Category Archives: Loesje

Loesje vertelt over mij eigen meening

meeningFoorige week lag ik van mij eigen op mij denkpaal. Misschien denk u nu bij u eigen, Loes lig toch alteit op ze denkpaal. Daar heb u wel u punt, daar moet ik eerluk ofer zijn. Als seeniejorpoes ben ik blij met mij denke want jij hoef er jou paal nie voor uit. Jij kan gewoon blijfe ligge en druk zijn in jou kop.

Aktiefeere

Mij vrouw probeer mij wel te aktiefeere maar liefer heb ik dat zij mij nie stoor. Aktiefeere vin ik niks aan. In jou rust moet jij nie ook nog eens van alles moete. Ik ben nu op mij respektaabele leeftijd van mij dertien jaar. Dan hebbie er selluf ook wel wat ofer te zegge vin ik. Als seeniejorpoes heb ik mij eigen meening en mij vrouw mag kiese offie het ermee eens is of nie. Maar mag jij als poes of katerman wel jou eigen meening hebbe? Daar kan jij lang ofer nadenke assie op jou denkpaal lig. Maar van mij eigen vin ik van wel en ik durref mij meening ook te laate hoore.

Op mij afontuur

U weet van mij aart ben ik ferleege en bescheide. Dan sta jij nie zo graag op jou foorgrond. Jij lig liefer rustig op jou denkpaal en jij laat jou leefe aan jou eigen foorbij gaan. Maar foorige week heb ik mij eigen toch laate hoore. Mij vrouw was boofe en van mij eigen lag ik in mij denkpaal. Mij balkondeur stond oope en mij neus rook mij fertrouwde geur. Ook al ben ik nu seniejoorpoes, mij neus bedrieg mij eigen nooit.
Toen ben ik op mij afontuur gegaan want ik ben uit mij denkpaal gespronge. Eerst op mij bank en toen op mij grond want jij kan ook oferdrijve. Assie seeniejorpoes ben moet jij foorsichtig springe. Dat is mij erfaring want jij heb maar vier poote van jou eigen. Toen ben ik naar buite geloope want jij moet alteit jou neus folge. U weet van mij eigen kom ik nie so vaak op mij balkon. Mij balkon is buite en selluf ben ik een binnepoes. Dan hebbie daar eigeluk niks te zoeke dus u fraag ze eigen nu misschien wel af, wat moet Loes inees op ze balkon? Ze zoomer is foorbij en ze vrouw is boofe. Selluf was ik ook ferbaas dat zeg ik u eerluk. Maar assie zo sterrek foel dattie moet gaan dan moet jij gaan. Daar bennie poes foor, zo vin ik dat wel van mij eigen.

Mij eigen poot

Dus ik ben naar mij balkon geloope, op mij eigen tempo. Jij hoef foor niemand te haasse assie seeniejoor ben. Maar ik kreeg wel mij schrik van mij leefe. Ik heb heel hard Meeoow geroepe zodat mij vrouw mij boofe kon hoore. En ik heb heel veel Meeoow geroepe want assie Meeoow roep dan moet jij het goed doen. Mij vrouw riep heel hard “Loes?” en ik riep Meeoow! Mij vrouw bleef mij eigen naam roepe en ik bleef mij Meeoow roepe.
MeeningIk heb mij eigen poot stijf gehouwe. Op mij balkon stond naameluk mij krabpaal. Mij faavoriete krabpaal en dan weet jij, jou neus heb jou eigen nie bedrooge. Jij ruik jou spulle, jij bennie gek ook al bennie op leeftijd. Toen ben ik boofe op mij krabpaal gaan zitte en heb ik nog veel harder Meeoow geroepe. Mij vrouw kwam naar beneede en zij zag mij eigen zitte. Ik zat buite, hoog op mij krabpaal te roepe. Mij eigen krabpaal!
Mij vrouw kwam naar mij eigen toe en zij fraag, Loes…? Maar zij foelde mij bui al hange want toen heb ik haar wel mij intenze blik gegeefe. Mij blik van wat hebbie nou gedaan? En ik heb ook van mij vrouw naar mij krabpaal gekeeke. Dattie weet waar het ofer ga en hoe ik erofer denk. Toen ben ik van mij krabpaal naar mij denkpaal geloope. Mij vrouw heb mij krabpaal weer met ze staart tusse ze beene binnen gezet. Zij zeg Loes jou krabpaal val bijna van ze ellende uit elkaar. Maak mij niks uit, het is mij faavoriete krabpaal. Jij ga die nie somaar wegmoffele op mij balkon. En jij ga die zeker nie weggooie! Als poes heb ik daar ook mij meening ofer!

Saamemeening

Nu sta mij krabpaal weer in mij huis. Mij vrouw heb mij paal opgekaalefaater. Selluf heb ik mij paal niemeer aangeraak. Maar ik heb wel mij meening gegeefe, dat is belangrijk. Assie saamewoon moet jij dinge oferlegge. Want jou vrouw kan wel denke dat jou paal uit elkaar val, jij ben er toch aan gehecht. Dan kan jij nie somaar mij spulle uit mij huis zette. Mij vrouw besef het nu ook. Zij zeg Loes jij heb jou punt gemaak, jij heb jou eigen meening meeninggegeefe en jij heb gelijk. Dan foel jij wel trots in jou buik en jij foel, jij tel ook mee. Jij ben belangrijk, jou vrouw houw reekening met jou en met jou meening. Dan kan jij zegge, jij woon echt saame. Mij vrouw heb mij feel knuffels gegeefe foor mij hart. En ik kreeg ook vette vis foor mij buik en mij keel. Want assie zofeel Meeoow zeg van jou eigen meening, krijgie schor in jou keel. Mij vrouw zeg dat mij heele buurt nu ook weet van mij eigen meening. U lees mij vrouw kan ook oferdrijve!
Mij erfaring is nu, assie saame woon mag jij allemaal jou eigen meening hebbe. Iedereen tel mee en is belangrijk, offie nou poes ben of jij ben iets anders. Maar assie saamewoon kan jij ook nadenke ofer jou saamemeening, want dat is belangrijk. Dattie saame jou eigen meening heb. Saame hebbie gewoon nóg meer gelijk en heb jij nog meer meening. Dat heb ik nu geleerd en mij vrouw ook.

Loesje

Loesje vertelt over assie zofeel tips en adfies krijg

tips

Vorige week heb ik u fertel ofer dat ik mij fertrouwe in mij eete ferloore ben. En ik froeg u offie misschien een tip heb foor mij eigen. Of misschien kannie mij adfies geefe, of mij vrouw?

U adfies

U heb zofeel met mij eigen mee geleef en u heb mij al u adfies gegeefe die u kon vinde. Daarfoor wil ik dank u wel zegge en het is ook naames mij vrouw. Assie zofeel betrokke zijn foel dan ga jou hart wel snel kloppe. Mij vrouw heb alles fersaamel en zij zeg Loes, het kom goed. Belangrijk is dattie geen stres heb assie eet en dat jij weer geniet. Iedereen snap jou sietuwaazie en leef met jou eigen mee. Dan foel jij wel, jij ben een gelukspoes.

Ferrassingsdoos

En ik ben ook ferwen want de mense van mij groote vriend Bolle stuur mij ze ferrassingsdoos. Jij weet nie wat jou eigen oferkom als jou posduif voor jou deur sta. Van mij eigen foelde ik mij hart. Het was van Bolle en dan weet jij, het is goed foor jou buik. Ze mense heb mij ze lekkerste brokjes gestuur want zij zeg, Loes assie iets anners proef kan jij misschien jou begeerte terug vinde. Dattie niemeer hoef te zoeke zeg maar. U kan op mij footoo zien, mij begeerte heb ze eigen weer laate zien. Jij weet nie wat jij ruik en wat jij proef. Mij hart ging heel hard slaan en mij geduld kon ik niemeer vinde. Toen heb ik mij vrouw bijna in ze fingers gebeete toen ze mij brokjes wilde geefe. Jij ruik het door ze zakje heen zo een sterke geur. Ik zeg u eerluk, ik kende deze brokjes nie maar jij hervind jou eigen. En het maak nie uit dattie jou tande niemeer in jou bek heb want mij erfaring is. Assie iets lekker vin dan kan jij alles eete.
Dank u wel lieve mense van Bolle dattie zofeel aan mij eigen denk. Van mij eigen vin ik brokjes van Naturel Health Carnivore mij niewe favoriet. Mij vrouw heb het foor u in letters opgeschreeve foor assie het ook wil probeere. Maar weet u wat op mij zakje stond? Faavoriet van Mollie en Bolle. Assie zoies lekker eet foel jij het nie alleen in jou buik. Jij proef het in jou hart.

Peettantes

tipsEn mij peettantes kwam op bezoek in mij huis maar ik was ferleege. Toen heb ik achter mij bank gezeete, vlakbij mij peettantes. Dat zij foele, jij ben er wel. En zij heb spesiejaal foor mij eigen zoies lekkers meegebracht. Zij zeg Loes moet weer geluk foele assie eet. Als jou peettantes zoies zeg dan weet jij, het kom goed.
Toen kreeg ik mij folgende dag mij onbijt en mij waater liep uit mij bek van mij begeerte. Het was van Lillies Kitsjen maar selluf denk ik dat mij tante Liesbeth selluf in ze keuke heb gestaan. Want kan jij zoies lekkers koope in jou winkel? Jij kan het nie geloove. Het was met kipsmaak want mij peettantes zeg, dat is beeter foor jou niere. Maak mij niks uit, mij bakje was zo leeg. Het rook lekker en assie jou tande niemeer heb kan jij heerlijk smekke. Dank u wel lieve peettantes dattie mij eigen zo heb ferwen. Dattie foel jou fertrouwe kom steeds meer trug en eete is weer jou passie. Dan kan jij gewoon weer jou eigen worre. Dat is belangrijk. En ik ben ook weer achter mij bank uitgekoome.

Geluk

Mij vrouw ga nu kijke naar al u adfies en zij ken mij eigen zo goed. Zij weet waar mij hart blij van wor. Zij zeg Loes jou geluk sta alteit voorop. U weet ik vin geemies moeiluk. En ik durref ook geen meediesijn zo in mij bek. Dan hebbie wel heel feel lef assie zoies durref. Juffrouw Minoes heb mij ze adfies gegeefe van rauw foer. Zij zeg dat het haar selluf zofeel geholpe heb. Ik zeg u eerluk, van mij eigen heb ik nog nooit nie rauw foer ge eete. Maar ik ga het wel probeere want misschien vin ik het lekker. En het is beeter voor mij gezond. Dan ga ik u zeeker fertelle of mij buik het lekker vin.

tipsDankbaar

Voor mij eigen is het belangrijk dat ik mij eete fertrouw, dat ik nie na hoef te denke of ik het wel ga eete. Jij ben een gelukkige poes assie vrij uit van jou eete kan geniete. Dat is nu mij erfaring. En ook dattie dankbaar moet zijn dattie zofeel steun krijg assie het moeiluk heb.
Dank u wel,

Loesje

Loesje vertelt over assie jou eete niemeer fertrouw…

eete
Vandaag wil ik met u praate ofer mij seeriejeuze onnerwerp. Mij Bert heb er ook al met u ofer gepraat. Hij heb nu ze gefoelige maag in ze buik en nu moetie van ze dokter gefoelige brokke eete.

Nierdiejeeet

Van mij eigen heb ik zieke niere en mij dokter vin dat ik mij nierdiejeeet moet eete. U weet assie kat ben dan hebbie het liefse jou gewoone eete. Dattie weet wat jij krijg, hoe jou smaak is en hoe jou kraak is. Assie iets niew krijg dan bennie misschien niewsgierig en jij foel jou begeerte. Mij Bert heb het het al gezeg, jij lus het of jij lus het nie! Het sta nie op jou blikje, jij moet het selluf erfaare.
Maar als jou blikje van jou dokter kom dan kan jij eigeluk wel op jou denkpaal blijfe ligge. Jou waater ga er nie van uit jou bek loope. Jou dokter is gewoon nie zo een goede kok. Daar moet jij gewoon eerluk ofer zijn. Selluf vin ik ook, assie dokter ben moetie nie in jou keuke ga staan rommele. Daar wor niemand blij van…

Mij kas stond fol

Van mij eigen heb ik mij nierdiejeet geprobeer maar ik zeg u eerluk. Het is nie zo mij ding. Mij eete is mij passie, van mij eigen wil ik dat graag zo houwe. Assie seeniejorpoes ben hebbie feel erfaring met jou eete, jij weet wattie lekker vin. Dus heb ik mij nierdiejeet niemeer aangeraak. Mij vrouw heb alles uit ze kas gehaal en neem u van mij eigen aan. Mij kas stond fol met nier eete.
Dan kan jij feel uit jou kas haale! Maar als een poes nee zeg, dan zeg ze nee! Dus heb mij vrouw haar ei foor ze geld gekooze en iets anners geprobeer. Zij zeg Loes jij krijg jou gewoone eete, maar… en nu kom het. Dan krijg jij wel jou moeilukke spul door jou eete. Mij vrouw spel het effe foor u, mij I p a k i t i n e.
Toen heb ik weer mij bes gedaan want jij weet jou vrouw bedoel het goed. Maar zij doe ook al spul door mij eete foor mij niese en ik zeg u eerluk. Jij wor er nie blij van, jij kan jou tonijn niemeer ruike door jou geemiese spul. Jij ga tweifele assie jou eete krijg, jij ferlies jou begeerte…

In mij buik

Ik kreeg stres en ik moes weer niese. Mij vrouw heb mij dokter gebel met ze teelefoon en hij zeg. Loes moet antibiootie. Van mij eigen heb ik twee daage mij bes gedaan. Toen kwam mij dag dat mij buik zei. Assie niks anners heb dan hoef ik nie meer. Mij begeerte stopte, mij fertrouwe in mij eete was gebrooke…
Dan ga jij door jou moeilukke periejoode. Mij dokter en mij vrouw zeg Loes jij moet jou kuur afmaake foor jou gezond. Maar ik heb mij staart recht gehouwe. Genoeg is genoeg vin ik selluf. Mij buik wer gewoon misseluk van mij eete. Mij vrouw was in ze paniek, assie seeniejorpoes ben dan foel jij dat. Maar zij heb mij in mij waarde gelaate.

In jou die-lemma

eeteMij vrouw ken mij eigen en zij heb mij knuffels en troos gegeefe. Dattie foel, jou vrouw laat jou nie in jou steek. Zij heb het ook moeiluk, jij foel haar hart. Zij heb mij annere brokjes gegeefe die ik soms heb gegeete. Dan kommie saame in jou die-lemma want wat is belangrijk en hoe moet jij verder. Mij vrouw heb mij mee genoome naar mij dokter foor mij tjek-up. Mij dokter zeg, Loes heb ze antibiootie nie goed ferdraage en zij is er misseluk van geworre. Zij moet bijkoome en herstelle.
Daarna heb mij vrouw mij eigen weer mee terug naar mij huis genoome. Zij was van ze slag en zij zeg Loes, wij ga eers zorrege dat jij weer fertrouwe krijg in jou eete. Dat is nu belangrijk. Van mij eigen ben ik het daar wel mee eens. Dat ik weer mij begeerte foel en niemeer mij stres als mij vrouw met mij eete aan kom zette. Stres is slecht foor mij gezond en ook foor mij vrouw…

Geemies spul

Nu eet ik alweer een paar van mij weeke mij gewoone eete. Mij begeerte laat ze eigen weer foele, mij fertrouwe kom langsaam terug.
Doordat mij vriend Bolle inees ze ster wer wilde ik er nie ofer praate. Jij heb zofeel ferdriet en annere dinge aan jou kop. Maar jou die-lemma los ze eigen nie somaar op. Want van mij eigen ben ik bang dat mij vrouw straks weer met ze geemies spul aan kom zette. Mij buik wor al misseluk assie eraan denk.
Mij vrouw vin het ook moeiluk. Zij heb mij eigen wel gezeg, Loes jou kwaaliteit van jou leefe sta op nummer één. Dattie gelukkig ben en dattie geen stres heb van jou eete. Maar zij wil ook goed zorge foor mij gezond. Dat ik suuper-seniejorpoes kan worre van mij leeve zeg maar. Wat moet jij dan doen? Het is nu onse die-lemma. Moet jij kiese foor jou gezond of foor jou geluk? Van mij eigen wil ik gewoon mij eete want eete geef mij geluk in mij hart en in mij buik.

eeteHebbie tips

Misschien heb u wel erfaring met zo een die-lemma of hebbie tips foor assie in zo een sietuwaazie zit? Dank u wel van mij eigen,

Loesje

Loesje vertelt over tijd…

tijd

Het is vandaag bijna drie weeke foorbij dat mij groote vriend Bolle ze ster werd. Jij fraag jou eigen af waar blijf jou tijd? Tijd is iets wattie nie kan vast houwe. Net als jou leeftijd nie.

Nieuwe leeftijd

Jij zie het aan mij verkering Huiskater Bert. Hij denk ik ben twaalf van mij leeftijd en hij foel ze eigen twaalf. Maar dan kom ze vrouw en zij zeg, Bert jij bennie twaalf maar jij ben dertien. Ze dokter heb het gezeg. Jij vraag jou eigen wel af waar mij Bert ze dokter ze eigen mee bemoei? En wat heb ze dokter met mij Bert ze jaar gedaan? Het is een misteerie.
U weet van mij eigen ben ik ook dertien van mij leeftijd. Mij erfaring is jou gefoel is anders offie twaalf ben of jij ben dertien. Mij Bert moet nu wenne aan ze nieuwe leeftijd. Gelukkig heb ik van mij eigen veel erfaring met dertien zijn. Dan kan jij jou verkering jou steun geefe. Want assie verkering heb leef jij met elkaar mee. Offie nou twaalf ben of jij ben dertien. En jij weet één ding zeeker. Al roepie nog zo hard Meeoow, mij Bert krijg ze jaar niemeer terug. Assie het kweit ben, bennie het kweit!

Lange tijd

tijdSoms duur tijd ook heel lang van ze eigen. Assie bijfoorbeeld naar jou dieredokter moet dan duur jou tijd wel heel lang. Of assie bang ben assie op straat moet leeve, net als mij Bert heb gedaan. Selluf denk ik dattie misschien daar ze jaar ferloore heb. Maar jij weet het nie en jij wil het er ook nie jou heele tijd ofer hebbe. Assie verkering heb kan jij beeter jou verkering steun geefe assie ze jaar kweit is. Jij wil ook nie oferkoome offie een zeurpoes ben.
Selluf ben ik nog steeds in mij rouw. Toen mij vriend Bolle inees ze ster wer kreeg ik wel heel feel moeilukke gefoeles. Maar u weet toen kwam onse Hoedjessjoow en jij bijt op jou lip. Jij ga door maar jij foel jou ferdriet zit er wel. Jij heb minder zin in jou dinge. Jij ga nie als jou kitten door jou huis renne. Jij lig in jou denkpaal en jij wacht op jou eete. Mij vrouw zeg Loesje jij heb tijd noodig. Jou ferdriet moet slijte en het ga nie van jou eene dag op jou andere. Zeeker nie assie seeniejorpoes ben van jou leeftijd. Assie ouwer ben heb jou ferdriet al dinge meegemaak. Jij heb erfaring van in jou rouw zijn en dat jij jou ferdriet moet akzepteere. Jij moet jou tijd ze werrek laate doen want jij kan het nie forseere. Assie seeniejorpoes ben dan weet jij dat.
Daar moet jij op fertrouwe.

Snelle tijd

Maar soms ga jou tijd ook snel foorbij. Bijfoorbeeld als jou vrouw faakanzie heb. Van mij eigen vin ik het alteit fijn als mij vrouw thuis is. Dattie saame ben want jij woon wel in jou sellufde huis. Mij vrouw ga gelukkig nooit ver van mij huis assie faakanzie heb. Selluf geef ik tijder niks om assie erreges anners moet gaan loosjeere. Dan duur jou tijd wel heel errug lang. Jij ben toch het liefst in jou eigen huis. Dattie weet waar jou saardiene en jou makkareele in jou kast ligge. Mij vrouw zeg Loes, jij hoef jou eigen geen zorreg te maake. Wij blijf lekker saame en jij hoef jou huis nie uit. Dan foel jij wel jou geluk in jou hart.

Jij neem dan foor lief dat jou vrouw loop te zinge en dattie teege jou eigen loop te raatele. Jij weet jou vrouw is blij dattie niks hoef. Zij hoef alleen maar foor ons te zorrege. En zij krijg mij schootmeedietaazie en mij kopjes, dattie echt jou kwaaliteit van jou saamezijn foel.
Mij erfaring is dat jou geluk meer gefoel krijg assie saame ben. Jou hart maakt sprongetjes want jij foel jou eigen blij. Maar jij weet ook, jou tijd flieg foorbij assie het fijn heb saame.
Nu wil ik probeere of ik mij tijd stil kan zette. Dattie foor alteit saame kan zijn…

Loesje

Loesje vertelt over assie jou erfuunis krijg…

erfuunis

U weet van mij eigen ben ik in mij rouw weeges dat mij vriend Bolle ze ster is geworre. Assie zofeel gefoelig ben als ik van mij eigen dan moet jij jou tijd neeme. Jij heb minder zin in jou dinge van jou leefe.

Van ze slag

Bijfoorbeeld jij ga nie renne door jou huis. Jij ga nie oferal op springe. Jij ga nie rolle assie flinders foel. Jij ben rustig en jij lig op jou denkpaal. Jij eet jou makkareele en jou saardiene, maar jou leeve ga aan jou hart foorbij. Mij vrouw zeg Loes gelukkig ben jij rustig van jou natuur. Maar ik zeg u eerluk, selluf heb ik niks met mij natuur want assie een binnepoes ben dan hebbie geen natuur.
Mij vrouw is ook van ze slag. Zij las mij eigen iedere zondag van mij week Bolle ze letters foor. Dan heb jij saame jou intieme mooment. Mij vrouw mis Bolle ook van ze hart. Nu heb wij alleen zondag en wij heb elkaar. Maar jij foel, jij moet wenne aan jou niewe werkelukheid.

Posduif

Toen kom mij vrouw inees in mij huis en zij zeg: Loes jou posduif is gewees en hij heb iets foor jou eigen meegebracht. Assie in jou rouw ben hebbie nie meteen jou drift of jou aa-nie-moo. Maar jij foel in jou hart, dit is spesiejaal.
Mij vrouw heb mij eigen eers laate snuffele aan zo een mooie, groote doos. Mij hart wis het meteen, jij foel jou emoozie. Mij vrouw zeg: Loes dit is van Bolle en het is foor jou eigen. Mij hart ging oope, jij foel jou kadoo kom uit ze heemel. Het is spesiejaal en emoozioneel. Ik zeg u eerluk, van mij eigen durf ik mij kadoo nie oope te maake. Gelukkig hebbie dan jou vrouw. Zij ken mij eigen zo goed. Zij heb mij knuffels gegeefe en mij kadoo oope gemaak. Jij zit erbij en jij kijk er naa. Mij traan liep ofer mij wang…

erfuunisDoos

Uit mij groote doos kwam Bolle ze Pauwefeer. Misschien kan u ze eigen nog wel herinnere, Bolle was mij grooste koning, keiser vanalle Pauwefeere. Hij deed surfe ofer tasse en dan ze Pauwefeer vange. Op mij footoo kan u zien, van mij eigen heb ik Bolle ze Pauwefeer ook gefange. Maar ik was ook emoozioneel, misschien kannie dat wel kan begrijpe van u eigen. En Bolle ze muis kwam uit mij kadoo en ze touw met iets waar jij mee kan speele. En sneks ook foor assie nog tande heb.
Misschien wil u het nie geloofe maar deze week heb ik gewoon mij tande van mij eigen. Of misschien krijg mij bek ze tande terug assie ze snek op heb. Jij weet het nie en het maak nie uit. Bolle weet het, dan is het goed…

Woorde

erfuunisDan denk jij dattie alles heb gehad, haal jou vrouw inees footoos van mij vriend Bolle uit mij kadoo. Met Bolle ze laaste woorde foor mij eigen. Ze vrouw Cisca heb het opgestuur en mij staart tril inees van ze opwinding. Van mij eigen heb ik er wel ofer nagedach, maar mij hart wil het met u deele. Assie wil kan u Bolle ze laaste letters leeze op ze footoo. Selluf vin ik het nog moeiluk om te hoore.
Mij vrouw heb het mij eigen wel foor geleeze maar jij breek. Jij breek van zofeel emoozie. Wat kan jij zegge, wat kan jij doen? Ik zeg u in mij fertrouwe, ik heb mij heele avond mij traan ofer mij wang gefoeld. Mij vrouw zeg Loes dit is Bolle ze erfuunis. Hij denk aan jou. Dan kan jij nog zofeel in jou rouw zijn, jij foel ook geluk. Dattie soies moois krijg en dattie nu foor alteit buikmaatjes blijf.

Enersjie

Lieve Bolle misschien kan jij mij eigen nog hoore. Dank jou wel foor zofeel mooie erfuunis. Jij blijf foor alteit in mij hart en in mij buik. Want buikmaatjes bennie foor alteit, ook al woon jij nu in Reegeboogland. Misschien kan jij onse vriendjes in Reegeboogland adfies geefe ofer hoe jou buik groot en gezond blijf. Dat is belangrijk. Assie het saame doe kan jij nog meer bereike. Lieve Bolle, jij zal er alteit zijn. Vrienschap tusse heemel en aarde geef mij hart niewe enersjie.

Loesje