Category Archives: Loesje

Loesje vertelt over assie sterre zie…

sterren

Soms maak jij in één week van jou leefe zofeel mee dattie nie weet waar jij moet beginne. Dan is mij erfaring,  jij begin bij jou begin. Assie erreges anders begin raak jij van jou slag.

Ze eigen ster

Ik zeg u eerluk, mij week begon met zofeel ferdriet. Mij hart brak in duisend bolletjes. U weet mij lieve vriend Bolle ging ofer ze Reegeboogbrug. Ze leeftijd was inees op, daar doe jij niks aan. Maar jij vraag jou eigen wel af waar is ze leeftijd naar toe? Hij ging naar ze sterrendokter met ze graspiet in ze neus en hij kom terug met een pan in ze buik. Selluf kan ik daar met mij eigen ferstand nie bij. Jij wil het begrijpe maar jij foel alleen maar ferdriet. Jou vriend Bolle met ze mooie buik heb geen leeftijd meer want hij is nu ze eigen ster.
In mij wiekent heb ik veel emoozie gehad. Dattie traane ofer jou wang foel loope en jou snorhaar is nat. Mij vrouw heb mij troos gegeefe, maar zij heb selluf ook natte ooge. Soms is ferdriet zo groot dattie het wel moet deele. Dan is saame belangrijk.

Mij knop

Maar jij kannie bij jou pak neer gaan zitte. Mij vrouw zeg, Loes jij moet nu sterrek zijn. Jou Hoedjessjoow sta foor jou deur. Misschien kan u wel begrijpe, van mij eigen von ik het moeiluk. Assie zofeel emoozie heb dan hebbie eigenluk maar een réémedie, makkareele en garnaaale.
Mij Doorie heb tusse ze hoedjes door mij garnaaale zitte pelle. Dan heb mij jonge ook ze afleiding. Assie weer kracht in jou poote foel kan jij jou knop omzette. Maar ik zeg u in mij fertrouwe, het heb mij daage gekos om mij knop te vinde. Waar moet jij die zoeke assie zo in jou war ben? Dan bennie blij dattie zofeel leefeserfaring heb want jij ben seeniejor. Jij draai maar wat. Assie poosietief ben draai jij alteit jou leeve weer naar jou zon. Dan kan jij verder. En jij doe het ook foor jou vriend Bolle. Jij weet, hij kijk mee ofer ze Reegeboogbrug. Jij foel ze hart, jij zie ze ster straal. Dan kan jij beginne aan jou sjoow…

Jou sjoow

Het was mij prinsessedag en van mij eigen was ik al froeg in mij weer. Jij wil toch netjes foor jou dag koome. Jou mooise hoedje opzette foor jou opening. Mij vrouw zeg Loes jij lijk wel Makziemaa! Dan weet jij, jou vrouw heb ook spanning. Van me eigen ken ik haar nie, misschien houw ze ook van tonijn?
Dan begin jou sjoow en mij saardiene steek nog hallef uit mij bek. Zo kan jij nie foor jou dag koome. Jij foel zeenuuw in jou buik. Mij Doorie poink inees zo hard, mij snorhaar tril ervan. Jij zit inees in jou roolerkoosser van jou emoozie. Jij zie oferal sterre om jou heen en het zijn allemaal vriendjes. Vriendjes die alles beteeken foor iemand spesiejaal. Jij foel kippe op jou vel. Mij hart heb zofeel van ze slaage gemis, jij wil het nie weete.
Maar iedere ster straal van ze eigen. En iedereen zwaai met ze hart en ze hoedje. Jij foel een weerzien van ferdriet en geluk. Zofeel vriendjes die deeze jaar ofer ze Reegeboogbrug zijn gegaan. En jij zie ook vriendjes terug die al zofeel jaare in reegeboogland woon. Het maak nie uit, iedereen is welkom en mag ze eigen laate zien. Assie een ster ben wor jij nie fergeete. In mij hart weet ik nu, liefde blijf alteit bestaan.

Poinke

Assie zoies mooi beleef als jou Hoedjessjoow hebbie gewoon geen letters waarmee jij jou eigen gefoeles kan beschrijfe. Sellufs mij Bert heb ze hoed opgezet. Tusse u en mij eigen gezeg, hij is er nie zo van. Maar hij zeg Loes, het is belangrijk. En zeg u nu eerluk zie mij Bert er nie oog ferblindend uit? Hij foel ze eigen kracht. Hij kom somaar ze baas in ze eigen teege en hij blijf toch gefoelig. Zo is mij Bert, dan krijg jij wel warme gefoeles in jou hart.
Maar ik wil u allemaal ook mij dank u wel zegge en het is ook naames mij Doorie. Dattie allemaal mee heb gedaan en zofeel mooie ree-akzie heb gegeefe op mij Feesboek. Mij sterrenDoorie moes weer poinke, hij stuiter van zofeel emoozie. Selluf kon ik niemeer op mij poote staan, mij vrouw heb mij eigen mij zallum in sjelei moete geefe. Dattie jou eigen kracht weer kan vinde. Zij zeg Loes, mij lieve Loes. jij mag nu bijkoome. Jij heb het ferdien. Toen heb ik mij kop teege mij vrouw ze hand geleg, mij traan rolde uit mij oog. Jij zie al jou vriendjes nog in jou sterre foorbij koome. Jij zie hoedjes en jou vriendjes die zwaaie.
Zofeel emoozie, jij duw jou kop nog harder teege jou vrouw ze hand. Jij moet het ferwerreke. Jij foel het was spesiejaal, jou weerzien diep in jou hart. Iedereen foelde ze eigen saame. Bolle heb het gezeg, Saame blijf ze mooise woord!

Loesje

Loesje vertelt over assie moet afwachte…

afwachteVandaag wil ik seeriejeuze letters maake want mij hart foel het zo. Misschien vraag u ze eigen af hoe dat kom? U weet, van mij eigen ben ik gefoelig en ik denk ook feel na. Ofer dinge die in mij kop zitte of dinge die belangrijk zijn.

Zondag schreef mij vriend Bolle ofer saame. Het heb mij eigen diep geraak. Op mij Bert ze blog zijn wij allemaal vriendjes. Jij leef met elkaar mee en jij leer van elkaar. Iedereen is ze eigen en jij mag zijn wie jij ben. Assie dan inees hoor dat een van jou vriendjes ziek is dan schrik jij zo errug dattie bij jou vrouw weg wil kruipe.
Zondag moes mij vriend Bolle met zofeel spoed naar ze dierendokter dat ik mij laaste saardiene heb laate staan. Bolle is mij buikmaatje, dan ben jij soo-lie-dêr. Hij heb misschien ze graspietje in ze buik. Jij fraag jou eigen af, hoe kommie eraan. Ik vin graspietjes niks aan. Jij wor er nie gelukkig van…

Meedietaasie

Ik zeg u eerluk, mij hart heb heel veel zeenuuw en mij buik doe soms raar van mij spanning. Jij moet wachte en jij kan niks doen. Mij vrouw heb mij eigen mij troos gegeefe. Dattie foel jij heb het noodig. Wij heb deze jaar al zofeel meegemaak. Soms foel jou hart, het is genoeg. Dattie nie nog meer ferdriet wil hebbe. Jij wil dat jou vriend Bolle gewoon in ze tuin patroeijeer.
afwachtenToen heb ik wel mij  ‘alles-kom-goed-meedietaasie’ gedaan, dat Bolle en ze mense foel alles kom goed. Maar jij moet toch afwachte. Ik zeg u eerluk, afwachte is moeiluk. Misschien hebbie ook weleens erreges op moete wachte, dattie weet wat ik bedoel van mij eigen. En als het ga om jou vriend dan is afwachte nog meer moeiluk. Jou kop heb geen rust, jou buik heb pijn want jij heb zeenuuw. Jij zit nie te wachte op weer jou zeenuuwbuik maar jij kan het nie teege houwe. Toen ben ik stil in mij denkpaal gaan ligge, jij kan niks doen. Afwachte zeg mij vrouw en mij hart foel, mij vrouw heb ook zeenuuw. Jij ben allemaal ferbonde met elkaar en onse mense heb ook gefoel. Wij leef allemaal met elkaar mee. Op mij Bert ze blog zorreg wij allemaal foor elkaar. Mij vriend Bolle heb het selluf geschreefe in ze blog. Saame is zo een mooi woord! Jij ben nooit alleen…

Ze eigen antwoord

Soms duur jou wachte zolang dattie toch jou visboer moet belle. Jij kannie daage droog staan van jou vis. Mij vrouw zeg Loes jij moet ook op jou kracht blijfe. Daar heb ze wel gelijk in. Want jou leeve ga door maar jij ben ook aan het wachte. Sellef vin ik het moeiluk want Bolle is mij buikmaatje. Hij heb misschien wel net zo een groote buik als ik van mij eigen. Dan wil jij liever dat jou vriend ook kan geniete van jou visbuufet. En zo ga er feel gedachte door jou kop assie moet wachte. Dattie denk aan jou vriend en jij weet hij heb al zofeel meegemaak in ze leeve. Jij wil alleen maar denke, alles kom goed. En jij denk aan ze mense, zij heb misschien ook zin in saardiene? Jij weet het nie? Afwachte heb zofeel onduidelijk zijn. Jij ga met jou kop dinge infulle en mij erfaring is. Dat kan jij beeter nie doen. Jou leeve heb alteit ze eigen antwoord, daar kan jij beeter op wachte. Dat probeer ik nu van mij eigen…

Zachte kopjes

Mij hart wil wel ze mense zofeel sterrek zijn wense. En Bolle mij vriend jij krijg mij zachte kopjes met mij snorhaare van troos. Mij Doorie zeg, mamsie geef uwes oomie Bolle sterruktepootjes. Foor jou mij lieve Bolle en foor jou mense…
Gelukkig bennie nu weer thuis, jij ben weer saame met jou mense. Daar waar jij hoor….

afwachtenZwaaie

Toen zeg mij vrouw inees, Loes jij moet jou eigen ook konzentreere op jou Hoedjessjoow! Al jou vriendjes wacht op jullie en dattie ga zwaaie. Daar heb mij vrouw mij eigen wel mee wakker geschud. Het is nu bijna mij Prinsessedag en ik wil u fraage offie het nie wil fergeete. Iedereen is welkom en u mag ook meezwaaie assie in u huiskamer zit of assie toevallig bij u visboer sta. Zwaaie kan alteit en oferal, het heb geen houwbaarheisdaatum.
Kom u ook kijke naar onse Hoedjessjoow? Het is dinsdag fijftien september om ellef uur. En het is op mij eigen Feesboek.
Dank u wel,

Loesje

 

Loesje vertelt over assie tefeel ketnipwein drink

ketnipwein

Voorige week was onse Eeboek-pree-se-taazie en ik wil u eers allemaal zofeel dank u wel zegge dattie daarbij aanweesig ben gewees.
Het heb mij eigen echt zofeel steun gegeefe en mij fertrouwe.

Zeenuuwbuik

Dat is belangrijk assie een zeenuuwbuik heb, dan kan jij meer onspanne. Selluf heb ik nog wel mij zeenuuwbuik-meedietaasie gedaan maar het heb mij nie zofeel gehollepe. Ik was te gehaast want jij moet alteit nog feel doen op jou laase mooment. Zo werrek het wel assie soies belangrijks ga doen. Jij heb er al jou heele dagtaak opzitte en dan moet jou pree-se-taazie nog beginne.
Maar van mij eigen was ik wel om seefe uur klaar, mij vacht zat netjes en mij snorhaar was fris. Dan kan jij netjes foor jou dag koome assie aan jou pree-se-taazie begin.
Ik wil u ook eerluk fertelle, ik doe weer niese. Selluf wil ik het nie weete, maar mij vrouw heb mij antibiootie alweer bij mij dokter gehaal. Jij wil er nie aan denke want jij heb zo een biesonder feesje foor jou boeg. Jij wil het fergeete dus jij zit keurig in jou frisse vacht klaar voor jou kompjuuter. Jij wil nie dat jou niese jou feesje verstoor.

Mij pampus

Mij Bert heb zofeel moeite gedaan foor onze Eeboek en onse pree-se-taazie. Jij wil een mooi feesje en dat iedereen gelukkig is. Op het einde van onse pree-se-taazie kwam ook ketnipweinonse groote mooment. Foor mij Doorie en mij eigen, onse douwnlood van onse Eeboek. Maar ik zeg u eerluk daar heb ik van mij eigen nie zofeel meer van meegekreege. Mij vrouw heb mij boek moete douwnloode want selluf lag ik voor mij pampus naas mij kompjuuter. Tusse mij leege flesse ketnipwein.

Het was nie mij bedoeling en ik hoop dattie het mij eigen kan fergeefe. Maar jij heb weer last van jou groonies niese en jij heb jou zeenuuwbuik. Jij mag niks eete van jou lekkere sneks weeges dattie zieke niere heb. En jij kan assie gaspoes ben ook nie losgaan op jou sneks foor jou vriendjes.
Ik foelde wel mij begeerte maar soms moetie jou eigen beheerse. Mij sneks foor zieke niere heb ik aan mij eigen foorbij laate gaan, ik vin er niks aan. En nu heb Oliver van de bende van Zes erfan kunne geniete. Dan doe jij ook iets foor jou meedepoes.

Probeere

Toen kwam mij Bert met de ketnipwein van Bolle en met ze heele struikgewas van ketnip. Jij weet nie wat jij meemaak, maar assie jou mooderne feesje geef kan jij teegewoordig eigenluk niemeer zonder iets sterkers dan jou Rojaal Konijn brokke. Daar moet jij wel eerluk ofer zijn. En iedereen heb er naar ze eigen begeerte van kunne geniete. Selluf heb ik mij eigen kunne beheerse want in mij ferleede heb ik ooit mij oferdoos genoome. Dan weet jij dattie er gefoelig foor ben. Dan kan jij beeter nie aan jou struikgewas gaan hange. En misschien moet ik dan nog meer niese, jij weet het nie? Maar jij kan beeter jou rie-sie-koo nie neeme. Toen dacht ik bij mij eigen, Loes jij kan wél jou bordje ketnipwein probeere. Assie soies uitdaagens zie dan krijgie toch jou begeerte. En ik kende het nie van mij eigen. Misschien omdat ik seeniejorpoes ben, jij kan nie alles bijhouwe. Maar ik moet u bekenne, nu ga ik het nooit meer fergeete.

In mij kop

Jij begin foorsichtig aan jou bordje te slurpe en jij weet nie wat jou eigen oferkom. Offie seefe tonijne in jou floeibaare form ofer jou tong foel glije. Maar dan anners, nog meer smaak en dattie het foel in jou kop. Of jou licht aanga in jou kop en jou buik onspan. Jij kan jou feesje heelemaal aan, jij ben trennig toppik of soies. Jij sta fooraan en jij ben op slag jou zeenuuwbuik kwijt. Gelukkig alleen jou zeenuuw, dattie nie denk Loes is ze buik ferloore. Iedereen heb het naar ze zin en jij foel zofeel geluk in jou hart.
ketnipoweinMij Doorie is druk met ze dienblad op ze rug aan het sjouwe. Ik zeg u eerluk, hij heb zo goed mee gehollepe. Eerluk is eerluk, mij Doorie mag mij folgende feesje weer mee hellepe. Selluf denkie er anners oofer, maar zo werrek het wel bij jou jeug van teegewoordig. Jij moet erfoor waake dattie nie brutaal wor. Daar hebbie niks aan.
Jij pak nog een bordje van jou ketnipwein en nog een… En dan merkie jou heele fles is leeg en jij rol door jou feesje. Mij Bert heb mij eigen nog ze belangrijke fraag gestel ofer iets van Amserdam geloof ik maar assie tefeel van jou ketnipwein drink dan kan jij nie alles meer bijhouwe. Inees had ik geen ferbinning meer en heb ik mij liedjes gesonge van Tante Leen. Mij vrouw mij moete hellepe om weer terug te koome in mij ferbinning. Misschien heb mij tegniek ook in mij ketnipwein geleege. Jij weet het nie want al mij flesse waare leeg. Selluf weet ik er nie sofeel meer van. Mij ketnipwein was via mij buik naar mij kop gesteege. Toen kreeg ik mij uplood in plaas van mij douwnlood. Ik zeg u eerluk, mij feesje was heel moodern.

Erfaring

ketnipweinMij folgende dag foelde ik mij eigen nie zo lekker. Jij ben toch seeniejorpoes en jij ben het nie gewen. Van mij eigen was het mij eerse erfaring met ketnipwein. Mij vrouw zeg, hopeluk ook jou laaste Loes! Daar kan jij beeter nie op ree-aa-geere.
Van mij eigen foel ik wel dat jij er nie frisser op wor assie seefe borde ketnipwein wegsloeber. Mij eetiket van mij ketnipwein zat nog vast aan mij snorhaare. Daar wor jij nie blij van. Mij buik was van ze slag en mij kop foelde offie onder mij wallievis had geleege. Jij fraag jou eigen af waarom jij jou eigen nie heb kunnen beheerse? Mij Doorie was boos op ze mamsie en assie eerluk ben, hij heb wel gelijk. Jij geef nie jou beste foorbeeld. Toen heb ik wel mij ekskuuses aangeboode want jij schaam jou eigen toch.
Assie het zo bekijk dan lees u wel, jij heb er alleen maar ellende van assie tefeel van jou ketnipwein drink. Jij kan misschien eeve fergeete dattie jou zeenuuwbuik heb en dattie weer zofeel moet niese. Maar jij wor er nie gelukkig van.

Eerlijk

Jij moet eerluk naar jou eigen durfe kijke, jou eigen recht in jou oog aankijke. Dattie nie ferstannig beezig ben en dattie moet leere om jou maat te houwe. Dat jou feesje dan ook gesellig is en blijf. En het is ook beeter foor jou kontak met jou omgeefing. Jij wil nie dat jou beebie er last van heb of dat jou verkering aan jou ferstannelukke fermooges ga tweifele. Gelukkig had mij Bert selluf net iets tefeel aan ze ketnipstruik gerooke. Hij was wiew van ze eigen, selluf was ik waauw. Dan bennie saame moodern ook al bennie seeniejor. Maar mij erfaring nu is wel dat mij Ketnipwein sterrek spul is. En maat houwe vin ik moeiluk want mij begeerte wil alles. Dan kan jij het beeter nie doen. Dat heb ik nu geleerd.

Loesje

Loesje vertelt over assie jou boek-pree-sen-taazie geef 

boekAssie mij verhaal van deze week lees is het donnerdag. Mij vrouw heb mij eigen fertel, Loes dan hebbie saafons jou Eeboek pree-sen-taazie. U begrijp, mij heele week heb ik al last van mij zeenuuw.

Zeenuuw

Want er kom feel bij kijke en jij kan jou verkering nie alles alleen laate doen. Mij Bert maak onse Eeboek en hij geef ook onse pree-sen-taazie op ze eigen Feesboek. Nu denk u misschien wat moet Loes dan nog doen van ze eigen? Waar maak ze ze eigen nou zo druk ofer? Assie het zo bekijk dan hebbie wel gelijk maar zo bekijk ik het nie van mij eigen. In mij buik zit zofeel zeenuuw. Het is mij zeenuuwbuik…

Honger

Assie last heb van jou zeenuuwbuik moet jij goed foor jou buik zorrege. Jou buik heb er nie om gefraag dattie jou Eeboek moet pree-se-tee-re. Maar jou buik foel het wel. Mij Bert heb deze week fertel van ze inhaalhonger. Geloof u mij eigen,  mij buik heb zeenuuwhonger. Dattie oferal jou tand in wil zette maar jij heb geen tand. Gelukkig is mij visboer terug van ze faakanzie. Hij was visse in ze Oranje zee. Maar jij geloof mij eigen nie als ik u fertel dat mij visboer nu twee weeke in ze huis moet blijfe. Mevrouw Coorona heb het hem fertel. Hij zit nu met mij tonijn en mij saardiene foor ze akwaarium in zó een moeiluk woord. Het is ies met ze karretênne, maar jij schrik er toch van. Hij heb niks ferkeerd gedaan maar hij mag ze huis nie uit. Mij erfaring is wel dat jou vis na twee weeke toch anners ga ruike. Hij haal ze ouwe nievoo niemeer, zeg maar. Daar kan jij maar beeter eerluk ofer zijn.

Feranwoordelukheid

Mij vrouw heb mij eigen toen ferwen met mij goermet met mij moeiluk spul erdoor. Foor mij niere. Want mij nierdiejeet smaak mij eigen nie assie zofeel zeenuuw heb. En ook al geef mij Bert onse pree-sen-taazie, jij ben wel gaspoes. Saame met mij Doorie, hij is gaskater. Mij Doorie moet alles nog leere, dan foel jij jou feranwoordelukheid wel in jou buik. Hij poink van ze mand op ze balkon en terug. Ik zeg u eerluk, assie een zeenuuwbuik heb dan wor jij daar nie froluk van. Want jou feesje is jou feesje niemeer. Assie zofeel vierus om jou heen heb dan hebbie daar reekening mee te houwe. Jij krijg jou feesje in jou niewe werkelukheid want daar heb mevrouw Coorona foor gezorrug. Daar moet jij allemaal ofer nadenke want jou jeug van teegewoordig lap alles aan ze achterpoot. Assie er jou kop nie bijhouw kannie ofer jou tijdje weer allemaal binne blijfe. Dat moetie nie wille. Ook al bennie misschien net als mij eigen een binnepoes, jou leeve heb meer kleur assie ook gewoon op jou balkon mag koome.

Diegietaal

Gelukkig is mij Bert moodern. Selluf denk ik welees, mij Bert heb ze diegietaale leeve uitgevonne. Hij is ze tijd ver fooruit, geloof u mij eigen maar. Wij heb al jaare onse diegietaale verkering, jij kan onlijn ook heel goed saamezijn. Misschien kan u het gewoon probeere. Dan hebbie ook geen last van mevrouw Cooronaa. Behalfe als u kompjuuter ze vierus krijg, maar dan ga u er gewoon annerhalfe meeter vanaf zitte. Jij merk er niks van. Net als bij onse Eeboek pree-sen-taazie.

Pree-sen-taazie

Ik zeg u eerluk, onse pree-sen-taazie heb ze eigen Cooronaproef en het is diegietaal. U log om seeve uur in op mij verkering Huiskater Bert ze Feesboekpaagiena. U blijf op u annerhalfe meeter afstand en mij Doorie en mij eigen zorrug foor ze hapjes en sneks. Jij bennie foor niks gaspoes en gaskater. Wij heb foor iedereen ies lekkers, ook voor Woefs en voor assie zieke niere heb. Selluf hoop ik dat ik van mij eigen niks laat falle. Jij wor er toch wiebelig van in jou poote assie jou zeenuuwbuik heb. Mij Bert zorreg foor alles wat tegnies is, iets met ze douwnlood. Hij heb er ferstand van en hij leg het u vanavond allemaal uit assie kom.
Nu moet ik mij eigen nog ferzorge want jij wil er toch netjes uitzien assie jou feesje geef. Dat jou vacht en jou snorhaar goed zit. Want ook al bennie diegietaal, jij ben wel in jou beeld. En jij moet er nie aan denke dat jou zeenuuwbuik vast kom te zitte in jou douwnlood. Of dattie van jou zeenuuw zo ofer jou garnaaale nies.

Loesje

Pree-sen-taa-zie Eeboek :  Zoomerafontuure van Dorus en Loesje (inkluusief ekstra hoofstuk en footoos).

Wanneer: Donnerdag 27 augussus
Hoe laat: Seefe uur saafonds
Waar: Feesboekpaagiena Huiskater Bert
Feesje met Huiskater Bert, Loesje Huispoes en Kater Dorus

Loesje vertelt: assie ies biesonder mag fertelle 

biesonder

Deze week foel mij hart geluk en het is diep van binne. U weet mij hart heb feel snorhaare en ik fertel u iedere week wat mij eigen raak.

Wat Bert zei

Soms hebbie moeilukke dinge, dattie ferdriet foel in u hart. Maar soms ga jou zon zo hard scheine dattie er troopies van wor. Van mij eigen foel ik mij een beetje troopies in mij hart.
Mij erfaring is, jij maak van alles mee en zo wor jij rijk in jou hart. Dattie weet dat jij dinge op jou waarde kan schatte. Dat is belangrijk want jij kan ook oferdrijfe. Mij verkering Huiskater Bert heb mij eigen zo ferras. Hij zeg Loes, lieve Loes jij heb ies biesonder meegemaak met jou Doorie. Jij heb jou jonge ze stukje opfoeding meegegeefe toenie saame op zoomerfaakanzie was. Mij Bert zeg, Loes wat zouwie er van vinne assie er een Eeboek van maak? Toen liep er wel een traan ofer mij wang en het was van mij geluk.

Onse afontuure

biesonderAssie zoies hoor dan weet jij eeve nie wattie moet zegge. Jij zeg Meeoow want dat kan jij alteit zegge. Maar jij ben eigenluk Meeoowloos. U weet het misschien nie maar jij heb zofeel foorbereiding assie met jou jonge Amserdam ga ferkenne. Van mij eigen was ik er nog nooit gewees, maar er wor wel van jou eigen ferwach dattie jou jonge ze opfoeding geef. Dattie dinge fertel en dattie Amserdam weer op ze kaart zet.
U heb onse afontuure kunne leeze. Dat wij in mij Doorie ze flauwerpauwerauwtoo door Amserdam zijn gescheur. Wij heb saame feel gezien en meegemaak. Wij heb Mefrouw Anne Fank ze huis gezien, ze hoomoomoomument, mij iedool tante Leen. In ze Vondelpark kon mij Doorie ze eigen nie gedraage en hebbie ze behoefte gedaan waar jij nie blij van wor. Assie erop terugkijk foel jij wel jou schaamte want jij wil jou natuur nie feronreinige, maar jij heb er niks ofer te zegge. Jou jeug van teegewoordig doe ze eigen behoefte en zij denk er nog nie ofer na. Jij kan er selluf met jou schepje achteraan want assie poes ben van mij geenerazie dan hebbie meesal wel maniere geleer.
Gelukkig heb ik wel mij seefe heppieburger kunne eete bij meneer Mekdonnalts, dan foel jij jou eigen weer tot jou selluf koome. Mij moeilukse mooment was in mij Banaanebar! Oooh jij denk jij geef jou jonge ze ijsje, hij liep mij heele tijd al te zeure en jij wil het ook gesellig houwe. Maar wattie daar zie heb mij geloof in banaaneijs foorgoed ferander.

Van ze balkon af

Maar nu heb mij Bert dus zo een goed idee van ze eigen. Hij zeg Loes wij ga een boek maake van jullie afontuure en het wor jullie eigen Eeboek! Dattie onse boek diegietaal kan leese zeg maar, op jou kompjuuter en jou teelefoon.
Jij weet nie wat jij hoor, mij Doorie is bijna van ze balkon af gepoink. Hij heb nog nie sofeel boeke gemaak, hij kom nog maar net kijke van ze eigen.
Selluf heb ik ook mij traan gelaate en het was ofer mij wang. Jij ree-aa-lie-seer jou eigen hoe mooi het is dattie met jou Doorie jou Eebook mag maake. Dattie het nu nooit meer ga fergeete, ook al weet jij in jou hart dattie zo een zoomerafontuur heelemaal nie kan fergeete. Jij hoef nie op jou denkpaal te ligge en jij denk, gelukkig heb wij mij footoos nog. Jij heb jou heele Eeboek.
En tusse u en mij eigen gezeg en gesweege, mij Bert maak mij mooise boeke. Misschien weet u het nie maar mij Bert is schrijfer van ze eigen en hij geef ook boeke uit. Selluf heb ik er geen ferstand van, ik zeg het u eerluk. Maar assie zo goed uit kan geefe als mij Bert dan mag jij trots zijn op jou eigen. Maar mij Bert is bescheide van ze hart, dan blijf jij alteit wie jij ben.
En nu ga mij Bert dus onse Eeboek maake, met al onse afontuure in Amserdam. En wat u nie weet is dat wij nog een ekstra afontuur heb beleef, maar jij kan het alleen maar leeze in onse Eeboek. Onse Eeboek is dus spesiejaal.

Preesentaazie

biesonderMisschien ben u nu ook zo entoesjast en wil u weete hoe onse afontuure in Amserdam ferder ga en wil u niewe footoos zien? Van mij eigen heb ik biesonder niews want folgende week op donnerdag 27 augussus is onse Eeboek klaar. Dan ga wij saafonds om seefe uur ons feesje geefe en mij Bert ga dan onse Eeboek pree-sen-teere. U ben allemaal uitgenoodig om te koome en het is op mij Bert ze Feesboekpaagiena.
Mij Doorie en mij eigen serfeere hapjes, en u krijg ook ies te drinke. Ook assie zieke niere heb zorrug wij foor iets lekkers.
Maar u hoef er nie u deur foor uit want u kan het allemaal meemaake op mij Bert ze Feesboek. U begrijp dat ik van mij eigen nu feel zeenuuw heb. Jij maak het nie iedere dag van jou leefe mee dattie jou feesje heb omdat jou Eeboek uitkom. Op het eind van onse feesje kan u dan onse Eeboek douwnloode en het is graatis.
Mij Bert heb er ferstand van, het is iets tegnies. U hoef er nie foor naar u winkel of u kiejosk. U kan gewoon in u stoel blijfe zitte en onse Eeboek douwnloode heb mij Bert mij eigen fertel. En het is ook weeges Mevrouw Cooroona, wij heb haar nie uitgenoodig. Dattie weet alles is veilig. Jij moet teegewoordig oferal aan denke assie jou feesje geef. Mij hart hoop dattie allemaal kom!

Kom ook:

Pree-sen-taa-zie Eeboek :  Zoomerafontuure van Dorus en Loesje (inkluusief ekstra hoofstuk en footoos).

Wanneer: Donnerdag 27 augussus
Hoe laat: Seefe uur saafonds
Waar: Feesboekpaagiena Huiskater Bert
Feesje met Huiskater Bert, Loesje Huispoes en Kater Dorus

Wij hoope dattie kom,

Loesje