Tag Archives: loesje

Loesje vertelt over tefreede zijn

tefreede 

Voorige week liet mij verkering Huiskater Bert ze stoere Katermanspoote zien op ze Feesboek. In mij buik foelde ik mij flinders fladdere, dat zeg ik u eerluk.

Op mij denkpaal

Hij heb zulke mooie poote, jij kan er bij wegdroome. Op mij Bert ze Feesboek liet iedereen ze poote zien. Jij kan het nie ferzinne zofeel katermanspoote en poesepoote. Jij kijk jou oog uit want jij zie nie iedere dag zofeel poote. Maar jij foel ook, nie iedereen is tefreede. Soms wil jij groote poote omdat jij kleine poote heb van jou eigen. Of jij kijk op teege mij Bert ze stoere poote en jij zou liefer mij Bert ze poote wille. Dan kan jij nie zo tefreede zijn. Daar heb ik ofer nagedacht op mij denkpaal. En ik kreeg mij kauwstik foor mij enersjie, want assie zofeel na moet denke hebbie jou enersjie noodig.

tefreedeOfer mij eigen

Mij vrouw vroeg mij eigen of ik selluf, ofer mij eigen tefreede ben? Dan schrik jij wel want ik was bijna in mij denkslaap gefalle. Dat is assie lamme poote krijg en jou kop hang erbij offie jou laaste saardiene heb weggewerk. Jij foel jou eigen rieleks en jij ben jou weereld om jou eigen heen fergeete. Maar inees schrik jij wakker van zo een moeilukke fraag. U weet van mij eigen ben ik ferleege en ik ben ook bescheide. Mij Bert heb mij eigen heel feel fertrouwe gegeefe. Hij zeg Loes, jij ben goed zo assie ben. En tusse u en mij eigen gezeg. Hij zeg nog feel meer lieve dinge, maar van mij eigen heb ik ook mij priefee. Het zit in mij hart bij mij mooie gefoelens. Maar het geef mij eigen meer selluf fertrouwe, dattie foel jij mag er zijn. Dan ga jij ook anders naar jou eigen kijke. Assie poosietiefe dinge ofer jou eigen hoor krijg jij fijne gefoelens. Mij vrouw zeg ook altijd lieve dinge teege mij eigen. Dan doe ik spinne en kopjes geefe.

In mij spiegel

Maar u weet, van mij eigen ben ik ook eerluk. Toen heb ik in mij spiegel gekeeke. U kan het op mij footoo zien. Mij erfaring is, jij schrik altijd assie in jou spiegel kijk. Het is jou konfrontaasie met jou eigen. Jij zie jou vacht, jij zie jou kop. Selluf heb ik geprobeer om mij buik op mij spiegel te krijge. Jij moet alteit kijke naar jou mooise stukke van jou eigen. Daar krijgie selluf fertrouwe van. Maar soms is jou buik grooter dan jou spiegel. Dan weet jij dattie goed beezig ben. Ik zeg u eerluk, selluf ben ik best tefreede met mij buik. Het is mij leefeswerk. Maar in mij spiegel zag ik ook mij kop. Mij bek zonder mij tande, mij snorhaare. Jij zie dattie ouwer wor maar het is jou ree-aa-lie-teit. Assie seeniejorpoes ben dan kijk jij anders in jou spiegel als dattie jong ben. Jij kijk met al jou jaare en jij hoef niemeer zofeel. Jij ree-aa-lie-seer jou eigen, assie tefreede ben dan kan jij alles aan. Ook jou spiegelbeeld.

Tefreede

tefreedeOfer tefreede zijn kan jij feel nadenke en jij kan er feel ofer zegge. Assie tefreede ben dan ben jij gelukkig. Jij bennie beezig met wattie nie heb. Waarom zou jij beezig zijn met wattie nie heb? Selluf geef ik er niks om. Assie jou eigen druk maak om wattie nie heb fergeet jij wattie wél heb. Assie bijfoorbeeld drie makkareele foor jou eigen heb, moetie dan beezig zijn met jou saardiene die bij jou visboer in ze winkel ligge? Ik vinnut sonde van mij makkareele. Jij kan ook gewoon tefreede zijn en jou vrouw jou saardiene laate haale foor jou folgende dag. Soms hoor jij ook dinge van jou buure. Dattie groener gras heb. Ik weet er niks van. Selluf kom ik nooit bij mij buure. Assie binnepoes ben hebbie geen gras noodig. Van mij eigen ben ik blij met mij leefe. Dat ik mij dag begrijp en wanneer mij eete kom. Mij leefe heb geen spektaakel noodig. Assie geluk foel in jou kop en in jou hart hebbie alles wattie noodig heb. En als jou verkering teege jou eigen zeg dattie vin dat jij ze mooise poesepootjes heb die hij ken, dan weet jij. Jij hoef geen gekke kaaperiejoole uit te haale want jou verkering zie jou. Assie jou poote zie, zie hij jou eigen. Dan kan jij tefreede zijn…

Loesje

Loesje vertelt over assie het moeilukke tijde heb…

moeilijke

Mij vrouw heb mij eigen fertel, Loes wij leef in een moeilukke tijd. Ik lag rustig op mij denkpaal en ik zeg u eerluk. Soms hebbie nie zofeel zin in gesprekke met jou vrouw. Jij weet, jij moet óf naar jou dokter óf jou buik wor te groot.

Binne blijfe

moeilijkeMaar mij vrouw zeg, Loes heel veel mense heb het nu moeiluk want zij moet binne blijfe. Assie teveel buite kom en jij ga bijfoorbeeld naar jou visboer,  dan kan jij ziek worre. Toen heb ik wel mij oor gespits want assie visboer hoor dan hoor jij garnaale en saardiene. En u weet, mij visboer is mij groote vriend. Hoe kan jij dan ziek worre? Heb mij visboer ze makkareele te lang laate ligge, dattie niemeer zo fris ruik? Selluf vin ik wel, jou buik moet nie omdraaie assie jou makkareele ruik. Mij vrouw zeg Loes, jou weereld draai nie alleen om jou vis. Jou weereld draai nu om Cooroona. Jij weet nie wat jij hoor! Kom mij vrouw toch wéér aanzette met mevrouw Cooroona. Ik vin er niks aan want zij maak alles moeiluk.

Buite eete

Heel veel mense blijf nu in ze huis. Ze doe ze werk in ze huis en ze ga niemeer op faakanzie. Mij vrouw zeg dat mense ook niemeer buite ze deur ga eete. Maar wie ga er nou buite ze deur eete assie in jou eigen huis, jou kast fol met jou tonijn heb staan? Soms snap jij als poes niks van mense. Als mij vrouw mij eete buite zet, bijfoorbeeld op mij balkon, dan ga ik het nie eete van mij eigen. Assie alteit jou eete binne krijg ga jij nie in één keer op jou balkon zitte met jou garnaaale. Jij wil toch weete waar jou eete sta en wattie erin heb zitte. Assie buite jou deur eet weet jij nooit wat jij krijg. Dat moetie nie wille.
Maar mij vrouw zeg Loes heel feel mense vinnut moeiluk want zij eete graag buite ze deur. Mense zijn anders dan diere en van mij eigen ben ik al mij heele leefe poes. Zo ben ik geboore van mij eigen. Toen was alles gewoon in mij weereld. Mij vrouw zeg Loes iedereen wil terug naar gewoon. Dattie weer kan doen waar jij zin in heb. Nu heb mevrouw Cooroona oferal roet in gegooi en ook in eete buite jou deur. Niemand houw van roet. Roet maak alles moeiluk.

Foorsichtig zijn

Jij wor er nie blij van assie soies lees. Mij vrouw zeg, Loes heel feel mense zijn ziek  En zij lig in ze ziekehuis in ze groote bed. Dan schrik jij wel. Selluf heb ik ook mij erfaring met assie ziek ben. Assie groonies niesziek ben dan hebbie jou eigen fierus. Ik vin er niks aan maar jij heb er niks ofer te zegge.
Nu is er een heel groot fierus van mevrouw Cooroona en niemand wil het hebbe van ze eigen. Het is zo groot dattie er ziek van kan worre. Dan moet jij moet uitkijke en jij moet foorsichtig zijn. Assie seeniejorpoes ben weet jij dat foorsichtig zijn belangrijk is. Maar assie jong ben moet jij dat nog leere. Jou jeug van teegewoordig kijk nerreges na, zij zie geen gefaar. Zij poink en zij spring en zij fergeet ze poote te wasse. Dan kan jij iemand ziek maake en dat moetie nie wille. Daarom moet jij binne blijfe, dattie veilig ben en dattie schoone poote houw. Dat is belangrijk nu ook al vinnie er niks aan. Als poes denk ik daar wel ofer na maar wat kan jij doen? Jij bennie alleen op jou weereld  jij moet aan elkaar denke. En dattie een beetje foor elkaar zorg assie het moeiluk heb.

Saame

Als poes geef ik mij vrouw nu ekstra knuffels en ik doe mij schootmeedietaazie. Als jou vrouw rustig is in ze hart foel zij ze eigen fijner. Mij vrouw heb het nie alteit in ze gaate, maar als ik op mij denkpaal lig dan kijk ik naar mij vrouw. Wattie doe en offie ze eigen fijn foel in ze hart. Assie jou vrouw goed ken en jij heb jou oog goed staan dan krijgie genoeg informazie.
moeilijkeEn jij kan jou vrouw afleide assie bijfoorbeeld nie zo goed in ze vacht zit. Dan kan jij op ze schoot springe of jij ga inees heel hard Meeoow roepe. Dat jou vrouw foel, jij zie haar en jij ben saame. Jij kan ook op jou vrouw ze tikbord ligge, dan foel jou vrouw dattie ze werk nie alleen hoef te doen. Jij kan jou vrouw ze kaas van ze brood eete, dat is mij faavoriet. En assie slaap kan jij boofe op jou vrouw ligge. Dan heb ze haar rust. Zo kan jij als poes meehelpe nu alles moeiluk is. Misschien doe jij als poes of katermans ook wel dinge om jou mense nu blij te maake? Of hebbie gekke streeke en denke jou mense eeve nie aan mevrouw Cooroona? Dan ben jij wel heel goed beezig. Assie het wil fertelle dan help jij iedereen die het nu moeiluk heb. Dat is belangrijk want jij weet nooit hoe lang jou dinge nog moeiluk zijn.
Wij moet het saame doen dan kom alles goed. Hoop dattie allemaal gezond blijf van u eigen,

Loesje

Loesje vertelt ofer assie met iemand meeleef…

meeleef

Misschien denk u wel dat assie poes ben dattie dan nie zofeel denk aan een ander. Van mij eigen ben ik seeniejorpoes en dan heb jij veel erfaring van jou leefe. Selluf heb ik al best feel meegemaak al zeg ik het van mij eigen.

Jou hart

Dattie geluk foel in jou hart, bijfoorbeeld assie weet dat jou verkering tefreede op ze fensterbank zit en hij kijk naar ze straat. Dan weet jij, alles is goed en jij hoef jou eigen geen zorg te maake. Als mij broer Floris rustig lig te slaape en hij heb geen last van ze deemenzie meeleefwant hij is rustig. Dan hebbie van jou eigen ook jou fijne gefoel in jou hart. Jij ben er nie alteit bij van jou eigen en jij kan nie alles en iedereen in jou gaate houwe.
Maar assie weet dat iemand het moeiluk heb dan denk jij er toch aan. Jij leef mee ook al lig jij op jou denkpaal. Niemand kan zien wat jij denk en wat jij foel. Maar jij ben er wel mee beezig. Als mij vrouw ferdriet heb dan  kan ik van mij eigen mij rust nie vinde. Dan hellep mij saardiene en mij garnaaale ook nie meer of jij moet ze vers van jou visboer krijge. Dattie ze nie kan weerstaan van jou begeerte. Maar jij kom toch alteit bij jou gefoel terug als jou vis in jou buik zit. Dat is mij erfaring. Want assie om iemand geef dan kan jij eete wat jij wil, jou hart laat ze eigen alteit foele.

Mee geleef

Met mij vrouw mee leefe doe ik van mij eigen. So werk het assie saamewoon. Maar mij vrouw moet ook leere dattie op ze eigen poote ga staan. Dattie sellufstannig wor zeg maar. Daar werk ik nu aan want als poes wil jij ook jou vrijheid. En jij heb ook jou eigen vriendjes.
In mij afgeloope jaar heb ik van mij eigen al feel met mij vriendjes mee geleef. Jij schreeew het nie alteit van jou dak. Ik zeg u eerluk, selluf ben ik nog nooit op mij dak geklomme. Assie seeniejorpoes ben dan klim jij nie zo gauw meer op jou dak. Ik zou nie weete waar mij dak zit, dan kan jij klimme wat jij wil. jij vin het nooit. Dan kan jij beeter met jou poote op jou grond blijfe staan, in jou ree-aa-lie-teit. In mij eigen ree-aa-lie-teit heb ik selluf ook al feel mee leefe gehad. Dan foel jij in jou hart hoefeel jij geraak wor. En het heb mij eigen sofeel goed gedaan. Dattie foel jij hoor erbij en jij ben belangrijk. Jou hart wor er warm van. Jou saardiene smaak jou nog beeter.

Jou meeleefe

Assie jou eigen Feesboek heb krijg jij ook jou eigen vriendjes. Jij krijg jou band en jij hoor en jij zie dinge. Soms hoor jij mooie dinge bijfoorbeeld van mij vriendje Jip. Hij heb nu ze fooralteithuisje en hij heb ze eigen buite ferblijf. Maar hij heb er best lang op moete wachte, dan leef jij mee want jij weet wachte is soms moeiluk assie iets heel graag wil. Maar jij hoor ook moeilukke dinge. Mij Doorie heb twee weeke onder ze mense ze bed gezeete want hij heb schilders aan ze raam. En ze manmeneer moes misschien ze operazie. Dan leef jij mee want jij wil nie dat jou jonge zofeel bang is en dattie ze brokke laat staan. En mij vriendje Stokkie-Stefan moes inees naar ze dokter want hij heb iets aan ze rug. Dan leef jij mee en jij eet jou ekstra tonijn assie hoor dat alles goed is. Jij leef ook mee met al jou mense die ze vriendje heb ferloore want ferdriet foel jij door jou Feesboek heen. Jij weet jij kan niks doen maar jij kan wel meeleefe. En mij vrouw heb mij eigen fertel, Loes jou weereld is ferander, mevrouw Cooroona houw iedereen binne. Selluf heb ik feel erfaring met binne, assie binnepoes ben weet jij nie beeter. Maar foor iedereen die nie zofeel erfaring heb met assie binne moet zitte, ben ik wel opgestaan. Toen heb ik heel hard geblaase want assie geen prooteesie heb kan jij heel hard blaase. En het was teege mevrouw Cooroona want soms moet jij jou eigen wel laate hoore. Soms is jou prootest ook jou meeleefe. Dattie het nog meer foel en jij kom in jou akzie.

meeleefIn mij akzie

Vandaag wil ik ook in mij akzie koome en het is foor Mevrouw Alma. Zij denk alteit aan iedereen op mij Feesboek en zij geef knuffels en lieve woordjes via ze kompjuuter. Zij steun iedereen die het moeiluk heb en zij ga ook graag naar alle diere van Artus. Maar nu kan ze nie zo goed meer loope van ze zeere knie. Dan kan jij jou fijne dinge niemeer doen en jij ben niemeer zo atleeties. Nu krijg ze een operazie en ik heb heel hard geblaase. Want mij erfaring heb mij eigen geleerd, mevrouw Cooroona gooi oferal roet in ze eete. En assie toch erregus nie blij van wor is roet in jou eete. Maar assie heel hard blaas dan kan jij al jou roet zo wegblaase. Nou krijg Mevrouw Alma gewoon ze operazie en het is maandag al. Nu ga ik heel hard mij pootjes draaie en ik ga meeleefe met mij hart. Wil u misschien maandag ook eeve aan Mevrouw Alma denke. Dan heb ze meer rust en dan kan de dokter Mevrouw Alma ze knie maake. Mij hart foel, assie allemaal meeleef dan hebbie pas écht mee leefe. Saame leef jij veel meer. Lieve mevrouw Alma, het kom goed!

Loesje

Loesje vertelt over assie naar jou vrouw uitkijk…

vrouw

Iedereen die mij eigen een beetje ken die weet, Loes woon saame met Floris, Zusje en ze vrouw. Misschien weet u ook dat mij vrouw ze taak in huis is dattie onse tonijn ferdien. En zij ferdien onse wiekentsnek en al mij paale in mij huis. Foor assie moet krabbe of assie wil denke.

Jou beste opsie

Mij vrouw weet, dan hebbie een paal noodig. Maar daarfoor moet mij vrouw mij huis uit want zij zeg Loes, assie andere mense moet hellepe kan jij nie in jou huis blijfe. Van mij vriendjes hoor ik vaak dat ze vrouw nu thuisblijf in ferband met mevrouw Coorona. En dattie nu thuis ze tonijn ferdien. Selluf heb ik ook liefer dat mij vrouw mij deur niemeer uitga, maar mij vrouw heb mij fertel: ‘Loes soms kan het nie anders.’ Dan weet jij als poes, jij heb er niks ofer te zegge. Jij moet jou eigen erbij neerlegge. Dan is slaape jou beste opsie.

Saame zijn

Van mij vriendjes hoor ik ook dat ze vrouw ze tonijn ferdien als het licht is. Mij vrouw noem dat oferdag maar selluf heb ik er geen naam foor. Mij vrouw is anders want zij ferdien onse tonijn als iedereen slaap. Dan is alles donker buite en mij vrouw zeg, Loes dan is het nacht.
Daar denk ik best feel ofer na op mij denkpaal. Want als jou vrouw er nie is hebbie alle ruimte in jou kop. Misschien ferdien zij spesiejaale tonijn want mij visboer doe ze deur nie oope in ze nacht? Jij weet het nie want sommige dinge zijn moeiluk assie poes ben. Maar mij vrouw doe het al mij heele leefe want zij zeg, Loes de nacht is ook belangrijk assie foor mense zorreg. Eerluk gezeg vin ik er niks aan van mij eigen. Selluf heb ik liefer dat mij vrouw alteit in mij huis is. Dan kan ik boofe op mij vrouw slaape en foel ik mij geluk van saame zijn.

Jou gefoel

vrouwAls mij vrouw nie in mij huis is dan mis ik mij vrouw in mij hart. Jij ben pas kompleet als jou vrouw ook thuis is. Jij lig op jou groote bed maar jij foel, jou bed is leeg. Assie jou vrouw alteit in jou huis heb sta jij nie stil bij jou gefoel als jou vrouw er nie is. Van mij eigen heb ik feel erfaring met mij gefoel als mij vrouw er nie is. En ik zeg u eerluk, jij wacht toch op jou mooment dattie weer saame ben.
Toen heb ik iets bedacht om mij vrouw te ferrasse. En ik wil het u fertelle zo dattie weet, Loes kom echt welees in ze akzie. Zij lig nie fijfetwinnig uur van ze dag op ze groote bed. Loes laat ze hart spreeke en zij laat ze eigen zien. U weet van mij eigen leef ik met mij hart en mij gefoel. Dus toen heb ik mij vrouw opgewacht toenie thuis kwam van mij tonijn ferdiene. Kijk u maar op mij footoo.

Van mij eigen foel ik wanneer mij vrouw thuiskom. Het is mij instink.  Toen ben ik op mij krabpaal geklomme die onder mij raam sta. U weet van mij eigen ben ik nie atleeties maar assie iets wil kan jij meer. Ik heb mij lijf gestrekt en mij kop tussen de lange latte gestooke die foor mij raam hange. Mij vrouw zeg, Loes het zijn laa-melle. Maak mij eigen niks uit, jij foel jou vrouw kom eraan. Van mij eigen ben ik nie zo groot maar u geloof mij misschien nie. Ik kon naar buite kijke en toen heb ik gewacht.

Met mij hart

vrouwGewacht met mij hart. Op mij vrouw. En zij kwam eraan op ze twee wiele. Jij ken jou vrouw door alles heen. Sellufs assie twee wiele heb. En zij zag mij eigen, jij foel het. Jij bennie gek. Mij vrouw ze hart foelde zofeel geluk, zij kreeg ze traan in ze oog. Maar zij heb nie gezien dat mij traan ook ofer mij wang rol. Toen ben ik snel van mij krabpaal gespronge. Eers op mij groote bed want jij moet nie oferdrijve. En toen mij vrouw ze sleutel in ze slot stak zat ik op mij eigen plek. Op mij bak! Klaar foor mij knuffel en mij onbijt. En mij hart dee heel hard spinne…

Loesje

Loesje vertelt over mij eigen meening

meeningFoorige week lag ik van mij eigen op mij denkpaal. Misschien denk u nu bij u eigen, Loes lig toch alteit op ze denkpaal. Daar heb u wel u punt, daar moet ik eerluk ofer zijn. Als seeniejorpoes ben ik blij met mij denke want jij hoef er jou paal nie voor uit. Jij kan gewoon blijfe ligge en druk zijn in jou kop.

Aktiefeere

Mij vrouw probeer mij wel te aktiefeere maar liefer heb ik dat zij mij nie stoor. Aktiefeere vin ik niks aan. In jou rust moet jij nie ook nog eens van alles moete. Ik ben nu op mij respektaabele leeftijd van mij dertien jaar. Dan hebbie er selluf ook wel wat ofer te zegge vin ik. Als seeniejorpoes heb ik mij eigen meening en mij vrouw mag kiese offie het ermee eens is of nie. Maar mag jij als poes of katerman wel jou eigen meening hebbe? Daar kan jij lang ofer nadenke assie op jou denkpaal lig. Maar van mij eigen vin ik van wel en ik durref mij meening ook te laate hoore.

Op mij afontuur

U weet van mij aart ben ik ferleege en bescheide. Dan sta jij nie zo graag op jou foorgrond. Jij lig liefer rustig op jou denkpaal en jij laat jou leefe aan jou eigen foorbij gaan. Maar foorige week heb ik mij eigen toch laate hoore. Mij vrouw was boofe en van mij eigen lag ik in mij denkpaal. Mij balkondeur stond oope en mij neus rook mij fertrouwde geur. Ook al ben ik nu seniejoorpoes, mij neus bedrieg mij eigen nooit.
Toen ben ik op mij afontuur gegaan want ik ben uit mij denkpaal gespronge. Eerst op mij bank en toen op mij grond want jij kan ook oferdrijve. Assie seeniejorpoes ben moet jij foorsichtig springe. Dat is mij erfaring want jij heb maar vier poote van jou eigen. Toen ben ik naar buite geloope want jij moet alteit jou neus folge. U weet van mij eigen kom ik nie so vaak op mij balkon. Mij balkon is buite en selluf ben ik een binnepoes. Dan hebbie daar eigeluk niks te zoeke dus u fraag ze eigen nu misschien wel af, wat moet Loes inees op ze balkon? Ze zoomer is foorbij en ze vrouw is boofe. Selluf was ik ook ferbaas dat zeg ik u eerluk. Maar assie zo sterrek foel dattie moet gaan dan moet jij gaan. Daar bennie poes foor, zo vin ik dat wel van mij eigen.

Mij eigen poot

Dus ik ben naar mij balkon geloope, op mij eigen tempo. Jij hoef foor niemand te haasse assie seeniejoor ben. Maar ik kreeg wel mij schrik van mij leefe. Ik heb heel hard Meeoow geroepe zodat mij vrouw mij boofe kon hoore. En ik heb heel veel Meeoow geroepe want assie Meeoow roep dan moet jij het goed doen. Mij vrouw riep heel hard “Loes?” en ik riep Meeoow! Mij vrouw bleef mij eigen naam roepe en ik bleef mij Meeoow roepe.
MeeningIk heb mij eigen poot stijf gehouwe. Op mij balkon stond naameluk mij krabpaal. Mij faavoriete krabpaal en dan weet jij, jou neus heb jou eigen nie bedrooge. Jij ruik jou spulle, jij bennie gek ook al bennie op leeftijd. Toen ben ik boofe op mij krabpaal gaan zitte en heb ik nog veel harder Meeoow geroepe. Mij vrouw kwam naar beneede en zij zag mij eigen zitte. Ik zat buite, hoog op mij krabpaal te roepe. Mij eigen krabpaal!
Mij vrouw kwam naar mij eigen toe en zij fraag, Loes…? Maar zij foelde mij bui al hange want toen heb ik haar wel mij intenze blik gegeefe. Mij blik van wat hebbie nou gedaan? En ik heb ook van mij vrouw naar mij krabpaal gekeeke. Dattie weet waar het ofer ga en hoe ik erofer denk. Toen ben ik van mij krabpaal naar mij denkpaal geloope. Mij vrouw heb mij krabpaal weer met ze staart tusse ze beene binnen gezet. Zij zeg Loes jou krabpaal val bijna van ze ellende uit elkaar. Maak mij niks uit, het is mij faavoriete krabpaal. Jij ga die nie somaar wegmoffele op mij balkon. En jij ga die zeker nie weggooie! Als poes heb ik daar ook mij meening ofer!

Saamemeening

Nu sta mij krabpaal weer in mij huis. Mij vrouw heb mij paal opgekaalefaater. Selluf heb ik mij paal niemeer aangeraak. Maar ik heb wel mij meening gegeefe, dat is belangrijk. Assie saamewoon moet jij dinge oferlegge. Want jou vrouw kan wel denke dat jou paal uit elkaar val, jij ben er toch aan gehecht. Dan kan jij nie somaar mij spulle uit mij huis zette. Mij vrouw besef het nu ook. Zij zeg Loes jij heb jou punt gemaak, jij heb jou eigen meening meeninggegeefe en jij heb gelijk. Dan foel jij wel trots in jou buik en jij foel, jij tel ook mee. Jij ben belangrijk, jou vrouw houw reekening met jou en met jou meening. Dan kan jij zegge, jij woon echt saame. Mij vrouw heb mij feel knuffels gegeefe foor mij hart. En ik kreeg ook vette vis foor mij buik en mij keel. Want assie zofeel Meeoow zeg van jou eigen meening, krijgie schor in jou keel. Mij vrouw zeg dat mij heele buurt nu ook weet van mij eigen meening. U lees mij vrouw kan ook oferdrijve!
Mij erfaring is nu, assie saame woon mag jij allemaal jou eigen meening hebbe. Iedereen tel mee en is belangrijk, offie nou poes ben of jij ben iets anders. Maar assie saamewoon kan jij ook nadenke ofer jou saamemeening, want dat is belangrijk. Dattie saame jou eigen meening heb. Saame hebbie gewoon nóg meer gelijk en heb jij nog meer meening. Dat heb ik nu geleerd en mij vrouw ook.

Loesje