Tag Archives: neusspoeling

Loesje vertelt over gezond…

gezond
Deze week wil ik met u eigen praate ofer gezond. Foorige week heb ik mij neusspoeling gehad en ik zeg u eerluk. Daar moet jij assie seeniejorpoes ben van bijkoome. Jij merrek,  jij ben zo jong niemeer. Jou jaare ga telle.

Naadenke

Mij heele week moes ik feel slaape en dan kan jij ook feel naadenke. Jou dokter kan jou neus spoele, hij heb mij herses laate zitte. Dan kan jij denke, ofer jou leefe en ofer jou gezond. Mij vrouw heb mij eigen mij heele week zofeel in ze gaate gehouwe. Toen heb ik gezondwel gezeg dat ik ook regt heb op mij preifussie. Maar jij ken jou vrouw, zij heb ook ze zeenuuw en zij zeg Loes jij ben mij hart. En ik kreeg knuffels van liefde, dat is belangrijk.
Mij peettantes kwam ook op besoek, het was mij ziekebezoek. Zij breng alteit lekkere dinge mee, dattie ferwen wor zeg maar. Dank wel lieve peettantes. En mij vrouw gaf mij eigen ook mij makkareele, mij saardiene en mij garnaale. Mij erfaring is, van liefde alleen kan jij nie leefe. Dan houw jij geen buik ofer, dat moetie nie wille.

Tssjiie

Ik zeg u eerluk, het was mij moeilukke week. Ik heb toch moete niese. Mij vrouw schrok en zij zeg Loes, nee? Het was op mij avond van mij neusspoeling. Jij wil het nie maar jou neus doe gewoon ze eigen ding. Ik lag boofe op mij vrouw en mij neus dee tssjiie! Assie tssjiie zeg wor jij nie blij assie groonies niesziekte ben. En jij wor nog minder blij assie net jou neusspoeling heb gehad.
Mij volgende dag dee mij neus weer tssjiie en mij neus doe gewoon iedere dag tssjiie. Alleen het was mij tssjiie zonder mij snot. Misschien willie mij deetajs nie weete, dan kannie nu assie wil u garnaaale in sjelei wegwerke. Dan hoefie niks met mij snot te maake te hebbe. gezondVan mij eigen begrijp ik het assie liefer ga eete nu. Maar mij vrouw zag ook nog iets belangrijk bij mij oog. Mij kaale plekje en zij schrok weer. Selluf heb ik er niks van gesien maar mij vrouw zie alles. En ze heb er sellufs footoos van gemaak en toen heb ze mij dokter gebel met ze teelefoon. Assie ziek ben dan bennie meteen al jou preifussie kweit. Mij dokter zeg, Loes blijf nog wel eeve niese. Maar assie nies zonder snot heb ze het goed gedaan. En mij plekje is mij misteeerie maar mij dokter zeg, Loes ze plekje zie er rustig uit. Mij vrouw moet mij plekje in mij gaate houwe dan kom alles goed.

Denkpaal
Assie jong ben ga jou hesstel snel want jij heb nog nie zofeel meegemaak. Jou lijf is fit en jij ben atleeties in jou poote. Assie seeniejorpoes ben en jij ben gezond kan jij ook goed hesstelle assie iets mankeer. Van mij eigen heb ik mij groonies niese en mij grooniese niere. Dan hebbie meer tijd noodig want jij bennie heelemaal gezond. Jij moet aksepteere dattie ook nooit meer heelemaal gezond ga worre van jou niese en jou niere. Maar mij dokter heb gezeg, Loes kan er best ouwt mee worre. Assie goed foor ze eigen zorreg.
Daar heb ik ofer naa ligge denke op mij denkpaal. Want assie nie heelemaal gezond ben van jou eigen kan jij dan toch gelukkig zijn? Hebbie dan toch zin in jou makkareele of jou kaabeljouw? Tel jij dan nog mee of moet jij bang zijn dat jou vrouw jou eigen trug breng naar jou asiel? Jij kan jou eigen zofeel gekke dinge in jou kop haale maar jij heb er niks aan. Mij erfaring is, jou gezond wor nie beeter assie zofeel moeilukke dinge denk.

gezondPoosietief

Jij kan beeter makkelukke dinge denke en dattie poosietief blijf. Selluf heb ik misschien mij zieke niere en mij niese. Maar mij buik is gezond en mij hesses en mij hart. En ik heb ook verkering met mij Bert. Mij vrouw zeg, Loes jij ben wie jij ben. En jij ben goed zo assie ben. Niemand ga jou ooit trug brenge naar jou asiel. Assie zoies hoor foel jij wel geluk in jou hart. En dattie kopjes wil geefe want jij foel jou eigen geborge. Dat is belangrijk.
Mij erfaring is nu, van mij eigen heb ik mij stukjes Loes die ziek zijn om dattie groonies ben. Maar heel feel stukjes Loes heb nog zofeel gezond van ze eigen. Dan tel jij gewoon mee en jij mag er zijn. Jij tel alteit mee en dat moetie nooit fergeete. Belangrijk is dattie liefde foel en dattie liefde krijg. En selluf vin ik mij tonijn en mij zallum belangrijk. Want jij moet jou gezonde buik wel houwe assie die heb,

Loesje

Loesje vertelt assie jou neusspoeling krijg…

neusspoeling
Misschien heb u het wel gehoord maar deze week moes ik inees naar mij dokter. Jij denk dattie jou niewe jaar krijg fol geluk en saardiene. Maar jij ben nog nie gewend aan jou jaar of jou vrouw zeg, Loes wij moete praate. Dan weet jij, óf jou buik moet eraf of jou jaar is foorbij.

Meh

Maar mij vrouw zeg Loes het ga nie zo goed met jou niese. Mij eene oog sprong oope. Zij zeg, Loes jij kannie antibiootie blijfe slikke! Mij andere oog sprong oope. Van mij eigen wil ik nooit meer mij antibiootie slikke. Mij vrouw zeg Loes jij krijg jou neusspoeling en het is morrege! Toen sprong mij bek ook oope, maar mij Meeoow leek op Meh. Als een poes Meh zeg bedoel zij Meh, maar jij heb er niks ofer te zegge.

Zeenuuw

neusspoelingWat kan jij doen? Van mij eigen heb ik het mij Bert fertel. Assie verkering heb moet jij jou verkering wel fertelle wat jij met jou neus uitspook. En mij Doorie, jij kan jou beebie nie in zofeel onzeekerheid laate. Maar jij wil niemand ongerus maake. Mij vrouw zeg Loes jij krijg naarekoosie en jij merk er niks van. Jou neus wor gespoel en dan hebbie daarna meer lucht. Jou bakteerie wor weggespoel. Mij BAKTEERIE? Jij weet nie wat jij hoor. Sofeel deetajs hoef ik van mij eigen nie te weete. Ik zeg u eerluk, ik was liefer in mij ouwe jaar gebleefe mét mij bakteerie. Maar mij vrouw zeg Loes, jij krijg jou slang in jou neus en alles wor schoon gespoel. Jij ga erfan opknappe en jij ga jou eigen beeter foele. Jou dokter heb het gezeg.
Jij fraag jou eigen af wat jou dokter ermee te maake heb? Kan mij dokter nie in mij ouwe jaar blijfe? Van mij eigen ben ik nog nooit beeter mij dokter ze deur uit gegaan. Ik zeg u eerluk. Jij slaap er nie fijn op. Mij vrouw had ook zeenuuw en selluf heb ik mij zeenuuwbuik. En ik mocht nie meer eete na mij seeve makkareele. Mij vrouw zeg, Loes jij moet nugter zijn!

Bij jou dokter

Toen ik wakker werd had ik zofeel honger, maar mij vrouw heb mij opgepak en in mij mandje gezet. Toen heb ik nog mij poot gestrek en Meooh geroepe. Maar jij ben al bij jou dokter foordat jij echt kan prootesteere. Toen heb ik nie zo friendeluk gekeeke. Maar ik zeg u eerluk, in mij hart was ik bang. Mij vrouw gaf mij knuffels met ze traan in ze oog. Maar zij ging weg en dan blijfie inees alleen achter. Niemand sta er bij stil maar assie poes ben weet jij nie wat jou eigen oferkoneusspeolingm. Jij foel honger en jij ben bang en inees… ga jij slaape.
Toen is mij dokter met mij neus beezig gewees, alleen daar was ik nie bij van mij eigen. Mij vrouw heb mij laater fertel. Hij heb al mij troep uit mij neus gespoel. Jij weet nie eens dattie zofeel troep heb in jou neus. En hij heb in mij keel gekeeke. Hij zeg dattie heb gezoch naar tuumoore. Maar die heb ik nog nooit gegeete. Dan kan jou dokter die ook nie vinde. Hij heb gezeg, Loes is best nog gezond, ze heb alleen ze niese en ze niere. Toen hebbie ook mij naagels geknip want mij dokter is ook peediekuur. Daarna hebbie mij onder zo een fijne lamp geleg en het was warm en zacht. Dan kan jij rustig droome, dattie saame met jou verkering van jou visbuufet zit te smekke.

Eete

Jij lig zo lekker te soeze van jou eigen en inees hoor jij jou vrouw ze stem. Jou hart spring bijna uit jou buik, maar jij ben nog zo moe. Zij heb mij meegenoome naar mij huis. Mij vrouw had ze brok in ze keel. Misschien moet mij vrouw ook gespoel worre? Selluf heb ik nu mij erfaring. Maar jij wil zo graag naar jou huis, jij neem jou vrouw ze brokke graag op neusspoelingjou koop toe. Mij buik had zofeel honger, dan moet jij eete. En ik kreeg mij zallum en toen heb ik bijna mij bakje mee opgegeete. Het was mij lekkerse zallum van mij jaar. Maar ik was nog moe en soms moes ik ook inees renne door mij huis. Mij vrouw schrok erfan maar mij dokter heb het wel gezeg: Loes kan onrustig zijn. Jij fraag jou eigen af, heb jou dokter ze ekstra oog? Mij dokter weet alles! Hebbie geen priefee meer. Jou heele gezond lig op straat assie nie uitkijk. Mij vrouw zeg, Loes jij kan ook oferdrijve. Toen was ik zofeel moe en Floris kwam mij kopjes geefe. Zusje kwam ruike aan mij buik. Langzaam foel jij, jou leefe is weer van jou eigen. Ik ben boofe op mij vrouw gaan ligge, saame met Floris en Zusje. U geloof het nie maar wij heb toen allemaal geslaape, ook mij vrouw.

Bijkoome

Nu moet ik bijkoome want assie seeniejorpoes ben hebbie meer tijd noodig. Mij dokter heb gezeg, Loes kan tot ze wiekent heb wel moe zijn. Dan moet jij slaape en goed eete is mij erfaring. En wij moet nu afwachte hoe het ferder ga met mij niese. Misschien dat ik nu faaker mij neusspoeling krijg? Maar daar wil ik nu nie ofer naadenke. Selluf vin ik mij neus goed zo…
Van mij hart wil ik iedereen bedanke dattie zo heb meegeleef met mij eigen. Jij wor er ferleege van.
Dank u wel van mij hart en ook van mij vrouw,

Loesje