Tag Archives: Dorus

Dorus over: mij naare weeke

weeke

Hajooooo iedeween. Daar is uwes pantertje Doorie weer hihihi. Waar gaat ik het deese keer oofer hebbe… Nau, oofer wat ik al twee folle weeke moet meemaake.

Foor me deur

Twee week geleede kwamen er opmijeens 2 manne foor me deur. Ikke sjrok me rot. Se froege of se op mij ballekon mogge sjillere maar datte se eers moese kijken hoe en wat. Frauw sei dat dat goet was, maar dat se eers mij inne sjaapkamer moese stoppe. Se weet dat ik in mijn bwoekie poep fanne angst fan freemde mense. Nau… ikke flugte al self naar de sjaapkamer en sat onner de kast te bibbere.
Ikke hoorte awwes wat se seide. Mij kipgaas mog gewukkig blijfe maar al mijn stoeltjes moese naar binne.

Er was ies

Nau fan mijn ja!!
weekeSe seide dat se de follegenne dag tewug sauwe koome om te gaan sjillere. Na 3 uur durfte ik einneluk onner de kast fandaan te koome. Frauw riep me wel, maar ikke durfte nie. Sniksnik. Ikke wert snel weer me auwe self. Ikke ging weer ete en saafons sat ik me gebruikelukke 4 uur te peele en ete. Hihihi.
Ikke kjeeg ook gewoon om 5 uur inne oggent eten. Maar ikke foelde dat er ies was. Want frauw kleedde sig froeger aan. En omme 7 uur ging de bel. Oooooh help me!! Ikke stoof weg. Ikke hoorte frauw segge dat se niet zomaar het huis in mogge wope. Se moese eerst kwoppe of segge datte se ff weg moesse. Want frauw hielt mij in haar gaatje.

Stoere jongen

Totte drie uur bweef ikke bibberend onner de kast. Toene se wegwaare riep frauw me weer. Ikke sat foor de kast. Ooooh ikke was sooo bang sniksnik. Toen tilte frauw me op en we liepe naar binne. We ging zitte en frauw sat saggies tege me te pjate. Dat ik een stoere jonge was enso. Toen kwam mij man binne. Ikke durfte hem niet te furrwelkome, ies wat ik egwaar iedewe dag doe. Man kwam naar mij toe. Ooooh ikke was so bang.
Een paar dage ging het weer reedeluk. Ikke hoorte de sjillers wel, maar ikke sag se niet meer. Frauw sei datte se op annere ballekons waare. Ommedat ik sooo bang was at ik minner dan normaal. De helf minner. Frauw sei dat hut geen kwaat kon.

Masjiene

weekeMaar toen kwaame se foor. En se hatte een enge masjiene er bij. Oooooh so erg. Ikke flugte weer. Frauw gooite snel de lamelle digt. Solang ik ies nie sie ben ik er minner bang foor. Maar toen kwopte een sjiller opmijeens aan me raam. Terwijl ik dus op de bank aan hut bibbere was. Ikke rente naar aggere. Op bet. Me frauw moes alles ope maken en ik sag die enge masjiene weer sniksnik. De hewe dag ware se foor me raam. Ikke durfte nies. Nie eete. Nie dwinken. Nie naar mijn bak. Frauw kwam teets bij me sitte. En se gaf me uit haar hant ete.
Ikke nam ies. Ikke kweeg ook lekkere noepies. Kaastoktok. Die at ik wel hihihi.
Toen sei frauw dat ik een boefie was hihihi.

Ofer mijn manmeneer

Me frauw liet de hewe week de lamelle foor mij digt. Ikke durfte daardoor veel meer. Het was hier so keidonker de hewe week. Pas asse de sjillers wegware ging er 1 raam ope. Foor het annere raam stont die enge masjiene. Ikke was daar so bang foor.
Gewukkig sjijn de sjillers bijna kwaar. En dan gaat die stomme masjiene weg!!
Maar toen gebeurte er opmijeens hier wat. Mijn manmeneer wert siek. Hij kweeg puikgwiep. En hij moes hoese en hij moes steets puuge. En toen gebeurte hut…

Ies bij sijn naafel sgeurte. En me man foelte opzijneens een bult. Hij ging naar dokker en die sei datte hij naar hut siekjeshuis moes foor een eggo. Die hep hij affeloope frijdag kjeeg. En fanmijndaag kwijg hij de uitslag. Poote jullie mee datte hij geen sneetje in sijn puik hoef te kwijge? Dank uwes.

Dit was het foor deese keer
Ik sluit af met een dikke koes
Foor mij MammaLoes

Toedeledokie

Dorus

Dorus met: Seg hut teege Dorus

Dorus
Hajooooo iedeween. Hier is uwes rieporterswartebeebiepanterkater Dorus weer. Waar gaat ik het van mij dag oofer hebbe?
Nou… ikke hep wat interfjoews afgeneem fan wat katten omdat het me interrussant week om te wete hoe zij het vonden om bij hun personeel te woone. Finne se het weuk thuis? Finne se het stom thuis?

Messelluf

Laat ikke bij messelluf begin.
Nau… late we begin te segge datte IKKE de baas ben in huis. IK bupaal wanneer frauw opstaat en me eete geeft. Ikke fin hut stom dat ik smorregens niet eens me frauw in haar been ken bijte als ze met blote poote loop.
Wat ik weer weuk fin is datte ik met mooi weer naar buite mag. Dan hau ik me fissies inne me gaatje. En ikke fin het weuk dat ik furrwent wor. Hihihi.

Mamsie en Oompie Bert

Ikke ga ferder met me mamsie.
Me mamsie fin haar denkpaal hut fijnst in haar huis. Se ligt er gwaag in en dan denk me mammsie sofeel na datte se in sjaap fal. Mamsie fin het moeluk om HAAR paal te deele met Oopa en tante Sus. Want sei fin datte hun ook bes in hun eige paal kunne wigge.
Mamsie fin het moeluk dat se nie selluf een kast kan opemake. Frauwmamsie furstop het eete achter die deure. En mamsie fin het gemeen dat se niet eens onlijn bestellinge kan make. So erg!! Mamsie… furgeet u uwes soontjes tjauwes niet. Wij sjijn hut hewe jaar bwaaf weest en we wille mooi katootjes hoor.

Me oompie Bert fin nies stom. Awwes isse fijn. En oompie Bert fin zijn fis het allerfijnst. Hij hout sijn fissie sellufs bij een buikkwuffel fas.

Oome Jip

DorusMe follegenne sjagoffer isse oome Jip. Oome Jip isse foorig jaar twee keer furhuis. Eg!! Eers ging oome Jip fanne huis naar een buffelo. En daar ging hij sefe maane woone. Hij fon hut stom datte al sijn spulle in doose furdwene. Er kwame maar een paar dinge fan oome Jip in die buffelo.
Toen ging oome Jip een furrlanglijssie maake wat hij in sijn fooralteithuis wau heppe. Hij wilte een gwoot huis mette tuin!! Nau… die font ie. Sjuper he?
Maar toen gebeurte er ies erg. Die stomme mefrauw cojoona kwam en de mefrauw fan oome Jip wert furrdwietig en furrdwietiger. Toen bedachte mij frauw en ik ies. We wilte mefrauw Jip en oome Jip opfjolukke. We hielte stiekum een kaarteaksie hihihi.
Oome jip ging met spoet furhuise fanne buffelo naar fooralleteithuis.
Ooooh en mij frauw en ikke saate nog fan iedeween kaarte in te saamele. Pas na een week was awwes kompjeet en ginge awwe kaarte naar hut nieuwe huis. Oooh nee… paweis!! Hihihi
Het eenige wat oome Jip stom fin is datte hij niet snagts met zijn muise mag peele. Uwes ken dat soort wel… die mette batterijtjes hihihihi.

Oom Lucky

Oom Lucky isse me follegenne pasjent.
Hij woon same met twee annere katte, 2 huppelkoonijne en 2 mense. Sijn manmeneer werk fer en siet hij aween inne wiekent. Sijn frauw siet oom Lucky iedewe dag. Ze finne het stom datte se snagts niet naar buite moge.
Se kwojge iedewe dag wekkere bwokkies en soep en noepies. En se heppe feel peelgoet.
Se mooge ooferal ligge. Ook op taaful. (Ooooooh eg? Dat wil ikke ook!!)
Se moge geen vleesje fan booterhampies pikke. Maar se kwijge wel stukkies hoor.

Oom Tommy

DorusMe laase sjagoffer isse oom Tommy. Hij mag bijna awes. Hij mag op bet wigge (ikke ook!!) Oom Tommy tjek faak hut keuketaafultje. (ikke nooit!!)
Oom Tommy hep ook een beer waar hij mee peelt! IKKE OOK!!!
En hij jaag op fjiegies.
Maar 1 ding fin oom Tommy stom. Hij mag nie inne woonkamer koom. Se baas is bang datte oom Tommy de bank gaat sjope.
Ferders fin hij awwes rieleks.

Nau… dit was het foor deese keer.
Ikke sluit af met een dikke koes
Foor mamsieLoes.

Toedeledokie

Dorus

 

kater Dorus over me feertjes en so

feertjes
Hajooooo iedeween.  Hier is uwes poinkiesiemeeskatertje weer oppe de dinsedag.

Fliegles

Alles kits mette iedeween? Hier wel hoor.
Ikke kweeg fanmijnochtend weer om fijf uur me fliegles. Ikke sal segge ofer hoe en so dat gebeurt. Ikke ben gewent om froeg mij ete te krijgen. Dus als me frauw niet wakker is om halluf fijf sorg ik er wel foor dat se wakker is.
Ik spring dan op bet en geef een bjul in haar oor. MJAUWWWWWWW.
En dan gaat ik op zoek naar haar hant. Dan ruik ik er aan… en dan komp hut. HAP!!
Eers dauwt se me weg. Nou fan me ja!! Ik loop weer naar haar toe.
HAP!!
En dan gebeurt hut! Ze foelt eers waar ik ben en dan doet se, of met haar hand of met haar poot, mij fan bed afgooi. Errug he!!

Me feertjes

Maar nu gaat ik het oofer me feertjes heppe.
Ikke hep een paar soorte feere. Tegekwauwe maar ook stomme feere. Want eg… die sjijn er ook.

feertjesMe stomme feere

Die stomme korte witte fere sjijn pjijse in mij maanelijkse pjijsfootodag. Dan kan iemant 5 fan die stomme feere winne.
Deese week heppe de katjes hun mees furrliefte loekfoto in moete sture. Ikkeself doet nie mee. Anners sau ik tog maar winne. Asse ik aan me Jiekie denk nau… hihihi dan knijp ik me oogies toe en et fwalla… de winst isse binne. En dan mag iedeween stemme en de meese stemme wint.

Me faasantefeere

Die heppe een soort fan kwul. Se sijn lang, bwuin en slank.
En je kan er heel fein mee pele. Me frauw steek se in een stokkie en dan beweeg se dat. Ooooh dat is so weuk. Dan kan ikke uure peele. Fin me frauw so leuk hihihi. Me pauwefeere fin ikke het gaafsttegekkoelwauwie. Hihihi.
Aween knakke se binne een mienuut al. Snap ook nie waarom dat gebeurt. Ikke hep er heel feel fan. Bij mij supermark omme hoek furkoope se se goeikooper dan inne tuinsentwum.
Als me mense 1 feer pakke wor ik eggiewaar hewemaal gek hihihi. Ikke mjauw dan heel bwij. En ik spring en poink. Dan seg frauw Doorie, doe is wussig.
Nee!! Ikke wil peele en poinken hihihi.

feertjesFeere

Nau hep ik laas een erfuniz kjeeg. Fanne de mense fan Oomie Bolle.
Ikke wis nie eens dat er sukke mooi feere bestonne. Egwaar nie. Sjo sagt. En gwoot ook!!! Ikke mag er soms mee peele van me frauw. Maar niet te wilt, want me frauw wil datte de feere heel bwijfe. Nau fan me ja. Eerst rook ik er aan. Ikke rook me Oomie. Ooooh hij rook lief.

Dit was hut voor deese keer.
Ikke sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes

Toedeledokie

Dorus

Loesje vertelt over assie sterre zie…

sterren

Soms maak jij in één week van jou leefe zofeel mee dattie nie weet waar jij moet beginne. Dan is mij erfaring,  jij begin bij jou begin. Assie erreges anders begin raak jij van jou slag.

Ze eigen ster

Ik zeg u eerluk, mij week begon met zofeel ferdriet. Mij hart brak in duisend bolletjes. U weet mij lieve vriend Bolle ging ofer ze Reegeboogbrug. Ze leeftijd was inees op, daar doe jij niks aan. Maar jij vraag jou eigen wel af waar is ze leeftijd naar toe? Hij ging naar ze sterrendokter met ze graspiet in ze neus en hij kom terug met een pan in ze buik. Selluf kan ik daar met mij eigen ferstand nie bij. Jij wil het begrijpe maar jij foel alleen maar ferdriet. Jou vriend Bolle met ze mooie buik heb geen leeftijd meer want hij is nu ze eigen ster.
In mij wiekent heb ik veel emoozie gehad. Dattie traane ofer jou wang foel loope en jou snorhaar is nat. Mij vrouw heb mij troos gegeefe, maar zij heb selluf ook natte ooge. Soms is ferdriet zo groot dattie het wel moet deele. Dan is saame belangrijk.

Mij knop

Maar jij kannie bij jou pak neer gaan zitte. Mij vrouw zeg, Loes jij moet nu sterrek zijn. Jou Hoedjessjoow sta foor jou deur. Misschien kan u wel begrijpe, van mij eigen von ik het moeiluk. Assie zofeel emoozie heb dan hebbie eigenluk maar een réémedie, makkareele en garnaaale.
Mij Doorie heb tusse ze hoedjes door mij garnaaale zitte pelle. Dan heb mij jonge ook ze afleiding. Assie weer kracht in jou poote foel kan jij jou knop omzette. Maar ik zeg u in mij fertrouwe, het heb mij daage gekos om mij knop te vinde. Waar moet jij die zoeke assie zo in jou war ben? Dan bennie blij dattie zofeel leefeserfaring heb want jij ben seeniejor. Jij draai maar wat. Assie poosietief ben draai jij alteit jou leeve weer naar jou zon. Dan kan jij verder. En jij doe het ook foor jou vriend Bolle. Jij weet, hij kijk mee ofer ze Reegeboogbrug. Jij foel ze hart, jij zie ze ster straal. Dan kan jij beginne aan jou sjoow…

Jou sjoow

Het was mij prinsessedag en van mij eigen was ik al froeg in mij weer. Jij wil toch netjes foor jou dag koome. Jou mooise hoedje opzette foor jou opening. Mij vrouw zeg Loes jij lijk wel Makziemaa! Dan weet jij, jou vrouw heb ook spanning. Van me eigen ken ik haar nie, misschien houw ze ook van tonijn?
Dan begin jou sjoow en mij saardiene steek nog hallef uit mij bek. Zo kan jij nie foor jou dag koome. Jij foel zeenuuw in jou buik. Mij Doorie poink inees zo hard, mij snorhaar tril ervan. Jij zit inees in jou roolerkoosser van jou emoozie. Jij zie oferal sterre om jou heen en het zijn allemaal vriendjes. Vriendjes die alles beteeken foor iemand spesiejaal. Jij foel kippe op jou vel. Mij hart heb zofeel van ze slaage gemis, jij wil het nie weete.
Maar iedere ster straal van ze eigen. En iedereen zwaai met ze hart en ze hoedje. Jij foel een weerzien van ferdriet en geluk. Zofeel vriendjes die deeze jaar ofer ze Reegeboogbrug zijn gegaan. En jij zie ook vriendjes terug die al zofeel jaare in reegeboogland woon. Het maak nie uit, iedereen is welkom en mag ze eigen laate zien. Assie een ster ben wor jij nie fergeete. In mij hart weet ik nu, liefde blijf alteit bestaan.

Poinke

Assie zoies mooi beleef als jou Hoedjessjoow hebbie gewoon geen letters waarmee jij jou eigen gefoeles kan beschrijfe. Sellufs mij Bert heb ze hoed opgezet. Tusse u en mij eigen gezeg, hij is er nie zo van. Maar hij zeg Loes, het is belangrijk. En zeg u nu eerluk zie mij Bert er nie oog ferblindend uit? Hij foel ze eigen kracht. Hij kom somaar ze baas in ze eigen teege en hij blijf toch gefoelig. Zo is mij Bert, dan krijg jij wel warme gefoeles in jou hart.
Maar ik wil u allemaal ook mij dank u wel zegge en het is ook naames mij Doorie. Dattie allemaal mee heb gedaan en zofeel mooie ree-akzie heb gegeefe op mij Feesboek. Mij sterrenDoorie moes weer poinke, hij stuiter van zofeel emoozie. Selluf kon ik niemeer op mij poote staan, mij vrouw heb mij eigen mij zallum in sjelei moete geefe. Dattie jou eigen kracht weer kan vinde. Zij zeg Loes, mij lieve Loes. jij mag nu bijkoome. Jij heb het ferdien. Toen heb ik mij kop teege mij vrouw ze hand geleg, mij traan rolde uit mij oog. Jij zie al jou vriendjes nog in jou sterre foorbij koome. Jij zie hoedjes en jou vriendjes die zwaaie.
Zofeel emoozie, jij duw jou kop nog harder teege jou vrouw ze hand. Jij moet het ferwerreke. Jij foel het was spesiejaal, jou weerzien diep in jou hart. Iedereen foelde ze eigen saame. Bolle heb het gezeg, Saame blijf ze mooise woord!

Loesje

Kater Dorus over zijn Oompie Bolle

BolleHajooo iedeween. Hette isse weer mij beurt. Ikke ga hut oofer me Oomie Bolle heppe.

Een meel

Oooooh wat was het affeloope week naar.
Foorige week sonnedag kweeg ik opme-eens een meel vanne de mense van Oomie Bolle. Hij was inne een soort fan siekehuis omdat hij teets liep te puuge. En hij moes bjijffe!! De follegenne dag ginge er teets meels oofer en weer. En opmij-eens begon mij frauw ophaareens te huiwe.
Oomie Bolle hat naameluk deselfde siekte as dat mij Oomaa’s Katrien en Catoo ook hat.

Tjoost

Ikke fjoeg aan me frauw wat dat in hielt. Me frauw keek me gesjrik aan. Se sat fan dat het een hewe gemeene siekte is. Dat het katjes, maar ook mense, errug ziek maakt. En dat katjes het meesal niet ooferleefe.
Net as mij Ooma’s.
Ik ging naas frauw legge. Ik hing oofer één poot fan me frauw. Sjootligge durruf ikke niet, maar oofer 1 poot durf ikke wel. Ik lag saggies te snikke. En me frauw tjooste me.

Me bwoertje

Toen mjauwte ikke dat siek sijn stom is. En doodgaan hewemaal!!
Evve dag ik weer aan me bwoertje Poppy. Ook hij wert siek en ging doot. Hij was pas tien weekies. Dan magge tog nie doot gaan?
Me frauw sei me dat er in mij famielie een siekte sit. Dat somaar toeslaat. Willekeurig. Ikke fjoeg dus of ikke die siekte ook hep. Frauw begon te huiwe. Se sei ikke weet hut niet. Het kan, maar het kan ook nie sei se.
Se sei me dat se heel lang bang was datte ik me eerse furrjaardag nie sau haale.
Nau… sat sei fauwt hihihi. Ikke wor al bijna twee-jig.

Siewig

En nau is me Oomie Bolle er opmijeens niet meer. En dat fin ikke siewig foor hem, maar ook foor sijn mense. Sij moete nu doorfaan sonner Oomie. En dat is moeluk.

Hoetjes

Fandaag is het prinsessedag en gaane we swaaie naar al onse frientjes ofer de regenboogbwug. We sette allemaal onse mooiste hoetjes op die mij mamsie sorgfuldig hep uittesogt. Normaal sau ik een priesjow geefe op mij feesboekpagina en instagwam maar ommedat Oomie ooferleede is heppik besjote er een afterpartie fan te make. Dus morge is er op feesboek EN instagram een afterpartie met footoos fan mij en mamsie. We laat dan sien datte we ook pjuikies passe.

Koes

Dit was het foor dese keer.
Ikke sluit af met een dikke koes
Foor Oomie Bolle

Toedeledokie

Dorus