Loesje vertelt over hoe mij leefe nu is…

mij leefeLieve allemaal hier ben ik weer van mij eigen en gissere was zo een mooie dag. Het was onse dag van liefde en verkering en deze dag kom ieder jaar speesiejaal foor jou hart. Mij Bert heb foorige week nog heel feel adfies gegeefe aan jonge katermanne ofer verkering en hoe jij die kan krijge. Selluf denk ik, nu is aan iedereen van ze eigen om verkering te foele. Dat jou hart zeg ja ik wil met deze andere hart Saame zijn. Mij Bert en ik heb nu seefe jaar verkering en wij heb onse eigen plan. Daarofer heb ik foorige week in mij letters fertel.

Updeet

Mij vrouw zeg Loes moetie nie eens fertelle hoe het nu gaa met jou eigen en met jou gezond? Dattie jou updeet geef weeges jij heb feel meegemaak. Toen heb ik eers heel feel lang op mij vrouw ze schoot ligge slaape want ik zeg u eerluk. Mij gezond is kwesbaar. U weet van mij hart ben ik poosietief maar soms foel ik mij eigen heel feel kwesbaar. Mij jaare van leefe en groonies ziek zijn maak mij hestel nie zofeel makkeluk. Maar ik doe wel heel feel erg mij best, eg waar. Ik doe aan bijkomdutjes en mij hesstelslaapjes. Ik doe mij Loesine eete door mij natte foer en het is foor mij nies. Dan kan ik dinge opbouwe foor mij gezond en het is mij weerstand. Dat mij weerstand sterker wor weeges mij vrouw is heel feel bezorg. Zij zeg Loes jou lighaam kan nu geen niewe prik van antibiootie aan. Maar zij weet nie, van mij eigen wil ik deze prik nooit niemeer! Selluf denk ik dan hoef mij vrouw ze eigen ook nie zofeel zorg te maake. Toen zeg mij vrouw inees zij heb ze niewe woord van letters geleerd van iemand anners en zij zeg Loes jij ben fraa-giel. Selluf vin ik jij kan ook overdrijfe weeges assie zo een groote leefeswerk heb als ik van mij eigen ben jij niks nie fraa-giel! Einde van deze dikskussie!

Seeniejor

Maar u weet van mij leeftijd ben ik wel al heel feel lang seeniejorpoes. Zoies foel jij ook in jou lighaam en dattie steif wor in jou spier. Dattie nu meer tijd noodig heb foor jou hesstel. Maar ook foor opstaan of als ik bijfoorbeeld bij mij vrouw op ze schoot lig. Mij vrouw zeg dan, doe maar rustig Loesje, alles kom goed. Maar selluf wil ik zoies nie en ik zeg u eerluk, dan vin ik ouwt worre moeiluk.
mij leefeMaar ik lig heel feel graag bij mij vrouw op ze schoot. Dattie foel jou vrouw is warm en ook in ze hart en jij ben veilig. Soms doe ik zachjes spinne en mij vrouw zeg en jij doe heel feel zachjes snurke Loes. Maar selluf vin ik van nie want ik ben wel poezedame. Springe vin ik soms moeiluk en dan durf ik nie van mij eigen op mij bank. Toen heb mij vrouw mij geleer. Eers spring ik op mij kuubus en dan zo op mij bank. Op mij footoo kan u mij kuubus zien. Mij vrouw zeg Loes jij moet zofeel assie kan sellufstannig blijfe. Dat is belangrijk. Toen dee ik mij vrouw ferrasse weeges ik dee stiekum naar boofe gaan. En ik dee trap loope en op mij bed springe. Mij vrouw zeg maar Loes tog en zij had ze traan in ze oog! En ik kreeg heel feel knuffels.

Saame

Zoies hoor allemaal bij ouwer worre en jou hesstel. Misschien herken u deze dinge wel. Dattie bijfoorbeeld ook niemeer zofeel makkeluk op u bank spring en jij doe geen gekke dinge niemeer. Jij leef rustig en dichbij jou hart. Jij foel jou leefe wor ouwer in jou selluf en jij weet. Jij ben beesig aan jou laaste stuk maar niemand weet hoefeel lang zo een laaste stuk nog duur. Iedereen heb ze eigen leefesweg. Maar selluf vin ik het is heel feel goed om zoies te deele weeges Saame geef fertrouwe.
mij leefeMij Bert geef mij eigen heel feel steun en hij weet mij groote wens. Dat wij Saame seefetien jaar wor van onse leeftijd en dat wij agt jaar verkering heb. Soms is leefe afwachte op jou folgende dag. Op jou week en hoe het ferder gaa en het is kwesbaar. Maar het is zowals het nu is en van mij hart wil ik eerluk zijn. Gaaranzie heb jij nie maar assie poosietief blijf is leefe makkeluk. En ik doe ook heel feel mij best met steun van mij eigen thuis, mij Bert en mij vriendjes.

Dank u wel daarfoor,

Loesje

22 thoughts on “Loesje vertelt over hoe mij leefe nu is…

 1. Hajoooooooooo mamsie fan me wamsie

  Ooooooh uwes benne wat? Fjachiel? Ooooooh dat wis ik nie. Isse dat eng mamsie? Mamsie? Uwes ga tog niet naar oopa tog? Sniksnik. Gaa we nog op faakansie dit jaar? We kunne korter gaan as uwes,wil? Toeeee mamsie❤❤
  Mamsie… heppuwes al 8 jaar faakansie?

  1. Mij lieve beebie,

   wat zeggie mij eigen nou, heb Mamsie al agt jaar fakansie? Wij heb zofeel meegemaak Saame met onse fakansie en als Mamsie ze eigen goed foel gaa wij egt wel erges naa toe. Maar Mamsie kan nie zofeel goed teege jou harde scheure met jou flauwerpauwerauwtoo. Bennie wel foorsichtig dan mij beebie? Jou Mamsie wil eg waar nog lang nie naa jou Oopa. Zij blijf liefer hier, eg waar. Bij jou oompie Bert en zij moet ze oogje in jou zeil houwe weeges jij ben nog jeug van teegeswoordig.
   Maar Mamsie ze gezond is kwesbaar en daarom moet zij foorsichtig zijn. Maar Mamsie lus alteit nog ze garnaaaale. Kommie deze wiekent bij jou Mamsie op jou besoek?

   Koes koes van jou Mamsie

    1. Mamsie is heel feel tros mij beebie. Deze jaar heb zij agt jaar verkering met jou oompie Bert. Eg waar!
     Kommie mij sentjesmasjien ree-paa-reer weeges anners heb Mamsie niks nie te geef

     Koes koes van jou Mamsie

 2. Goedemorgen Loes, wat een mooie positieve letters weer. 📝. Je bent naar boven gelopen om op je grote bed te springen? Je doet écht aan trainen. Ik ook hoor. Als je niet meer traint wordt alles saai en vervelend. Al vind ik er stiekem niets aan om iedere week op de loopband te staan. Of gezond te eten en de chocolade-eieren te laten staan. Pom is verstandig, die eet alles en maakt lange wandelingen om gezond te blijven. Weet je dat ze tegenwoordig kopjes geeft en spint? Sam is net als ik; die ligt graag op de bank. En ze eet alleen wat ze lekker vindt.
  Zusje en jij zien er trouwens heel goed uit op de foto. Allebei zo ontspannen 😌 en keurig in de vacht.
  Je bent een voorbeeld Loes, echt waar. Iedere keer als jij over je training vertelt dan denk ik: als Loes het kan, dan kan ik het ook.
  Sam & Pom & ik wensen jou, Zusje en je vrouw een goede donderdag. 🔆🔆🔆

  Groet van ons, Kim
  ☕ ☕ ☕

  1. Lieve mevrouw Kim en mij dinnetjes Pom en Sam,

   dank wel dattie zo een liefe ree-akzie geef op mij letters en dattie zeg. Loes jij stiemuuleer mij eigen. Selluf proobeer ik ook dinge van treene lieve mevrouw Kim en u ken mij eigen. Van mij selluf ben ik heel feel poosietief. Maar mij lighaam is ook heel feel moe en ik doe nog stees aan bijkomdutjes en hesstelslaapjes. Dat ik in mij eigen kondiezie blijf en ik doe ook graag op mij bank ligge. Selluf vin ik, bankligge is fijn en het is anners dan treene. En u doe het ook en Pom doe aan wandele en zij eet alles. Mij broer Oopa Floris dee ook aan alles eete. U weet hij is heel feel ouwt geworre. Selluf denk ik assie geen zorg heb kom alles goed. Mij broer heb ze eigen nooit zorg gemaak. Ze kop ken geen zorg weeges hij had deement aan ze kop. Soms heb moeilukke dinge ook makkelukke kante en dan kan leefe poosietief zijn.
   Hoop dat u ze heele fijne dag heb Saame met Sam en Pom.
   Ik doe zachte kopjes geefe,

   Loesje

 3. Lieve Loesje,

  Gewoon alles in jou eigen tempo doen hoor, als je senior bent dan mag dat vind ik.
  Vind het super dat je vrouw een kubus naast de bank heeft gezet, zodat je makkelijker op de bank kan komen.
  Zelf kan ik moeilijker op bed komen, en nu heeft mijn baasje een poef naast het bed gezet zodat ik eerst daar op kan springen en dan het bed op komen.
  Net zoals je dat hebt met de kubus en de bank, vind het een super oplossing hoor.

  Lieve Loesje doe maar fijn rustig aan en zorg goed voor jezelf, je vrouw en Zusje, en voor je het weet heb je acht jaar verkeering en ben je alweer zeventien jaar.

  Pootje van Tommy!

  1. Lieve Tommy,

   wat zeggie mij eigen nou? Heb jou baasje net zofeel slim gedaan als mij vrouw met ze kuubus? Mij vrouw knik nu en zij zeg, zie jij nou Loes. Zoies hellep heel feel. Soms moet jij jou vrouw ze gelijk geefe en van mij hart ben ik blij dattie nou weer selluf op jou groote bed kan. Mij vrouw zeg Loes jij moet sellufstannig zijn weeges jij kan nog stees dinge. En het geef jou eigen jou fijne gefoel. Daar heb mij vrouw wel ze punt en zij weet, Loes is van ze eigen nooit nie atleeties.
   Maar jij kan nou ook van jou eigen op jou groote bed Tommy en dan kan jij languit slaape of jij kan tusse jou baasjes in ligge.
   Dank jou wel dattie zofeel eerluk ben weeges assie iets niemeer zo goed kan bennie ook kwesbaar. Maar jij ben dapper Tommy,

   Zachte kopjes foor jou eigen Tommy en foor jou lieve baasjes

   Loesje

   1. Hoi Loesje,

    Wilde het je graag vertellen zodat je weet dat je niet de enige bent die niet meer zo goed kan springen, we worden gewoon wat ouder en dan heb je soms even wat hulp nodig.
    Is toch helemaal niet zo erg vind ik.

    Pootje van Tommy!

    1. Lieve Tommy,

     jij heb heelemaal gelijk en het geef mij eigen troos dattie zoies zeg en dattie oope ben en ook heel feel eerluk. Dan kan jij rustig seeniejor zijn,

     dank jou wel Tommy,

     Loesje

 4. Lieve Loesje,

  Nog lang volhouden hoor. Je bent veel te bijzonder voor mensen en dieren en je vrouwtje.

  Lieve groetjes

  Charlotte

  1. Lieve mevrouw Charlotte,

   u raak mij hart met wattie mij eigen nu zeg. Dank wel van zofeel liefe woorde en mij vrouw zeg het ook. En ik doe nu nog meer mij best.
   En ik doe ook aan u denke Saame met Lotje en Femke. Dattie Romy moet misse is heel feel ferdrietig. Hoop dattie ook troos foel bij elkaar en dattie weet, Romy is nu ze mooie ster en zij straal iedere afond foor jullie weeges liefde blijf foor alteit in u hart,

   Zacht kopje van mij eigen,

   Loesje

   1. Dank je wel voor je lieve woorden. Ik mis mijn hittepetitje Romy. Het lijkt net of haar zieltje nog hier is ik zie haar overal. Liefde is ook loslaten als het niet meer gaat. Maar gemakkelijk is dat niet ook al weet je hoofd dat het zo moet, je hartje huilt dan.

    Lieve groetjes,

    Charlotte en kopjes Famke en Lorje

    1. Lieve mevrouw Charlotte,

     U zeg het heel feel goed. Liefde is ook dattie moet loslaate. Maar nooit in u hart. U foel en zie elkaar nog weeges loslaate is moeiluk. Nu woon u foor alteit Saame in u hart lieve mevrouw Charlotte en met zofeel mooie herinnerdinge. Maar zoies kos heel feel tijd. Daarom stuur ik heel feel trooskopjes en het is ook foor Famke en Lotje,

     van mij eigen, Loesje

 5. Lieve Loes, wat een mooie en eerlijke letters heb je gemaakt, ik ben blij dat je ons genoeg fertrauwt om te fertellen dat je kwesbaar bent, want soms is dat heel moeilijk om toe te gefen, dus ik find het heel knap dat je dat durft!, auder worden en ferdriet en ziekies zijn zijn allemaal moeilijke dingen, maar ze horen erbij, iedereen maakt het mee, en het helpt als je er eerlijk over hebt, voor jezelf maar ook voor anderen, want als je vrienden bent wil je ook voor elkaar zorgen als het niet zo goed gaat, en we hopen allemaal dat jij en je Bertje 8 jaren verkering gaan krijgen, ooo dat zau fantasties zijn!, en misschien zelfs wel 9 jaren, je weet nooit!, lieve Loes doe maar goed uitrusten en knuffelen en op schoot liggen en naast Zusje liggen, en weet dat al je vrienden aan je denken!, ik stuur je heeeeeeeel veel lieve kopjes, ze zijn ook voor je vrouw en je Zusje en Oopa ⭐️ natuurlijk, de frietuur staat al aan, en ik heb een heerlijke moes gemaakt van frietjes en krooketjes, je kan de moes zo opslobberen zonder kouwen, maar er zit toch al het gezonde van de frietuur in!!!

  1. Lieve Kever,

   dank jou wel van jou liefe letters en dattie mij eigen jou frietmoes stuur en jij heb heel feel gelijk. Deze kan ik van mij eigen beeter slobbere want selluf weet ik. Alle fietaamientjes zit erin en dat weet jij, deze eete kan jij fertrouwe.
   Net als mij vriendjes Kever en jij ben zo een groote vriendje en jij begrijp mij eigen heel feel goed. Soms moet jij ook dinge deele die jou eigen kwesbaar maake. Mij gezond is nu kwesbaar en zoies wil ik ook deele met mij vriendjes. Mij Bert zeg Loes zoies mag er ook zijn en deze foel ik ook zo. Jij kannie alleen gezonde letters maake, soms moet jij andere letters maake. Als leefe ouwer wor in jou lighaam moet jij daar nie foor wegloope. Assie zoies deel kan jij jou eigen zijn. Mij vrouw vin zoies ook moeiluk en mij Zusje maar selluf vin ik van nie. Als Moeder van alle Sterre heb ik heel feel erfaring en assie zofeel leeftijd heb als mij Bert en ik van ons eigen, mag jij ook ofer kwesbaare dinge letters maake. Maar liefer ben ik poosietief en nie zofeel groonies. Maar leefe doe ze eigen ding en daarom vin ik moes van frietjes heel feel lekker en ik doe nu heel feel geniete.
   Dank jou wel Kever en dattie mij eigen aanmoedig foor eerluk zijn. Dat is belangrijk!

   Zachte kopjes van mij eigen,

   Loesje

 6. Hoi lieve Loes,
  Tja ouder worden is niet altijd gemakkelijk…..zeker niet als je een broze gezondheid hebt.
  En als je ziek bent geweest dan duurt het ook langer voordat je je weer helemaal goed voelt!
  Ik, Tica, ben 15 en ook pas ziek geweest. Gelukkig ben ik maar 2x naar de dokter hoeven gaan en de rest heeft mijn vrouw via de telefoon geregeld. Maar het heeft zeker 10 weken geduurd voordat ik me weer goed voelde.
  En dan ben ik niet gronisch ziek zoals jij Loes.
  Maar je moet echt rustig aan doen hoor!!!!
  Goed eten en veel rusten/slapen en zorgen dat je spieren lekker warm blijven!!!

  Dikke knuffel van ons allemaal
  😽😽😽😽😽😽🐔🐔😘

  1. Lieve Tica,

   ooh wat bennie lief dattie mij eigen dinge fertel ofer jou gezond en hoe leefe gaa assie ouwer ben en jou gezond doe moeiluk. Jij ben fijftien Tica en assie fijftien ben dan bennie ook seeniejorpoes en dan hebbie tijd noodig foor jou hesstel. Assie nie groonies ben is hesstel al heel feel moeiluk en jij heb het van jou eigen meegemaak. Maar jij ben sterk Tica en jou vrouw help jou en jou broers en zusjes en Pippi en Dotje leg ze gezond-ei. Van mij hart ben ik heel feel blij met wattie mij eigen nu fertel en mij vrouw ook weeges nu weet wij mij hesstel duur misschien heel feel lang. Mij vrouw maak ze eigen zorg weeges mij gezond maar zij zeg Loes deze informaazie geef heel feel hoop en dat is belangrijk.
   Nu doe ik rustig aan en van mij hart weet ik, Tica heb erfaring en dan kan jij fertrouwe hebbe.
   Dank jou wel lieve Tica en heel feel zachte kopjes foor jou eigen en jou faamielie en beloofie mij eigen dattie gezond blijf van jou eigen,

   Loesje

 7. Lieve Omasjakcentjes foor ik mijn letters maaksse hebsse ik een fjaag! Ik wilsse mijn protesse maaksse. Hier komsse de post soms 2 keer op 1 dag. Met posse uit Doeseland en komsse er post uit Nederland dan komt in de middag die post, maar ze hebsse een lelijke fjouw. Die was al aan se deur geweest omdat niet de namen van mijn mensen op de post stonden. En nu fansaag belde ze weer aan en mijn hart maaksse een spongetje mijn naam stond op een gjote envelop en de naam van Papa Jiekkie maar ze gaf de envelop niet omdat de namen er niet stonsse. Mijn mensen hebsse per iemeel gesjeef dat de envelop naar mij moet en dat die fjouw niet meer posse mag bjengsse bij ons. Mag ik haar bijten of als ze komsse dat ik mijn bjoekkie laat saksse en een winsse laat die stinksse ? En ik hebsse al aan Ooopa gefjaagsse dat als ze komsse hij heel feel gaat pinkelsse op haar hoofd! Zo dat was het, nu hebsse ik tijd foor mijn mooie letters . U fjouw isse besorgsse en dat is goed omdat se van uwes housse . En wat knapsse van u de kubus. Bensse u wel foorsigtig dat u stjaks geen sikspek kijgsse! Want dat passe niet bij uwes. Ik komsse dit weekend met de papa,s naar u toe en dan gaan we de sjentjesmasien maaksse. Ik neemsse een lekker fissebuffet foor u mee. En sjijntjesflees met saus. Dikke koes van ons allemaal en ik ben megatjots op uwes vooruitse gang.

  1. Oooh mij lieve kleine beebie Faaletienooo,

   waar moet Oomasaksentje beginne met ze ree-akzie? Hebbie zo een biesonnere posvrouw van Duisseland en geef zij jou pos van briefie nie af aan jou eigen? Oomasaksentje zeg leefe moet nie gekker worre. Maar jij gaa nie bijte!!! Hoor jij jou Oomasaksentje! Bijte is foor niemand nie goed weeges jou kiesje breek in ze stukke in jou bek en straks moetie prooteesie! En jij gaa nie jou bjoekie laate zakke weeges jij bennie strieker of potlootkaater!! Jij ben mij nette kleine beebie en jij kan heel feel goed jou bjoekies kaappt scheure! Jij moet alteit heel feel foorsichtig zijn met groote mens aan jou deur en jij moet jou eigen gedraage. Winsse laate kan Oomasaksentje nie zofeel goed ferdraage weeges zij heb groonies aan ze nies. Straks kan jou Ooma niemeer lugt krijge ook al woon zij nie in jou Duisse land. Bennie foorsichtig mij kleine jonge weeges jij woon zo fer van jou Ooma, zij kan jou eigen nie somaar koome en redde.
   Gelukkig kommie deze wiekent met jou pappa en jou pappie naa Oomasaksentje. Beloofie dattie jou bjoekie omhoog houw.
   Alstoeblief dank wel en ook van jou liefe kompliement.
   Jij ben mij liefe kleine bee ie, eg waar…

   Oomasaksentje

 8. Liefe tante Loes!
  Sorried dat ik so laat ben!
  Mamma was weg en dan mag ik niet soomaar agter de kompjoeter!
  Wij hebbe ook een kubus!
  Die staat foor het groote bet weeges dan kan Chester die gebruike foor op het bet springe en er fanaf klimme.
  Dat doet ie dus nooit.
  En Simon sit der boofe op.
  Nau ja…
  Dan moete se het sellef weete tog?
  Ik geef u heel feel sagte knuffols weeges Mamma seg het is genoeg gewees met de kompjoeter alweer. Het is slaapietijt
  Fan mij krijg u liefe kopjes en follegende keer sgrijf ik weer een grooter an-twoort
  LIefs fan Leootje!

  1. Liefe Leoootje,

   dank jou wel dattie jou tante Loesje nog schreif en jij mamma heb heel feel gelijk. Soms is tijd van jou dag op en moetie slaape. Jij ben nog jong, dan hebbie heel feel slaap en jij heb snoepjes noodig. Jou Tante Loesje slaap ook feel maar zij doe aan hesstelslaapjes en bijkomdutjes.
   Heb Chester ook ze kuubus. Ooh mij kuubus kom oferal en het is ferstannig. Chester is ook seeniejor en dan hebbie soms jou help en jou onnersteun noodig. Mij Zusje spring ook oferal nog op en soms zit zij ook op mij kuubus. Mij vrouw zeg zo is leefe en zoies leer jij allemaal nog assie ouwer wor mij kleine jonge.
   Hoop dattie gaa geniete van jou dag in de Haag met jou broers en jou faamielie en dattie heel feel snoepjes krijg.
   En heel feel dank jou wel van jou liefe ree-akzie.

   Zachte kopjes foor jullie allemaal,

   Tante Loesje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *