Category Archives: Loesje

Loesje vertelt over assie jou tong uitsteek…

tong

Lieve allemaal deze week was moeiluk want Trudy heb ze reis geboek naar reegeboogland. Zij heb ze koffer gepak en zij is naar ze verkering Freek gegaan. Mevrouw Bram heb het ons fertel.

Mij prootes

Zij heb zofeel jaar foor Trudy gezorg in ze asiel en zij heb nu ferdriet. Lieve mevrouw Bram dank wel foor alles van Trudy, u krijg mij zachte kopjes. Iedereen heb nu ferdriet want Trudy was biesonder. Assie in een asiel woon ben jij net zofeel biesonder als dattie bij jou tongmense in jou eigen huis woon. Het maak nie uit, Trudy was gelukkig in ze asiel en niemand heb daar iets ofer te zegge. Nu is Trudy bij Freek, assie verkering heb wil jij toch graag bij elkaar zijn. En jij kan ook verkering hebbe assie in Reegeboogland woon, iedereen gun Trudy en Freek ze geluk. Maar assie hier achterblijf heb jij wel emoozie van jou ferdriet. Jou hart vin zoies moeiluk want assie iemand lief vin wil jij die nie misse. En assie eerluk ben, heb wij nu nie genoeg ferdriet gehad? Eerst Bas en Vlek, toen heb Wiske ze koffer gepak en nu Trudy. Als moeder van alle sterre vin ik het nu wel genoeg gewees van ze eigen. U kan het op mij footoos zien. Vandaag steek ik mij tong uit van mij prootes. Jij kan daarboofe nie aan jou gang blijfe….!

 

Saame

Ik zeg u eerluk, toen mevrouw Bram mij heb fertel van Trudy heb ik zofeel moete eete. Mij vrouw kreeg het nie aangesleep van mij visboer. Zij zeg Loes ga het wel goed met jou eigen? Toen ben ik bij mij vrouw op ze schoot gespronge, mij buik lag zwaar op mij maag. Waar moet jij heen met al jou ferdriet?

tongSelluf weet ik, jij moet eerst jou garnaaale in sjelei wegwerke. Jou kaabeljouw en jou saardiene, zallum en makkareele. Dattie weer poes wor. Jij moet ferwerke en tot jou eigen koome. Mij vrouw heb mij eigen knuffels gegeefe, saame heb wij uure zo gezeete van onse ferdriet. Jij ben zo ver weg dattie jou buure ze lawaai niemeer hoor. Jij ben eeve in jou eigen weereld. Ferdriet is moeiluk maar assie het saame deel kan jij ook jou trooskopjes geefe. En ik dee ook mij meedietaasie van mij bijkoome. Dattie op jou vrouw ze schoot ga ligge met jou buik omhoog. Dat is beeter foor jou makkareele en jou saardiene, zij heb het ook moeiluk. En toen kwam ik in mij trans en ik zeg u eerluk, ik had geen wiew gebruik. Het was van mij stilte in mij hart en mij emoozie. In mij trans dee mij kop erges aan denke, het was mij flesjbekk.

Die-ploo-maa

Misschien heb u ook weleens u flesjbekk gehad? Dattie inees iets terugkrijg in jou kop wattie ooit heb meegemaak. Selluf ken ik alleen mij flesjbuik, dattie iets terugkrijg in jou buik wattie ooit heb ge-eete. Maar deze mooment had ik mij flesjbekk en het was van Trudy. Misschien dattie het nog wel weet van u eigen? Mij Bert heb ooit ze tongwedstrijd ge-or-gaa-nie-seer. En het had niks met mij vis te maake. Iedereen mocht ze footoo instuure van ze eigen met ze tong. Van mij eigen had ik toen nog mij ene tand in mij bek, mij spoore van mij aantrekkeluk zijn. Maar ik heb wel mij tong uitgestooke foor mij footoo. Jij wil wel gewoon mee kunne doen. Het was ze biesondere wedstrijd en feel van onse vriendjes heb meegedaan. Maar iedereen zag van ze verre af wie ze beste en ze mooise tong had. Het was Trudy en zij heb toen onse Die-ploo-maa gehad. Het heb Trudy bekend gemaak want assie jou Die-ploo-maa krijg van mij Bert dan hebbie wel iets bereik. Iedereen was trots op Trudy want jij moet het maar kunne van jou eigen, jou tongwedstrijd winne. Maar Trudy heb zofeel taalent, dan kan jij winne. Selluf heb ik toen van mij blij zijn foor Trudy mij 3 tongscharre van mij visboer weggewerk. Het was mij flesjbuik!

Mij erfaring

Hoop dat Trudy deze mooment nooit meer fergeete is en dattie ze Die-ploo-maa meegenoome heb in ze koffer. Soms moet jij jou mooie mooment koesseren en dattie geniet van jou suukses. Dat is belangrijk. Jij win nie iedere dag van jou jaar jou tongwedstrijd. Maar nu heb wij onse andere wedstrijd te winne. Onse wedstrijd teege onse tongReegeboogbrug en dattie nu gesloote blijf. Jij begrijp er niks van, onse hele weereld is dicht behalfe onse Reegeboogbrug! Van mij eigen weet ik dat mij lieve vriend Vlo al zofeel spijkers in ze brug heb getimmer. Jij denk jij zie er jou gat niemeer in maar dan wor jij toch weer ferras.

Mij vrouw zeg, Loes zo is onse leefe. Onse leefe zit fol met ze ferrassing. Van mij eigen vin ik mij gaate in ze Reegeboogbrug geen ferrassing! Het foel nie als ferse vis. Mij erfaring is, assie geen ferse vis heb dan hebbie er een luchje aanzitte. Misschien moet wij allemaal onse poote in elkaar slaan en onse brug gesloote houwe. Assie Moeder ben van al jou Sterre moet jij jou taak wel seeriejeus neeme. Dan moet jij jou poot strekke en in jou akzie koome. Daarom steek ik vandaag mij eigen tong uit naar mij Reegeboogbrug. Het is mij akzie.Iemand moet het wel doen van ze eigen. Dattie in jou prootes kom en dattie zeg, nu issie klaar! Misschien dattie allemaal mee wil doen en dattie u tong uit wil steeke. Dan heb mij vriend Vlo nie zofeel spijkers meer noodig en hebbie ook ze rust.
Van mij eigen zeg ik nu: Brug Kloost!

Loesje

Loesje vertelt over assie harde geluide heb…

geluide Lieve iedereen vandaag wil ik u fertelle dat mij hart nog steeds ferdriet heb. Foorige week lag ik rustig op mij denkpaal want jij moet jou eigen jou tijd geefe assie dinge moet ferwerke. Maar soms kan jij jou rust nie zo goed vinde.

Stil zijn

Ik zeg u eerluk, in mij huis is meestal rust. Daar houw ik van want assie seeniejorpoes ben hoefie niemeer in jou diskoo te leefe. Dan wil jij wattie denk, in jou kop kunne hoore. Jij wil jou eigen hoore spinne en assie een keer meeoow zeg dan wil jij dat jou vrouw jou eigen hoor. Dat is belangrijk foor mij rust in mij kop. Dattie weet wat jij hoor, ook al luister jij naar jou eigen stil zijn. Van mij eigen vin ik mij stil zijn mij mooiste geluid. En als mij vrouw mij blikje goermet opentrek. Dan tril mij staart van zo een mooi geluid. En assie mij zakje met mij snek open maak, dan spis mij oor. Het is mij fijne geluid, mij geluid van geluk.

geluideNiewe buure

Maar deze week was anders. Mij vrouw zeg Loes wij heb niewe buure. Jij fraag jou eigen af wattie ermee moet. Selluf ken ik ze nie en mij vrouw zeg Loes jij hoef ze ook nie te kenne. Van mij eigen heb ik geen ferstand van mij buure, jij kannie ooferal ferstand van hebbe. Mij foorige buure heb ik nooit gesien. Wel heb ik mij beebie buur hoore krijse. Jij weet nie wattie hoor assie net jou haaring uit jou toomaatesaus aan het visse ben om dattie die saus nie hoef. Mij vrouw zeg Loes jij kan gewoon dooreete, het is onse buur beebie. Misschien lus onse buur beebie ze toomaatesaus ook nie? Maar dan hoefie nog nie zofeel te krijse vin ik van mij eigen. Jij kan het ook gewoon uitspuuge dan weet jou vrouw genoeg.
Maar jij ga eraan wenne. Net als aan jou vrouw assie weer loop te zinge. Soms weet jij nie wat beeter is foor jou oor? Maar mij vrouw ken ik en het heb niks met mij haaring in toomaatesaus te maake. Dan weet jij, jou eete is veilig. Dat is belangrijk.

Twee kante

geluideNu heb wij niewe buure en mij vrouw heb mij eigen fertel, Loes aan twee kante. Wattie daarmee bedoel weet ik nie maar ik zeg u eerluk. Mij kop heb geen rustige dag meer gehad. Zofeel hard geluid in mij huis en jij zie er niks van. Toen ben ik wel in mij denkpaal gekroope, daar lig Bolle ze pauwefeer. Assie jou eigen buik niemeer hoor foel jij jou eigen wel veilig bij iets van jou buikmaatje. En jij hoor ook jou vrouw niemeer zinge en mij broer Floris niemeer krijse weeges dattie deemenzie heb. Gelukkig haal hij in mij nacht ze schaade wel in, dattie weet jou broer is er nog. En misschien denk u moet Loes nie zorge foor ze broer? Soms ga ik wel eeve bij mij broer ligge, assie mantelpoes ben hebbie wel jou taak. Maar mij broer Floris hoor niemeer zo goed. Mij vrouw zeg Loes jou broer Floris wor steeds meer doof aan ze oor. Hij slaap feel en mij erfaring is, jij moet nooit slaapende Oopaas wakker maake. Daar hebbie niks aan. Mij Zusje ga soms van ze schrik in ze kast zitte en mij vrouw probeer gewoon ze ding te doen. Maar van mij eigen ken ik mij vrouw en jij foel, zij vinnut ferschrikkeluk. Selluf ben ik nog wel op mij balkon gaan kijke maar niemand fertel jou eigen waar jou lawaai fandaan kom. Dan bennie veiliger assie binne ben.

Saame

Van mij eigen zoek ik mij weg. Wat kan jij doen? Harde geluide vin ik moeiluk, jij weet nie wat jij allemaal hoor. Waar kom al jou geluid vandaan? Wie doe zoies? Ben jij nog wel veilig in jou eigen huis? Soms doe ik wel mij poot teege mij oor want jij wil het nie hoore. Maar foor mij eigen is één ding mij allerbelangrijkste en het is mij ree-akzie van mij vrouw. Als mij huis tril van mij harde geluid kijk ik naar mij vrouw. Wat doe mij vrouw? Spring zij op mij kast of ga zij onder mij bank ligge?
geluideIk zeg u eerluk, mij vrouw is mij veilige haafe. Jij moet het nooit zofeel hard meeoowe maar het is wel zo. Dus kijk ik naar mij vrouw en zij ga gewoon door met ze ding. Zij zeg Loes, jij moet alteit rustig blijfe ook al foel alles in jou kop dattie wil krijse. Jij heb er niks aan want jou buure heb ze tijd noodig om ze huis mooi te maake. Ik vin er niks aan maar jij heb er niks ofer te zegge. En mij vrouw ook nie. Zo leer ik wel om mij rust in mij hart te bewaare. En gewoon mij haaring uit mij toomaatesaus te visse. En mij erfaring is, assie rustig blijf kom alles goed. Mij vrouw geef mij eigen nog steeds mij knuffels en mij eete. Dan kan jou eigenluk niks gebeure. Wij zijn saame en saame bennie alteit veilig want jij heb fertrouwe. Saame heb ze eigen geluid en het is van liefde,
Loesje

Loesje vertelt over assie jou gefoeles wil deele…

Loesje vertelt over assie jou gefoeles wil deele...
Lieve allemaal mij hart zit fol met zofeel gefoeles en ik wil het deze week met u deele. Foorige week was moeiluk en assie jou moeilukke week heb dan heb jou letters ferdriet.

Dan moet jij jou ferdriet nie in jou buik proppe. In jou buik moet jij alteit ruimte houwe foor jou makkareele en jou garnaaale. Jij moet erofer praate en jij mag ook meeoow zegge. Assie het maar deel met jou mense en jou vriendjes. Dat is belangrijk. Mij buikmaatje Bolle heb het gezeg, Saame is belangrijk. Saame kan jij deele…

Zachte kopjes

gefoelesFoorige week heb wij weer twee vriendjes ferloore. Bas van de Bende van zes en mij dinnetje Vlek van mij tante Truke. Zij waare sestien jaar van ze leeftijd. Assie sestien ben van jou leeftijd ben jij superseeniejor, maar niemand wil jou misse. Toch is jou leeftijd soms op, dattie niemeer ferder kan. Dan ga jij ofer ze Reegeboogbrug. Van Bas en Vlek was onferwacht, jij schrik heel erg assie zoies hoor. Wat kan jij doen?
Heel feel meeleefe met Mevrouw van de Bende en mij Tante Truke. Dattie troos foel en zachte kopjes assie ferdriet heb. Maar assie Moeder ben van alle sterre hebbie ook jou eigen ferantwoordelukheid. Jij wil dat iedereen in ze hart foel, het leefe van alle sterre heb beteekenis. Ook al bennie niemeer hier, jij tel mee. Daarom heb wij ook onse Hoedjessjoow. Dattie weet, jij heb jou mooment dattie jou eigen saame kan foele met jou lieverd. Jou lieverd wacht op jou, iedereen zwaai naar elkaar met ze hart. Van mij eigen blijf ik het toch zegge, onse Hoedjessjoow is biesonder. Het is liefde foor alteit. Misschien lees u deze letters en denk u, mij hart wil ook zwaaie naar mij lieverd. Dan ben u van mij hart zofeel welkom.

Onseeker

Maar er is meer. Van mij eigen had ik ook mij onseeker zijn, mij moeilukke gefoeles. Dat wil ik ook met u deele. Dattie somaar ofer jou Reegeboogbrug kan gaan, offie wil of nie! Wie bepaal soies? Wie zeg jou eigen dattie moet gaan? Ik zeg u eerluk, soms ben ik ook bang in mij hart. Foor mij broer Oopa Floris, hij heb nie ze eewig leefe. Foor mij Bert, jij moet er nie aan denke… Foor mij eigen, want ik ben wel groonies van mij gezond. Soms ben ik foor zo een kleine mooment bang in mij hart.
Maar gelukkig ben ik ook poosietief van mij eigen. Dat hebbie wel noodig assie zofeel meemaak in jou week. Assie groonies ben hebbie vast ook jou groonies leefe. Groonies ga nooit meer ofer, dan blijf mij eigen leefe ook bestaan. Toen heb ik teege mij vrouw gezeg dattie ze frieser fol kan gooie met mij saardiene en stukke ferse wallievis. Assie groonies blijf eete, blijfie groonies leefe. Dat is nu mij adfies.

Mooie dinge

gefoelesMaar in jou tijde van jou ferdrietige oferpeinsing kom ook alteit mooie dinge jou leefe binne loope. Selluf lag ik te slaape, dat moet ik wel eerluk zegge. Het was zoies biesonder en het gaf mij eigen mij traan van gemis en mij traan van geluk. Mij buikmaatje Bolle ze boek is nu echt tot ze leefe gekoome. Jij foel iedere letter in jou hart. Hij heb ze mooise letters gebruik en ze letters foele zacht van ze tartaar. Daar houw Bolle van. Maar jij foel ook hoe erg jij jou vriendje mis. Het is emoozioneel want ze letters raak jou diep van jou binne. Toch moet wij ook trots zijn want het is biesonder. Bolle ga nooit fergeete worre, ze hart, ze emoozie, jij wil ze letters foele in jou hart. Soms hebbie jou traan van jou ferdriet en soms van jou geluk. Assie ze deel kan jij het ferwerke. Saame kan jij meer.
Lieve Bolle dank jou wel foor zofeel van jou prachtige letters. Mij vrouw fertel er ons nu iedere afond een paar. En van mij eigen weet ik, alle letters saame is jou leefe, jou hart. Wij fergeet jou nooit, net als Bas en Vlek en al onse andere sterrevriendjes.
Dat wilde ik van mij eigen graag met u deele. En het zijn mij eigen gefoeles.

hoedjessjow@yahoo.com foor assie nog footoo(s) op wil stuure van u lieverd en/of assie mee wil doen om dattie wil zwaaie,

Loesje

Loesje vertelt over spiegels en ouwer worre…

spiegels

Nog nie zofeel weeke geleede heb mij Bert ze letters gemaak ofer ze spiegel. En dattie ermee om kan gaan weeges dattie leefes-erfaring heb.

Seeniejor

Mij Bert is 13 jaar van ze leeftijd en hij wor deeze jaar nog feel meer ouwer. Hoe meer jaare jij heb van jou leeftijd, hoe meer erfaring jij heb. Assie seeniejor ben van jou eigen hebbie meer meegemaak als dattie kitten ben. Dan kommie net kijke en jij ren en raus door jou huis. Jij ren door jou leefe. Assie kitten ben raus jij langs jou spiegel en jij spring met jou poote wijd teege jou spiegel aan. Jij denk er nie ofer na, jij zie iets waar jij mee wil speele. Jij ben jong en jij ben wild.
Assie seeniejor ben en jij kijk jij in jou spiegel, zie jij jou leefe trug door jou oog. Jij zie jou leefes-erfaring en assie goed kijk zie jij misschien jou grijse haar in jou vagt. Jij zie jou jaare ga telle, misschien schrik jij wel van jou eigen. Ik zeg u eerlijk, jou spiegelbeeld kan jou emoozie door ze war gooie. Hoe ga jij daarmee om van jou eigen? Durf jij wel op jou leeftijd te zijn?

Vagtdag

spiegelsIk zeg u eerluk, van mij eigen heb ik ook mij onseeker zijn. Assie seeniejorpoes ben weet jij, jij heb jou jonge jaare gehad. Jij heb feel leefes-erfaring maar jou spiegel zeg jou ook, jij heb jou jaar van knap zijn gehad. Jou vagt zit niemeer in ze plooi, jou buik is misschien te klein van ze eigen en jij moet uitkijke dattie nie alles erbij heb hange. Selluf ben ik daar wel mij beetje bang foor en ik heb het mij Bert gezeg. Assie verkering heb praat jij ofer jou onseeker zijn, anders hoefie geen verkering te hebbe. Dan kan jij ook met jou spiegel praate maar mij erfaring is. Jou spiegel laat jou wel jou kwesbaar zien maar hij heb nog nooit iets trug gezeg!
Mij Bert wel, hij zeg Loes jij zie er alteit goed uit en jou vagt zit netjes. Maar mij Bert zie mij eigen nie als ik net mij seefe makkareele op heb en met mij scheef oog ofer mij denkpaal hang, met mij buik in de weg. Jij hoef nie alles te laate zien. Soms moet jij jou eigen en jou makkareele bescherme. Mij adfies aan alle seeniejorpoese en katers is, assie jou slechte vagtdag heb en jou buik hang naast jou poote, blijf weg bij jou spiegel. Jij kan jou spiegel maar één keer breeke!!

Foorsichtig

Soms hebbie poese die ze heele dag met ze uiterluk beezig zijn. En jij heb ook steeds meer katers die indruk wille maake op ze spiegel. Fraagie jou eigen nooit nie af wattie daar doe? Hebbie genoeg leefes-erfaring dattie weet hoe het werk, net als mij Bert? Spiegelkijke heb erfaring noodig, jij moet jou eigen nie gek laate maake. Mij Bert heb het ook moete leere en mij Bert heb nog wel zó een mooi spiegelbeeld van ze eigen. Hij heb al ze tande nog in ze bek, dan kan jij goed foor jou dag koome. Mij Bert ga ze spiegel nie breeke van ze uiterluk. Maar hij kijk alleen naar ze kamer assie voor ze spiegel zit. Van ze ene kamer naar ze andere. Jij weet nooit wat jou spiegel in jou eigen los maak.
Selluf heb ik ook mij tijd noodig gehad foor mij spiegelbeeld. Mij vrouw heb mij eigen ferwen met mij eigen spiegel. Zij zeg Loes, jij ben nou op jou leeftijd, jij ferdien het. Maar jij moet er wel foorsichtig mee om gaan. Op mij footoo kan u zien, van mij eigen ben ik nu vriendjes met mij spiegel. Maar toen mij dokter al mij tande en mij kieze uit mij bek had ge-opereer, foelde ik mij spiegel scheure. Jij weet nie wattie zie, jij foel jou eigen an-tiek! Mij vrouw zeg Loes an-tiek is wel heel oud. Maak mij eigen niks uit, mij bek foel an-tiek en ik wilde nie in mij spiegel kijke. Soms maak jou spiegel maak meer kapot dan dat jou lief is. Daar moet jij alteit reekening mee houwe. Dus assie geen tande meer in jou bek heb. Mij adfies is dattie nie lach naar jou spiegel, ook al breng scherfe jou geluk.

Leefeserfaaring

Jij kan jou spiegel wel gebruike foor jou selluf fertrouwe assie bijfoorbeeld iets heb waar jij trots op ben. Van mij eigen ben ik trots op mij buik. Dat is mij sterke punt, mij vrouw heb mij eigen gezeg dat mij buik mij sellieriepunt is. Mij Doorie zeg mam uwes buik plubber. Maak mij eigen allemaal niks uit. Ik kijk graag naar mij buik, het geef mij eigen fertrouwe en ik foel mij eigen jong. Dat is belangrijk. Jij kan jou eigen nie jong genoeg foele assie ouwer wor. En mij meening is, iedereen heb iets mooi van ze eigen. Ook assie ouwer ben en jij ben seeniejorpoes. Jij ben mooi en jij mag jou eigen laate zien.
Ouwerdom heb ze eigen spiegelbeeld en jij heb soms tijd noodig foor jou akzeptaazie. Het geef niks, jij kan in jou tussetijd geniete van jou haaring en garnaaale. Jou spiegel loop nie weg en jou leeftijd ga gewoon door van ze eigen. Jij mag in jou spiegel kijke met al jou leefeserfaaring en jij mag straale. Jij kan jou spiegel regt in ze beeld aankijke en jij laat jou eigen nie gek maake. Iedere leeftijd is mooi van ze eigen. Jij mag met rust in jou hart ouwer worre en jou spiegel ferwenne. Dat is mij eigen meening.

Loesje

Loesje vertelt over assie een kompliement krijg…

kompliement

Lieve iedereen, deze week wil ik eerst fertelle dat zondag onse oproep foor onse Hoedjessjoow onlijn is gegaan.

Moodern

Ik vinnut wel moodern klinke assie op jou seeniejor leeftijd kan zegge dattie onlijn ga. Maar jij moet met jou tijd meegaan. Ofer ze Reegeboogbrug heb iedereen ze eigen Reegeboog-aaipet. Tegnies ga tot ver ofer ze Reegeboogbrug. Dan kan jij hier nie achter blijfe. Maar ofer onse Hoedjessjoow wil ik u fertelle, iedereen mag meedoen ook assie hond ben of jij ben sjieraffe. Foor mij eigen foel ik wel mij uitdaaging om foor sjieraffe ze hoedje te maake. Zij moet nie boofe mij footoo uitsteeke. Zij moet nog op mij footoo passe. Maar het maak nie uit, iedereen is welkom. En u heb zo warm van u hart ge-ree-aa-geer, daarfoor wil ik u mij dank u wel zegge.

kompliementEefenement

Ik zeg u eerluk, in mij buik foel ik mij zeenuuw. Assie zo een groote eefenement orgaaniseer weet jij weer dattie jou zeenuuwbuik heb. Mij vrouw heb mij eigen wel steun gegeefe en knuffels. En mij visboer breng mij ferse zallum en foorel. Hij zeg Loes, soms moet jij een andere vis proobeere. Het fiel mij nie teege maar assie zofeel zeenuuwbuik heb dan proef jij nie zofeel van welke vis jij ook eet. Dat is nu mij erfaring dus als mij leefe weer in ze rustige waater faar ga ik het wel opniew proobeere. Maar mij zeenuuw hou oferweegend genoome feel van garnaaale en tonijn in sjelei. Soms is het wel belangrijk om daar eerluk ofer te zijn.

Sterre vriendjes

Zondag ging onse oproep dus onlijn en wij kreeg zofeel lieve ree-akzie. En ook vriendjes die ze eigen al aangemeld heb. Dan val er wel een pak uit jou hart kan ik u zegge. Van mij eigen foel ik mij emoozioneel en ferantwoordeluk. Jij doe het foor onse sterre vriendjes, daar lig zo een groot stuk van mij hart. Mij Doorie zeg Mam het kom goed, uwes kan op mij bouwe. Dan foel jij jou hart tintele van jou trots. Maar assie seeniejorpoes ben moet jij soms toch jou touw tusse jou eigen poote houwe. Dattie weet waar jou hoedjes ligge want jij moet wel weete waar jij het moet zoeke van jou eigen.

Kompliement

Maar nu kom het waar mij hart zofeel van heb moete straale deze week. Soms krijg jij zo een mooie en groote kompliement dat jou buik jou hart foel. Tussen u en mij eigen gezeg, mij Bert zeg mij eigen ook lieve dinge. Hij zeg Loes, jou vagt zit alteit goed. En hij zeg ook, Loes jou buik is zacht en groot van ze eigen, mij kop pas erop. Als jou verkering jou zofeel kompliemente geef dan straal jij wel. Dan weet jij, jou verkering is ze échte katerman.

kompliement

Als poes wor jij ook ferleege in jou hart. Soms weet jij nie hoe jij moet ree-aa-geere van jou eigen. Jij ben het nie gewend. En zondag heb mevrouw Annelies mij hart zofeel geraak. Zij zeg ofer onse Hoedjessjoow: Wat een mooi idee Loesje, moeder van alle sterrepoezen! Ik zeg u eerluk, mij snorhaar heb ze spontaane krul gemaak. Mij wang deed bloose van achter mij oor en mij buik moes spinne van mij geluk. Zo een mooi kompliement krijg jij nie assie bij jou visboer sta. Wat moet jij zegge assie zoies hoor. Moeder van alle sterrepoezen! Jij kan het bijna nie geloofe van zo een mooie kompliement. Het heb mij hart zofeel geraak en het geef mij nog meer enersjie om onse Hoedjessjoow speesiejaal te maake. Daarom zeg ik dank u wel lieve mevrouw Annelies. U geef mij zo een mooi gefoel in mij hart. En dat is wat jij kan foele assie een kompliement krijg. Daar moet jij nie foor weg loope, jij mag het gewoon akzepteere. En jij mag het foele, jou mooie gefoel van geluk in jou hart.

Meelen

hoedjessjow@yahoo.com foor iedereen die mee wil doen foor onse sterre vriendjes. Assie moeder ben van alle sterre ga jij foor goud!

Loesje