Tag Archives: Dorus

kater Dorus over: een dag uit mein lefe

DorusHajoooo iedereen. Vandaag ga ik het oofer gehijmpies hebbe. Maar jullie moete wel beloof het nooit door te klets hoor. Anners kjijg ik gedonder met me mensen.

Siekrut kant

Kijk… jullie kenne mij. Alletans… dat denke jullie. Ik hep een hele andere siekrut kant die jullie niet kenne.
Late we met me eete begin. Ik eet foor 95 proosent bjokjes. Folwasse bjokjes. Die sjijn superwekker. Mette kittenbjokkies heppie eigeluk maar 1 smaak. Toktok. Isse wekker, maar as egge boerereikater wil je ook wel eens wat anners. En nu hep ik eg sulke wekkere. Die sjijn foor akketiefe katten. Foor mij dus. Maar 1 keer per dag wil ik een mienie happie moesete. Fanne meneer Deen.
Ikke eet maar de helf. En dat wil ik alleteit sjo rond half 2. Dan gaat ik huiwen en dan geef frauw me dat.
Manmeneer geef me smorgens altijd 2 handen bjokkies. Om half 5. En tege 4 uur kjijg ik nog 1 handje bjokjes van frauw.  Daar moet ik dan mee totte folgene oggent mee doen.

Aafontrietuuweel

En dan hep ik mijn aafontrietuuweel.
Dan voetbal ikke eers een uurtje. Of twee, maar het kanne ook drie uur sjijn. Ikke eet wat bjokkies, spetter met water. En dan moet ikke weer het gemopper aanhoor dat het net een swembad is.
Tege 10 uur worde mijn mense moe.
Nou… hihihi, dan begin ik. Ikke spjing oppe bed en ga dan ik ben stoerrr pele. Mijn mense moete dan heeel snel hun deke over hun heensjaan want ik ga op se pjoffen en bijte. Hihihi.
DorusEn dan hoor ik minstens 5 miljoen keer doorieee stop nau. NEE!! Hette is weuk. Ikke spjing en bijt wat. En dan lik ik handen. Ikke fin oppe bed poinken gwoon weuk. Ikke doe dat mieniemaal 5 minuuten. Ikke ga dan inne teene bijte. Dat sijn hele gefaarluke dinge hoor. Asse se onner dekens wiebele moet je se wel pakke. Wie weet wat se doen as je werkeloos toe gaat kijke.

Egge mannen

Mijn man komp smiddags om fier uur thuis. Hoe diep ik ook sjaap, sodra ik hem binne hoor kome ben ik gejijk wakker en begroet hem. Dan mauw ik en geef ik hem koppies. Ikke eers, dan pas magge hij naar mijn frauw. Denk nau niet datte ik dat ook bij frauw doe. Eg niet. Man en ik doen stoere mannedinge. Wij stoeien alteit. Lekker wuig. Sowals egge mannen. Ikke plof oppe me rug en dan gaat man me op me puik aaien. Hihihi dat kietult. En dan pakke ik hem saggies fast en bijt saggies. En man gaat dan wekker wild kjoele met mij.

Nou… dit wasse het weer foor dese week.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes
Toedeledokie

Loesje vertelt over sessuweele foorlichting 

LoesjeVoorige week heb mij eigen u mij belangrijke fraag gesteld en u heb massaal gereageer. Daarfoor wil ik dank u wel zegge van mij hart.

Informazie

U weet nie hoe het foel assie zofeel steun krijg en iedereen denk mee. Dan kan jij erruges koome, jij kan iets bereike. Mij vraag ging ofer beebies. Offie mij kan fertelle waar mij beebies fandaan koome. U heb mij zofeel informazie gegeeve. Mij heele wiekent heb mij eigen op mij denkpaal moete ligge. Want jij moet ook ferwerke en jou tonijn eete.
En van mij eigen heb ik mij nieuwe smaak ondek. Mij saardiene en ik zeg u eerlijk assie zofeel emozie heb dan ga jij schrokke. Jij kan jou eigen niemeer beheerse.

Revoluzie

Assie foorlichting ga geeve moet jij wel weete waar jij ofer praat. Jij kan nie somaar tusse jou bloem en jou bij gaan zitte, jij moet echt iets fertelle. Van me eigen vin ik het wel moeiluk, ik zeg het u eerluk. En assie zofeel informazie heb, waar moet jij beginne? Van me eigen denk ik dattie het beste bij jou begin kan beginne. Dattie jou eigen ofer jou onseekere drempel til. Assie mij informazie goed bekijk dan zie jij jou sessuweele revoluzie door jou jaare heen.
Mij vriend Dikke Rooie zeg dattie froeger een katteplant heb gehad die een paar keer van ze jaar bloei. Assie als poes daarvan ga eete dan kan jij kittens krijge. En mij vriend Vlo zeg dattie vroeger kittens aan ze boom heb hange. Assie rijp was vielie naar beneede en dan kwam Mammapoes om jou op te raape. Mij oom Peter heb froeger meegemaak dattie in ze kisje keek bij ze Mammapoes en de folgende dag laage er kittens. Dan weet jij zeeker, jou kittens koome uit kisjes met zand.
Assie alles goed lees dan foel jij dattie nie alles kan ferklaare met jou ferstand. Jij kan beeter jou tonijn met jou garnaale eete dan blijfie wel bij jou tijd. Froeger was alles anders, maar mij tonijn blijf altijd mij tonijn!

Gefladder

Assie nou denk dattie weet waar beebies fandaan koome dan ga u er nog maar eens goed foor zitte. Jou jeug van teegewoordig heb ze heele andere idee en jij sta soms met jou proteesie te klappere assie die heb. Mij groote vriendin mevrouw Alma zeg, Loes jij heb een katerman en een damespoes noodig. En mij niggie met ze mooie krullies en mij sjoonzoon Loesjeheb mij fertel hoe ze jeug van teegewoordig beebies op mij weereld zet. Jij heb als katerman jou knikkers noodig en jij foel het als jou poes jou lief vin want zij ga rolle. Dan bijt jou katerman jou heel hard in jou nek en hij ga op ze poezedame zitte. Dan duw de katerman ze poezedame voort en assie nie uitkijk dan hebbie zo jou huis vol met jou kittens.
Oom Jip heb mij eigen nog op mij heele belangrijke deetaij geweese. Hij zeg jij heb er niks aan om al jou pretnesjes op jou weereld te zette. Jij kan beeter aan jou geboorebeperking doen. Dan hebbie geen gedoe en jij heb geen gefladder van jou mormoontjes. Daar hebbie wel een punt denk ik van mij eigen.
Maar ik zeg u eerluk en misschien vin u mij wel ouwerwest. Van mij eigen mis ik mij roomanties saame zijn wel. Dattie saame lig op jou kussen en jij geef kopjes met jou tonijnsmaak. Of jij rol door jou gras en jou katerman heb tonijn foor jou eigen gefange. Dan foel jij jou hart en en jij spin van jou geluk.

Fertelle

Maar nu kom mij groote fraag, wat ga mij eigen mij Doorie fertelle. Hij kom nog maar net kijke van ze eigen maar jou jeug van teegewoordig is ze tijd ver fooruit. Hij heb nu al ze hart ferloore aan mij sjoonzoon en die heb sofeel krullies dattie Hollans nekst topmoodel is.
Van me eigen ben ik wel trots op mij jonges want jij ben assie twee katers ben altijd kwesbaar. En zij trek ze eigen niks aan van ze omgeefing, zij heb er nog geen errug in. Mij hart zeg, zo hoor het en zo moet het zijn van ze eigen.
Maar beebies krijge ga nie lukke. Mevrouw Alma heb het mij fertel, zij zeg Loes twee katers kunne knuffele maar er kom geen beebie van. En assie twee poeze ben ga het ook nie gebeure. Toen heb mij eigen wel zeeve saardiene weggewerkt van mij geluk en mij rust. Jij moet er toch nie aan denke dattie ook nog oma Loesje ga worre! Jij ben er selluf ook nog van jou eigen.
Mij jonge moet weete, hij mag ferlief worre op wie ze hart wil. Dat is mij aller belangrijkste les. Assie folwasse is en hij wil met ze Jiekietta beebies, dan kannie altijd beebies aa-dop-teere. Beebies met zwarte krullies en glans in ze hart van geluk.

Mij saamefatting:

 • froeger fiele beebies van ze boom of ze laage in kisjes
 • teegewoordig hebbie een katerman en een poezedame noodig voor beebies
 • jij doe er ferstandig aan dattie aan geboorebeperking doe
 • twee katers of twee poezedames kunne geen beebie krijge van ze eigen
 • jij kan wel aa-dop-teere
 • jij mag ferlief worre op wie jou hart wil
 • waar is mij roomantiek
 • saardiene is mij nieuwe smaak

Hoop dattie er iets aan heb,

Loesje

kater Dorus over zijn kweine snor en andere zaken

snorHajooo iedeween.  Daar benne ik weer. Vandaag ga ik het weer ofer van alles en nog wat heppe.

Sjal ik beginne met mamsie.

Beebies

Die hat het affelope dondertjesdag ofer sessuwele foorlichtjes. Ikke fjoeg alleen maar hoe beebies koome. Nou… ikke zag mamsie helemaal root worre in haar gesigt. Isse het dan sjo raar datte ik dat fjoeg? Mamsie hat me bejooft datte ik na mijn knikkere ik dat sau wete.

Snor

Laas keek ik in de psiegel. Het fiel mij op dat ik een hele kweine snor hep. Meer sprietjes. Terwijl ik fowtoos gesien hep van kaaturs die jonger sijn dat ik en die hebbe bossegroote snorhare. Ik kjijg daar eg een minnerwaardiggefal van hoor. Ikke hep al geen knikkers meer, en nu dus ook geen egge snor.
Sau dat te maak hebben dat ik een kwuising siemees ben? Heppe siemeesies amper een snor?

Groei

Mijn frauw segge dat sowat uit mijn broekie groei. Ikke woon hier pas 4 maanen en ik ben al heel feel gegroeit.
Ikke kom al ver ofer de salontaaful heen. Isse frauw niet blij mee, want ik spjing er soms ook op. Ikke ben al uit mijn karspiejama gegroeit. Ikke djaag nu in de afond mijn bambiepiejama. Heppe jullie bambie ze moeffie wel eens sien? Ikke moes huiwen toen sijn mammie werd doodschoot.

Kersboom

Ikke kjeeg ook ies anders te hoor fanne frauw. Er kom geen kersboom in huis dit jaar. Ommedat se bang sijn dat ik er dan steeds ga inklimme. Ik find dat meen. Wat is er mis mee om te klimme? Se hebbe ies anners kogt. Een kerssliert voor aan muur. Daar isse tog nies aan? Want se gaan het hoog oppehange.
En dan gaane se mieniebeeries er aan hange.
Frauw wil geen ooferooferopaTommy gedoe in huis. Ooferooferopa Tommy woonde fjoeger bij moeder fan frauw. Hij wasse een heeele gjote dikke kjuising siemees. Zwartewit was hij fan sijn fagt.
Hij zag een keer een kersboom en hij nam een snoekduik in die boom. De mense ware ure besig al het groen uit sjijn fag te hale. Sijn hele puik was gjoen. Hihihi
Siemeesies zijn gwoon vetgaafe katte.

Dit was het weer foor deeze week
Ikke sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes
Toededokie

Loesje vertelt over assie een fraag heb…

vraag

Deeze week is moeiluk foor mij eigen. Soms kom jij dinge teege in jou leeve en jij kom er nie uit. Jij lig op jou denkpaal en jij draai en jij keer. Jou vrouw breng jou kieloos tonijn en makkareele maar jij heb het gefoel dat jou graat in jou bek blijf steeke.

Hellup fraage

Dan moet jij eerluk zijn en jij moet toegeefe dattie hellup noodig heb. U weet van mij eigen ben ik ferleege en bescheide, hellup fraage vin ik moeiluk. Maar assie foel dat jou waater aan jou bek sta kan jij het beeter wel doen. Mij vrouw maak ze eigen al sorruge, zij krijg mij tonijn niet aangesleep. Zij ken mij goed, zij weet Loes worstel ergus mee.
Mij Bert zeg ook, Loes foor jou draad ermee. Fertel het maar jij ben veilig. Toen ben ik wel na gaan denke want mij Bert laat mij eigen altijd in mij eigenwaarde. En mij Bert heb altijd gelijk, anders schrijf jij geen boeke en kontroleer jij geen straat. Daarom ga ik het wel met u deele en fraage of u met mij eigen mee wil denke. Misschien kan u mij eigen helluppe. Mij beebiezoon Dorus heb ze operazie gehad van ze knikkers. Het was ze caa-straa-zie, jij kan het beeter maar een keer bij ze eigen naam noeme. Ze oom Bolle heb er zondag nog zo een mooi stukje van geschreeve.
Maar nu loopie ze hele dag te zeure: Mamsie waar koome beebies vandaan? Jij zou toch foor minder jou schaamrood op jou kaak krijge!

Jou ferleiding

Assie een poes ben van twaalf jaar van jou leeftijd dan praat jij niemeer ofer waar jou beebie vandaan kom. Jij heb jou preifussie opgebouw. Mij Bert en mij eigen heb nu drie jaar en vijf maande verkering, dan hebbie wel andere dinge aan jou kop. Jij ben seenior van jou leeftijd en jij probeer te geniete van jou rust.
Mij Bert heb al helemaal niks met drukte aan ze kop, hij slaap graag op ze eigen kussen en soms liggie in ze bank. Mij Bert heb froeger op straat geleef en hij heb zofeel meegemaak dat jij hem niemeer ga lastig falle met beebies. Jij moet ook jou grens kenne van wat jou katerman fijn vin. Mij Bert en mij eigen heb onze eigen afspraake en preifussie, daar hoef mij eigen ferder nie ofer uit te weide. In mij fertrouwe wil ik u wel zegge dat ik van mij eigen soms wel op mij grond voor mij Bert ga ligge rolle.
Assie tefeel op ze fensterbank lig dan wil ik wel mij aandacht. Jij ben poes en jij ferleer nooit jou kunst van jou ferleiding. Soms moet jij jou katerman wakker schudde tussen jou tonijn en kaabeljouw door. Mij hart kom tot leeve als mij Bert mij zie. Het heb te maake met liefde, dat is belangrijk.

Poinke

Maar jij kan jou puuberkater nie afscheepe met liefde. Mij jonge wil akzie, hij heb altijd drukte in ze poote. Het liefs wil mij jonge poinke op MammaLoesje ze buik maar hij weeg fier kielo. Jij kan nog zofeel maatje meer hebbe, assie fier kielo ofer jou buik foel poinke kom jou makkareel in stukke naar buite. Jij moet het nie wille dat jou puuberkater nog op jou buik loop te poinke.

Mij antwoord

LoesjeMaar jou jeug van teegewoordig ken ze eigen gewicht nie. Assie aandacht wil dan zallie aandacht krijge. En nu willie mij antwoord. Hij scharrel al een tijdje met ze vriendje Jiekietta met ze mooie krullies in ze vacht. Hij heb ze goede smaak van ze MammaLoesje. Mij Bert heb misschien geen krullies in ze vacht, hij heb wel ze mooiste vacht van mij Feesboek. Zomer en Winter! Maar wat moet jij doen? Mij Dorus is nog zo jong maar hij groei hard en hij ga snel. Jij kan het niemeer fergelijke met froeger. Jou tijd is feranderd, jij moet mee offie nou wil of niet. En jij kan denke wattie wil, jij kan daage op jou denkpaal jou heele foorraad van jou visboer wegwerke. Dan weet jij nog nie waar jou beebies vandaan koome.

Mij oproep

Daarom doe mij eigen deeze week mij oproep aan u allemaal. Er was al een lieve mevrouw die mij eigen adfies heb gegeeve, dank u wel daarfoor. Maar als MammaLoesje neem ik mij taak seeriejeus en al u hellup en adfieze zijn welkom.
Jij moet er toch nie aan denke dat jou beebie ze foorlichting krijg van de straat of op ze balkon. Jij houw jou hart vast. Van me eigen heb ik mij fertrouwe in u gelegd. Assie het nou van jou eigen moeiluk vin om erofer te praate, het mag ook aa-noo-miem. Soms praat jij makkelukker assie er geen naam bij zet, dan kom aa-noo-miemieteit om jou hoek kijke. U mag het in u eigen woorde fertelle want saame weet u meer dan ik van mij eigen alleen. Misschien hebbie wel feel erfaring met foorlichte?

Ik beloof u dat u folgende week van mij hoor wattie mij allemaal fertel. Dan kan mij eigen mij zoon Dorus en mij sjoonzoon foor gaan lichte. U zou mij eigen echt heel feel plesier doen assie mij kan hellupe met u eigen erfaring. En het maak niet uit offie poes of kater ben, of u ben een vrouw of een menseman.
Mij hart sta oope foor iedereen.

U kan mij hellup geeve met:

 •  Tips ofer informazie waar beebies vandaan koome
 • Adfies ofer sessuweele foorlichting
 •  U eigen erfaring met foorlichting van u eigen
 •  Assie nog vis ofer heb

Dank u wel, Loesje

kater Dorus over: mijn knikkertjes

DorusHajooo iedereen. Daar isse ikke weer hoor. Heppe jullie me gemist foorige week? Ikke jullie wel hoor.

Lege sakkies

Ik sal jullie vertel ofer het verschrikkelijke wat mij is oferkoom voorige week maandag. Het begon de zonnedagaafond erfoor al. Opeens was mijn eet weg. Ikke soeke. Lig ut daar? Huh? Nee!! Ikke soeke en soeke. Toen sei frauw oooh Dorus… we zijn vergeten eten te halen voor jou.
Wat?? Hoe kan dat? Sjijn de winkels niet meer oope? Ga hale!! Toen kjeeg ik te hore dat de winkels digt waren. Ook ware mijn noepies opmijeens op.
Maar ik zag saturdag datte ze 4 huismerk appiedehein noepies hadden kogt.
Sauwe se lege sakkies heppe kogt?
Ooh ik had frauw de halve nacht wakker gehoud door haar te bijte en likkies te geef. Alles om maar ete te kjijge. Maar nee.
Selfs niet toen se wakker ware. Opeens pakte se me op. Se liepen naar het sijkaamertje. Daar stont mijn kleine reiskooi met mijn teddybeer. Eg niet dat ik daar in ging. Ikke stribbelde tegen. Néé… ik wil niet!! Laat me nou!! Ik wil eten!!

Gefange

Ik zat gefange. Ik begon te huilen. We gingen een enge trap af en waren buiten. Oooh toen begon ik harder te huilen. Wat had ik nou tout gedaan? Sauwe se me wegdoen? Oooh nee tog? Oooh laat me er uit. Ik sal nooit meer tout sjijn. Eggie!!
Maar we liepe door. Tot we bij een boeshalte kwaame. We ginge de boes in. Ikke zat maar te huilen. Red mij!! Oooh. Ikke wau naar huis.

Huilen

We ginge de boes uit en meteen de trem in. Dat duurde ook maar heel kort. Maar iedereen in de trem hoorde me huilen. Want ik deed dat echt megahard.
Opeens stonde we foor een deur. Oooh ik herkende die deur. Dat was de deur fan de dokter.
Ik werd bang. Opeens kwam Mevrouw tante Cynthia. Ze sei datte ik wel heel gjoot was voor een ses maande kitten. Toen ging se me op een weegding doen. Ohoh…

In een kooi

Eggiewaar… folgens mei is dat stomme ding helemaal kapoet want dat ding sloeg helemaal door naar 4 kiello en nogwat. Klop niet.
Ikke kjeeg te hoor datte ik moest stoppe met het ete fan kittenbjokkies. Ik moete naar de +1 folwassebrokjes. Of sterrielijst. Vanne kittenbjokjes wort je dik. Nou en!!
Ikke wert, saame met beer, in een kooi stopt. Oooh ik was sjo bang. Opeens hoorte ik we belle om 11 uur. Toen liepe se weg!!! Mijn mense!!! Oooh neeee. Ze liete me achter. Snik snik…

In sjaap

Ikke kjeeg opeens een prikje. Ik kjoop tegen beertje aan en fiel in sjaap.
Later werd ik wakker. Tante Cynthia wau me aaien en keek of alles goed was met mij. GA WEG blaaste ik. Ik sloeg haar. Ik wau bijten.
Ikke hoorde de telefoon. Mijn mense belde. Ikke hoorde tante Cynthia zegge kom hem alsjeblieft halen. Hij is echt niet lief. Ikke fiel weer in sjaap.
Opeens hoorte ik bekende stemmen!!
Mijn mensen!!! Frauw sei heee Pooriepoor. En man sei Dorus!! Ik zat gelijk op.

Naar huis

We ginge met de taksie naar huis. Lekker hoor, want het regende eggiewaar keihard. Frauw hat de verwarming aangezet zodat het lekker warm was binnen.
Ik was thuis!!! Jippieeee!

Voetballen

Ik liep eerst door het huis. Kijke of ik eg thuis was. Toen ik het zeker wist ging ik me wassen. Huh? Wat?
Waar ware mijn knikkers?  Mijn knikkers ware foetsie!! Ikke hat ferloren snik snik.
Ikke werd boos op frauw. Zocht steun bij man.
Maar hij mog me alleen in het midden aaien. Ikke kjeeg naameluk ook een sjips in mijn sgauwdertje/nek tijdens mijn sjaapie en tante Cynthia sei dat se me daar evve een paar dage met rus moete late.
Ikke kjeeg een noepie. En nog 1. En na 10 minuten kjeeg ik een handje bjokjes. Ik floog op mijn bakkie af. Oooh het was sjo op.
Toen voelde ik me een partij goed. Ik ging door het huis renne. Ik zag mijn stuiterbal en ik ging voetballen.

Superfriendeklup

Een uur later kjeeg ik weer een handje eten. Weer at ik het op. Ikke hat zoon honger. Na het ete spjong ik oppe bed en ging een uurtje sjape. En daarna ging ik lijf op feesboek sodat iedereen kon sjien dat ik weer helemaal de auwe ben. Hihihi.
En ik moese nog fan frauw segge iedejeen bedank foor de liefe woordjes en steun.
We sein een superfriendeklup!!!

Nou… dit was het foor dees week.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes
Toedeledokie