Tag Archives: loesje huispoes

Loesjes Liefdesworkshop (filmpje)

Faalentijn
Vandaag is me Faalentijnsdag en misschien heb u net wel meegedaan aan me liefdesworksjop?

Voor mij eigen was dat best spannend want ik vind liefde belangrijk in mij leeve. En ik moest ook hard werken want assie een worksjop geef kan je niet gaan ligge slaape. Nu moet ik uitrusten en me vrouw heb me visboer al gebeld want zij zeg dat ik nu extra lekkere tonijn heb verdiend.

Van me eigen ben ik het daar wel mee eens want ik moet natuurlijk wel op me krachte blijve. Mij verkering Bert heb sportbrokke voor ze kracht en ze atleeties fieguur. Bij mij eigen werkt tonijn beter, maar het mag ook Sjieba zijn met veel saus. Mij fieguur heb gewoon andere wensen.

Terugkijke

Maar ik wil ook met u terugkijke op mij worksjop. En voor mij vriendjes Bolle en Vlo die mij worksjop alleen kunnen volge op mij Bert ze website, wil ik graag nog wat van mij uitleg geeve. Op me Faalentijnsdag is het belangrijk dat ik mij vriendjes niet vergeet. Dan kunnen zij ook nog leere van mij liefdesadfies, dat heb iedereen nodig op ze tijd. Daarom heb ik mij eerste filmpje gemaakt. Nu ben ik ook liefdesaktriese maar mij naam blijf altijd Loesje.

Liefde voele

Liefde is mij mooiste emoozie en het maakt gelukkig. U kan u liefde voele in u hart en het is voor iedereen. Mij worksjop gaat over liefde voele, dat u weet wat het is dat u voelt. Liefde is unieferseel dus het maak niet uit voor wie u liefde voel. Voor een katerman of poezeprinses, maar het kan ook zijn voor een menseman of mensevrouw.

Als jou hart gegreepe wordt door liefde wat doet u dan? Voele is altijd u eerste stap, dat u denk wat is dat nou in mij hart?

Emoozies

Mij worksjop leg u uit wat u dan kan doen en op mij footoos heb u kunnen zien hoe dat werk bij mij eigen. Ik heb mij emoozies uitgebeeld zodat u ervan kan leere. Dat u kan leere wat u voel en dat dat goed is. Als u moet springe door u huis ben u vast door u dolle heen van u geluk. Dan ben u misschien wel verliefd, maar u kan ook onzeeker zijn of verleege? Belangrijk is dat u het voel in u hart. Dat is u eerste stap op weg naar u mooi liefdesafontuur. Toen ik mij verkering Bert op me kompjuuter zag was mij hart van mij slag. In mij hart voelde ik mij emoozies van mij onzeeker zijn en ik ben ook door mij huis gaan rennen. Mij vrouw zag dat ik in mij beweging kwam en zo wist me vrouw dat er iets gebeurd was in mij hart.

Droome

Als u eerlijk tegen u eigen ben geweest en u voel liefde, kan het ook zijn dat u van u liefde gaat droome. Dan lig u in u mand en u droom van u mooie katerprins of prinses. Misschien droom u wel dat u saame met u prinses op u brommert kibbeling gaat haale, bij mij eigen visboer? Dan heb u wel een roomantiese droom. Op mij footoos ziet u dat u van iedereen kan droome en u kan ook droome van saame. Als ik droom van mij Bert, droom ik dat we saame kabbeljouw in sjelei eete op ze eigen vensterbank. Dat is ook fijn voor mij Bert want dan hoef ie ze huis niet uit. Als poes hou ik daar wel rekening mee in mij droom.

Laate weete

Op mij Faalentijnsdag mag u ook u verkering verwennen. Ik zeg u eerlijk van mij eigen mag het iedere dag, maar Faalentijn zeg dat het alleen op ze eigen dag mag. Ik vind dat moeilijk om te snappe want ik vind liefde heb meer tijd nodig dan één dag. Maar u kan deeze dag wel gebruike om U liefde te laate weete dat U gefoelens heb in U hart.

In mij liefdesworksjop laat ik U zien hoe u dat kan doen. Hoe U ze liefde kan uite. Een mensevrouw kan U een roos geeve of sjokolaa maar tege een menseman kan U het beter zegge, anders begrijp hij het niet. Als poes vind je het misschien fijn als jou katerman onder jou raam zit te zinge? Of jij wil net als mij eigen gewoon jou tonijn of jij wil zwaardvis? Als u heel veel durf heb mag u ook kusjes geeve en het mag ook met u poote.
Mij Bert krijg mij hart, met mij liefde.

Veel geleerd

Als u al deze stappe heb gedaan heb U best veel geleerd van mij worksjop. Dat u liefde kan en mag voele. U mag droome en u mag u liefde uite.

U hoef u eigen nooit te schaame voor u gefoelens, u mag er trots op zijn. Als u voel dan leef U en dan smaak U eete nog veel beeter. Daarom wil ik mij worksjop afsluite met mij voedingsadfies.

Van mij eigen weet ik ook, liefde gaat door mij maag. Misschien heb u nu best veel honger van al u emoozie. Dan kan u saame op u aanrecht u goermet wegwerken. U kan ook me visboer vraage, hij kom graag langs om u een inktvistaart te brenge. En hij heb ook heerlijke haaievinnesoesjes. Belangrijk vind ik wel dat u eete niet bedorve is, het moet wel roomanties zijn. Niet dat u ze hele faalentijnsdinee moet uitspuuge als u net in u mand lig. Dan heb mij worksjop ze doel foorbij geschoote. Net als liefde heb mij eete ook ze houdbaarheidsdinges, let u daar wel op als u in u roomantiese bui ben.

Troost

En mocht u afgeweeze worden dan heb u altijd nog u sjokolaa of u vis. Ik vind dat wel een lekkere troost. Maar als u mij liefdesadfies goed opvolg kan u eigenlijk geen blouwtje loope.

Van mij eigen wens ik U allemaal U fijnste Faalentijnsdag van U leeve. En dat U liefde mag voele in U hart en het mag ook door U maag.

U kan het allemaal zien op me filmpje…

Liefs van Loesje

Loesje over: zorgen voor elkaar

zorgen voor elkaar
Ik zorg voor me broer Floris

Misschien weet U allemaal wel dat ik me broer Floris heb in me huis. Hij is al super senior van ze eigen en we woone al vanaf mij eerste dag hier saame.

Me vrouw zeg dat ik hier al 10 jaar woon, mij gevoel zeg dat 10 jaar best al lang is. Toen ik hier kwam wonen was Floris best nog een jonge katerman, dat kon ik wel zien. En hij was heel bang van ze eigen. Ik heb mij eigen nooit opgedronge, ik vind het belangrijk dat iedereen ze eigen kan zijn en ze preifussie heb.

Een dagje ouder

Assie saame in een huis woon dan hebbie veel met elkaar te maake. Je kom elkaar overal teege. Op me bank, op me bed, assie net bij je vrouw zit en soms ook op de bak. Dan wil ik wel me preifussie want ik vind wel, soms hebbie een grens. Floris heb daar wel aan moete wennen maar hij heb veel bijgeleerd van ze eigen. En als oudste zus van me broer vind ik het wel belangrijk om te helpen. Dus ik let op me broer want ik voel wel, hij wordt van ze eigen een dagje ouder. Ik ga nu vaker bij hem ligge want soms issie ze weg kwijt. Dan help ik wel door naast hem te ligge want dan hebbie meer rust. En soms ga ik ook me vrouw haale, dan heb ik wel me ondersteuning nodig. Me vrouw is bang dat Floris deement aan het worden is van ze kop. Als poes voel ik gewoon assie niet goed is en dat ik dan moet zorgen.

Kopstoot

Soms loop Floris hard te miaaauwe in me huis. Dan issie ze weg kwijt en dan ga ik van me eigen even kijke. Soms geef ik me broer een kopstoot want dan issie weer bij ze les. Of ik doe ook miaaauwe dat hij mij herken. Assie ze eete niet lust of hij heb teveel zit ik altijd al bij ze bakje om te helpen. Ik wacht rustig want van me eigen vind ik het geen probleem om ze bakje dan leeg te eete. Ik vind helpen belangrijk en Floris ze tonijn smaak mij ook goed.

In ze kast

Toen me nieuwe jaar begon zat me broer in ze kast. Ik ben er toen wel bij gaan zitte want dan heb Floris meer rust in ze kop. Van me eigen vind ik vuurwerk ook veel te harde knallen. Maar ik heb me meedietaasie gedaan en Floris voelde toen wel mij rust in ze eigen lijf. Dan zorg je voor elkaar want je kan ze ander niet aan ze eigen lot overlaten. Soms heb Floris ook ze ongelukje, dan issie ze bak vergeete. Dan roep ik wel me vrouw dat ze het op kan ruime. Ik vind wel een ongelukje kan gebeuren assie een dagje ouder wordt. En hij moet ook vaak spugen, dan houd ik wel me afstand. Soms ben ik ook even bang want me vrouw zeg dat ik ook al senior ben. Straks weet ik niet meer waar me eigen tonijn staat? Ik denk best veel na over me leeve.

Unieferseel

Vorige week schreef  ik over me verkering en dat je dan liefde voel in je hart. Maar famielie heb ook liefde voor elkaar. Als poes ben ik er nu wel achter dat liefde unieferseel is. Dat je ook liefde kan voele voor je broer en ook voor Zusje. Dat is me eigen zus maar die heb het nog te druk met ze eigen. Ik denk dat Zusje nog in ze puuberteit zit, assie sensietief ben dan voel je zoiets.

Me liefde van me famielie is wel andere liefde dan van me Bert, maar het is ook belangrijk. Je woon toch saame in je huis en als je broer dan deement wordt dan zorg je wel voor elkaar. En me vrouw heb ook ze eigen werk en zij maak zich best een beetje zorgen om me broer. Hij heb ekstra zorg nodig want hij kan niet naar ze dagopfang voor bejaarde katers. En ook niet naar ze verpleegasiel. Hij blijf bij ons want me vrouw zeg, het is in ze voor en ze tegenspoed. Dan vind ik het wel belangrijk om niet alleen aan mij eigen te denke.

Misschien ben ik me eigen mantelpoes, dat moet ik nog ondekke. Maar assie kan helpe dan hebbie wel meer voldoening in ze leeve. En dan smaak me tonijn nog lekkerder en het mag ook die van Floris zijn

Liefs van Loesje

zorgen voor elkaar
Floris heeft mij nou nodig

Loesje vertelt: over verkering hebben

verkering

Vorige week zei een lieve mevrouw op me Feesboek dat me Bert en ik van me eigen al best lang verkering hebben. Ik voelde mij hartje trillen van me geluk. Want best lang is best fijn en me jaar is nog maar net begonnen.

Misschien is het over ze tijdje nog wel langer. Ik vind verkering wel heel fijn en ik heb nu ook al best veel erfaring. Ik dacht nu ik al zolang verkering heb wil ik er best iets meer over vertellen van me eigen. Dat ik mij erfaring deel en dat U er van kan leere.

Vlinders

Assie verkering heb dan hebbie vlinders want dan ben U ook verliefd. U mag het best weete van me eigen, ik ben heel erg verliefd op me Bert. Hij heb iets in ze eigen waar ik gek op ben. En ik wist niks van verkering toen ik me Bert voor de eerste keer zag op me Feesboek. Maar het voelde als zacht en fijn en ik moest ook steeds denken aan me Bert. Ik dacht daarvoor alleen maar aan me tonijn maar daar heb ik geen verkering mee. Dus ik moest er wel mee leren omgaan in me kop. Assie verliefd ben hebbie daar niks meer over te zegge. Dan hebbie allemaal emoozie en je tonijn smaak ineens anders.

Verbinding

Van me eigen vind ik verkering wel me mooiste woord. Dan voel ik me Bert in me hart, ook assie niet op me Feesboek is. Dan hebbie verbinding. In U hart kan U voelen, dat iets fijn is en ook als het niet fijn is. Misschien heb U thuis ook wel verkering van U eigen.

En het kan met U man of met U vrouw zijn. Iedereen mag ze eigen liefde voelen. Daar heb niemand iets over te zegge. Ik ben een moderne poes, ik vin het belangrijk dat U geluk voel in U hart. Dat het echt is van ze eigen.

In U hart

Als het echt is kan me tonijn er niet tegenop. Dat heb ik wel gemerk met me Bert. Hij kom wel op me eerste plaats, dat is assie verkering heb.

En U hoef er niet voor saame te wonen. U kan ook verkering hebbe vanuit U eigen huis. Dan ben U niet saame, maar U voel het  toch. Soms gaat verkering ook over maar U liefde blijf toch in U hart. Dan ben U rijk want U hart heb verkering met U gevoel. Dat is ook belangrijk als U niet samen kan zijn.

En het is ook belangrijk om U geluk te voelen. Als poes weet ik nu dat als liefde ooit U hart heb geraakt, U hart het altijd zal weete van ze eigen. Dat heb me Bert me geleerd want hij heb me hart geraak toen ik me Bert voor de eerste keer zag. Hij is me groote liefde dat kan ik voele in me eigen hart.

Liefs van Loesje

Loesje vertelt: over me worksjop die ik ga geven…

tegen angst voor vuurwerk

U heb allemaal ze kersmis achter U rug en ik hoop van me eigen dat u veel lekkere sneks heb gehad. Dat U samen met Uw verkering paaling en garnaale heb gegeten of met iemand anders dat kan ook.

Uitbuike

Als poes heb ik niet zoveel met kersmis maar me vrouw had wel lekkere sneks voor ons in huis gehaald. Daar heb ik wel van genoten en we kregen het gewoon op me eigen tijd. Dat alles toch hetzelfde is maar dan met nog meer sneks. En ik kreeg me poezensoep op een mooi bordje, dat was voor kersmis zei me vrouw. En ook iets met ze eetiekette. Ik was gelijk blij en ik moest heel hard spinnen. Iets met eete is altijd goed voor me eigen en ook voor me maatje meer. Kersmis is toch ze feest van lekker eete dus ik snap dat u vandaag misschien moet uitbuike van u eigen kersmis. Dan is het goed om me worksjop Meedietasie vanavond mee te doen, want dan kan U weer wat beweege.

Veilig zijn

Me worksjop vanavond gaat over veilig zijn met vuurwerk. Dat we veilig zijn en ook rielekst. Als het nieuwe jaar kom dan zijn er altijd heel veel harde knallen en dan kan het zijn dat u bang ben. Of U dierenvriend in u huis is bang en heb veel stres. Dan is het belangrijk dat U weet wat U moet doen om rielekst te zijn. Maar ook waar u kan gaan zitten als er boven u kop harde knallen zijn.

Meedoen

U heb het misschien niet zo in U gaten, maar het is ook gevaarlijk. U vacht kan in brand vliegen maar u kan ook U oor beschaadige door ze lawaai. Dan kan u beter in ze oude jaar blijven want dan heb het nieuwe jaar U niets te bieden. Wij poezen en katers heb het er ook niet op. Ik weet van me eigen dat er veel angst is. Daarom kan me worksjop Vuurwerkmeedietasie helpen en het is heel makkelijk. U hoef alleen maar mee te doen en U eigen over te geefe aan me oefeningen en tips.

Me basis

In me kurzus heb ik u geleerd hoe u moet rekke en strekke en ook dat u veel en goed moet gaape. Dat is altijd me baasis. Dan ben U sneller rielekst en dat is belangrijk voor me oefeningen van vanavond.

Rielekst

Dus u kan na het lezen van me verhaal al beginnen met U warming op. Dat u allemaal eerst goed rekt en strekt van ze spieren en gaapt om ze bek rustig te houden. De proteesie wel weer op U nachtkastje leggen, dat is ook beter voor ze kaakspieren. U ben dan al rielekst als we beginnen vanavond en dat is belangrijk.

Knuffel

Misschien heb u nog wel een mandje waar u nog in past? Of waar u dierenvriend in past? Ik snap van me eigen best dat het na kersmis moeilijker kan zijn. Dat ze fazanten en pasteien nog in de weg zitten, maar ik wil u vragen om het toch te probeere. Voor vanavond hebben we een mandje nodig voor een van me oefeningen. Een mandje kan veel veilig zijn bieden. U kan het vanavond van u eigen ontdekken dus zoekt u een mand uit die nog past. Dat u nog wel kan ademen. Verder heb U alleen nog een knuffeltje nodig of iets waar U ze eigen veilig bij voel.

Me Bert durft niet in een mandje die doet mee op ze dekentje. Dat kan u ook doen.

Me worksjop

In me worksjop ga ik vier oefeningen doen en ik vind het best spannend. Me oefeningen helpen bij veilig en ook bij rielekst zijn. Ik ga laif vanavond dus ik moet mij eigen goed voorbereiden. Iedere oefening heb 5 stappe, dan kan U goed zien hoe het moet. Me laatste oefening is me fijnste oefening. Ik kan U wel alvast vertellen dat u dan ze proteesie weer in U bek mag doen.

In me kracht

Ik moet nu goed eten want ik moet wel in me kracht zijn vanavond. Me vrouw heb me tonijn besteld bij me visboer, dan heb hij er ook nog wat aan. En ik ga ook slaape want ik moet fris zijn in me kop. Dat ik wel me goede oefening doe. Me Bert doet ook mee dus ik wil wel goed voor me dag komen. Dat me Bert nog wel met mij eigen ze nieuwe jaar in wil.

Vraage

Ik wens u allemaal een fijne dag en ik hoop U vanavond om 20.00 uuur te zien op me feesboek. Dan ga ik u alles uitlegge en U mag ook vraage stellen. Na me worksjop kan er dan rust en vertrouwe komen.
Dat U allemaal veilig ze nieuwe jaar in kan gaan. Dat is belangrijk want ze oude jaar ben U dan kwijt.

Liefs van Loesje


In het kort

Waar is het: Op de Facebookpagina van Loesje: klik en kijk (u moet Facebook hebben om mee te doen)

Hoe laat is het: 20.00 uur

Voor wie: iedereen is welkom.

Basil over de aksie (Kerstblog 5-5)

kerstblog

Loesje en Katrien hebben mij gevraagd om ook wat te schrijven. Ik ben namelijk een zogenaamde ervaringsdeskundige. Die ziekenboeg van DOA ken ik van binnen en van buiten.

In het asiel

Toen ik in het asiel belandde was ik heel ziek. Er liep allemaal pus uit mijn oor en ik moest heel erg niezen en hoesten. Ook had ik heel veel vlooien en wormen en mijn gebit was verrot. Mijn oude baasje was heel lief maar ook in de war en heel arm. Daarom kon hij mij en mijn andere kattenvriendjes niet goed verzorgen. Gelukkig zijn we daar weggehaald en bij DOA beland. We waren met meer dan 20 katten en we waren allemaal ziek.

De verzorgers en dierenartsen stroopten hun mouwen op en gingen aan de slag. We werden van onze vlooien en wormen verlost, ingeënt en onze gebitten werden gedaan. Ook werden we ‘geholpen’ ..daar wil ik verder niet over praten want ik moest mijn edele klokkenspel inleveren, nou ja!

Warm en schoon

Waar ik wel echt superblij van werd is dat we in een warme en schone kennel logeerden, iedere dag lekker te eten kregen, en speelgoed en zachte mandjes hadden. Dat waren we niet gewend en we voelden ons de koning te rijk! Ik liep al heel lang met niesziekte rond en omdat die niet was behandeld bij mijn oude baasje had ik komplikaasies ofzo gekregen. Ik had poliepen in mijn ene oor en een oorontsteking in mijn andere oor die maar niet over wilde gaan.

Gelukkig ben ik een hele lieve kerel en liet ik me braaf iedere dag mijn ontstoken oor zalven. Na maaaaanden was het eindelijk goed! Ik was zo blij!

Ook werden de poliepen uit mijn oren gepulkt (toen was ik wel onder narcose hoor!), maar die krengen groeiden steeds terug. Maar gelukkig….nu zijn ze definitief weg. Ik heb eigenlijk aan al die ellende alleen astma overgehouden, maar dat behandelt mijn baasje braaf iedere dag.

Vriendin

Het gaat nu heel goed met mij! Ik woon samen met mijn vriendinnetje Summer. Zij woonde ook bij mijn oude baasje en wij zijn samen naar ons nieuwe baasje verhuisd. We worden erg verwend, worden naar de dokter gesleept als we maar even te hard boeren, we kunnen fijn spelen en worden heel veel geknuffeld!

Bij de DOA zijn ze echt maanden met mij bezig geweest, ze hebben daar echt mijn leven gered. Ik heb nu een fijn levenen en zou het geweldig vinden als jullie de dieren die nu in de ziekenboeg van DOA verblijven ook die kans zouden willen geven. Want zonder jullie hulp redden ze het niet bij DOA.

Knuffel van Basil


Helpen: wilt u Katrien en Loesje helpen om te helpen? Steunt u katten als Basil en Summer?

Als u  direct wat geld wilt storten dan kan dat op: NL 49 INGB 0000252696

U kunt ook via de site doneren, dan komt echt bij de zieke dieren terecht en wordt het nergens anders voor gebruikt: klik hier en kijk https://www.doamsterdam.nl/steun_doa_/medisch-fonds/