Category Archives: Loesje

Loesje vertelt over assie mentaal ben…

mentaal

Deze week wil ik met u praate ofer mij mentaal. Misschien denk u nu, heb Loes ze niewe taal? Loes praat toch alteit in ze eigen taal? Daar heb u wel u punt. Van mij eigen ken ik maar één taal en het is mij eigen taal.

Denkpaal

Maar mij vrouw zeg Loes jij heb ook jou mentaal. Het heb te maake met jou denke en jou mentaalfoele. Dan ben jij wel eeve stil van jou eigen. U weet als ik stil ben van mij eigen lig ik op mij denkpaal. Daar doe ik denke en foele want jij moet het erges doen. Soms doe ik ook uitbuike maar mij vrouw zeg, uitbuike heb niks met mij mentaal te maake. Selluf denk ik daar anders ofer want mij uitbuik heb ook ze gefoel. Mij denkpaal heb feel erfaring met mij eigen.
Misschien kan jij zegge, Loes doe ze mentaal op ze denkpaal. Maar mij vrouw zeg Loes jij moet wel bij jou les blijfe. Mentaal is belangrijk en soms moet jij erofer praate saame. Dan weet jij meteen hoe laat jij leef en dattie beeter af ben achter jou bank. Mij vrouw zeg Loes jij trek jou eigen meer trug en soms willie nie naar beneede koome. Ik maak mij eigen zorge. Ga alles wel goed met jou eigen?

Aa-bonne-ment

Daar zit jij dan met jou brok in jou keel op jou denkpaal. En het was nie mij tonijn of mij zallumbrok, het was mij eigen brok. Jij foel emoozie en jij weet, jou vrouw ken jou eigen zo goed. Zij heb meteen door assie jou eigen nie heelemaal gelukkig foel. Toen ben ik op mij mentaaldenkpaal blijfe ligge. Mij vrouw heb mij knuffels gegeefe en zij zeg lieve woordjes.
Zij zeg Loes jij heb zo een moeilukke tijd achter jou rug. In jou ouwe jaar hebbie zofeel keer naar jou dokter gemoete. Ik zeg u eerluk. In mij ouwe jaar heb ik mij ree-kor gebrooke. Assie tien keer naar jou dokter ga hebbie wel jou aa-bonne-ment ferdien. En ik kreeg ook seefe keer mij antibiootie. Assie nie uitkijk van jou eigen, fraag jou dokter jou offie nie wil blijfe woone. Dan kan jij beeter maar niemeer mee gaan. En het is mij schrik van mij hart. Dattie bang ben dattie weer mee moet. Jij weet nooit wat jou eigen dan weer boofe jou kop hang. Daarom loop ik vlug naar boofe als mij vrouw opsta. En als ik boofe ben kom ik nie zomaar naar beneede. Mij vrouw roep mij eigen wel en zij probeer mij eigen te ferleide met lieve woordjes. Maar assie mij eigen een beetje ken dan weet u, Loes is nie gek van ze ferstand. Straks pakkie mij eigen weer op en moet ik mee. Ik vin er niks aan. Mij dokter mag ze aa-bonne-ment houwe.

Jou emoozie

Niemand fraag ze eigen af wattie foel assie poes ben of jij ben kater en jij moet inees mee. En jij weet nie waar jij naar toe ga? En offie nog wel trug kom en of jou garnaaale dan nog fers zijn? Maar assie poes ben of jij ben kater hebbie ook jou gefoel. En soms bennie gewoon bang en hebbie angst foor dinge om jou heen. Dan ga jij jou eigen trug trekke of jij ga jou eigen ferstoppe. Jij foel jou eigen nie veilig want misschien moet jij weer mee, ook al loop jou vrouw te zinge of zij doe ze eigen ding. Jij ben op jou hoedje!
U weet van mij eigen heb ik zofeel erfaring met mij hoedjes. Jij kan er jou sjoow van geefe.
Mij vrouw zeg Loes ik snap jou. Jij ben al zo vaak uit jou fertrouwde omgeefing weg gehaald. Jij ben jou fertrouwe ferloore. Jij heb tijd noodig. Dattie rust krijg en nie naar jou dokter hoef. Toen foelde ik weer mij brok in mij keel. Jou vrouw zeg jou waarheid en dattie jou begrijp. Toen ben ik zachjes mij kopjes gaan geefe want jij moet erges heen met jou brok. Mij vrouw had ook ze traan in ze oog en jij foel. Jij ben saame mentaal. Jij begrijp elkaar en jij mag jou emoozie foele. Jij ben toch veilig want jou vrouw foel het ook. Soms is jou mentaal moeilukker als jou gezond. Jij gooi jou snot makkelukker op jou taafel dan jou traan. So is het wel van ze eigen.

mentaalAandach hierfoor

Misschien fraag u ze eigen nu af, waarom schrijf Loes ofer ze mentaal? Jij kan ook ofer leuke dinge jou verhaal maake. Maar van mij eigen wil ik graag mij aandach hierfoor fraage. Want het is belangrijk dattie ze eigen ree-aa-lie-zeer, u poes of u kater heb ook ze mentaal. Dattie ze eigen trug trek om dattie iets nie fijn vin van ze eigen. Dattie nie ze eigen is zeg maar.
Assie zoies merrek dan moet jij saame praate en jij moet elkaar begrijpe. En knuffels geefe en zorge dattie weer veilig ben bij elkaar. Selluf vin ik ferse garnaaale ook belangrijk en mij tonijn in sjelei. Maar ik zeg u eerluk, dat is mij persoonluk. Misschien heb u poes of u kater liever zallum of paaling. Kibbeldinge zou ik in deze sietuuwaazie nie adfiseere. Belangrijk is dattie elkaar foel en begrijp. Dattie weer rust krijg in jou hart en in jou kop. Dan kan jou mentaal weer gaan slaape en wor jou geluk weer wakker.
Dat is mij erfaring,

Loesje

Loesje vertelt over gezond…

gezond
Deze week wil ik met u eigen praate ofer gezond. Foorige week heb ik mij neusspoeling gehad en ik zeg u eerluk. Daar moet jij assie seeniejorpoes ben van bijkoome. Jij merrek,  jij ben zo jong niemeer. Jou jaare ga telle.

Naadenke

Mij heele week moes ik feel slaape en dan kan jij ook feel naadenke. Jou dokter kan jou neus spoele, hij heb mij herses laate zitte. Dan kan jij denke, ofer jou leefe en ofer jou gezond. Mij vrouw heb mij eigen mij heele week zofeel in ze gaate gehouwe. Toen heb ik gezondwel gezeg dat ik ook regt heb op mij preifussie. Maar jij ken jou vrouw, zij heb ook ze zeenuuw en zij zeg Loes jij ben mij hart. En ik kreeg knuffels van liefde, dat is belangrijk.
Mij peettantes kwam ook op besoek, het was mij ziekebezoek. Zij breng alteit lekkere dinge mee, dattie ferwen wor zeg maar. Dank wel lieve peettantes. En mij vrouw gaf mij eigen ook mij makkareele, mij saardiene en mij garnaale. Mij erfaring is, van liefde alleen kan jij nie leefe. Dan houw jij geen buik ofer, dat moetie nie wille.

Tssjiie

Ik zeg u eerluk, het was mij moeilukke week. Ik heb toch moete niese. Mij vrouw schrok en zij zeg Loes, nee? Het was op mij avond van mij neusspoeling. Jij wil het nie maar jou neus doe gewoon ze eigen ding. Ik lag boofe op mij vrouw en mij neus dee tssjiie! Assie tssjiie zeg wor jij nie blij assie groonies niesziekte ben. En jij wor nog minder blij assie net jou neusspoeling heb gehad.
Mij volgende dag dee mij neus weer tssjiie en mij neus doe gewoon iedere dag tssjiie. Alleen het was mij tssjiie zonder mij snot. Misschien willie mij deetajs nie weete, dan kannie nu assie wil u garnaaale in sjelei wegwerke. Dan hoefie niks met mij snot te maake te hebbe. gezondVan mij eigen begrijp ik het assie liefer ga eete nu. Maar mij vrouw zag ook nog iets belangrijk bij mij oog. Mij kaale plekje en zij schrok weer. Selluf heb ik er niks van gesien maar mij vrouw zie alles. En ze heb er sellufs footoos van gemaak en toen heb ze mij dokter gebel met ze teelefoon. Assie ziek ben dan bennie meteen al jou preifussie kweit. Mij dokter zeg, Loes blijf nog wel eeve niese. Maar assie nies zonder snot heb ze het goed gedaan. En mij plekje is mij misteeerie maar mij dokter zeg, Loes ze plekje zie er rustig uit. Mij vrouw moet mij plekje in mij gaate houwe dan kom alles goed.

Denkpaal
Assie jong ben ga jou hesstel snel want jij heb nog nie zofeel meegemaak. Jou lijf is fit en jij ben atleeties in jou poote. Assie seeniejorpoes ben en jij ben gezond kan jij ook goed hesstelle assie iets mankeer. Van mij eigen heb ik mij groonies niese en mij grooniese niere. Dan hebbie meer tijd noodig want jij bennie heelemaal gezond. Jij moet aksepteere dattie ook nooit meer heelemaal gezond ga worre van jou niese en jou niere. Maar mij dokter heb gezeg, Loes kan er best ouwt mee worre. Assie goed foor ze eigen zorreg.
Daar heb ik ofer naa ligge denke op mij denkpaal. Want assie nie heelemaal gezond ben van jou eigen kan jij dan toch gelukkig zijn? Hebbie dan toch zin in jou makkareele of jou kaabeljouw? Tel jij dan nog mee of moet jij bang zijn dat jou vrouw jou eigen trug breng naar jou asiel? Jij kan jou eigen zofeel gekke dinge in jou kop haale maar jij heb er niks aan. Mij erfaring is, jou gezond wor nie beeter assie zofeel moeilukke dinge denk.

gezondPoosietief

Jij kan beeter makkelukke dinge denke en dattie poosietief blijf. Selluf heb ik misschien mij zieke niere en mij niese. Maar mij buik is gezond en mij hesses en mij hart. En ik heb ook verkering met mij Bert. Mij vrouw zeg, Loes jij ben wie jij ben. En jij ben goed zo assie ben. Niemand ga jou ooit trug brenge naar jou asiel. Assie zoies hoor foel jij wel geluk in jou hart. En dattie kopjes wil geefe want jij foel jou eigen geborge. Dat is belangrijk.
Mij erfaring is nu, van mij eigen heb ik mij stukjes Loes die ziek zijn om dattie groonies ben. Maar heel feel stukjes Loes heb nog zofeel gezond van ze eigen. Dan tel jij gewoon mee en jij mag er zijn. Jij tel alteit mee en dat moetie nooit fergeete. Belangrijk is dattie liefde foel en dattie liefde krijg. En selluf vin ik mij tonijn en mij zallum belangrijk. Want jij moet jou gezonde buik wel houwe assie die heb,

Loesje

Loesje vertelt assie jou neusspoeling krijg…

neusspoeling
Misschien heb u het wel gehoord maar deze week moes ik inees naar mij dokter. Jij denk dattie jou niewe jaar krijg fol geluk en saardiene. Maar jij ben nog nie gewend aan jou jaar of jou vrouw zeg, Loes wij moete praate. Dan weet jij, óf jou buik moet eraf of jou jaar is foorbij.

Meh

Maar mij vrouw zeg Loes het ga nie zo goed met jou niese. Mij eene oog sprong oope. Zij zeg, Loes jij kannie antibiootie blijfe slikke! Mij andere oog sprong oope. Van mij eigen wil ik nooit meer mij antibiootie slikke. Mij vrouw zeg Loes jij krijg jou neusspoeling en het is morrege! Toen sprong mij bek ook oope, maar mij Meeoow leek op Meh. Als een poes Meh zeg bedoel zij Meh, maar jij heb er niks ofer te zegge.

Zeenuuw

neusspoelingWat kan jij doen? Van mij eigen heb ik het mij Bert fertel. Assie verkering heb moet jij jou verkering wel fertelle wat jij met jou neus uitspook. En mij Doorie, jij kan jou beebie nie in zofeel onzeekerheid laate. Maar jij wil niemand ongerus maake. Mij vrouw zeg Loes jij krijg naarekoosie en jij merk er niks van. Jou neus wor gespoel en dan hebbie daarna meer lucht. Jou bakteerie wor weggespoel. Mij BAKTEERIE? Jij weet nie wat jij hoor. Sofeel deetajs hoef ik van mij eigen nie te weete. Ik zeg u eerluk, ik was liefer in mij ouwe jaar gebleefe mét mij bakteerie. Maar mij vrouw zeg Loes, jij krijg jou slang in jou neus en alles wor schoon gespoel. Jij ga erfan opknappe en jij ga jou eigen beeter foele. Jou dokter heb het gezeg.
Jij fraag jou eigen af wat jou dokter ermee te maake heb? Kan mij dokter nie in mij ouwe jaar blijfe? Van mij eigen ben ik nog nooit beeter mij dokter ze deur uit gegaan. Ik zeg u eerluk. Jij slaap er nie fijn op. Mij vrouw had ook zeenuuw en selluf heb ik mij zeenuuwbuik. En ik mocht nie meer eete na mij seeve makkareele. Mij vrouw zeg, Loes jij moet nugter zijn!

Bij jou dokter

Toen ik wakker werd had ik zofeel honger, maar mij vrouw heb mij opgepak en in mij mandje gezet. Toen heb ik nog mij poot gestrek en Meooh geroepe. Maar jij ben al bij jou dokter foordat jij echt kan prootesteere. Toen heb ik nie zo friendeluk gekeeke. Maar ik zeg u eerluk, in mij hart was ik bang. Mij vrouw gaf mij knuffels met ze traan in ze oog. Maar zij ging weg en dan blijfie inees alleen achter. Niemand sta er bij stil maar assie poes ben weet jij nie wat jou eigen oferkoneusspeolingm. Jij foel honger en jij ben bang en inees… ga jij slaape.
Toen is mij dokter met mij neus beezig gewees, alleen daar was ik nie bij van mij eigen. Mij vrouw heb mij laater fertel. Hij heb al mij troep uit mij neus gespoel. Jij weet nie eens dattie zofeel troep heb in jou neus. En hij heb in mij keel gekeeke. Hij zeg dattie heb gezoch naar tuumoore. Maar die heb ik nog nooit gegeete. Dan kan jou dokter die ook nie vinde. Hij heb gezeg, Loes is best nog gezond, ze heb alleen ze niese en ze niere. Toen hebbie ook mij naagels geknip want mij dokter is ook peediekuur. Daarna hebbie mij onder zo een fijne lamp geleg en het was warm en zacht. Dan kan jij rustig droome, dattie saame met jou verkering van jou visbuufet zit te smekke.

Eete

Jij lig zo lekker te soeze van jou eigen en inees hoor jij jou vrouw ze stem. Jou hart spring bijna uit jou buik, maar jij ben nog zo moe. Zij heb mij meegenoome naar mij huis. Mij vrouw had ze brok in ze keel. Misschien moet mij vrouw ook gespoel worre? Selluf heb ik nu mij erfaring. Maar jij wil zo graag naar jou huis, jij neem jou vrouw ze brokke graag op neusspoelingjou koop toe. Mij buik had zofeel honger, dan moet jij eete. En ik kreeg mij zallum en toen heb ik bijna mij bakje mee opgegeete. Het was mij lekkerse zallum van mij jaar. Maar ik was nog moe en soms moes ik ook inees renne door mij huis. Mij vrouw schrok erfan maar mij dokter heb het wel gezeg: Loes kan onrustig zijn. Jij fraag jou eigen af, heb jou dokter ze ekstra oog? Mij dokter weet alles! Hebbie geen priefee meer. Jou heele gezond lig op straat assie nie uitkijk. Mij vrouw zeg, Loes jij kan ook oferdrijve. Toen was ik zofeel moe en Floris kwam mij kopjes geefe. Zusje kwam ruike aan mij buik. Langzaam foel jij, jou leefe is weer van jou eigen. Ik ben boofe op mij vrouw gaan ligge, saame met Floris en Zusje. U geloof het nie maar wij heb toen allemaal geslaape, ook mij vrouw.

Bijkoome

Nu moet ik bijkoome want assie seeniejorpoes ben hebbie meer tijd noodig. Mij dokter heb gezeg, Loes kan tot ze wiekent heb wel moe zijn. Dan moet jij slaape en goed eete is mij erfaring. En wij moet nu afwachte hoe het ferder ga met mij niese. Misschien dat ik nu faaker mij neusspoeling krijg? Maar daar wil ik nu nie ofer naadenke. Selluf vin ik mij neus goed zo…
Van mij hart wil ik iedereen bedanke dattie zo heb meegeleef met mij eigen. Jij wor er ferleege van.
Dank u wel van mij hart en ook van mij vrouw,

Loesje

Loesje vertelt over assie een ouw jaar heb…

ouw

Vandaag is een biesondere dag zeg mij vrouw. Jij denk waar heb ze het nu weer ofer? Selluf heb ik er niks van gemerk dat mij dag biesonder is. Mij saardiene smaak gewoon naar mij saardiene en dan mag jij blij zijn.

Laatste dag

Pas als jou saardiene ga ruike moet jij jou eigen affraage of jou dag nog wel klop? Mij vrouw zeg Loes, jij moet wel bij jou les blijfe. Vandaag is jou laatste dag van jou jaar, vandaag is ouwtjaar. Jij denk bij jou eigen wat moetie ermee? En heb jou vrouw ook ze laatste dag van ze ouwe jaar? Misschien heb mij vrouw wel een andere dag, jij weet het nie? Maar mij vrouw zeg, Loes het is foor iedereen het sellufde. En morgen kom er een niewe dag én een niew jaar.
Toen ben ik in mij denkpaal gaan ligge want assie zofeel informazie krijg moet jij het ook ferwerke. Net als mij saardiene. Assie seeniejorpoes ben hebbie soms meer tijd noodig. Ook om jou heele jaar terug te haale. Waar moet jij beginne?

Tijd

ouweMij vriend Kever heb zondag nog gezeg, tijd is moeiluk. Jij denk dattie tijd heb maar assie nie oplet is jou tijd alweer foorbij. Soms zit ik te droome van mij Bert en jij ben saame nog nie aan jou tonijn begonne of jou vrouw roep Loes, we gaan slaape. Zo ga het ook met jou jaar. Jij begin eraan en jou jaar is niew. Dan hebbie er zin in. Maar jou jaar wor met jou dag ouwer en foordat jij er errug in heb zeg jou vrouw. Loes jou jaar is foorbij, al jou daage zijn ferleede tijd. Van ferleede tijd snap ik heelemaal niks want ik leef in mij nu. Assie ook nog in jou ferleede tijd moet leefe kom jij nooit meer van jou jaar af.
Tijd is moeiluk want jij kan het nie onder jou poot fasthouwe. Tijd doe gewoon ze eigen ding assie nie uitkijk. Net als jou jaar want jou jaar is alleen maar heel feel tijd bij elkaar. Mij erfaring is wel, jij moet er selluf iets van maake anders duur jou jaar wel heel lang. Maar deeze jaar was moeiluk weeges het fierus. Iedereen heb op ze tande moete bijte of op ze prooteesie. Gelukkig heb ik van mij eigen mij tande niemeer. Selluf bijt ik ook liefer op mij kauwstik. Dattie weet wat jij heb…

In mij hart

Maar assie mij eigen fraag, Loes wat vinnie selluf van jou jaar? Dan schiet mij traan in mij hart. Selluf von ik mij jaar ook moeiluk want deeze jaar heb wij zofeel vriendjes ferloore. Ik zeg u eerluk, in mij hart leef nog feel ferdriet want ferlies is moeiluk. Jou tijd sta eeve stil. Vlo, Sjaak, Hannes, Nigel, Fynn, Sparkle, Sheila, Timmie, Kiara, zofeel kittes van mij tante Sylvia en dinsdag nog Remy-Lou onse kleine, dappere broertje van Jiekie. Ook mij buikmaatje Bolle ging onferwachs, jij heb er niks ofer te zegge.
Toen heb ik wel mij kraak gefoeld in mij hart want het was tefeel. Ook assie poes ben hebbie soms jou grens bereik. Maar assie het moeiluk heb moet jij jou eigen nie afsluite foor jou weereld om jou eigen heen. Assie oope sta foor jou omgeefing kan er ook iets mooi gebeure. Alle vriendjes van mij Bert ze blog en van mij eigen Feesboek heb elkaar zofeel steun gegeefe. Dattie foel in jou hart, saame kan jij meer. Saame kom jij alteit weer tot jou eigen. Dat is belangrijk, in welk jaar jij ook leef. Maar het gemis in mij hart blijf, daar moet ik eerluk ofer zijn.

Saame

Deeze jaar ga wij nie snel meer fergeete en jij kan alleen maar hoope dat jou niewe jaar ouweanders wor. Mij vrouw zeg, Loes zofeel mense heb ze eigen eensaam gefoel. Assie eensaam ben dan ben jij alleen, maar jij wil het nie. Jij foel jou eigen ferdrietig maar jij kan het nie deele. Assie zoies hoor foel jij het in jou hart en jij denk. Deeze jaar moet stoppe. Deeze jaar moet ferleede van ze tijd zijn. Dat iedereen weer gelukkig kan zijn en dattie saame kan zijn. Misschien kan het in u niewe jaar, jij kan het nie foorspelle.
Maar assie optiemisties blijf kan jij feel meer bereike. Jou ouwe jaar is toch bijna foorbij. Dan kan jij fris in jou hart wakker worre en aan jou niewe jaar beginne. En assie begin met jou garnaaale in sjelei weet jij dattie jou jaar poosietief begin. Poosietief beginne is alteit goed. Jij kijk naar jou jaar met jou oog oope en jou hart is nog fris. Mij adfies is dattie het probeer, met respek foor elkaar. Assie het allemaal probeer bennie saame en kan jij meer. Jij weet toch nie wat jou niewe jaar in ze petje heb. Dan kan jij maar beeter van jou eigen poosietief zijn. Dan smaak jou garnaaale jou eigen ook beeter!

Meeleef

Van mij eigen wil ik nog wel zegge, dank u wel dattie er alteit foor mij eigen ben en foor mij vriendjes van mij Bert ze blog. Dattie onse ferhaale lees en dattie met ons meeleef van u hart. Dan bennie sterker dan jou fierus is mij erfaring. Hoop dat u niewe jaar welkom is en dattie lief ben foor elkaar. Dank u wel,

Loesje

Loesje vertelt haar Kersferhaal (2-2)

KersverhaalDaar sta jij dan met jou paaling half uit jou oor en jou jonges die renne en poinke van ze geluk. Mij Doorie gaf ze Jiekie zo een mooie krultang van ze liefde, jij weet inees waar ze sakgeld naar toe ga. Mij Doorie bleef maar poinke en roepe, Mamsie plies…

Toen heb ik mij Meeoow-woord gegeefe want teege zofeel liefde is mij hart nie bestand. Maar jij zie gelijk trouwpakke en jou bruis-seeremoonie aan jou eigen foorbij trekke. Jij moet alles nog reegele. Gelukkig ben ik als MammaLoesje oferal op foorbereid want in mij tasse met mij bagaazie zat tusse mij kersmuts ook mij trouwhoed. Dat is jou groote foordeel assie vaak jou Hoedjessjoow geef. Jij bennie foor één hoedje te fange. En jij moet jou jonges netjes aankleede. Zij trouw maar één keer. Hoop jij.

Mij boot

KersverhaalWij zijn toen oferal footoos gaan maake want jij ben wel in jou beroemde Fooledam. Als ferrassing heb ik mij jonges meegenoome naar zo een groote boot. Het was mij boot van Jan Smit. Wij heb gepooseerd want assie trouw dan wil jij toch jou reeportaazie. En mij jonges zie er zo knap uit. In Fooledam heb zij zoies nog nooit gezien.

Toen kwam mij persoonlukke hoogtepunt van mij middag, mij bak met kibbeldinge. Dan proef jij wel dattie in Fooledam ben. Jij proef het gekibbel door jou dinge heen. En jij hoor jou klokke luide, kersmus kom eraan. Foor de bruilof heb ik gelijk ze grootste viskraam van Fooledam gereeserveer. Jij kan nie aankoome met goermette in jou famieliekring weeges ze maatreegele. Assie jou viskraam heb kan jij afstand houwe en jij kan toch saame zijn. Kersmus is jou feest van saame. Dattie geniet en dat jij het foel in jou hart.

Zeeenuuw

Wij heb oferal footoos gemaak en toen kwam onse groote mooment. Assie jou groote mooment heb dan hebbie zeenuuw. Selluf heb ik mij zeenuuwbuik, die kan jij nie thuis laate. Jij foel jou spanning en jou paaling swem in jou buik. Mij Doorie moes ze traantje laate van ze emoozie. Jiekie ze heele permaanent storte in. Gelukkig hebbie ze krultang gehad, dattie er nog iets van kan maake. Maar jij foel zofeel geluk door jou zeenuuw heen. Dan maak jou kapsel niemeer uit. Wij ging naar ze Viskraam foor ze groote mooment. Daar was Oopa Floris en tante Kyana want jij heb ook jou getuige noodig.
KersverhaalOopa Floris moes wij wel uit ze kersboom trekke, weeges ze deemenzie. Hij snap er niks van maar hij doe zofeel ze best. Van mij eigen had ik zofeel meer vriendjes uit wille noodige maar zij heb ze lokkiedown. Zij zit allemaal thuis met ze aaipet en zij kijk mee. Assie tegnies ben kan jij toch jou leuke kers hebbe want jij moet wel met jou tijd meegaan. Jij kannie oferal zomaar binnestorme met jou kerswens. Deeze jaar hebbie jou diegietaale kersfees en mij jonges heb ze diegietaale tjouwerij. Iedereen kijk mee maar jij heb wel jou preifussie.

Moment

Op onse groote mooment heb ik mij Doorie en ze Jiekie foor mij viskraam geroepe. Dattie wel weet het is seeriejeus. Op mij aaipet hoor wij inees Kever tettere. Hij tetter zofeel dat wij weete, onse groote moment is gekoome. Selluf heb ik toen mij woord gepak en mij hart laate spreeke.
“Mij lieve jonges, jij heb nu saame al zolang verkering. Willie alstoeblief saame trouwe. Dattie geluk foel van saame en dattie foor alteit bij elkaar hoor. Lieve Doorie en Jiekie, kannie mij antwoord geefe? Mamsie wil het graag hoore?”
Ik zeg u eerluk, zo hard heb ik mij jonges nog nooit hoore Meeoowe. Jij zou denke dattie het wel heel graag wil. Jij hoor jou bruispaar juiche van geluk en jij hoor getetter van Kever. Dan weet jij jou fees is kompleet. Jij kan jou fles ketnipweinse oope trekke. Punt!

Gefoel

Maar jou hart is nog nie bekoome van jou trouw-emoozie of jij krijg jou mooiste gefoel van jou kersmus. Inees zie jij zo een prachtige Reegeboog. Jij hoor engele zinge en jij zie jou mooiste koor van jou leefe. Het is ze Reegeboogkoor met zofeel vriendjes die nu een ster Kersverhaalzijn. Alle beebiekrullies in ze eigen boom, jou traan spring uit jou hart. Jij zie Vlo, hij dieriegeer ze mooise koor van ze leeve. Fynn en Sparkle, zij geef licht aan ze koor. Hannes, hij geef nu zangtreening. Catoo en mij beebie Poppy, hij kijk ze oogjes uit. Oom Sjaak zit vast in ze sneeuw. Zazu heb ze mooise krullejas aan. Mij hartjesdinnetje Prinses Katrientje, zij heb zangerfaring. Nigel Vierdaagse Poes, hij heb ze mooise strik van ze Reegeboog. En mij buikmaatje Bolle, hij zorreg dat iedereen ze eigen saame foel en hij zing diep vanuit ze buik.
Mij hart tril van mij sensaazie, mij jonges springe en poinke. Zij zijn zo een knap kersbruispaar. Dan hoor jij jou mooiste “all ai want for kersmus is joe” van jou leefe. Jou Reegeboogkoor zing met ze hart, zij zing offie nooit anders heb gedaan. Jou kersfees is kompleet. Jij foel, jou Stille Nacht wor jou onfergeetelukke nacht! Iedereen is saame! Dan kan jij feest gaan viere. Feest van jou sterre van jou Reegeboog, van beebiekrullies, jou knappe bruispaar en kersmus. Jou ketnipweinse smaak naar meer, jou ketnipweinse smaak naar liefde!

Kerswens

Hoop dat iedereen ze eigen fijne kersmus heb. Dattie saame kan zijn assie dat wil. Dat jou kersbuufet jou buik gelukkig maak En dat jou hart liefde foel…
Fijne kersmus van mij bruispaar Dorus en Jiekie, ze prachtige Reegeboogkoor en mij eigen, Loesje

Loesje