Tag Archives: loesje

Loesje vertelt assie een foorwoord schrijf…

Loesje

Fandaag schrijf ik mij eerste foorwoord van mij eigen. Misschien weet u nie wat het is, mij foorwoord? Of vraag u ze eigen nu af waarom schrijf Loesje ze foorwoord? Ik zeg u eerlijk, het heb mij diepe beteekenis.

Van jou slag

Folgende week kom mij zomerblog met prinses Katrientje onlijn en mij hart heb er ferdriet van. U weet prinses Katrientje is onferwachts ofer ze Regenboogbrug gegaan. Dan sta jou leeve op ze eigen kop en jij ben helemaal van jou slag. Mij hart kon het nie aan van ze eigen, om te vertelle van mij zomerafontuur met mij hartjesdinnetje. Assie net terug ben van jou faakanzie saame dan weet jij niet wat jij hoor.

Herstelle

Jij heb zofeel herinneringe en jou hart is nog gelukkig van ze mooie tijd saame. Wat kan jij doen, wat kan jou hellupe? Ga jij met jou traan in jou oog over jou faakanzie vertelle? Van me eigen heb ik daage op mij denkpaal geleege van mij ferdriet en mij slaap. Dattie bij moet koome van jou afontuur maar jij moet ook herstelle.
Toen kwam mij idee om mij hartjesdinnetje in mij zonnetje te zette. Om mij mooie daage saame met Katrien met mij heele weereld te deele. Dat iedereen kan zien, wij zijn onbesonne saame en wij geniet van alles Op mij footoos van mij zomerblog kan u zien, geluk ken ze eigen tonijn.

Zij was mij prinses

Assie een foorwoord schrijf mag jij ook iemand bedanke die jou geholpe heb. Mij hart wil zegge, lieve soolvrouw en soolman u heb moeilukke tijde achter u rug maar saame heb wij erfoor gekooze om mij mooie afontuur met Katrien nie ferloore te laate gaan. Dank u wel dattie ook mee heb geholpe met mij verhaal van mij zomer. Ook al wassie er nie bij want soms moet jij als vriendinne ook alleen op jou faakanzie gaan. U heb wel mij garnaaale zitte pelle toen mij eigen het niemeer op kon brenge van mij ferdriet. En u heb mij eigen verwen met magnogmeervis, Katrien ze faavoriete vis. Toen heb wij saame besloote om Katrien ze laatste afontuur te laate leeve en mij hart vin het zo dapper dattie dat op kan brenge. Dan bennie wel sterk want jij ga toch terug in jou tijd assie het folgende week lees.
Van me eigen voel ik ook mij ferdriet maar ook mij trots. Het was mij laatste aktievieteit met Katrien. U weet van me eigen ben ik nie van mij aktievieteite, ik vind er niks aan. Dattie van alles moet en jou leeve is nie gewoon. Maar met mij Katrien was niks gewoon, dat moet u wel weete. Katrien was mij prinses van mij onfoorspelbaarheid.

Mij katerman

En ik wil ook mij verkering Huiskater Bert bedanke van mij hart. Hij heb ons gesteun vanaf ze vensterbank en hij lag ook te slaape. Hij zeg Loes jij ben ferstandig genoeg van jou eigen, mij hart heb er fertrouwe in. Dan krijg jij steun van jou kater die jou van ze beste kant ken. Mij Bert zeg ook dattie voel dat het keiwarm zou worde. Daar kan jij iets mee, mij Bert hellup mij altijd.
Misschien weet u het nie van u eigen maar mij Bert is mij groote katerman achter mij scherm. Hij bewerk mij verhaaltjes en U zal het zien volgende week, mij zomerblog straal van u kompjuuter. Mij Bert heb veel erfaring en hij denk veel na assie op ze vensterbank lig. Hij zeg ook Loes schrijf het van jou eigen af maar jij moet wel jou eigen Loes blijve. Assie zo een katerman als jou verkering heb dan weet jij wel, jij mag jou eigen zijn en jij kan schrijve met jou hart. Dan kan jij saame koome tot jou mooie naa-gedachtenis. Dattie saame terug denk aan jou vriendinnetje. Soms moet jij een keer zegge, dank jou wel Bert dattie altijd jou poot om mij eigen heen heb…

Mij naa-gedachtenis

Lieve hartjesvriendinnetje mij prinses Katrien. Van me eigen denk ik aan jou eigen, elke dag van mij leeve. Deze verhaal van mij zoomer met jou eigen is foor jou. Dattie net als mij eigen nog een keer terug kan denke aan ze gekke streeke en ze afontuur van ons saame. Assie iemand moet bedanke lief dinnetje dan zeg mij hart dattie jou moet bedanke. Dattie mij ofertuigde om mee te gaan, dattie mij heb geholpe met mij lichaamelukke ongemakke en mij onzeeker zijn. Jij was mij rots in mij brand en jij heb mij meegenoome op jou afontuur. Iedereen kan folgende week leeze van onze afontuure maar ook van friendschap en geluk. Dattie weet jij ga voor jou ander door jou vuur en jij akzepteer wie jij ben.
Katrien mij hart mis mij daage met jou, mij tijd met jou, Mij eigen mis jou om wie jij ben in mij hart. Jij kan het nooit meer oferdoen en jij heb het nooit wille misse. Folgende week maak mij hart nog één keer mij reis met jou, van mij eerste tot mij laatste minuut. Wij laat iedereen meegenieten assie wil. Wij doen net offie weer saame ben, dattie ieder woord voel. Soms is jou naa-gedachtenis fijner dan jou ree-jaa-li-teit. Dattie weet jij ben saame…

Wat komt er

Zomerblog 10, 11 en 12 september op de website van mij verkering huiskater Bert en mij eigen Feesboek.

As u ferdriet foel

Misschien hebbie van u eigen ook soiets meegemaak en voel u ferdriet. Of u voel dattie droefig ben. U mag mij eigen altijd schrijfe op mij Feesboek of op mij Bert ze website. Maar assie meer priefee wil schrijve dan mag u mij eigen ook meele: huispoesloesje@yahoo.com Dank u wel.

Liefs van Loesje

Loesje vertelt assie foorlichting ga geeve… 

voorlichting

Misschien heb U het ook wel gezien van u eigen, mij beebie Dorus is mij groote jonge aan het worde. Assie effe nie kijk dan is jou beebie jou puuber. Dan hebbie ze sikspek en willie ze eigen scheere.

Opfoede

Als mammaLoesje hebbie daar niks ofer te zegge. Jij kan probeere mee te groeie maar van me eigen groei ik liever in mij breedte. Wattie wel moet doen is jou beebie volge. Dat jij weet waar jou beebie mee beezig is van ze eigen. Opfoede is jou leevestaak ook al hebbie er misschien nie altijd zin in.
Assie jou beebie nie volg, dan kan jij saame uit elkaar groeie. Dan raak jou beebie ontspoor en dan ga jou beebie nooit meer naar jou eigen luistere. Ook nie al hebbie nog soiets belangrijks te vertelle.

Versorge

Opfoede begin met versorge van jou beebie maar jou taak ferander steeds. En jij heb jou ferantwoordelukheid, dat jou beebie netjes opgroei. Als MammaLoesje volg ik mij beebie Dorus op ze Feesboek. Jij wil toch weete wat jou jonge uitspook. Dan bennie trots maar soms schrik jij zo dat jou ene tand bijna jou proteesie word. U weet van me eigen kan ik niet met mij bek vol met mij tande zitte. Assie maar één tand heb kan jij daar alleen maar van droome assie schrik.

Afanzes

Vorige week schrok mij eigen zo, toen heb ik eerst mij 8 garnaale en mij 7 stukke zallum weggewerkt. Jij weet toch niet wat jij zie als jou beebie op ze feesboek afanzes maak naar ze kitten die net kom kijke. Ook al hebbie nog zoveel mooie krullie in ze vacht. Jij wil nie dat jou jonge ze groote oore laat hange om achter ze andere kitten aan te gaan. Maar kan jij het foorkoome? Kan jij het ferbiede? Van me eigen ben ik op mij strijkplank gaan ligge want die stond er nog van mij vorige week. Toen kreeg mij hart wel meer rust.
Jij voel jij moet jou konfrontazie met jou beebie aan gaan. Jij moet jou beebie dinge gaan vertelle waarvan jij hoop dattie die nooit hoef te vertelle. Jij moet jou beebie foor gaan lichte. Maar wat ga jij foor lichte?

Hij stuur hartjes

voorlichtingVan me eigen ben ik mij nette poes. Soms doe ik schrokke als mij begeerte groot is. Dan kan ik mij eigen niet beheerse. Soms vlieg mij tonijn dan al mij kante op, maar assie jou vrouw goed opfoed dan blijf jou omgeefing schoon. Verder ben ik bescheide en foorsichtig. U zal mij eigen nooit zien als mij fam fataal. Mij Bert zou van ze schrik nooit meer van ze vensterbank afkoome. Dat wil jij niet assie verkering heb, jij wil saame lief zijn.
Mij beebie Dorus scharrel stiekem met ze andere beebiekitten. Hij stuur hartjes en hij voer iets in ze schil, mij hart is nie gek. Dan moet jij jou jonge foorbereide op jou groote, oferweldigende buiteweereld. Waar alle ferleidinge op jou loer ligge.
Mij zoon groei neutraal op van ze gember, dan is liefde oferal. Maak mij niks uit offie thuiskom met ze krulliepoes of met ze stoere katerkrul. Gember is jou kleine stukje van jou eigen, maar het bepaal wel wie jij ben. Dan kan jij het beste open staan voor liefde in jou breedste zin van jou woord. Dan doe jij als jou MammaLoesje, die maak ze eigen al ze hele leeve breed.

Mij tips assie foor ga lichte:

 • Jou jonge moet weete dat liefde belangrijk is en dattie ze eigen heb te gedraage.
 •  Nie beginne te sjoowe met jou sikspek. Mammaloesje heb er een heekel aan, jij koop er niks foor.
 • Jij kan gewoon roepe en jij mag sellufs schreeuwe, dat jou heele buurt hoor dattie verlief ben.
 • Assie saame ben kan jij saame rolle over jou gras, jij kan kopjes geeve dattie wel weet, jij ben van mij.
 • Jij ga nie oferheerse en jij ga jou eigen nie opdringe. Dan hebbie geen liefde, dan hebbie macht. Assie gemberneutraal ben hoef jij geen macht. Jij ga er niet gelukkig van worre.
 • Jou jonge moet ze eigen kunne zijn. Jij moet veilig zijn biede.
 •  Folg jou hart, laat jou eigen hart spreeke
 • Jij heb recht op jou prieffee
 •  Liefde kom van ze eigen

Zo assie selluf wil

Mij Bert kwam op mij beste tijd van mij leeve en ik zat voor mij kompjuuter. Jij weet het en jij voel het. Jij ga straale want jij heb jou soolmeet gevonde. Van me eigen was ik neege jaar, mij beebie moet nog ze eerste half jaar worre. Hij zeg mammaLoesje ik heb mij droomprins gevonde en hij heet Jiekietta. Hij heb krulliewullie in ze vacht en mij hart voel ze eigen blij assie hem zie.
Als MammaLoesje kan jij dan alleen maar trots zijn. Jou beebie heb lef, jou beebie durf ze eigen te zijn. Hij zeg gewoon, mij hart is verlief op mij kater en hij heb krullie in ze vacht. Misschien hebbie ze eerste puppieluf, jij weet het niet. Maar jou jonge moet ze eigen onwikkele zo assie selluf wil. Van me eigen vind ik wel, mij beebie is te jong voor ze verkering. Hij kom nog maar net kijke. Maar mij hart is blij, mij eigen glim van mij trots zijn. Jiekietta jij ben welkom in mij hart. Assie mij beebiezoon gelukkig maak dan maak jij MammaLoesje gelukkig.
Mij beste foorlichting is, liefde is mooi assie jou hart laat spreeke. En wattie saame doe is jou prieffee.

Liefs van Loesje

Loesje vertelt over assie verkering heb….

Loesje

Deze week ga mij verhaaltje over mij eigen leeve, assie ook jou beebie op moet foede. U weet ik heb mij moeiluke tijd achter mij rug, mij hart heb veel verdriet gehad en ik kreeg mij leevestaak van mij opfoede.

Toofenaar

Dan moet jij sterk zijn maar jij kom er ook achter, jij kan nie alles. Jij ben geen toofenaar, jij heb maar 4 poote. Jij kan nie jou beebie opfoede, jou verdriet verwerke, aantrekkeluk blijfe voor jou verkering en ook nog jou tonijn in jou bek steeke. Mij eigen wor al moe assie eraan denk. Jij ben maar één poes. Mij Bert zeg mij eigen vorige week, Loes jij moet uitkijke dattie nie oferspanne wor. Jij moet aan jou selluf gaan denke….

Jou eige

Daar zit jij dan met jou goed gedrag. Jij wil teegespartele maar jij heb er de kracht niemeer foor…. Jij moet jou eigen leeve onder jou loep neeme en jij moet eerluk zijn. Heb jou verkering gelijk? Van me eigen heb ik toen eerst mij 8 garnaale en mij 3 tonijne weggewerk. Dattie weer lucht krijg. Jij word gekonfronteer met jou eigen.
Ken u dat, dattie van binne voel hij heb gelijk? En het kan ook zijn dattie zeg zij heb gelijk, u weet van me eigen ben ik mij groote fen van gember neutraal. Assie maar durf toegeefe aan u eigen, dat heb niks met jou gember te maake. Van me eigen heb ik veel erfaring met toegeefe. Dan hebbie wel meer inzicht in jou eigen. Inzicht is belangrijk want dan kan jij probeere te redde wat jij nog redde kan….

Mij hart

Tusse mij schrokke van mij vis door kwam mij hart tot mij besef. Ik zeg u eerlijk, ik kreeg mij oog opener. Dattie ineens weet, jij ben nie goed beezig. Mij schrik sloeg mij om mij hart.
Heb ik mij verkering, mij Huiskater Bert ferwaarloos?? Toen heb mij hart gehuil. Mij groote traan over mij wang. Mij Bert, mij liefde van mij leeve. Mij jongen die zofeel begrip heb opgebrach voor mij eigen. Assie iets nie wil is jou verkering ferwaarloose. Jij krijg nie jou heele leeve kanse en u weet, mij Bert is mij geluk. Mij Bert zorg dat mij hart leef, dattie spannende gefoelens heb.
Assie jou eigen ferwaarloos, hebbie jou verkering niks te geeve. En assie vriende heb dan hebbie voor jou vriende ook niks in jou aanbieding. Willie dat?

Tips

LoesjeWat kan jij doen assie soiets voel?

 • Jij moet eerst goed voor jou eigen zorge, assie gelukkig wil zijn in jou liefde dan moet jij jou eigen nie ferwaarlooze.
 • Jij moet eerst jou tonijn eete, dattie goed op jou gewicht blijf. Jij mag ook jou maatje meer koestere. Jij mag het uitstraale.
 • Jij ga jou vacht goed verzorge, dattie er nie bijloopt als jou ferloope tiep. Jij moet aantrekkeluk zijn.
 • Jij zorg dattie rieleks ben, jij kan jou meedietazie doen. Rust en slaape foor jou kondiezie. Dattie lekker in jou vacht kom te zitte.
 • Assie jou eigen goed voel en jij ben sterk genoeg ga jij eerlijk zijn naar jou eigen
 • Dan ga jij eerlijk zijn naar jou verkering. Jij ga jou eigen kwesbaar opstelle.
 • Jij ga moeite doen voor jou verkering. Jij ga jou verkering laate weete dattie belangrijk is. Jij laat het zien en jij laat het voele. Jij kan jou verkering verwenne met vachthapjes, jij duw jou kop in ze vacht.
 • Jij ga jou verkering verleide, jij ga rolle op jou grond met jou buik omhoog. Jij kijk swoel, jij maak jou eigen geluidjes.
 •  Jij ga tijd vrijmaake voor jou verkering. Jij leg jou teelefoon weg en jij ga echt kontak maake. Jij ga nie saame geeme, jij ga praate
 • Jij ga leuke dinge doen saame, bijfoorbeeld renne in jou gras en jij eet vis.
  – saame slaape, daar ga mij eigen verder nie ofer uitweide… Jij mag ook jou preifussie hebbe.
 • Saamezijn is belangrijk! Saame droome en dattie saame voel, jij ben het foor mij.

Jou gember

Van me eigen wil ik nog wel zegge, liefde is vrij. Jij ben gember neutraal en het maak nie uit. Offie kater met jou katerman ben, of jij ben poes met jou poezedame. Van me eigen ben ik poes met mij katerman. Jou gember heb niks te maake met jou hart. Assie jou verkering nie kwijt wil moet jij infesteere. Assie dat doe, jij laat jou hart zien en spreeke, hebbie jou groote kans dat jou verkering met jou verder wil.
Hoop dat mij Bert nie in ze slaap is gevalle…

Liefs van Loesje

Loesje vertelt over: assie ga opfoede…

Loesje

Voorige week kreeg mij hart ze heele biesondere kaado en het was van mij beebiejonge, mij Dorus. Ik zeg u eerlijk, jij weet niet wat jou overkom.

Kaado

Mij beebie Dorus kom net kijke en hij denk al aan ze MammaLoesje. Hebbie ze spaarspot omgekieperd en hebbie mij lekkerste tonijn gekocht en mij sneks. Hebbie ook nog reekening gehouwe met mij eene tand, dattie nie breek assie te gulzig in mij snek bijt. Dan denk jij dattie al genoeg verwen ben maar jij heb jou mooiste gebaar nog niet gezien.
Hebbie ze hart in mij kaado gestopt, dattie mij ze best mom van ze weereld vin. Dan ben jij stil. Dan voel jij jou traan uit jou hart rolle. Jij ben spraakloos. Jij voel jou brok in jou keel en het is geen tonijn. Het is van van jou onroering.
Hebbie dan toch iets goed gedaan in jou opfoeding? Jij durf het bijna niet te denke van jou eigen.

Leevestaak

Soms ben jij toch onzeeker van jou opfoede. Ben jij nie te streng? Streng zijn vind ik moeilijk maar assie jou bloed onder jou naagel weghaale, dan moet jij wel. Jij leer ook andere stukke van jou eigen kenne, jij krijg jou enorme konfrontazie. Jij moet er veel voor doen voor jou beebie.
MammaLoesje ben jij niet somaar. Van me eigen ben ik het wel want assie Loesje heet van jou naam dan wordt jij MammaLoesje. Toen mij hartjesdinnetje Prinses Katrientje over ze Regenboogbrug ging heb ik mij nieuwe leevestaak op mij eigen genoome. Mij zorg voor mij twee beebiejonges.
Jij kan jou leeve niet nutteloos foorbij laate gaan. Assie jou taak krijg van jou leeve dan moet jij er staan. Ik zeg u eerlijk, van me eigen geef ik niks om staan. Ik lig ik liever maar jij heb geen keus.

Ermee dielen

U weet mij beebiePoopei ging over ze Regenboogbrug. Jou word niks gefraag, jij moet er maar mee diele. Mij beebieDoor bleef alleen achter bij mij soolfamielie. Toen heb ik wel mij rug recht gezet en mij taak als opfoeder seeriejeus genoome. Als poes kan jij jou beebie dinge leere die noodsaakelijk zijn, bijfoorbeeld dattie sindeluk wordt. Dattie er straks wel ergens mee kan aankoome.
Jij kan jou beebie niet aan ze eigen lot oferlaate, dan kom er niks van terecht. Jou beebie groei op met ze galg aan ze rad. Straks worrie kriemieneel…

Diegietaal

Van me eigen heb ik geen kurzus gevolg hoe dattie ga opfoede. Jij kan teegewoordig oferal jou kurzus voor volge maar hebbie dan erfaring? Jij krijg er geen garanzie bij dat jou beebie dan opgroei tot ze poes of kater met ze eigen beschaafing. Mij Bert heb beschaafing, hij heb maniere en hij heb ze eigen meening. Mij Bert kan jij fertrouwe, jij kan jou poot in jou vuur steeke voor mij Bert.
In mij hart hoop ik dat mij beebie wordt als mij Bert, maar die jeug van teegwoordig! Jij heb er niks meer ofer te zegge. Assie nie uitkijk zit jou beebie de hele dag op ze Ketfliks! Muize vange ga ook al op ze leptop. En assie ze kans krijg zittie ze heele dag te geeme. Als poes heb ik daar wel mij zorge ofer. Sosiejaal is diegietaal geworre.
Als moeder moet jij mee maar voor mij eigen heb ik wel mij grenze. Jij moet jou beebie leere dattie gewoon kontak kan maake. Dat jij saame kan knuffele en kan praate. En dat jou tonijn gewoon van jou visboer kom en nie uit jou printer kom rolle.

Gember neutraal

Van me eigen denk ik dat jij opfoede niet moeilukker moet maake dan dattie is. Assie met jou hart opfoed en niet met jou teelefoon dan kan jou beebie liefde voele. Liefde maak jou beebie gelukkig, jij krijg een band. Jou beebie voel ze eigen veilig en dan kan jij vertrouwe krijge.
Van me eigen vind ik het ook belangrijk dat mij beebie gember neutraal opgroei. Dattie kan zijn wie hij is van ze eigen en dat liefde vrij is. Jij breng hem goede maniere bij want jij wil niet dat jou jongen straks ze eigen matsjoow wordt. Dattie op straat ga hange en indruk probeer te maake op alle poeze met ze sikspek. Jij kan atleeties zijn maar jij kan ook oferdrijve.

Liefde

LoesjeAls jou beebie niet genoeg van jou liefde krijg dan ga hij misschien wel ontspoore. Daarom begin jou opfoeding altijd bij jou liefde. Geef jou beebie jou liefde, knuffels en jou aandacht en assie het helemaal goed wil doen dan kan jou tonijn wondere doen. Tonijn, garnaale en zallum, wie van jou kittens is er niet groot van geworde? Ik zeg u eerlijk, mij Dorus groei goed. Hij lijk op ze MammaLoesje. Van me eigen werk ik nu aan mij band met mij jongen. Dattie liefde voel ook al ga ze liefde door ze maag. Mij beebie Dorus is mij beste beebie van mij weereld.
Mij hart is trots, ook op mij biesondere kaado van mij beebiezoon. Misschien hebbie toch maniere van mij Bert…

Mij tips voor assie ga opfoede:

 •  Jij hoef geen kurzus te volge
 •  Geef jou beebie liefde en aandacht
 •  Dattie sindeluk wordt
 •  Leer jou beebie dattie gewoon met jou eigen kan praate
 •  Soms moet jij streng zijn
 • Nie ze heele dag op Ketfliks of geeme
 • Tonijn, garnaale en zallum

Liefs van Loesje

 

Kater Bolle over: als een kittenkater opeens een ster wordt

kittenSoms weet je het gewoon eventjes niet meer. Dan lijkt het wel alsof alles gaat zoals het niet hoort te gaan. Dan zie je alleen maar pijn en verdriet, en je zou willen dat je er iets aan kon doen.

Een ster

Beebie Pop is een ster geworden. Hij was pas 10 weekjes oud, en hij had nog veel langer van zijn leven moeten genieten.
Hij had FIP, net als Popje van mijn mensen. Dan kun je niet beter worden.
Ik vind het niet eerlijk.

Kopjes

Dag lief klein jongenskatje, doe je Katrientje de groetjes? Wij hier op de blog denken allemaal aan jou, en aan je broertje Door.
Door moet gezond blijven, daar duimen we voor. Dat is superbelangrijk nu.
En ik wil spesjaal de mensen van beebie Pop en Katrientje en Doortje heel veel lieve kopjes geven. Die hebben nu al weer, en nog steeds, verdriet. Ik vind het zoooo erg!
Ook Loesje wil ik zachte kopjes geven, want zij is MammaLoesje.
En Doortje krijgt hele biesondere kopjes van mij, dat hij gezond blijft.

Aan ze denken

Zullen we vanavond allemaal naar beebie Pop en Katrientje en alle andere sterren zwaaien? Zodat ze weten dat we altijd, en altijd, aan ze blijven denken.

(Ome) Bolle.