Category Archives: Loesje

Loesje vertelt over onse Hoedjessjoow 

Hoedjessjoow 
Mij vrouw heb mij eigen fertel dat mij jaar alweer in maart is. Als seeniejorpoes heb ik geen ferstand van maart. Dus jij denk, jij kan rustig ferder slaape en droome van jou katerman. Maar jij kan wel geen ferstand hebbe van maart, als jou vrouw ze punt wil maake dan heb slaape geen zin meer.

Hartroep

Jij krijg hele ferhaale ofer lente en hoedjes en… Toen begon mij hart zofeel hard te slaan, dan weet jij genoeg. Jij moet eerst makkareele en garnaaale eete want jou hart klop in jou buik. Ik zeg u eerluk, mij vrouw was nog midde in ze ferhaal maar soms kan jij gewoon jou oor sluite. Jij moet eerst uitbuike en dan kan jou kop weer op gang koome. Jij slaap nooit zo goed als na seefe makkareele en jou pot vol garnaaale. Assie wakker wor is jou huis weer rustig en kan jij tot jou eigen koome. Jij zie inees oferal hoedjes en dan weet jij wel hoe laat jij leef. Daar hebbie maart nie foor noodig, jij foel jou tijd kom uit jou hart. Als jou hart jou eigen roep moet jij luissere. Mij erfaring is, jou hartroep mag jij nooit ferwaarloose.

Ons eefenement

Maar nie alleen mij hart heb mij eigen wakker geschud, ook mij Doorie. Hij zeg mamsie bennie er klaar foor? Jij denk jou jonge kom jou garnaaale brenge maar mij Doorie zeg, Mam het is maart! Jou jeug van teegeswoordig heb alles meteen in ze gaate. Offie nou Hoedjessjoow maart heb of ze andere jaar, maak ze jeug niks uit. Selluf heb ik nog mij foorsichtig zijn weeges het fierus maar assie jong ben wil jij akzie. Dan hebbie genoeg van jou maatreegel en jij wil jou leefe trug. Jij wil dattie elke dag op jou balkon kan en nog feel meer waar jij als seeniejorpoes geen snorhaar meer van begrijp.
Maar er is één ding waar jij, ook al bennie seeniejorpoes, nie omheen kan. Het is onse eefenement van het jaar en het is onse Hoedjessjoow. Jij droom nie foor niks van hoedjes vol met kaafiejaar, jij weet iedere droom heb ze eigen beteekenis. Maar jij weet ook, jou leefe zit vol met ze maatreegel van het fierus. In mij hart foel ik mij eigen ook onseeker. Iedereen loop met ze kapje foor ze bek, ga jij dan nog wel jou hoedje opzette. Blijf er dan nog wel iets van jou eigen ofer? Of moet wij deze jaar onse sjoow doen met onse bekkapjes. Jij denk er toch ofer na…

Zofeel emoozie

Maar eigenluk wil jij maar één ding. Jij wil jou sterre vriendjes ze dag van ze Reegeboog geefe. Dat iedereen aan ze denk en ze mooiste hoedje opzet. Want onse Hoedjessjoow heb al feel meegemaak. Toen mij hartjesdinnetje prinses Katrientje en mij beebie Poppy ofer ze Hoedjessjoow Reegeboogbrug ging, heb wij onse Hoedjessjoow in ze leefe geroepe. Daarna heb wij nog zofeel meer vriendjes ferloore. Dan foel jij ferdriet en gemis.
Foorig jaar heb zofeel emoozie gehad. Onse groote vriend, mij buikmaatje Bolle wer onferwachs een ster. Het was een  paar daage foor onse Hoedjessjoow. Ik zeg u eerluk, toen heb ik alles van mij zeil bij moete zette om mij Hoedjes nie te ferlieze. Maar jij moet door en toen heb wij allemaal saame zo een mooie eerbetoon gebracht aan Bolle, maar ook aan al onse annere sterre vriendjes. In  mij hart ben ik nog stees zofeel trots op iedereen foor zo een mooi gebaar van saame. Waar jij ben maak nie uit want liefde woon in jou hart.
Onse Hoedjessjoow maak liefde foor onse sterre vriendjes tasbaar. En daar heb mevrouw Coorona niks ofer te zegge van ze maatreegel. Dus als iedereen wil maak wij ook deze jaar weer onse eigen Hoedjessjoow. Dan breng wij saame onse hoedje van liefde naar onse sterre vriendjes.

Naadenke

Misschien denk u wel waarom kom Loes hier nu al mee? De Hoedjessjoow is pas assie Hoedjessjoow Prinse en Prinsessedag heb. Maar mij erfaring is, assie zo een groote eefenement orgaaniseer moet jij op jou tijd beginne. Zofeel Hoedjes maake heb zofeel tijd noodig. Daarom ga mij Doorie en mij eigen binnekort onse oproep plaatse. Dus u hoef nu nog niks te doen van u eigen. Misschien kannie wel naadenke offie mee wil doen want dat is belangrijk.
Onse sterre vriendjes wil u graag zien en dattie saame kan zijn met de ster van u hart. Of dattie alleen maar wil zwaaie met u hoedje, alles kan. Iedereen is welkom. Offie paard ben of kaafieja, iedereen krijg ze eigen hoedje van liefde. In mij hart foel ik mij entoesjas zijn foor zo een mooie dag. Het is speesiejaal want assie saame kan zijn met u sterre vriendje, sta u weereld eeve stil. Dan klop u hart met liefdessterretjes en daar doe wij het foor. Foor zo een biesonder gefoel in u hart.

Loesje

Loesje vertelt over assie iemand belangrijk vin…

Soms weet jij nie zo goed hoe jij jou verhaal moet beginne want er leef zofeel in jou kop en in jou hart. U weet van mij eigen ben ik gefoelig van mij natuur en ik doe ook feel denke ofer dinge van mij leefe.

Tegnies

belangrijkMij vrouw geef mij kompjuutertijd want assie jou eigen feesboek heb dan hebbie ook jou ferplichting. Jij kannie ferwachte dat jou vrouw alles foor jou eigen opknap, jij moet selluf ook jou poot uitsteeke. Maar assie op jou feesboek zit kom jij dinge teege van jou vriendjes en soms wor jij geraak in jou hart. Bijfoorbeeld toen mij verkering Bert mij eigen geen meel stuurde van ze website. Jou hart ga heel snel kloppe want jij schrik van jou gemis.
Toen heb ik mij Bert gefraag of alles goed was met ze eigen, want ik foelde zofeel zorg in mij hart. Maar mij Bert had probleeme met ze tegnies en jij kan nog zofeel verkering hebbe. Teege tegnies kan jij niks doen. Dan moet jij wachte en jij moet jou verkering steune. Jou verkering heb er niks aan assie als huispoes ga zitte zeurmauwe. Ik zeg u eerluk, in mij hart foel ik mij Bert assie het moeiluk heb. Jij denk er toch aan. Mij vrouw heb mij eigen saardiene gegeefe foor mij spanning want mij buik heb geen boodschap aan tegnies. Dan is mij denke rustig en mij Bert heb ze tegnies gemaak. Dat is belangrijk want niemand wil mij Bert misse. Toen heb ik van mij trots zijn mij zallum ook nog weggewerk. Mij Bert sliep toen al.

Ze schuldklier

Mij vriend Bjarne van de Bende van ses moes naar ze dokter. Hij heb groonies aan ze schuldklier. Dan hebbie spanning want jij weet nie wat jou dokter ga zegge. Bjarne is mij rustige vriend van de bende maar hij ferdien ook aandacht. Hij heb pas ze operazie gehad belangrijken mij erfaring is dan kan jij wel ekstra knuffels gebruike. Jij heb aandacht noodig en dat jou vriendjes aan jou eigen denke. Daar bennie ook vriendjes foor. Jij kan alleen maar hoope dat ze dokter lief is foor Bjarne en ook foor ze vrouw. Want assie naar jou dokter moet heb jou vrouw ook stress. Jij sta er nie alteit bij stil maar jou mense foel het ook in ze hart. Zij ga ook liefer na ze visboer dan naar jou dokter. Maar mij vrouw zeg, Loes soms moet jij wel. Gezond is belangrijk en soms is gezond moeiluk. Dan hebbie hulp noodig en hoe jij het ook wen of keer, jou dokter geef jou hulp.
Toen heb ik heel lang op mij denkpaal zitte staare. Dattie in jou hart foel, misschien heb jou vrouw wel ze gelijk maar jou kop wil het nie weete. Mij vrouw zeg Loes, eigenwijs heb ook ze wijse kante. Dan kan jij beeter blijfe staare en jou wijste zijn! Lieve Bjarne jij moet weete, wij denk allemaal aan jou. Jij tel zofeel mee in onse hart.

Geroepe

Zondag hebbie misschien wel geleeze van Kever ze groote afontuur. Ik zeg u eerluk, mij hart heb zofeel schrik gehad. Jij wil er nie ofer nadenke als jou vriend nie thuis kom assie buite heb zitte tettere. Dan bennie zofeel ongerus en jij fraag jou eigen af, ken Kever ze weg wel in ze tuin? Hebbie genoeg kouwstiks meegenoome want jou buik fraag er toch om? En jij denk aan ze mense want waar moet zij nou ze kouwstiks neerlegge? Jij heb zofeel fraage belangrijkmaar jij krijg er jou antwoord nie op. Toen ben ik op mij balkon gaan zitte, boofe op mij taafel. En u geloof mij eigen misschien nie maar ik heb heel hard Meeooow geroepe. Mij vrouw schrok van mij akzie maar zij heb ze eigen er nie mee bemoei. Mij Meeooow was mij roep van mij ongerust zijn en het was foor Kever. Dattie naar ze huis moes gaan en dattie ze kouwstiks nie moet fergeete. En al ze vriendjes heb buite zitte roepe, ook ze vriendjes ofer de Reegeboogbrug. Maar jij heb er niks ofer te zegge, jij moet afwachte en jou hart piep en kraak. Jij wil nie dat jou vriend ferloore loop of dattie ze eigen ferstop. Kever heb zo een groote plek in onse harte feroover. Hij hoor erbij!
Gelukkig heb Kever onse Meeooow gehoord want hij heb ze weg trug naar ze mense gefonde. Toen liep mij traan ofer mij wang van mij emoozie want Kever heb ze eigen weg gekooze. En hij wil nu foor alteit bij ze mense zijn en bij ze kouwstiks. Hij vinnut selluf ook belangrijk. Geluk heb ze eigen erfaring noodig, dan weet jij beeter waar jij moet zijn.

Naar Freek

Maar soms denk jij dattie alles heb gehad en dan sta jou hart weer eeve stil. Het ga ofer mij dinnetje Trudy, zij woon in ze asiel. Mevrouw Bram zorg foor haar. Trudy heb selluf fertel op ze feesboek dat ze gezond niemeer zo goed is. Ze gezond is nu zo ziek is dattie niemeer beeter kan worre. Maar Trudy geef er niks om, zij zeg dattie geniet van ze eete en van ze buik. Dan ben jij wel zofeel ferstannig van jou eigen. Assie gewoon geniet van jou makkareele en jou tonijn heb jou gezond er niks ofer te zegge. Wij kan allemaal nog zófeel leere van Trudy, zij laat ze eigen nie op ze kop zitte. Zij blijf poosietief en zij blijf gewoon ze eigen. Misschien wil u allemaal aan Trudy denke en dattie nog heel veel mag geniete van ze zallum, makkareele en ze tonijn.
Trudy zeg selluf dattie pas naar Freek ga als ze saardiene niemeer smaake. Freek is Trudy ze grote liefde maar hij woon ofer ze Reegeboogbrug. Daar ga liefde alteit verder maar Trudy neem ze eigen tijd. Mij erfaring is dat assie jou eigen tijd neem alles op ze plek terecht kom. Lieve Trudy, van mij hart wil ik jou zegge. Wij denk allemaal aan jou eigen en wij stuur jou knuffels van onse hart. Hoop dattie nog heel lang bij ons allemaal blijf en bij mevrouw Bram. Hoop dattie foel, jij ben belangrijk…

Loesje

Loesje vertelt over assie in jou schaaduuw zit

schaaduuw
Deze week wil ik u fertelle ofer mij wiekent toen de zon kwam. Jij kan het bijna nie geloofe want foorige week froor mij poote nog aan mij ferwarming vast.

Schaaduw

Ik zeg u eerluk, toen kon ik mij balkon niemeer vinde want alles was wit. Jij steek jou kop naar buite en jij ren hard weg. Selluf houw ik alleen van mij zon, soms ga ik naar mij zon kijke op mij balkon. Dan ben ik eeve buitepoes want mij balkon lig nie in mij huis. Dat moet u wel weete zeg mij vrouw. In mij wiekent scheen mij zon en toen heb mij vrouw de deur van mij balkon oope gezet. Toen ben ik eeve buitepoes gewees. Mij vrouw zeg Loes jij was wel sessefeertig sentiemeeter buite. Maak mij niks uit, buite is buite. Ik heb bij mij deur gezeete want ik moes wenne aan mij staatus van assie inees buitepoes ben. En ik heb ook op mij taafel gezeete. Buite foel anders, buite ruik anders. Dan hebbie tijd noodig want jij ben geen kitten meer. Toen keek ik om mij heen en jij weet nie wattie zie. Jij zie jou eigen schaaduuw!

schaaduwOp jou balkon

Daar zit jij dan met jou eigen schaaduuw op jou balkon. Toen heb ik wel eeve mij oog uitgekeeke en ik heb ook dinge uitgeprobeer. Jij maak het nie iedere dag van jou leefe mee, dattie saame met jou schaaduuw op jou balkon zit. Het was mij ge-waar-wor-ding van mij eigen donkere kant. Dan moet jij toch eeve goed gaan zitte want misschien ga jij het nooit meer meemaake. Ik dee omhoog kijke of mij schaaduuw ook mij baardje heb. Maar die heb ik nie kunne ondekke. Ik dee alle kante op kijke en ik dee gaape. Jij probeer toch offie jou schaaduuw kan ferleide. Misschien kan jij jou eigen schaaduuw te snel af zijn? Maar dan moet jij wel aan jou eigen toegeefe. Jij ben seeniejorpoes, jij kan jou schaaduuw niemeer ferslaan. Jou schaaduuw folg al jou beweeging in jou eigen, traage tempo. Het is als jou leefe met het fierus,  alles sta stil. Jij kan naar jou eigen kijke maar jij kom nie fooruit. Jij ben in jou schaaduuw van jou leefe beland. Dan schrik jij wel van zofeel konfrontaazie.

Moes denken

schaaduwToen ben ik op mij denkpaal gaan zitte want ik moes denke. Ofer mij ge-waar-wor-ding van mij eigen schaaduuw. Jij schrik er toch van, ik zeg u eerluk. Ik kende mij eigen schaaduuw nog nie. Jij denk dattie alles van jou selluf ken assie seeniejorpoes ben. Maar jou donkere kant steek zomaar ze kop op in jou zon. Jij heb er nie om gefraag en jij heb ook nog nie kennis mee gemaak. Jou zon geef het jou kaadoo. Mij vrouw zeg Loes misschien probeer jou schaaduuw jou wel iets te fertelle? Waar zou mij schaaduuw mij eigen nou iets ofer kunne fertelle? Mij schaaduuw ken mij eigen heelemaal nie. Het is mij eerste konfrontaazie met mij schaaduuw. Mij schaaduuw heb ze eigen gewoon te gedraage. Straks begin mij schaaduuw ook nog ofer mij buik. Dat mij deur te klein is en mij buik er nie op pas. Mij schaaduuw is mij dokter nie!

Jou schaaduuw

schaaduwVan mij eigen hoop ik wel dat er nog meer zon ga koome. Dat ik mij schaaduuw beeter leer kenne en misschien hou mij schaaduuw ook van saardiene of van kaabeljouw? Dan kan ik kijke of mij schaaduuwvis net zo lekker smaak als mij vis van mij visboer. Mij vrouw zeg Loes jij kan ook oferdrijfe. Maar mij meening is;  jij kan beeter oferdrijfe met jou vis in jou bek, als dat jou schaaduuw oferdrijf met jou buik op jou balkondeur. Dan krijg jij alleen maar kommentaar en dat moetie nie wille. Misschien kan ik mij zon op mij hart laate schijne, dat mij schaaduuw dan liefde foel. Jou schaaduuw heb ook warmte noodig. Mij erfaring is, jij moet ook lief kunne zijn foor jou eigen. Assie nie lief ben foor jou eigen kannie nie ferwachte dat jou schaaduuw ze eigen wel lief gedraag. Zo is het wel van ze eigen. Nu ga ik slaape want mij schaaduuw moet uitbuike. Mij vrouw zeg, Loes jij ben zò lief foor jou eigen. Straks passie niemeer in jou eigen schaaduuw. Dan kan jij maar één ding doen, jou balkondeur fervange,

Loesje

Loesje vertelt ofer letters maken

letters

Deze week wil ik mij verhaal beginne met mij dank u wel en het is ook naames mij Bert. Dattie zondag bij onze Faaletijn ben gewees en dattie ons zofeel fijne ree-akzie heb gegeefe van u hart.

Verkering

Ik zeg u eerluk, selluf was ik onseeker. Jij maak jou ferrassing met jou katerman van jou hart en dan hebbie inees jou gehijm. Jij kan nie somaar fertelle wat jou ferrassing is. Misschien schrik Faaletijn dan zo errug van ze fertrouwe dattie zeg. Loes folgend jaar kom ik niemeer trug. Dat moetie nie wille want Faaletijn breng alleen maar liefde en mooie gefoeles. Dat is belangrijk want het leefe is nou moeiluk. Mij Bert heb het gezeg in onse lettersfoorwoord van onse ee-boek. U kan het naleeze assie wil.

Mij Bert zeg dat er feel moeilukke gefoeles zijn door het fierus en dattie dan iets heb om erges anders aan te denke.
U weet mij Bert is mij slimme katerman, wij heb nie foor niks al bijna vijf jaar verkering. Soms denk ik, mij Bert wor alleen maar slimmer. Misschien wor jij slimmer assie verkering heb? Daar moet ik nog beeter ofer naadenke foordat ik u mij erfaring fertel. Maar van mij eigen weet ik wel, assie erges anders aan denk krijg jij ook jou andere gefoel. Assie jou moeilijke letters makkelukke woorde laat maake, krijg jij jou andere gefoel in jou hart. Bijfoorbeeld, jij kan beeter denke aan jou ferse makkareele dan aan jou suure haaring. Alles begin in jou kop en jij kan selluf bepaale hoe jij jou letters neerzet!

Poosietief

Misschien denk u nu wel, heb Loes te lang op ze denkpaal geleege en is ze ofer ze eigen daatum geraak? Loes heb ze letters nog nooit goed neergezet, waar heb ze het ofer? Daar heb u wel u punt, maar van mij eigen heb ik mij eigen aal-faa-bet. Mij aal-faa-bet heb ze eigen poosietiefe letters, dat is belangrijk. Selluf denk ik, het fierus heb onse letters besmet. Jij zou er smetfrees van krijge, dat moetie nie wille. Mij vrouw zeg Loes jij ga weer oferdrijve, blijf jij wel met jou poote op jou grond. Hoe kan jij nou met jou poote op jou grond blijfe assie in jou denkpaal lig? Soms kan jij maar beeter jou eigen letters folge, dattie weet waar het ofer ga.
Belangrijk is wat mij Bert zeg want hij heb er op ze fensterbank ofer na zitte denke. Jij heb er niks aan om jou heele dag met jou fierus beezig te zijn. Jij heb toch ook jou leefe naast jou fierus.  Selluf denk ik nooit aan mij fierus, daar heb ik mij vrouw en mij dokter foor. Mij vrouw zeg Loes jij denk groonies maar aan één ding! Toen heb ze me wel niewsgierig gemaak want hoe kan mij vrouw nou weete waar ik van mij eigen aan denk? Daar heb ik wel mij hesses ofer gebrooke want jij wil het toch weete. Van mij spanning heb ik toen al mij kaabeljouw van mij visboer tot ze laaste letter weg gewerk. Spanning heb moeilukke letters.

Zondag

lettersMaar zondag was anders, zondag was mij mooiste dag van mij week. Assie saame met jou katerman zoies moois mag doen dan krijg jij selluf ook jou fijne gefoel. Dattie flinders foel van jou geluk ook al is jou moeilukke tijd nie meteen foorbij. Daar hebbie niks ofer te zegge maar jij kan aan andere dinge denke.  Assie Faaletijn op besoek krijg kan jou hart geraak worre.
Mij vrouw zeg, Faaletijn schiet soms met ze pijl en hij mis nooit. Selluf loop ik daar wel met mij boog omheen want pijle vin ik moeiluk. Jij weet nooit waar jou pijl heen ga, het is onfoorspelbaar. Mij Bert heb één keer ze pijl ferstuur, die heb ik toen wel gefange. Met mij hart. Jij weet nie wat jou eigen oferkom, maar als jou pijl kom dan moet jij die fange. Het was mij sprookje van mij leefe. U kan het allemaal leeze in onse ee-boek en u hart wor er misschien blij van. Dan ben u eeve in u andere weereld en dan kan u alle letters waater geefe. Jij heb er niks aan als jou letters ferlep zijn, daar kan jij geen mooi verhaal van maake. Onse verhaal is echt en het heb echte emoozie. Jij foel het door onse letters heen.

Liefde leeze

Wij heb geen feesje gegeefe deze keer van onse ee-boek. Misschien hebbie dat wel gemerk. Soms is jou ferrassing jou feesje! Jou letters zeg alles wat jij wil zegge. En ik zeg u eerluk, assie een feesje heb en jij drink tefeel van jou ketnipwein dan krijgie fertroebeling van jou letters. Jij wil jou liefde nie op jou spel zette foor jou fles wein. Assie jou eigen goed ken dan weet jij waar jou zwakke letters ligge, daar wil ik wel eerluk ofer zijn. Soms kan jij door jou fles ketnipwein ook anders denke in jou kop, bijfoorbeeld dattie nog een fles wil. Jou letters ferdrinke en jij kan jou boodschap niemeer duideluk maake. Dat moetie nie wille dan moetie jou eigen maatreegele neeme.
Zondag was onse dag van liefde, iedereen heb er nu behoefte aan. Misschien foel u ze eigen ferdrietig en heb u letters zwaar op u maag ligge? Misschien was u liefde fergeete door het fierus? Liefde mag u nooit fergeete daarom heb mij Bert en mij eigen onse ee-boek gemaak. Nu kan iedereen iedere dag van ze eigen jaar liefde leeze. Liefde geef andere gefoeles dan het fierus en het blijf foor alteit bestaan. Mij Bert heb het goed gezeg, liefde is anders. Liefde heb ze mooiste letters van mij hart.

mevrouw Kever van Bolle

lettersEn ik wil ook dank u wel zegge dattie allemaal u letters van u meeladres heb gestuur naar mij Bert. Het is biesonder. Heel soms kom jou letters op papier, dan hebbie jou boek. Mevrouw Kever van Bolle heb ons nu noodig. Assie allemaal u eigen meeladres stuur naar mij Bert dan krijg Bolle ze papiere boek. Bolle heb ze eigen leefeswerk. Letters van ze hart van ze leefe en ze liefde. Saame kan wij nu hierfoor zorge.
Assie u meeladres nog nie naar mij Bert heb opgestuur dan heb ik zofeel goed niews. U kan het nog doen.
Dank u wel.

huiskaterbert@xs4all.nl

Loesje

Ons Eboek Liefde is voor iedereen staat hier klik en lees