All posts by @Bertje

Wat ik doe als het nacht is

nachtHet is nou de laatste tijd zo dat ik niet elke keer op bed ga slaape. En als ik op bed kom, dan blijf ik niet de hele nacht liggen dat duurt mij te lang. Dus wat doe ik dan?

Nacht

Meestal ga ik naar beneden. Aan de brokjes. Even rondlopen. Aan de voordeur ruiken. In de vensterbank liggen en naar de straat kijken hoe die is in het donker, ik vind dat mooi, alles is dan anders. Maar de hele nacht daar liggen dat duurt me ook te lang, en soms als ik foel, ik wil wat, dan doe ik iets dat spannend is.

Afontuur

Ik sluip naar boofe, langzaam ofer de trap, ik ben een teiger, een leeuw, niemand ziet mij en niemand hoort mij en dan kom ik in de slaapkamer.
Ze slaapt in het bed.
Ik ga aan de paal hangen foor mijn nagels, krr-krr-krr gaat het.
Ze hoort niks.
Dan ga ik onder de tafel daar en in de doos en er weer uit: boem. Niks.
En dan spring ik bovenin de kast en KABOEM er weer uit.
Soms hoor ik uit het bed haar stem: ”Bertje?”
Ik sta dan stil.
“Kom je op bed?”
Ik doe nog niks weeges ik ben aan een afontuur bezig en dan ga je niet op bed.
“Bertje?” Nog een keer, dus ik weet ze heeft me gehoord en misschien denkt ze wel er is een leeuw in huis en dat klopt ook dat ben ik!!

Kik

Dan ga ik weer naar beneden en van de kik moet ik eefe een dutje doen, en dat kan want het is nog steeds nacht en er gebeurt ferder niks.
Als het ochtend is en mijn vrouw komt naar beneden, dan krijg ik knuffels en ik ga dan liggen en ik moet spinnen, dan ben ik weer gewoon een knuffelkater, dat is oferdag, dan is het leefe anders. En dat er die nacht een teiger, een wilde leeuw in de slaapkamer stond, dat hoeft ze niet te weten.

Loesje vertelt gewoon ofer ouwer worre…

 ouwerLieve allemaal fandaag is donnerdag en dan weet u. Fandaag is Loesjesdag. Foorige week had ik moeilukke letters en het was kwesbaar weeges mij gezond. Maar het is mij ree-aa-lie-teit en daar moet jij nooit nie foor wegloope. Iedereen ree-aa-geer zofeel lief en van mij hart foel ik meeleefe. Mij vrouw foel het ook heb ze mij eigen fertel en dan foel jij heel feel Saame. Saame met al jou vriendjes en mense en iedereen. Dank wel daarfoor want het geef mooie gefoeles weeges jij foel, jij ben nooit nie alleen.

Onnersteun

ouwerVriendjes heb mij eigen fertel van ze eigen erfaring met ouwer worre en dattie dinge niemeer zofeel goed kan. Dattie ook dinge noodig heb foor onnersteun assie wil springe net als mij kuubus. Jij vin er troos bij. Soms hebbie zoies noodig om jou sietuuwaazie beeter te akzepteere van ze eigen. Maar liefer was ik nog atleeties daar ben ik eerluk ofer. Mij vrouw zeg Loes jij ben nooit nie atleeties gewees! Jij moet wel jou eigen blijfe. Assie atleeties was dan bennie een andere Loes. Dat moetie nooit nie wille weeges jij moet alteit jou eigen zijn. Iemand anners is er meer dan genoeg, jij moet alteit gaan foor uniek.
Toen moes ik mij vrouw ze gelijk geefe maar nooit nie zofeel weeges jij wil nie dat jou vrouw naas ze foete loop. Ik zeg u in fertrouwe, mij vrouw is ook nie zo heel feel atleeties van ze eigen. Dan bennie Saame van hetsellufde en pas jij wel heel feel goed bijelkaar. Dat is belangrijk.

Kragt

Mij Bert is wel heel feel atleeties dat weet u. Hij trek aan ze draad en hij mep teege dinge en hij heb heel feel breede poote. Dat jij denk hoe kan zoies? Maar mij Bert kan zoies, eg waar ook al hebbie artroosie. En Kever speel op ze spieraal. Daar moet jij ook kragt foor hebbe in jou poote want jij kom nie somaar op jou pooster. Hij speel iedere nacht ze spieraal en soms ook nie. Dan wor jij sterk en jij heb spierkragt.
Selluf heb ik deze niemeer zofeel. Assie zofeel ziek ben gewees neem.jou kragt in jou poote af en jij ben eerder moe. Dan bennie blij dattie rustig kan ligge. Misschien herken u deze wel dattie liefer op jou bank lig dan dattie aan jou gewigte trek? Ik zeg u eerluk van mij eigen trek ik nooit nie aan mij gewigt. Soms moet jij ook dinge koessere en ik koesser mij eigen gewigt. Maar als poezedame praat jij daar nie ofer weeges het is ook taaboe. Assie ouwer ben hebbie minder last van jou taaboe. Assie geluk heb dan groei jou leefeswerk met jou jaare mee. Daar moet jij zuinig op zijn weeges hoe meer van jou leefeswerk hoe meer jaare!

Gewoon

ouwerMaar er kom een dag dattie langs jou spiegel loop en jij schrik. Jij zie jou leeftijd in jou oog. Selluf heb ik nu mij leeftijd in mij oog gezien maar ik ben nog stees gewoon Loes. Jou hart blijf alteit van jou eigen en assie goed foor jou hart zorg zie jij alteit jou eigen.
Jou leefe wor langsaamer en dinge gaa moeilukker. Maar jou hart folg jou eigen spoor. Zoies leer jij van jou jaare dattie oefen foor ouwer worre. Het is jou prooses van leefe en soms hebbie jou kuubus noodig en soms jou vrouw. Selluf deel ik heel feel van mij erfaring met mij Bert. Wij zijn Saame seeniejor van onse leeftijd en dan kan jij dinge deele. Jij begrijp elkaar en jij steun elkaar. Dan bennie elkaars kuubus en dan weet jij. Ouwer worre is moeiluk maar het is ook poosietief weeges het ferrijk jou hart en dat is belangrijk.

Dank u wel

Loesje

Leootje ofer de toestand bij hem thuis

toestandAjooooooooooooo allemaal!
Hier ben ik weer!
Leootje uw altijt trouwe raasende rieporter fan het miews uit de stat fan Den Haag!
En er is miews!
Heel feel sellefs!
Wij kunne nie meer op ons balkon!
Het is fersgerikkelek.
Egt nie normaal fint ik.
Pappa heef alles fan het balkon afgehaal.
De planke, de plante, de gesellige bortjes, de stoele, het groene gras egt heus waar egt alles is weg!
Het erregste is dat het gaas wat ons besgerrem teege falle, dat is ook weg!
Nou mooge we nie meer naar buite!
Pappa heef het uitgeleg.
Hij seg se koome het huis fan se buitekant opknappe.
Daarom staan er steigers.
En daarom moest alles fan het balkon af.
Weeges se gaan daar sgildere en nieuwe plafon dingese maake.
Ineene loope der freemde meneere langs ons raam en wij wiste egt heus eerlek waar nie eens dat dat kon!
Wij saage altijt alleen de fooguls fliege maar nog nooit meneere loope so digt bij ons raam.
De eenige die teege ons raam kon koome was de borstel fan de raameseem meneer!
Het is egt een heele raare sietuwaazie hiero.
We mooge nie meer op het balkon maar egt eerlek waar we durrefe ook nie meer.
Weeges al die meneere want se staan ook op ons balkon!
En alles wat we kenne is daar weg.
Alles staat nau op het portiek bij de foordeur.
Pappa seg rusteg maar jonges. Het gaat ook wel weer terug.
As de meneere klaar sijn met opknappe dan gaan Pappa en Mamma saame opnieuw het balkon goet maake foor ons.
En Mamma seg dat se dan sellef ook weer gelukkeg en blij is weeges se fint het niet leuk dat de deur nie meer soomaar oope kan.

Raam oope

toestandFandaag was het heelemaal raar.
Nau moest der een raam oope weeges er moes gesgilder worde.
Wat dat dan ook beteken.
Fre ging ons roepe en se hat de lekkerste snoepies bij der!
En iedereen moes naar haar kaamer koome weeges sij hat de snoepies dus we sijn allemaal agter de snoepies aangeren.
En Simon rende agter ons aan weeges hij wis nie waarom we ginge renne,
dat snapte hij pas toen de snoepies op de gront laage.
En ineene dee Mama de deur dig!
Saate we met se alle in de gang bij de slaap-kaamers.
En toen moeste we wagte sei Mama.
En Mama ging terug en we hoorde haar praate met de sgilder-meneer en se moes dinge uit de fenster-bank haale en toen ging het raam-dat-nooit-nie-oope-gaat ineene oope!
Dat konde we hoore!
En Tiga sat te maauwe fan lamederin!
Maar Mama sei nee jonge eefe wagte.
En Tiga ging tog door met mauwe weeges hij fint digte deure fersgrikkelek.
Ik ook maar as het digt is dan is het digt en dan gaa ik me snoepies soeke.
Dan denk ik nie meer aan de digte deur.
Chester is op het groote bet gaan ligge saame met Simon weeges Simon was in de war fan alles wat gebeurde en Simon moes worde getroos.
Toen ben ik maar bij Tiga gebleefe weeges anders is Tiga so alleen as hij teege de digte deur roep dat ie oope moet.
Nou en het duurde egt eerlek waar heelemaal nie so lang en toen sei Mama dat we weer in de huis-kaamer mogte koome weeges het was alweer klaar.
Het ruik nau heel gek en Mama seg dat is ferref wat je ruik.

Alleen thuis

toestand
Chester en Simon

Ojaaa en ik moet nog wat fertelle!
Se waare nog eefe weg gewees!
Saate we ineene alleen tuis foor twee daage en drie nagte!
Op se frijdag-aafont ginge se weg toen wij hadde gegeete en toen kwaame se nie terug!
Toen kwam de dag derna onse oppasmefrau die goet is met meediesijne die kwam ons eete geefe en Chester kreeg se pilletjes fan haar. En Simon kreeg se eete onder de bank waar hij sat weeges hij was bang omdat hij het allemaal niet snapte.
En de follegende dag gebeurde dat weer!
En toen de follegende dag kwaame se weer tuis.
Gelukkeg maar.
Se kwaame tuis met feel pos fan de briefebus en pakkies en sakkies.
Niet foor ons maar foor Mama!
Wiste wij feel, se was jaareg en se wert fijfteg fan der leeftijt!
Nou toen waare wij blij dat se weer tuis waare, we kreege weer eete so as het hoort te sijn.
En toen heb ik Mama maar gehollepe met kadoos uitpakke en papiere lintjes konte-rolleren.
Se waare alle drie heel erreg blij, de twee foeters.

Kaatermanne

Weeges se hebbe geseg se blijfe foor altijt bij mekaar.
As Tweefoeters segge we blijfe altijt bij mekaar dan wille se dat ook offiesiejeel doen.
Offiesiejeel is een moeieluk woort for dat se het seerieus meene.
En dat se dan papiere pakke en derop gaan sgrijven met een teekening fan se hande.
Of soiets. Dat wille se dan gaan doen en dat sijn se nau aan het reegele.
Se hebbe het uitgeleg maar egt eerlek waar ik snapte der niks fan.
Maar Fre is ontsettent blij dermee, dat foele we wel!
En Mama en Papa sijn ook heel blij, dat foele we ook!
Se wille dus eigelek gaan segge teege mekaar fan we houwe fan mekaar en we blijfe bij mekaar en met Fre en met onse kaatermanne.
Dat er dus nooit nie niks tussedoor kan koome weeges se wille houwe wat we al hebbe en

toetsand
In de gang

dan dus offiesiejeel.
Ik begrijp het nog steets niet maar Fre seg het geef nie Leootje.
Fre seg jullie hoefe der niks foor te doen, foor jullie blijf alles hetsellefde.
Nou as dat so is en se seg het so, dan is het so.
As wij onse snoepies maar krijge en as de deure maar weer oope gaan dan finde wij alles goet!
Soooheeeeejjj!! Ik heb sofeel fertel ik moet nau bij-koome.
Met snoepies in me krappaal.
Freeeeee!! Freee?? Mauwe!! Geef jij me mijn snoepies?? Ja? Jaaaaaaa! DANKIEWEL!
Liefs fan Leootje!

Minnie: het is de dag met de zon erin

MinnieHet is de dag met de zon erin. Maar er is al de hele dag geen zon te zien. Opaa pinkelt er flink op los. Foordeel hiervan is dat ik wat rustiger aan kan doen met de fensterbank kontroole. De katten uit de buurt blijfe met dit weer binnen. Gelijk hebben ze. Niks is zo irritant als een kleddernat fagtje.
Frau noemt zichzelf een verzopen katje als ze onfurrwags door de regen moest. Ze weet zelf niet waarom dat zo heet. Ikke ook niet. Weet wel de eerste keer dat ik dat hoorde dat ik keihard moest miauw lachen. Hahaha wat zeg je nou mauwde ik toen.

Water

Maar goed waarom ik geen kleddernat fagtje wil. Weet je wel hoe lang je bezig bent om jezelf dan weer helemaal droog te likken. Heel lang. In die tijd kan je makkelijk twee dutjes doen en ook nog wat brokjes eten.
Een klein beetje nat fagtje is wat anders. Daar fraag ik wel eens om als ik in de wasbak zit. MinnieOkee okee ik fraag er altijd om als ik in een van de wasbakjes zit. Dan gaat de straal met water aan en dan druipt het zo oofer mijn koppie heen mijn bekkie in. Dat is bij het kleine wasbakje bij de mensenbak. Bij de grotere wasbak in de natte kamer komt het water op mijn buikje of staartje. En dat is dan net precies genoeg om lekker een beetje op te likken.
Ik heb trouwens sinds kort ook een nieuwe hobby. Erbij blijven als de grote straal met water in de natte kamer aan gaat. Foordat frau daar onder gaat staan dan ga ik daar eerst naar toe. Dat is leuk joh! Het water komt dan uit die straal en falt dan op de grond. Je kan dat dan zo oplikken. Of met je pootje doorheen gaan. En er fallen dan ook spetters op je koppie en fagtje. Die kan je er dan later weer aflikken.
Als zij er dan onder gaat staan dan zorg ik altijd wel dat ik weg ben. Soms ga ik in de wasbak liggen tsjillen. Maar meestal fraag ik of de deur snel weer open mag. Want zoooo wat kan die natte kamer warm worden zeg! Pfoe ikke hou best van een beetje warm. Maar zo warm? Nee dat is toch een beetje te veel voor deze poes.

Tjillen

En nu hoor ik jullie denken maar Minnie heb je dan geen waterbakje naast je brokjes staan. Jazeker ik heb zelfs twee waterbakjes. Eentje dus naast mijn brokjes. En eentje in de gang foor als ik dorst heb als ik fan de bak af kom. Of nou ja dat denk ik dan geen idee waarom eigenlijk die waterbak nou precies daar staat miauw haha.
MinnieMaar oke weet je de meeste katjes herkennen dit denk ik wel. Dat stromend water toch anders smaakt dan stilstaand water. Ik kan het niet uitleggen waarom maar het is dus wel zo. En dan zit er ook nog verschil in of dat ik het water met mijn pootje opschep of opvang en dan op lik. Of dat ik de straal gewoon zo lekker op mijn tongetje laat kletteren. En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben? Hoe andere diertjes tegen verschillende manieren van water drinken aankijken. Hondjes bijvoorbeeld of kipjes. Alhoewel een kipje niet zo’n harig pootje hebben meestal dus dan valt het water er denk ik vanaf als ze daarmee water proberen op te scheppen.

Nou dit was het weer voor deze keer. Ga lekker in mijn mandje liggen slapen. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. En ik blijf nog altijd keihard mee tetteren foor Freede.
Pootje van Minnie.

Lucky over zijn nieuwe broertje

broertjeHoi lieve allemaal, ik hoop dat jullie een fijne Valentijnsdag gehad hebben en misschien hebben jullie ook wel kaartjes of een cadeautje gekregen? Wij wel in ieder geval en veel knuffels zijn anders natuurlijk ook prima! Ik wil deze keer iets vertellen dat ik best spannend vind, ik hoop dat jullie het graag willen lezen.

Zoals jullie wel weten wonen we hier met drie poezels en nu nog twee konijntjes omdat Kimmie vlak voor kerst een sterretje geworden is. Misschien krijgen konijntjes Jip en Janneke in het voorjaar nog een nieuw vriendje maar dan moet het eerst wat beter weer worden hebben ze besloten hier zodat ze ook allemaal samen in de tuin kunnen rennen en spelen. Nu gebeurde er alleen pas iets anders toen mijn vrouw op de laptop zat te kijken. Ze zag ineens een foto staan van een (andere) roodwitte katermans en ze begon zijn verhaaltje te lezen.

Moos

De katermans heet Moos en woonde in een dierenopvang best een eindje rijden hier vandaan maar dat vonden ze niet zo erg. Mijn mensen hebben toen een berichtje gestuurd omdat ze dachten dat deze kater goed hier zou passen en toen belde er een aardige mevrouw terug die in de opvang voor hem zorgde. Ze hebben een hele poos aan de telefoon gepraat en toen hebben ze een afspraak gemaakt om kennis te gaan maken met Moos. Zo kan dat gaan als je een nieuwe poezel gezien hebt die je erg leuk en lief lijkt. Mij hadden ze niet eerst online gezien maar toen ze in het asiel kwamen, wisten mijn mensen meteen dat ik hier goed zou passen! Dat je een klik hebt met elkaar is natuurlijk heel erg belangrijk.

Broertje

broertjeMaar goed, Moos dus. Mijn mensen pakten de vervoersmand en stopten die in de auto. Wij waren heel dapper want de mand bleef leeg en niemand van ons hoefde er in. Ze zijn naar Moos geweest en hebben hem al een beetje leren kennen en toen mocht hij mee naar huis. Naar ons huis dus. Eigenlijk waren we niet zo erg wakker en alert toen onze mensen thuis kwamen met Moos en hadden we nog niet meteen door dat hij er nu is en er ook bij hoort. Dus nu zijn we met vier poezels. Twee dames en twee heren. Dat is wel mooi verdeeld vinden jullie niet?
Moos is een verlegen kater dus hij mag nu eerst op zolder wonen om aan onze mensen, aan alle geuren en geluiden in huis en, uiteraard rustig aan, aan ons te wennen. Nu weten jullie wel dat ik bij de verkenners ben he? Dus een paar dagen nadat Moos hier gekomen is, ben ik mee naar zolder gegaan. Mijn man had snacks in zijn handen, dus je snapt wel dat ik niet te lui was om hem te volgen. Toen ik boven aan de trap kwam, stond de deur open en ik rook wat anders dan anders. Ik besloot toch maar de snekkies te volgen en mijn nieuwsgierigheid was natuurlijk enorm, ik wilde ook wel eens kijken wat er achter die deur was. Ik ben daar namelijk nog niet zo vaak geweest. Ineens zag ik speelgoed, knuffeltjes, een baan met een balletje, een mand (nu ja zeg, die leek wel heel erg op de mand die ik een poosje geleden ook had) en een bakje met eten en water. En toen zag ik… Moos!
Ik heb heel zachtjes tegen hem geblazen maar het maakte weinig indruk geloof ik. Moos keek een keer naar mij en ging rustig op een kleedje liggen. Toen heb ik mijn kans ook maar gegrepen en ben ik verder de zolder gaan verkennen. Moos was er ook maar dat vond ik niet erg. Ik heb lang rondgesnuffeld en hij bleef gewoon liggen. We moeten natuurlijk nog even wennen aan elkaar maar ik denk dat we wel vriendjes kunnen worden. Eigenlijk heb ik er nu dus gewoon een broertje bij. Dat is ook leuk want tot nu toe heb ik alleen dames-vriendjes hier.

Mijn vrouw

broertjeMijn vrouw wil ook nog wat zeggen: Moos is verlegen zeiden ze… dat lijkt reuze mee te vallen maar hij heeft wat tijd nodig om te wennen aan alles. Die tijd krijgt hij ook. Daarom zit hij nu nog op zolder, waar hij alles heeft wat hij nodig heeft en gaan we met grote regelmaat gezellig bij hem zitten. Hij spint als de beste, heeft de balletjesbaan zo bewerkt dat hij deze nu ineens geweldig vindt omdat hij beter bij de bal kan en is dol op eten. Hij was niet zo’n beste eter werd gezegd en hij eet alleen als je erbij zit… wij weten inmiddels beter en Moos lust werkelijk alles! Waarom we hem gekozen hebben en hoe hij is, vertelt Lucky de volgende keer. Omdat Moos wat verlegen is, zal Lucky voor hem miauwen. Moos miauwt nog niet… dat compenseert hij met heel luid spinnen en knuffelen vindt hij ook erg prettig. Zelfs met de oppas die hij nog niet eerder gezien had.
Knuffels van Lucky en de rest
PS Hij kan wel miauwen!