Dorus: Mij gwote mamsieinnefjoew

mamsie

Hajooooo iedeween. Hette is weer dd. Dorusdinsedag. Maar wel niewe steil. Ikke mag gaan innefjoewe, en gewoof me… IEDEWEEN komp aan de beurt. Offe nau bekent ben of nie.

Mij slagoffers

Offe uwes nu een mjauwer ben of een toktok offe een woefer, eens wor uwes mij follegenne sjagoffer hihihi. Ikke stel mij sjagoffers de fjaage die uwes altijt al wau weten!! Datte uwes denk ooooooh sjit dat so?
Mij eerse onnefjaagingsjagoffers sijn me mamsie, me Oopa en me tante Sus.

Mamsiefjaage

Waar ben uwes geboort?
Mamsie weet nie waar mamsie geboort is. Mij vrouw zeg dattie mij eigen gefonde heb in ze asiel in Breedaa, maar selluf weet ik nie hoefeel kieloomeeter Breedaa is.

Ben uwes altijt mamsie gewees?
Mamsie was froeger kitten en zij is ook puuberpoes gewees zeg mij vrouw. Mamsie dach nooit aan kittes. Toen kwam mij Bert in mij leefe, jij ga toch naadenke. En toen zag Mamsie mij Milaameisje en zij foelde foor ze eerse keer Mammavoelens. Dattie wil bescherme en jij foel het in jou buik. Toen heb ik mij eerse Mamma erfaring gehad foor mij eigen.(oooooh wat mooiiiii)

Hoe heete uwes fjoeger?
Jij wil het nie weete(jewelll, anners fjoeg ik hut tog nie). Toen mij vrouw mij eigen vond heb ik nog mij annere naam gehad. En het was Rocky (hihihi pjoest). Maar bij mij vrouw ben ik Loesje geworre. MammaLoesje foor jou mij jonge. (ja mamsie)

Hoelang heppuwes al furkeer?
Op 3 juni heb Mamsie saame met ze oom Bert ze verkeringdag. Deze jaar fijf jaar ❤❤❤❤❤

Wat isse uwes liefelingseete en hoe maak je dat?
Tonijn, saardiene, makkareele, garnaaale met of zonner ze sjelei, zallum, kibbelding, kaabeljouw, wallievis, haaring, wittevis, sgar, en mij visboer maak het. Of meneer AppieHijn. Mamsie houw ook van kip, kaalekoen, swein, rint en ze heb nog liefer kouwstiks en sneks. Mamsie lus ook fanieljefla maar mij vrouw zeg Loes jij moet russig aan doen…(nauwja!!! Sjofeel isse het tog nie)

Wat lus uwes niet?
Bijna al mij nierdiejeet en mij geemies eete. Mamsie weiger geemies te worre.

Wat isse uwes hobbie en hoefeel tijt besteet uwes daaraan?
Mamsie ze hobbie is slaape, mij vrouw zeg fijfetwintig uur van mamsie ze dag. Mamsie doe feel denke en foele ze heele dag. Mamsie maak ze eigen ferhaale. Maar mij groose passie is mij eete.

Doet uwes aan sport?
Sport 🙀🙀🙀 Mamsie geef er niks om… (mammieeee… sporte is juis goet foor uwes plupperpuik)

Wat haat uwes en waarom?
mamsieMamsie vin haat zo een moeilukke woord mij jonge. Mamsie schrik erfan… Haat breng niemand iets goed van ze eigen. Haat breng ruusie en daar houw jou mamsie heelemaal nie van, dattie iemand pijn doe. Dat moetie nie wille.Verder vin mamsie het nie fijn assie poink op mij plubberbuik(WAT?!?). Mamsie ze buik is ze leefeswerk.Mamsie vin sport nie leuk en assie feel moet beweegeMamsie vin antibiootie fies…Mamsie vin naar ze dokter moete zofeel ferschrikkeluk. Maar haat, mamsie wil nooit geen haat in ze leefe. Jij kan alteit dinge uitpraate mij jonge. Dat moetie nog leere.

Wat isse het eerse wat uwes doet asse uwes wakker wor?
Mamsie rek ze eigen uit, zij doe gaaape en dan ga mamsie naar ze bak. Daarna krijg Mamsie ze onbijt.

Wat is hut mees belangerijkse foor uwes?
Mij Bert, mij Doorie, mij vrouw, mij vriendjes, mij eete, en dattie lief ben foor elkaar. (ooooh)

Eet uwes nog een smekdonnaltsburger?
Assie die kom brenge wel mij beebie. Doe maar met mij sjelei alstoeblief.

Fin uwes het weuk om eens per jaar met mij op faakansie te gaan?
Mamsie ga nie graag van ze huis weg, daar moet ik eerluk ofer zijn. Dattie ze Bert nie kan zien en jou leefe is anners. Maar Mamsie wil ze jonge goed opfoede en dattie ies leer. Anners weet jij nie wat erfan jou jeug van teegeswoordig terecht kom. En wij heb saame ook feel plesier assie mij garnaaale pel(mahammm dat isse kittearbeit).

Waarom kwijg ik geen sakgelt? Ikke hep daar reg op hoor!!
Mamsie heb jou met sinnerklaas nog jou sakgeld gegeefe. Mamsie heb gezeg, assie ze groote preis win met ze ouwejaar, krijg mij beebie nog meer sakgeld. Mamsie heb niks gewonne… (nauja!!!)

Oopafjaagen

Hoe auwt benne uwes?
Haai kerel! Hier Oopa Floris. Wat vraag je? Hoe oud Oopa is? Keigaaf…Ooh mijn vrouw roept 18 en bijna een half jaar. Klinkt vetgaaf!

Eet mamsie wel eens uwes eete op?
Haai kerel! Mijn eten? Oopa lust alles, bijna alles zegt mijn vrouw. Jouw mamsiedinges is gek op eten jongen, ook mijn eten 😹😹😹Maar eh, zij mag best een hap van mijn eten hebben. Dan neem ik haar eten. Keigaaf toch…

Weet uwes dat ikke fan uwes hauw?
Haai kerel! Jongen Oopa heeft nu tranen in zijn ogen maar ik ben vergeten waarom….Oooh ja, hauwe van…Nie verder vertellen jongen, Oopa is keigek op jou.Haai allemaal, ik ben Oopa Floris (mij Oopaaaaa)

Tante zusfjaagen

Hoelang hep uwes al wat met Binkie?
Mjaaaauwie Dorus mijn favoriete neefje. Tante Zus heeft al drie jaar verkering met Binkie. Stoer hè. Hij is mijn held.

Fin uwes hem seksie met ze trui?
Hihi superseksie…. Mjaaauwiewaaauwie!

mamsieWanneer gaan we weer een keer uit? Mag ik dan weer wat djinken?
HihihiNatuurlijk mag jij drinke maar niet verder vertellen. We plunderen gewoon de hele koelkast en als het kattenkafee weer open is gaan we suipe Doorie. Hihi, niemand die het weet, toch?? Mjaaaauwie lekker suipe…(aween nie teege mammie segge he?)

-Gaan we dan ook belletje trekken? Mjaaaauwie gaaf belletje trekken. Klimt tante Zus in jouw nek Dorus en dan rekke en strekke zou jouw mamsie zeggen… En gaan we ook scheuren in jouw flauwerpauwerauwtoo(hihihi keihart), Mjaaaauwie ik kom niemeer bij…..

Heppuwes wel eens kindjes kjeeg?
Hihihi, Mjaaaauwie kindjes…Voor zover ik weet niet, maar tante Zus zit altijd vol verrassingen. Lijkt me wel stoer van die kleine wildebrassen 😹😹😹

Ditte was me eerse innefjoew. Ikke hoop dat uwes er fan genoote hep.

Dit was het foor dese keer.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes

Toedeledokie

26 thoughts on “Dorus: Mij gwote mamsieinnefjoew

 1. Loef loef Dorus wasse een mooi intjerfjoe met Mamsie Oopa en Zusje. Tante Zusje is sjuperkoel ( ssstttt niets tegen Mamsie seggen) maar ik ga mee hoors. En dan neemse we op de weg terug een burger mee voor Mamsie. Oopa is keiaardig . Maar je hebse wel een goed punt met de sjakcentjes. Mamsie vergeet alle centjes gaan op aan haar fissies.

  1. Hajooooo loefloef fanne me leef.
   Natuurwuk gaat jij mee asse we uitgaan. Hihihihi. Dan gaane we eg uit ons kattebolletje hihihi.
   Ooooh jiekie, mamsie hep ons gewoon sakgelt te geef. Daar heppe we reg op. As se ons nies meer geef dan koope we ook geen fis meer hoor hihihi
   Loefloef

 2. Mij Beebie,

  oooh wat hebbie jou eerse innefjoew mooi gemaak. Wij zijn allemaal tros van onze eigen. Jij heb jou taalent mij beebie, jij heb al zofeel geleer van jou oom Bert. Jij ben goed beezig en iedereen leer erfan.
  Assie het zo lees heb jou Tante Zus nie jou goede foorbeeld gegeefe. Zij heb ook zofeel ondeug in ze poote. Zij kijk nerreges naa, zij is Tante van ze jeug van teegeswoordig. Zij zeg dattie met jou naar ze Brokkebal wil maar zo heb Mamsie jou nie oppefoet.
  Van mij eigen ben ik tros dattie zo goed beezig ben en dattie jou eigen onwikkel tot mij groote innefjoewer van mij Feesboek,

  Koes koes van jou MammaLoesje

  1. Maar mahammmmm… jiekie en ik mooge tog wel eens uitgaan? We sjijn jong tog? En tante sus doet heus nies tauwts hoor. Uwes hep dat fauwt lees hihihi.
   Fin uwes eg datte ik een goeist innefjoewer ben mamsie? Oooooh dank uwes. Nau hauwe ikke uwes nog meer!!! Koeskoes mamsie

 3. Hoi lieve grote zwarte siejemees, zooo heee wat een goed interfjoew heb je gemaakt met je Mamsie, je tante Zusje en Opa Floris!, je bent een supergoede sjoernaalist, dat merk je meteen, zo kom je veel meer over andere katten te weten en dat is leuk, en wat goed dat je iedereen gaat interfjoewen, ik ben nau al helemaal benieuwd, oja ik had nog een vraag over Binkie, ik zag hem op een footoo en hij is zo knap en waarom heeft hij een trui aan?, het staat superkoel!, o Door, dit wordt een supergave seerie met interfjoews!, en wat heb je trauwens een mooie zwarte neus!, mijn mensen vinden mijn neus altijd zo leuk, heb jij dat ook? we lijken echt zo op elkaar, twee zwarte slanke gespierde katerjongens!, heel veel pootjes van je poomsie Kever, en ik heb kaastoktoknoepies achter mijn oor verstopt voor jau!!

  1. Hajooooo poomsie.

   Ooooh fin uwes het eggie gaaf? Uwes komp ook aan beurt hoor. Maar met uwes wag ik evve tot uwes wat langer bij uwes mense benne. Dan kan uwes meer furtelle. En datte uwes nie ga denke ga fan doorie slaat mei teets oofer. En oompie bert komp ook aane beurt. Hihihi. Ikke ben al met me follegenne innefjoew beesig hihihi. Ikke seg daar nog nies oofer. Stjik gheim hihihi.

   Ikke ga oom binkie ook fjage foor een dieptegespjek. Fan wat ik weet is dat oom binkie sig teets openkwapt omdatte hij een wontje hat. Nau ja… wontje… 🙀🙀
   En met dat twuitje besgermt ze frauw hem. Gaaf he?

   Oooooh kaastoktoknoepies. JAMMIEEEEEEE (hapkwaak) opppp hihihi.
   Voor uwes hep ik een stikkie agger mij oor!! Siet uwes hihihi.
   Pootjes 🐾🐾

   1. Hoi Door, dankjewel voor de stik, jumjum, dat lust ik!, ik heb hem eventjes verstopt want ik moet op diejeet van mijn mensen, en dan heb ik gelukkig jauw stikkie nog! 🐾

 4. Lieve Dorus, wat een mooi interviejoe heb jij gemaakt met mama Loes, opa en tante zus. Floortje en ik hebben in een deuk gelegen , zo leuk was het. Jij bent een geboren joernaalist lieve Dorus. Floortje stuurt je een stevig kopje en ik een zachte knuffel.

  1. Hajooooo mefrauw ina en tante floortje.
   Oooooh dank uwes dat uwes hut lees heb. Ikke fin dit egwaar sjo weuk 😸😸 en uwes komp ook aan beurt hoor. Dan gaat ik langskoom mette me kassetteriekordertje foor een heus dieppespjek hihihi
   Pootjes 🐾🐾

 5. Hoi Dorus, wat een gaaf intervjoe, en wat leuk dat wij zo onze vriendjes en dinnetjes nog beter leren kennen. Je weet ook goede vragen te verzinnen. Net als een echte joernalist.
  Juultje hier zegt dat ze wel met je tante zus wil gaan stappen, maar wij weten niet of dat zo’n goed idee is.
  Ga zo door Dorus, wij hebben genoten.
  Poot en knuffels van ons allemaal.

  1. Hajooooo tante juultje enne annere.
   Tante sus isse een feesbeest hoor hihihi.
   Ikke wil ALLE diertjes bij oompie bert, me mamsie en bij mij in me feesboek enne instagwam innefjoewe!! Dus juwwie koom ook aane beurt!!
   Pootjes 🐾🐾

 6. Dag lieve zwarte panter siemees
  Wat een prachtig diepte interview heb je gemaakt met je mamsie opa Floris en Zusje.
  Ik moet zeggen dat ik een beetje schrok van je mamsie haar eerste naam.Op zich niks mis mee,maar ik vind Loesje veel beter bij je mamsie passen.
  En nu weet ik nog meer van je familie
  Jij bent echt de goeiste interviewer!
  Ha ha op stap met je tante Zusje.Dat zal wel een geweldig feest worden,maar dan moet je wel zakgeld krijgen van je mamsie.
  Lieve Doorie ik wacht al op je volgende interview Zachte kopjes van je tante Muzette.

  1. Hajoooo tante muzette.
   Ooooh ikke moes stiekum een beetje lagge en oofer de floer rolle toen ik mamsie haar eerse naam hoorte hihihi.
   Ikke gaat nog feeeeeeel meer diertjes innefjoewe hoor!!
   Pootjes🐾🐾

 7. Dorus wat een keigaaf interfiew!!!!
  Wij hebben het met veel plezier gelezen!!
  Ohhhhh en hoe gaaf dat je met tante Zus op stap gaat. Hopelijk maak je daar ook een verhaal van zodat wij mee kunnen genieten!!!!!

  Dikke knuffel van ons allemaal,
  😽😽😽😽😽😽😘

  1. Hajoooo awwe ses.
   Oooooh uwes hep me dieppeinnefjoew ook lees hihihi.
   Euhhhh uwes weet tog dat me mamsie altijt meeweest? Heeeeel missjien doet ik hut een keer hihihi.
   Pootjes 🐾🐾

 8. Lieve Dorus,

  Wat leuk Dorus, dat interview van jou. Nu weten we gelijk veel meer over Loesje, Floris en Zusje. Over Loesje wisten we natuurlijk al het een en ander, maar nu weten we gelijk wat meer over Floris en Zusje. En we wisten helemaal niet dat Zusje af en toe een beetje ondeugend is. Nou, wij zijn dat niet hoor ( maar niet heus ).
  Erg leuk om te lezen dat Loesje en Bert al bijna 5 jaar verkering hebben. Dat betekent dus dat wij al zo’n kleine 5 jaar meelezen met alle verhalen. Onze vrouw wist van deze blog, omdat ze naar een lezing van de vrouw van Bert was geweest bij Kattenzorg Den Haag. En nu genieten wij elke dag van alle verhalen. Wij vertelden er zelfs over aan onze neef kater Vlo, zodat hij ook kon meegenieten. En zo lazen wij ook vaak een antwoord van hem op deze blog. Grappig, hoor!
  Dorus, wij zijn reuze benieuwd naar je volgende interview en ook naar welke poezen dan aan de beurt zijn. Zet ‘m op.

  Heel veel kopjes van Ivar, Jillie, Lisette, Cindel en Fenneke en een knuffel van onze vrouw.

  1. Hajooooo.
   Ikke ben fanmijnplan om iedeween te innefjoewen. Dan kan heeeel lang duure, offe heel kort, dat iemant aan de beurt is. En er koom ook woefers en toktokdiere die ijtjes legge. Ikke wis wel datte me tante sus een stoere tjik is.
   Pootjes 🐾🐾

 9. Hoi Doorie! Wat een goeiste interfjiew zeg. Enne als jullie gaan suipe in het kattencafe, dan wil ik mee hoor. Pootje van Minnie de Partypoes 😉

 10. Heeej, Doorie! Wat knap van jou dat je al zo goed bent in vragen stellen waarop iedereen het antwoord wil weten (en geven) Onze mam is een beetje druk, daarom zet ze, gelukkig voor ons, weinig foto’s op Instagram, maar we denken wel veel aan onze mooie binkie uit Amsterdam. Daarom vinden we het leuk dat we nu op deze manier toch nog van jou kunnen genieten. Dikke likjes en harde kopjes van ons!

  1. Hajoooo oom en tante.
   Ooooh ikke mis juwwie oppe instagwam hoor.
   Maar weete jullie dat uwes ook op me lijsje sta om innefjoewt te worre? Hihihihi
   Tege die teit geef ikke wel een kattebelletje
   Pootjes 🐾🐾

   1. Oehhh, dat vinden wij wel heel spannend hoor!!! Wat een eer!!!
    Met ons gaat het goed en relaxt nu mam ons niet de hele tijd achterna zit met dat ding waar ze ook wel eens regen praat. Het enige vervelende is dat er de laatste tijd een buurtpoes op de vensterbank aan de andere kant van het raam naar binnen zit te gluren… Mevrouw wordt daar zo boos van dat ze mij de schuld geeft 🙁 Mij interesseert die buurtpoes niets, ik vind het wel prima…
    Een lieve snuffel aan je kont van ons!!!

 11. Hallo Dorus,
  Hier Oome Jip en ja ikke ben heel laat met schrijf doen, maar ikke kon niet eerder schrijf doen of vrouwtje had geen tijd of vergeten.
  Maar je weet mijn bedoeling is goed. Wat een vetgave blog heb je gemaakt. Ikke moest veel lachmiauwen en vrouwtje zat allemaal te giegelen. Nou weet ik wel wie mamsie, opaa Floris en Tante Zus is, maar nu nog veel meer. Wat leuk dat je iedereen gaat vragen, zo leren we iedereen goed kennen. Jouw blog geeft vast voor iedereen weer een lach op de snuit, kunnen we goed gebruiken.
  Ik krijg in de smiesjes dat je dit jaar weer met Mamsie vakantie gaat doen, ben benieuwd waar jullie de boel op stelten gaan zetten. Ikke moet nu samen me vrouwtje zo gaan slapen. Dorus bedankt hoor en tot de volgende keer weer. Knuffel van mijn vrouwtje, poot en kopje van Oome Jip

  1. Hajooooo oome jip.
   Ooooh geef nies hoor datte uwes hut furrgeete was.
   Gaaf he datte ik iedeween mag innefjoewe. Uwes komp ook aan beurt hoor. Ikke fin innefjoewe naameluk heeeeel weuk.
   Jaaaaa mamsie en ikke gaan weer oppe faakansie. Aween segge we nie waarnaartoe hihihi. Hette gaat heeeeel weuk worre.
   Pootjes 🐾🐾

Reacties zijn welkom