Category Archives: Loesje

Loesje vertelt over onse soomervakanzie…

soomervakanzie

Lieve allemaal vandaag op mij eigen Loesjesdag wil ik u iets meer fertelle over onse soomervakanzie. Mij vrouw heb mij eigen fertel, Loes jou soomer is foorbij. Daar sta jij dan met jou bek fol met jou tande.

Dan mag jij blij zijn dat jou dokter al jou tande heb getrokke. Dattie daar geen last van heb. Soms is leefe moeiluk, soms is leefe ingewikkeld. Dattie het nie kan folge en jou kop raak door de war. Bijfoorbeeld assie heel feel reege heb, dat jou waater met jou bak en al uit jou lucht fal en jou vrouw zeg Loes het is nu soomer. Ik zeg u eerluk, mij kop snap er niks van. Mij verkering Bert lig iedere dag op ze fensterbank en hij weet alles van ze zon. Maar hij zeg ook, Loes soms val jou zon in jou water en hebbie er niks meer aan. Dan hoefie assie het aan mij eigen fraag, nie op jou vakanzie te gaan. Jij loop jou heele dag met jou natte vagt, dat moetie nie wille.

Onze vakanzie

Maar er was meer, mij vrouw heb mij eigen op ze hoogte gehouwe van mevrouw Coorona. Jij denk zij is nu wel trug naa Sjienaa maar zij heb ons zofeel dwars geseete. Mij vrouw zeg, Loes jij hoef nie op jou vakanzie te gaan want jij mag nerges nie in.
soomervakansieU weet iedere jaar ga mij Doorie en ik van mij eigen op onse vakanzie weeges ze opfoeding. Maar assie nerges nie in mag dan kan jij beeter in jou denkpaal blijfe ligge. Jij wil jou jonge tog iets fertelle en laate zien. Foorige jaar heb wij Amserdam gesien maar wij was nog lang nie klaar. Misschien heb u nog herinnerdinge aan onse vakanzie? Dattie nog weet dat mij Doorie mij eigen mij oore van mij kop seur foor ze baanaane-eis. En foordat jij er errug in heb zit jij in jou bar in Amserdam waar jou baanaane jou daglicht nie kan ferdraage. Het was mij schrik van onse vakanzie maar mij jonge weet nu, jij kan beeter nie oferal somaar naar binne gaan. Jij weet nie wat jou eigen oferkom en van mij eigen ben ik een nette poesedame die al heel feel jaare verkering heb.

Soomer

Het was ook onse moeilukke soomer van onse vriendjes. U weet assie onse Hoedjessjoow heb gesien, feel van onse vriendjes ging ofer ze Reegeboogbrug. Dan hebbie geen zin om op jou vakanzie te gaan. Jij heb respek. Jij ga niet met jou poote uit jou flauwerpauweraauwtoo hange assie weet jou vriendjes heb ferdriet. En jij ga nie jou makkareele grille in slelei van geluk assie weet, iedereen heb het nu moeiluk.
Assie Moeder ben van al jou Sterre hebbie wel iets beeter te doen. Jij ben er foor jou vriendjes en jij leer jou Doorie dattie respek moet hebbe en geduld. Jij besta nie alleen foor jou eigen en jou vakanzie loop nie weg. En assie wel wegloop dan is jou vakanzie jou aandacht nie waard. Vakanzie is luukse en het is ekstra en mij Doorie kan erfan leere. Maar het hoef nie.

Ferrassing

Toen kwam tog onse dag dat mij Doorie mij eigen heb ofertuig. Wij ga ook deze jaar weer op onse vakanzie en het is folgende week. Jij kannie nee blijfe meeoowe. Alles is weer soomervakansieoope heb mij vrouw mij eigen fertel en er is iets met jou koode op jou teelefoon. Dat moet ik nog uitsoeke want jij moet jou eigen teegeswoordig goed foorbereide assie op jou vakanzie wil. Jij ga niemeer als jou eigen, jij ga als jou koode.
Waar wij naar toe gaan is onse ferrassing maar u mag wel weete, Amserdam heb ook feel meegemaak en zij heb wel ze lekkerse sMekdonnals. Jij moet alles meeneeme in jou oferweeging en ik zeg u eerluk. Buite onse land hoef nie foor mij eigen. Mij hart foel ze eigen nie prettig assie te fer van mij Bert ze fensterbank is. Jij wil tog kontak houwe met jou hart, anders foel ik mij eigen ferloore. En vakanzie heb tog al stres foor mij eigen want jij wor uit jou denkpaal gerukt en jij doe andere dinge dan gewoon. Hoop dat mij viskraam wel oope is en dat mij garnaaalebestelling in mij Doorie ze auwtoo pas. Dattie tog rust heb in jou kop.
Misschien wil u ons folgende week folge, onse vakanzie is nu onse herfsvakanzie en wij fertrek dinsdag twaalf oktoober. U ben allemaal van mij hart welkom om via mij Bert ze website of onse Feesboek met onse vakanzie mee te reise. Het is aamuusement en informaatief. En dit was ook mij pee-er want die moet jij wel maake.

Herfsvakanzieblog Loesje en Dorus
Van 12 oktoober tot en met 15 oktoober 2021
Op mij verkering Huiskater Bert ze website

Mij Doorie ze Feesboek: Balkonkater Dorus Katrien
En mij eigen Feesboek: Loesje Huispoes

Dank u wel

Loesje vertelt over als jou ze vrouw vakanzie heb…

vakanzie 

Lieve allemaal hier ben ik weer op mij eigen Loesjesdag en ik wil u eerst fertelle dat ik weer mij eigen ben. Na mij Hoedjessjoow heb ik heel feel bij moete koome. Ik zeg u eerluk, ik was zofeel moe in mij kop en mij poote.

Jij denk dattie Makkaraaale eet en Garneeele, alles in jou kop zit in ze war. En jij wil jou heele tijd hoedjes maake maar jou Hoedjessjoow is foorbij. Mij vrouw zeg Loes jij heb afkikferschijnsel, maar ik heb geen kik gegeefe dus u hoef ze eigen geen zorg te maake. Maar jij moet wel wenne aan jou leefe assie zofeel druk beezig ben gewees. Jij kom langzaam weer in jou leefe van jou alledag. Mij zorg foor mij broer Oopa Floris ga alteit door. Jij kan nog zofeel hoedjes maake, jou hoedje teege deemenzie heb nog nooit iemand kunne maake. Dan moet jij weer leefe in jou eigen ree-aa-lie-teit. Als alles weer gewoon is in jou leefe weet jij, jou gewoone leefe is jou beste leefe. Dattie thuis ben in jou huis met jou vrouw, Oopa Floris en jou Zusje. Dat jou visboer ferse makkareele kom brenge en ook ze tonijn en ze zaagvis. Jou rust kom trug in jou kop, jij kan tefreede trugkijke.

Geniete

Dan kom jou vrouw thuis en zij zeg, Loes raad eens wat wij heb? Toen had ik wel mij hoop gefestig op ferse paaling, soms hebbie dat. Maar mij vrouw zeg, Loes het kannie swemme en jij kan het nie eete. Dan hou jij wel jou hart vast in jou buik. Assie het nie kan eete wat moet jij er dan mee van jou eigen? Mij vrouw zeg Loes, lieve Loes wij heb vakanzie! Toen begon Oopa Floris heel hard te krijse van ze eigen ofer ze vakanziewerk. Maar mij vrouw zeg, Oopa assie vakanzie heb dan hoef jij nie te werke. Maar hij begrijp er niks van, ik zeg u eerluk toen heb ik heel feel moete Mantelzorge. Deemenzie heb nooit vakanzie.
vakanzieMij vrouw zeg wij ga heerluk geniete en wij doe het rustig aan. Geniete vin ik fijn en rustig aan is mij hobbie. Toen heb ik heel lang op mij vrouw ze schoot geslaape, assie vakanzie heb dan hebbie jou vrouw foor jou eigen. Dan is jou vrouw heel feel thuis en jij ben Saame. Mij vrouw zeg Loes wij heb geen verre reis noodig, wij heb elkaar. Assie zoies moois hoor dan kan jou vakanzie beginne.

Gesinsuitbreidsel

Soms ga mij vrouw wel ze dagje weg, bijfoorbeeld met mij Oom Peter. Hij is mij oom en hij is mij vrouw ze broer maar hij heb geen deemenzie. Mij vrouw heb mij eigen geleerd, nie iedere broer heb deemenzie. Selluf wis ik het nie want assie Mantelpoes ben weet jij niet beeter dan dat jou broer deemenzie heb. Mij oom Peter is belangrijk foor mij vrouw, assie zolang saamewoon weet jij dat. En zij zijn ook famielie, dan hoor jij ook saame. Mij oom Peter ree-aa-geer elke week op mij letters, wij heb onse eigen band. Ferder bemoei ik mij eigen er nie mee. Jij kannie alles bijhouwe, mensedinge zijn foor mij vrouw. In mij hart kan ik foele, het is mij vrouw ze geluk. Meer hoef jij assie poes ben nie te weete. Als jou vrouw blij is kan jij rustig slaape.
Maar pas kwam mij vrouw thuis en zij was met mij oom Peter weg gewees. Zij zeg Loes nu vakanziemoet jij toch eefe uit jou denkpaal koome. En Zusje kwam ook aangerend, zij is heel feel niewsgierig. Mij vrouw zeg kijk wij heb gesinsuitbreidsel en mij hart kwam bijna uit mij buik naar buite van mij schrik. Jij moet er tog nie aan denke dat jou huis nóg drukker wor. Maar mij vrouw zeg Loes geen paaniek en zij zeg, ik heb zo een mooie kaadoo gekreege. Zij heb ze kaadoo op onse taafel gezet en u kan het op mij footoo zien. Ik zeg u eerluk, ik moes er tog aan wenne. Maar mij vrouw zeg zij eet geen tonijn en ook geen kaabeljouw. Toen heb ik foor mij vrouw ze plesier gepooseer bij onse gesinsuitbreidsel en ook foor mij oom Peter. Assie Saamewoon moet jij neeme en jij geef. Gelukkig had mij vrouw ook lekkers foor ons allemaal meegebracht en het kwam uit Belsie. Mij vrouw heb ze heele afond gezonge van dattie zofeel blij was met ze kaadoo, gelukkig had wij Belsiese tonijn.

Saame

Nu heb mij vrouw dus vakanzie en zij zeg, Loes vakanzie is foorbij foordat jij er errug in heb. Daar weet ik ferder niks van, assie het mij eigen fraag duur iedere dag eefe lang. Als poes weet jij dat want jij doe elke dag jou eigen ding, jou roetiene. Soms slaap ik wel langer want mij meening is, assie lekker lig moet jij nie opstaan.
vakanzieMij vrouw heb nu vakanzie en zij kan mij paaling ook koome brenge. Maar ik vin wel als mij vrouw vakanzie heb is mij leefe fijner. Dattie weet, jij ben Saame. Soms lig wij ook allemaal te slaape, mij vrouw zeg Loes het hoor bij vakanzie. Dattie tijd heb foor niks, mij vrouw zeg dattie ook moet bijkoome. Selluf weet ik nie presies waarfan maar zij bedoel het wel goed. Zij zeg Loes het is net als met jou Hoedjessjoow. Jij werk er jou heele lange tijd aan en daarna ben jij moe. Misschien heb mij vrouw ook wel Makkaraaale in ze kop en dattie niemeer op ze poote kan staan. Daarom ga ik nu iedere dag bij mij vrouw op ze schoot ligge en ik doe kopjes geefe en spinne. Mij vrouw vin spinne fijn, zij wor er blij van in ze hart. Zij zeg, Loes jij mag mij heele vakanzie spinne want een fijner gefoel is er nie. Hoop wel dattie dan nog iets van mij Belsiese tonijn ofer heb want spinne met jou leege buik dat moetie nie wille.

Loesje

Floris vertelt over vroeger… mijn boddie!

boddie

Hallo piepeltjes hier ben ik weer, Oopa Floris.
Kennen jullie mij?
Ik ben de Lijon King!
Echt wel. hebben jullie mij gezien?
Ik was ergens, uhm vraag me niet waar.
Loes waar was ik?
Waar?
Hoedjessjoow?
Daar kom ik nooit! Ik ken geen hoedjes.
Ooh ken ik die wel, dan ken ik ze wel. Whaaa haaaa.
Ik ben Oopa Hoed en ik was erbij.
Samen met…
Hee ik weet het wel, ik ben niet gek.
Ik was samen met mijn makker.
Stoere mannen onder elkaar.
Die met die stok, Loes hoe heet die stok?
Karel? Kees?
Wat Stokkie Stefan.
Keigaaf.
Haai makker Stok van Stefan.
Ik ben Oopa Floris en ik ben de LIJON KING.
Ik ga krijse, ik ga brullen als een…
Uhm…
Zoiets ja!

boddieHaai piepel of de piepeltjes ik ben weer wakker.
Waar was ik gebleven?
Juist ja, gewoon hier.
Whaaa haaa, nou even uitvinden waar hier is?
Nou ja, hee maakt helemaal niks uit.
Loes zegt dat ik jullie iets moet vertellen over vroeger?
Waarom moet ik iets vertellen over vroeger?
Omdat vroeger belangrijk is.
Hee ik ben misschien een ouwe knar maar ik weet alles nog.
En ik had een lijf! Whoooooooow!
Ik was me toch een partij atleeties, daar lusten die, hoe heten die dingen, geen brood van.
Als ik door de struiken ritselde dan gingen de poesedames al klaar zitten.
Voor het raam, op de schutting, in de tuin, maakt mij ook helemaal niks uit.
Ik wist ze overal te vinden. Hee en samen plezier maken.
Dan liet ik mijn gespierde katerlijf zien.
Iedereen in katzwijm, echt wel!
Een Lijon King was ik!
Loes ik ben de LIJON KING!
De KING OF ROCK AND ROLL!
LOES
Wat? verder dromen…?
Ik ben keiwakker. Ik ga op avontuur, de struiken in.
Ik ga… ik ga… mijn boddie sjoowen. De dames wachten.
Nee, geen hoedjes!
Ik wil geen hoedjes!
Ik wil mijn boddie!
Loes hellup, waar is mijn boddie?
LOES MIJN BODDIE???
Wat, aan mijn lijf?
Ik snap er toch niks meer van.
Ik ben moe, keimoe.
Mijn boddie is oud, alles kraakt!
Maar ik ben de Lijon King, echt wel.
Ech wel, toch?
Ja ja ik ga al slapen.
Ik ben… rock en… weet ik veel.

Haai piepeltjes iedereen wakker!
Ik wel, ik ben Keiwakker.
Wacht, mijn vrouw roept iets.
Foto? Foto van vroeger!
boddieKeigaaf! Iets met een foto van vroeger.
Toen ik nog een boddie had om U tegen te zeggen.
Whaa haaa, iedereen kijken hè.
Hee ik spat van het scherm, ik ben Oopa Rock and Roll.
Ooh ze doet er ook een foto bij van nu.
Luister allemaal.
Ik heb nog steeds een boddie om door een… huppeldepup te halen.
Alleen mijn kop wil niet meer.
Maar daar zie je niks van whaaa haaa.
Hoezo ouwer?
Wat nou ouwer? Ik ben een jonge God!
Die is gek, ik oud!
Loes, LOES?
Waar ben ik?
Ik weet het niet meer…
Hellep!
Ik kan niet meer op…  Loes ik kan niet meer op?
Ophouwen…!

Ruim jij het even op…

Toedeledokie

Loesje kijk trug op onse Hoedjessjoow 

Hoedjessjoow 

Lieve allemaal hier ben ik weer van mij eigen op Loesjesdag. Hoop dattie allemaal ben bijgekoome van onse Hoedjessjoow. Het was zo een groote eefenement, dan hebbie wel jou tijd noodig foor ferwerke van al jou emoozie.

Stiks

Hoedjessjoow Ik zeg u eerluk, mij buik heb op zo een mooment zofeel begeerte foor mij garnaaale en mij ketnipwein. Jij wil jou eigen wel jou stuk uit jou vagt drinke maar mij vrouw zeg, Loes jij moet jou eigen gedraage. Jij heb verkering en jij heb jou foorbeeld-funkzie. Gelukkig heb ik wel mij enersjiestiks van mevrouw Maria, zij stuur mij zo een lieve ferrassing want zij zeg ook. Loes jij moet sterk blijfe op jou poote en in jou kop. Dan wor jou hart wel geraak assie zoies liefs krijg. Dank u wel lieve mevrouw Maria en Muppet, mij buik heb erfan genoote en Oopa Floris heb er ook van ge-eete. Mij Zusje lus alleen brokke, zij heb ze eigen foorkeur. Maar het heb mij gestiemuuleer om door te gaan want ik moet u wel bekenne, het was mij grooste klus van mij leefe.

Kontak maak

Er kom feel bij kijke assie zo een groote eefenement orgaanieseer. Jij ben er maande mee beesig. Van mij eigen weet ik nie hoelang maande is maar jij kom op jou punt dattie denk: van mij eigen ben ik al mij heele leefe beezig. En assie Moeder ben van al jou Sterre mag jij het zo foele. Mij vrouw zeg alteit, Loes jij ben foor jou Moeder zijn van jou Sterre geboore. Mij vrouw ken mij eigen zofeel goed, zij ken mij hart. En daarom beteeken onse Hoedjessjoow Hoedjessjoow feel foor mij eigen. Jij wil jou Sterrevriendjes eere en jij hoop dat iedereen ze eigen Saame kan foele. Dattie kontak kan maake met ze hart.
Sterrevriendjes zijn onse vriendjes foor alteit en op Hoedjesdag kom iedereen Saame. Deze jaar heb wij nog meer vriendjes gezien dan onse andere jaar. Iedereen wil toch zwaaie met ze mooise Hoedje op. Dan moetie jou taak goed ferdeele want anners loop jou heele Hoedjessjoow in jou soep. En u mag van mij eigen weete, niemand wil ze Hoedje draage en dattie soepstengels aan ze oor foel plakke. Mij Bert heb op ze fensterbank geleege foor onse kontroole op afstand en hij is ze groote katerman achter onse pee-er. Mij Doorie help ze Mamsie met passe van al mij Hoedjes. Hij breng garnaaale mee en hij doe helpe met alle ree-akzies tijdes onse sjoow. Selluf doe ik alle Hoedjes maake en ik doe ook preeseteere. Dan moet jij er ree-pree-se-taa-tief uitzien.

Feranwoordelukheid

Maar jij kan nog sofeel liefde stoppe in jou sjoow, er ga ook dinge ferkeerd. Jij kannie alles foorkoome want jij ben maar één poes. Selluf had ik mij grooste schrik foor mij tegnies en dattie bijfoorbeeld geen ferbinning heb. Jou Hoedjes heb geen Wiefie van ze eigen en selluf heb ik geen ferstand van tegnies. Maar tegnies heb wij geen probleem gehad. Daar ben ik wel heel feel blij om. Assie geen ferbinning kan maake met jou Sterrevriendjes bennie nergus. Maar ik zeg u eerluk, selluf heb ik wel mij eigen foutjes gemaak. Assie zoies orgaanieseer moet jij ook jou foute toegeefe. Bijfoorbeeld Wiske, hij is een meisjeswoef en van mij eigen wis ik het nie. Jij kan wel denke iedereen is gemberneutraal maar assie een meisje ben dan willie graag jou meisje zijn.
Max en Moos heb ze eigen ferslaape, als Moeder van alle Sterre moet jij jou feranwoordelukheid neeme en folgende keer moet jij harder roepe. Tjessi was ongemerk op ze plek van Gijsje gaan ligge en toen is zij zo op ze footoo gegaan. Jonge poesemeide zijn seeniejorpoesedames soms te snel af. Jij doe er niks aan. Maar ik zeg u eerluk, jij zou het liefs jou emoozie van ferdriet hierofer in jou ketnipwein gooie. Maar jij moet jou fergissing in jou oog durfe kijke en sorrie zegge. Van mij eigen weet ik in al mij liefde ga ook welees iets mis, daar moet jij nie foor wegloope.

Mij hart

Hoop dattie tog allemaal genoote heb. Sommige vriendjes heb foor ze eerse keer meegedaan. Noameisje en Kever, zij heb het wel zofeel goed gedaan. Mij hart is er blij van. Misschien heb u ook wel gezien dat mij kleinbeebie Faaletienooo ook mee heb gedaan. Ze Hoedjessjoow pappas Jiekie en mij Doorie foed ze jonge met lief zijn op. Maar zij heb andere norm en waard zijn als dattie seeniejor ben. Jij schrik wel assie zie dat jou jonges gengsterhoedjes draag en Faaletienooo is ze kleine boef. Jij fraag jou eigen af, waar ga het heen met ze jeug van teegeswoordig? Maar ik zeg u eerluk. Na onse sjoow heb ik mij heele afond op mij denkpaal gehange. Mij vrouw heb mij makkareele gebracht van mij visboer want mij garnaaale was al op. Mij kop kon niemeer denke van zofeel Hoedjes en mij poote kon mij buik niemeer draage. Maar in mij hart was mij feesje van Saame en Sterre. Dattie foel het is goed. Wattie maak met al jou liefde blijf alteit in jou hart. Net als onse Sterrevriendjes.
Dank u wel naames mij verkering Huiskater Bert, mij Doorie en mij eigen. En ook foor al u hartferwarmende ree-akzies. Mij hart is er stil van…

Loesje

Hoe de Hoedjesshow gisteren was

hoedjessjow
Gisteren was de Hoedjessjow van mijn verkering Loesje en Dorus hielp haar mee. De fotoos staan nog steeds op haar Feesboek. Als u het wilt zien, moet u zelf ook feesboek hebben. Hoe was het?

Sterrevriendjes

Het was heel mooi. En ook droefig. Iedereen was er en toen hadden we steun aan elkaar want we snappen allemaal wat het is als een vriendje over de Regenboogbrug gaat. De bovenste footoo was voor de Sterrevriendjes die pas zijn vertrokken en Loes zei daarbij:
‘Hier nog één keer al onse Sterrevriendjes van deze jaar, dag lieve allemaal van onse hart. Wij ga jullie nooit nie fergeete en jullie hoor bij ons, foor alteit.
Iedereen zwaai, hoop dattie ons foel in jullie hart.’

Echt waar mijn poot deed pijn van het zwaaien, ook omdat ik grote brede voorpoote heb, en als ik die steeds moet optille dat is best moeilijk.
Maar het moest.
Wegens dat er de Sterrevriendjes waren.
En ik wilde zwaaien, wegens dat de Sterrevriendjes moeten weten dat wij hier ze niet vergeten. Dat is belangrijk. Ook voor hun want al zijn ze niet meer op aarde, ze zijn er nog wel alleen ergens anders. Hoe het eruitziet achter de Regenboogbrug dat snap je pas als je er bent, eerder niet.

Emo

Tim, Catoo, Katrientje, Bart, Jamie

Toen Tim (helemaal links op de footoo) kwam werd mijn vrouw emo wegens dat Tim de kater was die hier voor mij woonde. Loesje snapte het: “Oooh deze is foor zofeel harte moeiluk. Onse prinses Katrientje met ze zus Catoo. Prinses Katrientje eer wij speesiejaal want wij draag onse Hoedjessjoow iedere jaar op aan haar van ze eigen. Mij lieve broer Bart en mij zus Jamie, wij mis jullie foor alteit in onse hart en de katerman die foor mij Bert bij mevrouw Bert woonde, Tim. Zij woon foor alteit in onse hart en wij zwaai naar jullie.”

De Hoedjesshow duurde lang en dat was best fijn wegens dat er zoveel Sterrevriendjes zijn aan wie we kunnen denken. Er waren koneinen en honden en katten en ik weet niet wat allemaal nog meer. Dat is het mooie van vrienden: het maakt niet uit wat je bent als je een vriend bent.

Leeftijd

Mijn vrouw vroeg of ik nog wist wat Bolle altijd zei en ik wist het nog. Dat je leeftijd je tijd van leefe is en op een dag is die tijd op. Zo gaat het.
Ik wil er nog heel lang blijfe en ik doe mijn leefe per dag en vandaag heb ik zon dus vandaag ga ik van mijn leefe genieten.