Tag Archives: Dorus

Loesje vertelt over drukte en mij strijkplankmeeditazie…

druk

Een tijdje geleede heb mij beebie Dorus en mij eigen ze oproep gedaan van mij herdenkingsjoow met hoedjes. Het is voor mij hartjesdinnetje prinses Katrientje en mij beebie Poopei. Dattie nooit wordt fergeete ook al bennie over ze Regenboogbrug gegaan.

Saamhoorig

Mij eigen wil eeve zegge, dank u wel dattie zofeel gereageer heb. Mij hart is nu zo geraak dat mij buik veel begeerte voel in mij tonijn. Mij visboer spin er wel ze gaare bij, hij heb ze fieliejaal weer uitgebreid. Dan ben jij wel goed beezig en jij voel saamhoorigheid. Dattie zofeel steun krijg en iedereen leef mee. Mij beebie Dorus heb ze eigen ook uitgesloof, hij heb ze organisazietalent van mij verkering Huiskater Bert. Mij hart is trots op mij katermanne.

In jou akzie

Maar voor mij eigen beteken het dattie nu heel druk is. Want jij wil alles geeve voor jou herdenkingsjoow. Jij kan nie op jou lauwe ruste, jij moet in jou akzie koome. Van me eigen ben ik nie tegnies en mij eigen is ook onhandig. Maar jij kan altijd werke met jou hart. Assie erges liefde in leg voel jij het kom goed. Mij hart sta nu open van mij emozie, dat is mij gereedschap. En mij vrouw geef mij knuffels en zij zorg voor mij tonijn, garnaale en kaabeljauw.

Rieleks

Maar soms moet jij jou eigen ook terugtrekke van jou weereld. Dattie rieleks ben en tot jou besinning kom. Omdat ik nu veel besinning heb kan mij meedietazie helpe. Soms voelie jou eigen uitgestreeke, ken u dat? Dan kan mij strijkplankmeeditazie helpe en het is foor geforderde. Kittens en suuperseeniore kan beeter los gaan op ze groote bed.

Gefordert

Van mij eigen heb ik mij vrouw gefraag offie ze strijkplank klaar wil zette. Misschien denk U nu is Loes nog wel bij ze tijd? Heb Loes misschien ze zonnesteek in ze kop. Mij eigen was meer bij mij tijd dan dattie lang gewees is. Assie op jou hoogste nifoo meediteer dan hebbie ook meer mogelukheede.
Van me eigen ben ik eigenluk fer gefordert in mij meedietazie. Dan kan jij, assie jou eigen uitgestreeke voel, het beste jou strijkplankmeeditazie doen. Dattie helemaal in jou trans kom want jij lig hoog en jij kan jou eigen en jou leeve oferzien. Jij moet er nie aan beginne assie net 6 kippe heb weggewerkt want dan kan jou plank breeke. Dan blijfie misschien met jou vacht hange tusse jou splinters van jou strijkplank en neem U van mij eigen aan. Dan bennie jou zen gefoel meteen kwijt. Assie stop bij 3 kaabeljouw dan kan jij in jou diepe trans koome. Jij weet dan ook, assie klaar ben met jou meedietazie hebbie nog 6 kippe achter jou hand. Dan hebbie meer rust voor waar het om ga. Jou strijkplankmeeditazie!

Strijkplankmeeditazie

Jij spring op jou plank en het is jou strijkplank. Jij kan er ook op kruipe. Jij moet wel foorzichtig zijn dattie er nie naast spring. Van me eigen doe ik meer iets van klautere want assie nie atleeties ben moet jij jou eigen behellupe. Jij ga ligge en jij strek jou eigen uit. Jij denk nerges aan, nie aan jou verkering, jou beebiekitten of dattie zo druk ben. Jij onspan en jij  doe jou oog dicht.
Misschien vallie in jou slaap, van me eigen word ik soms ook mij volgende dag wakker. Dan ben jij heel rieleks gewees.

Gat

Assie nog hooger in jou nifoo wil meediteere kan jij jou poot en jou kop door jou gat in jou strijkplank steeke. U kan het op mij footoo zien. Jij laat al jou spanning los in jou poot en jij wor slap. Jij lig feiteluk uitgestreeke maar dan in jou meeditaziestand. Jij ben weg van jou weereld, jij ben strijkplankzen. Assie zo rieleks ben kan jij jou hart open zette, jij heb jou innerlukke rust. En jij weet jij heb nog 6 kippe achter jou hand.
Jij kan jou weereld en jou groote klus aan.

Mij tips voor assie druk ben:

 • tot jou besinning koome, waar ben jij mee beezig?
 •  jou vrouw zet jou strijkplank klaar
 •  jij ga jou eigen beheerse met jou eete, 3 kaabeljouw mag
 •  jij ga foorzichtig op jou strijkplank. Kittens en suuperseeniore jij ga op jou bed ligge
 •  jij ga ligge en jij doe jou oog dicht. Jou vrouw mag jou een kussen geeve dattie zachter lig
 •  slaape mag
 •  jij ga nerges aan denke
 •  jij mag jou poot en jou kop door jou gat in jou strijkplank steeke, dattie op jou hooger nifoo ontspan
 •  jij open jou hart

Assie klaarben mag jij schrokke van jou kip.

Dank u wel,
Liefs van Loesje

kater Door over: hoe en wat

DoorHajooo iedejeen.  Sjoms denk ikke hoe het kan dat ikke hier bjen koom woon. Hepput sjo moet sjein of hep iets een pootje gejolpen?

Mein bjoertje

Jullie weet… ikke benne op een boererij geboor. Saam met mein bjoertje Poppy. Datte isse nu al 7 week geleede datte ik daar wegging. Alleen werd mein bjoertje sjiek en moese hij weggaan.
Ikke mis hem niet eggie, ikke sjpeel en eet eggiewaar heel gjoet. Alleen sjie ik toe en af mein frauw natte oogies kreig. En dan denk ik fjint sje me niet lief? Dan kjeik ik haar aan en dan sjeg ze datte sje Poppy sjo mist.
Maar sje hep mei tog?
Sje seg ook datte ik foorgoet ajjeen hier bjijf ommedat sje bang is dat ik een ander friendje kan besmet. En sje wil niet nog een kitten wegbreng doen.

Uitjeleg

Nauw fjaag ikke me af hoe ikke hier kwam.
Hep Oma Katrien gejolpen?
Ik sjal uitjeleg doen.
Ikke ben een sjtuntelaar. Ikke kjetter steeds van de bank af. Of asse ik ren fjegeet ik te jemmen. En boems… ik kjnal er tegenaan.
Ik hoor stjeets van mijn mensen dat Oma Katrien ook zoon sjtuntel was. Alleen win ikke het.
Hep Oma Katrien mei naar hun toegebjag? Besjtaat sjowiets? Offe is ut toefal?

Wat raar isse

Weet jullie wat raar isse? Ikke lig ook altijd op desjelfte plek oppe bank waar Oma Katrien sjiep. Maar ik hep niet haar lekkere wolletjedeke. Frauw sjeg dat dat van Oma Katrien bjijft.
Maak mei nies uit hoor. Ook sjit ik vaak oppe vennestebank. Maar mein mensen moet nu de onnerste raampjes jappen ommedat er pootafdjukjes fan mei op sjtaan.
Sje legte daar een kjeer een fjiesdeekuntje neer. Ommedat Oma Katrien dat sjo fijn von daar.Toen keek ik se aan en weigde daar op te gaan sjitten. Toen sjugte frauw en haalte het weer weg. Nauw gaan alle fjiesdekens naar hut asjiel.

Sjo zijn

Ikke hep ook geen mandje binne. Ommedat ik sje sjtom fin. Ook datte wau Oma Katrien niet.
Frauw hat een kartonne doosj met soon fjiesdeken er in neergesjet in de wonekaamur. Maar njee hoor, ikke wil hjet eg nie. Isse het dus toefjal of moese het sjo zijn?

Nau… ditte wasse het weer fjoor dees week.
Ikke sjuit af met een dikke koes
Foor MammaLoes
Toedeledokie

Loesje vertelt over: assie ga opfoede…

Loesje

Voorige week kreeg mij hart ze heele biesondere kaado en het was van mij beebiejonge, mij Dorus. Ik zeg u eerlijk, jij weet niet wat jou overkom.

Kaado

Mij beebie Dorus kom net kijke en hij denk al aan ze MammaLoesje. Hebbie ze spaarspot omgekieperd en hebbie mij lekkerste tonijn gekocht en mij sneks. Hebbie ook nog reekening gehouwe met mij eene tand, dattie nie breek assie te gulzig in mij snek bijt. Dan denk jij dattie al genoeg verwen ben maar jij heb jou mooiste gebaar nog niet gezien.
Hebbie ze hart in mij kaado gestopt, dattie mij ze best mom van ze weereld vin. Dan ben jij stil. Dan voel jij jou traan uit jou hart rolle. Jij ben spraakloos. Jij voel jou brok in jou keel en het is geen tonijn. Het is van van jou onroering.
Hebbie dan toch iets goed gedaan in jou opfoeding? Jij durf het bijna niet te denke van jou eigen.

Leevestaak

Soms ben jij toch onzeeker van jou opfoede. Ben jij nie te streng? Streng zijn vind ik moeilijk maar assie jou bloed onder jou naagel weghaale, dan moet jij wel. Jij leer ook andere stukke van jou eigen kenne, jij krijg jou enorme konfrontazie. Jij moet er veel voor doen voor jou beebie.
MammaLoesje ben jij niet somaar. Van me eigen ben ik het wel want assie Loesje heet van jou naam dan wordt jij MammaLoesje. Toen mij hartjesdinnetje Prinses Katrientje over ze Regenboogbrug ging heb ik mij nieuwe leevestaak op mij eigen genoome. Mij zorg voor mij twee beebiejonges.
Jij kan jou leeve niet nutteloos foorbij laate gaan. Assie jou taak krijg van jou leeve dan moet jij er staan. Ik zeg u eerlijk, van me eigen geef ik niks om staan. Ik lig ik liever maar jij heb geen keus.

Ermee dielen

U weet mij beebiePoopei ging over ze Regenboogbrug. Jou word niks gefraag, jij moet er maar mee diele. Mij beebieDoor bleef alleen achter bij mij soolfamielie. Toen heb ik wel mij rug recht gezet en mij taak als opfoeder seeriejeus genoome. Als poes kan jij jou beebie dinge leere die noodsaakelijk zijn, bijfoorbeeld dattie sindeluk wordt. Dattie er straks wel ergens mee kan aankoome.
Jij kan jou beebie niet aan ze eigen lot oferlaate, dan kom er niks van terecht. Jou beebie groei op met ze galg aan ze rad. Straks worrie kriemieneel…

Diegietaal

Van me eigen heb ik geen kurzus gevolg hoe dattie ga opfoede. Jij kan teegewoordig oferal jou kurzus voor volge maar hebbie dan erfaring? Jij krijg er geen garanzie bij dat jou beebie dan opgroei tot ze poes of kater met ze eigen beschaafing. Mij Bert heb beschaafing, hij heb maniere en hij heb ze eigen meening. Mij Bert kan jij fertrouwe, jij kan jou poot in jou vuur steeke voor mij Bert.
In mij hart hoop ik dat mij beebie wordt als mij Bert, maar die jeug van teegwoordig! Jij heb er niks meer ofer te zegge. Assie nie uitkijk zit jou beebie de hele dag op ze Ketfliks! Muize vange ga ook al op ze leptop. En assie ze kans krijg zittie ze heele dag te geeme. Als poes heb ik daar wel mij zorge ofer. Sosiejaal is diegietaal geworre.
Als moeder moet jij mee maar voor mij eigen heb ik wel mij grenze. Jij moet jou beebie leere dattie gewoon kontak kan maake. Dat jij saame kan knuffele en kan praate. En dat jou tonijn gewoon van jou visboer kom en nie uit jou printer kom rolle.

Gember neutraal

Van me eigen denk ik dat jij opfoede niet moeilukker moet maake dan dattie is. Assie met jou hart opfoed en niet met jou teelefoon dan kan jou beebie liefde voele. Liefde maak jou beebie gelukkig, jij krijg een band. Jou beebie voel ze eigen veilig en dan kan jij vertrouwe krijge.
Van me eigen vind ik het ook belangrijk dat mij beebie gember neutraal opgroei. Dattie kan zijn wie hij is van ze eigen en dat liefde vrij is. Jij breng hem goede maniere bij want jij wil niet dat jou jongen straks ze eigen matsjoow wordt. Dattie op straat ga hange en indruk probeer te maake op alle poeze met ze sikspek. Jij kan atleeties zijn maar jij kan ook oferdrijve.

Liefde

LoesjeAls jou beebie niet genoeg van jou liefde krijg dan ga hij misschien wel ontspoore. Daarom begin jou opfoeding altijd bij jou liefde. Geef jou beebie jou liefde, knuffels en jou aandacht en assie het helemaal goed wil doen dan kan jou tonijn wondere doen. Tonijn, garnaale en zallum, wie van jou kittens is er niet groot van geworde? Ik zeg u eerlijk, mij Dorus groei goed. Hij lijk op ze MammaLoesje. Van me eigen werk ik nu aan mij band met mij jongen. Dattie liefde voel ook al ga ze liefde door ze maag. Mij beebie Dorus is mij beste beebie van mij weereld.
Mij hart is trots, ook op mij biesondere kaado van mij beebiezoon. Misschien hebbie toch maniere van mij Bert…

Mij tips voor assie ga opfoede:

 •  Jij hoef geen kurzus te volge
 •  Geef jou beebie liefde en aandacht
 •  Dattie sindeluk wordt
 •  Leer jou beebie dattie gewoon met jou eigen kan praate
 •  Soms moet jij streng zijn
 • Nie ze heele dag op Ketfliks of geeme
 • Tonijn, garnaale en zallum

Liefs van Loesje

 

kater Dorus over: wat ik niet mag

Dorus

Hajooo daar is de leuke stuiterbalkater weer. Allesj goet mette iedereen? Met mei gaat hette wel goet hoor. Waar ga ik het fandaag oof hebben.
Nou… over dingen die ik niet mag van mijn mensen.
En dat sjein er best feel.

Keukje

Ik mog eerst niet in de keukje. Daar hadden se een hoge plank foor gezet. Ik mag naameluk nog niet oppe balkon. Maar ja… ikke begon te groeie. En op een dag lukte het me. Ik sprong en hoppaaa ik wasse erofer. Nou, ik hoorde mijn mensen zeg van haal die plank maar weg. Toen was ik dus in ze keukje waar mein eet lig.
Laas jullie dat er in de keukjestukkie al 2 verbooden zaten? Erg hè?

Zei-kaamertje

Ikke mag niet in het zei-kaamertje. Nou… ik mag er wel in, maar ze stuur me er gelijk weer uit. Ommedat ik me oofural achter kan verstoppie en dan sgeinen se de halfe boel te moet sloop.
Ikke las trauwens dat Ooma Katrien daar ook oof liep te mopperen.  Gewoon belaggelijk eigenlijk. Maar goet, ik kan er niets tegen doen. Ikke benne pas 13 weekjes.

Teefee

Ik mag niet foor de teefee zitten. Sogenaamd omdat ze dan niets kun zien als ik er sit. Hoe groot benne ik nau. Net 1 turfje hoog. Ik keik graag beejwotsj.
Dit omdat ik misschien ook laifgard wil word. Of mefrauw pemmella endersjon moet wat faakur in beeld koom. Dan kan ik beeter kijk hoe haar haar sit. En of haar badpakje goet staat. Ikke vin dat root mei ook mooi staat.

Hangjonge

Ikke mag geen hangjonge sein vanne MammaLoes (dikke koes), maar soms ben ik het wel. Ik hang soms aan ze woeiwaaiding. Nouuu dan krijg ik op mijn kop.
DorusIK MAG NIE HANGJONGE SEIN
IK MAG NIE HANGJONGE SEIN
Dan segge ze hier Dorus… ga weg bij woeiwaai. Dan prootesteer ik eers, maar ga dan liggie erfoor doen.
Ikke mag van MammaLoes (dikke koes) ook geen kriemieneel sein.
GEEN KRIEMIENEEL
GEEN KRIEMIENEEL
Maar ik weet niet eens wat dat is.

Wonekamer

Ik mag niet in ze wonekamer asse ze eet doen. Asse ik lekker eet ruik dan benne ik net een boelpit. Eg!! Ik duik steeds op het bord af en dan duuwe se me weg. En dan komme ik terug en duuwe se me weer weg. En dat isse so ierrietant!! Want so faak doet ik dat niet. Maar 20 miljoenmiljard keer. Dan ga ik huil doen.
Dan pakke se me op en zette ze mij in de hal. En dan komme het ergste. Sje sluit de deur!!
OOH!! En dan hoor ikke he he, we kunnen eten.

Koes

Sjien jullie hoe erg hette hier is?
Ikke cha maar afsluitje doen.
Mette een dikke koes voor MammaLoes
Toedeledokie

Ooh ikke hep wat eksjjtra te furtel. Ikke ben fandaach naar joyce geweesjt vjoor mein laase kittenprikkie. Sje sei datte ik, voor nu, gesjont benne!! Ikke benne nu 1 kiello en sjes onsjies. Enne ikke ben aan hut wisjellen mette mein gebit. Datte wiste mein mensen al, wante ik bijt in beina alles.
Sjolang ik eet, sjolang ik speel gaat alles goet.

kater Dorus: over dokters en prikkies

dokter

Hajooo
Daar benne ik weer. Vandaag ga ik het onderjeander hep oof mijn aankoomende besoek naar Floor offe Joyce.

mijn broer

Frauw sei datte ik fandaag weer naar de dokkie moet foor mein laase prikkie.  Ikke wasse foor mijn eerse prikkie niet bang. Want ik was saam met mein broertje.  Iedereen weet nu dat mein broer niete ligaampies bij de mij meer is. Maar in mijn gedaggies is hij er wel hoor.

Ooh… ikke hep iedee, sul we nu allemaal eve swaai doen naar Poppy?
Swaai swaai Poppy. Sein de fliegjes lekker?

Mijn mensen zijn besorgt om mei. Ze zeg dat eerluk. Omdat Poppy onnewacht so siek wert.  Frauw segt dat er feel gepraat gaat worden. En datte ik binnesebuiten gekeert wor. Ikke wor ook heel vaak aait, se doet dat om te voel of ik niet kookunt heet ben sowals Poppy.

Stuiterbal

Nou moesse ik vrijdag 19 juli opeens naar ze dokter. Ikke sat een paar daag te hoese. En daar heppe ik mesiesijn voor gekreeg. Ikke kreeg van Tante Joyce een muis mette feertjes. So vetgaaf. Ze feertjes zat in zijn kont. Alleen ben ik hem nu een beetje kweit.  En mein hoessie isse ook weg. Gelukkie, want alse dat niet oofer sauw gaan sauw ik voor FIP getest moet word.
Ik mag, ommedat ik misschien het Fipvierus hep, voorloopig nog geen nieuw vriendje krijg. Want ik kan hem/haar besmet en frauw segt datte ze niet nog een kitten wil wegbreng doen. Dusse waarschijntje blijfe ik altijd alleen hier in huis. Isse priema hoor. Ikke ben stuiterbal fan beroep en speel eggiewaar heel feel.

Halfe jaar

Dan komme ik chelijk op ondjewerp mijn feesboek.  Waarom staat mein naam er nog niet. Nauw… datte is omdat mijn personeel nog bang is dat er iets ergs kan gebeur. Frauw wil eerst seker sein datte ik een halfe jaar wor.
Hette wor eggie ferandert, maar nu nog niet. Voor nu blijfe Oma Katrien haar mooie naam staan.

Opa Floris

Ik hep feel gehoort oof Oma Katrien. En ik hep haar fotoos zien. Enne ook van Opa Floris. Ikke fin het sjielig datte Opa Floris sein friendin kweit is. Maar ikke benne sein kleinkint. En datte fint hei fast ook leuk.

Dit wasse het weer foor deze keer.
Ikke sluit af met een dikke koes
voor MammaLoes
Toedeledokie

Dorus