Tag Archives: valentijn

Loesje vertelt over liefde en Faalentijn

liefde

Assie poes ben weet jij nie zofeel van alle daage van jou jaar. Maar assie zo gefoelig ben als mij eigen dan foel jij wel wanneer jou mees spesiejaale dag van jou jaar eraan kom. En het is morge, mij vrouw heb het mij eigen gezeg.

Faalentijn

Morge is biesonder want dan sta jou liefde in jou spotlicht. Het kom door Faalentijn, hij heb het bedacht. Hij was mij eigen net foor want hij heb meer leeftijd. Maar van mij eigen heb ik wel veel erfaring. Als poes die verkering heb kan jij wel zegge dattie er ferstand van heb. En of Faalentijn selluf verkering heef dat hebbie mij eigen nie fertel.
Maar assie poes van de liefde ben kan jij wel praate over liefde en verkering. Misschien heb u selluf ook verkering maar u moet ook liefde foele. Dat is belangrijk. Faalentijn maak ze sjokolaa en ze bloeme nie foor niks. Die maak hij alleen foor mense. Foor diere hebbie andere ferrassinge, bijfoorbeeld tonijn foor katte, kluifbot foor assie een hond ben en foor foogels hebbie kouwstiks.
Assie liefde foel dan is jou hart gelukkig en jij straal. Zeeker assie morge van u verkering iets lekkers krijg. Van me eigen maak u mij gelukkig met mij tonijn maar u kan ook met saardiene zegge dattie iemand lief vin.

Foele

Misschien weet u nog wel dat mij eigen foorig jaar mij worksjop heb gegeeve van mij Faalentijn. Assie die gefolg heb dan bennie wel op de hoogte van hoe liefde werrek. Jij kan zegge dattie jou baasis heb. In mij krant van mij Lopend Vuurtje heb ik ook geschreeve ofer liefde, dat hebbie misschien wel geleeze.
Assie zofeel kan foele als mij eigen dan foel jij liefde voor jou vrouw, jou verkering en jou beebie. Assie een groote buik heb dan hebbie een groot hart. Faalentijn heb misschien ook een groote buik, fooral assie veel van ze eigen sjokolaa eet. Liefde begin in jou eigen, anders kan jij het nie geefe. Jij hoef er nie persee verkering foor te hebbe maar van mij eigen vin ik het wel makkeluk. Jij moet wel weete aan wie jij jou saardiene geef. En jij kan fraage aan jou visboer offie er ze mooise strik omheen doe. Dattie jou vis feeseluk inpak. Dan maak jij wel indruk op jou verkering. En assie nog geen verkering heb ga jij die wel krijge assie met jou saardiene aan kom zette.
Misschien kan u het morge gewoon probeere. Ik geef u alleen mij tip maar u ben vrij om een andere vis te geefe assie daar meer liefde bij foel.

Faalentijn, misschien vin u het kommersiejeel? Dat is assie er iets mee wil ferdiene. Maar van mij eigen ben ik het daar nie mee eens. Assie Faalentijn heb dan volg jij jou hart. Jij laat jou liefde weten dattie er nog steeds gek op ben. Daar ferdien jij niks aan. Jij kan liefde nie koope. Liefde foel jij in jou hart en jij kan het deele. Assie het kan koope vin ik er niks meer aan.
Het is spesiejaal en jij foel het somaar ineens. Jij krijg kriebels in jou buik en geloof u mij eigen, assie zo een groote buik heb krijg jij ook veel kriebels. Jij hoop dattie dan ook een groote vis krijg maar jij moet afwachte. Ik heb wel teege mij vrouw gezeg dat Faalentijn nie aan ze diejeet doe. Jij kan nie aankoome met jou uitgedroogde Makkareel, jou verkering zie jou aankoome. Van mij eigen doe ik wel aan Faalentijn maar nie aan mij diejeet. Soms moet jij jou diejeet in jou kast zette, naast jou droogbrokke. Dan kan jij liefde foele en jou visboer laate koome.
Mij vrouw zeg, Loes jij grijp echt iedere geleegeheid aan om onder jou diejeet uit te koome. Dan kan jij beeter eeve niks zegge en doen als offie slaap.

Foorbeeld

Nu wil ik nog ies zegge van mij hart teege mij verkering Huiskater Bert. En fergis u eigen nie, mij hart is ook gek op mij vrouw en mij Doorie maar Faalentijn is foor jou verkering. Of assie misschien jou geheime liefde heb dan kan het ook. Faalentijn kom morge pas langs, maar van mij eigen ga ik u mij foorbeeld geefe van wattie kan zegge teege u liefde. Het kom wel uit mij hart, dattie nie denk Loes ferzin maar iets. Soiets ferzin jij niet! Liefde is seeriejeus en het is spesiejaal foor mij Bert.

Verkering

liefdeLieve Bert jij ben mij verkering in mij hart en in mij leeve. Mij dag is pas mij dag assie jou heb gezien op mij kompjuuter. Jou knappe katerkop en dattie zofeel wijze dinge zeg. Mij hart klop sneller assie jou eigen zie en mij kop sla op ze hol. Jij ben als mij tonijn, jij ruik lekker en jij ben foor mij eigen onweerstaanbaar. Assie jou kop in mij vacht leg foel ik mij geluk. In mij droom mewww ik het van mij daake.
Geluk kan jij niet fastpakke maar jij kan het foele. Jij geef het mij eigen Bert, gewoon zo assie ben van jou eigen. Jij ben echt en jij ben mij katerman. Mij Adelbert Cornelis. Mij hart is altijd trots op wie jij ben en wat jij doe. Jij hoor bij mij eigen, jou poot in mij poot. Dan kan jij alles aan en oferwinne. Daarom ben jij wel mij Faalentijn. En jij ben het morge mij heele dag en de rest van mij heele leeve.
Ga u het morge ook zegge teege u verkering? Of assie iemand heel lief vin van u eigen…
Dan hebbie vast veel liefde in u hart op mij Faalentijnsdag.

Liefs van Loesje

Loesje over: liefde en akzeptaasie

liefde

Vorige week schreef me vriend Bolle een mooie reakzie op me verhaaltje van me worksjop. Hij zeg dat het belangrijk is dat iedereen ze eigen liefde heb en dat dat mooi is van ze eigen.

Dat je als poes ook liefde kan voele voor een andere poes. En als katerman mag jij ook gefoelens hebbe voor een andere katerman. En ze mensen hebbe het meegemaakt met Pop en Beer want zij vonde elkaar lief.

Van me eigen heb ik ook mij mening en ik vind mij vriend Bolle heb gelijk. In mij maand van liefde wil ik ook schrijve over liefde die anders is en soms moeilijk. Van ze eigen natuur is alle liefde mooi en goed. Ik vind liefde ken geen haat assie allemaal kan akzepteere dat liefde soms anders is.

Tinteling

U weet van mij eigen heb ik verkering met mij Bert. Mij hart voelde tinteling van liefde toen mij Bert op me kompjuuter was. Toevallig is mij Bert een katerman en ik ben van mij eigen een poezevrouw. Dan is verkering makkelijk en niemand kijk raar op assie zeg dat jou poes verkering heb met jou katerman. Maar assie thuiskom van rennen in jou tuin en jij ben als poes gesjarmeerd van jou buurpoes dan hebbie ze poppe aan het dansen. Of als jij als katerman stoer vanaf jou dak zit te lonke naar ze katerman van me visboer. Hoe moet dat dan assie thuiskom? Krijg jij dan nog wel jou eete?

Gefoelens

Als moderne poes wil ik mij lans breeke voor alle poezevrouwe en katermannen die gefoelens hebbe voor ze soortgenoote. Jij kan gewoon liefde voele voor wie jij wil. Jij mag saame in jou mand ligge met wie jij wil. Dat vind ik wel want liefde is mooi en het zit in U hart. Mij broer Bart hield van ze eigen ook meer van katermannen. Wij heb daar nooit moeilijk ofer gedaan. Maar hij zat wel vaak in ze kast. Me vrouw zeg dat mensen dat soms ook doen. Ik moest daar wel over nadenken want van me eigen zou ik wel schrikke als me visboer ineens uit me kast zou koome. Maar assie uit me kast kom met verse tonijn hebbie wel me hart geraakt.

Mooie emozie

In mij worksjop die ik ga geeve voor me Faalentijn wil ik dat iedereen geluk kan voele in ze hart. Mooie emozie en dat U er blij van wordt. Of U nou met een poes ben of met een katerman, het maak niks uit. U mag U eigen liefde voele en U mag het ook uite. Liefde is uniferseel en het heb alle kleuren van me regenboog. U hoef het alleen maar te akzepteere. Dan kan anders zijn U hart binnenkomen.

Naar u hart

Voor mij worksjop heb ik ook mij visboer ingeschaakeld. Ik dacht misschien kan U ook iemand U liefde verklaare met haring in tomatensaus. En het mag ook met andere vis. Ik vind alles moet kunnen. Assie openstaat voor liefde en toolerant ben van U eigen, kan alle liefde ze weg vinde naar U hart.

Liefs van Loesje