All posts by @Bertje

Goed spul in je bak: belangrijk

spul

Het is privee maar soms is iets zo belangrijk dat je zegt: ik ga het er toch over hebben. En dat is nou het gefal. Het gaat over wat je in de bak hebt. Ik heb hout.

In de keuken ligt een hele hoge stapel zakken vol houtkorrels, die zijn voor mij. Want mijn vrouw weet dat ik alleen dit wil en niets anders, en ik zal zeggen waarom. O nee eerst hoe ik dit weet.

Veilig

Toen ik nog in het asiel zat, had ik houtkorrels. Dus ik leerde die geur en dat gefoel aan mijn poten horen bij dat ik veilig ben. Op een dag ging ik bij mijn vrouw wonen en wat gebeurt er: in de bak lag gewoon grind. Ik keek ernaar en toen naar mijn vrouw en zij belde het asiel op: “Wat had Bert in zijn bak?” Toen ze naar de winkel was geweest, kon ik weer naar de bak.

Hout

Waarom ben ik van het hout en niet van het grind? Met hout kan ik meer:

  •  ik maak zachte plekken van het hout en die haalt mijn vrouw dan weg
  •  ik kan superlekker graven als ik een nieuwe bak heb, dat geluid heb ik nergens anders mee
  •  vers hout ruikt lekker, dat is ook belangrijk
  •  het is een gewoon gefoel aan mijn poten, grind doet folgens mij pijn omdat het hard is

Gefoelig

Nou ik een gefoelige maag heb, kreeg ik eerst ook nieuw avondeten. Toen kon ik niet meer echt naar de bak. Dus dan sta je daar en je denkt: hè. Dat kan iedereen overkomen. Daarom is het belangrijk dat je goed spul in je bak hebt. Maar nou heb ik weer mijn gewone eten dus de bak gebruik ik weer als eerst.

O ja tuurlijk loop ik soms houtkorrels naar de huiskamer maar wat maakt dat nou uit!!

Loesje vertelt over mij eigen meening

meeningFoorige week lag ik van mij eigen op mij denkpaal. Misschien denk u nu bij u eigen, Loes lig toch alteit op ze denkpaal. Daar heb u wel u punt, daar moet ik eerluk ofer zijn. Als seeniejorpoes ben ik blij met mij denke want jij hoef er jou paal nie voor uit. Jij kan gewoon blijfe ligge en druk zijn in jou kop.

Aktiefeere

Mij vrouw probeer mij wel te aktiefeere maar liefer heb ik dat zij mij nie stoor. Aktiefeere vin ik niks aan. In jou rust moet jij nie ook nog eens van alles moete. Ik ben nu op mij respektaabele leeftijd van mij dertien jaar. Dan hebbie er selluf ook wel wat ofer te zegge vin ik. Als seeniejorpoes heb ik mij eigen meening en mij vrouw mag kiese offie het ermee eens is of nie. Maar mag jij als poes of katerman wel jou eigen meening hebbe? Daar kan jij lang ofer nadenke assie op jou denkpaal lig. Maar van mij eigen vin ik van wel en ik durref mij meening ook te laate hoore.

Op mij afontuur

U weet van mij aart ben ik ferleege en bescheide. Dan sta jij nie zo graag op jou foorgrond. Jij lig liefer rustig op jou denkpaal en jij laat jou leefe aan jou eigen foorbij gaan. Maar foorige week heb ik mij eigen toch laate hoore. Mij vrouw was boofe en van mij eigen lag ik in mij denkpaal. Mij balkondeur stond oope en mij neus rook mij fertrouwde geur. Ook al ben ik nu seniejoorpoes, mij neus bedrieg mij eigen nooit.
Toen ben ik op mij afontuur gegaan want ik ben uit mij denkpaal gespronge. Eerst op mij bank en toen op mij grond want jij kan ook oferdrijve. Assie seeniejorpoes ben moet jij foorsichtig springe. Dat is mij erfaring want jij heb maar vier poote van jou eigen. Toen ben ik naar buite geloope want jij moet alteit jou neus folge. U weet van mij eigen kom ik nie so vaak op mij balkon. Mij balkon is buite en selluf ben ik een binnepoes. Dan hebbie daar eigeluk niks te zoeke dus u fraag ze eigen nu misschien wel af, wat moet Loes inees op ze balkon? Ze zoomer is foorbij en ze vrouw is boofe. Selluf was ik ook ferbaas dat zeg ik u eerluk. Maar assie zo sterrek foel dattie moet gaan dan moet jij gaan. Daar bennie poes foor, zo vin ik dat wel van mij eigen.

Mij eigen poot

Dus ik ben naar mij balkon geloope, op mij eigen tempo. Jij hoef foor niemand te haasse assie seeniejoor ben. Maar ik kreeg wel mij schrik van mij leefe. Ik heb heel hard Meeoow geroepe zodat mij vrouw mij boofe kon hoore. En ik heb heel veel Meeoow geroepe want assie Meeoow roep dan moet jij het goed doen. Mij vrouw riep heel hard “Loes?” en ik riep Meeoow! Mij vrouw bleef mij eigen naam roepe en ik bleef mij Meeoow roepe.
MeeningIk heb mij eigen poot stijf gehouwe. Op mij balkon stond naameluk mij krabpaal. Mij faavoriete krabpaal en dan weet jij, jou neus heb jou eigen nie bedrooge. Jij ruik jou spulle, jij bennie gek ook al bennie op leeftijd. Toen ben ik boofe op mij krabpaal gaan zitte en heb ik nog veel harder Meeoow geroepe. Mij vrouw kwam naar beneede en zij zag mij eigen zitte. Ik zat buite, hoog op mij krabpaal te roepe. Mij eigen krabpaal!
Mij vrouw kwam naar mij eigen toe en zij fraag, Loes…? Maar zij foelde mij bui al hange want toen heb ik haar wel mij intenze blik gegeefe. Mij blik van wat hebbie nou gedaan? En ik heb ook van mij vrouw naar mij krabpaal gekeeke. Dattie weet waar het ofer ga en hoe ik erofer denk. Toen ben ik van mij krabpaal naar mij denkpaal geloope. Mij vrouw heb mij krabpaal weer met ze staart tusse ze beene binnen gezet. Zij zeg Loes jou krabpaal val bijna van ze ellende uit elkaar. Maak mij niks uit, het is mij faavoriete krabpaal. Jij ga die nie somaar wegmoffele op mij balkon. En jij ga die zeker nie weggooie! Als poes heb ik daar ook mij meening ofer!

Saamemeening

Nu sta mij krabpaal weer in mij huis. Mij vrouw heb mij paal opgekaalefaater. Selluf heb ik mij paal niemeer aangeraak. Maar ik heb wel mij meening gegeefe, dat is belangrijk. Assie saamewoon moet jij dinge oferlegge. Want jou vrouw kan wel denke dat jou paal uit elkaar val, jij ben er toch aan gehecht. Dan kan jij nie somaar mij spulle uit mij huis zette. Mij vrouw besef het nu ook. Zij zeg Loes jij heb jou punt gemaak, jij heb jou eigen meening meeninggegeefe en jij heb gelijk. Dan foel jij wel trots in jou buik en jij foel, jij tel ook mee. Jij ben belangrijk, jou vrouw houw reekening met jou en met jou meening. Dan kan jij zegge, jij woon echt saame. Mij vrouw heb mij feel knuffels gegeefe foor mij hart. En ik kreeg ook vette vis foor mij buik en mij keel. Want assie zofeel Meeoow zeg van jou eigen meening, krijgie schor in jou keel. Mij vrouw zeg dat mij heele buurt nu ook weet van mij eigen meening. U lees mij vrouw kan ook oferdrijve!
Mij erfaring is nu, assie saame woon mag jij allemaal jou eigen meening hebbe. Iedereen tel mee en is belangrijk, offie nou poes ben of jij ben iets anders. Maar assie saamewoon kan jij ook nadenke ofer jou saamemeening, want dat is belangrijk. Dattie saame jou eigen meening heb. Saame hebbie gewoon nóg meer gelijk en heb jij nog meer meening. Dat heb ik nu geleerd en mij vrouw ook.

Loesje

Waarom het allerfijnste dutje in de ochtend is

ochtenddutje

Slapen doe ik wegens dat het bij het leefe hoort en ook voor de gezelligheid en soms voor alletwee tegelijk. Dat doe ik ’s morgens en dan heb ik het allerfijnste dutje van de hele dag.

Extra fijn

Nou heb ik al een poosje een gefoelige maag, de dokter heeft het zelf gezegd en toen kreeg ik allemaal extra fijne dingen. Langere knuffels en dat mijn vrouw dan alleen aan mij denkt dus dat ze niks anders erbij doet, dat is kwaalieteit, het is voor mijn gezond van binnen. Dus daar begin ik de dag mee, als ze beneden komt dan gaan we op het tapijtje hangen en dan krijg ik buikknuffels, ik warm mijn achterpootvoeten aan haar arm en ze zegt liefe woordjes. Daar beleef ik heel veel aan van binnen.

Erna moet ik even in de vensterbank zitten en naar buiten kijken, dat is om bij te komen.

Combienaatie

Later op de ochtend krijg ik mijn snek tegen haarballen, het is gezond en toch is het superlekker. Als de snek op is, wil ik weer geaaid worden want dat is gewoon een goede combienaatie, lekker eten en fijn aaien. Doe ik ook na het eten ’s avonds maar ik vertel nou over de ochtend.

Misteerie

Ik moet nog even zeggen dat ik vroeg aan de dag begin. Het is dan nog donker en ik heb auto’s zien rijden met lampen aan. Waar ze naar toe gaan dat is een misteerie. Ik kijk ernaar en dan foel ik me rustiger van binnen. Het leefe is eigenlijk een misteerie, net als de autolampen. Je komt en je gaat, en waarheen weet niemand zeker. Dat is fieloosofie.

Moe

Dus na de snek heb ik al best veel beleefd en bedacht en meegemaakt. Mijn vrouw zit dan aan haar werktafel en ik hoor de hele tijd dat ze aan het tikken is, dan weet ik dat ze thuis blijft, dat vind ik gezelllig. Ik ben dan moe van het nadenken en dingen doen en ik ben samen dus daarom is het allerfijnste dutje in de ochtend, echt waar.

Minnie over dat ze twee blaasmonsters in huis heeft

blaasmonsterDeze keer gaat mijn blog over het blaasmonster. En nu denken jullie natuurlijk, Minnie noem jij jezelf nou een blaasmonster? Nee, ik heb het niet over mijzelf.

Twee blaasmonsters

In huis zijn twee blaasmonsters. Een kleine en een grote. De kleine die blaast zachtjes. Daar durf ik wel een beetje bij in de buurt te zitten. Ik heb wel eens gemauwd waar die kleine nou voor is. Toen kreeg ik te horen dat het voor kruimels was. En voor mijn rommel. Nou van mijn ja! Alsof ik er wat aan kan doen dat mijn vacht soms wat haren verliest. Enne niet verder vertellen hoor, maar frau verliest ook wel eens haren. Ze denkt dat ik dat niet zie. Maar mauw hihi ik zie alles! En ok, als ik mijn natvoer door de lucht laat vliegen om het te vangen, dan valt er wel eens wat verkeerd. Dat zou ik dan kunnen opruimen maar dat doe ik niet. En daar is dan dus het kleine blaasding voor.

Grote blaasding

blaasmonsterNou en dan is er dus het grote blaasding. Die maakt heel veel geluid. Echt zo eng. Ik heb er zelfs wel eens een keer tegen aan geplast. In de hoop dat het dan stuk zou gaan. Maar nee helaas. Als het aan gaat dan sluip ik snel weg. En dan ga ik van een afstandje zitten kijken. Soms lukt het me om op de bank een beetje verstopt te kunnen wegdoezelen. Maar dat duurt nooit lang. Want dat stomme blaasding gaat door het hele huis heen. Dus dan lig je net weg te dromen of een lekker sappig muisje. En waar eerst het muisje dan nog piep piep zegt gaat het ineens grommen. Eerst zachtjes en steeds harder. Totdat ik dan mijn oogjes opendoe en zie dat hellepie het blaasding komt eraan. Nou dan race ik meteen weg naar een veilig plekje.
Ik heb frau wel eens gemauwd waarom ze dat blaasding heeft. Want ze heeft ook een stok met haartjes, een beesum heet dat. En daar kan je ook mee vieze geit weghalen. Maar het blaasding is een moelijk woord, hiegieeenieser. Dat kreeg ik te horen. Nou ik blijf het een eng ding vinden.

Over de plank

blaasmonsterOok wil ik nog wat vertellen over de plank boven de warme plaat. Die was er eerst niet. Mensenopa vond dat een kat toch niet zonder lekkere vensterbank kan. En omdat hij superhandig is, heeft hij toen er eentje voor mij gemaakt. Ik kan daar op superlekker slapen, liggen, controle doen en gewoon zitten. Hij is wel een beetje hoog en dat is niet altijd even handig. Want soms heb ik een katmerrie. Dan droom ik dat honden achter me aanzitten en dat ik moet rennen voor m’n leven. Nou en als ik dan wakker schrik dan ligt mijn staartje niet altijd goed in positie. En au, dan val ik dus wel eens van de vensterbank af.
Ze zeggen wel eens dat katjes altijd op hun pootjes terecht komen. Nou, ik kan jullie mauwen, dat als je net wakker schrikt uit een katmerrie, dat je dan echt niet altijd meteen op alle vier je pootjes terecht komt. Eerder op twee of drie. Gelukkig vindt frau me dan meestal wel zielig en krijg ik een fijne knuffel. En als ik heel zielig kijk dan soms ook een snoepje.

Dit was dan weer mijn blog voor deze week. Ik wens alle katers en poezen een fijne week en heel veel zachte kopjes.

Bolle’s eboek: Hoe ik ontdekte wat liefde was (video)

Voordat Bolle een ster werd, was hij ook druk met het schrijven van zijn boek. Hij schreef over Mol en over Pop en Grote Beer en over zijn mensen en eigenlijk vooral over hoe hij ontdekte wat liefde was. Zo heet het boek dus ook. En het is voor iedereen te lezen. Klik op het plaatje en dan gaat het downloaden.

bolle

Hier is een film van Bolle,  zijn mensen hebben het gestuurd. Ik mis Bolle maar eerlijk waar, ik foel me ook blij dat hij in mijn leven is geweest, dus dat is poosietief en dat mag best.