Category Archives: Dorus

Dorus: Mij gwote mamsieinnefjoew

mamsie

Hajooooo iedeween. Hette is weer dd. Dorusdinsedag. Maar wel niewe steil. Ikke mag gaan innefjoewe, en gewoof me… IEDEWEEN komp aan de beurt. Offe nau bekent ben of nie.

Mij slagoffers

Offe uwes nu een mjauwer ben of een toktok offe een woefer, eens wor uwes mij follegenne sjagoffer hihihi. Ikke stel mij sjagoffers de fjaage die uwes altijt al wau weten!! Datte uwes denk ooooooh sjit dat so?
Mij eerse onnefjaagingsjagoffers sijn me mamsie, me Oopa en me tante Sus.

Mamsiefjaage

Waar ben uwes geboort?
Mamsie weet nie waar mamsie geboort is. Mij vrouw zeg dattie mij eigen gefonde heb in ze asiel in Breedaa, maar selluf weet ik nie hoefeel kieloomeeter Breedaa is.

Ben uwes altijt mamsie gewees?
Mamsie was froeger kitten en zij is ook puuberpoes gewees zeg mij vrouw. Mamsie dach nooit aan kittes. Toen kwam mij Bert in mij leefe, jij ga toch naadenke. En toen zag Mamsie mij Milaameisje en zij foelde foor ze eerse keer Mammavoelens. Dattie wil bescherme en jij foel het in jou buik. Toen heb ik mij eerse Mamma erfaring gehad foor mij eigen.(oooooh wat mooiiiii)

Hoe heete uwes fjoeger?
Jij wil het nie weete(jewelll, anners fjoeg ik hut tog nie). Toen mij vrouw mij eigen vond heb ik nog mij annere naam gehad. En het was Rocky (hihihi pjoest). Maar bij mij vrouw ben ik Loesje geworre. MammaLoesje foor jou mij jonge. (ja mamsie)

Hoelang heppuwes al furkeer?
Op 3 juni heb Mamsie saame met ze oom Bert ze verkeringdag. Deze jaar fijf jaar ❤❤❤❤❤

Wat isse uwes liefelingseete en hoe maak je dat?
Tonijn, saardiene, makkareele, garnaaale met of zonner ze sjelei, zallum, kibbelding, kaabeljouw, wallievis, haaring, wittevis, sgar, en mij visboer maak het. Of meneer AppieHijn. Mamsie houw ook van kip, kaalekoen, swein, rint en ze heb nog liefer kouwstiks en sneks. Mamsie lus ook fanieljefla maar mij vrouw zeg Loes jij moet russig aan doen…(nauwja!!! Sjofeel isse het tog nie)

Wat lus uwes niet?
Bijna al mij nierdiejeet en mij geemies eete. Mamsie weiger geemies te worre.

Wat isse uwes hobbie en hoefeel tijt besteet uwes daaraan?
Mamsie ze hobbie is slaape, mij vrouw zeg fijfetwintig uur van mamsie ze dag. Mamsie doe feel denke en foele ze heele dag. Mamsie maak ze eigen ferhaale. Maar mij groose passie is mij eete.

Doet uwes aan sport?
Sport 🙀🙀🙀 Mamsie geef er niks om… (mammieeee… sporte is juis goet foor uwes plupperpuik)

Wat haat uwes en waarom?
mamsieMamsie vin haat zo een moeilukke woord mij jonge. Mamsie schrik erfan… Haat breng niemand iets goed van ze eigen. Haat breng ruusie en daar houw jou mamsie heelemaal nie van, dattie iemand pijn doe. Dat moetie nie wille.Verder vin mamsie het nie fijn assie poink op mij plubberbuik(WAT?!?). Mamsie ze buik is ze leefeswerk.Mamsie vin sport nie leuk en assie feel moet beweegeMamsie vin antibiootie fies…Mamsie vin naar ze dokter moete zofeel ferschrikkeluk. Maar haat, mamsie wil nooit geen haat in ze leefe. Jij kan alteit dinge uitpraate mij jonge. Dat moetie nog leere.

Wat isse het eerse wat uwes doet asse uwes wakker wor?
Mamsie rek ze eigen uit, zij doe gaaape en dan ga mamsie naar ze bak. Daarna krijg Mamsie ze onbijt.

Wat is hut mees belangerijkse foor uwes?
Mij Bert, mij Doorie, mij vrouw, mij vriendjes, mij eete, en dattie lief ben foor elkaar. (ooooh)

Eet uwes nog een smekdonnaltsburger?
Assie die kom brenge wel mij beebie. Doe maar met mij sjelei alstoeblief.

Fin uwes het weuk om eens per jaar met mij op faakansie te gaan?
Mamsie ga nie graag van ze huis weg, daar moet ik eerluk ofer zijn. Dattie ze Bert nie kan zien en jou leefe is anners. Maar Mamsie wil ze jonge goed opfoede en dattie ies leer. Anners weet jij nie wat erfan jou jeug van teegeswoordig terecht kom. En wij heb saame ook feel plesier assie mij garnaaale pel(mahammm dat isse kittearbeit).

Waarom kwijg ik geen sakgelt? Ikke hep daar reg op hoor!!
Mamsie heb jou met sinnerklaas nog jou sakgeld gegeefe. Mamsie heb gezeg, assie ze groote preis win met ze ouwejaar, krijg mij beebie nog meer sakgeld. Mamsie heb niks gewonne… (nauja!!!)

Oopafjaagen

Hoe auwt benne uwes?
Haai kerel! Hier Oopa Floris. Wat vraag je? Hoe oud Oopa is? Keigaaf…Ooh mijn vrouw roept 18 en bijna een half jaar. Klinkt vetgaaf!

Eet mamsie wel eens uwes eete op?
Haai kerel! Mijn eten? Oopa lust alles, bijna alles zegt mijn vrouw. Jouw mamsiedinges is gek op eten jongen, ook mijn eten 😹😹😹Maar eh, zij mag best een hap van mijn eten hebben. Dan neem ik haar eten. Keigaaf toch…

Weet uwes dat ikke fan uwes hauw?
Haai kerel! Jongen Oopa heeft nu tranen in zijn ogen maar ik ben vergeten waarom….Oooh ja, hauwe van…Nie verder vertellen jongen, Oopa is keigek op jou.Haai allemaal, ik ben Oopa Floris (mij Oopaaaaa)

Tante zusfjaagen

Hoelang hep uwes al wat met Binkie?
Mjaaaauwie Dorus mijn favoriete neefje. Tante Zus heeft al drie jaar verkering met Binkie. Stoer hè. Hij is mijn held.

Fin uwes hem seksie met ze trui?
Hihi superseksie…. Mjaaauwiewaaauwie!

mamsieWanneer gaan we weer een keer uit? Mag ik dan weer wat djinken?
HihihiNatuurlijk mag jij drinke maar niet verder vertellen. We plunderen gewoon de hele koelkast en als het kattenkafee weer open is gaan we suipe Doorie. Hihi, niemand die het weet, toch?? Mjaaaauwie lekker suipe…(aween nie teege mammie segge he?)

-Gaan we dan ook belletje trekken? Mjaaaauwie gaaf belletje trekken. Klimt tante Zus in jouw nek Dorus en dan rekke en strekke zou jouw mamsie zeggen… En gaan we ook scheuren in jouw flauwerpauwerauwtoo(hihihi keihart), Mjaaaauwie ik kom niemeer bij…..

Heppuwes wel eens kindjes kjeeg?
Hihihi, Mjaaaauwie kindjes…Voor zover ik weet niet, maar tante Zus zit altijd vol verrassingen. Lijkt me wel stoer van die kleine wildebrassen 😹😹😹

Ditte was me eerse innefjoew. Ikke hoop dat uwes er fan genoote hep.

Dit was het foor dese keer.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes

Toedeledokie

Seg hut teege Doorie

Doorie
Het is weer seg hut teege Dooriedag. En waar gaane we het fanmijndaag oofer heppe? Nau… oofer wat juwwie hoop is foor dit jaar.
Ooooh stomme ikke hihihi. GEWUKKIG MIEUWJAAR!!!

Wat ik hoop

Maar goet… ikke begin met meself.
Waar hoop ik op dit jaar. Datte me diertjesdokkers segge datte se iets heppe wat FIP kan geneese. Dat er nooit meer een kat er aan dood gaat. Uwes weet… ik KAN deese siekte heppe ommedat me bwoertje Poppy dat hat. Hij was pas tien weekjes dat hij opeens oofer de reegeboogbwug ging. Mij mensen behandelle me gewoon hoor. Ikke ben hewemaaaal niet furrwent hihihi.
Ook hoop ik datte ik niet meer op diejeet hoef. Oke, ikke hep me menboeps. Hoe kers. Het sijn mijn tietjes en ikke ben er tjos op. Dus ik hoop op meer noepies. Steek uwes pootje op as uwes het hier mee eens ben!!

Samen

Natuurwuk hep ik weer me noodige slagoffers met deselfte fjaag bestookt. Hihihi.
As eerse fjoeg ik weer me oompie Bert.
Me oompie sei eerwuk datte hij het een moelukke fjaag was. (oooh eg)
Hij sei dat ikke wis datte me mamsie gwoonies is en datte me oompie een gefoelige maag hep.
En oompie fin het moeluk datte er sofeel fjientjes ofer de reegenboogbwug sijn gegaan. (Sniksnik) maar oompie Bert sei dat hij eggiewaar er op hoop datte hij en me mamsie weer samen een jaartje auwder mooge worre. Samen!! Op hun manier!!
Oooooh oompie, sniksnik, ikke ben bes eemo nu. Ikke hoop dat ook foor uwes!! Dank uwes foor uwes bijdrage!! Pootjes.

Gesont

DoorieMe follegene slagoffer isse natuurwuk me mamsie.
Mamsie hoop ook datte haar fjientjes gesont bwijffe. Mamsie seg datte se genoeg furrdwiet hep gehat. En datte iedeween snekkies kweig.
Ook wil se gwaag datte iedewe diertje een eige warme mant kwijg.
Ook hoop mamsie datte se beeter wor. Geen niesnies en ook geen stomme nierdiejeet meer. Mamsie hoop datte sei en oompie Bert ALLETEIT saamen bwijfe. Mamsie kan nie sonner oompie. (Ooooh mamsie. Loefloef)
En mamsie hoop datte me Oopa me Oopa me Oopaaaa nog heeeel lang bij ons blijf. (Ooooh mamsie, ikke hoop dat ook. Ikke hauwe so fan Oopa)
En met haar laase hoop ben ikke het NIET mee eens. Mamsie wil nog geen Oooma worre. (Naufanmeja!!!) Maar mamsie hoop datte ik altijt gewukkig ben met me Jiekie. (Egwel!!!)
En ik mag ook niet poinken meer oppe haar plupperpuik. (WAT?)
Dank uwes mamsie. Dikke koes

Knuffels

En we gaan door mette de follegenne. Me Poomsie!! Hihihi
Me Poomsie hoop op feel knuffels dit jaar. En kouwstiks. En datte hij slank wort sonner puusels hoef te maake of gekke bwokke hoeft te eete. (Goet PUNT Poomsie)
Hij hoop dat iedeween feel knuffels kwijg.
Bedank Poomsie!! Pootjes.

Sussies

Me follegenne slagoffer isse Tjilla en haar sussies fanne de supergaafe speelgoetbwoggies oppe de maandag.
Tjilla wil elke dag een fiese likwitsnekkie.
Feel son, elleke dag buite peele. Fjientjes worre met Tjaiia. En meer rielekse.
Sussie Tjessie wil elleke dag frije en knuffele. Same sjape met haar susjes. En niet naar de dokker (oooooh dat isse een goeist)
Tjaiia wil elleke dag renne, buite peele, Tjessie nie meer pootje haake (hihihi cool) en foowtoowmodel worre.
Se hoope alle dwie datte iedeween gesont blijf. Bedank foor juwwie meedewerrukking.
Pootjes.

Sjaape

De follegenne isse Dumpy.
Dumpy isse 12 jaar en hoop nog heeeel lang met een roode zusje te kunne peele.
En Dumpy hoop nog faak op bed te kunne sjaape. En net as me oompie Bert hauwt Dumpy de stjaat in de gaatjes. Bedank Dumpy!! Pootjes

Warme mant

Me laase slagoffer isse Streepje.
Hij hoop dat er geen zwerfdiere meer sulle sijn. Dat ieder diertje een warme mant met een gesellig huis krijg. (Ooooh datte hoop ik ook)
Ook hoop Streepie dat die stomme kroontje ophoepelt sowdat awwes weer normaal wor.
Bedank foor uwes medewerking!! Pootjes.

Wil uwes ook een keer mij slagoffer worre klik me dan maar aan bij oompie Bert of bij mij mamsie Loes. Want ikke finne het weuk om jullie te onnefjage hihihi.

Dit was het foor dese keer.
Ikke sluit af met een dikke koes
Foor mij MamsieLoes

Toedeledokie

Dorus

Dorus over: as je niet meer so vaak naar buite mag

buitenHajoooo iedeween. Daar is uwes kleine poinkiepoinkkatertje weer. Waar ga ik het fanmijndaag ofer hebbe? Nou… over fan alles en nog wat.

Klagt

Maar ikke gaat beginne met een klagt. Ikke mag niet meer vaak naar buite. Ommedat het wegent en dat het kauwt is segge se. Nau van mijn ja!! Ik fon dat juist sjo weuk, want ik sag diertjes die je anners nooit siet. Gwote grijsbwuine flinners bijmijnvoorbeeld. Die kan je lekker oppeuselen. Hihihi.
Wel raar dat, sodra se in je puikje zitten, niet meer fladderen. De fleugeltjes eet ik tjauwens nooit op. Die sjijn fies.

Ikke hep tjauwens keigaafe sinnekwaaskatoos gekwege. Die mog ik lijf op feestboek uitpakken. Frauw seg datte ik een fursjrikking ben ommedat ik altijt nieuwsgierig ben. Ikke wil gewoon wete wat ik kwijg!! En as hut weuk is of wekker is wil ik het.
En waarom mij frauw so moet lagge weet ik egwaar niet. Se set me gewoon foor sgut fin ik. Hihihi.

Kersemus

buiten
Jiekie en ik samen!!

Weet uwes awemaal tjauwens dat me jiekie en ikke bij mamsie sjijn mette kersemus? Eg!! Mamsie hep me nies geseg watte we gaan doen. Ikke hoop dat het weuk wor. Jiekie sei datte hij een kwat ketnipwein foor mamsie meeneemt. Wete juwwie nog hoe dwonke mamsie was met ons boekefeesie? Hihihi.

Ikke hep fan me mense een tegekgaafcool kersemuskatoo gekwege. Een karretonne huisie. En die mag ik gewoon sjope!! Missjien wete juwwie het niet, maar ik ben kampiejoen karretonne doose slope. Hihihi.
Ik ben daarin net so goet as pootballer. Tante Minnie kan wel segge dat meisjespoese ook goeiste pootballers sijn, maar dat is eggiewaar niet so. Jonges sjijn feel beter!!
Aween luk het me nog teets niet om die stomme muis te gwijpe die ons huis in binnegesjope toen het balkondeur wel evve ope mog.

Me mense

buitenNu wil ikke nog wat gwappigs sjrijffe. Hihihi.
Eggiewaar… ikke wig in een kattedeukie fan hut wagge.
Me mense sjijn beesig mette de muure fan de woonkaamer. Behang afkwabbele noeme se hut. En se sauwe affeloope week ferf gaan haale. Maar die stomme mefrauw Cooroontje sei dat nie essensjeele winkels dig moesen. En nu isse de muur kwaar met kwabbele maar sitte se sonner ferf!! Hihihihihi. En nau sitte se met een muur die nie kwaar is.
Me mense seide al… peg. Gaan we neeguntien januaarie ferder.
Maar se wille wat met de muur doen. En dat wijk me sjuper. Se gaan planke monteere foor mij!! Eggiewaar. Sowdat ik hoog kan kwimme. Cool he?

Dit was het foor dese keer.
Ik sluit af met een dikke kerskoes
Foor MammaLoes.

Toededokie

Dorus

Dorus over: Mijn jaar in foogelflugt

jaarHajoooo iedeween.  Hette is weer mij dag. Waar ga ikke het vanmijndaag oofer heppe.  Nou… ikke ga tewugkijke op een heel freemt jaar.

Er is noogal wat gebeurt he?
Er sijn fjientjes fan me oofer de regenboogbwug gewandelt. Sjo errug. De eerse was al inne jannuwaarie. Oom Vlo.

Nieuw huis

Oome Jip hat foorig jaar een huis met sijn frauw kogt. Een paalijs!! Dus hun waare dwuk beesig met dat. Oome Jip ging eers teideluk in een bungewow woone en daar wende hij aan een tuin. Toen kwam ik op een ieedee. We sauwe een kaarteaksie gaan beginne. Ooooh ikke iedeween fia messenjer aankwikke die mee wilte doen. Maar opmijeens gebeurte er wat. Er was opmijeens een fierus die de hele wereld over ging. Mefrauw Jip ging met spoet furhuise naar haar nieuwe huis. Terweil die nog niet eens kwaar was. En toen kwam er een enge sms. Me frauw begon ophaareens te huiwe. Se wis niet wat se moes doen. Want niet awwe kaarte waaren al aangekoom. Dus we liepe iedeween af. En iedeween stuurte so snel moogeluk hun kaartjes.
Ooooh oome Jip en mefrauw Jip waare er sjo bwij mee.

Thuis

jaarOnnertusse ging dat stomme fierus door en mogge mensen haas nies meer doen. Mij mensen bleve vaak thuis. Ginge aween foor boodsjappies naar buiten.
En toen ging oom Fynn oofer de regenboogbwug. Sniksnik. En later ook me tante Sparkle. Ikke was sjo dwietig.

Toen kwam mamsie ophaareens met haar niertjes aandraafe. Se moes op diejeet!! Se mog aween nog maar fies ete eten. Nau van haar ja!! Mamsie ging in pjotes. Se weigurte dat fiese ete. En gewijk hat se. Nau moet mamsie eens in haar teit bloet late pwikke. Mamsie kjeeg ook stees last van haar niessiekte. En se moes antiebiejootie swikken. En toen kwam hut ergste!!
Me mamsie moes opereer worte. Sniksnik.
En toen zei me frauw wat asse je weer een aksie op pootjes set. Sau je mamsie dat niet sjupers finne?  Nouuuu sowat iedeween inne me feesboek deed mee. En een paar bij oompie Bert ook!!
Ikke moes egwaar de gwootste enfelop kope om alle kaarte in te stoppe. Mamsie kweeg egwaar heeeel feel floppies. En een hijkoffie met sjokolaatjes hihihi.
Mamsie sei mij dat se niet wis offe se lachen moes of huile. Gewukkig is awwes goed gegaan!!

Opeens kweeg ik te leese datte me woefoom Hannes ook oofer de wegenboog moes gaan. Ikke was afentoe gastkootsj bij hem met moeilijke oeffeningen.
En opeens ging oom Sjaak ook daarheen. Snikkerdesnik.

En toen gebeurte er ook ies fursgrikkeluks bij me aanstaande sjoonmammie. Er sloop een fierus haar huis binne. En se hat juis dwie nesjes kittens.
Sniksnik. Agt liefe kweine kittens ginge ofer de regenboogbwug kwuipen.
Fan alle sieke kittens was Remy de enige die hut fierus ooferwon!! En hij mag foorgoet bwijfe woone bij de annere. Hij eet niet maar vreet hihihi. Daarom isse sijn naampje verannert van Remy naar Remy-Lou. Naar me mamsie!! Wat een eer hè!

Afontuur

Inne soomer kwam mij mamsie opeens aan de deur. We gingen een heel gwoot afontuur beleven in mijn eige Ammersedam. 5 daage lang liete we jullie mij stat sien en mamsie vertelde er wat oofer. Ikke hep er egwaar sofeel fan leert!! Ook datte je je mamsie NIET in de auwtoo moes late ete, want ik fin nu nog teets garrenaalekwuimels. Tauwte mamsie!! Hihihi.

Welkom

En toen kwam opmijeens het nieuws dat oomie Bolle siek wert. Mijn oomie sniksnik.
De frauw fan oomie meelte ons teets. Me frauw zat teets te huiwe toen se hoorde wat oomie Bolle hat. Me ooma Katrien hat naameluk hetselfte gehat. Ikke wau eers een beetersjapskaartje sture, maar al snel wert hut anners.
Een hewe hoop mense deden mee. Ook buite me facebook.
Was mamsies flop al gwoot… nou, dese won het. Ooooh me bwiefebus onplofte gewoon.
Sofeel mense hielden van mijn oomie.
Ikke bweef mefrauw en meneer Bolle trauw meelen. En se bwefe maar dwietig. Het huis was so leeg. En hun hartjes furlangde terug naar me oomie. Maar dat kon hewaas niet.
En toen was er, bijna 2 maante later, poomsie Keefer!!
Een swarte kaater met plofkop hihihi.
Ikke sjrok. Hij lijk so oppe mij. Ikke sat maar p-p-p-p.
Me frauw sag het en fjoeg me wat er was.
Ikke begon p-p-p… en meer durfte ik niet.
Ikke sat met mamsie weer eens oppe messenjer en toen hadde we sentjes bij elkaar legt en poomsie Keefer een welkom thuis oferleefingspakketje stuurt hihihi. Ikke stuurte mamsie een leezerliggie en wat appeltjes en mamsie kog wat wekkers en peeltjes. Hij fon het egwaar heel leuk hihihi.

Hoedjessjow

jaarOok hadden we weer een hoedjessjow. Oooooh iedeween hat zijn of haar mooise hoedjes op om te gaan swaaie naar al onse frientjes oofer de regenboogbwug.
Het was egwaar een gwoot suukses.
Ferders wau ikke nog segge hoe bwei ikke ben datte ik hier ben koome woone. Aween moete ik iedewe dag me frauw omme fijf uurtjes wakker maken, want dan heppik knorknor in me puikie hihihi.
En inne de middag gaan me frauw enne ik altijt evve onner een deekentje sjape oppe bank. Frauw seg dat se door mij gespin rielekst foelt en hoepsefloeps… haar oogjes falle digt.

Dit was het foor dese keer.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor mammieLoes

Toedeledokie

Dorus

Dit was het foor dese keer.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor mammieLoes

Toedeledokie

Dorus

Dorus over: de winter fan mij en me fjientjes

winter

Hajooooooo iedeween. Het isse weer d.d. Dorusdinsedag hihihi. Waar ga ik hut fandaag oofer heppe? Nauuuu over ies wat feel diertjes nie weuk finne. En ikke ben pas annerhalf en ik hep dat witte spul eigeluk nooit sien. Ikke ga hut oofer de winner heppe.

Ikke hep een paar ooms en tantes gefjaag watte sei fan de winner finne. Ook hep ik aan een oom en tante op me instagwam gefjaag. Oooooooh sei heppe hut sjo errug, snikkerdesnik.

Kauwt

Maar ikke begin met me-eige. Ikke weet nie eg wat een winner is.
Ikke ken geen wit spul. Ikke weet wel dat hut inne winner kauwt is. Ikke sat foorig jaar naameluk te seure dat ik naar buite wau. Ooooh ikke mauwe en huiwen. Se sat teets fan Doorie… hut isse kauwt!! Ikke gewoofte haar nie en bweef doorseure. Dan moete hut self wete sei se.
Dus de deur ging ope en ikke sjeeste naar buite!! BRRRRRRRR kauwt seg!! Hoe durfte se me naar buite te gooie!! Ikke rente gewijk weer naar binne en ikke warmte me pootjes aan me egge nepsjaapie. Sei frauw eige sjult!! Nau van me ja!!

Oompie Bert

De eerse is me oompie Bert.
Oompie Bert wuik aan de foordeur datte hut winner is.hij hep furrwarming en hij fin dat fijn. Hij wil dan feel knuffels en ook feel sneks.
Me oompie hep speesjaal foor de winner een winterjas aantrekt!! Eg waar!! Het eenige furfeelende fin hij dat die jas gewasse moet worre.
Ooooh dank uwes oompie foor uwes weise woordjes!

winterMe mamsie

De follegenne is me mamsie.
Uwes ken haar wel, sei hep de gwootste puik fan heeeeel de werelt. Hihihi.
Mamsie geef nies omme winner. Se blief geen kauwe poote. Se fin witte flokke uit de wucht moeluk. Mamsie lig gwaag oppe de fennestebank. Die hep mamsiefrauw speesjaal foor mamsie’s puik op maat late maken. Wief he?
Mamsie seg dat se warmte noodig hep foor haar krakkrakbotjes.
Mamsie fin hut wel sielug foor de swerfdiertjes. Datte se geen mutsie heppe foor wat warmte. Sniksnik.
Ferders fin me mamsie dat hut eete feeeel wekkerderder is inne winner.
Dank uwes mamsie. Mag ik me sakgelt nau?

Tante Janou

We gaan fjoluk ferder met een ekspeerr, woef tante Janou.
Tante Janou fin de winner tegekcoolwauwiewauwwauw. (Meen uwes dat tante Janou?)se seg de sneeuw isse wit en dan lijk awwes gwoter. Tante seg dat de sneeuw kraak onder haar woefpootjes en dat hut gewuit maak. (Ooooh eg?)
Maar se seg dat je door de sneeuw ook oppe je platte bek kan falle. Ooooh wat raar!!
Maar er isse ies waarfan tante Janou het awwermeese hau… naameluk koekies. Die kwijg se feeeel te weinig.
Ooooh arme tante Janou. Geen wonder datte se so kwein is. Dank uwes tante Janou.

Oommeneer Wit en tantemefrauw Bruin.

winterDe follegenne sjagoffers fanne mij onnerfjaaging sijn oommeneer Wit en tantemefrauw Bruin.
Sij sijn al heeeel lang me fjientjes oppe instagwam.
Se finne de winner nies!! Hut luefs ligge se te bakken oppe warme plaat. Maar meneer Bruin wil niet gewijk met se susje mefrauw Wit ligge. Hij fin het stom datte se sus de baas is in huis. Asse se binne sjijn dan kijke se naar die witte flokjes. Mefrauw de Wit blaas er dan naar.
Se finnen de annere kant fan de deur ook weuk. As die deur ope gaat renne se naar buite. Se rolle ook in dat witte spul, maar dat doen se nooittt meer. Dat witte spul wert water!! (Oooooooh wat eng)
Se ware uuuure beesig om hun faggie weer dwoog te kwijge.
Dank uwes oom Bruin en tante Wit.

Mefrauw Ceciel

De laase sjijn de katte fan mensmefrauw Ceciel.
Se liet tante Tica aan hut woort. Ook sei fin de winner nies. Hette is kauwt en soms sneeuw. En datte is nie weuk!!! Soms hep se sneeuw tot aan haar puik!!
Se seg dat tante Izzy het met haar eens is!!
Oooh tante Belle en oom Panda wouden ook wat segge.
Sei segge dat tante Tica en Izzyhut faut heppe. Sei finne de sneeuw en winner juis weuk. Ze gaan dan flokke happe. (Ooooh is dat wekker?)
En ze renne door de tuin. Ze finne kraaksneeuw weuk hihihi

Oooh oom Dopey en Moby wille ook wat segge.
Hij fin het niet weuk. Ooooh wag… hij fin hut wel weuk. (Ooooh isse het nau wel offe nie weuk. Moppermopper) hij fin het weuk om assie buite is om dan fanne buite aan te kome renne en dan assie binne is te gaan glije oofer de floer.(hihihi weuk)
Oom Moby isse de waaste. Hij was heeel lang een swerfkater.(sjielig he?) Hij fin de kauw niet so erg. Hij lig het luefs buite te sjape. Maar hij gaat tog inne afont weer fijn bij de annere katten in huis.
Ooooooh watte mooie furrhaale. Damk uwes awemaal hoor foor de meedewerking

winterWijser

Nau… ikke ben een hoop wijser geworte. Ik seg sgaf de winter af!!! Want niemant fin hut weuk. Iedeween betank foor uwes meewerking.

Dit was het foor dese keer
Ik sluit af met een dikke koes
Foor me MamsieLoes.

Toedeledokie

Dorus