Tag Archives: loesje

Loesje vertelt assie weer op kontroole gaat…

Loesje

Soms lig jij net lekker op jou denkpaal en droom jij van jou verkering en dattie vis foor jou heb gefange. Dan inees wor jou droom ruuw ferstoor. Jij wil net jou vis gaan ferslinde.

Mij denkpaal

LoesjeVan mij eigen weet ik dattie mij dan eigeluk nie moet stoore. Dattie mij eers mij vis moet laate eete maar jij heb er nie altijd iets ofer te zegge. Mij vrouw stond naas mij denkpaal en zij begin mij te knuffele en zij zeg lieve woordjes. Ik zeg u eerluk, ik von het nie ferfeelend. Ik ging op mij rug ligge en ook kopjes geefe. Mij kop in mij hals van mij vrouw en ik had ook een beetje een volle neus. Assie groonies niesziek ben dan kan jou neus soms vol zitte. Mij vrouw probeerde het schoon te maake en zij zeg. Loes wij moete eeve praate. Dan schrik jij wel want iedereen weet, assie een vrouw heb en zij wil praate dan ga er iets gebeure!  Mij vrouw zeg Loes, lieve Loes, jij mag mee naar jou dieredokter. Jij moet op jou kontroole koome! Toen heb ik spontaan hard moete niese! Mij heele vrouw ze hals onder….

Mij mandje

Mij vrouw schrok wel maar nie zo errug als ik van mij eigen. Zij heb ze eigen gewasse maar selluf was ik in mij sjok. Op kontroole naar mij dieredokter! In mij buik foel ik mij zeenuuw. Mij hart deed kloppe en mij neus liep weer vol. Dan foel jij jou eigen nie fris achter jou oor en ook nie in jou neus.
Mij vrouw was lief en zij heb mij geprobeer op te tille. Van me eigen wilde ik nie mee, mij vrouw kan ook alleen gaan. Maar mij mandje stond al klaar en mij vrouw pas er nie in. Toen heb ik wel met mij onderpoote gezwaai van ik wil nie mee, maar jij heb geen infloed. Foordat ik het wis zat ik in mij mandje, toen heb ik heel hard Meeoow geroepe. Wat kan jij anders roepe, niemand heb mij ooit een ander woord geleer assie zeenuuw heb. Meeoow, hellup mij eigen!
Mij vrouw heb mij eigen tóch meegenoome maar assie poes ben kan jij nog wel foele dat jou vrouw ook ze zeenuuw heb. Zeeker assie zo gefoelig ben als mij eigen. Dan foel jij alles, ook jou vrouw.

Mij wachtkamer

Bij mij dokter moes ik wachte in mij wachtkaamer, u kan mij zien zitte op mij footoo. Mij vrouw heb toen wel geprobeer om mij troost te geefe. Mij dokter kende mij eigen nog, Loesjeselluf heb ik mij nie foor gestel.
Ik zeg u eerluk, ik von het moeiluk. Mij dokter heb met zo een gek apparaat mij haare uit mij vacht gescheert, maar ik wilde niet. Toen heb een mevrouw Loes mij vast gehouwe. Zij is mij dokter ze helpster en zij heb mij naam. Dat is makkeluk foor mij dokter. Ik kreeg mij handdoek om. Hij heb een naald in mij keel gestooke en toen kwam mij bloet eruit. Jij wil het nie weete! Mij vrouw mocht nie hellepe weeges mevrouw Coorona. Ik vin wel, mevrouw Coorona heb ze eigen er nie mee te moeie. Mij dokter heb mij bloet bewaard foor ze onnerzoek, hij heb zofeel dieploomaas.
En hij is ook peediekuur want hij heb al mij naagels geknip en toen dee ik blaase. Jij kan wel alles met jou eigen laate doen maar jij mag jou eigen wel laate hoore. Jij heb jou eigen freiheit van jou meening uite. Daarom dee ik blaase.

Mij dokter

Maar nu ga ik u nog iets fertelle en u zal het nie geloove. Ik moes met mij eigen weer op het weegding en mij hart deed heel hard kloppe. Mij dokter en mij eigen ferschille hierover van meening. Van mij eigen vin ik ronder gezonder, mij dokter denk daar anders ofer. Mij sijfer was fijf en u geloof het nie. Mij dokter was blij en hij zeg Loes, jij heb het goed gedaan. Assie zieke niere heb moet jij wat reserfe hebbe. Bijna alle katte wor maager maar jij blijf jou eigen. Jij weet nie wat jij hoor! Toen heb ik wel mij traan van mij geluk gefoeld.
Diep in mij hart foelde ik mij eigen foor mij eerste keer ge-ak-zep-teer door mij dokter. Dan hebbie toch iets bereik. Maar mij dokter zag ook mij volle neus en hij zeg Loes jij krijg antibiootie. Mij vrouw was blij want zij zeg Loes, nu ben jij er snel bij. Selluf was ik er wel klaar mee. Als mij dokter mij groonies rond zijn akzepteer vin ik het al lang goed.

Mij uitslag

Mij dokter heb mij vrouw gebeld op ze telefoon en hij zeg. Loes ze niere zijn maar een beetje zieker geworre van ze eigen. En Loes heb een beetje uitdrooging,  misschien van ze niese en dattie buite hitte had. Hij zeg ook, Loes moet probeere op ze gewich te blijfe. Van me eigen vin ik het wel mij goede uitslag want ik hoef geen slankbrokke.

Loesje

Dorus praat tegen Poppy (en Loesje ook)

Poppy

Hajooo Poppy,  is alles goed met jau? Waar benne nou? Ikke mis je so.

Oppe 12 juli foorig jaar ging je evve weg. Ikke sei nog tossooo. Ik mog niet met je mee.
Frauw sei al steets teege mij datte ik je met rus moes laate. Maar we ware nog so jong. Pas 10 weekjes. Dan hoor je tog te peele? Dan hoor je nie siek te zijn.

Oppe bak

Weet je nog hoe faak we peelde? Iedere dag wel hondertmiljoen keer. Jij peelde graag saggies. Nau… eg niet. We sijn tog jochies. Dan hoor je wuig te pele. Hihihi
Peelde ik te ruig dan met je? Nee toch?
Of kwam het ommedat je een beetje tauwt was datte je nu weg ben. Want je plaste en poepte soms naas de bak. Maar dat pjopleem was, flak voordat je voorgoet wegging, tog oppelos?
Je ging, nadat we kleikorrels krege, weer keurig oppe bak.
De kap wert er voor jau selfs affehaalt.
Ooooh wat ware we tjos op jau datte we keutels opeens in de bak sagen ligge fan jauw.
Dus daar kan het niet aan ligge datte er niet meer ben.

Ons plekkie

Fond je mij niet meer weuk? Was het toch het ruige pele? Ikke weet nog dat we onse eerse muis kwegen. Fan mamsie gekreeg!!
Wat ware we er bang voor, hè? Maar jij was de dapperste van ons tweetjes. Jij liep op de gefaarlijke muis af en gaf hem tikkies hihihi. Nau… toen durfte ik het ook. Na het pele ginge we altijd evve flink sjapen. Ikke slaap nog steeds op ons plekkie hoor, alleen een paar sentiemeeter ferder. Ik lig nu ook in een egt mantje, of ik ga onner de taafel slapen. Bij die grote middepoot. Waar we ook veel sliepen.

Me frientjes

Ikke snap het nie Poppy. As ik nou heel wief sorrie seg, kom je dan weer terug? Ikke seg het heel eerlijk Poppy… ik mis je zo.
Kijk… tijger en beertje zijn lief hoor en ik peel ook gjaag met ze. Ik kan bijten joh, niet normaal. Keihard hihihi.
Ikke was nog een klein manneke toen ik se kweeg. En beer en tijger waren groot joh!! Iedere keer as ik met ze wau wopen struikelte ik.
PLOF
Me mense zaten er hard om te lachen. Maar nou ben ik keigroot en ook lootzwaar. En ik loop met beide door het hele huis.
Ikke hep het zelfs voor elkaar gekreeg dat ik se beide kweitraakte. Ooooh hihihi mij mense soggen zich wot. Maar gewukkig vonden ze me frientjes steeds terug.
Als jij nou tewug komp dan mag jij ook hun vriendje worre. EG!!

Jou bonuseten

Poppy, ikke weet dat toen jij siekies was ikke teets met jau wau pelen. Jij lag bij frauw.
Je sliep alleen nog maar. Soms wau je nog wel wat eten.
Ikke was jawoers. Ikke wau ook ete. Ikke wau ook bij frauw ligge. Maar ik wau ook met je pele.
En dan sloop ik stiekumpies agger frauw en ikke peelte met je.
Dan zei man wat en haalde frauw me bij je weg en zette me oppe floer.
Frauw sei nu niet liefurd tege me en gaf me een koes.
Poppy voelt sig niet so wekker seide se.
Ikke kjeeg jou bonuseten as jij klaar was. Of beter geseg… as je er een paar likkies fan hat ge-eet.
Ooooh dat was superlekker eten seg.
Toene jij weg bleef hielt dat bonusete tjauwens gewoon op. Zo stom!!

De dokter

Poppy… je sei teets ikke foel me so ziek. Je was al een keer eerder bij tante Floor gewees. En je kweeg meesiesijntjes. Die nam je ook bjaaf in. Maar se hiellepe je niet.  Binne een week moes je weer naar de dokker sei-jen se.
Dat was de twaalfte julie.
Frauw was stil. Se keek af en toe naar jou.
Se gaf je bonuseten. Ikke poinkte ook op bet maar ik wert er steets affezet.
Nu niet lieffurt sei frauw. Elluk half uur ging frauw naar jou toe. Met ete of gewoon om te kijke hoe jij was.  Je sliep alleen maar. Frauw sat feel met mij te pele.
Opeens zei frauw Dooremans, pas jij evve op het huis? Ikke moet evve weg.
Se pakte jau op en stopte je saggies in onse kittenreismant.
Tossoooo Poppy sei ik nog en ik ging pele.
Dat was de laase keer dat ik jauw sag.
Frauw kwam een tijt later tewug. Alleen. En een uur later ook mij man.  Ik keek me mensen aan. Ik poinkte op de bank. HUH? Ik rook Poppy oppe arm van frauw.
Maar… maar… wat een rare geur!!
Frauw haar ogen waren nat. Ik riep Poppy… waar benne je?  Frauw sei liefurt, je broertje was heel erg siek.  Se hep alles uitlegt dat je nu niet meer ziek was. Maar Poppy… asse beter was, waarom ging je dan niet mee naar huis?

Poppy… is alles goed met jau? Waar benne nou? Ikke mis je so.

Dorusje

Lieve Poppy,

Poppyhier jou MammaLoesje die van ze eigen nog teege jou wil zegge dat mij hart jou mis. Jij ben mij andere jonge en omdat Mamsie geen erfaring heb met kittes hebbie lang gedacht dattie geboore ben als beebiemeisje. Hoop dattie weet dat het foor jou Mamsie geen ferschil maak. Jij ben blijf foor alteit mij kleine Poppy, wie jij ook ben en waar jij ook ben.
Jou broer Dorus heb alles al gefraag aan jou mij beebie. Jou mamsie wil alleen nog weete offie ook lekker eete heb ofer jou reegeboogbrug? En offie genoeg krijg? Want jij mag niks tekort koome, anders moet Mamsie naar boofe koome. Jij ben en blijf mij kleine zwarte Paarel, mij blek bjuutie. Jij zit in jou mamsie ze hart en alles in jou mamsie zeg dattie jou zo graag langer bij ze eigen had gehad. Maar soms ga het zo en dan moet jij akzepteere.
Mamsie heb er nog steeds ferdriet van maar zij weet ook, jij ben nu boove en jij ben nie alleen. Jou Oma Prinses Katrientje sorrug foor jou eigen en jij heb jou oom Vlo en oom Fynn. Dan hebbie ook katerpraat, dat is belangrijk.
Iedere avond als jou mamsie op ze denkpaal lig en zij kijk naar ze heemel dan zie zij een kleine, lieve ster. Dan foel mij hart, jij zwaai naar ons. Naar jou mamsie en naar jou broer Dorus. Dan foel jou mamsie ze traan van ferdriet en geluk. Want jij zal altijd straale mij jonge, recht in jou MammaLoesje ze hart.
Mamsie fergeet jou nooit, jij blijf mamsie ze kleine, zwarte beebiePop

MammaLoesje

Het gewone leefe is weer terug

gewone

Eerst was het keiheet, daarna moest ik bijkomen en toen ik klaar was met de dutjes werd ik wakker en ik foelde het meteen. Het gewone leefe is weer terug.

Nieuw

Gewoon is dat ik alles weer kan doen zonder dat ik te warm of te moe ben of dat ik foel ik heb geen puf. Dus dat is goed. Alleen is het raar dat ik nou ook wel nieuwe dingen doe en ik zal zeggen wat die zijn.

  •  ik lig nou graag midden op het tapijt dat komt omdat in de hitte het waaiding daar stond en daar was het lekker koel dus mijn gefoel zegt hier kan ik goed liggen
  •  ik heb nog steeds dat ik overdag een nat hapje krijg wegens dat ik helemaal niet gemakkelijk drink, en als ik mijn natte hap heb dan ga ik geen gewoon water drinken natuurlijk
  •  ik verhaar nog steeds meer daar kan ik niks aan doen als zoiets eenmaal begint dan gaat het verder

Raar, he?

Misschien is dit nou ook gewoon, dat weet ik nog niet. Als het leefe verandert, moet ik er altijd aan wennen.

Wennen

Wennen dat is dat je iets nieuws moet doen tot het gewoon is, en als het gewoon is, dat hoort het bij je leefe. Ik kan best wennen aan elke dag sneks in water op een bordje maar ik heb thuis al gehoord dat ik weer gewoon water moet drinken. Maar ik hoorde ook dat ik overal mag liggen waar ik lekker lig dus ook middenop het tapijt dan stapt ze over me heen, dus dat is goed nieuws. Het verharen daar ben ik nog niet uit hoe dat moet.

Wennen dat doe je ook aan als iets fijner is. Toen ik verkering kreeg moest ik wennen aan dat een mooie en liefe poes als Loesje met mij samen wilde zijn, en dat ze het echt helemaal wilde. Dan zei ik soms maar ik ben ook bang als kater wil je dan liefer een stoere katerman. Of ik zei dat er een stuk uit mijn oor was. Of dat ik dingen niet wist. Maar ze wilde alleen verkering met mij en dat was zo fijn daar moest ik ook aan wennen. En nu hoort verkering ook bij mijn gewone leefe.

Ik hoop dat alles nou gewoon blijft, echt waar.

Loesje vertelt over assie moet spuuge

spuuge

Misschien moet u, assie net zit te snekke, u lekkerenij nog eefe bewaare. Tot dattie mij verhaal geleeze heb. Anders kan u snek misschien ferkeerd valle. Van mij eigen vin ik dat wel sonde. Deze week wil ik u fertelle ofer spuuge.

Erfaring

En jij kannie snekke en spuuge tegelijk. Mij Doorie heb mij fertel dattie nie weet wat spuuge is. Hij heb het nog nooit gedaan. Assie iets nog nooit gedaan heb kan jij het ook nie weete. Dan hebbie geen erfaring. Maar assie één keer in jou leeve spuug, dan fergeet jij het nooit nie meer! Van mij eigen foel ik nu wel mij ferantwoordelukheid om iets meer te fertelle ofer spuuge. En ik fertel u ook ofer mij eigen erfaring.

Ofergeefe

spuugeFoor assie nog nie weet wat spuuge is en jij heb het nog nooit gedaan. Spuuge is ofergeefe en misschien noem jou vrouw het wel braake. Dan hebbie iets in jou buik en jij foel, het moet eruit. Jij kan iets ferkeerd ge-eete hebbe, bijfoorbeeld dat jou tonijn nie zo fers meer is. Dattie er haare op heb staan zeg maar.
Assie het dan toch eet dan maggie van mij eigen aanneeme, het kom er weer uit. Jij wor misseluk en jij krijg jou pijn in jou buik. Jou buik ga rommele, jij heb onweer in jou buik. Dan ga jij schokke, jij foel jou eigen zo beroert dattie niemeer kan denke. Jou tonijn kom inees naar boofe en jij gooi jou vis op jou taapijt. Het mag ook op jou vrouw ze krant, op jou dekbed. Jij kan selluf kieze. Het maak nie uit, belangrijk is dattie alles goed uitspuug. Dat jou buik weer leeg is en jij om jou ferse vis kan gaan fraage.
Maar jou vrouw moet wel eers alles op opruime. Dan eet jij met meer smaak.

Haarballe

Maar jij kan ook gaan spuuge assie haarballe heb. Die krijg jij assie jou vacht goed was. Dan kan jij feel haare binne krijge, seeker assie ga ferhaare. Jij krijg haarballe in jou buik en mij erfaring is, jou haarballe ierieteer. Soms wil jou haarbal er nie uit en jij ga schokke met jou heele lijf. Dattie wel probeer om jou haarbal uit te spuuge maar jou haarbal is eigewijs. Hij zeg van mij eigen kom ik ernie uit. Dan kan jij pille krijge van jou dokter en die zijn zo fies dattie meteen ga spuuge.

Gras eete

Maar jij kan ook gras eete assie die heb staan. Van mij eigen heb ik nog nooit mij begeerte gehad om gras te eete. Jij kan ook oferdrijfe. Maar assie gras eet ga jij vaak spuuge. Dan kom jou haarbal mee omhoog en jij spuug het uit. Jij kan het beste jou haarbal op jou vrouw ze niewe taafekleed gooien, of op ze tikbord van ze kompjuuter. Dattie het zie. Jij foel jou buik kom weer tot ze rust en jou vrouw heb íets te doen.
Misschien kan jou vrouw ook jou vacht kamme, dan hebbie minder kans op jou balle met haar.

Floris

Jij kan spuuge om allerlei reeden. Mij broer Floris spuug heel faak. Hij heb ze gefoelige maag zeg mij vrouw. Assie ouwer wor kan jou maag gefoelig worre. Maar jij kan wel zien, hij heb nog wel ze goede maniere. Hij gooi het oferal neer en hij eet het ook selluf weer op assie ze kans krijg. Assie deement ben weet jij nie altijd meer jou ferschil tussen jou natfoer en jou eigen kreazie op jou floer.

Bart

Mij broer Bart was mij kooning van mij spuuge. Hij dee aan pieroewetspuuge. Dan gingie heel hard ze rondjes draaie en spuuge tegeleik. Jou groote foordeel is wel dat jou spuug oferal teege aan kom en jou vrouw kan dan meteen jou halfe huis schoonmaake. Dattie effe beezig is. Van mij eigen doe ik nie zo heel faak spuuge. Ik zeg u eerluk, ik vin het sonde van mij eete. Jij wil toch het liefs dat jou buik vol en rond blijf.

Troos

Maar foorige week had ik tefeel zitte schrokke en toen heb ik alles in mij denkpaal uitgespuug. En ook net naas mij vrouw ofer ze bank. Toen foelde ik mij eigen daarna emoozioneel en mij vrouw heb mij getroos. Dattie jou eigen inees hulpeloos foel want jij wil het nie. Dan hebbie feel knuffels noodig en lieve woordjes. Dat alles goed is en dat jou vrouw het wel op ga ruime. Dan kan jij selluf tot jou eigen koome en wachte op jou niewe eete. Dat is belangrijk!

Assie jou hittegolfe heb dan kan jou buik ook gefoelig zijn. Dattie moet spuuge van jou hitte. Jij moet goed drinke en jou eete moet nie meteen uit jou kouwe kast koome. Want misschien kan jou buik er nie teege. Jij moet foorzichtig zijn. Assie iedere dag moet spuuge dan moet jou vrouw naar jou dokter gaan. Jou dokter heb nog meer erfaring en hij heb dieploomaas.

spuugeMij eigen konkluusie van spuuge:

  • assie veel doe schrokke kan jij gaan spuuge
  • assie haarballe heb ga jij ook spuuge
  • assie jou eete uit jou kouwe kast haal kan jou buik er ziek van worre
  •  spuug altijd op jou vrouw ze spulle
  • jij kan jou spuug beter nie selluf weer opeete, maar jij wor er nie ziek van
  •  assie iedere dag moet spuuge moet jou vrouw jou dokter belle

U kan nu gerust u snek weer selluf opeete en het hoef geen gras te zijn,

Loesje

Loesje vertelt over assie dankbaar ben

dankbaar

Vorige week ging mij verhaal ofer assie ouwer wor. U heb mij allemaal zofeel mooie ree-akzie gegeefe, ik zeg u eerluk. Mij kop ging bloose, mij hart werd ferleege en mij buik wilde eete. Dattie mij eigen zo goed begrijp en zofeel steun geef iedere week.

Fijf kielo

Dattie begrijp dat assie ouwer wor, jij te maake krijg met jou ouwerdomdingetjes. Dattie dinge kan fergeete en dat jij nie zo snel meer iets niews kan leere, zo als bij mij eigen mij schrijfe. Dat heb mij hart zo geraak, ik zeg het u eerluk. Misschien zeg u nu, maar Loes dat is toch van sellufspreekend! Ons ken ons!
Maar assie fijf kielo weeg denk jij daar toch anders ofer. Dan kan jij een onsje meer of minder aan jou lijf hebbe, jij ben wel van jou slag assie zofeel warmte foel. En mij vrouw denk dat ik nu meer weeg dan mij fijf kielo weeges mij nierdiejeet. Dus U begrijp, dan ben jij heel erg van jou slag af en ik wil u zegge: Dank u wel!

Mooie gefoelens

dankbaarAls ouwere poes heb ik erfaring met dinge van mij leeve. Jij maak van alles mee en jij sta er soms nie bij stil. Maar assie zofeel van denke houw als ik van mij eigen, dan denk jij er wel ofer na. Jij denk na ofer groote dinge, bijfoorbeeld mij Hoedjessjoow of mij Bert en mij eigen ze ferjaardagkaalender. Dattie wil dat alles goed ferloop en dat iedereen mooie gefoelens krijg assie het zie. Dat is belangrijk.
Jij doe jou oproep en jij krijg zofeel ree-akzie, mij hart begon te trille van mij opwinding. Zofeel vriendjes die mee wille doen, jij foel zofeel saame hoore. Ook foor jou vriendjes die niemeer bij ons zijn maar nu woone ofer ze reegeboogbrug. Iedereen denk aan elkaar op zo een mooie manier. Dan bennie blij en jij ben trots dattie poes ben. Dat in jou weereld jou ruimte wor gemaak foor zoies moois. Jij foel betrokkeheid want iedereen heb ze hart oope gezet. Als jou hart oope sta kan jij elkaar echt zien.
Van mij eigen ben ik dankbaar dattie allemaal mee wil doen en dat wij saame iets biesonders neer ga zette.

Blaase

Maar jij kan ook dankbaar zijn foor dinge waar jij van jou eigen misschien nie so heel feel mee te maake heb. U weet van mij eigen heb ik mij twee peettantes en zij zijn altijd lief voor mij eigen. En ook foor mij vrouw, dattie foel in jou hart het is goed. Maar foorige week heb iemand bij mij peettante ze twee wiele gestoole. Jij weet nie wat jou oferkom en mij peettante moes heel hard blaase. Zij foelde ze eigen zo boos, jij sta wel magteloos. Dan ga jij alle kante op blaase. Gelukkig heb mij peettante ze spesiejaale sjip in ze twee wiele laate zette en toen heb ze mij peettante ze twee wiele terug gefonde. Dan krijg jij toch weer fertrouwe want in mij vacht heb ik ook mij sjip. En heel veel katte heb sjips. Nu hoop ik maar dattie ook gefonde worde assie ooit ferloore zijn. Want als jij soies meemaak en alles kom weer goed, dan mag jij dankbaar zijn.
Mij peettante is nu heel blij en zij hoef niemeer te blaase. Gelukkig maar want als mij peettante ga blaase moet jij oppasse.

Dankbaar

dankbaarVan mij eigen vinnik het belangrijk dattie soms stil sta bij dinge van jou leeve. En dattie nie alles van sellufspreekend vin. Assie iets mooi meemaak of iemand doe iets lief voor jou eigen. Dan mag jij gerust kopjes geefe of jij ga spinne.
Mij vrouw zeg heel vaak dattie blij is dattie ook in mij huis mag woone. Dan foel ik wel dattie het meen vanuit ze hart. Dat is belangrijk. Meestal geef ik dan mij kopstootje dat jij saame foel, jij begrijp elkaar. Van mij eigen ben ik ook dankbaar want mij leeve is fijn. Maar assie het nooit laat merke kan jij jou geluk ook nie deele. Daarom is mij adfies, dattie soms eeve stil moet staan bij jou leeve en dattie dan dankbaar ben foor wat jij heb. Of foor wat jij heb terug gefonde. Dan mag jij blaase, al jou kante op. Maar wel van jou geluk!

Loesje