Category Archives: Dorus

Dorus en zijn snie sna snappy innnefjoew

innnefjoewHajooooooooooooooo iedeween. Daar istie weer hoor. Uwes eenige egge Doorepoor. Hihihihi. Fanmijdaag heppik oom Snappy sijn haartjes fan sijn lijf getjokke. Ikke fjoeg hem awwes wat uwes wil weete maar bang was om te fjaage. Ook oofer sijn ooperaasie. Ikke wens uwes feel plesier en leesgenot met dit superdeluukse innefjoew.

Hoe auwt ben uwes?
Ik was pas furrjaardag en nou ben ik 13 jaartjes oud 😻

Uwes woon bij oom Fons. Is dat leuk? Is hij uwes bwoer?
Oom Fons is mijn halluf broer, ik woonde hier al toen Oom Fons en Oom Woezel erbij kwamen. Oom Woezel was heel lief voor mij en wij waren echt furriendjes.
Oom Fons is ook heel lief maar hij is ook een beetje sjaloers op mij en denkt soms dat hij hier langer woont dan ikke. Nou dat is mooi niet zo, ik heb de oudste rechten 😼

Hij hep eets. Hep uwes dat ook? En is dat eng?

Nee, ik heb geen eets. Fons en Woezel en Farah hebben/hadden wel eets, maar dat merk je echt nerregus aan hoor.
Eets is een beestje wat in het bloed zit en dat zie je niet aan de buitenkant en wij fechten ook nooit, dus dan kan het helemaal geen kwaad.
Dus nee, ik find het niet eng dat Oom Fons eets heb.
Zolang er niet teveel beestjes in zijn bloed zitten dan wordt hij er ook niet echt ziek van gelukkig.

Uwes ben laas opereert. Waarfoor was dat?

Mijn heup was kapot.
Heel lang geleden, voordat ik bij mijn papa en mama kwam wonen, had ik een ander huis aan de oofurkant van de straat. Die mensjes gingen furrhuizen en ik wou niet mee, dus ging ik iedere keer helemaal teruglopen naar mijn oude straat.
Toen ik nog bij die mensjes woonde kwam ik ook buiten op straat, dus heb ik waarschijnlijk een keer een onguluk gehad, maar dat weet ik niet meer.
Ik denk dat ik na dat ongeluk nokout ben gegaan, waardoor ik het me niet kan herinnurun. Maar sindsdien loop ik een beetje bank, eerst een beetje waardoor mijn papa en mama het bijna niet zagen.
Maar sinds eind forig jaar werd het steeds erger. Toen heb een knappe dokter foto’s gemaakt van mijn heup en toen bleek dat het helemaal niet oké was daar vanbinnen.
Nou hebben ze een stuk van mijn heup afgezaagd en toen moest ik héél lang reevaaliedingesen en nou heb ik geen pijn meer.

Uwes wert ook gelijk in een gefangenis gestop. Waarfoor was dat? Was uwes so tauwt gewees?
Ja die guvangeniskooi was best wel koelll. Ik vond het ook helemaal niet eng ofso.
Eerst dacht ik dat ik het heel eng zou vinden, maar het was eigenlijk wel spannund, want die kooi was helemaal alleen voor mij. Fons kon er niet in, dus ik had een soort prievee aappartument zeg maar 😻
Die guvangeniskooi was omdat ik niet mocht lopen en springen, maar ik had wel genoeg ruimte om een beetje heen en weer te lopen hoor. Ik foelde me een soort tijger zeg maar.

Kun uwes nau weer goet loope?
Ja nou kan ik weer goed lopen. De oopeeraatsie en de revaaliedinges hebben goed geholpen.

Heppuwes al uwes tantjes nog? Of dwaag uwes een kunsgebit?
Twee jaar geleden zijn er twee van mijn grote hoektanden uitgehaald omdat ze los zaten. Geen idee hoe dat kon gebeuren, maar ik had er veel pijn aan en toen moest ik onder narkooze en toen hebben ze ook gelijk een paar kiezen weggehaald.
Later is er op mieraakuuleuze wijze nog een hoektand furrdwenen en nou heb ik er nog eentje.
Een kunstgebit heb ik nog niet nodig, ik kan gewoon nog garnalenmoes met kreeftsaus, brokjes en snekjes eten gelukkig.

Hep uwes mense ooit ies gedaan waardoor uwes sig rot sgaam?
Ik heb weleens iets stoms gedaan, waar ik eigenlijk niet meer ofer wil miauwen, maar als het moet, dan moet het maar.
Al een hele poos geleden heb ik een keer vanaf de tafel of de krabton geprobeerd te springen. Je weet wel, zo heel koelll en nonsjaalant, zo van kijk mij eens atleeties zijn.
Hoe het kon gebeuren weet ik nog steeds niet, maar ik had mijn sprong furrkeerd berekend en ik kwam dus pardoes op de grond terecht.
Ik ben toen snel opgestaan, heb mijn zwarte jas weer recht gestreken, keek eens om mij heen en ben toen snel op de bank gaan liggen slapen. Niemand had het gelukkig gezien.

Ben uwes naar de kwookoodil snappy furrnoempt of hep hij uwes naam gwoon gebwuik? Sing uwes wel eens snie sna snappie?
Ik weet niet of ik furrnoemd ben naar de kwookoodil eigenlijk.
Die andere mensjes waar ik eerst woonde hebben mij die naam gegeven en die naam hebben mijn papa en mama gewoon gehouden voor mij. Dat leek hun handiger, omdat ik daar al naar luisterde.
Ik heb nog nooit snie sna snappie gemiauwd 😹

En hier is se weer. De frauw waar uwes awwemaal op wagt. De poesin die DE juise fjaage stelt ommetrent eete. Me eenige egge eige
Mamsieeeeeeee in:

Mamsie wil hut (w)(fr)eete:

Lieve Snappie hier is (Mamma)Loesje, misschien dattie mij eigen wel ken. Dank jou wel dattie mee doe met mij Doorie ze innefjoew. Jij heb heel feel meegemaak met jou operaazie en iedereen is blij dattie weer zofeel  beeter ben van jou gezond. Maar jij weet deze  innefjoew is pas jou innefjoew assie ook MammaLoesje ze fraage heb beanwoord en Oopa ze eindje heb gebreit. Oopa krijs nu: Hier wie goo….

1  Lieve Snappie hoe gaa het met jou eetlus? Hebbie heel feel trek van begeerte nu jij jou eigen beeter foel?
Wat vinnie lekker van jou eete?
Mij eetlust is keigoed kun je wel miauwen.
Ik at altijd al goed, maar nou ik beter van gezond ben eet ik nog beter.
Tonijnmoes is wel mijn faavooriet, gewoon of met garnaalensaus, dat maakt niet uit.
Daarna vind ik zallummoes ook zàààààlig en harde diejaabetus brokken vind ik ook de maks. Die hadden we voor Woezeltje altijd in huis, maar nou eet ik ze.
Ik heb geen diejaabetus hoor, maar ik vind ze gewoon lekker van me eigen.

2  Toenie ziek was van jou gezond en jij was oopereer, hebbie toen speesiejaal diejeet gehad? Bijfoorbeeld licht ferteerbaar zowals kipfieljee of kaabeljouw sonner saus van raafiegot. Of misschien kreeg jij eete foor aansterke? Bijfoorbeeld swaartfis in sjelei van slagroom of brokke foor aansterke.
Nou dat was wel nodig geweest als ik maager was geweest, maar ik was dus te dik.
Dus de dokter dacht dat ik wel uit me eigen goed zou eten voor me gezond, dus toen hoefde ik geen speesiejaal krachttoer of diejeetvoer te krijgen.
Kaabeljauw en swaartfis lussik niet. Ik lust niet zo heel veel, alleen toonijnmoes en zallummoes met of zonder garnaalensaus.

3  Deze is best een fraag van priefee maar iedereen wil zoies tog weete. Assie zofeel moet ligge foor jou hesstel kannie dan naa jou bak of kreegie speesiejaal diejeet of meediesijn foor jou bak? Hebbie nog buik ofer naa jou operaazie of is jou buik juis grooter gegroei?
Ik kreeg geen speesiejaal dieejeetvoer om naar de bak te kunnen, want ik kreeg geen problemen met naar de bak gaan. Ik dronk best wel veel water toen, dat kwam door de narkooze dachten ze. Dus ik kreeg geen grote buik van teveel poep ofzo. Mijn buik is hetzelfde gebleven, niet dikker en niet dunner. Mijn gezond is verder wel hetzelfde gebleven.

Oopaaaaa… pak uwes bweinaalde maar weer want uwes mag er een ent aan bwei-je.

Hier kom Oopa en hij brei er ze eindje aan

1  Aan wie moet ik iets vragen?
Daar Snap ik toch niks van Loes! Oopa is geen snappert.
Wie bent u?
Oopa kan ook geen snappert zijn, want ik ben Snappy, snap pie het nog 😹
Ik ben dus Snappy en jij bent (of moet ik U miauwen) Oopa ??? (Uwes. Oopa isse Oopa en dan mag uwes uwes segge. Snie sna snappie, snappie snappie snap oom Snappie?)

2  Saame Snapsjotjes drinken? Whaaaaaa haaaaaaa
Hikk!
Yeahhh hik snapsjotjes hik voor Snappy hik en Oopa hik 😻
Of pinkatkoosnappy’s die zijn ook hik super meegaa hik vet lekker hik !

Lieve Snappie nu ben jij klaar van onse innefjoew. Van onse hart geef wij heel feel dank wel en wij heb egt waar heel feel waadeering dattie mee doe. Hoop dattie nog meer hesstel en gezond blijf. Naames mij broer Oopa Floris, mij Doorie en mij eigen,  (Mamma) Loesje Huispoes

Ik heb heel graag aan jullie innefjoew meegewerkt.
Het was furrschrikkulluk interesdinges, ik foel me nou gewoon ook een soort BK (bekende kater), net als mijn broer Fons en wijlen Woezel.
Zij hebben een aangeboren zwaa de vievre die ik niet zo goed heb, maar ik foel me nou ook wel een beetje bij de haaj soosaajuttie horen 😻
Voor de foto bij dit innefjoew heb ik speesiejaal gepoeseerd en miauw nou zelluf, ik ben best knap 😻😻😻 (wei swartjes poeseren ALTIJT mooi!! Hihihihihi)

Mijn woordje

Nau nau nau. Wat een innefjoew weer he?
Wat is er feel beurt de laase tijt seg. Tante Zooka die een heewe naare siekte kweeg en daarfoor opereert moes worre. Se loop nu op dwie poote.
En mefrauw oomoopa Stokkie moes opgeneemt worre in hut siekjeshuis. Sniksnik. Hopewuk sijn se beide weer snel thuis.
Me frauw was de heewe week dwietig. Se sei datte fier jaar geweede se afsgeid moes nemen fan ooma,Katrien. En datte se haar soms nog so mis. Maar datte se bwij was dat ik nu bij haar woon. Ook al ben ik soms een boef hihihihihihi.

Ikke mag nog stees naar buite toe. Alleen donderdag niet. Toen was hut eggiewaar ijskauwt. Die owanje stoel is weg. Nu heppik een roose stoel!!! FRAUHAUWWWWW… ikke ben een joggie!!! Roose is een meidekweur!!!
Niet te gewoofe tog?
We sijn weer aan hut einde gekoom fan weer een ferrek goet innefjoew. Res mij uwes een kwiptiese ommesgrijfing te geefe wie er oofer 2 week komp.
Ikke innefjoew HAAR foor de tweetste keer. En tog is dit haar eerse innefjoew. Hihihihi
Dit was het foor dese keer.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor mij MammaLoes
Toedeledokie
Dorus

Zeg het tegen Doorie horroreediesie!!!

horrorHajooooooooooo iedeween.
Daar istie weer!!! Uwes eenige, egge en eigen Doorie!!
Dank uwes dank uwes foor het applaus. Oooooh genoeg!! Eg!! Hihihihi. Alle gekkies op een stokkie, fanmijdaag hep ik weer een seg het teege Doorie voor uwes. Oja? JA!!

Horror

Fanuwesdaag heppik een horrorfersie foor uwes. Iets wat we niet willen, maar tog gebeur. Ook al gillen we, krijse we, haale we oope, huile we sowals ik, we worre in ons reiskooi stopt en meegesleurt naar de diertjesdokker foor onse A.P.K. Dat staa mij naamewuk eint juunie te wagge. Ooooh hellup me!! Sniksnik.

Mij furrhaal

Ikke sal beginne met mij horrorfurrhaal sniksnik. Mij mense sette een dag fan te foore mij reiskooi klaar inne sijkamer. Me beer sit er dan al in. Dan komp de follegenne dag en dan leer je de waare aart fan mij mense kenne. So laf en so meen!! Se wagge tot ikke slaap!! Dan pakke se me. Ik hep dan sowies fan huh? Wat? HEY!! Neeeeee laat dat!! Gewoof me besse fjientjes… asse ik wakker sau sijn hat se me neffernooitniet te pakke gekweege. En asse se me dan tog te pakke sau kwijge had ik haar gebeete!! En dan gaat de reis beginne!! Nauuuuuu… ik oopen mij bek en ga me mooiste sooloo’s singe. De heewe weg!! En iedereen kijk me dan aan. Egwaar… IE-DE-WEEN!! Hihihihihihi. So mooi finne se het. Dan worre me naaguls gekwipt. Moete dan de dokker hoore… oooooh fin hij hut niet errug? Hij geef ons sowat een pootje. En dan komp hut. HIJ(ik) is te dik!!! NAUFANMEJA!!! Ikke ben tjos op me puik hoor!! Se tjekke aan me oore. Se pjoppe een pil in me keel. En dan komp hut. Die pjik!! Auhauwww sniksnik. En sodwa we thuis sijn ijs ik noepies.

We gaan nu met me annewe fjientjes ferder. Sij moge ook hun horrorfurrhaale kwijt bij mij!!

Jaapie

We begin met Jaapiejooo fan de BBBfamilie;
Mijn eerste apk bij onze eigen witjas, tja, die was wel wat beschamend voor een stoere kater als ik. Na een eerdere ontmoeting als kitten met die ene die me een lelijke meen koen had genoemd, was ik tot in de puntjes van mijn vlijmscherpe stiletto’s voorbereid. Maar toen deze me een knapperd noemde en kriebelde op purrrecies de juiste plekjes smolt ik als boter. Voor ik er erg in had, zat er een naald onder mijn jas en weg wassie weer. Na nog een kroel mocht ik weer naar huis. Kat in het bakkie dus.
Japie
We gaan het dwaama ies opsgroeffe met tante Molly en Dwoppie.

Tante Molly en Dwoppie

Als we een prik moeten, zullen ze hier hun hele trukendoos open moeten trekken om ons te vangen. Speciale mand, handschoenen en wij weten precies waar ze ons niet bij kunnen om ons te pakken. Lukt het soms wel…dan gokken, brullen, krijsen en plassen we ook nog wel ff als we onderweg zijn. Onze mensen zijn blij dat we met de eigen auto gaan…bij de witte jas brullen we rustig verder en scherpen ook graag nog even onze tanden. Bij voorkeur aan handen…en is het klaar? Dan zijn we weer de braafste poezels van de wereld!

horrorMe woeffjientje Dorus fan instagwap hat ook het noodige meegemaak;
Lief zwart ding,ik zou je eens wat zeggen; morgen moet ik naar de dierenarts….. dat is elke keer een hel! Ik krijg van te voren vieze grote tabletten die ik moet slikken in een leverworst… dan wordt ik heelslaperig en knippen ze mijn teennagels! Ze nemen mij vervolgens in een houdgreep en dan leg ik het af😫 dus die apk gaat hiero erg dramatisch 🥋

Wat sou een seg hut teege Doorie sijn sonner me Oopa!!

Oopa

Hoezo APK?
Ken ik die?
Wat nou naar de dokter.
Oopa is nie gek.
Oopa gaat NIET op zijn rug liggen.
Alleen voor de poezedames!
Whaaaaa haaaaaa.
Wat nou gedragen.
Oopa gaat niet mee.
HOOR JIJ MIJ!!
Oopa is KeiAPK!
KEI AAPEEKAA!
Nog meer?
Niet.
Dan niet!

Oopa
Dank uwes oopa. We gaan ferder met me tante Sus.

Tante Sus

Mjaaaauwie naar de dierendokter! Mijn vrouw krijgt mij alleen mee als ik heel ziek ben. Anders stuiter ik met mand en al door het huis en gooi ik alles omver. Laatst was ik echt ziek, moest ik ineens mee. Kreeg ik stomme pillen en die lust ik niet. Nou moet ik binnenkort voor mijn APK zegt mijn vrouw. Ik denk er niet aan. Mjaaaauwie echt niet!! Ik ga lekker brokjes eten en in de zon liggen. Ze krijgen mij het huis niet meer uit. Mjaaaauwie waauwie!

Tante Gijsje

Hihihihi. Gwaag een keer fillemen.
We gaan ferder met me tante Gijsje
Ik vind dierenarts stom! Eerst in mandje. Wil ik niet. Op weg naar de dierenarts. Bovenkant van mandje af. Ik ga er niet uit. Die stomme gaat mij bevoelen. Ik ga heel hard grommen en blazen. Nu komt zijn stomme assistente er bij. Zij wikkelt mij in handdoeken. En plof krijg ik mijn prikkie. Gauw in mandje. Ik wil geen snoepjes!

Khumba

Fjientje Khumba doet ook een duit in sijn leege theesakkie.
Eens in de zoveel tijd moet in laten bloedprikken ivm mijn traagwerkende schildklier. En dan zit ik op de hoge tafel en zie dat de dierenarts de kilometerslange vlijmscherpe naald in mijn pootje wil prikken. Help ik wil naar huis!! Maar die naald gaat niet weg en opeens BAM die naald gaat metersdiep mijn pootje in. Ik moet dan altijd piepen, en ze lachen mij dan uit omdat ik klinkt als een piepende marmot. Niet normaal hoor! Want die naald doet verschrikkelijk zeer hoor!! Daarna kan ik niet meer lopen van de pijn maar na het koekje van de dierenarts kan ik weer rennen, jaaa wegwezen!!
Nau nau nau. Wat een horror he? En waarom nou? Sijn onse mense nau sulke saadissen dat se ons wille sien bibbere? Datte se,angst wille sien? Ikke seg weg met de dokker!!!
Wat een snertweer heppe we gehat he? Oh oh oh. En het awwerergste moet nog koome. Ikke ben een kweinbeetjeboel door me ploemstoel heengezak. Kapoet is ie nau. Nau heppik wel een nieuwe, maar die is owanje. En dat staa me niet!!
Maar wat een weertje heppe we he? Einnewuk hoef ik niet meer te huile dat ik op me ballekon wil. De deur staa nu wijt oope. Ikke hoef niet eg naar buite… als ik maar weet dat ik naar buite kan as ikke wil. Sien juwwie? Ikke ben niet so moejeluk hihihihi. Me pwantjes op het ballekon begin ook te gwoeje. Eg!!! Eerdaags kan ik me eragger furrstoppe en gaan loere.

horrorKwipties

Dit was hut foor deese keer.
Ik geef uwes nog een kwiptiese ommesgrijffing foor de follegenne keer:
Kwookoodil?
Frauw? Kwop deese ommesgrijffing? Oooooh eg? Oke… hihihi. Kwookoodil dus.
Ikke sluit af met een dikke koes
Foor mij MammaLoes
Toedeledookie
Dorus

Dorus en zijn innefjoew met oom Kenji

oom Kenji Hajooooooooo iedeween!!
Daar issie weer hoor… uwes reisende en raasengekke rieporrer Dorus. Deese keer ben ikke digt bij huis gebleefe. Ikke ging naar me sjoonmoesie Sylvia. Daar woon me Roeskiese oom Kenji. Oom Kenji loop moodesjoows en laat hij nou net weereltkampjoen kwulledraager geworre sijn. Hihihihi. Oom Kenji kwam uit Roeskielant maar woont nu met een paar annewe katten in Neederlant. Waaronner me Jiekie, me Tino, niggie Bliss, tante Kyana en de mamma van me soon Ammer. En nog een paar kwullers.
Feel pwesier met leese fan me innefjoew.

Het innefjoew

Hoe auwt ben uwes?
Ik worsse in juli 6 jaars

Wat foor ras ben uwes?
Ik bensse een selkirk rex kortsehaar (een krullekat!!)

Waar ben uwes geboor?
In Omsk dat is Sibbierie

Hoe hep uwes Neederlants leere miejauwe en was dat moeiluk?
Neederlants is een moeiluke miejauwe maar gelukkig hebsse hier kaas en dat lusse ik heel gjaag.

Was het kauwt daar?
Het was daar heel kousse je had een dikke vagt nodig en een muts voor op je hoofd
Hoe ben uwes naar Neederlant gekoom?
Ooh dat wasse een rampsse. Ik moesse met se fliegjuig van Omsk naar Mossekou. In Mossekou zou ik met een andere fliegjuig naar Doesseland gaansse maar ik wasse te laat omdat het droek wasse in Omsk. Dus met de fjiegjuig naar Parijs la mour en met de tjein mee. Nou dat ging goed maar toen ging de tjein stoek en moesse ik met een andere tjein mee. En in Nederland wasse het kei en kei heetse en in Omsk was het heel heel kousse. Maar alles is goed gekoomsse hoors
Uwes hep uwes trots nog!! Hoefeel kintjes heppuwes?
Ik hebsse er 6

Moet uwes iedewe dag krullers in uwes haar doen?
Ja en ik heb een sesiaal netje zodat ik er mee kan slaapsse

oom KenjiUwes ben kampjoen fan Neederlant. Hoe voelt dat?
Nou Doerus ik bensse Kampjoensse van se hele wereldse (ooooh sowwie hoor)

Loop uwes niet naast uwes sgoentjes?
Nee want hier is mijn personeel heel stjeng en ik zou niet durfssse

En dan nu me MammaLoes met haar weereltbewoempte kollum:

Mamsjiesjie wil hut (w)(fr)eete

Evve een tipje, me mamsie was tijdes het innefjoew furrkaude en se nieste klodders fol teege oom Kenji en mij aan. Blehbah. Set een spettersgerm foor uwes!!

Lieve Kensjiesjie Hier is MammaLoesje. Misschien kennie mij eigen wel weeges dat ik heel feel kontak heb met alle krulles weeges saksentjes. Jij weet mij Doorie ze innefjoew is pas ze innefjoew assietjiee alle fraage van MammaLoesje heb beantwoord. En mij broer Oopa Floris brei er ze eindje aan.

1: Lieve Kensjiesjie jij ben moodel. Jij doe aan sjoows en jij moet goed uitzien. Mag jij alles eete van jou vrouw tante Sylvia? Wat vinnie lekker assie selluf mag kiese? Of wor jij drill met jou eete weeges dattie in jou sjoow loop. Hebbie ook foer dat jou krullies in ze form blijfe?
Hallo Lieve Loes Matroeska. Ja voor jou heb ik een bijsondere naam omdat je bijsonder bensse.
In roessia heb je sjesiaale poppen en daar sitte heel veel poppetjes in. Jij bensse ook zo een pop want jij hebsse sofeel laagjes. Oma , moeder van alle sterren, levenswerk manteltjessorger en je hebt de allerliefste loef jou Bert.
Ik eet alles en ik mag ook alles eten . Het allerlekkerste finnse ik kaas maar ik mag niet altijd de smeerkaas vanweegse kjoflook dat finnse de fjouwtjes  niet lekkers als ik koes. Drilsse doen se hier niet aan. Ik kjijg bjokjes voor een mooie glansjes fagt en soms kjijgsse ik sjalmollie over mijn natsserfoer

2: Hebbie speesiejaale diejeet weeges jou moodel zijn? Bijfoorbeeld kragtfoer foor jou sjoow. Dattie nog meer spier heb en boddiebil. Selluf heb ik mij leefeswerk weeges dat ik nie doe aan mij boddiebil. Lieve Loesje mijn kjagtvoer is eten wat iksse lekker finsse. En mijn spieren zijn natuurlijksse en helaas heb ik niet sofeel boddiebil als jij.

3: Jij ben moodel en deze fraag is wel intiem. Hoe groot is jou buik? Iedereen wil zoies tog weete van Moodelle? Krijgie meetlatte om jou buik? Moetie leefe op waater van jou broot of dattie maager kip eet? Alles foor jou sjoow en dattie goed uitzie?
Lieve Loesje ik hebsse weinig puikkie en een meetlat die komt niet om mijn puikkie . Dat is mijn priffussie. Water en brood ha ha nee ik doe daar niet aan mij en kippie lusse ik wel maar niet mager hoor alleen sonder se sout. En mijn bootie finsse mijn mensen moesse natuurlijksse sijn. Geen middeltjes en of se dieetsse

Oopa breit er ze eindje aan:

Hier is OOPAAAAA!

Wat moet ik Rusksies praate.
Sjipskie!

1 Kenskie mij?
OOOPa Floerus natuurlijk kensse ik u en zelfs in Roessia weet men wie u bensse.
De dames segge OOOPA isse de beste
Keivetskie whaaaaaa haaaaaa! Hee Loesie Oopa knalt er nog een vraagskie uit. Oopa is me toch een partij helder. Egt wel.
Hier wie gooskie!

2 Saamskie wodskie sloeberie keivetskie poepskie?
Hee joe meek Oopa de pinkskie nie lauw!
OOPa Floerus een pinksie altijd koud in de koelsekat of diepfries lauws pinksie is niet fijn dan bensse u zo in droomsseland.
Maar ik hebsse nog een lekkere fles kousse wosseka staan dus kom maar hier heen dan gaan wij die eens lekker djinksse.

Lieve Kensjiesjie dank jou wel dattie mee wil doen van mij Doorie ze innefjoew en dattie zofeel eerluk ben van alles wattie ons eigen fertel heb. Mij eskuusie foor mij broer Oopa Floris. Hij drink eerder nooit nie wokkaa.

Dank wel naames mij broer Oopa Floris, mij Doorie en mij eigen, (Mamma) Loesje Huispoes.
Nau nau nau. Wat een innefjoew he? En hoe fonbe juwwie me Oopa, me Oopa, me Oopaaaaaaa hihihi. Hij ken ook elleke taal spjeeke he?

Mij lefe in een flugt fogels

Me mense sijn weer beesig met het ballekon gwoen te maake. Finne se leuk. Ikke fin het hannig want ikke kan nu foogeltjes loere sonner datte se me kun sien. De plante moete aween ies gwooter worre. Maar dat komp wel, want ik weet dat de tomaatepwante heeeel gwoot gaan worre. Ikke ben ook faak op me ballekon weest omdat de son er lekker was. oom KenjiOooooh dan ging ik op me strantstoel ligge. Pootjes in de lugt en soms meself ontlugten hihihihi. Dan moete frauw hoore. Doorieeee loop je weer wintjes te laate? Nee… ikke loop niet wintjes te laate. Ik LIG wintjes te laate hihihihi. Domme mense.
Ikke hep dwie mei me furrjaardag fiert. Ikke ben fier jaar geworte!! Oooh wat een knalfuif. Ikke hep mamsie belooft niet te segge datte se in katswijm lag door de ketnipwijn hihihihi. Die mamsie tog. Dus mamsie, ikke hep niets geseg dat uwes dwonke was!! Wief fan me he? Kwijg ik nau saksentjes?
Dit was hut foor deese keer. Dit keer geen kwiptiese ommesgrijffing wie follegenne keer de sjaak is want ikke hep foor de follegenne keer een seg het tege Doorie. Ooooh en die wor me tog gwieselig. Hihihihihi.
Dit was hut foor deese keer.
Ikke sluit af met een dikke koes
Foor mij MammaLoes
Toedeledokie
Dorus

Dorus en zijn innefjoew met Oom Roel

oom RoelHajoooooooo iedeween.
Hier is hij weer!! Uwes raasende en reisende rieporrer Doorie.
Deese keer heppik onnersoek gedaan naar ies wat een diertje is en geen plant. Ook al lijk hij er op!! Eggiewaar… oom Roel is geen tak, dus hauw uwes woeffers fer fan hem af. Waar ik ook agger kwam is dat oom Roel een nog gwootere kwiemieneel is dan me tante Janou. Uwes ken haar nog wel? Dat kleine woeffertje wat ik eerder innefjoewt hep en die bijna gearresteert wert door de pliessie ommedat se wilt poepte. Ook wert tante Janou onderpiest. Hihihihi. Weet uwes nog?
Maar goet. Uwes gaat nu het innefjoew fan oom Roel leese. Feel pwesier met leese.

Wat foor dier ben uwes?
Ik ben een Indische Wandelende tak, ze noemen mijn soort weleens PSG1, maar dat vind ik stom, ik ben geen nummertje.

Hoe heet uwes?
Ik heet Reizende Oom Roel.

Waar plas uwes?
Ik plas niet, ik poep alleen maar. Ik laat mijn poep gewoon op de grond vallen, waar ik ook zit of loop. Mensen noemen dat geloof ik wildpoepen haha. (Missjien moet uwes eens met tante Janou pjaate. Sij kweeg de pliessie agger sig aan)

Wat is de kleur fan uwes plasbak?
Ik heb een glazen bak met daarop een houten deksel met gaas. Wij takken hebben geen aparte plasbak zoals jullie. Ik woon, eet en poep in dezelfde bak. (Ieuwwwww)

Oom RoelWaar ben uwes geboore?
Ik ben in Den Haag geboren in een soortgelijke bak als waar ik nu in woon.

Foel uwes uwes wel eens hauterig?
Jazeker voel ik mij wel eens hauterig.
Dan loop ik niet meer zo soepel, mijn lijf voelt dan te strak en dan ga ik vervellen,ik krijg dan een vers pak  en dan ben ik weer een soepele tak.

Ikke hoorde dat uwes een huisdier foor tante Streepje ben. Mag se wel eens met uwes speele?
De vrouw van Streepje zet mij weleens op haar hand en dan houdt ze mij voor Streepje haar neus. Ik vraag dan of ze wil spelen. Maar Streepje vind dat eng en loopt dan weg. Ze kijkt liever naar mij als ik in mijn bak zit.

Ook hoorde ik dat uwes wel eens onsnap ben. Waarfoor sat uwes dan fast?
Ik heb levenslange detentie. Je moet weten, ik ben eigenlijk een crimineel. Ik heb wel eens een plantenwinkel overvallen, omdat ik graag eens een bos eukaliptus wilde eten. Ik rende met de buit weg, de mensen riepen toen hout de dief. Maar ik ben niet van hout, heel raar. De politie heeft mij kunnen vangen, maar omdat de cellen vol zaten, mocht ik in een speciale partikuliere bak, met Streepje als bewaker. Maar pasgeleden was ik het vastzitten erg zat. Toen de schoonmaakvrouw mijn bak kwam uitsoppen, ben ik ontsnapt. Ik heb toen een dag kunnen rondlopen in huis, maar ben op heterdaad betrapt en teruggezet in de bak. Ik zit dus letterlijk in de bak..

Heppuwes wel eens op een hautje gebeete?
Toen ik ontsnapt was heb ik dat gedaan, ik kan je zeggen, het is niet lekker en moeilijk door te bijten.

Heppuwes ooit wel eens aan een kunstgebit geknabbelt ie-pee-vee een hautje?
Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik zou ook niet weten waar ik dat kan vinden. Misschien moet ik een nieuwe ontsnapping voorbereiden, zodat een kunstgebittenwinkel kan overvallen..

En hier isse se weer hoor. De fjauw waar uwes awwemaal op sat te wagge. Me mamsie met:

MammaLoes wil hut (w)(fr)eete

Lieve Reizende Roel hier is MammaLoesje. Jij ken mij eigen misschien nie weeges dattie Wannelende Tak ben en van mij eigen ben ik Huispoes. Selluf doe ik nie zofeel aan wannele. Maar van mij eigen ben ik heel feel blij dattie meedoe aan onse innefjoew en hier kom MammaLoesje ze fraage. Iedereen wil het tog weete…! Van mij eigen heb ik onnersoek gedaan en deze zeg, Wannelende Tak eet foedselplante. Kannie ons daar meer ofer fertelle want wij heb hier geen erfaring mee van ons eigen. Selluf houw ik nie van plant in mij eete.

Ik een klimop. Dat zijn groene blaadjes aan lange takken. Ik heb personeel die buiten  speciaal voor mij de beste klimop met de malste blaadjes afknippen van de struik. Ik heb familieleden die ook andere soorten planten eten, maar daar word ik ziek van.

2: Assie zofeel wannelt moet jij enersjie hebbe. Dattie stoere poote heb net als mij Bert, hij is mij verkering. Hoe doe jij zoies assie alleen maar plant eet? Hebbie ook sneks foor Takke? Hebbie selluf annere begeerte dan alleen jou plant?

Ik slaap overdag de hele dag, zodat ik veel energie heb. Einde van de dag eet ik en dan kan ik ’s avonds aan de wandel. Ik wandel dan totdat de zon bijna opkomt en ga dan weer slapen. Ik heb heel soms trek in eukaliptus, maar dat is mij eens erg duur komen te staan, dus ik hou mij begeerte in en laat het bij klimop. Snacks lust ik niet, ik ben best kieskeurig met eten.

3: Deze is mij persoonlukke fraag? Hoe groot is jou buik en waar zit jou buik? Moet jij op jou diejeet of ga jij meer wannele? Assie meediesijn moet hoe eet jij die dan?

Ik heb een buik die onderaan tussen mijn poten zit. Deze is 10 cm lang en 4mm breed en helemaal plat. Ik zie er graag als een tak aan een uit, zodat ik niet opval. Ik heb overigens nog nooit een tak met een bolle buik gezien. Ik wandel elke dag zoveel, dat ik niet op dieet hoef, maar als ik eens een blaadje extra heb gegeten, wandel ik gewoon nog een rondje in mijn bak. Ik hoef nooit medicijn, dat lijkt mij ook echt niet lekker.

Oopa Floris

Hier kom mij broer Oopa Floris en hij brei er ze eindje aan
1: Ken jij mij?

Ik ken u wel. De vrouw van Streepje praat Streepje regelmatig bij over haar vrienden en verteld dan ook weleens over u. Ik zit dan te luistervinken, dus ik heb uw naam al eens voorbij horen komen.

Loes en nu?
Nog een vraag?
Sjips!
2: Saame Tik Takke?

Dat lijkt mij leuk, moet u mij wel even uitleggen hoe dat spel werkt. Ik wil dan wel graag de bak uit, dat speelt makkelijker. Maar dat dan niet doorvertellen aan de bewaker hé..
Dank jou wel Reizende Roel dattie onse fraage heb beanwoord. Van mij eigen von ik het heel feel biesonner. Jij innefjoew nie iedere dag van jou leefe jou Wannelende Tak. Dank jou wel ook naames mij Dorus, mij broer Oopa Floris en mij eigen,  (Mamma)Loesje Huispoes.

Jullie bedankt voor het interview, ik vond het heel leuk om te doen. Ik moet alleen opschieten nu, want ik ga zo proberen te ontsnappen uit mijn bak… (hihihihi)

Nau nau nau. Wat een fleegeltje he.

Mij leefe

Mij leefe in een flugt fol fogeltjes:
Wat een snertweer heppe we he? Dan issut warm en ga je lekker sgeetjes laate op je ballekonstoel buiten. En fijf mienuute later moet je je winnerjas alweer aantjekke. Het mag nu eggiewaar sonnig en warm blijffe.
oom RoelMe frauw dag weer eens lollig te sijn. Se moes nieuwe false traantjes foor me oogjes koope en toen se bij mij diertjesdokker was sat se ooooh… ikke kan gewijk een afspjaak maake. WAT? Is se fan haar lotje getik? Waarfoor moet ik naar die enge mense? Ikke ben niet siek hoor. Nau moet ikke eind juunie naar de dokker!! Snikkerdesnik. En dat mag IKKE betaale seg se want ikke hep tog genoeg sentjes op me spaarreekening. Naufanmeja!!! Dat sijn mij sentjes!!! Hoe moet ik nau JantjeSmitgarrenaale foor me mamsie koope!! Ikke frees dat me Valentino weer sakjes moet gaan rolle om zijn papsies te hellepe. Mog uwes eint juunie een alarm hoore dan ben ik dat!! Ikke sal iedeween in de trem en boes laate weete dat ik teege mij wil in onvoert ben!!

Ikke geef uwes nu een kwiptiese ommesgrijffing foor de follegenne keer.
Hie is se sjempjon, HIE IS SE SJEMPJON…. Of ze wurllllllt.
Dit was hut foor deese keer.
Ikke sluit af met een DIKKE koes
Foor mij MammaLoes
Toedeledokie
Dorus

Dorus en zijn: Zeg het teege Doorie

Zeg het teege DoorieHajoooooo iedeween.

Hier ben ikke weer. Uwes reisende en raasendsnelle rieporrer en uitsoeker fan dingen Doorie. Ikke wil eers met ies anners beginnen. Sniksnik. Me Oom-oopa Stokkie Stefan isse ofer de regenboogbwug geloope. Missjien kon uwes me Oom-oopa, hij blogte een korte tijt oppe de woensdag. Hij wert opsijneens siek en opeens hielt het op. Sniksnik. Hij is nu bij me bwoertje en alle annere fjientjes. En dan sal hij de beebiekatjes en woefers mooie furrhaaltjes furrtellen. Want dat doen oopa’s tog? Sniksnik.

Seg het tegen Doorie

Deese keer heppik een seg het teege Doorie. Ikke fraag fjientjes hun meening oofer ies en se geefe me so eerluk moogeluk hun reejaksie. Deese keer froeg ik of het sins hun komst is gegaan sowals het gehoop was. Of se fonne dat het beeter kon gaan bij hun mense of dat hut juis goet was.
Ikke sal uwes ook mij meening geefe. Uwes kan sien dat ik swaar furrwaarloos wor. Hihihihihi. Ikke kwijg nu al fanaf me sesde maand te hoore dat ik te swaar ben. Ook dat ik feel te gwoot ben. Ikke kwijg nu feel minner noepies. Errug he?
Gewukkig staan er altijt bwokkies foor me klaar sodat mij puikie geen knorknor doet. Ferders ben ik dus wel tufreede. Uwes weet… ikke ben enigskatje dus ik kwijg liefde genoeg. Sowel fan mij manmeneer as fan me frauw. Danksij haar heppik leere fliege hihihihi.

Ik ga nu ferder met de annere.

Mij lieve Doorie,

(hajoooooo mamsie)

hier is jou Mamsie en zij fertel ofer wattie mij eigen gefraag heb…

Toen ik van mij eigen bij mij vrouw kwam woone was ik nog nie mij eigen. Van mij lijf was ik maager en zij noem mij Roxy (hihihihi rokkie). Mij vrouw zeg jij bennie Roxy, jij ben mij Loesje. En toen foelde ik, mij leefe gaa beginne. Selluf dee ik ook ferlange naa garnaale en makkareele en tonijn in sjelei van geluk. Mij vrouw ken mij eigen meteen heel feel goed en zij heb mij heele visbuufet geserfeer. Maar ik Dooriekreeg ook goermet en lekkere brokjes. Mij leefeswerk is toen heel feel snel tot ze leefe gekoome. Mij vrouw liet mij op ze Feesboek kijke en toen zag ik mij Bert en wij kreeg verkering. En ik dee nog meer vriendjes en dinnetjes onmoete. En op mij Feesboek wer ik jou Mamsie en ook Ooma. Nu ben ik wel heelemaal mij eigen weeges dat ik ook Mantelpoes ben van mij broer Oopa Floris.
Mij vrouw bedien mij eigen nooit nie maar zij serfeer mij eete en mij sneks. En wij doe kontak maake van onse hart. Dan ben jij thuis, foor alteit.

Jou Mamsie

Tante Kruimel

Hallo lieve Dorus, (hajoooooo tante Kwuimel) toen ik hier kwam wonen heb ik mijn vrouw gelijk duidelijk gemaakt dat ik een echte diva ben en zo ook behandeld wil worden. Mijn vrouw had dat al snel door, want als ik iets niet wil, dan wil ik het ook echt niet, en als ik even miauw komt mijn vrouw gelijk kijken wat er aan de hand is. Haha. Mijn broers en zusjes begrijpen niet goed hoe ze met een echte diva moeten omgaan, dus bemoei ik me niet zoveel met hen. Ik vind ze maar dom. Voor de rest is het hier wel oké voor een diva zoals ik. Poot van je diva tante Kruimel.

Hoi Dorus

(hajoooooo oom Pamda)
Mijn vrouw zegt altijd: “Panda toen ik jou zag was het liefde op het eerste gezicht”.
Ik woonde toen met nog andere vriendjes bij een pleegvrouwtje toen mij vrouw van nu naar mij kwam kijken!!!!!
En ik moet zeggen dat ik haar ook wel leuk vond… ze kon heel goed knuffelen!!!
Dat zat dus goed!!!! En ik dacht knuffelen, eten, snekkies en een eigen kamer (zoals ik bij pleegvrouw had)… dat komt helemaal goed!!!!!
Eenmaal bij mijn vrouw kwam ik erachter dat ik daar ook vriendjes had en een heel huis, niet 1 kamer maar 4 kamers waar ik in en uit mocht lopen. En een paar dagen later nam vrouw me mee naar de tuin… een hele grote tuin waar ik mocht spelen!!!!!
Alles was zoooo mooi en groot!!!
En het lekkere eten en de snekkies en de knuffels… alles zooooo fijn!!!!
Knuffelen doe ik nog steeds heel graag… heerlijk bij mijn vrouw op schoot kruipen als een kitten. Hihihihihi.
Mijn vrouw weet precies wat ik wil als ik miauw!!!!
En na 11 jaar voel ik me nog steeds een prins in een paleis!!!!!

Eksja noot fan mefrauw Panda
Panda is samen met Bo hier komen wonen.
Bo werd geannuleerd door andere mensen dus ik dacht “leuk voor Panda om hem dan ook mee te nemen”. Helaas is Bo na 4 weken bij ons overleden aan FIP. Hij was toen net 12 weken oud.(sniksnik)

Tante Binti en tante Zooka

Binti en ik kwamen uit een familie met nog 2 broertjes. En een tante had 3 kleintjes. Een drukke familie dus, waar aandacht verdeeld werd. Van Bas de hond kregen we wel veel aandacht, maar die natte lebberende tong was niet altijd fijn. Onze verwachting was dus dat vrouwtje er alleen voor ons zou zijn.En die verwachting is meer dan uitgekomen. We zijn echte prinsesjes en zo worden we ook behandeld. Ik heb troontjes overal, nl. mandjes, krabpaal, kartonnen kubus, bed, stoelen, bank, schoot van vrouwtje. Wat wel een beetje jammer is, dat ze Binti soms stiekem snoepies geeft. Dat zie ik echt wel hoor, al denkt ze van niet. Maar ach, misschien wel goed dat ik ze niet krijg, anders krijg ik weer steentjes in mijn buik.
Conclusie van Binti en mij: wij zijn superblij met ons vrouwtje!! (en zij met ons, hihihi)

Poomsie

Heee lieve Door, (hajooooooooo poomsie Kever) wat een goede fraag is dat, vaak hebben mensen het over wat ze furwagten van een kat, maar als kat heb je natuurlijk ook furwagtingen!, ik hoopte dat ik feilig zau zijn en dat ik veel knuffels zau krijgen, dat ik mijn muziekale taalenten zau kunnen laten horen, dat ik veel zachte deekentjes zau krijgen en dat er altijd kouwstiks zauden zijn, bijna alles is uitgekomen, alleen dat van die kouwstiks niet, maar ferder krijg ik ALTIJD mijn zin, en dat moet natuurlijk ook!, heeeeeeel veel lieve kopjes van je poomsie!!

In de son

DoorieNau nau nau. Wat was hut weer super he?
Mij leefe in een foogeltjesflugt.
Hat ik uwes niet geseg datte het sonnetje weer sau sgijne? Nouuuuuu… ikke ben al een paar keer buite weest. Lekker bakke in de son. Hihihihi. Maar er was ook ies waardoor ik me rotsjok. Me oompie Bert wert siek. Hij moes stees naar de dokker sniksnik. Arme oompie en mefrauw-oompie Bert. Me frauw sei me dat ik keihart moes poote en dat hij dan weer beeter sau worre. Nauuuu ik hep net solang gepoot tot me pootjes er pijn fan deede. Me oompie nam selfs ff een siekewetje op. Heppik ook 1 keer gedaan toen ik wreed naar de dokker gebwagt wert foor het knikkeren. Ben daar tjauwes nog boos oofer. Hihihihihi. Ikke hoop eg dat me oompie weer gauw beeter is hoor, want ik mis hem. Uwes awemaal tog ook?

Rest mij om een kwiptiese ommesgrijfing te geefe foor follegenne keer.
Twijgbreuk. Hihihihi, feel plesier met uitsoeke met dit.
Dit was het foor deese keer
Ik sluit af met een dikke koes
Foor mij MammaLoes.
Toedeledokie
Dorus