Tag Archives: loesje

Loesje vertelt over assie jou erfuunis krijg…

erfuunis

U weet van mij eigen ben ik in mij rouw weeges dat mij vriend Bolle ze ster is geworre. Assie zofeel gefoelig ben als ik van mij eigen dan moet jij jou tijd neeme. Jij heb minder zin in jou dinge van jou leefe.

Van ze slag

Bijfoorbeeld jij ga nie renne door jou huis. Jij ga nie oferal op springe. Jij ga nie rolle assie flinders foel. Jij ben rustig en jij lig op jou denkpaal. Jij eet jou makkareele en jou saardiene, maar jou leeve ga aan jou hart foorbij. Mij vrouw zeg Loes gelukkig ben jij rustig van jou natuur. Maar ik zeg u eerluk, selluf heb ik niks met mij natuur want assie een binnepoes ben dan hebbie geen natuur.
Mij vrouw is ook van ze slag. Zij las mij eigen iedere zondag van mij week Bolle ze letters foor. Dan heb jij saame jou intieme mooment. Mij vrouw mis Bolle ook van ze hart. Nu heb wij alleen zondag en wij heb elkaar. Maar jij foel, jij moet wenne aan jou niewe werkelukheid.

Posduif

Toen kom mij vrouw inees in mij huis en zij zeg: Loes jou posduif is gewees en hij heb iets foor jou eigen meegebracht. Assie in jou rouw ben hebbie nie meteen jou drift of jou aa-nie-moo. Maar jij foel in jou hart, dit is spesiejaal.
Mij vrouw heb mij eigen eers laate snuffele aan zo een mooie, groote doos. Mij hart wis het meteen, jij foel jou emoozie. Mij vrouw zeg: Loes dit is van Bolle en het is foor jou eigen. Mij hart ging oope, jij foel jou kadoo kom uit ze heemel. Het is spesiejaal en emoozioneel. Ik zeg u eerluk, van mij eigen durf ik mij kadoo nie oope te maake. Gelukkig hebbie dan jou vrouw. Zij ken mij eigen zo goed. Zij heb mij knuffels gegeefe en mij kadoo oope gemaak. Jij zit erbij en jij kijk er naa. Mij traan liep ofer mij wang…

erfuunisDoos

Uit mij groote doos kwam Bolle ze Pauwefeer. Misschien kan u ze eigen nog wel herinnere, Bolle was mij grooste koning, keiser vanalle Pauwefeere. Hij deed surfe ofer tasse en dan ze Pauwefeer vange. Op mij footoo kan u zien, van mij eigen heb ik Bolle ze Pauwefeer ook gefange. Maar ik was ook emoozioneel, misschien kannie dat wel kan begrijpe van u eigen. En Bolle ze muis kwam uit mij kadoo en ze touw met iets waar jij mee kan speele. En sneks ook foor assie nog tande heb.
Misschien wil u het nie geloofe maar deze week heb ik gewoon mij tande van mij eigen. Of misschien krijg mij bek ze tande terug assie ze snek op heb. Jij weet het nie en het maak nie uit. Bolle weet het, dan is het goed…

Woorde

erfuunisDan denk jij dattie alles heb gehad, haal jou vrouw inees footoos van mij vriend Bolle uit mij kadoo. Met Bolle ze laaste woorde foor mij eigen. Ze vrouw Cisca heb het opgestuur en mij staart tril inees van ze opwinding. Van mij eigen heb ik er wel ofer nagedach, maar mij hart wil het met u deele. Assie wil kan u Bolle ze laaste letters leeze op ze footoo. Selluf vin ik het nog moeiluk om te hoore.
Mij vrouw heb het mij eigen wel foor geleeze maar jij breek. Jij breek van zofeel emoozie. Wat kan jij zegge, wat kan jij doen? Ik zeg u in mij fertrouwe, ik heb mij heele avond mij traan ofer mij wang gefoeld. Mij vrouw zeg Loes dit is Bolle ze erfuunis. Hij denk aan jou. Dan kan jij nog zofeel in jou rouw zijn, jij foel ook geluk. Dattie soies moois krijg en dattie nu foor alteit buikmaatjes blijf.

Enersjie

Lieve Bolle misschien kan jij mij eigen nog hoore. Dank jou wel foor zofeel mooie erfuunis. Jij blijf foor alteit in mij hart en in mij buik. Want buikmaatjes bennie foor alteit, ook al woon jij nu in Reegeboogland. Misschien kan jij onse vriendjes in Reegeboogland adfies geefe ofer hoe jou buik groot en gezond blijf. Dat is belangrijk. Assie het saame doe kan jij nog meer bereike. Lieve Bolle, jij zal er alteit zijn. Vrienschap tusse heemel en aarde geef mij hart niewe enersjie.

Loesje

 

Ik ben ouder dan ik dacht (echt waar)

ouderU weet dat ik een seeniejor ben en ik heb ook mijn ferjaardag gehad, toen werd ik twaalf jaar. Maar ik ben ouder. Echt waar.

Half oor

Een paar dagen geleden telefoneerde mijn vrouw met de dokter over mijn gezond en over sneks en eten en al die dingen. Ik luisterde met een half oor mee, want het ging wel over mij. Toen opeens helemaal plotseling was mijn vrouw stil. Ze keek intens naar me. En ze zei: “Echt waar?” Weer was ze stil. En daarna zei ze: “Dat zal ik hem vertellen.” Die hem was ik dus.
En ja hoor ze kwam naar me toe, ik bleef gewoon liggen en ze begon met aaien. Maar ik was aalert.

Verjaardag

– Bert, weet je nog van je verjaardag op feesboek?
Ja tuurlijk.
– En dat Loesje zei dat zij ouder is dan jij.
Weet ik.
– Nou heb ik net met de dokter gesproken…
Ja dat hoorde ik!!
– En de dokter zegt, dat je geen twaalf jaar bent maar dertien jaar en drie maanden.
….
Weer aaien.
– Ik heb me een keer verteld Bert, dat moet het zijn.
Gelukkig ging het aaien door. Ze wist niet meer wat ze moest zeggen, en ik vind, stil is ook weleens fijn.

Even oud

’s Avond meelde ik Loesje over dat we dus ongeveer even oud zijn. Ze vond het eerst raar wegens dat ze moest wennen. En daarna vond ze het leuk en ik eigenlijk ook. Want dan snappen we elkaar beter als er iets is. Een kitten heeft toch minder erfaring met de dingen. Dus voor mij persoonlijk wegens dat ik verkering heb, is het beter om dertien jaar en drie maanden te zijn dan twaalf. Het was dus eigenlijk goed nieuws, al snap ik niet hoe het gekomen is, maar daar gaat het niet om, geloof ik.

Loesje vertelt over assie sterre zie…

sterren

Soms maak jij in één week van jou leefe zofeel mee dattie nie weet waar jij moet beginne. Dan is mij erfaring,  jij begin bij jou begin. Assie erreges anders begin raak jij van jou slag.

Ze eigen ster

Ik zeg u eerluk, mij week begon met zofeel ferdriet. Mij hart brak in duisend bolletjes. U weet mij lieve vriend Bolle ging ofer ze Reegeboogbrug. Ze leeftijd was inees op, daar doe jij niks aan. Maar jij vraag jou eigen wel af waar is ze leeftijd naar toe? Hij ging naar ze sterrendokter met ze graspiet in ze neus en hij kom terug met een pan in ze buik. Selluf kan ik daar met mij eigen ferstand nie bij. Jij wil het begrijpe maar jij foel alleen maar ferdriet. Jou vriend Bolle met ze mooie buik heb geen leeftijd meer want hij is nu ze eigen ster.
In mij wiekent heb ik veel emoozie gehad. Dattie traane ofer jou wang foel loope en jou snorhaar is nat. Mij vrouw heb mij troos gegeefe, maar zij heb selluf ook natte ooge. Soms is ferdriet zo groot dattie het wel moet deele. Dan is saame belangrijk.

Mij knop

Maar jij kannie bij jou pak neer gaan zitte. Mij vrouw zeg, Loes jij moet nu sterrek zijn. Jou Hoedjessjoow sta foor jou deur. Misschien kan u wel begrijpe, van mij eigen von ik het moeiluk. Assie zofeel emoozie heb dan hebbie eigenluk maar een réémedie, makkareele en garnaaale.
Mij Doorie heb tusse ze hoedjes door mij garnaaale zitte pelle. Dan heb mij jonge ook ze afleiding. Assie weer kracht in jou poote foel kan jij jou knop omzette. Maar ik zeg u in mij fertrouwe, het heb mij daage gekos om mij knop te vinde. Waar moet jij die zoeke assie zo in jou war ben? Dan bennie blij dattie zofeel leefeserfaring heb want jij ben seeniejor. Jij draai maar wat. Assie poosietief ben draai jij alteit jou leeve weer naar jou zon. Dan kan jij verder. En jij doe het ook foor jou vriend Bolle. Jij weet, hij kijk mee ofer ze Reegeboogbrug. Jij foel ze hart, jij zie ze ster straal. Dan kan jij beginne aan jou sjoow…

Jou sjoow

Het was mij prinsessedag en van mij eigen was ik al froeg in mij weer. Jij wil toch netjes foor jou dag koome. Jou mooise hoedje opzette foor jou opening. Mij vrouw zeg Loes jij lijk wel Makziemaa! Dan weet jij, jou vrouw heb ook spanning. Van me eigen ken ik haar nie, misschien houw ze ook van tonijn?
Dan begin jou sjoow en mij saardiene steek nog hallef uit mij bek. Zo kan jij nie foor jou dag koome. Jij foel zeenuuw in jou buik. Mij Doorie poink inees zo hard, mij snorhaar tril ervan. Jij zit inees in jou roolerkoosser van jou emoozie. Jij zie oferal sterre om jou heen en het zijn allemaal vriendjes. Vriendjes die alles beteeken foor iemand spesiejaal. Jij foel kippe op jou vel. Mij hart heb zofeel van ze slaage gemis, jij wil het nie weete.
Maar iedere ster straal van ze eigen. En iedereen zwaai met ze hart en ze hoedje. Jij foel een weerzien van ferdriet en geluk. Zofeel vriendjes die deeze jaar ofer ze Reegeboogbrug zijn gegaan. En jij zie ook vriendjes terug die al zofeel jaare in reegeboogland woon. Het maak nie uit, iedereen is welkom en mag ze eigen laate zien. Assie een ster ben wor jij nie fergeete. In mij hart weet ik nu, liefde blijf alteit bestaan.

Poinke

Assie zoies mooi beleef als jou Hoedjessjoow hebbie gewoon geen letters waarmee jij jou eigen gefoeles kan beschrijfe. Sellufs mij Bert heb ze hoed opgezet. Tusse u en mij eigen gezeg, hij is er nie zo van. Maar hij zeg Loes, het is belangrijk. En zeg u nu eerluk zie mij Bert er nie oog ferblindend uit? Hij foel ze eigen kracht. Hij kom somaar ze baas in ze eigen teege en hij blijf toch gefoelig. Zo is mij Bert, dan krijg jij wel warme gefoeles in jou hart.
Maar ik wil u allemaal ook mij dank u wel zegge en het is ook naames mij Doorie. Dattie allemaal mee heb gedaan en zofeel mooie ree-akzie heb gegeefe op mij Feesboek. Mij sterrenDoorie moes weer poinke, hij stuiter van zofeel emoozie. Selluf kon ik niemeer op mij poote staan, mij vrouw heb mij eigen mij zallum in sjelei moete geefe. Dattie jou eigen kracht weer kan vinde. Zij zeg Loes, mij lieve Loes. jij mag nu bijkoome. Jij heb het ferdien. Toen heb ik mij kop teege mij vrouw ze hand geleg, mij traan rolde uit mij oog. Jij zie al jou vriendjes nog in jou sterre foorbij koome. Jij zie hoedjes en jou vriendjes die zwaaie.
Zofeel emoozie, jij duw jou kop nog harder teege jou vrouw ze hand. Jij moet het ferwerreke. Jij foel het was spesiejaal, jou weerzien diep in jou hart. Iedereen foelde ze eigen saame. Bolle heb het gezeg, Saame blijf ze mooise woord!

Loesje

Loesje vertelt over assie moet afwachte…

afwachteVandaag wil ik seeriejeuze letters maake want mij hart foel het zo. Misschien vraag u ze eigen af hoe dat kom? U weet, van mij eigen ben ik gefoelig en ik denk ook feel na. Ofer dinge die in mij kop zitte of dinge die belangrijk zijn.

Zondag schreef mij vriend Bolle ofer saame. Het heb mij eigen diep geraak. Op mij Bert ze blog zijn wij allemaal vriendjes. Jij leef met elkaar mee en jij leer van elkaar. Iedereen is ze eigen en jij mag zijn wie jij ben. Assie dan inees hoor dat een van jou vriendjes ziek is dan schrik jij zo errug dattie bij jou vrouw weg wil kruipe.
Zondag moes mij vriend Bolle met zofeel spoed naar ze dierendokter dat ik mij laaste saardiene heb laate staan. Bolle is mij buikmaatje, dan ben jij soo-lie-dêr. Hij heb misschien ze graspietje in ze buik. Jij fraag jou eigen af, hoe kommie eraan. Ik vin graspietjes niks aan. Jij wor er nie gelukkig van…

Meedietaasie

Ik zeg u eerluk, mij hart heb heel veel zeenuuw en mij buik doe soms raar van mij spanning. Jij moet wachte en jij kan niks doen. Mij vrouw heb mij eigen mij troos gegeefe. Dattie foel jij heb het noodig. Wij heb deze jaar al zofeel meegemaak. Soms foel jou hart, het is genoeg. Dattie nie nog meer ferdriet wil hebbe. Jij wil dat jou vriend Bolle gewoon in ze tuin patroeijeer.
afwachtenToen heb ik wel mij  ‘alles-kom-goed-meedietaasie’ gedaan, dat Bolle en ze mense foel alles kom goed. Maar jij moet toch afwachte. Ik zeg u eerluk, afwachte is moeiluk. Misschien hebbie ook weleens erreges op moete wachte, dattie weet wat ik bedoel van mij eigen. En als het ga om jou vriend dan is afwachte nog meer moeiluk. Jou kop heb geen rust, jou buik heb pijn want jij heb zeenuuw. Jij zit nie te wachte op weer jou zeenuuwbuik maar jij kan het nie teege houwe. Toen ben ik stil in mij denkpaal gaan ligge, jij kan niks doen. Afwachte zeg mij vrouw en mij hart foel, mij vrouw heb ook zeenuuw. Jij ben allemaal ferbonde met elkaar en onse mense heb ook gefoel. Wij leef allemaal met elkaar mee. Op mij Bert ze blog zorreg wij allemaal foor elkaar. Mij vriend Bolle heb het selluf geschreefe in ze blog. Saame is zo een mooi woord! Jij ben nooit alleen…

Ze eigen antwoord

Soms duur jou wachte zolang dattie toch jou visboer moet belle. Jij kannie daage droog staan van jou vis. Mij vrouw zeg Loes jij moet ook op jou kracht blijfe. Daar heb ze wel gelijk in. Want jou leeve ga door maar jij ben ook aan het wachte. Sellef vin ik het moeiluk want Bolle is mij buikmaatje. Hij heb misschien wel net zo een groote buik als ik van mij eigen. Dan wil jij liever dat jou vriend ook kan geniete van jou visbuufet. En zo ga er feel gedachte door jou kop assie moet wachte. Dattie denk aan jou vriend en jij weet hij heb al zofeel meegemaak in ze leeve. Jij wil alleen maar denke, alles kom goed. En jij denk aan ze mense, zij heb misschien ook zin in saardiene? Jij weet het nie? Afwachte heb zofeel onduidelijk zijn. Jij ga met jou kop dinge infulle en mij erfaring is. Dat kan jij beeter nie doen. Jou leeve heb alteit ze eigen antwoord, daar kan jij beeter op wachte. Dat probeer ik nu van mij eigen…

Zachte kopjes

Mij hart wil wel ze mense zofeel sterrek zijn wense. En Bolle mij vriend jij krijg mij zachte kopjes met mij snorhaare van troos. Mij Doorie zeg, mamsie geef uwes oomie Bolle sterruktepootjes. Foor jou mij lieve Bolle en foor jou mense…
Gelukkig bennie nu weer thuis, jij ben weer saame met jou mense. Daar waar jij hoor….

afwachtenZwaaie

Toen zeg mij vrouw inees, Loes jij moet jou eigen ook konzentreere op jou Hoedjessjoow! Al jou vriendjes wacht op jullie en dattie ga zwaaie. Daar heb mij vrouw mij eigen wel mee wakker geschud. Het is nu bijna mij Prinsessedag en ik wil u fraage offie het nie wil fergeete. Iedereen is welkom en u mag ook meezwaaie assie in u huiskamer zit of assie toevallig bij u visboer sta. Zwaaie kan alteit en oferal, het heb geen houwbaarheisdaatum.
Kom u ook kijke naar onse Hoedjessjoow? Het is dinsdag fijftien september om ellef uur. En het is op mij eigen Feesboek.
Dank u wel,

Loesje

 

Loesje vertelt over assie tefeel ketnipwein drink

ketnipwein

Voorige week was onse Eeboek-pree-se-taazie en ik wil u eers allemaal zofeel dank u wel zegge dattie daarbij aanweesig ben gewees.
Het heb mij eigen echt zofeel steun gegeefe en mij fertrouwe.

Zeenuuwbuik

Dat is belangrijk assie een zeenuuwbuik heb, dan kan jij meer onspanne. Selluf heb ik nog wel mij zeenuuwbuik-meedietaasie gedaan maar het heb mij nie zofeel gehollepe. Ik was te gehaast want jij moet alteit nog feel doen op jou laase mooment. Zo werrek het wel assie soies belangrijks ga doen. Jij heb er al jou heele dagtaak opzitte en dan moet jou pree-se-taazie nog beginne.
Maar van mij eigen was ik wel om seefe uur klaar, mij vacht zat netjes en mij snorhaar was fris. Dan kan jij netjes foor jou dag koome assie aan jou pree-se-taazie begin.
Ik wil u ook eerluk fertelle, ik doe weer niese. Selluf wil ik het nie weete, maar mij vrouw heb mij antibiootie alweer bij mij dokter gehaal. Jij wil er nie aan denke want jij heb zo een biesonder feesje foor jou boeg. Jij wil het fergeete dus jij zit keurig in jou frisse vacht klaar voor jou kompjuuter. Jij wil nie dat jou niese jou feesje verstoor.

Mij pampus

Mij Bert heb zofeel moeite gedaan foor onze Eeboek en onse pree-se-taazie. Jij wil een mooi feesje en dat iedereen gelukkig is. Op het einde van onse pree-se-taazie kwam ook ketnipweinonse groote mooment. Foor mij Doorie en mij eigen, onse douwnlood van onse Eeboek. Maar ik zeg u eerluk daar heb ik van mij eigen nie zofeel meer van meegekreege. Mij vrouw heb mij boek moete douwnloode want selluf lag ik voor mij pampus naas mij kompjuuter. Tusse mij leege flesse ketnipwein.

Het was nie mij bedoeling en ik hoop dattie het mij eigen kan fergeefe. Maar jij heb weer last van jou groonies niese en jij heb jou zeenuuwbuik. Jij mag niks eete van jou lekkere sneks weeges dattie zieke niere heb. En jij kan assie gaspoes ben ook nie losgaan op jou sneks foor jou vriendjes.
Ik foelde wel mij begeerte maar soms moetie jou eigen beheerse. Mij sneks foor zieke niere heb ik aan mij eigen foorbij laate gaan, ik vin er niks aan. En nu heb Oliver van de bende van Zes erfan kunne geniete. Dan doe jij ook iets foor jou meedepoes.

Probeere

Toen kwam mij Bert met de ketnipwein van Bolle en met ze heele struikgewas van ketnip. Jij weet nie wat jij meemaak, maar assie jou mooderne feesje geef kan jij teegewoordig eigenluk niemeer zonder iets sterkers dan jou Rojaal Konijn brokke. Daar moet jij wel eerluk ofer zijn. En iedereen heb er naar ze eigen begeerte van kunne geniete. Selluf heb ik mij eigen kunne beheerse want in mij ferleede heb ik ooit mij oferdoos genoome. Dan weet jij dattie er gefoelig foor ben. Dan kan jij beeter nie aan jou struikgewas gaan hange. En misschien moet ik dan nog meer niese, jij weet het nie? Maar jij kan beeter jou rie-sie-koo nie neeme. Toen dacht ik bij mij eigen, Loes jij kan wél jou bordje ketnipwein probeere. Assie soies uitdaagens zie dan krijgie toch jou begeerte. En ik kende het nie van mij eigen. Misschien omdat ik seeniejorpoes ben, jij kan nie alles bijhouwe. Maar ik moet u bekenne, nu ga ik het nooit meer fergeete.

In mij kop

Jij begin foorsichtig aan jou bordje te slurpe en jij weet nie wat jou eigen oferkom. Offie seefe tonijne in jou floeibaare form ofer jou tong foel glije. Maar dan anners, nog meer smaak en dattie het foel in jou kop. Of jou licht aanga in jou kop en jou buik onspan. Jij kan jou feesje heelemaal aan, jij ben trennig toppik of soies. Jij sta fooraan en jij ben op slag jou zeenuuwbuik kwijt. Gelukkig alleen jou zeenuuw, dattie nie denk Loes is ze buik ferloore. Iedereen heb het naar ze zin en jij foel zofeel geluk in jou hart.
ketnipoweinMij Doorie is druk met ze dienblad op ze rug aan het sjouwe. Ik zeg u eerluk, hij heb zo goed mee gehollepe. Eerluk is eerluk, mij Doorie mag mij folgende feesje weer mee hellepe. Selluf denkie er anners oofer, maar zo werrek het wel bij jou jeug van teegewoordig. Jij moet erfoor waake dattie nie brutaal wor. Daar hebbie niks aan.
Jij pak nog een bordje van jou ketnipwein en nog een… En dan merkie jou heele fles is leeg en jij rol door jou feesje. Mij Bert heb mij eigen nog ze belangrijke fraag gestel ofer iets van Amserdam geloof ik maar assie tefeel van jou ketnipwein drink dan kan jij nie alles meer bijhouwe. Inees had ik geen ferbinning meer en heb ik mij liedjes gesonge van Tante Leen. Mij vrouw mij moete hellepe om weer terug te koome in mij ferbinning. Misschien heb mij tegniek ook in mij ketnipwein geleege. Jij weet het nie want al mij flesse waare leeg. Selluf weet ik er nie sofeel meer van. Mij ketnipwein was via mij buik naar mij kop gesteege. Toen kreeg ik mij uplood in plaas van mij douwnlood. Ik zeg u eerluk, mij feesje was heel moodern.

Erfaring

ketnipweinMij folgende dag foelde ik mij eigen nie zo lekker. Jij ben toch seeniejorpoes en jij ben het nie gewen. Van mij eigen was het mij eerse erfaring met ketnipwein. Mij vrouw zeg, hopeluk ook jou laaste Loes! Daar kan jij beeter nie op ree-aa-geere.
Van mij eigen foel ik wel dat jij er nie frisser op wor assie seefe borde ketnipwein wegsloeber. Mij eetiket van mij ketnipwein zat nog vast aan mij snorhaare. Daar wor jij nie blij van. Mij buik was van ze slag en mij kop foelde offie onder mij wallievis had geleege. Jij fraag jou eigen af waarom jij jou eigen nie heb kunnen beheerse? Mij Doorie was boos op ze mamsie en assie eerluk ben, hij heb wel gelijk. Jij geef nie jou beste foorbeeld. Toen heb ik wel mij ekskuuses aangeboode want jij schaam jou eigen toch.
Assie het zo bekijk dan lees u wel, jij heb er alleen maar ellende van assie tefeel van jou ketnipwein drink. Jij kan misschien eeve fergeete dattie jou zeenuuwbuik heb en dattie weer zofeel moet niese. Maar jij wor er nie gelukkig van.

Eerlijk

Jij moet eerluk naar jou eigen durfe kijke, jou eigen recht in jou oog aankijke. Dattie nie ferstannig beezig ben en dattie moet leere om jou maat te houwe. Dat jou feesje dan ook gesellig is en blijf. En het is ook beeter foor jou kontak met jou omgeefing. Jij wil nie dat jou beebie er last van heb of dat jou verkering aan jou ferstannelukke fermooges ga tweifele. Gelukkig had mij Bert selluf net iets tefeel aan ze ketnipstruik gerooke. Hij was wiew van ze eigen, selluf was ik waauw. Dan bennie saame moodern ook al bennie seeniejor. Maar mij erfaring nu is wel dat mij Ketnipwein sterrek spul is. En maat houwe vin ik moeiluk want mij begeerte wil alles. Dan kan jij het beeter nie doen. Dat heb ik nu geleerd.

Loesje