Tag Archives: loesje huispoes

Loesje vertelt: assie gepest wordt…

gepest
Vorige week schreef ik mij verhaal over mij niesziek zijn want ik voelde mij eigen niet lekker. Dan kan schrijve helpe, jij kan dan van jou eigen af schrijve.

Gefoelens

Ik had moeilijke gefoelens van mij niesziek zijn en dan schrijf jij soms boos ofer jou eigen. Mij Bert vond het moeilijk van ze eigen om te leeze en wij heb toen saame gepraat. Assie een makkelijke verkering heb dan kan jij wel praate met elkaar. Ik zeg u eerlijk, ik schreef dat ik mij eigen vies vind. Mij Bert heb mij toen wel gezegd, Loes jij bennie vies van jou eigen. Jij ben ziek en assie ziek ben dan ben jij niet vies. Mij Bert ken mij goed, hij heb verstand van poezevrouwen.

Mij hart

Maar mij hart was niet blij, mij hart voelde oude pijn en dan ben jij soms niet lief voor jou eigen. Van mij eigen ben ik bescheiden en foorzichtig. Mij hart is zacht en mij aard is nooit boos. Dan schrik jij wel van jou eigen assie ineens boze dinge schrijf. Ik moest denke en voele want mij hart zeg, alles heb ze reden.

In mij droom

Assie ziek ben moet jij veel ruste en ook slaape. Dan wil ik bij mij vrouw op ze schoot en dat ze mij aait van mij kop tot mij staart. Maar ik voelde mij eigen toch onrustig. Mij hart voelde gejaag en in mij droome zag ik mij Bert niet. Dan weet jij wel dat jij niet goed bezig ben want assie gelukkig ben droom jij van saame rolle in jou gras en veel tonijn. In mij droom was ik ineens weer in mij oude huis, ik was niet bij mij vrouw.
Van me eigen was ik klein en mager van mij veel te weinig eete. Er waren andere poeze en katers, ik voelde mij eigen niet veilig. Assie langsliep kreeg ik een poot in mij nek en mij mense noemde mij eigen die magere. Ik deed dinge naast mij bak, ik moest niese en ze noemde mij vieze poes. Ik had moeilijke gefoelens maar ik moest oferleeve. In mij droom voelde ik weer mij rilling over mij rug, ik deed schokke. Mij droom was mij eigen nachtmerrie, van vroeger en van mij peste.
Mij vrouw voelde mij, zij legde ze hand op mij vacht en sprak lieve woordjes. Ik voelde troost, mij hart kwam tot mij rust.

Gefoelig

Assie gepest wordt hebbie het moeilijk, jij voel jou eigen eenzaam. Jij kan gefoelens krijgen dattie minder waard ben. Of jij kan bang worde. Jij kan als poes of kater oferal gepest gepestworde, in jou asiel of assie buiten moet zwerven. Dan zit jij er wel mooi mee te kijke want wat kan jij doen? Jij kan niet in jou eentje op teege jou boze buitenwereld. Van me eigen ben ik toen wel meer gaan eete. Dat ik mij eigen pijn niet voelde en ik zeg u eerlijk, ik vind mij eete ook lekker. Dan hebbie wel geluk want jij kan jou tande ergens in zette.

Maar jij draag het toch met jou mee. Jij wil niet uitgescholde worde, jij wil geen poot in jou nek, ooge op jou gericht assie veilig wil zijn in jou asiel.

Mij redding was mij vrouw, zij nam mij mee uit mij moeilijke leeve en zij gaf mij liefde. Ik zeg u eerlijk, mij vrouw heb mij nooit gepest. Mij visboer ook niet, mij visboer noem mij weleens ze visgraat en dan geef hij mij ze knipoog. Maar hij geef mij ook ze tonijn. Dan kan jij het nooit slecht bedoele. Er was wel ooit een monteur in mij huis, hij noemde mij een hele dikke kat. Mij vrouw heb hem toen buite gezet, zij ken mij gefoeligheid. Ik heb toen wel mij 6 tonijnen weg gewerkt van mij emozie.

Verleede los laate

Mij kop kan van ze eigen niet begrijpe waarom peste besta. Waarom wil jij ze ander pijn doen? Hebbie niks beeter te doen! Jij heb niet in jou gaate wat jij ze ander aan doet. Van me eigen weet ik nu dat ik soms boos ben op mij eigen. Dat ik mij eigen minder waard voel in mij hart en ik heb ook onzekerheid. Het kom door vroeger.
Mij Bert heb mij geleerd dat ik mij eigen recht in mij ooge aan moet kijke. Hij zeg, jij mag er zijn Loes, jij ben goed zo assie ben. Jij kan jou verleede los laate.
Dan heb jij wel jou verkering van jou leeve gevonde. Jou kater op jou witte paard en jij heb geen nachtmerrie. Dan kan jij groeien en van me eigen ben ik nu mij maatje meer. In mij maatje meer zit ook mij geluk en mij wijsheid. In mij hart is iedereen gelijk van ze eigen. Offie nou een witte kater ben of een zwarte poes, offie lang haare heb of misschien hebbie geen haar op jou kop. Jij ben gelijk. Jij ben mooi van jou eigen en jij hoor erbij. Niemand heb ze recht om jou te peste.

Zorg en steun

Van me eigen wil ik ook nog graag iets zegge. Vorige week voelde ik mij kwesbaar van mij niesziek zijn en ik was bang voor schelde en peste. Maar iedereen was lief en ik voelde zorg en steun voor mij ziek zijn. Mij vrouw kreeg ook tips, dattie mij beter kan helpe.
Mij eigen is zo geraak van dankbaar zijn. Mij hart zeg, in jou vriendelijke wereld kan jij veel meer bereike. Want jij mag er zijn ook al ben jij kwesbaar, het maak niet uit. Van me eigen ben ik nu ook bijna beter.
Dank U wel!

Liefs van Loesje

Loesje vertelt over wereld zwerfdieredag…

zwerfdier

Mij vrouw heb mij verteld dat het vandaag de dag is voor alle zwerfdiere. Ze zeg dat er meer dan 600 miljoen zwerfdieren zijn. Mij kop heb geen verstand van 600 miljoen maar mij hart schrok er toch van.

Partij van de Zwerfdiere

Assie moet zwerfe ben jij niet gelukkig. Jij heb geen eigen huis en jij woon op jou straat. Jij ben misschien weggeloope van jou eigen en jij kan jou huis niet meer vinden. Of jou vrouw wil jou niet meer in jou huis. Mij hart bevries assie eraan denk.
Misschien kan jij dan wel jou eigen Partij van de Zwerfdiere beginnen. Dan kan jij jou eigen laate hoore.
Van me eigen zwerf ik nooit, ik vind er niks aan. Assie een binnepoes ben hebbie geen zin in jou buiten. Mij vrouw heb mij beloofd, Loesje jij hoef nooit jou straat op. Dan hebbie veel geluk, ik moest spinne. Van mij eigen zou ik verdwaale op mij straat, mij hart zou huile…

Van jou straat

Als poes denk ik veel na over mij leeve. Dat vind ik wel belangrijk assie ook jou eigen Feesboek heb. Dan kan jij woorde geeve aan jou gefoelens en jij kan ook dinge op jou kaart zette. Normaal sta tonijn op mij kaart, dan weet mij visboer mij voorkeur van mij vis.
Maar assie zwerf dan hebbie geen visboer. Jij kan niet voor jou koude kast gaan staan en jou bestelling doen. Jij moet leeve van jou straat. Assie geluk heb vind jij misschien jou zwerfvis, gooi iemand ze makkareelekop in jou afval. Makkareel sta wel hoog op mij vislijsje, maar van me eigen ga ik er niet voor zwerfe. Mij visboer kom liever gewoon bij mij eigen aan mij huis.

Bert had niks

Hoe moet jij leeve assie zwerf? Mij verkering Huiskater Bert was jaare ze eigen Zwerfkater Bert. Toen hij nog niet van ze Adel was. Hij heb mij van ze leeve op straat vertelt, mij hart brak. Mij Bert was bang en van me eigen kon ik mij Bert toen niet helpe. Mij Bert had geen Feesboek en hij had ook geen kompjuuter. Dan kan jij ook geen verkering hebbe.
Mij Bert had niks, hij had alleen ze eigen. Hij werd ziek van ze leeve op straat. Hij heb geluk gehad, iemand heb hem van ze straat geplukt. Hij heb nu ze eigen vrouw en hij heb verkering. Maar van mij eigen weet ik, assie zwerf ben jij bijna kansloos. Jij ben alleen maar bezig met jou oferleeve. Of jij moet jou engeltje vinde tusse jou makkareel en vissegraat.

Mij hart voel mee

Veel van mij vriendjes heb op straat moete zwerfe. Zij weete wat het is van ze eigen. Mij hart voel mee met alle zwerfers. Mij vrouw geef mij een gelukkig leeve. Dat ik in mij groote bed mag slaape bovenop mij vrouw. Dat zij voor mij eigen zorg en dat ik mij eigen visboer heb. Al mij vriendjes heb nu ook een goed leeve en zij heb allemaal ze eigen personeel. Mij kop kan jou wel vertelle, jou personeel ga ook niet zwerfe op jou straat. Niemand wil op straat moete leeve waar jij moet vechte voor jou bestaan. Daarom denk ik vandaag van mij eigen aan alle zwerfdiere.
zwerfdierDat er iemand is die voor ze zorg. Die knuffels geef en aandacht. Van mij spaarspot ga ik vandaag mij donazie doen voor zwerfdiere in nood. En van mij eigen deel ik ook mij tonijn assie wil, dat kan u zien op mij footoo.
Mij hart is gelukkig en van mij eigen hoef ik nooit bang te zijn. Ik heb mij natje en mij tonijn. Dan mag jij ook weleens aan jou zwerfer denken en niet alleen aan jou eigen.  En dat er een engeltje is!

Ook helpe

Misschien wil u ook wel helpe, assie het ook goed heb van u eigen.

  • U kan brokjes en ook water buite zette, assie zwerfdiere in u tuin heb. Assie mij dan beloof dat u het niet zelluf op eet.
  • Of u kan ze dierenambuulanze belle, assie een zwerfdier vindt. Mij vrouw zeg dat het ook iets met ze hond kan zijn, die kan ook gaan zwerfe.
  • En misschien wil u wel een donazie doen bij een asiel of bij een stichting die zwerfdiere opvang? U kan ook brokjes brenge of deekentjes.

Assie iets kan doen, mij hart zeg alles kan helpe. Zwerfdieren heb niks van ze eigen, dan ben jij wel aan jou lot ofer gelaate. Vandaag kan wij een verschil maake, vandaag is ze dag voor alle zwerfdiere. Mij hart zeg, wij kan allemaal een engeltje zijn.
Liefs van Loesje

 

Loesjes Liefdesworkshop (filmpje)

Faalentijn
Vandaag is me Faalentijnsdag en misschien heb u net wel meegedaan aan me liefdesworksjop?

Voor mij eigen was dat best spannend want ik vind liefde belangrijk in mij leeve. En ik moest ook hard werken want assie een worksjop geef kan je niet gaan ligge slaape. Nu moet ik uitrusten en me vrouw heb me visboer al gebeld want zij zeg dat ik nu extra lekkere tonijn heb verdiend.

Van me eigen ben ik het daar wel mee eens want ik moet natuurlijk wel op me krachte blijve. Mij verkering Bert heb sportbrokke voor ze kracht en ze atleeties fieguur. Bij mij eigen werkt tonijn beter, maar het mag ook Sjieba zijn met veel saus. Mij fieguur heb gewoon andere wensen.

Terugkijke

Maar ik wil ook met u terugkijke op mij worksjop. En voor mij vriendjes Bolle en Vlo die mij worksjop alleen kunnen volge op mij Bert ze website, wil ik graag nog wat van mij uitleg geeve. Op me Faalentijnsdag is het belangrijk dat ik mij vriendjes niet vergeet. Dan kunnen zij ook nog leere van mij liefdesadfies, dat heb iedereen nodig op ze tijd. Daarom heb ik mij eerste filmpje gemaakt. Nu ben ik ook liefdesaktriese maar mij naam blijf altijd Loesje.

Liefde voele

Liefde is mij mooiste emoozie en het maakt gelukkig. U kan u liefde voele in u hart en het is voor iedereen. Mij worksjop gaat over liefde voele, dat u weet wat het is dat u voelt. Liefde is unieferseel dus het maak niet uit voor wie u liefde voel. Voor een katerman of poezeprinses, maar het kan ook zijn voor een menseman of mensevrouw.

Als jou hart gegreepe wordt door liefde wat doet u dan? Voele is altijd u eerste stap, dat u denk wat is dat nou in mij hart?

Emoozies

Mij worksjop leg u uit wat u dan kan doen en op mij footoos heb u kunnen zien hoe dat werk bij mij eigen. Ik heb mij emoozies uitgebeeld zodat u ervan kan leere. Dat u kan leere wat u voel en dat dat goed is. Als u moet springe door u huis ben u vast door u dolle heen van u geluk. Dan ben u misschien wel verliefd, maar u kan ook onzeeker zijn of verleege? Belangrijk is dat u het voel in u hart. Dat is u eerste stap op weg naar u mooi liefdesafontuur. Toen ik mij verkering Bert op me kompjuuter zag was mij hart van mij slag. In mij hart voelde ik mij emoozies van mij onzeeker zijn en ik ben ook door mij huis gaan rennen. Mij vrouw zag dat ik in mij beweging kwam en zo wist me vrouw dat er iets gebeurd was in mij hart.

Droome

Als u eerlijk tegen u eigen ben geweest en u voel liefde, kan het ook zijn dat u van u liefde gaat droome. Dan lig u in u mand en u droom van u mooie katerprins of prinses. Misschien droom u wel dat u saame met u prinses op u brommert kibbeling gaat haale, bij mij eigen visboer? Dan heb u wel een roomantiese droom. Op mij footoos ziet u dat u van iedereen kan droome en u kan ook droome van saame. Als ik droom van mij Bert, droom ik dat we saame kabbeljouw in sjelei eete op ze eigen vensterbank. Dat is ook fijn voor mij Bert want dan hoef ie ze huis niet uit. Als poes hou ik daar wel rekening mee in mij droom.

Laate weete

Op mij Faalentijnsdag mag u ook u verkering verwennen. Ik zeg u eerlijk van mij eigen mag het iedere dag, maar Faalentijn zeg dat het alleen op ze eigen dag mag. Ik vind dat moeilijk om te snappe want ik vind liefde heb meer tijd nodig dan één dag. Maar u kan deeze dag wel gebruike om U liefde te laate weete dat U gefoelens heb in U hart.

In mij liefdesworksjop laat ik U zien hoe u dat kan doen. Hoe U ze liefde kan uite. Een mensevrouw kan U een roos geeve of sjokolaa maar tege een menseman kan U het beter zegge, anders begrijp hij het niet. Als poes vind je het misschien fijn als jou katerman onder jou raam zit te zinge? Of jij wil net als mij eigen gewoon jou tonijn of jij wil zwaardvis? Als u heel veel durf heb mag u ook kusjes geeve en het mag ook met u poote.
Mij Bert krijg mij hart, met mij liefde.

Veel geleerd

Als u al deze stappe heb gedaan heb U best veel geleerd van mij worksjop. Dat u liefde kan en mag voele. U mag droome en u mag u liefde uite.

U hoef u eigen nooit te schaame voor u gefoelens, u mag er trots op zijn. Als u voel dan leef U en dan smaak U eete nog veel beeter. Daarom wil ik mij worksjop afsluite met mij voedingsadfies.

Van mij eigen weet ik ook, liefde gaat door mij maag. Misschien heb u nu best veel honger van al u emoozie. Dan kan u saame op u aanrecht u goermet wegwerken. U kan ook me visboer vraage, hij kom graag langs om u een inktvistaart te brenge. En hij heb ook heerlijke haaievinnesoesjes. Belangrijk vind ik wel dat u eete niet bedorve is, het moet wel roomanties zijn. Niet dat u ze hele faalentijnsdinee moet uitspuuge als u net in u mand lig. Dan heb mij worksjop ze doel foorbij geschoote. Net als liefde heb mij eete ook ze houdbaarheidsdinges, let u daar wel op als u in u roomantiese bui ben.

Troost

En mocht u afgeweeze worden dan heb u altijd nog u sjokolaa of u vis. Ik vind dat wel een lekkere troost. Maar als u mij liefdesadfies goed opvolg kan u eigenlijk geen blouwtje loope.

Van mij eigen wens ik U allemaal U fijnste Faalentijnsdag van U leeve. En dat U liefde mag voele in U hart en het mag ook door U maag.

U kan het allemaal zien op me filmpje…

Liefs van Loesje

Loesje over: zorgen voor elkaar

zorgen voor elkaar
Ik zorg voor me broer Floris

Misschien weet U allemaal wel dat ik me broer Floris heb in me huis. Hij is al super senior van ze eigen en we woone al vanaf mij eerste dag hier saame.

Me vrouw zeg dat ik hier al 10 jaar woon, mij gevoel zeg dat 10 jaar best al lang is. Toen ik hier kwam wonen was Floris best nog een jonge katerman, dat kon ik wel zien. En hij was heel bang van ze eigen. Ik heb mij eigen nooit opgedronge, ik vind het belangrijk dat iedereen ze eigen kan zijn en ze preifussie heb.

Een dagje ouder

Assie saame in een huis woon dan hebbie veel met elkaar te maake. Je kom elkaar overal teege. Op me bank, op me bed, assie net bij je vrouw zit en soms ook op de bak. Dan wil ik wel me preifussie want ik vind wel, soms hebbie een grens. Floris heb daar wel aan moete wennen maar hij heb veel bijgeleerd van ze eigen. En als oudste zus van me broer vind ik het wel belangrijk om te helpen. Dus ik let op me broer want ik voel wel, hij wordt van ze eigen een dagje ouder. Ik ga nu vaker bij hem ligge want soms issie ze weg kwijt. Dan help ik wel door naast hem te ligge want dan hebbie meer rust. En soms ga ik ook me vrouw haale, dan heb ik wel me ondersteuning nodig. Me vrouw is bang dat Floris deement aan het worden is van ze kop. Als poes voel ik gewoon assie niet goed is en dat ik dan moet zorgen.

Kopstoot

Soms loop Floris hard te miaaauwe in me huis. Dan issie ze weg kwijt en dan ga ik van me eigen even kijke. Soms geef ik me broer een kopstoot want dan issie weer bij ze les. Of ik doe ook miaaauwe dat hij mij herken. Assie ze eete niet lust of hij heb teveel zit ik altijd al bij ze bakje om te helpen. Ik wacht rustig want van me eigen vind ik het geen probleem om ze bakje dan leeg te eete. Ik vind helpen belangrijk en Floris ze tonijn smaak mij ook goed.

In ze kast

Toen me nieuwe jaar begon zat me broer in ze kast. Ik ben er toen wel bij gaan zitte want dan heb Floris meer rust in ze kop. Van me eigen vind ik vuurwerk ook veel te harde knallen. Maar ik heb me meedietaasie gedaan en Floris voelde toen wel mij rust in ze eigen lijf. Dan zorg je voor elkaar want je kan ze ander niet aan ze eigen lot overlaten. Soms heb Floris ook ze ongelukje, dan issie ze bak vergeete. Dan roep ik wel me vrouw dat ze het op kan ruime. Ik vind wel een ongelukje kan gebeuren assie een dagje ouder wordt. En hij moet ook vaak spugen, dan houd ik wel me afstand. Soms ben ik ook even bang want me vrouw zeg dat ik ook al senior ben. Straks weet ik niet meer waar me eigen tonijn staat? Ik denk best veel na over me leeve.

Unieferseel

Vorige week schreef  ik over me verkering en dat je dan liefde voel in je hart. Maar famielie heb ook liefde voor elkaar. Als poes ben ik er nu wel achter dat liefde unieferseel is. Dat je ook liefde kan voele voor je broer en ook voor Zusje. Dat is me eigen zus maar die heb het nog te druk met ze eigen. Ik denk dat Zusje nog in ze puuberteit zit, assie sensietief ben dan voel je zoiets.

Me liefde van me famielie is wel andere liefde dan van me Bert, maar het is ook belangrijk. Je woon toch saame in je huis en als je broer dan deement wordt dan zorg je wel voor elkaar. En me vrouw heb ook ze eigen werk en zij maak zich best een beetje zorgen om me broer. Hij heb ekstra zorg nodig want hij kan niet naar ze dagopfang voor bejaarde katers. En ook niet naar ze verpleegasiel. Hij blijf bij ons want me vrouw zeg, het is in ze voor en ze tegenspoed. Dan vind ik het wel belangrijk om niet alleen aan mij eigen te denke.

Misschien ben ik me eigen mantelpoes, dat moet ik nog ondekke. Maar assie kan helpe dan hebbie wel meer voldoening in ze leeve. En dan smaak me tonijn nog lekkerder en het mag ook die van Floris zijn

Liefs van Loesje

zorgen voor elkaar
Floris heeft mij nou nodig

Loesje vertelt: over verkering hebben

verkering

Vorige week zei een lieve mevrouw op me Feesboek dat me Bert en ik van me eigen al best lang verkering hebben. Ik voelde mij hartje trillen van me geluk. Want best lang is best fijn en me jaar is nog maar net begonnen.

Misschien is het over ze tijdje nog wel langer. Ik vind verkering wel heel fijn en ik heb nu ook al best veel erfaring. Ik dacht nu ik al zolang verkering heb wil ik er best iets meer over vertellen van me eigen. Dat ik mij erfaring deel en dat U er van kan leere.

Vlinders

Assie verkering heb dan hebbie vlinders want dan ben U ook verliefd. U mag het best weete van me eigen, ik ben heel erg verliefd op me Bert. Hij heb iets in ze eigen waar ik gek op ben. En ik wist niks van verkering toen ik me Bert voor de eerste keer zag op me Feesboek. Maar het voelde als zacht en fijn en ik moest ook steeds denken aan me Bert. Ik dacht daarvoor alleen maar aan me tonijn maar daar heb ik geen verkering mee. Dus ik moest er wel mee leren omgaan in me kop. Assie verliefd ben hebbie daar niks meer over te zegge. Dan hebbie allemaal emoozie en je tonijn smaak ineens anders.

Verbinding

Van me eigen vind ik verkering wel me mooiste woord. Dan voel ik me Bert in me hart, ook assie niet op me Feesboek is. Dan hebbie verbinding. In U hart kan U voelen, dat iets fijn is en ook als het niet fijn is. Misschien heb U thuis ook wel verkering van U eigen.

En het kan met U man of met U vrouw zijn. Iedereen mag ze eigen liefde voelen. Daar heb niemand iets over te zegge. Ik ben een moderne poes, ik vin het belangrijk dat U geluk voel in U hart. Dat het echt is van ze eigen.

In U hart

Als het echt is kan me tonijn er niet tegenop. Dat heb ik wel gemerk met me Bert. Hij kom wel op me eerste plaats, dat is assie verkering heb.

En U hoef er niet voor saame te wonen. U kan ook verkering hebbe vanuit U eigen huis. Dan ben U niet saame, maar U voel het  toch. Soms gaat verkering ook over maar U liefde blijf toch in U hart. Dan ben U rijk want U hart heb verkering met U gevoel. Dat is ook belangrijk als U niet samen kan zijn.

En het is ook belangrijk om U geluk te voelen. Als poes weet ik nu dat als liefde ooit U hart heb geraakt, U hart het altijd zal weete van ze eigen. Dat heb me Bert me geleerd want hij heb me hart geraak toen ik me Bert voor de eerste keer zag. Hij is me groote liefde dat kan ik voele in me eigen hart.

Liefs van Loesje