Category Archives: Dorus

Doorus doet het jaar in foogelflugt

Hajoooooo iedeween. Wellekom bij me jaar in een foogelflugt. Uwes ken me… elk jaar bepraat ik het afgeloope jaar met uwes. Feel sieken. Feel regenboogdiere. Soms ook met mooie dingen die gebeurd sijn, maar ook furrdwietige moomenten.

Reegenboogbwug

Het begon al meteen na me foorige jeer in riefjoew. Mefrauw Caren en oom Binkie…
Sniksnik. Mefrauw Caren was plosseling oofer de reegenboogbwug gewandeld. En oom Binkie folgde haar een paar daage laater. Me frauw en ikke konde hut nie geloofe. Ikke font mefrauw Caren wief. Se font me neus so lekker gwoot. Kon se koesies op geefe sei se. Hihihihi. Mefrauw Caren en oom Binkie… we misse uwes nog stees. Ikke sal 12 deesember aan uwes denke. Sniksnik.
En toen kwam de follegenne sjrik. Me tante Zus wert ophaareens siek. En niet so een kwein beetje ook. Se kweeg een kattegwiep en was twee week errug siekies. Missjien was tante Zus so dwietig datte se oom Binkie aggerna wau. Gewukkig gweep frauwmamsie snel in en wert me wieffe tante weer beeter en we sijn saame al een paar keer belletjes weese tjekke. Hihihihi. Ikke mag dan op tante Zus haar sjauwders staan.

Faakansie

We waare dit jaar ook weer op faakansie wees. We ginge naar Mondo Verde. Ommedat me Oopa 21 wert mog hij ook koome fan Mamsie. Hadde we toen geweete wat we nu weete hat Oopa fan mij bes langer mooge bwijfe. Dan hat hij ook de kameeletietjes kunne sien. Ikke snap nog stees nie dat se die hobbels op hun rug dwaage. Oopa leerde de dieretuinkatjes en ons danse. Hihihi. Pootje naar links, pootje naar regs. En sjeeke maar. Oopa wert door onse tokkiedinnen naar huis gebwagt en wij bleefe nog een paar dage.

foogelflugtPootje

Op een dag zei mefrauw Bazooka dat tante Zooka ernstig siek was. Se hat al een paar daage pijn in haar reggeraggerpootje en ze moes naar de dokker. Die sei dat tante Zooka heel siek was en dat haar pootje er af moes. Tante Zooka bleef ongefeer een week bij de dokker om opnieuw te leere loopen. Tante Zooka was al een keer innefjoewt gewees, maar mamsie en ik fonde dat se opnieuw innefjoewt moes worde. Dit keer as overwinnaar fan een furrsgwikkelijke ziekte. Tante Zooka hep ook leere danse met 1 aggerpoot danksij oopa!!

Mij oom Kuzco, die bij me sjoonmoessie woonde, was weggewoopt. Me dappewe sjoonmoessie sei fanaf de eerse sekkontje dat hij weer thuis sau koome. Se sogt op stjaat. Een paar daagies. Ophaareens sag se hem op een sijt fan gefind katjes. Ooooh se reeste naar hem toe om hem weer thuis te bwenge. Oom Kuzco was auwt. Hij was net 17 jaar geworte toen hij in sijn mandje ging slaape en niet meer wakker wert. Sniksnik.

Oopa

Me oopa fierde sijn 21e furrjaardag bij ons in de diertjestuin. Oopa ging stees meer en meer aggeruit. Hij wert stees maagerder. Mij frauw kweeg op een dag een meeltje fan frauwmamsie dat oopa het hat opgegeef. Oopa sau naar regenboogland furrhuise. Me frauw begon te huiwe. Ikke kwam teege haar aanligge. Me faggie wert natter en natter. Frauw sei dat dit net so erg is alsof het haar eige lieffurd betrof. Frauw sei dat er een aksie moes koome. We hadde een footo die een mieniepooster sau worre. Ikke dooneerte me poesoopapoespop aan mamsie. Ikke hat fjoeger geen footo fan oopa en ik kweeg een pluusje sieperkat. Later kweeg ik wel een footoow. Ikke besloot dat poesoopapoes naar mamsie moes om haar te troose. Hoopeluk kuukelt poesoopapoes nergens af bij mamsie, want bij mij deet ie dat wel stees. Hihihihihi.
Me mamsie wert flak na Oopa ook nog siek. Sniksnik. Gewukkig lette frauwmamsie eggiewaar goet op en gweep se meteen in. Sjappoo foor frauwmamsie!!!
Me kweinkindere Daan en Dorus ginge furrhuizen. Ze waare bij me sjoonmoesie geboor en sij sei in de messenjergwoep op een dag datte se naar mefrauw Mia ginge. Se kweege een annere naam. Daan wert Ayidan en Dorus wert Rannoch. Zij zijn de koters fan me soon Valentino. Wat errug was was dat meteen hun kroonjuwelen afgepak werden. Wat mooi is… se mooge naar buite toe. Se heppe een pwaggig pjieffee buitenfurrblijf.

Hoedjes

Hat uwes ook weer so genoote fan de Hoedjessjow? Eers hat ik pijn in me oortjes, laater in me pootjes fan het zwaaje. Ikke zwaaite eksja hart naar me oopa, me ooma en me bwoertje Poppy. Iedeween droeg de mooiste hoedjes. Ikke hoop aween dat ik follegent jaar nie weer 8 miljoenmiljart hoedjes moet passen. Me oortjes doen altijt soon pijn.

Katerjoggies

Me tante Truke hat ook blij nieuws. Se hat 2 jonge katerjoggies in huis genoome. Chris en Cem uit Eindhoven. Frauw keek eg met oope oogies naar de footoo. 1 leek eggiewaar feel op mijn foorgangster ooma Katrien. Net soon gwappig lipje.

Reim

Ikke ben bijna aangekoom bij het eind van dit verslag. Tot ik opmijneens hoorde dat me kwiemienele tante Janou WEDEROM een stjafbaar feit hep geflik. Se hep weer wild loope poepe!! Gewukkig was er geen pliesie in de buurt!! Taute dwaaideur kwiemienele tante Janou!!
Uwes weet… Sinnekwaas is fansijndaag jaarig. Dus kan ikke nie anners dan in reim afsluite.

Wieffe Sinnekwaas, geef me gauw een noepie,
anners laat ik stjaks een geurig poepie.
foogelflugtIkke was hut heewe jaar ontsettend lief,
ikke hep nies gestoole, dus ikke ben geen dief.
Ikke ben ook altijt bwaaf bij mij Mamsie,
Dan hep se daaroofer nies te seure met haar wamsie.
En nu sluit ik het af met een heewe dikke koes,
Foor mij wieffe MammaLoes
Res mij uwes nog een kwiptiese ommesgrijffing te geefe foor de follegene keer.
Deese is pwoffesiejoneel sloper en organiesaator fan bewoep. (Suukses met raaje)
Dit was het foor deeze keer
Ik sluit af met een dikke koes
Foor mij MammaLoes
Toedeledokie
Dorus

Psssssssst… ikke ben er weer evve
Ikke wil een gehijmpie met uwes awemaal deele. Me mamsie sei me dat er met de kers ies gaa gebeure. SSSSSSSST hihihihihihihi. Niet teege mamsie segge dat ik dit geseg hep hoor. Anners mag ik niemeer geemen en poinken. Uwes moet de blog in uwes gaatje hauwe met de kers. SSSSSSST!!
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI

Dorus en zijn innevjoew met tante Tica

TicaHajoooooooooooooo iedeween.
Daar is ie weer… uwes eenige, egge en eigenste reisende en raasende rieporrer met flauwerpauwerauwtoo Doorie.
Deese keer ben ik naar me tokkiedinnen gegaan ommedat ik twek hat in Pippie en Dotje soepie.
Se gaan dan tien mienuutjes in een pan kaut waater loope en hoppa… tokkietoksoep. Hihihihihi. Toen ik er was heppik gelijk tante Tica onnefjaagt. Ikke was er tog foor me soepje.
Feel pwesier met het leese fan me innefjoew.

Me innefjoew

Hajooooooooo tante Tica
Hallo Dorus

Wellekom bij me innefjoew!! Hepuwes een bakkie Dotje en Pippiesoep foor me?
Ik heb mijn vrouw gevraagd en zij gaat een bakje halen bij Pippie en Dotje… ik durf dat niet want Pippie en Dotje gaan pikken en schreeuwen. Dat heeft Belle me verteld.

Waar woon uwes? Met se hoefeele?
Ik woon hier bij mijn vrouw. Met mijn vrouw erbij zijn we met….. 1, 2, 3 euhhhhh 9

Waar ben uwes geboor?
Vrouwwwww ben ik geboor????
Zeker Tica, dat was op een boerderij maar omdat je heel erg ziek was ben je, toen je 4 weekjes oud was, daar weg gehaald.

Wat is de kleur fan uwes kattebak?
Die zijn grijs en nu pas heb ik voor mezelf een kleine groene. Vrouw hoopt dat ik die ga gebruiken omdat ik het liefst op de grond of mijn dekentje pinkel.
Heel soms doe ik het op de bak.

Is uwes frauw lief?
Ja mijn vrouw is heel erg lief!!
Ze kan ook goed knuffelen hoor!!!!!

Sgaam uwes sig wel eens foor uwes frauw?
Nee ik heb mij nog nooit gesgaamd voor mijn vrouw.

TicaWie fan de katte bij uwes fin uwes nie lief?
Ze zijn allemaal wel lief hoor!!
Alleen Dopey wil wel eens stoeien met mij en dan wordt hij een beetje te hardpotig!!
Ik moet dan heel hard gillen want dat is dan echt niet leuk!!! Dopey is dan ook niet lief als hij dat doet!!!!

Wie is uwes gwoote fjiend(in)
Izzy is mijn beste vriendin!!
Wij zijn 1 week na elkaar bij vrouw komen wonen en we zijn alle twee 13 jaar, bijna 14.
Wij zijn ook altijd samen te vinden en we begrijpen elkaar!!!

Heppuwes ooit een muis gefange?
Nee, dat heb ik nooit gedaan!!!
Ik zou ook niet weten hoe ik het zou moeten doen!! Panda heeft wel eens een muis aan mij gegeven maar toen dacht ik
“Wat moet ik ermee”?
Hier isse se weer hoor. DE poesin waar uwes awwemaal op gewagt hep. DE poesin met haar beroempte kollum waarin se de juise fjaage stelt. Me eenige, egge en eige Mamsiewamsie in:

Mamsie wil het (w)(fr)eete

Lieve Tica, dank jou wel dattie mee doe met mij Doorie ze innefjoew. Als Mamsie bennie tog alteit in jou spanning of jou vriendjes mee wil doen. Maar jij weet ook, jou innefjoew is pas jou innefjoew assie ook Mamsie ze fraage heb beanwoord.
Hier kom mij eerse fraag.

1  Lieve Tica, jij weet als Mamsie doe ik alteit heel feel informaazie zoeke weeges dattie wel jou goede foorbeeld moet geefe. Zo weet ik van mij eigen, jou darm is moeiluk. Kan jij ons fertelle offie alles mag eete? Hebbie misschien jou diejeet foor darm of leg Pippi en Dotje speesiejaal ze ei foor jou gezond. Misschien hebbie heel feel behoefte aan jou eiwit, dan kan jou witte ei help geefe.

Hoi MamaLoes
Ja mijn darmen doen heel raar hoor!!!!
Een keer moet ik gillen omdat ik niet kan poepen en dan gillen omdat er teveel lucht in de darmen zit en dan ineens heb ik diarree.
Ik heb dat al vanaf dat ik klein was.
Ik ben hiervoor al bij de dokter geweest maar er is eigenlijk niks akeligs/geks met mijn darmen. Dus vrouw heeft natvoer gekocht speciaal voor de darmen. Maar te vaak ervan dan krijg ik diarree. Nu wisselt ze het af met gewoon nat voer. Verder mag ik alles eten maar natuurlijk niet teveel van alles.
Ja vrouw doet heel soms een Pippie en Dotje ei kloppen met een beetje suiker en melk…….mmmmmm dat is lekker!!!!

2  Assie mag kiese Tica, wat vinnie dan lekker foor eete? Houwie graag van brokjes of hebbie liefer natte foer in sjelei? Kannie ons fertelle hoe eete gaa in jou huis? Jij heb heel feel broer en zus en jij heb tokkies en jou vrouw woon in jou huis? Hoe kan jij dan rustig eete foor jou geluk??

Het lekkerst vind ik natvoer in saus en gelei.
Brokjes hoeft voor mij niet.
Hier krijgen we ieder ons eigen bakje voer.
Panda, Moby, Dopey en Belle eten in de keuken. Izzy krijgt het eten op tafel.
En ik krijg het eten waar ik op dat moment graag wil eten……dat kan op tafel, op mijn dekentje of op de grond zijn.

3  Deze fraag is speesiejaal maar het is ook priefee. Maar iedereen zit nu op ze punt van ze stoel want hier kom mij fraag. Hoe groot is jou buik en hebbie jou behoefte aan zo een groote leefeswerk of bennie tefreede met hoe jou buik is. Assie poezedames ben onner elkaar kan jij hier oope en eerluk ofer zijn.

MamaLoes mijn buik is niet meer zo groot!!!
Hij was niet zo heel groot maar ik was er wel trots op!!!!  Sinds dat ik vorig jaar ziek ben geweest (met mijn darmen) is mijn buik nog kleiner geworden.
Maar ik ben tevreden met wat ik nog heb!!!!

Nu hoor mij oor iets speesiejaal….

JAAAAAAAA het is weer onse eenige, egge en eige Oopa fanaf sijn pinkelweide.

Krrrrr krrrrrr…..
HOORT IEMAND MIJ?
BEN IK IN BEELD??

Oopa’s lijntje fanaf de pinkelweide!

WAAR BEN IK?
HOEZO BEN IK OP DE PINKELWEIDE?
KUNT U MIJ RUIKEN?
WAT ZEG JE POPPEDIJNTJE?
MOET IK EEN VRAAG STELLEN?
HIER WIE GOO!

1  WIE BENT U?
Ohhhhh Oopa Floris….
hier is Ticaaaaaa……..kun je me horen??!!!

2  SAAME UHM….SJIPS VERGETEN!!
Saame de polonaise, voetje naar rechts, voetje
naar links en gaan met die banaan 😸😸

VROEMMMM VROEMMMM, JOE GOO JOE GURL. SCHEUREN KATRIENTJE!
TOEDELEDOKIE!!

Doeiiiiiii Oopa Floris en Katrientje…..doe ze allemaal de groetjes van ons!!!!!

Lieve Tica jij ben nu aan jou eind van onse innefjoew gekoome en van onse hart zeg wij. Jij heb het zofeel goed gedaan. Dank jou lieve Tica en wij wens jou eigen heel feel lekkere sneks en nog zofeel meer goede gezond. Geef jij iedereen van jou groote famielie onse zachte pootjes en misschien krijgie ei met kerssemus van Pippi en Dotje.

Dank jou wel naames mij Dorus, mij Sterrebroer Oopa Floris en mij eigen (Mamma) Loesje,

Graag gedaan en voor jullie allemaal een dikke knuffel………Tica ❤️

Mij week in een foogelflug

De reege is eg ongelooflijk. Er is niet 1 dag sowat wees datte er geen pinkelgedoe was. TicaOopa… ikke weet dat uwes pinkele leuk fin, maar kun uwes nu ophauwe? Hihihihihihi.
Ikke mog wel afentoe naar buite. Nau, daar kweeg ik spijt fan. Ikke kweeg diejeree oftewel schijtkak. Plus dat ik eggiewaar stinksgeetjes liet. Me frauw aaite me en toen ging ik ontspannen.
*floep*
Nauuuuu me frauw ging me tog tekeer. So erg rooke se niet fon ik. Manmeneer sat er ook oofer te klaage. Sei dat frauw moes ophauwe met ruffen. Nau, toen sei frauw dat ik hut was. Gaane se awwe twee bij me staart ruike!!! Ikke hoorde wat taute woordjes en ik kweeg te hoore dat asse het niet met 2 dage oofer sau sijn ikke naar de dokker moes. Nau… gewukkig was het zo weer oofer. Ikke wor niemeer pepe le pfieuw genoemp. Hihihihihihi.

Ikke lig nu ook flak bij de warme plaat stees. Ooooooh das soooooo lekker. Me mantje lig flakbij die warme plaat. Oooooh en dan waan je je eg op de twoope. Hihihihi.
Follegenne keer komp er geen innefjoew. Ikke ga dan op me jaar tewugblikken. Een inkzwart jaar. Sniksnik.
Dit was hut foor deese keer.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor mij MammaLoes.
Toedeledokie
Dorus

Dorus en zijn innefjoew met Nichtje Bliss

blissHajoooooooo iedeween.  Hier isse hij weer… uwes raasende en reisende rieporrer die innefjoewt. Dit keer ben ik digger bij huis gebweefe. Ikke was bij me Jiekie en besloot om me niggie Bliss te innefjoewe. Wasse bes lassig hoor, want Bliss is een beetje klassedame. Hihihi. Se denk dat se Marie uit de arissokets is. En so wens se ook benaadert te worre. Hihihihi.
Feel pwesier mette leese.

Het innefjoew

– Hajoooooo Bliss Hoe auwt ben jij? Wat foor kat benne?
Ik bensse 1 jaar oud en een selkirk rex met lange haartjes

-Jij hep sjoows geloope. Heppie pwijsse gewint en loop je nu naas je sgoentjes?
Ik hebsse pjijsjes gewonnse en hier segge se ik loop naast mijn sjoentjes ? Isse niet waar. (Egnie?)

-Waar plas jij en wat is de kweur fan je bak?
Ik plasse in mijn bak en wij hebbse feel baksse en feel kleursse. De bak met djaadjes is het fijnsse die is gjoot

-Ikke weet datte furrkeering hep. En met hoefeel!! Fon jij 1 fjientje niet genoeg?
Ja met Cem en Chris en dat komsse ik bensse modernsse en ze zijn alle 2 so mooi en wief. Dan ga je niet kiesjes doen maar segge se al 2 anders niet.

-Wil jij laater beebies?
Nu nog niet maar in se toekomsse wel.

-Jij woon bij mij sjoonmoesie. Met een heeeeele hoop neefies en niggies en ooms en tantes. Is dat leuk?
Ja een gjote gesellige bende.

bliss-Sgaam je je wel eens foor je frauw? Je mag me alles segge hoor. Se kwijg het tog nie te leese. Hihihi.
Sofaak als se singsse en als ze iets eet en sjeegtjes laatse dan is gelijk mijn kjullies door se war en se stinksse die sjeegtjes. (Soms laat ik ook wel eens sgeetjes bij juwwie. Hihihihi)

-Kwijggie ook een kerseboom in huis?
Ik hebbse hier hulpsse bij nodig want se segge hier nee omdat se bang sijn dat we de kerseboom sloopse. Hoe kan dat nou als ik niet weet wat een kerseboom is?(mense sijn so meen. Ikke kweeg ook jaare geen boom)

-Heppie wel eens een kunsgebit gefangen?
Jakkes nee die doen hap hap en dat willse ik niet.
En dan nu DE poesin waar juwwie op saate te wagge. Mij Mamsie oftewel MammaLoes in.

Mamsie wil hut (w)(fr)eete:

Mij lieve kleine Bliss met jou krullies en jou knappe ferscheine. Hier is jou Oomasaksentje en zij heb ook fraage foor jou eigen. Jij weet onse innefjoew is pas ze egte innefjoew assie jou Ooma ze fraage heb beantwoord. Foor zo een knappe krulliemeisje is deze fraage heel feel belangrijk.

1: Lieve Bliss meisje kan jij ons van jou eigen fertelle wattie lekker vin van jou eete? Houwie van natte foer in sjelei of maakie dan jou mooie krullies fies? Misschien hebbie liefer brokjes foor knappe krullies? Iedereen is heel feel beniew hoe jij zofeel knap blijf?
Lieve Omasjaksjentjes ik lusse alles en sijn mijn kjullie fies dan was ik se self of ik magsse in de does en dat isse niet erg want ik wilsse er alsijt mooi uitsien

2: Jij leef met heel feel lieve annere krullies. Krijgie wel op tijd jou eete? Kan jij ons fertelle hoe zoies gaa? Eet jou groote broers misschien al jou eete op? Of bennie een pittige meisje en laat jij jou eigen krullies nie uit jou sjelei eete? Wij zijn allemaal heel feel beniew hoe jij zoies doe mij kleine Blissmeisje?
Nou het eetse kjijgsse we alsijt om 5 uur maar voor die tijd sijn we al aan se seuren stel dat wij fugeetjes worsse. En dan als het 5 uur is dan is het gesellig in se keuken. Nu moet ik wel segge ik ga dan in mijn proteestersse want ze doet een heleboel bakjes tegelijk fulsse in se gang en dan komsse met een gjoot blad binsse met de bakjes nou dat is dan aanfallsse en ik bensse er als 1e bij , maar nu komt er iets heel ergs se hebsse hier oogjes oferal dus niemand kjijgsse te weinig maar soms wil ik ook eksja en dat lukkse dan niet. Hebsse u foor mij de tip

3: Nu kom ze heele imtiene fraag. Jou Ooma is ook jong gewees van ze leeftijd en zij heb heel feel moete eete foor zo een groote leefeswerk. Kan jij ons fertelle hoe groot jou buik is? Hebbie ook jou plan foor ooit zo een groote leefeswerk als jou Oomasaksentje? Of zeg tante Sylvia, aan zowies gaa wij nie beginne weeges sjoows en dattie moodel ben van jou eigen. Ooma ferklap jou eigen ze gehijmpje. Jij kan ook krullie-plus-moodel worre foor jou toekoms. Kan jij ons jou inkijkje geefe in hoe jij ofer zoies denk als jonge poezemeisje?
Oma hier segge se dat een gjote puikie niet ergsse is en ik wilsse best een plus moodel sijnsse.
Goed en lekker eetsse isse belangrijksse
Oooh nu begin leefe zofeel te kraake….
OOOOOOOH mamsie, ikke geloof datte Oopa sijn fjaage wil doorgeefe fia:

Oopa’s lijntje fanaf de pinkelweide….

Krrrrr krrrrrrr….
HOORT IEMAND MIJ?
BEN IK IN BEELD?
HIER WIE GOO….
VRAAGJE NAAR LINKS
VRAAGJE NAAR RECHTS

1: KEN JIJ MIJ NOG? OOOPA
OOOPA FLORIS BENSSE U DAAR EGGIE? Ik hoorse u ook al kjaaksse u een beetje. Faalentino sjeewsse Keivetpoeps rietdetiet OOPA TIETJES MET SATESAUS IN SE KIPPIES

2: SAAME KRULSPELDEN VANGEN?
JA KEIGAAF en ik doe er gelijk kippiekluifjes bij.

Mij lieve Blissie van Ooma ze hart, jou GrootOferOopa kom speesiejaal foor jou eigen mij krulliemeisje. Hij foel tog zorg foor ze kleintjes.
Dank jou wel dattie zofeel goed heb meegedaan en ook van jou antwoorre. Jij ben Ooma ze groote meisje. Naames iedereen van ons allemaal heel feel suukses met jou karriejerre assie moodel ben. Jij kom er wel mij lieferd,

Naames mij Dorus, Oopa Floris en mij eigen Oomasaksentje Loesje Huispoes
Lieve Dorus, Oomasjakcentjes en natuurlijk OOOPa Floris ik hebbse met feel liefsse gesjeefjes en een gjoot danksse u wel aan OOOPA hij kjijgsse van mij kjulspelsse.

Mij leefe met geflugte foogeltjes

Nau nau nau… was dit een superinnefjoew of was dit een superinnefjoew.
Hoe was mij week? Saai. Ikke kon amper naar buite fanneweege kau en reege. Ikke stont stees foor de deur te huile en soms mog ikke ook naar buite hoor. Maar brrrrr dan ging ik snel weer naar binne. Uwes weet… ikke hep een dun faggie dus ikke ging snel boofe de warme plaat opwarme. Ikke peel wat met me roode lezerliggie en met me draadjesstokkie. Me frauw reepareert die stees omdat ik die perongeluk kapot tjek hihihihihi. Wat een windiewoei hadde we affeloope donnerdag he? Ikke sag de boom foor ons raam stees heen blissen weer gaan. Oooooh en met hellowien was ik me toch een partij gesjokke!! Ikke weet niet eens waarom. Maar opmijeens hat ik somaar een dikke staart hihihihi. Frauw seg dat ik me aanstel. Dat ik om nies een plumoo opsteek. Heel soms heppik nog las fan me oogies. Dan sit me manmeneer tege me frauw fan kijk effe naar sijn oogjes. En dan kijk me frauw en dan maak ik dat ik weg kom. En dan speele se heel meen. Frauw pakt me roode lezerliggie en lokt me. Dan gaat se door hut huis loope ermee. Nau, ikke tjap er natuurlijk in en se lok me naar de keuke en hoppa… se hep me. Dan wor ik naar de woonkaamer getilt. Uwes weet… ikke weeg seefe.fier kiewo. Hihihihihihihihihihihihihihi. Se gaa op de bank sitte en hauwt me in haar dwieduppele jujutsiegweep. En dan luk het haar ook nog me oogje oope te hauwe sowdat me manmeneer er 1 of 2 false traanendrupjes in kan dwuppe. En dan mag ikke weer gaan. Maar dan komp het… ikke kwijg dwie snekkies. JAMMIE.
Ikke ga nu afsluite met een kwiptiese ommesgrijffing foor de follegenne keer.
Se woont bij iemant die “toe mutsj toks”
Dit was hut foor deese keer.
Ikke sluit af met een dikke koes
Foor mij MammaLoes
Toedeledokie

Dorus

Gwiesel mee met Doorie

GwieselHajooooooooo iedeween. Boeh!!! Hihihihi
Hier is uwes eenige egge reisende rieporrer Doorie weer. Fanmijdaag doet ikke een gwiesel mee met Doorie. Ikke sau eigewuk een innefjoew doen, maar ikke sag dat Hellowien er aan kwam. En ik, als swarte kat sijnde, moet hier tog aandag aan besteede!! Foorig jaar hat ik swarte katjes interfjoewt. Nu koome de gwieselfurrhaale. En oooooh die sijn eng. Hihihihi. Ennnn wat hut enger maak… se sijn ook nog eg gebeurd!! Oh ja? JA!!! Ook ikke hep ies engs meemaak. Maar dat furrtel ik laater wel. Nu komp eers me tante Belle aan de beurt. Iedeween… kwuip onner een deekentje want hut wor me tog een partij eng. Hihihihi. Feel spoekieplesier met leese.

Tante Belle

Ik, Belle, zal jullie een echt gebeurd griezelverhaal vertellen.
Zoals jullie weten hebben wij 2 kippen, Pippie en Dotje, in de tuin wonen. Ze lopen niet los maar zitten in een mooi kippenhuis. Ik lig altijd voor het huis naar ze te kijken en echt waar ze zijn lief…….tot die ene keer!!!!
Mijn vrouw was het kippenhuis aan het schoonmaken en de grote deur stond open.
Pippie en Dotje zaten in het slaaphok dus ik dacht ik ga eens in het kippenhuis rond kijken. Ik was net in de aanbouw van het huis toen opeens ging de buitendeur op slot ging
En voor ik wist wat er gebeurde zag ik Pippie en Dotje naar beneden komen!!!
Opeens keken ze naar mij en begonnen echt heel hard te schreeuwen, hun vleugels gingen uit elkaar en hun spitste bekjes gingen open. En zo renden ze naar mij toe……
En zulke grote poten…….
Ik schrok me rot en was zooooo bang dat ik ineen gedoken in een hoekje ben gekropen
Ik kon nergens naar toe want de deur was dicht!!!!
Ik voelde mijn hartje steeds sneller kloppen!!!
En opeens zag ik dat mijn vrouw de deur open maakte…….en als een speer ben ik onder de vleugels van Pippie en Dotje door gerend naar de open deur!!!!  Ze wisten niet eens dat ik al weg was want ze schreeuwden nog steeds.
Maar ik was zooooo blij, ik was gered!!!!!
En zo lief vond ik Pippie en Dotje toen even niet meer!!!

Belle

Me leeg theesakkiefjient hat ook ies engs meemaakt!! Nau ja… eng. Hihihihi.

Fjientje Khumba

Een grote schaduw komt op me af met een verschrikkelijk geluid…steeds dichterbij….ik zie de zwevende horror poten…ik wil ‘HELP ME!’ roepen maar de gruwelijke hypnotiserende ogen hebben mij klem gezet….ik probeer nog te vluchten maar vluchten gwieselkan niet meer!!! Terwijl ik bijna flauwval voel ik de poten keihard landen op mijn kop…AUW!!…compleet in shock kruip ik de huiskamer uit…met het verschrikkelijke monster op mijn kop…ondertussen word ik vlijmscherp geprikt…gevoel dat er liters bloed uitstroomt…smekend om een windvlaag probeer ik mijn staart te bewegen…en het werkt…de verschrikkelijke gruwelijke horror monster vlieg vliegt weg.

Sijn wij katte uitgelagge? Hihihihihi. Hewaas sijn er bijna geen fliegies meer. Ikke lus wel soon fliegent rosijntje. Hihihihi
We gaan ferder met het bloetstollent enge ferhaal fan me poomsie Keefer. Hij was ooit weggewoope. Taute Poomsie.

Poomsie Keefer

Toen ik net mijn tuin in mocht schrok ik omdat de hond van hiernaast blafte, ik dacht dat hij in mijn tuin was en ik was zo bang dat ik over een heel hoog hek klom, daarna wist ik niet meer wat ik moest doen en heb me ferstopt in een andere tuin, in een gat onder de grond waar mijn mensen niet bijkonden, ik hoorde mijn mensen roepen en mijn vrouw keek heel vaak in dat gat, maar ik was helemaal in sjok dus ik kwam niet tefoorschijn, ik heb daar een hele nacht in het donker en de kau gelegen, en toen ben ik terug gegaan naar huis, ik moest zo hoog klimmen dat mijn naagels weg waren, mijn mensen waren zooo blij en ik ook!!, ik ga NOOOOOOIT meer mijn tuin uit, en dat kan ook niet meer omdat er oferal gaaaas zit!!

Taute poomsie tog!!! Nooit meer wegwoope!!

Het follegenne enge furrhaaltje komp fan oom Binky. Hij woont bij 2 woeffjientjes die witte herders sijn. Hij was ook weg. Uwes kun nu sijn gruwelfurrhaal leese.

Oom Binky

Halloooo allemaal,
Binky de directies huizes hier.
Ik heb laatst toch een spannend avontuur gehad…
Ik mocht zoals iedere ochtend naar buiten, meestal ben ik zo weer terug. Even m’n territorium inspecteren en dan weer naar huis. Maar nu was ik bij de buren en die hebben een huis op wielen, en daar kon ik zo inlopen. Lekker eens liggen daar in. zachte kussens ook. En terwijl ik in een diepe dut lag, had de buum zomaar die deur dichtgedaan!
Oh jeeee neeee… niemand die me hoorde roepen… en het duurde maar. Het werd donker, ik hoorde mijn frauw me roepen, ik schreeuwde me schor, maar zij hoorde mij niet.. allemaal enge geluiden, donker.. zag ik daar een monster??? Nee een muis. En ik had honger… na een waar slagveld had ik hem gevangen… alles onder het muizenbloed, en z’n ingewanden. Maar m’n buik was even gevuld.. de enge geluiden bleven en ik zag ook monster voor het raam…
Het werd weer licht en weer donker en weer licht… ik heb wel 2 weken daar opgesloten gezeten. En die 2 weken heb ik muizen vermoord, spinnen gegeten, en water van de ramen gelikt.. ik was best wel bang, al zou ik dat natuurlijk nooit toegeven. Eindelijk… de deur ging open… ik racede naar buiten,naar m’n frauw, en zij moest best huilen…
De volgende dag moest ik naar de witte jas, die stak zomaar een naald in me. En pikte bloed van mij… om te zien of ik nog wel gezond was. atuurlijk ben ik dat, miauwde ik..
En inderdaad, de witte jas noemt mij een wonder. Ja duh, dat weet ik zelf ook wel…

Oooooooooh wat errug he? Arme oom Binky. Gewukkig mankeerde hij nies.

Mij leefe

Mij leefe in een gwieselige foogelflugt;
Juwwie weete, ikke ben op een boererei geboore. Bij paarde!! Ikke hep fan hun een twap gekreege toen ik een beebietje was. Mij keeltje lag nog oope toen ik in een huis ging gwieselwoone. Ook daar ging het 1 keer mis. Ikke was op me ballekon aan hut peele. Of ik liet sgeetjes. Dat kan ook. Inene hoorde ik gefluit. Eers heeeeeel fer. Evve laater kwam dat fluit diggerbij. De raame begonne te klappere. Ikke rende naar binne. Ikke lag onner de kast te bibbere fan angst. 2 daage durfte ikke niet meer op me ballekon. Toen sei me frauw meekoome jij. Se tilde me op en we waare buite. Brrrrrr. Se aaide me net solang tot ik niet meer bibberde. Heel soms flieg er nog een heel laag een fliegtuig oofer. Ikke pjopeer dan om niet bang te sijn.
En dan nu de kwiptiese ommesgrijffing die ik 2 weeke geleede hat. Niet 1 maar 2!! Hihihihi
Dit was hut foor deese keer.
Ik sluit af met een megadikke koes
Foor mij wieffe MammaLoes
Toedeledokie
Dorus

Huil maar uit bij Doorie

huilHajooooooooo iedeween.
Hier istie weer. Uwes eenige egge en eigenste raasende en reisende rieporrer Doorie. Deese keer hep ik een huil maar uit bij Doorie. Ooh ja? JA!! Ikke laat juwwie sien hoe meen mense sijn. Dat se meene smoesjes gebwuike om ons naar de dokker te bwenge om ons “te laate helleppe”.
Ja katgenoote… smoesjes. Lees hier de twieste furrhaalen van me neefies, niggies en tantes. En als uwes dag hut kan niet erreger… nau, dat kan het wel. Sniksnik. Mij furrhaal isse te errug. Sniksnik. Pak uwes sakdoekies maar.

Lizzy fanne benne fan ses

Hoi Doorie, ik ga je een super raar en eng verhaal vertellen. Een paar maanden geleden, volgens mij was het net na die dag met al die knallen en lichtjes in de lucht, zei mijn vrouw tegen mij dat ik binnenkort een dagje uit logeren zou gaan. Ik zou dan ‘s-ochtends meegaan in de auto , bij een lieve mevrouw of meneer gaan slapen en als ik dan weer wakker zou zijn, dan zou mijn vrouw mij weer op komen halen. Ik vond dat maar raar want waarom zou ik ergens anders moeten gaan slapen, dat kan ik ook heel goed thuis hoor. Ik was het al bijna vergeten , toen ik op een ochtend, vrolijk naar de keuken holde, mijn vrouw was net wakker en dan krijgen we altijd lekkere brokjes. Maar wat gebeurde er , het was zo erg, Dorus, ik kreeg helemaal niks en mijn vrouw zei tegen mijn broers en zusjes, jullie krijgen straks brokjes, als ik Lizzy heb weggebracht. Ik miauwde nog tegen mijn vrouw dat ik honger had en dat ik heel lief was en zou zijn, en waarom moest ik dan weg. Ik ben weleens een beetje stout, maar zo erg was dat toch niet. Snik, snik. Mijn vrouw gaf mij een dikke knuffel en zei ” alles komt goed lieve Lizzy”. Vanmiddag ben je gewoon weer thuis, want dit is je voor altijd huis en je blijft altijd hier wonen. Nou ik vertrouwde het niet helemaal hoor, vooral niet toen ik ook nog in dat verschrikkelijke mandje moest.
In de auto miauwde en miauwde ik, maar het hielp allemaal niks. Toen waren we bij de witte jas, ik herkende de ruimte van toen ik heel ziek was toen ik net bij mijn vrouw kwam wonen. Maar vrouw miauwde ik ” ik ben toch niet ziek meer” . Mijn vrouw zei dag lieve Lizzy, lief zijn ik kom je snel weer halen. En toen Dorus moest ik eerst in een hokje en daarna werd ik op een grote tafel gezet. De witte jas ging naar mijn hartje luisteren, nou die ging natuurlijk heel snel kloppen, zo bang was ik. En ineens weet ik het allemaal niet meer. Het eerste wat ik weer weet is dat ik weer in dat hokje lag en dat er steeds iemand bij mij kwam kijken. En ik had een beetje pijn in mijn buik en allemaal draadjes en een wond op mijn buik, zo raar. Hoe kon dat nu ineens. Ik werd weer in mijn mandje getild en in de verte hoorde ik de stem van mijn vrouw. Ze kwam me ophalen, ik was zo blij dat ik weer mee naar huis mocht.
Thuis zei mijn vrouw dat ik voorzichtig moest zijn en ook zei ze tegen mijn broers en zusjes dat ze lief voor me moesten zijn want dat ik een beetje zielig was. Nou dat knoopte ik goed in mijn oren natuurlijk, ik super zielig doen, toen kreeg ik snekkies en lekker eten want ik had me toch een honger. Ik kreeg natuurlijk veel te weinig want mijn vrouw was bang dat ik ziek zou worden van teveel eten ineens. Nou ik dacht het niet, ik bleef maar zeuren om meer , want ik was toch zielig, hihihihi. Lieve Dorus ik snap nog steeds niet wat er nu eigenlijk allemaal is gebeurd, mijn vrouw zegt dat ik nu geen babies meer kan krijgen en dat het beter is voor mijn gezondheid. Nou het zal allemaal wel. Ik heb een paar dagen buikpijn gehad, daarna was het over en ook de wond op mijn buik was ineens weg. Ik probeerde daarna nog om zielig te doen zodat ik nog meer extra snekkies zou krijgen, maar helaas trapte mijn vrouw daar niet meer in.
Liefs van Lizzy die liever nooit meer zo’n avontuur wil beleven

huilMe kwiemieneele tante Janou

Hallo allemaal,
Doorie vroeg aan mij…. de enige egte kwiemineele Janou of hij mijn sterrilisaasie ervaring mogt weete
Tuurlijk wil ikke dat deele, kleine waarsguwing het is eg heel ergies.

Bijna 10 jaar geleede toen er knalle waare in de straat ginge wij naar de witte jas.  Ik dacht ff een koekie haale.  Nee joh me kwiemineele frau liet me daar en ikke ging slaape daar met zo’n naarekoos.

Toen ikke weer bij kwam uit de slaap zeie ze sooo daar koome geen babies .

Nouja zeg…somaar sonder ooverleg .
Gelukkig wou ik geen beebies.

 Rannoch en Aiyda

Me beebies sijn pasgeleede gedaan. Sniksnik
Wij, Rannoch en Aiydan, hadden wel eens gehoord dat we naar de ballenbak moesten of ook wel moesten gaan knikkeren.
Nou dat leek ons gezellig!!Met andere katten vriendjes en vriendinnetjes, wat lekkers op de bbq en ketnip limonade (wij zijn nog te jong voor de wijn… )
Misschien een gezellig verhaal van Oopa Floris voor ons als jonge katers zijnde.Dan leer je nog eens wat over de dames!!!
Bij een kampvuur of zo.Oom Kever die spiraal speelt.Met de kanarie gele bus van oopa Doorie op stap.Kortom een gezellig uitje hadden we in gedachten.
Nou… dat liep ff anders.
Het was helemaal niet wat wij bedacht hadden.
Het begon ermee dat onze scullery girl alles wat maar eetbaar was weg had gezet.Geen kruimel van een brokje te vinden.Geen nood,we zouden de bussen met brokjes zelf ’s nachts wel open maken.Daar draaien we onze poot niet voor om.
Nou mooi niks.Geen bus met brokjes te vinden!!Geen zakje, geen blikje met natvoer… nergens.
En we kregen zo’n honger dat we eerst maar verhaal gingen halen bij scullery girl.Wat denk je?? Die sliep gewoon verder.
Van alles geprobeerd.Boven op haar springen,met speeltjes smijten maar niks, nada, noppes.
In de ochtend werd ze wel wakker… toen hadden we wijzer moeten zijn… want opeens deed ze de deur naar de gang open en mochten wij erin.Anders nooit.
Maar ja je bent jong,en nieuwsgierig.
Pakt ze mij, Rannoch,op en zomaar in een reismand… en voor dat hij er erg in had zat ook Aiydan ook in zo’n reismand,… daarna ging ze zich pas aankleden!! Sneaky rotstreek.
Zegt ze opgewekt:ik heb het gister nog gezegd dat jullie vandaag gaan knikkeren.Nou nou,wij hebben het te druk met spelen en onthouden het niet zo goed nog.Fout,fout R&A.!!!
Toen gingen we in de auto van een vriendin van scullery girl en stapten we uit bij onze dierendokter… we zeiden maar niks van pure boosheid om deze gemene streek!
Allebei uit de mand en scullery girl hield ons vast.Ze vond het dus zomaar goed wat de dokter ging doen.O zo gemeen…
Opeens kreeg eerst Aiydan een prik en viel hij in slaap op de arm van scullery girl.Toen ik-Rannoch- ook uit de mand. En kreeg ook een prik en viel in slaap op de arm van scullery girl.
Toen werden we wakker,lekker tegen elkaar aan in 1 hokje.
Je denkt eerst ff waar ben ik.
En toen… toen drong het door.We keken elkaar aan… en heeeeeeeel zachtjes vroegen we aan elkaar… eh… mis jij ook iets?Jaaaaa…
Onze mooie achterwerkjes voelden niet goed.We waren niet meer compleet,we misten onze kroonjuwelen… o,o dat besef,onze geweldige mooie ballen foetsie,weg, compleet verdwenen…
Toen we thuis kwamen waren we helemaal van de leg.
Dat wat ons katers maakte, hadden ze gestolen.We moesten echt waar in therapie.We hadden een identiteit crisis.
Waren we nog wel katers nu????
Zelf zijn we er nog niet helemaal uit.
Onze scullery girl zei dat we nu lid waren van de lege theezakjes club.
Nou en… en?????Daarmee hebben we onze prachtige kroonjuwelen niet terug.
En het gemeenste wat ze zei: ach lieve jongens.Ik zal een afdruk maken en boven jullie mandjes hangen,want we hebben gelukkig de foto nog…

Tante Zusje

Hee neefje Doorie hier is jou Tante Zusje.
Mjaaaauwie wat een vraag? Daar wil ik nooit nie meer aan terugdenken. Mijn vrouw bracht mij zomaar weg en ik was nog geen jaar oud. Ik vond het stom! Toen moest ik naar de dokter en ik kreeg een spuitje. Koel spul man, ik zei Mjaaaauwie Wauwie en weg was ik. Toen ik wakker werd had ik een stom, rood pakje aan. Mijn vrouw zei dat ik nog nooit zo knap was geweest. Ik heb getrokken met mijn tandjes en gefriemeld maarik kreeg het niet uit! Had ik een snee op mijn buik want daar had de dokter in zitten snijden. Nou dan vraag ik je toch…,?
Ik werd wel verwend en ik sliep iedere nacht in de armen van mijn vrouw. En zij dacht dat ik dat bleef doen, nou mooi niet! Pakje uit, voorbij met de pret! Heeft ze het nog geprobeerd met een tuigje! Mjaaaauwie ik ben plat op de grond gaan liggen. Hee Zusje is geen hondje! Daar doe ik niet aan mee!
Ik heb gezegd dat ik nooit meer kleertjes aan wil en ook geen sterilisatie. Mijn vrouw heeft dat in haar oortjes geknoopt (zegt ze)…. Tante Zusje

Krrrrr krrrrr….

Krrr krrr? Wor ik nou gek? Ikke hoor stees krrr krrr.
Waawom geef die raare teelefoon ligt? Ikke neem hem maar op!!

BOEMS BOEM BOEM
HOORT IEMAND MIJ?
BEN IK IN BEELD?
HIER IS OOPAAAAA
IS DOORIE DAAR? (Oopaaaaaaaa ikke hoor uwes!! Ikke ben hiero!!)
KATRIENTJE NAAR LINKS
MUUZELETJE NAAR RECHTS
KEIVET SCHEUREN MET DIE HAP
HUP TIK OP DE BILITIS
JOE GOO JOE GURLS
WHAAAAAAAAA HAAAAAAAAAA

TOEDELEDOKIE

Ikke belte mamsie meteen op. En sei haar een gehijmpie wat juwwie nog niet mooge weete. Hihihihi
Ooooh jou Oopa kom somaar iets zegge mij beebie. Hebbie jou Oopa geroept?
Ikke dag heel feel aan Oopa mammie en toen gaf de teelefoon ligt. En toen spjak ikke evve met Oopa. Ooooh mamsie… het gaa so goet met Oopa. Hij seg dat hij nog stees keipoepsdeement is. Hihihihi. En dat hij sijn dames aan sijn sij heeft. Hij isse gewukkig mamsie. En hij doet uwes lieffe gwoetjes.
Mamsie is van ze stom zijn geslaage.

Mij twiest furrhaal

Juwwie weete… okketooper, fier jaar geleede, kweeg ik opmijeens geen eete na 8 uur saafonds. Me noepies,waare op. Me eetensbakkie was weg. Aween me waaterbakkie stont er nog. Ikke ging snags op soek. Ikke fon nies, noppienada. Ikke spjong op frauw. Sij gaf me fliegles. De heewe nagt heppik op haar spjingt of ik beet haar. En niet saggies hoor.
Omme halluf 9 wer ik opgepakt en inne gefangeniskooi gestop. Nauuuu, ikke hat iedeween huilenlaate weete datte ik, teege me wil, onfoer was. Bij de dokker wer ik gewooge. Te hoore gekweege datte ik te dik was. En ik kweeg een pwikkie. Ikke ging fanne gefangeniskooi naar een twaaliekooi. Met me beertje. Omme 11 uur mog me frauw belle hoelaat ze me haale mog. Nau… het liefs meteen wert gesegt want ik beet en sloeg en blaaste. Hihihihi. En nu komp hut awwerergse. Sniksnik. Mij knikkers laage in een potje sterruk waater. Frauw sag se en begon te lagge. Hoe meen kanne sijn!! Mij tjos!! Toen ikke halluf 12 weer thuis was lag er een doos fol snekkies en speeltjes klaar. Die kweeg ikke fanne de mense fan neefje Jaapiejooo.
Mij knikkers ginge de follegenne dag naar een tattoeweerder. Die zette het in een glaase kast FOORAAN!!
Sniksnik. Iedeween kan me knikkers sien. Uwes snap wel dat ikke diep twaumatsie hep.
Uwes kwijg nu een kwiptiese ommesgrijffing foor de follegenne keer.
Niet 1 maar 2!! Hihihihi.
Dit was hut foor deese keer.
Ik sluit af met een eksja dikke koes
Foor mij MammaLoes
(Hep uwes saksentjes mamsie?)
Toedeledokie
Dorus