week had ik moeilukke letters en het was kwesbaar weeges mij gezond. Maar het is mij ree-aa-lie-teit en daar moet jij nooit nie foor wegloope. Iedereen ree-aa-geer zofeel lief en van mij hart foel ik meeleefe. Mij vrouw foel het ook heb ze mij eigen fertel en dan foel jij heel feel Saame. Saame met al jou vriendjes en mense en iedereen. Dank wel daarfoor want het geef mooie gefoeles weeges jij foel, jij ben nooit nie alleen.

Onnersteun

ouwerVriendjes heb mij eigen fertel van ze eigen erfaring met ouwer worre en dattie dinge niemeer zofeel goed kan. Dattie ook dinge noodig heb foor onnersteun assie wil springe net als mij kuubus. Jij vin er troos bij. Soms hebbie zoies noodig om jou sietuuwaazie beeter te akzepteere van ze eigen. Maar liefer was ik nog atleeties daar ben ik eerluk ofer. Mij vrouw zeg Loes jij ben nooit nie atleeties gewees! Jij moet wel jou eigen blijfe. Assie atleeties was dan bennie een andere Loes. Dat moetie nooit nie wille weeges jij moet alteit jou eigen zijn. Iemand anners is er meer dan genoeg, jij moet alteit gaan foor uniek.
Toen moes ik mij vrouw ze gelijk geefe maar nooit nie zofeel weeges jij wil nie dat jou vrouw naas ze foete loop. Ik zeg u in fertrouwe, mij vrouw is ook nie zo heel feel atleeties van ze eigen. Dan bennie Saame van hetsellufde en pas jij wel heel feel goed bijelkaar. Dat is belangrijk.

Kragt

Mij Bert is wel heel feel atleeties dat weet u. Hij trek aan ze draad en hij mep teege dinge en hij heb heel feel breede poote. Dat jij denk hoe kan zoies? Maar mij Bert kan zoies, eg waar ook al hebbie artroosie. En Kever speel op ze spieraal. Daar moet jij ook kragt foor hebbe in jou poote want jij kom nie somaar op jou pooster. Hij speel iedere nacht ze spieraal en soms ook nie. Dan wor jij sterk en jij heb spierkragt.
Selluf heb ik deze niemeer zofeel. Assie zofeel ziek ben gewees neem.jou kragt in jou poote af en jij ben eerder moe. Dan bennie blij dattie rustig kan ligge. Misschien herken u deze wel dattie liefer op jou bank lig dan dattie aan jou gewigte trek? Ik zeg u eerluk van mij eigen trek ik nooit nie aan mij gewigt. Soms moet jij ook dinge koessere en ik koesser mij eigen gewigt. Maar als poezedame praat jij daar nie ofer weeges het is ook taaboe. Assie ouwer ben hebbie minder last van jou taaboe. Assie geluk heb dan groei jou leefeswerk met jou jaare mee. Daar moet jij zuinig op zijn weeges hoe meer van jou leefeswerk hoe meer jaare!

Gewoon

ouwerMaar er kom een dag dattie langs jou spiegel loop en jij schrik. Jij zie jou leeftijd in jou oog. Selluf heb ik nu mij leeftijd in mij oog gezien maar ik ben nog stees gewoon Loes. Jou hart blijf alteit van jou eigen en assie goed foor jou hart zorg zie jij alteit jou eigen.
Jou leefe wor langsaamer en dinge gaa moeilukker. Maar jou hart folg jou eigen spoor. Zoies leer jij van jou jaare dattie oefen foor ouwer worre. Het is jou prooses van leefe en soms hebbie jou kuubus noodig en soms jou vrouw. Selluf deel ik heel feel van mij erfaring met mij Bert. Wij zijn Saame seeniejor van onse leeftijd en dan kan jij dinge deele. Jij begrijp elkaar en jij steun elkaar. Dan bennie elkaars kuubus en dan weet jij. Ouwer worre is moeiluk maar het is ook poosietief weeges het ferrijk jou hart en dat is belangrijk.

Dank u wel

Loesje

Loesje vertelt over hoe mij leefe nu is…

mij leefeLieve allemaal hier ben ik weer van mij eigen en gissere was zo een mooie dag. Het was onse dag van liefde en verkering en deze dag kom ieder jaar speesiejaal foor jou hart. Mij Bert heb foorige week nog heel feel adfies gegeefe aan jonge katermanne ofer verkering en hoe jij die kan krijge. Selluf denk ik, nu is aan iedereen van ze eigen om verkering te foele. Dat jou hart zeg ja ik wil met deze andere hart Saame zijn. Mij Bert en ik heb nu seefe jaar verkering en wij heb onse eigen plan. Daarofer heb ik foorige week in mij letters fertel.

Updeet

Mij vrouw zeg Loes moetie nie eens fertelle hoe het nu gaa met jou eigen en met jou gezond? Dattie jou updeet geef weeges jij heb feel meegemaak. Toen heb ik eers heel feel lang op mij vrouw ze schoot ligge slaape want ik zeg u eerluk. Mij gezond is kwesbaar. U weet van mij hart ben ik poosietief maar soms foel ik mij eigen heel feel kwesbaar. Mij jaare van leefe en groonies ziek zijn maak mij hestel nie zofeel makkeluk. Maar ik doe wel heel feel erg mij best, eg waar. Ik doe aan bijkomdutjes en mij hesstelslaapjes. Ik doe mij Loesine eete door mij natte foer en het is foor mij nies. Dan kan ik dinge opbouwe foor mij gezond en het is mij weerstand. Dat mij weerstand sterker wor weeges mij vrouw is heel feel bezorg. Zij zeg Loes jou lighaam kan nu geen niewe prik van antibiootie aan. Maar zij weet nie, van mij eigen wil ik deze prik nooit niemeer! Selluf denk ik dan hoef mij vrouw ze eigen ook nie zofeel zorg te maake. Toen zeg mij vrouw inees zij heb ze niewe woord van letters geleerd van iemand anners en zij zeg Loes jij ben fraa-giel. Selluf vin ik jij kan ook overdrijfe weeges assie zo een groote leefeswerk heb als ik van mij eigen ben jij niks nie fraa-giel! Einde van deze dikskussie!

Seeniejor

Maar u weet van mij leeftijd ben ik wel al heel feel lang seeniejorpoes. Zoies foel jij ook in jou lighaam en dattie steif wor in jou spier. Dattie nu meer tijd noodig heb foor jou hesstel. Maar ook foor opstaan of als ik bijfoorbeeld bij mij vrouw op ze schoot lig. Mij vrouw zeg dan, doe maar rustig Loesje, alles kom goed. Maar selluf wil ik zoies nie en ik zeg u eerluk, dan vin ik ouwt worre moeiluk.
mij leefeMaar ik lig heel feel graag bij mij vrouw op ze schoot. Dattie foel jou vrouw is warm en ook in ze hart en jij ben veilig. Soms doe ik zachjes spinne en mij vrouw zeg en jij doe heel feel zachjes snurke Loes. Maar selluf vin ik van nie want ik ben wel poezedame. Springe vin ik soms moeiluk en dan durf ik nie van mij eigen op mij bank. Toen heb mij vrouw mij geleer. Eers spring ik op mij kuubus en dan zo op mij bank. Op mij footoo kan u mij kuubus zien. Mij vrouw zeg Loes jij moet zofeel assie kan sellufstannig blijfe. Dat is belangrijk. Toen dee ik mij vrouw ferrasse weeges ik dee stiekum naar boofe gaan. En ik dee trap loope en op mij bed springe. Mij vrouw zeg maar Loes tog en zij had ze traan in ze oog! En ik kreeg heel feel knuffels.

Saame

Zoies hoor allemaal bij ouwer worre en jou hesstel. Misschien herken u deze dinge wel. Dattie bijfoorbeeld ook niemeer zofeel makkeluk op u bank spring en jij doe geen gekke dinge niemeer. Jij leef rustig en dichbij jou hart. Jij foel jou leefe wor ouwer in jou selluf en jij weet. Jij ben beesig aan jou laaste stuk maar niemand weet hoefeel lang zo een laaste stuk nog duur. Iedereen heb ze eigen leefesweg. Maar selluf vin ik het is heel feel goed om zoies te deele weeges Saame geef fertrouwe.
mij leefeMij Bert geef mij eigen heel feel steun en hij weet mij groote wens. Dat wij Saame seefetien jaar wor van onse leeftijd en dat wij agt jaar verkering heb. Soms is leefe afwachte op jou folgende dag. Op jou week en hoe het ferder gaa en het is kwesbaar. Maar het is zowals het nu is en van mij hart wil ik eerluk zijn. Gaaranzie heb jij nie maar assie poosietief blijf is leefe makkeluk. En ik doe ook heel feel mij best met steun van mij eigen thuis, mij Bert en mij vriendjes.

Dank u wel daarfoor,

Loesje

Loesje vertelt over roomanties treene 

roomanties treeneLieve allemaal hier ben ik weer van mij eigen en ik wil heel feel dank wel zegge van mij hart. U heb allemaal zofeel lief ge-ree-aa-geer op mij letters van foorige week. En u zeg allemaal Loes het is een heel feel goede plan van jullie Saame dat jullie je verkeringsdag zofeel seeriejeus neem. En ook jullie leeftijd weeges seefetien wor jij nie zomaar. Assie zofeel seeniejor ben als mij Bert en ik van ons Saame, dan hebbie geen gaaranzie. Jij ben kwesbaar van jou gezond. Dan moet jij treene en fandaag heb ik onse plan gemaak.

Mij hint

Misschien fraag u ze eigen af, kan jij verkering treene. Daar heb ik van mij ferstand heel feel ofer naa ligge denke op mij denkpaal. Selluf wil ik zegge,  mij verkering met mij Bert is heel feel staabiel. Wij heb respek foor elkaar en mij Bert zeg Loes jij mag alteit zijn wie jij ben. En eg waar, zoies geef jou eigen fleugels. En mij Bert is ook ze eigen. Wel doe ik soms zegge: Bert selluf vin ik wasse van mij vagt heel feel belangrijk. Ik zeg u eerluk, het is mij hint. Meer kan jij nie doen. Mij Bert is mij Bert en hij fersorg ze eigen op ze eigen maanier. Dan kom respek en akzeptaazie om jou hoek kijke. Zoies kan jij treene maar het hoef nie. Selluf vin ik respek en akzeptaazie wel belangrijk assie verkering heb. Mij Bert en ik zijn seeniejor van onse leeftijd.  Dan is respek foor elkaar en wie jij ben fansellufspreekend. Assie jeug van teegeswoordig ben fergeet jij deze nog welees en daarom vin ik van mij eigen meening. Respek en akzeptaazie houw jou verkering in ze leefe dus fergeet u deze nie alstoeblief.

Poosietief

Maar er kom meer bij kijke assie gaa treene foor jou verkeringsdag. Wat denk u van poosietief zijn in jou hart. Jij kan wel heel feel moeiluk doen en jij kan denke onse gezond is kwesbaar en kom zoies wel goed? Maar daar hebbie niks nie aan. Jou verkering wor geen agt jaar van zofeel zorg die jij kan maake. En selluf vin ik, van mij eigen heb ik erfaring weeges mij gezond doe soms moeiluk. Zoies wil jij nie maar jij heb er niks nie ofer te zegge. Assie groonies ben van jou nier en van jou nies dan bennie kwesbaar. Mij Bert heb ze artroosie en zoies moet jij ook akzepteere. Saame blijf wij tog poosietief en wij steun elkaar. En poosietief is heel feel belangrijk weeges jij foel jou eigen beeter assie poosietief ben. Dan hebbie meer fielgoed en u weet. Mij Bert en ik van ons Saame doen al heel feel lang aan onse fielgoed. Wij doe aan zon en aan Saame en dattie jou week fijn begin. Dat is belangrijk. Hoe meer van jou week jij goed begin, hoe meer verkering jij foel in jou hart en zo wor jou verkering langer en heel feel sterk.

Baasis

Selluf denk ik assie goeie verkering wil moet jij  ook jou baasis nooit nie fergeete. Jou baasis is thuis bij jou vrouw en zij zorg foor jou eigen. Dattie goed eet, bijfoorbeeld garnaaale in saus waar mij Bert ook heel feel gek op is. En dattie steun krijg als eete moeiluk gaa en liefe woordjes en geduld van jou vrouw. Jij moet jou leefeswerk wel in jou form houwe. Daar hebbie nie foor niks jou heele leefe aan gewerk. Selluf treen ik heel feel graag foor mij leefeswerk daar doe ik eg waar nooit nie moeiluk ofer. Maar foor jou goede gezond  moet jij ook goed slaape. Mij vrouw zeg fijfetwinnig uur van jou dag maar mij vrouw doe aan oferdrijfe. Selluf vin ik op mij vrouw ze schoot heel feel rieleks. Dattie Saame ben en dichbij elkaar. En jij krijg knuffels met een hart. Mij Bert weet heel feel van knuffels weeges mij Bert is zo een erfaare knuffelkater. Hij is heel feel gefoelig en zacht van ze aard. Ik zeg u in mij fertrouwe. Zoies raak mij hart assie zo een stoere katerman hoor zegge dattie gek is van knuffels. En hij is heel feel stoer weeges mij Bert heb breede poote maar mij Bert treen ook foor ze kondiezie. Mij vrouw zeg Loes, hint...

Houvast

Zo lees u wel van mij eigen heb al heel feel van onse plan in mij kop. Assie seefetien van jou leeftijd wil worre hebbie jou houvast noodig. En wij kan alleen onse verkeringsdag fiere als wij seefetien wor van onse leeftijd. Nu zeg ik iets heel feel slim, jij kan onse leeftijd nie losmaake van onse verkeringsdag. Het hoor bij elkaar net als dat mij Bert hoor in mij hart en dat ik van mij eigen hoor in mij Bert ze hart. Onse hart kan ook nie zonner elkaar. Eg waar nie! Zo kom jij tot jou roomantiek en ik zeg u eerluk. Wij heb heel feel roomantiek van onse verkering. Roomantiek hebbie wel noodig vin ik als poezedame op mij leeftijd. Anners bennie vriendjes en van mij hart houw ik heel feel van mij vriendjes maar mij Bert is mij verkering. Dan bennie speesiejaal foor elkaar en daar moet jij alteit aan werke. Liefde is nooit nie fansellufspreekend en geluk moet jij zien en foele. Daar moet jij nooit nie aan foorbij renne om dattie bijfoorbeeld liefer zit te geeme! Selluf doe ik aan meedietaazie om mij geluk fast te houwe diep in mij hart. Het is mij laaste tip van mij adfies foor seefetien jaar worre en onse verkeringsdag. Meedietaazie foor rust in jou hart en dattie blij wor van elkaar. Hoe meer jij blij ben in jou hart hoe meer jou leefe blij wor van jou. Dan kan jij seefetien haale…

Dank u wel,

Loesje

Loesje vertelt over assie jou droom heb

droom Lieve allemaal hier ben ik weer van mij eigen en deze week gaa mij letters ofer iets heel feel biesonners. Misschien weet u nog dat ik foorige week in mij letters inees droom ofer agt jaar verkering met mij Bert en ook seefetien jaar worre.

Seefetien

Mij Bert en ik wor allebei seefetien van onse leeftijd. Maar van mij erfaring weet ik nu, zoies wor jij nie somaar. Daar moet jij bes feel foor doen weeges jij krijg nooit jou gaaranzie van leefe. Soies leer jij assie groonies ziek ben. Toen zeg mij Bert, Loes misschien moet wij doen zowals Oscar. En weet u wat onse vriendje Oscar doe? Hij treen heel feel hard foor Paase. Toen was ik wel heel feel geraak, daar ben ik eerluk ofer.

Assie treene hoor dan gaa mij vagt meteen regt over ze eind staan, mij staart wor bijna pluumo. Selluf moet ik niks nie hebbe van treene weeges ik doe liefer aan bijkoome en la belle kwiezien. Maar Oscar heb ons allemaal fertel, hij treen foor Paase en dattie dan nog bij ze vrouw is en bij al ze vriendjes. En hij overdrijf nie en hij doe nie aan aa-naa-bool. Hij doe aan rustig aan en goed eete.
droomMij Bert was meteen entoesjas en hij zeg Loes zoies kan wij Saame ook doen. Dat wij treen foor onse verkeringsdag en foor seefetien jaar worre. Dan smelt jou hart assie jou verkering zoies liefs hoor zegge. En het is roomanties. Mij Bert is zo een gefoelige katerman. Jij weet meteen, jou liefde op ze eerse gezicht ful jou hart nog stees met zofeel geluk. En ik dee rolle en heel feel hard spinne maar ik was ook onseeker weeges hoe doe jij zoies? Hoe gaa treene assie sestien jaar ben foor jou verkeringsdag? Van mij eigen wer ik onseeker weeges selluf heb ik geen erfaring van treene.

Denkpaal

Dan kan jij als poezedame heel feel stoer doen en jij ren door jou huis. Maar assie zofeel ziek ben gewees van jou gezond moetie nie overdrijfe. Mij vrouw zeg, Loes ik vinnut zo een goed idee van jou Bert.
Maar selluf moes ik eers drie makkareele wegwerke en toen dee ik uitbuike op mij denkpaal. Dan kan jij naadenke ofer dinge en jou eigen meening forme. Ik dee ook goegele met mij vrouw ze aaipet maar niemand treen foor ze verkeringsdag. Jij kan soeke wat jij wil maar goegel snap er niks nie van. Dan schrik jij wel want jij denk goegel heb oferal ze ferstand van. Maar van een katerman die met ze poezedame wil treene foor ze verkeringsdag heb goegel nog nooit nie gehoor! Dan weet jij, jij moet het selluf fersinne. Toen ging mij oor regtop mij kop staan, eg waar. En nu kom het, in mij hart kwam zo een warme gefoel. Dattie entoesjas ben van roomanties en treene. Misschien heb u zoies ook wel meegemaak van u eigen maar het hoef nie want goegel ken er ook niks nie van. Het is eg waar heel feel niew.

Roomanties

droomRoomanties treene, mij hart ful ze eigen met zofeel zachte gefoeles. Dattie jou kop omhoog doe met jou snorhaar in jou lugt. Maar jij wil ook rolle met jou leefeswerk foor jou katerman. Mij vrouw zeg Loes jij moet wel met iets beeters koome. Jij moet jou plan maake met dinge die jou hellep foor agt jaar verkering. Mij Bert zeg, Loes jij mag alles fersinne foor onse plan weeges mij hart fertrouw jou. En hij zeg zachjes in mij oor, ik doe mee. Dan bennie blij dat jou oor nog regtop staa en dattie zofeel liefe woorde heel feel goed hoor. Jij foel jou eigen zofeel Saame en het is al bijna agt jaar.
Daarom gaa ik deze week heel feel naadenke foor onse plan van roomanties treene. Wattie daarfoor allemaal moet doen en hoe jij zoies doe? En wij wor ook seefetien van onse leeftijd en zoies kom ook nie van ze eigen. Selluf denk ik treene was nog nooit zofeel roomanties als foor jou verkeringsdag en het is met mij Bert. Foor mij Bert doe ik eg wel alles en dan kan jij droome waar maake.

Dank u wel

Loesje

Loesje vertelt over assie jou draad weer oppak

draadLieve allemaal hier ben ik weer van mij eigen en deze week is weer beeterder dan mij foorige week. U weet van mij eigen kreeg ik fijf prikke van antibiootie foor mij gezond. En nog meer meediesijn maar die ben ik fergeete weeges die hoef ik nie. Mij vrouw zeg Loes jij heb het zofeel goed gedaan. Jij heb alles genoome wattie moes hebbe. Selluf weet ik daar niks niemeer van. Assie zofeel ziek ben ben wor jij geleef. Nu leef ik weer van mij eigen en dat wil ik u allemaal graag fertelle. U heb zofeel meegeleef en u heb mij hart geraak en ook van mij vrouw en mij Zusje.

draadOpniew beginne

Soms start jou jaar moeiluk en mij vrouw zeg, Loes het was jou valse start. Dan moet jij opniew beginne weeges jij moet nooit nie bij jou pak neer zitte. Assie jou leefe weer foel moet jij jou leefe pakke met jou fier poote. En assie twee van jou foete heb is het ook goed. Mij vrouw zeg Loes rustig aan, jij doe weer aan oferdrijfe. Jij ben wel seeniejorpoes! En jij moet nog ferder hesstelle weeges jij ben heel feel ziek gewees. U lees, mij vrouw is heel feel bezorg en mij Bert zeg het ook. Hij zeg Loes iedere dag een stukje beeterder is ook goed. Mij Bert heb alteit gelijk maar soms doe ik smorges al heel feel hard roepe. Het is foor mij onbijt maar het is ook foor leefe. Dan heb mij vrouw ze traan in haar oog weeges zij zie. Loes is er weer en zij laat ze eigen hoore. Mij vrouw heb mij in ze fertrouwe fertel. Zij fertel, Loes geen mooier geluid dan jou geluk…

Naadenke

Nu begin mij jaar dus opniew en ik dee naadenke op mij denkpaal. Een jaar is heel feel lang en kan jij zoies wel oferzien? Selluf vin ik assie leef met jou dag kan jij meer geniete. Assie met jou kop bij jou kaabeljouw ben maar jij eet jou zaagvis dan smaak jou vis tog anders. Assie leef in jou mooment dan bennie erbij en als jou vis bedorfe is dan kannie die gewoon laate staan. Maar jij ree-aa-lie-seer jou eigen ook, jij ben seeniejorpoes. Jij ben geen agtien meer dus geniete is belangrijk. Wel moet ik nu eerluk toegeefe, van mij eigen ben ik ook onseeker weeges jij weet nooit nie wat er boofe jou kop hang? Assie zofeel ziek ben gewees denk jij daar tog aan. Mij hesstel is mij lange weg en ik doe ook hard werke aan opbouw van mij leefeswerk. Selluf wil ik graag weer in mij form zijn.

Mij draad

draadGelukkig ben ik van mij naatuur ook poosietief en dan kan jij meer. Saame met mij Bert doe ik aan Fielgoed en dat is belangrijk. Jij weet jou zon schijn alteit wel erges en het is in jou hart. Dat is belangrijk en dattie rustig aan doe weeges jij kannie alles in jou eene keer. Deze moes ik mij vrouw beloofe weeges zij houw mij eigen nog stees heel feel in ze gaatje. Maar selluf doe ik stiekum droome van mij agt jaar verkering met mij Bert. En dat ik seefetien wor van mij leeftijd en van onse Hoedjessjoow en nog heel feel meer. Maar het mees droom ik van mij gewoon en van saai en van geluk. Jou gewoone draad is jou leefesdraad. Daar kan jij heel feel hard aan trekke assie breede poote heb zowals mij Bert. Maar van mij eigen heb ik die nie. Daarom pak ik mij eigen draadje heel feel rustig op en ik doe deze koessere. Want van mij erfaring weet ik nu, soms hang jou leefe inees aan zo een draadje. Dan hebbie heel feel geluk assie deze gewoon weer op kan pakke…

En ik stuur Pita mij zachte kopjes weeges Magnum was jou eigen verkering. Hij is nu jou liefse ster aan onse heemel. Lieve Magnum wij swaai fandaag allemaal naa jou…

Dank u wel

Loesje