Tag Archives: loesje

Loesje vertelt over assie op de weegschaal moet…

weegschaal
Van mij eigen fertelde ik u al ofer mij vrouw en dattie iets in ze schil foer. Dan ben jij wel gewaarschuuw en jij tel foor twee.

Diejeet

Assie op jou diejeet ben dan moet jij oferal oore en ooge hebbe want jij weet nooit wat jou nu weer boove jou kop hang. Mij vrouw heb mij eigen fertel dattie nog maar één ding mis foor mij diejeet.
Zij zeg Loes, assie wil weete of jou diejeet werk dan moet jij op jou weegschaal. Ik zeg u eerluk, van mij eigen vin ik niks aan mij weegschaal. Jij krijg altijd een hoop gedoe assie erop sta. En jij bennie zeeker offie nog wel jou eete krijg.

Afontuur

Mij erfaring met mij weegschaal is, jij doe het nooit goed. In mij asiel begon mij weegschaal-afontuur. Jij wor opgepakt en jij wor op jou schaal gezet. Mij asieldokter zeg, jij moet meer eete want jij ben feel te mager. En hij heb het gesien aan mij sijfertjes. Assie te laage sijfertjes heb moet jij meer eete. U geloof het misschien nie assie dit lees maar van mij eigen had ik toen geen buik. Dan schaam jij jou eigen wel assie op jou schaal moet staan en jij heb geen buik. Ik zeg u eerluk, van mij eigen was ik onderfoet. Mij weegschaal heb het toen wel eerluk gezeg en ik kreeg lage sijfertjes.
Gelukkig heb mij vrouw mij eigen uit mij asiel befrijd. Zij gaf mij eete en mij leeve werd mooi. Mij hart foelde geluk. Mij buik werd rond en gezond. Toen ben ik Loes geworre.

Mij buik

Dan kom jou dag dattie met jou vrouw naar jou niewe dieredokter ga. Ook al vinnie er niks aan, jij moet mee. Mij dieredokter heb mij eigen weer op zo een schaal gezet. Op mij footoo kan u zien, mij buik befroor van mij schrik. Gelukkig had ik wel mij buik, anders had ik mij weegschaaleigen weer moete schaame. Maar mij dieredokter heb mij eigen toen fertel, Loes jij ben een flinke poes. Jou buik wor te groot, jij moet op jou gewich gaan lette. Mij dieredokter heb vast geen goede schaal gehad want hij zeg, Loes jou sijfertjes zijn te hoog! Jij moet minder eete!
Toen heb ik mij eerste sjok-erfaring gehad. Jij weet toch niemeer waar jij aan toe ben. Mij eene dokter zeg Loes jij moet méér eete want jij heb geen buik. Mij andere dokter zeg Loes jij moet minder eete want jou buik is te groot. Wie moet jij dan geloofe? Welke weegschaal heb gelijk? Mij vrouw zeg, Loes er zat wel een heel jaar tussen! Ik heb er niks van gezien van mij jaar.
Van mij eigen ben ik trots op mij buik en mij natuur is boergondies. Maar daar fertel jou weegschaal niks ofer. Wat hebbie er dan aan?

Foor mij eigen

Nou heb mij vrouw er selluf een gekocht en het is foor mij eigen. Zij zeg Loes, jij hoef nie bang te zijn. Nu kan jij selluf zien of jou buik dunner wor! Zie het maar als jou stok achter jou deur! Toen heb ik wel gefraag offie misschien ze weegschaal niet achter mij deur kan zette.
Maar mij vrouw heb mij schaal op mij taafel gezet. Zij zeg Loes, zo kan jij er vriendjes mee worre. Jij kan erop gaan zitte assie het selluf wil! Dan bennie wel uitgepraat. Ik zeg u eerluk, ik vin het nog moeiluk. Maar mij vrouw heb mij erop gezet en assie naar mij sijfertjes kijk kan u zien hoe groot mij buik is. En het is ook kwesbaar want assie poes ben dan is jou gewich taaboe van ze eigen. Maar u mag het wel weete want soms moet jij jou taaboe doorbreeke.
Mij vrouw zeg Loes, ik ben trots op jou. En zij geef mij knuffels en mij snek. Toen heb ik wel mij traan gefoel in mij hart. En het was van mij geluk. Want mij vrouw akzepteer mij sijfertjes en zij akzepteer mij eigen. Nu moet ik iedere maand op mij weegschaal. Weeges mij diejeet en mij buik.
U krijg dan mij updeet.

Fynn

Maar toen kwam mij bericht dat mij vriendje Fynn over ze Reegeboogbrug is gegaan. Ze vrouw heb hem nog alles gegeeve van liefde en sneks. Toen heb  zij  hem in ze armen over ze Regenboogbrug gedraage. Jou hart breek, jij wil het nie geloove. Lieve Fynn, mij hart foel ferdriet. Jij ben nu jou eigen ster en jij ben boove. Dag lieve jonge, hoop dattie nu geen pijn meer heb. Iedereen zwaai naar jou, wij fergeet jou nooit.
Assie soies hoor weet jij weer wat het zwaarse weeg op jou schaal. Nie jou buik maar liefde!
Dag lieve Fynn,

Loesje

Toen Loesje in mijn leven kwam

Loesje

Het is nou Valentijn en het gaat overal over liefde en  ook heel veel zijn er verhalen die ekstra negatief zijn. Ik wil vertellen hoe Loesje in mijn leven kwam.

Feesboek

Toen ik hier een tijdje was, kreeg ik computertijd. Nou, ik op Feesboek daar had ik de andere katten in het asiel over gehoord. En het asiel zat zelf ook op Feesboek. Ik had al best snel een eigen pagina en ik zette er berichtjes over mijn leven op. Met foto’s die mijn vrouw maakte en soms deed ik een selfie.

Feesboek is gaaf. Als ex-asielkater foelde ik me super. Nou had ik een thuis en ook nog vrienden dat had ik nooit kunnen denken.

Poes

Op een dag zag ik een leuke foto van een poes, ze had heel veel wit in haar vacht. En ze zag er lief uit en ook verlegen. Nou moet ik eerlijk zijn over mezelf en zeggen dat het helemaal niet mooi van mij was dat ik haar begon te plagen. Kijken wat ze allemaal wilde doen. Dus ik zei dat ze met haar buik helemaal op de foto moest en dan nog meer buik en ze deed het spesjaal voor mij zei ze.

Van mijn tante kreeg ik toen een standje dat ik te brutaal was met Loesje. Dus daarna deed ik het niet meer maar ik keek wel elke dag waar is ze nou.

En zo snapte ik hoe lief ze was en dat ze iedereen wilde helpen en dat ze heel veel gefoel had, ook voor mij.

Verkering

Daarna wist ik dat ik als katerman wat moest doen en dat deed ik. Toen ik Loesje om verkering vroeg, zei ze ja.

Samen

En nou zijn we dus samen, op onze eigen manier, dat mag als je verkering hebt. Loes heeft haar huis en ik heb het mijne maar we zien elkaar elke dag via de computer en als er wat is dan helpen we elkaar. Dat is verkering. Dat je samen bent op je eigen manier.

Mijn gefoel voor Loesje is heel biesonder dat heb ik nog nooit gehad. Ze is lief en mooi en wijs en zacht en toch gaat mijn gefoel over iets anders, het is meer en dieper. ik kan geeneens zeggen wat het is.

Heppie Valentijn Loes!! Van je Bertje. Nou ben ik nooit meer alleen en jij ook niet want we hebben elkaar.

Loesje vertelt assie een buik heb…

buik

Vandaag wil mij eigen graag met u praate ofer ies waar niemand graag ofer praat van ze eigen. Het is kwesbaar en het is taa-boe. Van mij eigen snap ik er niks van want het hoor gewoon bij jou eigen.

Akzepteere

Soms hebbie er jaare veel foor moete eete om zofer te koome. Van mij eigen weet ik nie beeter en ik zeg u eerlijk. Jij kan er zofeel plesier van hebbe assie het goed onderhouw. En assie het akzepteer. Neem u van mij eigen aan, het begin bij akzepteere dat is mij erfaring. Dattie blij ben met u buik want het hoor er gewoon bij. Iedereen heb ze eigen buik, jij kan er nie omheen. Jij kan wel net doen offie er nie is, maar jij zie hem toch. Jij mag blij zijn dattie hem heb want mij erfaring is, assie geen buik heb waar moet jou eete dan blijfe?

Kurfie

Mij dokter zeg dattie nie blij is met mij buik, hij vin mij buik veel te groot. Daar kan jij wel onseeker van worre, jij foel jou eigen toch kwesbaar. Maar waar moei mij dokter ze eigen mee. Het is mij buik, van mij eigen! Ik sleep mij buik iedere dag met mij eigen mee. Assie een huispoes ben met jou maatje meer hebbie meestal ook jou groote buik. Jij ben een kurfie poes. Dan krijgie kommentaar. Iedereen heb er ze meening ofer maar ik doe er nie aan mee van mij eigen.
k zeg u eerlijk, ik ben er tros op. Het heb mij eigen jaare gekos om zofer te koome. Om mij eigen te worre, om Loesje te zijn. Als huispoes hoef ik nie mee te doen aan moo-de en ik geef niks om schoonheis-iedeejaale. Als mij Bert mij mooi vin is mij hart gevul met mij geluk. Assie ze kop op mij buik leg, kom mij hart tot ze leefe. Dat wil jij toch nie misse assie poes ben. En seeker nie assie Loes ben.

Beweege

Misschien denk u nu, kan Loes ze eigen nog wel beweege assie zo een groote buik heb? Kan zij nog wel springe en renne door ze huis? Assie mij eigen een beetje ken dan weet u, beweege is nie mij groose hobbie. Maar jij kan nie jou heele dag op jou buik blijfe ligge. Jou buik wor er nie mooier op en jou vacht ga ze eigen irieteere. Dan krijgie schuurplekke en dat moet jij nie wille.
Van mij eigen probeer ik mij beweege wel te beperke want assie seeniejor ben moet jij daar wel reekening mee houwe. Soms heb ik wel mij dolle minuut. Dan ren ik mij trap op, ofer mij groote bed en terug naar beneede. Assie het zo lees dan weet u, Loes ze buik doe het nog goed. Mij vrouw heb altijd ze mond ooppe van ze ferbaasing assie mij eigen in mij volle faart foorbij zie koome. Soms ren ik ook van mij geluk, maar meestal in mij droom. Gelukkig ben ik rustig van mij aart, daar heb mij buik het mee getroffe. Anders wassie misschien nie zo groot en zacht.
Soms lig ik op mij bank en probeer ik ofer mij buik heen te kijke. Mij vrouw denk dat ik mij rek en mij strekoefeningen doe met mij nek. Maar jij moet wel in jou gaate houwe wat jou vrouw allemaal uitspook in jou huis.

Doos

buikBijfoorbeeld vorige week! Van mij eigen lag ik op mij bank toen mij vrouw binne kwam. Zij had een groote doos in ze hande en ik zeg u maar gelijk. Soms foel jij aan jou buik dattie op moet lette. Mij vrouw riep: Loes kom eens kijken! Gellukkig lag ik achter mij buik, dan kan jij jou snor nog drukke. Jij doe net als offie slaap. Mij vrouw weet, jij moet nooit jou slaapende kat wakker maake.
Het was stil in mij huiskamer.
Mij vrouw kwam in mij bank zitte en zij gaf mij zachte knuffels. Assie zofeel liefde foel dan ga jij van jou eigen ineens spinne. Mij hart werd warm en dan foel jij jou geluk door jou buik gaan. Assie een groote buik heb dan foel jij nog meer van jou geluk. Jij ben alles fergeete want jij ben rieleks. Mij vrouw zeg, Loes we moete praate. Nou assie dat zeg dan weet jij gelijk hoe laat jij leef. Praate met jou vrouw ga meestal over dinge waar jij niks van wil weete. Mij spinne stopte, mij buik befroor. Met mij poote heb ik wel geprobeer mij buik fast te houwe.  Assie onraad foel dan foel jij dat meestal in jou buik. Zeeker assie een groote buik heb.
Mij vrouw zeg, Loes in die doos zit iets lekkers en het is voor jou! Ga maar kijken!

Ferstop

Assie soies hoor dan fergeet jij alles om jou eigen heen. Maar assie zo gefoeling ben als mij eigen dan hebbie ook jou sesde sintuig. Als poes heb ik nog veel meer sintuige maar mij sesde sintuig is mij belangrijkste. Dan foel jij, jou vrouw foer ies in ze schil. Jij kan er jou poot nie oplegge maar neem u van mij eigen aan, het klop altijd.
buikToen ben ik dus in mij beweeging gekoome en op mij footoos kan u zien, ik heb foorzichtig in mij doos gekeeke. Eers met mij kop ofer de rand want jij moet jou gefoel aftaste. Om het seeker te weete ben ik toen in mij doos gespronge. Mij vrouw wis nie wattie zag van mij atleeties fermooge. Zij heb het spesiejaal voor u eigen op mij footoo gezet. Dan kan u zien wat mij buik allemaal nog kan. Dat is belangrijk. M
aar assie zie wat erin mij doos zit frees ik met mij groote frees dat mij buik ze langste tijd heb gehad. Mij kurfie daage zijn geteld! Denk dat ik mij eigen maar weer achter mij buik ferstop. Daar lig ik wel veilig, hoop ik…

Liefs van Loesje

Loesje vertel assie jou dielemma heb

Loesje
Mij jaar is alweer een tijdje begonne maar van mij eigen zit ik nog in mij dielemma. Dattie nie weet welke kant jij op moet of wattie moet kieze. Misschien hebbie selluf nog nooit foor mij dielemma gestaan, of hebbie er selluf een gehad?

Eerluk zijn

Misschien denk u wel waar zit Loes nu mee te stoeie van ze eigen. U weet van mij eigen ben ik gefoelig, mij emozie is mij oope boek. Mij Feesboek is er nie alleen voor mij paaling en mij kibbelding, of assie gelukkig ben met jou verkering. Mij Feesboek is ook voor mij probleem, mij ferdriet en mij dielemma. Dan leer u mij wel beeter kenne want mij boek sta oope. Assie alleen jou mooie weer speel hoefie geen Feesboek te hebbe.
Eerluk zijn is belangrijk ook assie gewoon huispoes ben. Dan kan jij deele en jij kan jou eigen meening geefe. Van mij eigen steek ik mij meening gewoon onder mij stoel of mij bank. Dan weet mij vrouw genoeg. En het mag ook onder mij taafeltje zijn. Jij moet jou standpunt duideluk maake. Jij heb jou eigen meening, jij tel ook mee.

Onder mij taafeltje

Nu zit ik al mij paar daage onder mij taafeltje in mij eigen dielemma. Op mij footoo kan u mij zien zitte, dattie weet Loes ferzin soiets nie. U weet mij dokter vin mij eigen tefeel weege. Hij heb het gesien op ze schaal en hij vin mij sijfertjes nie mooi. Ik geef er niks om, het zijn wel mij sijfertjes. Hij heb ook mij buik gefoel en hij zeg Loes moet op diejeet! Van mij eigen heb ik toen alles in mij buik befroore en heb ik mij kop teege mij vrouw aan geduw. Jij foel op jou klomp aan dat jou diejeet nie jou makkareel in fanieljevla is. Assie zo gefoelig ben als mij eigen foel jij dattie beeter niemeer naar jou dokter kan gaan. Hij zeg Loes het is foor jou gezond maar hij besorrug mij eigen bijna mij hartprobleem.

Diejeet

Nu denk ik al mij heele jaar ofer mij diejeet maar mij buik is nog nie gekrompe. Ik zeg u eerluk, van mij eigen vin ik het moeiluk. Iedereen probeer mij eigen ze hellup te geeve en iedereen wijs mij eigen op mij gezond. Maar in mij kop zie ik mij buufette van mij vis, mij kipkluife en mij kaassneks aan mij eigen neus foorbij gaan. Dan hebbie wel jou probleem.

Wat moet jij doen? Jij zit in jou eigen dielemma onder jou taafel en jij heb geen antwoord. Moet jij kieze foor jou gezond? Sellufs mij vriend kater Vlo heb van ofer ze Reegeboogbrug gezeg Loes jij moet het doen. Maar assie kies foor jou gezond weet jij nie wat jou te wachte sta. Krijg jij nog wel jou vis, jou tonijn, jou kaabeljouw en jou kibbeldinge. Of moetie jou rest van jou leeve slankbrokke eete met jou ene lange tand!
Mij kop roep nu hard: Slankbrokke diejeet ik nie! Maar mij verkering Bert doe het en mij vriend Jip heb ze halve buik ermee ferloore. Nu moet mij vriend Bolle er ook aan geloofe van ze eigen. Ze stijgermanne denke dattie swanger is. Dan weet jij wel dat jou vrouw jou slankbrokke weer uit jou kast ga haale.

mij vriend Bolle

Iedereen geef mij eigen ze tip en jij weet soms nie wat jou eigen oferkom. Mevrouw Bolle heb mij eigen ze heele doos met slankbrokke gestuur. Mij vrouw kon ze doos bijna nie tille. Nou dan kan jij nie praate van jou lichte eete.
LoesjeGelukkig heb mij vriend Bolle mij eigen wel gewaarschuuw. Hij heb stiekum ies opgeschreeve foor mij oferleefing. Assie wil kan u het leeze op mij footoo maar ik wil u fraage offie het nie teege mij vrouw fertel. Nu heb ik dus slankbrokke van mij vriend Bolle in mij huis. Mij vrouw zeg Loes, nu kan jij oefene. Van mij eigen wil ik helemaal nie oefene maar jij heb er niks ofer te zegge. Ik wil wel mevrouw Bolle zegge, dank u wel dattie zo denk aan mij buik. Mij hart foel u bedoel het wel goed. Net als mij beebie Dorus. Hij stuur ze MammaLoesje feere. Hij wil dat mij poote ga beweege foor mij gezond. Gelukkig hebbie mij kaas en mij zallumsnek meegestuur. Assie zofeel emozie heb moet jij jou tand erreges in kunne zette. Mij tand beweeg altijd meer dan mij poote.

Dielemma

Van mij eigen fraag ik mij nu wel af. Moet jij dat allemaal akzepteere? Selluf vin ik mij buik groot genoeg, maar jij heb er niks meer ofer te zegge assie bij jou dokter ben gewees. Jou buik wor oopebaar besit! Iedereen vin er wat van. In mij hart wil ik liefer gewoon alles eete en zofeel assie kan. Dan hoef jij nie bang te zijn want jij kan gewoon jou eigen buik houwe. Het enige wattie wel moet doen is jou andere dieredokter zoeke. Mij vrouw is het nie met mij eigen eens. Zij zeg Loes jou gezond ga altijd foor maar het kom goed. Van mij eigen hou ik mij buik vast!
Dus zit ik nog onder mij taafel in mij dielemma, dat wilde ik u fertelle. Dattie nie denk Loes is ze diejeet fergeete. Soms moet jij eers jou eigen dielemma uitfoogele en jij moet uitvisse wat jij wil. Van mij eigen denk ik wel, uitvisse is mij beste opsie!

Loesje

Loesje vertelt assie vriendschap heb…

vriendschapVandaag wil ik u eers fertelle van mij goede nieuws, mij antibiootie foor mij niese is gestop. Assie twee weeke jou antibiootie slik hebbie er ook wel weer genoeg van.

Zorrug

Mij niese is nou ofer maar mij vrouw heb nog wel zorrug om mij oog. Zij maak het iedere dag schoon maar ik vin er niks aan. Het heb foor mij eigen maar een foordeel, dattie mij altijd mij snek geef assie klaar is. En ik krijg ook knuffels en mij vrouw zeg lieve woordjes teege mij eigen.
Mij vrouw zeg Loes jij heb jou laaste antibiootie gehad. Toen ben ik naar mij denkpaal gerend want ik foelde mij eigen befrijd. Mij vrouw schrok van mij plosselinge aktiefieteit, maar soms moet jij gewoon in jou beweeging koome. Op mij denkpaal foel ik mij eigen veilig en toen heb ik naar mij friendjes over ze reegenboogbrug gekeeke. Jij weet zij waak ofer jou gezond en jij foel jou emoozie.
Van mij eigen ben ik nog in mij rou-proses van mij vriend Vlo maar jij moet akzepteere en loslaate. Van mij eigen vin ik loslaate moeiluk assie vriende ben. Jou hart is toch foor altijd ferbonde.

Spesiejaal

Assie vriende ben dan ben jij wel spesiejaal. Van mij eigen heb ik vriendjes maar ik heb ook verkering. Mij verkering is mij aller spesiejaalste gefoel. Dattie foel jij kan nie nóg meer foele want dan bars jou hart oope van jou geluk. Mij verkering is mij Bert, hij geef mij flinders en kriebels en hij raak mij diepse snaar in mij hart. Het is mij spesiejaale snaar, mij verkering-snaar. Misschien heb u die ook, u kan hem foele assie iemand ken die u verkering is. Mij erfaring is dattie er suinig op moet zijn want het is jou mees gefoelige snaar. Misschien vraag u ze eigen nu af offie ferder nog meer kan foele? Assie zofeel gefoelens heb als mij eigen dan weet jij, jou hart heb meer te geeve. Van mij eigen heb ik ook mij friende en assie echte friende heb dan foel jij het ook in jou hart.
In mij eigen gefal is mij hart groot. Mij hart is als mij buik, er kan bes feel in. Dan hebbie wel geluk want jij heb feel gefoelens. Mij Bert en mij eigen heb onze mooderne relazie. Dan kan jij ook vriende hebbe maar jij spreek wel af, jou vriende kom nooit aan jou verkering-snaar.

Hartjesdinnetje

In mij ferleede heb ik mij grootse vriendschap gehad met mij hartjesdinnetje prinses Katrientje. Van mij eigen foel ik nog steeds mij ferdriet en mij hart mis haar. Assie iemand teegekom die jou andere stuk van jou eigen is dan foel jij jou eigen wel kompleet. Wij heb saame feel meegemaak en jou hart breek assie het los moet laate. Assie vriende ben doe jij soms gekke dinge, daar ben jij ook vriende voor. Jij fertel elkaar alles en jij deel geluk en ferdriet met elkaar. Gelukkig heb ik op mij Feesboek nog meer dinnetjes, dan kan jou vriendschap weer groeie.

Goede foorbeeld

Maar van mij eigen heb ik ook mij vriende op mij feesboek en op mij Bert ze blog. Jij hoor faak dattie als poes nie bevriend kan zijn met jou kater. Als mooderne huispoes wil ik daar vriendschaptoch ies ofer zegge. Jou hart is jou hart en assie toefallig goed op kan schiete met jou kater dan kan jij gewoon vriendschap hebbe. Mij Bert heb ook poeze op ze feesboek en hij is bevriend met iedereen. Mij Bert geef ze eigen goede foorbeeld en hij heb ook verkering.
Misschien vin u het assie mens ben moeiluk,  maar dan kan u wel een foorbeeld neeme aan al mij kattevriendjes. Zij doen nie moeiluk van ze eigen. Dan hebbie wel jou mooie weereld.

Hartwens

Mij hartwens is dat iedereen van ze eigen vriendeluk is foor elkaar. Mij vriend Vlo was mij vriendelijke katerman, hij heb altijd ze goede foorbeeld gegeeve. Daar kan jij jou les van leere en het is belangrijk. Vriendschap is biesonder en jij ben rijk assie het heb. Jij ga foor elkaar door jou dik en jou dun.
Van mij eigen ga ik fooral door mij dik want mij dun werrek nie zo goed. Selluf zie ik dat nie als mij hendikep want jij kan ook dikke vriende zijn met iemand. Vriendschap is mij mooiste gefoel naas mij andere gefoelens. Jij bennie ferplicht om vriende te zijn assie nie wil, jij mag selluf kiese. Soms bennie gewoon vriende van jou eigen en jij ben het de rest van jou leeve. Mij erfaring is dat assie vriendeluk ben jou hart oope sta foor vriendschap. Jij laat jou ander in ze eigen waarde. Jij ga nie blaase en jij hoef nie te vechte om jou eigen te laate zien.

Assie jou hart laat zien ben jij feel grooter. Van mij eigen laat ik soms mij buik zien, weeges dattie zo groot is. Dan kan jij soms nie anders…

Loesje