All posts by @Bertje

Kever heeft een mening over genoeg knuffels

knuffels

Toen mijn mensen me ophaalden in het asiel wisten ze niet of ik het fijn vond om te knuffelen, maar ik kroop meteen de eerste nacht tegen mijn vrouw aan, ze sloeg haar arm om me heen en ik ging keihard brommen, zo hebben we toen een tijd gelegen, daarna heb ik dat nooit meer gedaan, het was om te zeggen dat ik blij was dat ik een famielie had gekregen, en toch moest ik in het begin wel een beetje wennen aan knuffels, ik ging altijd bijten of krabben als mijn mensen me iets langer aaiden, niet echt heeeeeeel erg hard hoor!, maar je kon wel bloederige PUNTjes van mijn tanden of mijn nagels in hun vel zien.

Wangen

Daarom waren mijn mensen de eerste tijd foorsichtig, ze aaiden me steeds maar kort en alleen op mijn hoofd, want als ze me achteraan mijn rug aaiden werd ik boos, gek hè want dat vind ik nau juist helemaal top!, ik bijt en krab allang niet meer, alleen soms bij het spelen, maar dat is per ongeluk, en ik ben een echte knuffelbips geworden folgens mijn mensen, eigenlijk zeggen ze knuffelkont, maar dat vind ik niet netjes voor op de blog, ik vind alle soorten knuffels fijn en het mag ook over mijn hele lijf, mijn vrouw pakt een paar keer per dag mijn wangen tussen haar handen en doet MWAHMWAHMWAH, hele grote klapzoenen op mijn hoofd, dat deed ze bij Pop, Beer, Mol en Bol ook en die vonden dat net zo fijn als ik!, mijn vrouw zegt altijd niks moet behalfe kusjes, en dat vind ik best een goed PUNT.

Netjes doen

Ik ben heel erg bang van ruusie en harde stemmen, dat vind ik zo grieselig!, als ik iemand buiten hoor schreeuwen kruip ik onder het bed, ik doe zelf ook nooit lelijk tegen andere katten, dat je gromt of blaast ofzo, als ik een andere kat zie tetter ik gewoon Wie ben jij? Ik ben Kever!!, ruusie is nergens goed voor, ik vind dat iedereen gewoon netjes tegen elkaar moet doen, Loes had deze week en forige week zulke mooie letters gemaakt over je gedraage (blog 18-11-2021 en 25-11-2021), en ik ben het helemaal met haar standPUNT eens.

Anfelop

Als mijn mensen een arm om me heen slaan en me aaien kruip ik tegen ze aan en doe mijn hoofd tegen hun hoofd, ik geef neusjes en kleine likjes, soms bijt ik heeeeeeeeel zacht, dat is om te zeggen dat ik mijn mensen lief vind, en dat ik wil dat ze mij ook lief vinden, ik wil zeker honderd keer per dag horen en foelen en zien dat mijn mensen me lief vinden, en ik laat het ook zeker honderd keer per dag zien, mijn mensen zeggen weleens dat ik nooit genoeg knuffels kan krijgen en dat is ook zo, en nau heb ik een plan bedacht: als iedereen die een knuffel van mij wil een anfelop naar mij stuurt dan doe ik daar knuffels in en stuur de anfelop naar jau toe, als je de knuffels uit de anfelop hebt gehaald kan je knuffels voor mij erin doen en hem weer terug sturen!, zo krijgen we allemaal ekstra knuffels, en dan hoeft er geen ruusie meer te zijn toch?, als je knuffelt kan je niet boos zijn, en als je niet boos bent hoef je geen ruusie te maken, PUNT uit.

Bram over het leven bij hem thuis

het leven
Hoi lieve allemaal, vorige keer kwam mijn vrouw op bezoek en toen ging de peereboom ineens verhuizen. Er kwamen fraage over hoe het nu zit met mij en met mijn vrouw. Op mijn feesboek heb ik het al een beetje uitgelegd en er is ook een blog geweest over het verhuizen. Omdat er misschien nieuwe mensen bij de blog zijn gekomen vertel ik het nog een keertje. Dan is niemand in de war met hoe ik het nu doe.

Heel kloos

Lang geleden woonde mijn vrouw bij haar moeder en broer saame. In deze periode werkte mijn vrouw ook bij een dierenasiel. Daar kwam ik terecht. Ik was toen nog een kitten en de dierenambulance heeft mij op straat gevonden en toen naar het dierenasiel gebracht. Daar het levenleerde ik mijn vrouw kennen. Zij heeft mij verzorgd. De vorige poes van mijn vrouw was een ster geworden en mijn mensen vonden het heel stil in huis. Mijn vrouw is direct naar het dierenasiel gereden en daar heeft ze mij gehaald. Toen kreeg ik dus een huis met mensen. Omdat mijn vrouw niet presies wist hoe het zou gaan met huizen en wonen en al die dingen, heeft mijn vrouws broer mij geadopteerd. Ik ben dus saame met mijn vrouws broer. Of te wel, mijn manspersoon. Door de jaren heen zijn we allemaal heel kloos met elkaar geworden en vond ik ook dat we allemaal saame konden zijn en doen.

Saame

Mijn vrouw is saame met mij maar ook met Mila, mijn gevonden zusje. Het is niet zo dat we maar één baas hebben want dat kennen we niet. Er zijn drie personen, Ooma, manspersoon en mijn vrouw die mij verzorgen en knuffelen. Ik ben dus niet alleen en dat vind ik echt heel fijn. Daarom wil ik ook niet verhuizen saame met mijn vrouw. Hoewel ik haar wel mis, vind ik het zo prima. Ik heb ook een roetiene met dees mensen. Mijn ooma is altijd vroeg wakker en die zorgt ervoor altijd dat ik ‘s morgens moes krijg van goermet. Meestal is het kipsmaak omdat ik dat lekker vind. Maar ooma zorgt er ook voor dat ik alles proef. Dus ik heb ook wel eens vis of garnaale of ineens rund. Mila en ik deele een kuipje moes saame. Daarnaast heb ik ook gewoon brokken en sneks. Die geven ooma, mijn manspersoon of mijn vrouw om de beurten.
Mijn manspersoon zorgt ervoor dat ik naar de dokter ga als ik moet gaan. Als ik een vakzienaazie nodig heb of als ik iets aan mijn tannen heb dan ga ik saame met mijn manspersoon. Mijn manspersoon is ook voor de dutjes. Hij heeft een super zachte buik waar ik lekker op kan dutten. Dat heb ik wel eens verteld in een blog hoe dat gaat. Dat ik dan sta te zeuren en dat hij me dan optilt en vervolgens op zijn buik neerlegt. Dan gaat mijn motortje meteen draaien.

het levenTeerapie

Mijn vrouw zorgt voor de tjek. Doet Brammie nog alles en wat heeft Bram allemaal gedaan. Saame zijn we gefoelig en praate we heel veel. Over van alles en nog wat. Zo praate we als er ferdriet is doordat er een vriendje een ster is geworden of als iemand boos is. Maar ook als er kei blij nieuws is, dan deele we dat ook. Mijn vrouw zorgt er ook voor dat ik genoeg kusjes op mijn kop krijg en dat ik goeie knuffels krijg. Het is een teerapie voor mij en voor mijn vrouw. Het is wennen voor ons allebei dat we niet meer saame woone maar we blijve altijd saame, hoe dan ook. En natuurlijk ook voor blog want anders kan ik niet bloggen. Mijn vrouw houd het schermtijd in de gaten. Dat ik niet teveel achter de peecee zit want dat is niet goed voor je ooge. Maar dat je saame op afstand kan woone, kan best!

Gewoon is iets anders dan altijd hetzelfde

gewoonNou is het in mijn leefe zo dat ik weer beneden slaap, daar had ik zin in, en het kan, want waar ik slaap, daar is het gewoon. Maar mijn vrouw snapt zoiets niet.

Pas kwam ze midden in de nacht naar beneden, ik keek van wat ga je doen, zij keek van Bertje ik kom eefe aaien.
Zij aaien.
Ik spinnen.
Toen vroeg ze of ik mee naar boven ging want ze zei alleen slapen is eenzaam en als ik er was dan niet meer. Ze was alweer een tijdje in de slaapkamer toen ik dacht, Bertje nou erheen. En ik de trap op, de kamer in en hop op het bed gesprongen.
Ze was wakker!! Begon me te aaien (niks mis mee) en liefe woordjes te zeggen (superfijn) en ik bleef gewoon op mijn stuk van het bed zitten tot ze ging liggen toen liep ik weer naar beneden. Want ze sliep geeneens.

Gefoel

Soms slaap ik boven en soms beneden.
Soms op het bed, soms op de bank.
Soms lig ik op het krukje bij haar werktafel.
Soms lig ik lekker op het tapijt.
Of achter de kastjes.
Of weer ergens anders.
Waar ik slaap, dat is iets van gefoel, dus wat er van binnen is. En waar ik ook slaap, dat is dus  gewoon en dat is goed.

Gewoon

Mijn vrouw denkt dat een katerman als ik dus altijd hetzelfde wil en als ik iets anders doe dan ben ik misschien wel ziek, of ze wil mevrouw Kever meelen dat ik raar doe en hoe kan het en of iedereen wat wil zeggen.
Maar dat hoeft allemaal niet. Wegens dat ik gewoon mezelf ben en dat ik slaap waar ik wil en eet wat ik wil, en dat is mijn gefoel dus dan is het in orde. Elke dag hetzelfde hoef ik niet. Ander eete is juist fijn maar het moet wel eete zijn dat ik ken. En ergens anders slaape is ook fijn, als het maar in mijn eigen huis is. Dus hetzelfde hoeft niet maar wel gewoon.

Loesje vertelt over assie jou eigen zorge maak…

zorge
Lieve allemaal van u eigen, hier ben ik weer op mij eigen dag en vandaag wil ik mij zorg met u deele. Misschien schrik u nu wel dat ik van mij eigen zo met mij deur in u huis kom falle. En assie zo een groote buik heb kan jij hard falle en dat moetie nie wille.

Ik zeg u eerluk, mij letters foor deze week was al klaar. Jij denk jij kan rustig op jou denkpaal ligge of jij lig bij jou vrouw op ze schoot. Dattie kan rielekse. Jou buik zit fol met jou swein van jou nierdiejeet en dan wor jij bijna uit jou denkpaal geknal en jij schrik zofeel. Jij kan jou heele swein oferniew gaan eete! Jou oor sla bijna dubbel van zofeel hard geknal en jij foel jou eigen niemeer veilig in jou eigen huis. Jij fraag jou eigen af, wat gebeur er allemaal buite op jou straat en waar ga jou leefe en jou geluk naa toe? Mij hart maak ze eigen zorge en daarom wil ik er toch mij letters ofer maake.

zorge

Veilig

Misschien weet u nog van mij letters van foorige week. Mij letters ging ofer ferdraage en dattie ze eigen moet gedraage. Dat is nu belangrijk want onse leefe is nu best moeiluk. Maar er gebeur nu zofeel buite, dan kan jij niemeer spreeke van gedraage. Jij fraag jou eigen af, waar kom het vandaan? Mij visboer zeg dat ze vis niemeer veilig lig in ze winkel. Hij zeg Loes jou tonijn wor bijna uit mij etalaazie geblaase. Dan hebbie tog wel mij grens bereik. Jij ga nie mij tonijn aanfalle. Mij visboer heb nerges nie mee te maake. En mij tonijn lig gewoon fers te weese.
Dan wor jij tog ongerus in jou hart. Als jou tonijn niemeer veilig in ze etalaazie kan ligge, hoe moet jou visboer dan ferder? Hoe moet jou leefe dan ferder? Ik zeg u uit mij hart van mij buik, dan lig jij nie zofeel rustig op jou denkpaal. En jij lig ook nie rustig naast jou broer Oopa Floris assie moet Mantelpoese. Hij begin zofeel te krijse want hij zeg Loes ik doe keihard krijse. Dan hebbie net zofeel van jou lawaai binne als dattie het buite heb. Jou oor wor er moe van.

Goede foorbeeld

Maar er is meer. Mij verkering Huiskater Bert kontrooleer iedere dag ze straat. Hij heb er ze werk van gemaak. Assie iets zofeel goed kan dan kan jij er jou werk van maake. Dattie iets doe met jou beroep enso. Daarom ben ik wel heel feel trots want mij Bert is kontrooleur van ze straat. Hij geef heel feel van ze goede foorbeeld aan jonge katermanne. Maar mij Bert kannie oferal kontrooleere, mij Bert is seeniejor en hij moet ook denke om ze gezond. En ik zeg u in mij fertrouwe, soms maak ik mij eigen wel mij zorg. Dat mij Bert bijfoorbeeld hard aan ze kontroole beesig is op ze fensterbank en inees kom er harde knalle. Mij Bert zou zofeel kunne schrikke dattie misschien niemeer op ze fensterbank durf.
Hoe moet het dan ferder met mij Bert? En ze straat en ze vrouw? Denk iemand daar welees ofer na? Dattie iedereen zofeel bang kan maake in ze eigen huis. Of assie buite woon en jij lig in jou katonne doos. Jou katton flieg jou eigen om jou oor en jij weet nie waar jij nog moet schuile. Daarom moet ik wel mij zorg fertelle want niemand sta er bij stil. En assie aan mij Bert kom dan kommie wel aan mij hart.

zorge

Kwesbaar

Misschien denk u nu wel is Loes boos van ze eigen of ga zij nu inees ze zeurpoes worre? Van mij eigen foel ik mij zorg foor mij dinge die buite gebeure. Dattie misschien u eigen ook niemeer veilig foel. Of dattie u straat niemeer op durf. Mij vrouw zeg Loes jij ben kwesbaar assie buite ben. Dat moetie nie wille. Daarom wil ik fraage of iedereen ook aan onse diere en aan mense waar jij mee leef wil denke. En ook aan jou omgeefing buite, jij hoef nie alles te ferniele. Onse groote vriend mij buikmaatje Bolle heb het zofeel gezeg. Wij moet het Saame doen. Wij moet er Saame zijn foor elkaar want Saame kan jij meer. En Bolle heb nooit nie bedoel Saame kan jij onse weereld afbreeke. Saame kan jij geluk maake en jij kan dinge hesstelle. Dat is nu belangrijk en dattie ze eigen weer veilig foel assie buite loop of jij lig binne op jou fensterbank.
Dat is mij eigen meening en mij vrouw zeg, Loes jij mag jou eigen meening hebbe en mij Bert zeg het ook,

Dank u wel, Loesje

Floris vertelt over vroeger… Wassen

Haai piepeltjes hoe gaat ie?
Hier alles goed, keigoed!
Ik ben me toch een partij fris.
Dus…
Ik ben Oopa Floris en ik kom jullie iets vertellen.
Ik ga eens even denken waarover dat dan moet gaan?
Loes ik moet iets vertellen geloof ik.
Hoezo zelf verzinnen?
Ik verzin niks.
Hee piepeltjes ik vertel altijd de waarheid.
Of zoiets.
Hee ik ben fris achter mijn oren.
Echt wel.
Ik ben wel oud maar…
Wat Loes, niet hiegiejeenies…?
Wie is dat? Ken ik die?
Hoezo geen frisse poten.
Wie zegt dat?
Ik ben de meest frisse katerman op leeftijd.
Whaaa haaa horen jullie mij.
Ik ben Keifris.
Maar ik ga eerst dutten.
Niet weglopen piepeltjes.
Ik zeg NIET weggaan…
Hellep
Loes houw iedereen tegen.
Ik moet eerst dutten.

Yesss piepeltjes ik ben er weer.
Zijn jullie fris gewassen?
Hee ik wel en ik ben wakker.
Keiwakker en ik ga jullie iets vertellen.
Luister want anders ben ik het vergeten.
Whaaaa haaaa ik vergeet nooit iets.
Vroeger hè, vroeger was ik me toch een partij fris.
Hee en de poezedames liepen achter me aan want ik rook keilekker.
Ik ruik altijd keilekker, meek no misteek!
Ze noemden me Floris Boss!
Hee ik ben the Boss, Oopa the Boss!
En niemand ruikt zo lekker als ik!
Jonge katermannen als jullie gaan…
Als jullie gaan…?
Loes ik ben het vergeten…
Hoe heet dat van die jonge katermannen?
Deeten? Wat is dat? Daar doe ik niet aan!
Deeten huppeldepup…
Ik weet het weer, luister.
Jonge katermannen als jullie de poezevrouwtjes gaan versieren dan eerst wassen.
Keigoed wassen, net als Oopa.
Vroeger waste ik mijn poten, mijn buik, hee sexy buik van Oopa.
Met mijn poten door mijn kuif,  achter mijn oren.
Haartjes in de plooi, snorharen in de krul en op stap.
Hee en lekker ruiken, echt wel.
Iedereen wist, daar komt Floris the won and oonlie!
The Boss!
Hele hordes poezedames achter me aan, allemaal neusjes in de lucht.
En Oopa krijsen, keihard.
Dan smelten ze die poezedames.
Wat nou overdrijven….
Loes, ik overdrijf nooit!
En ik ben fris van mij oren tot mijn staart.
Altijd! Echt wel!
Loes en nu…?
Slapen, die is gek.
Ik ga dutten, ik ben…
Uitgeput!

wassen

Haai piepels van de wasstraat.
Whaaa haaaaa Loes ik ben er weer.
En nu?
Oooh ja iets vertellen over wassen.
Wat moet ik wassen?
Mijn poten, hoezo mijn poten?
In mijn eigen pinkel gestaan?
Hee die is gek, wat denk jij nou?
Ik ben nog fris piepel.
En ik ben nog best….
Uhh Loes hellep eens even.
Wat ben ik nog?
Ooh ja, lenig.
Ik ben Keilenig.
Kijk maar ik kan met mijn kop onder mijn poten of zoiets.
Ik lijk wel een acro…
Een acro… huppeldepup!
Ik ben wel oud maar ik kan mezelf nog goed wassen.
Hoezo mijn poten niet vergeten!
Wat is er met mijn poten?
Nat? Vies?
Ga jij gauw spelen Loes!
Piepel mijn poten zijn fris en…
Uhhhh…
Nou ja je kunt niet alles hebben!

Toedeliedookie