Tag Archives: loesje

Wat twee superpoezen voor elkaar kregen

Hier zijn ze: Loesje en Katrien. Ze zijn superpoezen. Ze kunnen stukken schrijven en ze zijn vriendinnen en ze hebben aksie gevoerd.

Aksie

Die aksie was een tijdje geleden en toen was het bijna Kerstmis. Ze gingen toen op de scooter spullen voor dieren in het asiel in Amsterdam kopen en ze gingen ook zelf naar het asiel en ze zochten zieke dieren op.

Ik wist geeneens dat poezen zulke dingen konden doen. En eerlijk waar, ik was blij dat ik thuis kon blijven want ik ben toch anders in die dingen. Snel bang. Nou zij niet.

En toen vroegen ze ook om geld voor de zieke dieren in het asiel, om te helpen. Ik heb mijn vrouw toen geld laten overmaken.

Uitslag

Gisteren las ik op het feesboek van Loesje de uitslag. Ze schreef:

“Mij soolzusje en mij eigen heb goed nieuws. Wij heb bijna 250 eurocentjes opgehaald van ze akzie met Kersmis. En U heb allemaal geholpen van U eigen. Prinses Katrientje en mij eigen wille zegge, dank U wel. En ook van ze dierenasiel in Amsterdam en alle dieren. Wij zijn ook trots van ze groote bedrag.”

Nou ik ook wat goed!! Superpoezen!!

Geld

Van dat geld van die aksie kunnen weer heel veel dieren extra eten krijgen, of verzorging of een operazie of een extra dekentje of weer wat anders, net wat ze nodig hebben. Vooral als je ziek of raar van binnen bent en je zit in het asiel dan heb je het moeilijk. Vroeger was ik zelf ook zo dus ik weet dat. En dan is het superfijn als er voor je gezorgd wordt  want zelf kun je dat even niet meer.

Ik vind het superdupergoed van Loesje en Katrien. Dieren kunnen ook voor dieren zorgen, vooral als je superpoes bent. En anders kan het ook als je je best doet.

 

 

Loesje over: liefde en akzeptaasie

liefde

Vorige week schreef me vriend Bolle een mooie reakzie op me verhaaltje van me worksjop. Hij zeg dat het belangrijk is dat iedereen ze eigen liefde heb en dat dat mooi is van ze eigen.

Dat je als poes ook liefde kan voele voor een andere poes. En als katerman mag jij ook gefoelens hebbe voor een andere katerman. En ze mensen hebbe het meegemaakt met Pop en Beer want zij vonde elkaar lief.

Van me eigen heb ik ook mij mening en ik vind mij vriend Bolle heb gelijk. In mij maand van liefde wil ik ook schrijve over liefde die anders is en soms moeilijk. Van ze eigen natuur is alle liefde mooi en goed. Ik vind liefde ken geen haat assie allemaal kan akzepteere dat liefde soms anders is.

Tinteling

U weet van mij eigen heb ik verkering met mij Bert. Mij hart voelde tinteling van liefde toen mij Bert op me kompjuuter was. Toevallig is mij Bert een katerman en ik ben van mij eigen een poezevrouw. Dan is verkering makkelijk en niemand kijk raar op assie zeg dat jou poes verkering heb met jou katerman. Maar assie thuiskom van rennen in jou tuin en jij ben als poes gesjarmeerd van jou buurpoes dan hebbie ze poppe aan het dansen. Of als jij als katerman stoer vanaf jou dak zit te lonke naar ze katerman van me visboer. Hoe moet dat dan assie thuiskom? Krijg jij dan nog wel jou eete?

Gefoelens

Als moderne poes wil ik mij lans breeke voor alle poezevrouwe en katermannen die gefoelens hebbe voor ze soortgenoote. Jij kan gewoon liefde voele voor wie jij wil. Jij mag saame in jou mand ligge met wie jij wil. Dat vind ik wel want liefde is mooi en het zit in U hart. Mij broer Bart hield van ze eigen ook meer van katermannen. Wij heb daar nooit moeilijk ofer gedaan. Maar hij zat wel vaak in ze kast. Me vrouw zeg dat mensen dat soms ook doen. Ik moest daar wel over nadenken want van me eigen zou ik wel schrikke als me visboer ineens uit me kast zou koome. Maar assie uit me kast kom met verse tonijn hebbie wel me hart geraakt.

Mooie emozie

In mij worksjop die ik ga geeve voor me Faalentijn wil ik dat iedereen geluk kan voele in ze hart. Mooie emozie en dat U er blij van wordt. Of U nou met een poes ben of met een katerman, het maak niks uit. U mag U eigen liefde voele en U mag het ook uite. Liefde is uniferseel en het heb alle kleuren van me regenboog. U hoef het alleen maar te akzepteere. Dan kan anders zijn U hart binnenkomen.

Naar u hart

Voor mij worksjop heb ik ook mij visboer ingeschaakeld. Ik dacht misschien kan U ook iemand U liefde verklaare met haring in tomatensaus. En het mag ook met andere vis. Ik vind alles moet kunnen. Assie openstaat voor liefde en toolerant ben van U eigen, kan alle liefde ze weg vinde naar U hart.

Liefs van Loesje

Loesje vertelt: me workshop Liefde Voelen Faalentijn

liefde voelen

Vandaag wil ik u vertellen van me nieuwe worksjop Liefde voelen. Van me eigen vind ik dit wel me mooiste worksjop want het gaat over liefde.

Me vrouw heb me verteld dat het over een tijdje Falentijn is. Ik moest hard spinnen want misschien heb me vrouw een nieuwe vis bij me visboer gevonden. Maar ze zeg dat Falentijn de dag van ze liefde is. Toen was ik wel geraakt in mij hart.

Erfaring

U weet ik heb best veel erfaring met mij liefde want ik heb al heel lang verkering met me Bertje. Hij heb mij ook gestiemuuleerd om mij worksjop te gaan maken. Assie verkering heb dan kan je ook dinge saame bespreeke. Dat is belangrijk want ik vind dinge bespreeke met mij eigen alleen best moeilijk. Denken en voelen doe ik wel met mij eigen op mij denkpaal, maar soms hebbie gewoon iemand nodig om mee te praate. Met me Bert kan ik over alles praate, onze verkering is gemakkelijk van ze eigen.

Falentijn

Misschien weet U niet wat ze Falentijn is? Dan vind ik wel dat ik U dat eerst moet vertellen van me eigen. Anders heb me worksjop geen zin en heb U er niks aan.

Liefde

Falentijn is ze meest biezondere dag van me jaar. Het is de dag van ze liefde en het heet falentijnsdag. Assie verliefd ben dan kan U elkaar kadootjes geeve en het mooge ook bloemen zijn of tonijn. Voor mij eigen vind ik tonijn of garnaale wel me mooiste kadoo, maar als me Bert mij een roos geef ga ik wel veel emoozie voelen.

Dan gaat mij hart wel spinnen van me geluk. Van me eigen ben ik heel roomanties, dat heb ik wel ontdekt nu ik verkering heb.

Ekstra aandacht

Maar wat zou u doen als U van u verkering Rooze kreeg of misschien wel haaring in tomatensaus? Dan zou U hart ook overslaan van ze geluk want dan voel U ze ekstra aandacht voor U eigen. En dat heb iedereen noodig op ze tijd en daarom heb men er een dag voor gemaak. Op deze dag mag U met u verkering ze liefde vieren en u mag zelf weete hoe U dat doet. Maar het moet wel roomanties zijn, dat u liefde voel in u hart.

Saame

En het kan ook zijn dat U nog geen verkering heb met U verkering of met iemand anders? Maar dat u wel iemand leuk vind van ze eigen en ook lief. En misschien wil U wel terug naar U eks? Dan kan ze Falentijn helpe want Falentijn zeg ook, U kan een gokje waage. Op Falentijnsdag mag U ze ander vertelle dat U verliefd ben en U kan dan ook fraage of U saame iets roomanties wil gaan doen. Misschien kan U saame naar me visboer gaan, hij heb altijd lekkere dingen in ze aanbieding. Of U kan saame me garnaale pelle, dan heb U wel lekker eete op U Falentijnsdag.
U kan dus iemand voor wie U liefde voel verrassen. U leeve zal dan nooit meer van hetzelfde zijn.

Me Bert

Misschien weet U het nog niet van mij erfaring in mij liefde, maar mij liefde met me Bert begon op Falentijnsdag. Me Bert deed ze oproep wie ze Falentijn wilde zijn. Toen heb ik wel me vrouw ze roos uit de vaas getrokke voor me footo. Het is mij faavoriete footo van mij eigen want ik voel mij liefde voor mij Bert.

Misschien kan U het ook voele als U naar me footo kijk? En ik was ook verleege want het was me grootste stap in mij leeve. Ik zei tegen me Bert, ja ik wil jou Falentijn zijn van me eigen. Het heb me gesiedenis geschreeve.

We heb het er saame nog weleens over en dan voel ik mij hartje weer spinnen.

Dit is me workshop:

In me worksjop ga ik U helpe om U Falentijn te verrassen. Ik ga U leere om U hart te laate spreeke.

  • Hoe kan U iemand anders van u eigen laate merken dat U ze ander lief vindt?
  • Misschien ben U verleege of misschien ben U onzeker?
  • Hoe kan U dan toch ze ander U liefde laate voelen?
  • En hoe kan U zelf liefde voele? U heb het misschien te druk voor U Liefde te voele of U denk dat u afscheid genoome heb van ze liefde? U durf niet meer

Dan kan mij worksjop liefde voelen helpen. Ik leg het U uit met mij footoos en mij stapjes in Liefde.

Mij worksjop is graatis en het is op 14 februari, op me Falentijnsdag. Het is om 10.00u want dan kan U er nog iets mee doen en het duurt tot 11.00 uur, dat is ’s morgens.

Dus als U iemand wil liefhebbe of U wil gewoon meer liefde voele. Doet u dan mee met mij worksjop. Ik zou het heel fijn vinden als U meedoet met u eigen want het is ook roomanties. En het is voor mensen en dieren, behalve ze goorillas en ze vleesetende plante. Daar heb ik nog geen erfaring mee en ik zeg u eerlijk, ik ben er ook een beetje bang van.

Als U liefde kan voele kan U niks meer gebeure. En het maak u blij en gelukkig en ik spreek uit mij eigen erfaring.

Liefs Loesje


Worksjop Liefde voelen
14 februari 10.00- 11.00 uur
Kurzusleidster: Loesje Huispoes
Waar: op me eigen Feesboek, klik hier (u moet wel zelf Feesboek hebben om mee te doen)
Kosten: graatis

 

Loesje vertelt: over me worksjop…

Loesje

Me vrouw vertelde dat over een paar weken me jaar weer voorbij is. Dat er dan wel weer een nieuw jaar komt want anders heb U geen jaar van U eigen. Volgens me vrouw komt er altijd een nieuw jaar. Ik vind een jaar alleen fijn als het gewoon is. Als me verkering mee mag en als er genoeg tonijn is.

Vuurwerk

Ik ging op me hoge paal liggen. Dan kan ik me leven overzien en ik moest konsentreere. Me vrouw zeg dat er ook vuurwerk is als er een ander jaar komt. Ik zeg U eerlijk, ik vind er niks aan. Ik voel mij eigen bang en ik wil wegkruipe. Me vrouw geef er ook niks om en Floris en Zusje zitten in me kast. Me Bert heb daage last van moeilijke gevoelens. En prinses Katrientje heb al een zwak hart van ze eigen.

Helpen

Ik dacht ik wil helpen. Alle dieren heb er last van en mensen ook. Misschien kan me Meedietaasie helpen. Voor ze rielekst zijn en ze rust in de kop. En ook voor ze buik want ik geef ook snekadvies. Dan heb iedereen ze houvast als er een ander jaar komt. En daarna kan iedereen ze buik verwenne met me lekkernije.
Me visboer heb een tweede zaak kunnen openen na me eerste meedietaasiekurzus. Misschien hebbie als dank nog wel een gillende keukenvis voor mij eigen terug gehouden.

Worksjop

Op donderdagavond 27 december om 20.00u ga ik me eerste worksjop geven. Het is me oud en nieuwworksjop. Ik ben dan laif van me eigen op me Feesboek. Het duurt een uur en het is graatis.

Dan kan U me oefeningen op me footoos zien. En ik doe uitleggen wat U moet doen om tot rielekst zijn te komen.

Veilig zijn is dan het belangrijkste, dat U weet waar U eigen, of Uw dierenvriend zich kan verstoppen. Dat Uw oore niet besgaadige van ze harde knallen. En ik laat U ook zien hoe U in ze nieuwe jaar rielekst kunt eten. Dat is belangrijk voor geluk. U kan alleen meedoen of samen met U dierenvriend. Hiejeenas en rendiere zijn uitgesloote van meedoen. Ik moet het van me eigen ook nog bij kunnen houden met me Maatje Meer.

Geen stres

Ik hoop dat U mee wil doen. Misschien moet U nog naar de Visboer van U eigen, of andere boodschappen dat kan ook. Als U er rekening mee  wil houden dan ga ik U helpen met me Meedietaasie. Dat U meer rust heb als het vuurwerk komt. Dat we allemaal saame rieleksen en geen stres hebben. Dan voel ik ook blijheid in me hart. Iedereen kan een veilig nieuw jaar krijgen en rielekst ze sneks wegwerken.

Liefs van Loesje


De worksjop

Kosten: gratis
Wanneer: donderdagavond 27 december
Hoe laat: 20.00-21.00 uur
Waar: Loesje’s Facebookpagina: klik en kijk (je moet zelf Facebook hebben)


 

Loesjes Meedietaasiekurzus dag 3: Ligge

meditatie cursus

Gisteren was ik best moe in me bek. Ik had zoveel zitten gaape dat me bekspieren me garnaale bijna niet weg konden werken. En nu ik met me kurzus bezig ben wil ik geen garnaal missen van me eigen. Me tonijn was op, dat U niet denkt dat me vrouw slecht voor me zorgt.

Vandaag

Ik hoop dat U weer fris bent in Uw bek en dat U klaar bent voor me finnisjing totsj van me meedietaasie. Vandaag gaan we ligge en de kop leegmaken.  Me vrouw heb weer footoos gemaakt van me eigen in akzie als ik lig. U kunt dan weer zien hoe dat moet.

Me oefening

Na het rekke en strekke en gaape zijn we nu klaar om te gaan ligge.  Als U  lessen heeft gemist dan kunt u die  inhalen. Hier staat les 1 over Rekke en Strekke: klik hier. En hier staat les 2 over Gaape: klik hier. 

Stap 1

We gaan ligge!
U mag op Uw mat gaan ligge, maar ook op Uw bed of op tafel. Maar net waar U zich prettig voelt van Uw eigen. En U moet makkelijk ligge.

 

 


Stap 2

Nu moeten we goed ademen, rustig in en uit. Dan wordt U rielekst.

 

 

 

 

 


Stap 3

Deze stap is heel belangrijk. Dat U nergens aan denkt. Op de footo kunt U zien dat ik nergens aan denk. U moet dan wel goed kijke.

 

 

 

 


  Stap 4

U probeert nog steeds nergens aan te denken. Ook niet aan tonijn, dat doe ik voor op footo 4. U bent nu in Uw meedietaasie en U voelt diepe rielekst.

 

 

 

 


 Stap 5

U slaapt!

 

 

 

 


 

Koeling douwn

Nu heb U me eerste meedietaasie gedaan en nu moet U goed uitrusten. Dat U warm in Uw mand of bed ligt voor ze spieren. U weet ik heb al veel getreend als Meedietaasiepoes en zo weet ik ook dat na ze Meeditaasie goed eten belangrijk is. Anders blijft niet alleen Uw kop leeg maar ook Uw buik.
Na me totaale meedietaasie kunt U het beste veel koolhiedratie eten want U hebt best heel veel kaaloriejen verbruikt. Ik vind makrooni best lekker maar me vrouw zegt dat makrooni voor mensen is. U mag ook lazzanje maken voor U eigen. Ik heb me vrouw gevraagd of ze tonijntaart wil halen want ik heb nu best hard gewerkt. Alle dieren krijgen weer een snek, maar iets van Goermet mag ook. En voor me Bert en iedereen van ze sportbrokke. Ik vind zeker wel 10 brokke om het uur voor ze spieren.

Dit was me baasiskurzus, U kent nu ze baasis van me meedietaasie. Misschien dat de eerste keer best nog moeilijk was maar als U goed oefent dan kunt U het steeds beter.
U kunt nu rielekst zijn en U kunt ook beter konsentreere en slaape. En bij moeilijke momenten en gedachten kan het ook. Of bij harde knallen. Dan kan me meedietaasie helpen
Van me eigen kan ik zeggen dat ik ook beter kan eten en ook meer. Daar ben ik wel blij mee.

Dank U wel voor U aanwezig zijn,

Liefs van Loesje