Tag Archives: liefde

Loesje over: twee vrouwe…

twee vrouwen

Zondag schreef mij vriend Bolle een mooi stukje op de website van mij verkering Huiskater Bert. Hij heb een man in ze leeve en het is een menseman. Hij heb een vrouw en een man in ze huis en ook in ze tuin.

Smaake

Van me eigen vind ik het wel spesjaal want Bolle zeg ook, ik heb nu twee smaake. Van smaake heb ik wel meer verstand en mij faforiete smaak is mij tonijn. Hoe mense smaake weet ik niet, ik heb liever mij vis. Van me eigen woon ik met Zusje en Floris. Floris is een katerman maar dat is anders. Mij vrouw woon ook bij ons en zij is een mens. Voor mij eigen maak het niks uit, ik vind liefde belangrijk.

Visboer

In mij huis zie ik niet zo vaak een menseman, behalve mij oom Peter en mij Visboer. En soms kom er een monteur maar dan laat ik mij kop niet zien. Van mij eigen zou mij vrouw best met mij Visboer moge knuffele. Misschien breng hij dan wel iedere dag mij verse vis mee en hij heb vast meer dan twee smaake.
Maar mij vrouw zeg dat ze dat niet wil van ze eigen. Ze zeg, hij gebruik tonijneparfuum! Ik snap er niks van. Mij Bert ruik altijd lekker van ze eigen. Hij ruik naar zalm en garnaaale en soms naar ze sportbrokke en sjelei. Dan duw ik mij kop in ze vacht en mij geluk straal door mij heen. Van me eigen vind ik geur belangrijk en dat ik mij liefde kan ruike.

Afwachte

Als jij uit jou asiel wordt gehaald kan jij niet zegge met wie jij in jou huis kom te woone. Jij moet afwachte en hoope dat jij liefde gaat krijge. Van mij eigen heb ik wel mij eigen vrouw uitgezocht, dat vind ik wel belangrijk. Mij vrouw woon alleen met ons, dat is altijd zo geweest.

Andere vrouw

Op een dag kwam er wel een andere vrouw maar die heb nooit in mij huis gewoond. Mij vrouw woon het liefst op ze eigen met ons. Ze zeg dat ze een lat had maar van me eigen ben ik geen fen van hout. Ik zeg u eerlijk, ik vind er niks aan!  Ik moest er wel aan wenne dat er soms een andere vrouw in mij huis was want ik heb mij vrouw het liefst voor mij eigen alleen. Maar mij andere vrouw was rustig en lief en zij nam sneks voor ons mee. Ik kreeg ook knuffels en soms ging ik bij haar zitte.

Dan groei jou vertrouwe, jij krijg een band. En ik kreeg ook een serfet voor mij eete, die kan u op mij footoo zien.
Van me eigen had ik dus een vrouw en soms ook nog een andere vrouw. Twee vrouwe in mij leeve. Ik voelde geluk in mij hart, liefde in mij huis.

 

Mij liefdesmeedietaasie

Op een dag ging mij andere vrouw weg. Ik zat op mij denkpaal en mij buik voelde niet goed van mij spanning. U weet, van mij eigen ben ik gefoelig.
Mij andere vrouw is nooit meer terug gekoome. Als poes hebbie dan ook moeilijke gefoelens maar jij wil ook jou vrouw helpe. Mij vrouw was van haar slag, ze zeg Loes ik ben niet goed in relazies. Ik heb haar toen wel mij liefdesmeedietaasie gegeeve.
En jij weet, als poes hebbie er toch niks ofer te zegge. Jou wordt niks gefraag, wie er kom en wie er ga! En jij heb ook een band met jou andere vrouw. Ik heb nog gezocht in mij huis, onder mij bank. In mij kast bij mij tonijn, maar die stond er gelukkig nog. En mij serfet heb ik bewaar voor mij herinnering. Mij hart hoop dat mij andere vrouw weet dat ik aan haar denk. Zij heb ook mij hart geraak want ze was lief voor mij eigen.

Soms moet jij akzepteere dat liefde uit jou huis verdwijn. Uit jou huis, uit jou leeve, maar nooit uit jou hart.
Daar help ik mij vrouw nu mee.

Liefs van Loesje

Loesje over: liefde en akzeptaasie

liefde

Vorige week schreef me vriend Bolle een mooie reakzie op me verhaaltje van me worksjop. Hij zeg dat het belangrijk is dat iedereen ze eigen liefde heb en dat dat mooi is van ze eigen.

Dat je als poes ook liefde kan voele voor een andere poes. En als katerman mag jij ook gefoelens hebbe voor een andere katerman. En ze mensen hebbe het meegemaakt met Pop en Beer want zij vonde elkaar lief.

Van me eigen heb ik ook mij mening en ik vind mij vriend Bolle heb gelijk. In mij maand van liefde wil ik ook schrijve over liefde die anders is en soms moeilijk. Van ze eigen natuur is alle liefde mooi en goed. Ik vind liefde ken geen haat assie allemaal kan akzepteere dat liefde soms anders is.

Tinteling

U weet van mij eigen heb ik verkering met mij Bert. Mij hart voelde tinteling van liefde toen mij Bert op me kompjuuter was. Toevallig is mij Bert een katerman en ik ben van mij eigen een poezevrouw. Dan is verkering makkelijk en niemand kijk raar op assie zeg dat jou poes verkering heb met jou katerman. Maar assie thuiskom van rennen in jou tuin en jij ben als poes gesjarmeerd van jou buurpoes dan hebbie ze poppe aan het dansen. Of als jij als katerman stoer vanaf jou dak zit te lonke naar ze katerman van me visboer. Hoe moet dat dan assie thuiskom? Krijg jij dan nog wel jou eete?

Gefoelens

Als moderne poes wil ik mij lans breeke voor alle poezevrouwe en katermannen die gefoelens hebbe voor ze soortgenoote. Jij kan gewoon liefde voele voor wie jij wil. Jij mag saame in jou mand ligge met wie jij wil. Dat vind ik wel want liefde is mooi en het zit in U hart. Mij broer Bart hield van ze eigen ook meer van katermannen. Wij heb daar nooit moeilijk ofer gedaan. Maar hij zat wel vaak in ze kast. Me vrouw zeg dat mensen dat soms ook doen. Ik moest daar wel over nadenken want van me eigen zou ik wel schrikke als me visboer ineens uit me kast zou koome. Maar assie uit me kast kom met verse tonijn hebbie wel me hart geraakt.

Mooie emozie

In mij worksjop die ik ga geeve voor me Faalentijn wil ik dat iedereen geluk kan voele in ze hart. Mooie emozie en dat U er blij van wordt. Of U nou met een poes ben of met een katerman, het maak niks uit. U mag U eigen liefde voele en U mag het ook uite. Liefde is uniferseel en het heb alle kleuren van me regenboog. U hoef het alleen maar te akzepteere. Dan kan anders zijn U hart binnenkomen.

Naar u hart

Voor mij worksjop heb ik ook mij visboer ingeschaakeld. Ik dacht misschien kan U ook iemand U liefde verklaare met haring in tomatensaus. En het mag ook met andere vis. Ik vind alles moet kunnen. Assie openstaat voor liefde en toolerant ben van U eigen, kan alle liefde ze weg vinde naar U hart.

Liefs van Loesje

Loesje over: liefde op me eerste gezicht

liefde

Als moderne poes weet ik, liefde kan ook op me eerste gezicht zijn. U weet van me eigen heb ik al heel lang verkering met me Bert.

Hij heb iets van ze eigen waar ik gek van ben. Ik wist het meteen toen ik me Bert op me kompjuuter zag. Me hart heb het me verteld en het was liefde op me eerste gezicht. Maar het was niet mij eerste keer. Ik moet U eerlijk zegge, het was mij tweede keer van mij liefde op mij eerste gezicht. Assie het al een keer heb meegemaak, weet je toch iets meer van ze leeve en ook van jou hart. Liefde heb vele vorme en jij kan het overal tegenkomen.

Erfaaring

Bert is me katerman, ik ben zijn poezevrouw. Assie er zo naar kijk is er niks geks aan van ze eigen. Maar kan het ook tussen mens en dier? Kan er dan meteen liefde zijn op ze eerste gezicht? Ik wil U vandaag vertellen van me eigen verhaal. Mij eigen erfaaring.

Zachte warme aaien

Toen ik mij vrouw voor me eerste keer zag wist ik meteen dat ik bij haar wilde zijn. U weet ik ben sensietief van me eigen, dan voel je dat. Ik zat in me asiel en ik voelde mij eigen bang en ik was verleege. Toch durfde ik meteen voor haar voeten te gaan liggen want ik voelde mij hartje tekeer gaan in mij eigen. Ik ging rollen en ik liet mij ook aaien. Zachte, warme aaien, ik duwde mij kop in de hand van mij vrouw. Ik voelde liefde maar ik kende haar niet. En ik voelde rust in mij eigen, dat ik veilig zou kunnen zijn. Me vrouw sprak zachte, lieve woordjes en ik moest heel hard spinnen.

Op ze kop

Assie iemand voor ze eerste keer ziet kan er iets in jou eigen gebeuren. En assie sensietief ben hebbie kans dat jou hele wereld op ze kop sta. Dan kan ze tonijn op garnaaale lijken en van me eigen lust ik die gelukkig allebei. En ik lust ook zalmmoote in sjelei en verse oseeaanvis in groentesaus. Maar die heb er nu niks mee te maake.

Geen erg

In mij eigen leeve heb ik nu twee keer meegemaak dat me hart het meteen wist. Me eerste keer was bij mij vrouw en me tweede keer bij mij Bert. En het gebeurd altijd assie er geen erg in heb. Ik zeg U eerlijk, ik zat op me bak toen mij vrouw binnenkwam in me asiel. Dat doe ik nu nog als me vrouw binnenkom want dan weet ik dat zij het is. Me vrouw heb daar nooit ze punt van gemaakt. De eerste keer was ik zo van me slag dat ik met me vieze pootjes voor me vrouw ben gaan liggen. Dat doe ik anders nooit maar me hart was sterker.

Luisteren

Als U hart sterker is dan kan U wel van alles van U eigen probeere, maar dat heb geen zin. U kan wegloope, U kan onder U bank gaan zitten maar als U hart het voelt moet U gewoon luistere van U eigen. En me vrouw had het ook, zij heb ze hart ook voelen springen van geluk. Maar ze was zo van ze slag dat ze eerst nog wegliep. Dat doet ze altijd want zij is ook sensietief. Dan moet je eerst jou gevoel tot ze eigen laten koome. Maar ze kwam terug en ik zag het in haar ooge.

Het was liefde en ook voor altijd.

As je hart leeft

Assie liefde op jou eerste gezicht meemaak hebbie veel geluk. Dan moet je ook dankbaar zijn want jou hart leeft. Mij vrouw en mij eigen horen bij elkaar en het is ook bijzonder. Zij is een mens en ik ben me eigen poes. Dan kan het dus ook, dat je liefde voelt voor ze ander. En ook op jou eerste gezicht. Voor mij eigen heb het me veel gegeeve. Als mij vrouw en ik ze eigen niet hadden gevonden, dan weet ik niet waar ik nu zou zijn in mij leeve. Dan had ik mij Bert nooit gezien op me kompjuuter en mij tweede liefde op mij eerste gezicht gemist.

Nu voel ik mij eigen rijk want ik voel veel liefde. Omdat ik ook geluisterd heb naar mij eigen hart. En het kan zomaar gebeure…

Liefs van Loesje