Tag Archives: loesje

Loesje vertelt assie ferder moet…

Loesje

Ook al is jou leeve nu anders weeges het fierus van mevrouw Coorona, jij moet ferder. Jij kan nie in jou mand kruipe en jou leeve aan jou eigen foorbij laate gaan, assie maar één leeve heb dan krijgie daar spijt van.

Neege leeves

Mij vrouw zeg Loes jij ben huispoes, dan hebbie toch neege levees. U weet, soms moet jij jou vrouw gewoon laate praate. Jij kan het toch nie altijd folge en het wor van selluf weer stil in jou huis. Jij moet jou eigen nie af laate leide door wellek leeve ook, jij leef nu.
Assie neege levees heb waar moet jij dan beginne? En bennie gelukkig assie een blik andere leeves oope trek? Van mij eigen ben ik gelukkig in mij leeve van nu en als mij vrouw mij blik tonijn oope trek. Dan kom alles in mij eigen tot mij leeve. Jij foel dattie leef en dat is belangrijk. Dattie leef in jou hier en in jou nu. Ook al is het nou moeiluk weeges het fierus. Jij moet probeere om bij jou eigen te blijfe.

Pasta

LoesjeU weet selluf heb ik al lang mij eigen fierus, mij groonies fierus van mij niese. Daar heb mevrouw Coorona niks mee te maake. Zij hoef nie iedere fierus foor ze eigen te hebbe. Zij moet leere dat iedereen ze eigen fierus heb.
Van mij eigen nies ik al weeke maar mij vrouw heb mij pasta gegeeve. Mij vrouw heb ekstra pasta moete koope want mij niese ging nie ofer. U weet mij dokter heb gezeg, Loes krijg nog geen antibiootie want het is te snel. Zij heb net ze antibiootie op van ze foorige keer. Loes moet weerstand opbouwe en daarom krijg zij pasta. Van mij eigen heb ik liefer dat mij vrouw mij pasta bij mij visboer haal, dan hebbie misschien nog smaak. Jij bouw feel meer weerstand op assie pasta krijg van makkareele dan van masjienes. Mij pasta smaak geemies, ik vin er niks aan. Maar mij vrouw doe zofeel moeite foor mij eigen, assie het goed ferstop in mij eete dan eet ik het wel op. Maar mij weerstand heb ze eigen nie laate zien. Dan kan jij pasta eete zofeel assie wil, jij schiet er niks mee op.
Foorige week wer mij niese inees zo errug dat mij vrouw er niemeer teege kon. Zij zeg Loes, er moet ies gebeure. Van mij eigen heb ik liefer dat er nies gebeur en anders graag mij visschootel. Maar mij vrouw trek altijd ze eigen plan, jij heb er niks ofer te zegge.

Antibiootie

Mij vrouw heb mij dokter gebeld met ze teelefoon en zij heb gezeg; Loes is ziek zij heb nu ze antibiootie noodig! Toen heb mij dokter oferleg gehad. Ik zeg u eerlijk, nie met mij eigen. Jij ben ziek en jou wor niks gefraag. Jij moet maar afwachte wat jou dokter beslis.
Mij vrouw heb gezeg dattie nie wil dat ik alles kapot nies en zij had ze traan in ze oog. Toen heb mij dokter ofer ze hart gestrijkt en hij heb mij antibiootie gegeeve. Ik zeg u eerluk, foor mij eigen had het nie gehoefe. Mij buik heb geen begeerte foor mij antibiootie en mij bek wor er droog van. Maar assie beeter wil worre dan moet jij er ies foor ofer hebbe. Toen is mij vrouw naar mij dokter gegaan om mij antibiootie op te haale en zij moes ze hande en alles onsmette. Jij wil nie weete wat foor antibiootie jij krijg assie er alles foor moet onsmette. Maar mij vrouw zeg, Loes het is foor mevrouw Coorona. Jij wil het toch nie hoore. Mevrouw Coorona heb toch niks met mij antibiootie te maake. Maar mij vrouw zeg Loes, mevrouw Coorona zit oferal. Iedereen moet foorzichtig zijn en goed uitkijke, jou weereld is feranderd. Toen heb ik zeeve saardiene weg gewerrekt want jij kan nie alles ferandere in jou leeve!

Oferleg

LoesjeNu heb het fierus van Mevrouw Coorona nog een kon-se-kwensie en het heb met mij operazie van mij kieze te maake. Mij vrouw moet mij dokter belle met ze teelefoon om oferleg te hebbe. Mij dokter opereer nu minder weeges het fierus. Hij zeg Loes moet echt pijn hebbe aan ze kieze anders ga het nie door. Mij vrouw zeg dattie wil dat mij operazie wel doorga, zij zeg het heb nu lang genoeg geduur. Assie het uitstel weet jij niet hoe het met mij eigen ferder ga en mij vrouw maak ze eigen zorrege. Zij spreek het nie uit maar assie zofeel gefoelens heb als mij eigen foel jij jou vrouw heb zeenuuw.
Toen heb ik mij vrouw zachte kopjes gegeefe en mij antibiootie goed mee op ge-eete. Mij niese wor nu langzaam minder, dan kan jij meer.
Gistere heb ik ofer mij groote bed gerend en mij vrouw zeg, Loes jij kijk weer fris en frolijk. Ik zeg u eerluk, assie zofeel moet niese bennie nie echt fris. Daar heb mij vrouw wel gelijk in. Nu is mij neus schoon, dan kom jij als poes toch anders foor jou dag. Mij vrouw ga na mij wiekent mij dokter belle met ze teelefoon en dan heb ze oferleg ofer mij operazie.
Maar in mij kop foel ik mij ferwarring. Ofer operazies en fierusse. Wie ferzin zoies? Jij wor feel gelukkiger assie ferwarring heb ik jou kop van kaabeljouw en garnaale. Maar in mij hart blijf ik poosietief want assie poosietief blijf kom alles altijd goed.

Loesje

Loesje vertelt over assie kriesus heb

kriesus

Lieve allemaal het leeve is nu moeiluk weeges mevrouw Coorona en ze fierus. U weet van mij eigen heb ik wel gefraag offie wil fertrekke naar ze eigen kaarantêne. Maar zij heb mij eigen nog niks laate hoore.

Jou eige plan

Dan moet jij jou eigen plan trekke want jij moet nooit bij jou eigen pak neer gaan zitte. Jij moet er selluf nie deeprezief van worre. Daar hebbie niks aan. Wij moet nu allemaal saame soo-lie-dèr zijn met elkaar. Assie kriesus heb is dat belangrijk. Jij heb elkaar noodig ook al kom jij jou huis niemeer uit. Van mij eigen kom ik nooit mij huis uit, dan kan jij wel zegge dattie erfaring heb.

Saame

Assie met iemand saame woon foel jij dat het anders is. Jou vrouw kijk anders. Van mij eigen heb ik zofeel gefoelens, mij vrouw heb foor mij eigen geen geheim meer. Dan wil jij als Huispoes toch jou hellep geeve.
Maar wat kan jij doen? Jij kan altijd beginne met kopjes geeve. Nie jou heele dag door want jou nek krijg er ze nekhenria van. Maar jij kan het doo-seere. Dat jou vrouw foel, jij zie haar. Jij foel haar. Jij ben saame. Dat is belangrijk nu.

Schoot-meeditaazie

Wat jij ook kan doen is jou schoot-meeditaazie. Jij zorrug wel dattie jou poote goed was. Dattie hiegiejeenies ben op jou eigen anders krijgie straks jou kapje foor jou bek. Daar hebbie niks aan. Jij ga bij jou vrouw op ze schoot zitte en jij kijk jou vrouw aan. Jij kijk intenz want zij moet foele, het is seeriejeus. Jij heb het hier wel ofer jou kriesus. Dan ga jij nie met jou feesneus op jou vrouw ferleide. Jij ga kopjes geeve en jij ga spinne. Dan ga jij ligge en assie foel dat jou vrouw rieleks wor, ga jij slaape. Jou vrouw kan jou dan jou zachte knuffels geeve. Dattie foel jij doe het saame.

Preifussie

Assie nu meer saame ben moet jij één ding nie fergeete. Jij zit inees boofe op elkaar ze lip. Daar hebbie nie om gefraag maar mevrouw Coorona wil het zo. Van mij eigen hou ik van mij preifussie. Jij zit er bijfoorbeeld nie op te wachte dat jou vrouw mee ga naar jou bak. Jij heb ruimte noodig, misschien wel anderhalf meeters. Daarom wil ik iedereen mij beste adfies geeve. Preifussie en respek. Ook assie kriesus heb. Jij moet zo denke, jou kriesus hebbie buite jou deur. Daar moet jij jou kriesus ook zien te houwe. Assie met jou vrouw saamewoon is dat belangrijk. Net als grind foor jou bak. Jou kriesus val en sta met grind foor jou bak. Fergeet u nie u huis ermee fol te zette.

kriesusJou tand

Assie lief ben foor elkaar en jij heb oog foor elkaar dan kom jij jou kriesus wel door. Maar mij erfaring is wel, jou kriesus is geen kriesus assie geen tonijn heb. Belangrijk is dattie feel tonijn in jou huis haal. Assie een heftige kriesus heb dan hebbie feel tonijn noodig. Misschien moet jij sellufs ofergaan tot jou tonijn in jou sjelei met garnaaale. Jij heb jou bijt noodig. Dattie jou tand erreges in kan zette assie het moeiluk heb.
Mij tip is wel, houw jou kibbeldinge buite jou deur. Jij kan ook oferdrijfe. Jij krijg er alleen maar probleeme mee. Dat moet jij nie wille.

Mij tips foor assie kriesus heb

 •  soo-lie-daa-rie-teit
 •  ge-doo-seer jou kopjes geeve
 •  schootmeedietaazie
 • preifussie en respek foor elkaar
 • feel tonijn, geen kibbeldinge
 • zorrug foor elkaar, ferlies elkaar nie uit jou oog
 • liefde is altijd goed
 • feel grind foor jou bak

Knuffel foor iedereen van mij eigen, Loesje

Loesje vertelt over assie poosietief ben

positief

Iedereen die mij eigen een beetje ken die weet, Loes is Loes. Zij heb een groote buik en zij heb groonies niesziek zijn. Dan kan jij sielig op jou denkpaal gaan ligge en jij kan piekere tot jij één kielo weeg.

Poesietief

Maar wor jij daar gelukkig van en hebbie er ies aan? Van mij eigen vin ik piekere moeiluk, jij wor er nie blij van. En één kielo is mij grooste nachmerrie. Wie ben jij dan en waar blijf jou buik? Foor mij eigen heb ik liever mij eetesbakje propfol dan halffol. Mij vrouw zeg Loes jij ben nie poosietief, jij ben poesietief van jou eigen. Jou eetesbakje is nooit halffol. Jij heb jou eete al op foordat jou bakje jou grond raak. Maak mij eigen niks uit. Mij buik vin poesietief nog beeter.

Ferheugen

Assie poosietief ben dan maak jij jou eigen nie sofeel zorruge. Jij neem jou leeve zo assie kom. En jij zie altijd jou zon schijne. Van mij eigen lig ik feel op mij denkpaal. Dan denk ik na ofer mij leeve en mij hart foel mij Bert. Assie verkering heb dan maak jou buik gelukkige flinders. Jij krijg een fijn gefoel  in jou hart. Dan ga jij toch nie denke aan jou moeilukke situazies.
Jij moet altijd kieze foor jou fijne dinge in jou kop. Bijfoorbeeld dattie jou eigen erregus op ferheug. Van mij eigen ferheug ik mij op mij tonijn en het kan ook mij makkareel zijn. Maar jij kan nog beeter denke aan fier makkareele dan dattie denk aan maar één makkareel. Jij kan altijd nóg poosietiever want dan worrie poesietief.

Jou afleiding

Van mij eigen zit ik nu in mij moeilukke situazie. Mij niese is er weer en in mij bek zit mij onsteeking. Jij wor er nie blij van en jij kan wegkruipe onder jou taafel. Ik zeg u eerluk, liefer had ik al mij kieze nog en aan mij niese vin ik niks aan. Mij fooruitzich is nie fijn assie het mij eigen fraag.
Maar mij vrouw merrek niks aan mij eigen. Zij zeg Loes ik ben zo tros op jou, jij ben zo sterrek. Diep in mij buik foel ik dan mij begeerte foor mij saardiene en mij kaabeljouw opkoome. Want assie zo tros op mij eigen ben kan jij mij beeter ferwenne met mij lekkere vis. Dan hebbie jou afleiding van jou moeilukke situazie.
Mij erfaring zeg, jij blijf het beste ofereind in jou moeilukke situazie assie die onder jou oog zie en jij heb jou afleiding. Jij kan het poosietief noeme maar foor mij eigen is het van mij leevesbelang.

Loo-gie-kaa

Misschien heb u van u eigen ook aanleg foor poosietieviteit. Selluf heb ik mij meese aanleg foor mij maatje meer. Dat moet ik wel bekenne. Maar soms hebbie geluk want assie jou maatje meer heb, bennie poosietiever dan dattie jou maatje minder heb. Zo kan jij jou poosietief zijn altijd gebruike.
Jij hoef nie weg te kruipe assie het moeiluk heb. Jij kan gewoon denke aan wattie wél heb. Jou leeve is te kort foor fersuuring en jou vis raak snel ofer ze daatum. Mij vrouw zeg Loes jij heb jou eigen Loo-gie-kaa. Misschien heb ze daar wel gelijk in. Jij kan jou leeve zo moeiluk maake assie selluf wil. Maar geluk in u hart heb soms wijse leeveslesse noodig.

Mij tips

Mij tips foor assie poosietief wil zijn:

 • nie sofeel piekere
 • jou bakje is altijd propfol en nie halffol
 • jij denk aan ies om jou eigen op te ferheuge
 • afleiding zoeke
 • denke aan wattie wél heb
 • jou vis nie ofer ze datum laate gaan

Misschien kan u nu van u eigen ook poesietief worre,

Loesje

Loesje vertelt over mij eigen gezond zijn

gezond
Van mij eigen vin ik het moeiluk maar soms moet jij jou vriende van jou Feesboek jou updeet geefe van hoe het ga met jou gezond. Assie zo een lange zin kan maake denk u misschien, met Loes is niks aan ze hand.

Groonies

Mij vrouw denk daar anders ofer want zij heb mij hoore niese. Van mij eigen heb ik wel geprobeer om mij geluid nie te maake. Maar zij heb het toch gehoor en zij ken mij eigen zo goed dattie meteen rechtop in ze stoel zat. U weet van mij eigen ben ik groonies niesziek, dan hebbie soms jou niesbui. Daar kan jij moeiluk ofer doen maar jij kan beeter jou eigen akzepteere zo assie ben. Mij vrouw heb het er wel moeiluk mee.
Assie het mij eigen fraag dan zeg ik, mij vrouw heb het er groonies moeiluk mee. Als poes van mij huis probeer ik mij vrouw wel te hellepe, want jij woon wel saame.

Niese

Misschien fraag u ze eigen af wat er gebeurd is. Ik zeg u eerluk, selluf kan ik u daar nie mij antwoord op geeve. Jij kan teegewoordig nie meer niese of jou vrouw zit rechtop in ze bed en zij hou haar hart vast. Ik vin, jij kan ook oferdrijfe. Mij vrouw nies ook welees, dan slaap ik gewoon ferder van mij eigen.
Maar mij vrouw zeg Loes ik heb jou gehoor en het klonk nie goed. Toen hebbie mij eigen mij heele wiekent in ze gaate gehouwe. Jij wor er nie frolijk van want ik moet ook nog mij droogbrokke eete weeges mij diejeet. Dan ferlang jij wel terug naar jou andere week. Toen jij nog jou normaale eete kreeg. En toen jou zon nog scheen op mij Bert ze fensterbank.
Maar buite huil jou wint om jou huis en binne sta jou droogbrokke al klaar op jou fornuis. En jij hoef maar één keer jou nies te laate hoore en jou pop sta alweer te danse.

Aantrekkeluk

Mij vrouw zeg Loes, mij lieve Loesje… Dan spring jou hart meteen op.Jij denk saardiene en kaabeljouw. Maar mij vrouw begin in eene keer ofer mij operazie. Jij denk dattie alles al heb gehad. Van jou diejeet tot jou weegschaal. Maar dan kom jou vrouw inees met jou operazie aanzette.
Toen heb ik van mij protes nog harder genies. Maar het was ook mij schrik want diep in mij binnenin ben ik ook bang. Straks haal mij dokter mij eene tand ook nog uit mij bek. Dan hebbie niks meer ofer en wat ga mij Bert dan zegge. Als poes maak ik mij eigen daar toch sorruge ofer want jij wil wel aantrekkeluk blijfe foor jou verkering. Mij Bert heb al ze tande nog, hij heb een keigoed gebit in ze bek.
Nu foel ik mij eigen wel onseeker. Assie onseeker ben kan jij nog meer gaan niese. Mij vrouw zeg Loes het kom goed.

Weerstand

Toen is mij vrouw met mij dokter gaan praate. En hij heb gezeg dattie een dielemma heb. Want assie nies moet jij jou antibiootie slikke. Nu zeg mij dokter dat is te snel, Loes heb het pas gehad. Maar assie mij eigen geen antibiootie geef ga ik nog meer niese. Dan kan jij geen operazie krijge. Wat moet jij dan doen? Mij vrouw heb lang gepraat met mij dokter. Toenie thuiskwam zeggie Loes ik heb ies foor jou meegebracht en het is foor jou weerstand.
U kan het op mij footoo zien. Het is mij pasta. Jij kan het nie op jou brokke doen maar wel door jou andere eete. Van mij eigen heb ik toen maar weiseluk mij bek gehouwe ofer mij diejeet. Jij ga geen slaapende woef wakker maake assie nie hoef. Van mij eigen moet ik nu twee tot mij fier weeke mij pasta door mij eete gebruike foor mij weerstand. Misschien zet mij niese dan nie door. Assie wel doorzet krijg ik mij antibiootie en wor mij operazie uitgestel.

Nu moet ik weer afwachte maar van mij eigen heb ik wel mij troos. Minder droogbrokke en meer tonijn, garnaale, kaabeljouw en mij saardiene. Iedere nadeel heb ze eigen foordeel. Mij buik zeg, het kom goed!

Loesje

Loesje vertelt over assie op de weegschaal moet…

weegschaal
Van mij eigen fertelde ik u al ofer mij vrouw en dattie iets in ze schil foer. Dan ben jij wel gewaarschuuw en jij tel foor twee.

Diejeet

Assie op jou diejeet ben dan moet jij oferal oore en ooge hebbe want jij weet nooit wat jou nu weer boove jou kop hang. Mij vrouw heb mij eigen fertel dattie nog maar één ding mis foor mij diejeet.
Zij zeg Loes, assie wil weete of jou diejeet werk dan moet jij op jou weegschaal. Ik zeg u eerluk, van mij eigen vin ik niks aan mij weegschaal. Jij krijg altijd een hoop gedoe assie erop sta. En jij bennie zeeker offie nog wel jou eete krijg.

Afontuur

Mij erfaring met mij weegschaal is, jij doe het nooit goed. In mij asiel begon mij weegschaal-afontuur. Jij wor opgepakt en jij wor op jou schaal gezet. Mij asieldokter zeg, jij moet meer eete want jij ben feel te mager. En hij heb het gesien aan mij sijfertjes. Assie te laage sijfertjes heb moet jij meer eete. U geloof het misschien nie assie dit lees maar van mij eigen had ik toen geen buik. Dan schaam jij jou eigen wel assie op jou schaal moet staan en jij heb geen buik. Ik zeg u eerluk, van mij eigen was ik onderfoet. Mij weegschaal heb het toen wel eerluk gezeg en ik kreeg lage sijfertjes.
Gelukkig heb mij vrouw mij eigen uit mij asiel befrijd. Zij gaf mij eete en mij leeve werd mooi. Mij hart foelde geluk. Mij buik werd rond en gezond. Toen ben ik Loes geworre.

Mij buik

Dan kom jou dag dattie met jou vrouw naar jou niewe dieredokter ga. Ook al vinnie er niks aan, jij moet mee. Mij dieredokter heb mij eigen weer op zo een schaal gezet. Op mij footoo kan u zien, mij buik befroor van mij schrik. Gelukkig had ik wel mij buik, anders had ik mij weegschaaleigen weer moete schaame. Maar mij dieredokter heb mij eigen toen fertel, Loes jij ben een flinke poes. Jou buik wor te groot, jij moet op jou gewich gaan lette. Mij dieredokter heb vast geen goede schaal gehad want hij zeg, Loes jou sijfertjes zijn te hoog! Jij moet minder eete!
Toen heb ik mij eerste sjok-erfaring gehad. Jij weet toch niemeer waar jij aan toe ben. Mij eene dokter zeg Loes jij moet méér eete want jij heb geen buik. Mij andere dokter zeg Loes jij moet minder eete want jou buik is te groot. Wie moet jij dan geloofe? Welke weegschaal heb gelijk? Mij vrouw zeg, Loes er zat wel een heel jaar tussen! Ik heb er niks van gezien van mij jaar.
Van mij eigen ben ik trots op mij buik en mij natuur is boergondies. Maar daar fertel jou weegschaal niks ofer. Wat hebbie er dan aan?

Foor mij eigen

Nou heb mij vrouw er selluf een gekocht en het is foor mij eigen. Zij zeg Loes, jij hoef nie bang te zijn. Nu kan jij selluf zien of jou buik dunner wor! Zie het maar als jou stok achter jou deur! Toen heb ik wel gefraag offie misschien ze weegschaal niet achter mij deur kan zette.
Maar mij vrouw heb mij schaal op mij taafel gezet. Zij zeg Loes, zo kan jij er vriendjes mee worre. Jij kan erop gaan zitte assie het selluf wil! Dan bennie wel uitgepraat. Ik zeg u eerluk, ik vin het nog moeiluk. Maar mij vrouw heb mij erop gezet en assie naar mij sijfertjes kijk kan u zien hoe groot mij buik is. En het is ook kwesbaar want assie poes ben dan is jou gewich taaboe van ze eigen. Maar u mag het wel weete want soms moet jij jou taaboe doorbreeke.
Mij vrouw zeg Loes, ik ben trots op jou. En zij geef mij knuffels en mij snek. Toen heb ik wel mij traan gefoel in mij hart. En het was van mij geluk. Want mij vrouw akzepteer mij sijfertjes en zij akzepteer mij eigen. Nu moet ik iedere maand op mij weegschaal. Weeges mij diejeet en mij buik.
U krijg dan mij updeet.

Fynn

Maar toen kwam mij bericht dat mij vriendje Fynn over ze Reegeboogbrug is gegaan. Ze vrouw heb hem nog alles gegeeve van liefde en sneks. Toen heb  zij  hem in ze armen over ze Regenboogbrug gedraage. Jou hart breek, jij wil het nie geloove. Lieve Fynn, mij hart foel ferdriet. Jij ben nu jou eigen ster en jij ben boove. Dag lieve jonge, hoop dattie nu geen pijn meer heb. Iedereen zwaai naar jou, wij fergeet jou nooit.
Assie soies hoor weet jij weer wat het zwaarse weeg op jou schaal. Nie jou buik maar liefde!
Dag lieve Fynn,

Loesje