Tag Archives: loesje huispoes

Loesje vertelt over assie moet spuuge

spuuge

Misschien moet u, assie net zit te snekke, u lekkerenij nog eefe bewaare. Tot dattie mij verhaal geleeze heb. Anders kan u snek misschien ferkeerd valle. Van mij eigen vin ik dat wel sonde. Deze week wil ik u fertelle ofer spuuge.

Erfaring

En jij kannie snekke en spuuge tegelijk. Mij Doorie heb mij fertel dattie nie weet wat spuuge is. Hij heb het nog nooit gedaan. Assie iets nog nooit gedaan heb kan jij het ook nie weete. Dan hebbie geen erfaring. Maar assie één keer in jou leeve spuug, dan fergeet jij het nooit nie meer! Van mij eigen foel ik nu wel mij ferantwoordelukheid om iets meer te fertelle ofer spuuge. En ik fertel u ook ofer mij eigen erfaring.

Ofergeefe

spuugeFoor assie nog nie weet wat spuuge is en jij heb het nog nooit gedaan. Spuuge is ofergeefe en misschien noem jou vrouw het wel braake. Dan hebbie iets in jou buik en jij foel, het moet eruit. Jij kan iets ferkeerd ge-eete hebbe, bijfoorbeeld dat jou tonijn nie zo fers meer is. Dattie er haare op heb staan zeg maar.
Assie het dan toch eet dan maggie van mij eigen aanneeme, het kom er weer uit. Jij wor misseluk en jij krijg jou pijn in jou buik. Jou buik ga rommele, jij heb onweer in jou buik. Dan ga jij schokke, jij foel jou eigen zo beroert dattie niemeer kan denke. Jou tonijn kom inees naar boofe en jij gooi jou vis op jou taapijt. Het mag ook op jou vrouw ze krant, op jou dekbed. Jij kan selluf kieze. Het maak nie uit, belangrijk is dattie alles goed uitspuug. Dat jou buik weer leeg is en jij om jou ferse vis kan gaan fraage.
Maar jou vrouw moet wel eers alles op opruime. Dan eet jij met meer smaak.

Haarballe

Maar jij kan ook gaan spuuge assie haarballe heb. Die krijg jij assie jou vacht goed was. Dan kan jij feel haare binne krijge, seeker assie ga ferhaare. Jij krijg haarballe in jou buik en mij erfaring is, jou haarballe ierieteer. Soms wil jou haarbal er nie uit en jij ga schokke met jou heele lijf. Dattie wel probeer om jou haarbal uit te spuuge maar jou haarbal is eigewijs. Hij zeg van mij eigen kom ik ernie uit. Dan kan jij pille krijge van jou dokter en die zijn zo fies dattie meteen ga spuuge.

Gras eete

Maar jij kan ook gras eete assie die heb staan. Van mij eigen heb ik nog nooit mij begeerte gehad om gras te eete. Jij kan ook oferdrijfe. Maar assie gras eet ga jij vaak spuuge. Dan kom jou haarbal mee omhoog en jij spuug het uit. Jij kan het beste jou haarbal op jou vrouw ze niewe taafekleed gooien, of op ze tikbord van ze kompjuuter. Dattie het zie. Jij foel jou buik kom weer tot ze rust en jou vrouw heb íets te doen.
Misschien kan jou vrouw ook jou vacht kamme, dan hebbie minder kans op jou balle met haar.

Floris

Jij kan spuuge om allerlei reeden. Mij broer Floris spuug heel faak. Hij heb ze gefoelige maag zeg mij vrouw. Assie ouwer wor kan jou maag gefoelig worre. Maar jij kan wel zien, hij heb nog wel ze goede maniere. Hij gooi het oferal neer en hij eet het ook selluf weer op assie ze kans krijg. Assie deement ben weet jij nie altijd meer jou ferschil tussen jou natfoer en jou eigen kreazie op jou floer.

Bart

Mij broer Bart was mij kooning van mij spuuge. Hij dee aan pieroewetspuuge. Dan gingie heel hard ze rondjes draaie en spuuge tegeleik. Jou groote foordeel is wel dat jou spuug oferal teege aan kom en jou vrouw kan dan meteen jou halfe huis schoonmaake. Dattie effe beezig is. Van mij eigen doe ik nie zo heel faak spuuge. Ik zeg u eerluk, ik vin het sonde van mij eete. Jij wil toch het liefs dat jou buik vol en rond blijf.

Troos

Maar foorige week had ik tefeel zitte schrokke en toen heb ik alles in mij denkpaal uitgespuug. En ook net naas mij vrouw ofer ze bank. Toen foelde ik mij eigen daarna emoozioneel en mij vrouw heb mij getroos. Dattie jou eigen inees hulpeloos foel want jij wil het nie. Dan hebbie feel knuffels noodig en lieve woordjes. Dat alles goed is en dat jou vrouw het wel op ga ruime. Dan kan jij selluf tot jou eigen koome en wachte op jou niewe eete. Dat is belangrijk!

Assie jou hittegolfe heb dan kan jou buik ook gefoelig zijn. Dattie moet spuuge van jou hitte. Jij moet goed drinke en jou eete moet nie meteen uit jou kouwe kast koome. Want misschien kan jou buik er nie teege. Jij moet foorzichtig zijn. Assie iedere dag moet spuuge dan moet jou vrouw naar jou dokter gaan. Jou dokter heb nog meer erfaring en hij heb dieploomaas.

spuugeMij eigen konkluusie van spuuge:

 • assie veel doe schrokke kan jij gaan spuuge
 • assie haarballe heb ga jij ook spuuge
 • assie jou eete uit jou kouwe kast haal kan jou buik er ziek van worre
 •  spuug altijd op jou vrouw ze spulle
 • jij kan jou spuug beter nie selluf weer opeete, maar jij wor er nie ziek van
 •  assie iedere dag moet spuuge moet jou vrouw jou dokter belle

U kan nu gerust u snek weer selluf opeete en het hoef geen gras te zijn,

Loesje

Loesje vertelt over mij eigen gezond zijn

gezond
Van mij eigen vin ik het moeiluk maar soms moet jij jou vriende van jou Feesboek jou updeet geefe van hoe het ga met jou gezond. Assie zo een lange zin kan maake denk u misschien, met Loes is niks aan ze hand.

Groonies

Mij vrouw denk daar anders ofer want zij heb mij hoore niese. Van mij eigen heb ik wel geprobeer om mij geluid nie te maake. Maar zij heb het toch gehoor en zij ken mij eigen zo goed dattie meteen rechtop in ze stoel zat. U weet van mij eigen ben ik groonies niesziek, dan hebbie soms jou niesbui. Daar kan jij moeiluk ofer doen maar jij kan beeter jou eigen akzepteere zo assie ben. Mij vrouw heb het er wel moeiluk mee.
Assie het mij eigen fraag dan zeg ik, mij vrouw heb het er groonies moeiluk mee. Als poes van mij huis probeer ik mij vrouw wel te hellepe, want jij woon wel saame.

Niese

Misschien fraag u ze eigen af wat er gebeurd is. Ik zeg u eerluk, selluf kan ik u daar nie mij antwoord op geeve. Jij kan teegewoordig nie meer niese of jou vrouw zit rechtop in ze bed en zij hou haar hart vast. Ik vin, jij kan ook oferdrijfe. Mij vrouw nies ook welees, dan slaap ik gewoon ferder van mij eigen.
Maar mij vrouw zeg Loes ik heb jou gehoor en het klonk nie goed. Toen hebbie mij eigen mij heele wiekent in ze gaate gehouwe. Jij wor er nie frolijk van want ik moet ook nog mij droogbrokke eete weeges mij diejeet. Dan ferlang jij wel terug naar jou andere week. Toen jij nog jou normaale eete kreeg. En toen jou zon nog scheen op mij Bert ze fensterbank.
Maar buite huil jou wint om jou huis en binne sta jou droogbrokke al klaar op jou fornuis. En jij hoef maar één keer jou nies te laate hoore en jou pop sta alweer te danse.

Aantrekkeluk

Mij vrouw zeg Loes, mij lieve Loesje… Dan spring jou hart meteen op.Jij denk saardiene en kaabeljouw. Maar mij vrouw begin in eene keer ofer mij operazie. Jij denk dattie alles al heb gehad. Van jou diejeet tot jou weegschaal. Maar dan kom jou vrouw inees met jou operazie aanzette.
Toen heb ik van mij protes nog harder genies. Maar het was ook mij schrik want diep in mij binnenin ben ik ook bang. Straks haal mij dokter mij eene tand ook nog uit mij bek. Dan hebbie niks meer ofer en wat ga mij Bert dan zegge. Als poes maak ik mij eigen daar toch sorruge ofer want jij wil wel aantrekkeluk blijfe foor jou verkering. Mij Bert heb al ze tande nog, hij heb een keigoed gebit in ze bek.
Nu foel ik mij eigen wel onseeker. Assie onseeker ben kan jij nog meer gaan niese. Mij vrouw zeg Loes het kom goed.

Weerstand

Toen is mij vrouw met mij dokter gaan praate. En hij heb gezeg dattie een dielemma heb. Want assie nies moet jij jou antibiootie slikke. Nu zeg mij dokter dat is te snel, Loes heb het pas gehad. Maar assie mij eigen geen antibiootie geef ga ik nog meer niese. Dan kan jij geen operazie krijge. Wat moet jij dan doen? Mij vrouw heb lang gepraat met mij dokter. Toenie thuiskwam zeggie Loes ik heb ies foor jou meegebracht en het is foor jou weerstand.
U kan het op mij footoo zien. Het is mij pasta. Jij kan het nie op jou brokke doen maar wel door jou andere eete. Van mij eigen heb ik toen maar weiseluk mij bek gehouwe ofer mij diejeet. Jij ga geen slaapende woef wakker maake assie nie hoef. Van mij eigen moet ik nu twee tot mij fier weeke mij pasta door mij eete gebruike foor mij weerstand. Misschien zet mij niese dan nie door. Assie wel doorzet krijg ik mij antibiootie en wor mij operazie uitgestel.

Nu moet ik weer afwachte maar van mij eigen heb ik wel mij troos. Minder droogbrokke en meer tonijn, garnaale, kaabeljouw en mij saardiene. Iedere nadeel heb ze eigen foordeel. Mij buik zeg, het kom goed!

Loesje

Loesje vertelt over assie met jou vrouw moet praate…

vrouw

Assie een poes ben met jou maatje meer dan hebbie het best zwaar. Mij vrouw zeg Loes jij heb nu zofeel tijd gehad om aan jou idee te wennen van jou diejeet. Jij kan nie aan jou gang blijfe met jou onkenning.

Boergondies

Van mij eigen geef ik er niks om. Assie erreges niks om geef dan hebbie er gewoon geen zin in. Mij vrouw zeg Loes jij zal jou zin moete maake. Anders wor jou buik veel te groot. Jij kan nie foor altijd boergondies blijfe. Maar assie mij een beetje ken dan weet u, van mij eigen ben ik meer la belle kwiesien.

Jou gezond

Assie zo van jou lekkere eete houw dan zittie nie te wachte op jou droogbrokke. Ook al zit jou droogbrokke vol met meetaboolis. Maar mij erfaring zeg, assie zofeel letters in jou brokke stop dan kan jou buik er nooit dun van worre.
Meetaboolis, jij wor er nie frolijk van. Mij visboer heb het nog nooit aan ze hengel gehad.Jij moet het eete foor jou gezond. Mij vrouw zeg, alles zit erin Loes. Al jou fietamientjes en jou mieneraale. Ik zeg u eerluk,  van mij eigen heb ik liever mij brokke met mij saardiene en mij makkareel. Maar jij heb er niks ofer te zegge assie op jou diejeet moet.

Tips

Toen ben ik wel met mij vrouw gaan praate. Jij kan wel alles ofer jou eigen heen laate koome maar jij ben er selluf ook nog. Van mij eigen heb ik geen ferstand van mij diejeet foor mij dunne buik. U heb mij eigen veel tips gegeeve foor mij oferleefing. Daarfoor wil ik u wel bedanke want saame weet jij meer dan dattie alleen ben.

Wat moet jij doen assie op jou diejeet ben:

 • jij moet nie oferdrijfe
 •  droogbrokke kan jij menge met jou lekkere brokke zo dattie eraan kan wenne
 • jij kan ook veel van jou natte voer eete want het heb minder kaalorieje
 • jij heb recht op jou wiekentsnek
 • jij kan jou droogbrokke menge met jou soep, dan hebbie soep met brokke
 •  jij moet nie zofeel kooliedraatie eete
 •  jou buik moet langzaam dunner worre anders kan jij ziek worre
 •  jij moet volhouwe assie op wil geefe.

Mij vrouw heb nu alles saame met mij eigen bekeeke. Dan foel jij jou eigen wel jou lijdende foorwerp.

Weegschaal

Mij vrouw zeg Loes er onbreek nog één ding. Ik zeg u eerluk, mij ene tand bleef bijna in mij paaling steeke.Jij denk dattie alles heb gehad maar dan zit jou ferrassing nog in jou staart. Mij vrouw zeg Loes het belangrijkste onbreek! En het is jou weegschaal! Assie wil weete of jou buik dunner wor dan moet jij op jou weegschaal. Toen ben ik boofe op mij denkpaal gaan zitte in mij sjok. Assie toch erregus een heekel aan heb dan is het wel mij weegschaal. Mij vrouw zeg Loes, denk er maar rustig ofer na, wij koome er folgende week wel op terug. Dan weet jij genoeg, jij kan op jou klomp aanfoele dattie weer iets in ze schil foer…

Maar jij kan nog zofeel praate met jou vrouw. Jij kan jou diejeet van jou al jou kante bekijke. Soms worrie ineens ofervalle door dinge die in jou leeve gebeure. U weet op mij Bert ze blog zijn wij vriendjes. Wij zijn een beetje famielie en wij steun elkaar. Offie nou jou ree-noo-vaa-zie heb of jou diejeet.

Kaarsje

vrouwNu wil ik u fraage offie u kaarsje wil brande voor mij vriendje Fynn. Hij heb het moeiluk en ze vrouw en ze zusse Sparkle en Muzette ook. Hij heb iets in ze longe en het hoor er nie te zitte. Jij weet nie wat jij hoor. Gelukkig heb mij vriend Vlo gezeg dattie ofer ze Regenboogbrug nog geen plek heb. Mij vriend Vlo heb er ferstand van want hij woon er selluf. Dan kan jij er wel over meepraate. Van mij eigen brand ik mij spesiejaale kaarsje voor mij vriendje Fynn. En voor ze vrouw en ze zusse. Dattie nog lang saame mag zijn. Lieve Fynn, wij denk aan jou. En dattie nog lang mag geniete en veel sneks krijg…

Loesje

Loesje vertelt assie jou prik ga krijge…

prikDeze week was mij spannende week. Assie groonies niesziek ben dan kan jij somaar ineens moete niese. Dattie jou eigen nie meer kan beheerse.

Kwesbaar

Van mij eigen heb ik er nu mij jaarelange erfaring mee. Het begin bij jou oog en assie pech heb dan eindig jij met jou antibiootie in jou mand met lappe. Mij vrouw heb mij eigen zo goed in mij gaate gehouwe. Mij preifusie heb ik niemeer kunnen vinde. Jij denk dattie beeter ben want jij ben op jou hooge denkpaal geklomme. Jij maak jou eigen steetment, jij ben niemeer ziek. Jij wil jou eigen befrijde uit jou reefaaliedaasie want jij ben er wel klaar mee.
Mij vrouw heb mij oog iedere dag schoongemaak. Zij zeg Loes jou onsteeking is ofer maar jou oog blijf kwesbaar. Daar zit jij dan, met jou mooie gedachte dattie beeter ben. Mij vrouw keek mij eigen aan en in mij hart foelde ik mij onseeker zijn groeie. Jij weet nooit wat jou vrouw nu weer in ze schille voer.  Zij heb ook ze erfaring met mij groonies niesziek zijn. Zij zeg altijd Loes jij kan het zien aan jou kleur van jou oog. Offie jou waas voor jou oog krijg.
Toen heb ik met mij waas voor mij oog 7 makkareele verslonde.

Kleine nies

Maandag was mij spannende dag maar ik wist het niet van mij eigen. Mij vrouw kwam thuis van mij tonijn ferdiene en zij heb niks gezeg. Ik heb toen gewoon mij zallum van mij onbijt gekreege en mij knuffels. Maar jij foel het hang in jou lucht en jij kan er nie bij van jou eigen. Ik ben toen wel door mij huis gaan beweege. Dat is dat ik van mij eetensbak naar mij denkpaal loop. Maar dattie dan met jou gekweste oog ook alles wat jou vrouw doe mee in jou gaate hou. Mij fertrouwe foelde breekbaar. Van mij eigen was ik op mij kwievieve.
Ik vind het wel sonde dat ik zo een moeiluk woord moet gebruike foor mij gemoedtoestand. Maar als poes ga ik wel met mij tijd mee en jij leer steeds meer. Jij kan wel denke Loes heb ze reefaaliedaasie, maar Loes heb ook ze eigen taalknoppel. Mij Bert heb mij op mij weg gehollupe maar daarna moet jij toch jou eigen ferder onwikkele. Daar ben ik nu mee beezig maar jij kan nie zonder jou oog. En jij wil ook nie steeds ofer jou letters niese.
Van me eigen heb ik wél moete niese, ik zeg het u eerluk. Maar het was mij kleine nies en mij vrouw was nie thuis. Dan tel het eigenluk nie vin ik van me eigen. Maar jij kan telle wat jij wil, mij vrouw zeg Loes wij ga nu naar jou dieredokter! Toen heb ik ligge bibbere in mij mandje….

Kontroleer

Mij dieredokter heb mij eigen van mij kop tot mij poot gekontroleer. Hij zeg Loes jou oog zie er goed uit. Van me eigen zat ik toen al weer klaar om naar mij huis te gaan. Maar jij heb er niks ofer te zegge. Hij heb naar mij hart geluister en hij heb in mij oor gekeeke. Jij fraag jou prikeigen af wattie daar hoop te zien? Toen hebbie in mij bek gekeeke en hij zeg Loes jou twee laatste kieze zijn nie goed. Die moet eruit.
Jij weet nie wat jij hoor. Jij denk dattie nog één tand heb maar jij heb nog twee kieze in jou bek. En hij begin over mij maatje meer. Hij zeg Loes jou maatje is teveel, jij moet er ies aan doen van jou eigen. Toen heb ik mij kop weg gedraai,  jij kan ook te ver gaan! Jij kom foor jou oog en jij krijg jou heele betoog. En ik kreeg ook nog mij prik, u kan het zien op mij footoo.

Kom goed

De rest van mij dag ben ik in mij sjok gewees. Het dreun door jou kop dat jij er ies aan moet gaan doen. Toen heb ik nie meer gehoor dat ik nu ziek kan worre van mij prik. Mij vrouw prikheb het mij eigen fertel.
Mij kop kan er nie bij, waarfoor krijgie dan jou prik? Assie toch ga niese kan jij net zo goed in jou huis blijfe. Mij vrouw was ook uit ze doen. Zij zeg Loes het kom goed, jij hoef nie bang te zijn. Wij ga eers bijkoome en het is pas folgend jaar Maar van mij eigen ben ik nog in mij sjok. Mij hart foel ze eigen onseeker want wanneer is mij folgend jaar? Nu moet ik alles ferwerke. Jij denk dattie klaar ben maar jij sta pas aan jou begin.
Dan moetie jou plan bijstelle. Daar denk ik nu ofer na…

Loesje

Loesje vertelt over assie jou eigen weer beeter ga foele…

LoesjeU weet van mij eigen ben ik beezig met mij reefaaliedazieproses. Dat is weeges dat ik mij oog onstooke heb en ook weeges mij groonies niesziek zijn.

In jou mand

Assie moet reefaaliedeere lig jij veel in jou mand met lappe, dan kan jij herstelle. Maar assie jou eigen beeter ga foele wat gebeur er dan? Krijgie dan andere lappe in jou mand? Krijgie dan jou andere vis?
Van me eigen hoef ik geen andere vis, mij tonijn, garnaaale,  makkareel en mij zallum smaak mij altijd uitsteekend. En deeze week kreeg ik ook mij foorel en soms saardiene. Van me eigen vind ik mij eetpatteroon is goed. Maar jij foel wel in jou lijf dattie jou eigen beeter ga foele. Ik ga u fertelle wat er in mij wiekent gebeurde. U zal het nie geloofe.

In jou herstel

Mij vrouw moes in mij wiekent mij tonijn ferdiene. Ik vin er niks aan als mij vrouw weg ga. Van mij eigen lag ik tusse mij lappe in mij mand. Mij vrouw gaf mij liefdevol mij tot straks knuffel. Toen heb ik mij heele middag en mij afond geslaape. Assie  toch moet herstelle kan jij dat beeter doen als jou vrouw jou tonijn ferdien.
Maar in mij lijf foelde het anders. In mij slaap wilde ik renne en rolle met mij Bert in mij gras. Dattie foel er ferschuif iets in jou herstel. Jij foel jou tinteling, jou twinkeling kom terug. Jou hart wil schreeuwe van jou geluk. Toen kwam mij vrouw thuis. Zij kreeg mij kopjes met mij hart. Mij blij zijn, mij geluk. En het was nie foor mij tonijn, het was mij gefoel. Mij vrouw foelde mij meteen, zij ken mij eigen zo goed. Ik kreeg wel mij tonijn, dattie nie denk Loes heb ze eigen boofe ze eete uit getil. Jij moet wel met jou poote op jou grond blijfe staan. Anders raak jij jou eigen spoor beiser…

Mij erfaring

Maar nu kom het. Mij vrouw ga zitte in mij bank. Van me eigen vin ik wel dat moet kunne. Maar mij kop stond op eksploodeere van mij geluk. Toen ben ik boove op mij denkpaal geklomme, op mij hoogste tree. In mij lijf foelde ik mij atleetiese opleefing, jij wil in jou beweeging koome.
LoesjeMij vrouw wis nie wattie zag. Zij moes wel eeve slikke van ze emoozie. En van ze schrik want jij weet nie of mij paal mij maatje meer nog kan draage. Maar U kan op mij footoos zien, het is mij herrijsenis van mij dag. Dattie jou eigen zo goed foel dattie op jou top van jou atleeties fermooge funksiooneer. Gewoon omdat jij jou eigen weer beeter ga foele. Omdat jou hart het foel en jij wil het laate zien. Jij wil het deele, jou geluk. Assie het deel is jou geluk nog mooier, dat is nu mij erfaring.

Op mij denkpaal

Misschien heb ik wel mij uur boove op mij denkpaal gezeete. Gewoon gezeete in mij geluk. Ken U dat. Dat u zit en u zit in u eigen geluk. U straal van binne, u hart is warm. Het was mij mooiste moment van mij reefaaliedazie. En het is belangrijk. Dattie stil sta bij u gefoel en dattie weet, het is beeter dan gistere.
Nu moet ik afwachte want mij niese is onfoorspelbaar. Mij vrouw zeg, als alles zo blijf dan krijgie folgende week jou prik.
Wil u met mij hoope dat mij eigen sterker is dan mij groonies vierus. Dan groei mij geluk in mij hart en krijg ik weer fertrouwe in mij eigen. Ik fertel het u mij folgende week.
Maar ik blijf wel poosietief daar hoefie nie bang foor te zijn. En ik hoef ook geen zalluf meer.

Mij belangrijke tips foor assie reefaaliedeer:

 • tijd neeme foor jou herstel
 • poosietief blijfe
 • blij zijn met jou kleine ferbeetering
 • leeve met jou dag
 • emoozie deele
 • zachte lappe in jou mand
 • tonijn, zallum, saardiene en makkareel
 • foorel kan ook

Loesje