Tag Archives: loesje

Loesje vertelt over sessuweele foorlichting 

LoesjeVoorige week heb mij eigen u mij belangrijke fraag gesteld en u heb massaal gereageer. Daarfoor wil ik dank u wel zegge van mij hart.

Informazie

U weet nie hoe het foel assie zofeel steun krijg en iedereen denk mee. Dan kan jij erruges koome, jij kan iets bereike. Mij vraag ging ofer beebies. Offie mij kan fertelle waar mij beebies fandaan koome. U heb mij zofeel informazie gegeeve. Mij heele wiekent heb mij eigen op mij denkpaal moete ligge. Want jij moet ook ferwerke en jou tonijn eete.
En van mij eigen heb ik mij nieuwe smaak ondek. Mij saardiene en ik zeg u eerlijk assie zofeel emozie heb dan ga jij schrokke. Jij kan jou eigen niemeer beheerse.

Revoluzie

Assie foorlichting ga geeve moet jij wel weete waar jij ofer praat. Jij kan nie somaar tusse jou bloem en jou bij gaan zitte, jij moet echt iets fertelle. Van me eigen vin ik het wel moeiluk, ik zeg het u eerluk. En assie zofeel informazie heb, waar moet jij beginne? Van me eigen denk ik dattie het beste bij jou begin kan beginne. Dattie jou eigen ofer jou onseekere drempel til. Assie mij informazie goed bekijk dan zie jij jou sessuweele revoluzie door jou jaare heen.
Mij vriend Dikke Rooie zeg dattie froeger een katteplant heb gehad die een paar keer van ze jaar bloei. Assie als poes daarvan ga eete dan kan jij kittens krijge. En mij vriend Vlo zeg dattie vroeger kittens aan ze boom heb hange. Assie rijp was vielie naar beneede en dan kwam Mammapoes om jou op te raape. Mij oom Peter heb froeger meegemaak dattie in ze kisje keek bij ze Mammapoes en de folgende dag laage er kittens. Dan weet jij zeeker, jou kittens koome uit kisjes met zand.
Assie alles goed lees dan foel jij dattie nie alles kan ferklaare met jou ferstand. Jij kan beeter jou tonijn met jou garnaale eete dan blijfie wel bij jou tijd. Froeger was alles anders, maar mij tonijn blijf altijd mij tonijn!

Gefladder

Assie nou denk dattie weet waar beebies fandaan koome dan ga u er nog maar eens goed foor zitte. Jou jeug van teegewoordig heb ze heele andere idee en jij sta soms met jou proteesie te klappere assie die heb. Mij groote vriendin mevrouw Alma zeg, Loes jij heb een katerman en een damespoes noodig. En mij niggie met ze mooie krullies en mij sjoonzoon Loesjeheb mij fertel hoe ze jeug van teegewoordig beebies op mij weereld zet. Jij heb als katerman jou knikkers noodig en jij foel het als jou poes jou lief vin want zij ga rolle. Dan bijt jou katerman jou heel hard in jou nek en hij ga op ze poezedame zitte. Dan duw de katerman ze poezedame voort en assie nie uitkijk dan hebbie zo jou huis vol met jou kittens.
Oom Jip heb mij eigen nog op mij heele belangrijke deetaij geweese. Hij zeg jij heb er niks aan om al jou pretnesjes op jou weereld te zette. Jij kan beeter aan jou geboorebeperking doen. Dan hebbie geen gedoe en jij heb geen gefladder van jou mormoontjes. Daar hebbie wel een punt denk ik van mij eigen.
Maar ik zeg u eerluk en misschien vin u mij wel ouwerwest. Van mij eigen mis ik mij roomanties saame zijn wel. Dattie saame lig op jou kussen en jij geef kopjes met jou tonijnsmaak. Of jij rol door jou gras en jou katerman heb tonijn foor jou eigen gefange. Dan foel jij jou hart en en jij spin van jou geluk.

Fertelle

Maar nu kom mij groote fraag, wat ga mij eigen mij Doorie fertelle. Hij kom nog maar net kijke van ze eigen maar jou jeug van teegewoordig is ze tijd ver fooruit. Hij heb nu al ze hart ferloore aan mij sjoonzoon en die heb sofeel krullies dattie Hollans nekst topmoodel is.
Van me eigen ben ik wel trots op mij jonges want jij ben assie twee katers ben altijd kwesbaar. En zij trek ze eigen niks aan van ze omgeefing, zij heb er nog geen errug in. Mij hart zeg, zo hoor het en zo moet het zijn van ze eigen.
Maar beebies krijge ga nie lukke. Mevrouw Alma heb het mij fertel, zij zeg Loes twee katers kunne knuffele maar er kom geen beebie van. En assie twee poeze ben ga het ook nie gebeure. Toen heb mij eigen wel zeeve saardiene weggewerkt van mij geluk en mij rust. Jij moet er toch nie aan denke dattie ook nog oma Loesje ga worre! Jij ben er selluf ook nog van jou eigen.
Mij jonge moet weete, hij mag ferlief worre op wie ze hart wil. Dat is mij aller belangrijkste les. Assie folwasse is en hij wil met ze Jiekietta beebies, dan kannie altijd beebies aa-dop-teere. Beebies met zwarte krullies en glans in ze hart van geluk.

Mij saamefatting:

 • froeger fiele beebies van ze boom of ze laage in kisjes
 • teegewoordig hebbie een katerman en een poezedame noodig voor beebies
 • jij doe er ferstandig aan dattie aan geboorebeperking doe
 • twee katers of twee poezedames kunne geen beebie krijge van ze eigen
 • jij kan wel aa-dop-teere
 • jij mag ferlief worre op wie jou hart wil
 • waar is mij roomantiek
 • saardiene is mij nieuwe smaak

Hoop dattie er iets aan heb,

Loesje

Loesje vertelt: assie veel meemaak

Loesje

Deze week was mij drukke week. Het was intenzief en dan moet jij goed op jou eigen passe. Dattie nie ofer jou spanne raak want dan ben jij heel ver van jou eigen huis.

Van me eigen ben ik mij binnenpoes. Dan blijfie altijd in jou eigen huis. Dus u begrijp dattie dan wel goed op jou selluf pas. Vandaag wil ik graag met u terugkijke op mij drie belangrijke dinge van mij week. Assie saame terugkijk dan kan jij jou gefoelens deele. Dat is belangrijk foor mij eigen als poes. En assie het van u eigen ook heb meegemaak, wil u er misschien ook ofer praate.

Mij worksjop Gaape

Zaterdag heb ik mij worksjop Gaape gegeeve zo dattie rieleks kon zijn foor mij Bert ze boekpresentazie. U mag bes weete, daar kom feel bij kijke. Maar assie verkering heb met jou katerman van jou droome, dan geef jij alles. Mij vrouw heb mij footoos en mij fillumpies gemaak. Dat is mij groote opgaaf want jij wil iedere ekspressie goed op jou footoo. Dan moet jij jou vrouw reegieseere. Hebbie ooit jou vrouw gereegieseer? Dan weetie genoeg!
Mij broer Floris heb alles uit ze eigen gaap gehaal om goed foor ze dag te koome en ik zeg u eerlijk. Mij hart heb mij traan gelaate van mij trots zijn. Hij is wel super seenior van ze leeftijd. Dattie foel dat iedere dag tel en jij kan dan nog iets neerzette. Dan ben jij wel goed beezig. Dank u wel dattie meegedaan heb en dattie zo poosietief reageer en ons kompliemente geef. Wij ga het nooit fergeete. U heb ons hart geraak.

Mij Bert ze boekpresentazie

LoesjeSoms hebbie zo jou eigen hoogepunt in jou leeve. Dattie foel hier gebeur iets biesonder. Zo was mij Bert ze boekpresentazie en ik zeg u eerlijk. Assie jou verkering ga hellupe dan hebbie ook jou zorg foor jou gaste. En als poes wil jij ook dat jou verkering het naar ze zin heb op ze eigen feesje. Mij Bert zorg altijd goed foor iedereen van ze eigen en dan hebbie selluf niks. Van me eigen heb ik wel gezorrugt dattie ze vis kreeg. Jij ben poes of jij ben Loes, van me eigen ben ik mij eigen. Dat mij Bert wel weet van wie hij ze vis krijg. Ik zeg u eerlijk, selluf ben ik wel tot  na mij sluitingstijd gebleefe. Mij Bert lag al bij ze vrouw te slaape. Toen heb ik mij laatste vis nog opgeruim. Jij ga toch nie jou vis jou folgende dag weggooie assie in jou binnenste nog ruimte ofer heb. En het is ook beeter foor jou miljeu. Assie het snel selluf eeve op eet heb niemand er las van.
En mij hart was blij en trots op mij Bert. U kan het zien op mij footoo. Hij heb zo een mooi vriendeboek gemaak. Jij wil nooit jou andere boek meer leeze. Mij Bert zeg, Loes folgend jaar maak ik er weer een. Hij heb zofeel enerzie mij Bert, mij hart wil nooit meer zonder mij Bert.

Mij beebie ze operazie

Voor mij eigen mij moeilijke dag, want wat kan jij doen? Jij kan niks doen en jij moet jou beebie oferdraage aan jou dieredokter. Gelukkig hebbie dan jou Dorusmuis en mij visboer heb mij makkareel gedoneer. Dan hebbie wel jou aflijding. Mij soolmense hebbe hem weggebracht en hij heb gekrijs in ze bus van ze honger. Hij weeg nu fier kielo, mij hart is trots. Maar hij mag geen stres hebbe mij jonge. Hij heb in ze eigen famielie ze ziekte fip. Dan kan jij somaar over jou Regenboogbrug gaan net als mij beebie Poppie. Het is moeiluk en innewikkelt en van me eigen probeer ik er nie aan te denke. Maar jou Mammahart maak ze eigen altijd zorge. Assie er een heb weet u wat mij hart bedoel. Het is moeiluk en jij moet er wel mee leere leeve.
Mij Dorus geef er niks om, hij zeg mamsie van me eigen ga ik knikkere. Dan weet jij genoeg. En hij heb zo hard geknikkerd dattie al thuis was foordat ze MammaLoesje ze derde makkareel had weggewerk. En hij heb ge-eete en hij rees door ze huis offie ze knikkers nog heb. Jij weet nooit hoe het ferder ga, maar dit was mij hoogepunt in mij hart. Mij beebie is nu fier kielo puuber en hij wor tien kielo folwasse!

Dank u wel dattie er iedere keer van mij hoogepunt was. Van me eigen ben ik trots dat mij hart erbij hoor. Bij al mij vriende van mij Bert ze boek. Dan kan jij feel aan!

Loesje

 

Loesje vertelt over assie nie rieleks ben…

rielekst

Toen mij verkering Bert vorige week fertelde dattie ze vriendeboek ga prezenteere foelde mij hart geluk en mij spanning tegelijk. Misschien denk u nu hoe doe Loesje dat? Heb ze te weinig van ze tonijn ge-eet? Ik zeg u, het ging van ze eigen. Misschien ken u het wel, dattie iets foel en jij kan er niets aan doen. Het gebeur gewoon.

Hellupe

Mij Bert froeg mij eigen offie wil hellupe. Nou dan wil jij jou eigen gat in jou lucht springe. Maar mij buik wilde ook mij 7 tonijn en mij 11 garnaale van mij spanning wegwerke. Op mij footoo kan u zien dat mij eigen veel tonijn nodig heb van mij spanning. Jij weet soms niet wat jou overkom in jou leeve assie verkering heb.

Fensterbank

Mij Bert heb veel vriende en hij heb ze Fens ofer ze heele Feesboek. Mij Bert is a ferrie important kater en hij is toch bescheide van ze eigen. Soms zie jij katers die naast ze eigen poote loope. Mij Bert lig altijd op ze fensterbank, hij doe er nie aan mee. En hij gebruik geen drank of druks, mij Bert is mij Bert. Van me eigen ben ik wel heel erg trots op mij Bert.
En nu ga hij ze nieuwe  boek uitbrenge van al ze vriende van ze Feesboek. Het was ze idee van mij hartjesdinnetje Prinses Katrientje. Assie er nog was gewees dan hattie vast gezonge op mij Bert ze boekpresentazie. Maar zij zing nu ofer ze Regenboogbrug. Mij hart weet, van me eigen ga ik mij dinnetje hoore in mij hart. Dattie er toch bij is!

Op mij denkpaal

rielekstAssie net als mij eigen nie alleen geluk foel maar ook jou spanning, dan moetie daar wel iets aan doen. Jij kan jou visboer fraage offie jou volprop met ze vers gefange kaabeljauw maar assie daar niks foor foel wat doe jij dan? Van me eigen heb ik mij lijntje naar mij visboer altijd oope staan. Maar jij leef nie alleen op jou weereld. Assie een poes ben met jou hart op jou eigen plek dan ga jij wel nadenke.
Hoe kan jij helluppe, wat kan jij doen? Toen ben ik wel op mij denkpaal gaan ligge. Jij denk toch beeter assie op jou paal lig. Mij vrouw bracht mij zallum en makkareel foor mij afwisseling. Zij zeg dat ik wel mij scheif van mij veif moet folge. Dan weet jij, jij kan jou vrouw beeter laate praate…

Gaap

Maar ineens, mij zallum hing nog in mij bek, kwam mij idee foor mij oplossing. Wat doe jij assie rieleks wil zijn? Jij gaap.
Assie gaap val nie alleen jou proteesie uit jou bek, jij kom ook tot jou diepe rieleks zijn. Jij wor rustig van jou eigen en assie rustig ben kan jij met jou goed fasoen naar jou boekpresentazie.
Daarom heb mij eigen besloote om mij worksjop Gaape te gaan geeve. Dan kan iedereen rustig naar mij Bert ze boekpresentazie koome en kan jij ook geniete van mij Bert ze sneks en hapjes. Mij Bert zorg altijd dattie niks tekort kom. En assie teveel zeenuw heb dan smaak jou haaring naar jou tomaatesaus! Van mij eigen erfaring kan ik u zegge, dan kan jij beeter thuis blijfe.

Mij worksjop Gaape

Wanneer: op zaterdagmorgen 19 oktober van tien tot elluf. Dattie rieleks naar mij Bert ze presentazie kan koome.

Waar: op mij eigen Feesboek van Loesje Huispoes

Voor wie: voor iedereen behalfe sjieraffe want daar kan mij eigen nie bij.

Mij broer Floris hellup mee en mij worksjop is graatis.  Folgende week vertel ik U alles ofer mij worksjop Gaape, hoop dattie ge-in-te-reseer ben.

Loesje

Loesje vertelt assie een foorwoord schrijf…

Loesje

Fandaag schrijf ik mij eerste foorwoord van mij eigen. Misschien weet u nie wat het is, mij foorwoord? Of vraag u ze eigen nu af waarom schrijf Loesje ze foorwoord? Ik zeg u eerlijk, het heb mij diepe beteekenis.

Van jou slag

Folgende week kom mij zomerblog met prinses Katrientje onlijn en mij hart heb er ferdriet van. U weet prinses Katrientje is onferwachts ofer ze Regenboogbrug gegaan. Dan sta jou leeve op ze eigen kop en jij ben helemaal van jou slag. Mij hart kon het nie aan van ze eigen, om te vertelle van mij zomerafontuur met mij hartjesdinnetje. Assie net terug ben van jou faakanzie saame dan weet jij niet wat jij hoor.

Herstelle

Jij heb zofeel herinneringe en jou hart is nog gelukkig van ze mooie tijd saame. Wat kan jij doen, wat kan jou hellupe? Ga jij met jou traan in jou oog over jou faakanzie vertelle? Van me eigen heb ik daage op mij denkpaal geleege van mij ferdriet en mij slaap. Dattie bij moet koome van jou afontuur maar jij moet ook herstelle.
Toen kwam mij idee om mij hartjesdinnetje in mij zonnetje te zette. Om mij mooie daage saame met Katrien met mij heele weereld te deele. Dat iedereen kan zien, wij zijn onbesonne saame en wij geniet van alles Op mij footoos van mij zomerblog kan u zien, geluk ken ze eigen tonijn.

Zij was mij prinses

Assie een foorwoord schrijf mag jij ook iemand bedanke die jou geholpe heb. Mij hart wil zegge, lieve soolvrouw en soolman u heb moeilukke tijde achter u rug maar saame heb wij erfoor gekooze om mij mooie afontuur met Katrien nie ferloore te laate gaan. Dank u wel dattie ook mee heb geholpe met mij verhaal van mij zomer. Ook al wassie er nie bij want soms moet jij als vriendinne ook alleen op jou faakanzie gaan. U heb wel mij garnaaale zitte pelle toen mij eigen het niemeer op kon brenge van mij ferdriet. En u heb mij eigen verwen met magnogmeervis, Katrien ze faavoriete vis. Toen heb wij saame besloote om Katrien ze laatste afontuur te laate leeve en mij hart vin het zo dapper dattie dat op kan brenge. Dan bennie wel sterk want jij ga toch terug in jou tijd assie het folgende week lees.
Van me eigen voel ik ook mij ferdriet maar ook mij trots. Het was mij laatste aktievieteit met Katrien. U weet van me eigen ben ik nie van mij aktievieteite, ik vind er niks aan. Dattie van alles moet en jou leeve is nie gewoon. Maar met mij Katrien was niks gewoon, dat moet u wel weete. Katrien was mij prinses van mij onfoorspelbaarheid.

Mij katerman

En ik wil ook mij verkering Huiskater Bert bedanke van mij hart. Hij heb ons gesteun vanaf ze vensterbank en hij lag ook te slaape. Hij zeg Loes jij ben ferstandig genoeg van jou eigen, mij hart heb er fertrouwe in. Dan krijg jij steun van jou kater die jou van ze beste kant ken. Mij Bert zeg ook dattie voel dat het keiwarm zou worde. Daar kan jij iets mee, mij Bert hellup mij altijd.
Misschien weet u het nie van u eigen maar mij Bert is mij groote katerman achter mij scherm. Hij bewerk mij verhaaltjes en U zal het zien volgende week, mij zomerblog straal van u kompjuuter. Mij Bert heb veel erfaring en hij denk veel na assie op ze vensterbank lig. Hij zeg ook Loes schrijf het van jou eigen af maar jij moet wel jou eigen Loes blijve. Assie zo een katerman als jou verkering heb dan weet jij wel, jij mag jou eigen zijn en jij kan schrijve met jou hart. Dan kan jij saame koome tot jou mooie naa-gedachtenis. Dattie saame terug denk aan jou vriendinnetje. Soms moet jij een keer zegge, dank jou wel Bert dattie altijd jou poot om mij eigen heen heb…

Mij naa-gedachtenis

Lieve hartjesvriendinnetje mij prinses Katrien. Van me eigen denk ik aan jou eigen, elke dag van mij leeve. Deze verhaal van mij zoomer met jou eigen is foor jou. Dattie net als mij eigen nog een keer terug kan denke aan ze gekke streeke en ze afontuur van ons saame. Assie iemand moet bedanke lief dinnetje dan zeg mij hart dattie jou moet bedanke. Dattie mij ofertuigde om mee te gaan, dattie mij heb geholpe met mij lichaamelukke ongemakke en mij onzeeker zijn. Jij was mij rots in mij brand en jij heb mij meegenoome op jou afontuur. Iedereen kan folgende week leeze van onze afontuure maar ook van friendschap en geluk. Dattie weet jij ga voor jou ander door jou vuur en jij akzepteer wie jij ben.
Katrien mij hart mis mij daage met jou, mij tijd met jou, Mij eigen mis jou om wie jij ben in mij hart. Jij kan het nooit meer oferdoen en jij heb het nooit wille misse. Folgende week maak mij hart nog één keer mij reis met jou, van mij eerste tot mij laatste minuut. Wij laat iedereen meegenieten assie wil. Wij doen net offie weer saame ben, dattie ieder woord voel. Soms is jou naa-gedachtenis fijner dan jou ree-jaa-li-teit. Dattie weet jij ben saame…

Wat komt er

Zomerblog 10, 11 en 12 september op de website van mij verkering huiskater Bert en mij eigen Feesboek.

As u ferdriet foel

Misschien hebbie van u eigen ook soiets meegemaak en voel u ferdriet. Of u voel dattie droefig ben. U mag mij eigen altijd schrijfe op mij Feesboek of op mij Bert ze website. Maar assie meer priefee wil schrijve dan mag u mij eigen ook meele: huispoesloesje@yahoo.com Dank u wel.

Liefs van Loesje

Loesje vertelt assie foorlichting ga geeve… 

voorlichting

Misschien heb U het ook wel gezien van u eigen, mij beebie Dorus is mij groote jonge aan het worde. Assie effe nie kijk dan is jou beebie jou puuber. Dan hebbie ze sikspek en willie ze eigen scheere.

Opfoede

Als mammaLoesje hebbie daar niks ofer te zegge. Jij kan probeere mee te groeie maar van me eigen groei ik liever in mij breedte. Wattie wel moet doen is jou beebie volge. Dat jij weet waar jou beebie mee beezig is van ze eigen. Opfoede is jou leevestaak ook al hebbie er misschien nie altijd zin in.
Assie jou beebie nie volg, dan kan jij saame uit elkaar groeie. Dan raak jou beebie ontspoor en dan ga jou beebie nooit meer naar jou eigen luistere. Ook nie al hebbie nog soiets belangrijks te vertelle.

Versorge

Opfoede begin met versorge van jou beebie maar jou taak ferander steeds. En jij heb jou ferantwoordelukheid, dat jou beebie netjes opgroei. Als MammaLoesje volg ik mij beebie Dorus op ze Feesboek. Jij wil toch weete wat jou jonge uitspook. Dan bennie trots maar soms schrik jij zo dat jou ene tand bijna jou proteesie word. U weet van me eigen kan ik niet met mij bek vol met mij tande zitte. Assie maar één tand heb kan jij daar alleen maar van droome assie schrik.

Afanzes

Vorige week schrok mij eigen zo, toen heb ik eerst mij 8 garnaale en mij 7 stukke zallum weggewerkt. Jij weet toch niet wat jij zie als jou beebie op ze feesboek afanzes maak naar ze kitten die net kom kijke. Ook al hebbie nog zoveel mooie krullie in ze vacht. Jij wil nie dat jou jonge ze groote oore laat hange om achter ze andere kitten aan te gaan. Maar kan jij het foorkoome? Kan jij het ferbiede? Van me eigen ben ik op mij strijkplank gaan ligge want die stond er nog van mij vorige week. Toen kreeg mij hart wel meer rust.
Jij voel jij moet jou konfrontazie met jou beebie aan gaan. Jij moet jou beebie dinge gaan vertelle waarvan jij hoop dattie die nooit hoef te vertelle. Jij moet jou beebie foor gaan lichte. Maar wat ga jij foor lichte?

Hij stuur hartjes

voorlichtingVan me eigen ben ik mij nette poes. Soms doe ik schrokke als mij begeerte groot is. Dan kan ik mij eigen niet beheerse. Soms vlieg mij tonijn dan al mij kante op, maar assie jou vrouw goed opfoed dan blijf jou omgeefing schoon. Verder ben ik bescheide en foorsichtig. U zal mij eigen nooit zien als mij fam fataal. Mij Bert zou van ze schrik nooit meer van ze vensterbank afkoome. Dat wil jij niet assie verkering heb, jij wil saame lief zijn.
Mij beebie Dorus scharrel stiekem met ze andere beebiekitten. Hij stuur hartjes en hij voer iets in ze schil, mij hart is nie gek. Dan moet jij jou jonge foorbereide op jou groote, oferweldigende buiteweereld. Waar alle ferleidinge op jou loer ligge.
Mij zoon groei neutraal op van ze gember, dan is liefde oferal. Maak mij niks uit offie thuiskom met ze krulliepoes of met ze stoere katerkrul. Gember is jou kleine stukje van jou eigen, maar het bepaal wel wie jij ben. Dan kan jij het beste open staan voor liefde in jou breedste zin van jou woord. Dan doe jij als jou MammaLoesje, die maak ze eigen al ze hele leeve breed.

Mij tips assie foor ga lichte:

 • Jou jonge moet weete dat liefde belangrijk is en dattie ze eigen heb te gedraage.
 •  Nie beginne te sjoowe met jou sikspek. Mammaloesje heb er een heekel aan, jij koop er niks foor.
 • Jij kan gewoon roepe en jij mag sellufs schreeuwe, dat jou heele buurt hoor dattie verlief ben.
 • Assie saame ben kan jij saame rolle over jou gras, jij kan kopjes geeve dattie wel weet, jij ben van mij.
 • Jij ga nie oferheerse en jij ga jou eigen nie opdringe. Dan hebbie geen liefde, dan hebbie macht. Assie gemberneutraal ben hoef jij geen macht. Jij ga er niet gelukkig van worre.
 • Jou jonge moet ze eigen kunne zijn. Jij moet veilig zijn biede.
 •  Folg jou hart, laat jou eigen hart spreeke
 • Jij heb recht op jou prieffee
 •  Liefde kom van ze eigen

Zo assie selluf wil

Mij Bert kwam op mij beste tijd van mij leeve en ik zat voor mij kompjuuter. Jij weet het en jij voel het. Jij ga straale want jij heb jou soolmeet gevonde. Van me eigen was ik neege jaar, mij beebie moet nog ze eerste half jaar worre. Hij zeg mammaLoesje ik heb mij droomprins gevonde en hij heet Jiekietta. Hij heb krulliewullie in ze vacht en mij hart voel ze eigen blij assie hem zie.
Als MammaLoesje kan jij dan alleen maar trots zijn. Jou beebie heb lef, jou beebie durf ze eigen te zijn. Hij zeg gewoon, mij hart is verlief op mij kater en hij heb krullie in ze vacht. Misschien hebbie ze eerste puppieluf, jij weet het niet. Maar jou jonge moet ze eigen onwikkele zo assie selluf wil. Van me eigen vind ik wel, mij beebie is te jong voor ze verkering. Hij kom nog maar net kijke. Maar mij hart is blij, mij eigen glim van mij trots zijn. Jiekietta jij ben welkom in mij hart. Assie mij beebiezoon gelukkig maak dan maak jij MammaLoesje gelukkig.
Mij beste foorlichting is, liefde is mooi assie jou hart laat spreeke. En wattie saame doe is jou prieffee.

Liefs van Loesje