Tag Archives: loesje huispoes

Loesje vertelt: assie de schrik van jou leeve krijg…

schrik

Van me eigen wil ik graag iets met u deele want mij hart is nog steeds van ze slag. U weet van mij eigen ben ik gefoelig en ik ben ook senzietief.

Jou handvat

Dan hebbie gewoon veel kleure in jou emozie en jij voel het diep. Jij heb ook meer tijd nodig om jou emozie te verwerke, van me eigen help mij tonijn dan goed. Maar jij moet jou eigen ook terug kunne trekke want jij moet weer kunnen herstelle. Assie zo gefoelig ben als mij eigen moet jij daar mee leere leeve. Assie een lieve vrouw heb en jou aboonement op jou visboer kan jij wel zegge dat jij goed bezig ben. Jij zoek toch jou handvat om met jou gefoeligheede om te gaan.
Maar soms krijgie dinge op jou pad dat jij niet meer weet wat jij nog voel. En jij heb er niks ofer te zegge. Jij krijg iets op jou bord en jij moet het er maar mee doen. Jij kijk naar jou bord en jij zie geen 7 tonijnen ligge maar jij zie en voel verdriet. Van jou ene op jou andere moment krijg jou leeve jou andere kleur. Jij krijg de schrik van jou leeve, jij ben in jou sjok!

Mij hart was geraak

Zondag kwam mij vrouw thuis van ze werk, het was nog vroeg op mij dag. Wij kreeg knuffels en mij vrouw had mij lekkere wiekentvis. Daarna wilde ik op mij groote bed gaan uitbuike want assie wiekentvis heb gegeete kan jij het best jou buik ver uitstrekke. Van me eigen heb ik geen atleetieze buikspier maar assie goed aan jou vis heb gezeete wil jij wel strekke. Toen kwam mij vrouw naar boove en ze kwam zachtjes bij mij eigen zitte.
Ze deed zacht aaie en knuffele en ze zeg ineens Loes, lieve Loes… Mij oore gingen omhoog en mij ooge stonde meteen wijd open. Mij hart voelde, jij moet op jou hoed zijn Loes. Assie zo praat hebbie iets op ze kerfstok en het is geen tonijn. Mij vrouw moest slikke en mij hart was geraak. Ze zeg: Loes jij moet niet schrikke maar jou vriendinnetje Katrien moet dadelijk naar ze dierendokter. Katrien voel ze eigen niet lekker en ze eet bijna niet meer.
Mij bek viel open van mij schrik en mij oog schoot vol met traane. Katrien, mij hartjesdinnetje… Ik ben toen wel op mij vrouw ze schoot gaan zitte maar mij hart voelde in sjok!

Houvast in jou binnenste

schrikAssie zo schrik dan weet jij niet wat jij moet doen ook al hebbie erfaring met emozies. Mij vrouw heb mij vast gehoude, ik voelde haar hart. Soms heb jij genoeg aan alleen jou aanwezig zijn, dan hebbie geen woorden nodig. Dan kan jij alleen maar voele maar jij weet niet wat jij allemaal voel. Jou leeve sta op ze eigen kop en jij voel troost bij jou vrouw. Dat hebbie dan wel nodig want jij ben helemaal van jou slag.
Mij vrouw heb mij goed opgevange dat moet ik wel zegge. Zij ken mij, zij sta dichtbij mij hart. Mij vrouw heb ook kontak gehouwe met Katrien ze personeel want mij hart had geen rust. Mij kop kon niet meer denke, mij hart deed pijn van ze gefoelens. Ik heb toen wel mij zak garnaale open getrokke, dat moet ik wel eerlijk zegge. Mij vrouw riep nog, Loes je moet ze pellen!! Maar mij eigen heb soms geen oore.
Dat hebbie soms. Assie jou eigen geen raad weet, kan jij pelle tot jij jou ons weeg maar jij schiet er niks mee op. Jij zoek houvast in jou binnenste, houvast in jou hart. Jij wil geen angst, jij wil geen verdriet. Van mij eigen wil ik maar één ding, mij hart wil Katrien. Dattie weer beeter wordt. Ik zeg u eerlijk, mij eigen is best bang alleen achter te blijve. En jij weet pas wat jij mis, assie het niet meer heb. Of assie het dreig te verliese!

Saame sterk zijn

Nu moet Katrien bijna iedere dag naar ze dierendokter en ze personeel ga mee. Zij heb wel gebof met ze personeel want zij doe alles voor Katrien. Mij hart geloof het kom goed, mij visboer heb het gezegd. Hij leef ook met Katrien mee, mij Bert ook. Mij Bert is gefoelig van ze hart maar hij hou ze eigen groot. Iedereen leef met mij Katrientje mee. Dan kan jij saame sterk zijn. Dat is belangrijk assie moeilijke tijde heb. Van mij eigen ken ik Katrien, zij knok want zij heb mij wel verteld dattie ze heele serie van Rokkie heb gezien. Nou dan weet jij wel assie bloed laat prikke dat jou uitslag goed is.
Maar van mij eigen wil ik u vraage offie pootjes wil blijve draaie en assie alleen jou duim heb kan het ook. Het is voor mij hartjesdinnetje, mij Katrientje en ze vrouw en menseman. Dattie snel weer beeter is van ze lieve eigen. Want ook al ben jij 17 van jou leeftijd, jij hoor bij ons. Wij wil jou niet kwijt! Mij eigen wil jou nooit nie kwijt lieve Katterien, mij hart kan jou niet misse….

Mijn tips

Misschien heb u iets aan mij eigen tips voor in sjok zijn:

  • Tonijn, jij kan jou aboonement op jou visboer neeme. Jij moet blijve eete.
  • Steun zoeken, bij jou vrouw of jou menseman. Het mag ook bij jou verkering en jou vriendjes zijn. Saame sta jij wel sterker.
  • Vasthouwe van jou vrouw, dichtbij jou hart.
  • Kontak onderhouwe met persooneel of familie. Dattie goed op jou hoogte blijf.
  • Op jou eigen zijn, om te verwerke en jou rust.
  • Pootjes draaie of met jou duim.
  • Garnaale pelle.

Liefs van Loesje

Loesje over: het is vandaag Wereld Tonijn Dag

tonijn

Misschien heb u het niet in de gaate van u eigen maar vandaag is mij dag! Nu denk u misschien Loesje is jaarig, maar mij vrouw zeg van niet. Ze zeg dat ik pas over een tijdje jarig ben. Ik vind het goed want mij eigen jaar is nog niet om.

Mij dag

Toch kon ik niet slaape op mij bed. Ik lag bovenop mij vrouw maar mij buik kriebelde. Ik voelde honger, mij buik maakte mij knorgeluid. Mij vrouw sliep er gelukkig wel doorheen. In mij kop was ik onrustig, blij, ik voelde mij entoesjasme voor mij dag van vandaag. Mij vrouw heb het mij eigen verteld en zij heb het weer van me visboer. Vandaag is mij dag, vandaag is mij wereld tonijndag!

Mij beheerse

Assie een wereld tonijndag heb dan mag jij de hele dag jou tonijn eete. Van mij mevrouw vriendin met de bruine knot, kreeg ik mij eigen tonijn. Mij hart voelde mij ontroering. U kan mij tonijn op mij footoos zien en ook mij geluk. Nu kan ik mij eigen oefene met mij beheerse want mij footootonijn kan u niet eete.

Mij visboer

Mij vrouw heb ook mij visboer uitgenodigd, hij kom mij verse tonijn brenge. Mij kop en mij buik kunnen niet wachte. Van me eigen ben ik fen van mij visboer, hij heb mij lekkerste tonijn. Mij neus ruik mij visboer al van ver want hij heb ze eigen visseparfum. Dan kom ik van mij boove aangerend, draai ik rondjes om mij vrouw ze beene en kan ik heel hard spinne. Mij ene tand staat op scherp, mij ooge zijn groot. Soms doe ik zelfs miaauwe, als het te lang duurt voor mij eigen. Mij visboer is mij beste vriend, ik geef ook kopjes want hij kom wel spesiejaal voor mij.
Dan mag jij best een beetje van jou simpaatie geeve.

tonijnMij tand

U weet mij tand in mij bek heb ze beste tijd wel gehad, maar ik ben er toch zuinig op. Van me eigen wil ik geen proteesie, mij bek zou er niet teege kunne. Hoe moet ik dan mij tonijn eete assie steeds moet vechte met mij proteesie? Ik heb mij vrouw ook gezegd dat ik geen operazie meer wil van me bek.
Ik ben nu op mij leeftijd dat ik mij eigen keuze mag maake. En mij keuze zeg, Loes jij kan nog alles eete met jou ene tand, waarom zou jij dan jou bek laate verbouwe? Mij Bert zeg ook, Loes jij ben goed zo assie ben. Mij Bert heb ook erfaring met ze eigen operazie. Hij moest daarna aan ze sportbrokke! Van me eigen ga ik nooit aan ze sportbrokke. Ik vind er niks aan. Ik heb mij Bert gezegd, assie ze beu ben maggie ze best aan iemand anders geeve. Van me eigen kan ik alles eete, behalve sportbrokke! Mij ene tand zou er van af kunne breeke en dan hebbie jou pop wel aan het danse.
Soms moet jij wel voor jou eigen opkoome, mij Bert begrijp mij wel.

Mij tonijn

Mij visboer zeg Loes jij moet wel weete, jou tonijn wordt bedreigd! Mij hart schrok zo erg dat mij visgraat uit me bek viel. Bedreigd! Hij zeg Loes jou tonijn sterf uit assie niet uitkijk. Toen heb ik wel mij ekskuus aangeboode want jij wil geen ruzie met jou visboer. Hij heb zo een zware stem en hij heb groote hande. Dan kies jij wel een ei voor jou geld. Als poes moest ik er toch over nadenke. Mij hart wil foorzichtig zijn met mij tonijn. Assie uit ga sterve heb niemand er nog iets aan. En mij tonijn heb ook recht op ze eigen leeve. Jij kan niet alles wat zwem zomaar in jou bek steeke. Jij moet nadenke, ook al heb jij nog soveel begeerte. Vandaag is belangrijk, vandaag kan iedereen voor ze eigen stilstaan bij mij tonijn. Jij kan ook andere dinge eete en mij tonijn vandaag met rust laate.

Mij hart

Dan heb mij tonijn ze eigen feesje en kan mij visboer ze andere vis eindelijk aan ze straatsteene kwijt. Misschien wil mij vrouw voor mij eigen wel mij makkareel haale, of mij zalm, mij garnaaale of mij potvis. Mij buik zeg doe maar allemaal maar mij hart heb respekt. Het is belangrijk assie respekt heb en dat heb mij hart vandaag geleerd.
Respekt voor mij tonijn! Misschien wil u vandaag ook respekt hebbe. Assie allemaal respekt heb dan hebbie nóg meer respekt.
Mij tonijn verdien het!

Van me eigen eet ik vandaag mij kipkluif, ik geef mij goede foorbeeld.

Liefs van Loesje

Loesje vertelt: assie gepest wordt…

gepest
Vorige week schreef ik mij verhaal over mij niesziek zijn want ik voelde mij eigen niet lekker. Dan kan schrijve helpe, jij kan dan van jou eigen af schrijve.

Gefoelens

Ik had moeilijke gefoelens van mij niesziek zijn en dan schrijf jij soms boos ofer jou eigen. Mij Bert vond het moeilijk van ze eigen om te leeze en wij heb toen saame gepraat. Assie een makkelijke verkering heb dan kan jij wel praate met elkaar. Ik zeg u eerlijk, ik schreef dat ik mij eigen vies vind. Mij Bert heb mij toen wel gezegd, Loes jij bennie vies van jou eigen. Jij ben ziek en assie ziek ben dan ben jij niet vies. Mij Bert ken mij goed, hij heb verstand van poezevrouwen.

Mij hart

Maar mij hart was niet blij, mij hart voelde oude pijn en dan ben jij soms niet lief voor jou eigen. Van mij eigen ben ik bescheiden en foorzichtig. Mij hart is zacht en mij aard is nooit boos. Dan schrik jij wel van jou eigen assie ineens boze dinge schrijf. Ik moest denke en voele want mij hart zeg, alles heb ze reden.

In mij droom

Assie ziek ben moet jij veel ruste en ook slaape. Dan wil ik bij mij vrouw op ze schoot en dat ze mij aait van mij kop tot mij staart. Maar ik voelde mij eigen toch onrustig. Mij hart voelde gejaag en in mij droome zag ik mij Bert niet. Dan weet jij wel dat jij niet goed bezig ben want assie gelukkig ben droom jij van saame rolle in jou gras en veel tonijn. In mij droom was ik ineens weer in mij oude huis, ik was niet bij mij vrouw.
Van me eigen was ik klein en mager van mij veel te weinig eete. Er waren andere poeze en katers, ik voelde mij eigen niet veilig. Assie langsliep kreeg ik een poot in mij nek en mij mense noemde mij eigen die magere. Ik deed dinge naast mij bak, ik moest niese en ze noemde mij vieze poes. Ik had moeilijke gefoelens maar ik moest oferleeve. In mij droom voelde ik weer mij rilling over mij rug, ik deed schokke. Mij droom was mij eigen nachtmerrie, van vroeger en van mij peste.
Mij vrouw voelde mij, zij legde ze hand op mij vacht en sprak lieve woordjes. Ik voelde troost, mij hart kwam tot mij rust.

Gefoelig

Assie gepest wordt hebbie het moeilijk, jij voel jou eigen eenzaam. Jij kan gefoelens krijgen dattie minder waard ben. Of jij kan bang worde. Jij kan als poes of kater oferal gepest gepestworde, in jou asiel of assie buiten moet zwerven. Dan zit jij er wel mooi mee te kijke want wat kan jij doen? Jij kan niet in jou eentje op teege jou boze buitenwereld. Van me eigen ben ik toen wel meer gaan eete. Dat ik mij eigen pijn niet voelde en ik zeg u eerlijk, ik vind mij eete ook lekker. Dan hebbie wel geluk want jij kan jou tande ergens in zette.

Maar jij draag het toch met jou mee. Jij wil niet uitgescholde worde, jij wil geen poot in jou nek, ooge op jou gericht assie veilig wil zijn in jou asiel.

Mij redding was mij vrouw, zij nam mij mee uit mij moeilijke leeve en zij gaf mij liefde. Ik zeg u eerlijk, mij vrouw heb mij nooit gepest. Mij visboer ook niet, mij visboer noem mij weleens ze visgraat en dan geef hij mij ze knipoog. Maar hij geef mij ook ze tonijn. Dan kan jij het nooit slecht bedoele. Er was wel ooit een monteur in mij huis, hij noemde mij een hele dikke kat. Mij vrouw heb hem toen buite gezet, zij ken mij gefoeligheid. Ik heb toen wel mij 6 tonijnen weg gewerkt van mij emozie.

Verleede los laate

Mij kop kan van ze eigen niet begrijpe waarom peste besta. Waarom wil jij ze ander pijn doen? Hebbie niks beeter te doen! Jij heb niet in jou gaate wat jij ze ander aan doet. Van me eigen weet ik nu dat ik soms boos ben op mij eigen. Dat ik mij eigen minder waard voel in mij hart en ik heb ook onzekerheid. Het kom door vroeger.
Mij Bert heb mij geleerd dat ik mij eigen recht in mij ooge aan moet kijke. Hij zeg, jij mag er zijn Loes, jij ben goed zo assie ben. Jij kan jou verleede los laate.
Dan heb jij wel jou verkering van jou leeve gevonde. Jou kater op jou witte paard en jij heb geen nachtmerrie. Dan kan jij groeien en van me eigen ben ik nu mij maatje meer. In mij maatje meer zit ook mij geluk en mij wijsheid. In mij hart is iedereen gelijk van ze eigen. Offie nou een witte kater ben of een zwarte poes, offie lang haare heb of misschien hebbie geen haar op jou kop. Jij ben gelijk. Jij ben mooi van jou eigen en jij hoor erbij. Niemand heb ze recht om jou te peste.

Zorg en steun

Van me eigen wil ik ook nog graag iets zegge. Vorige week voelde ik mij kwesbaar van mij niesziek zijn en ik was bang voor schelde en peste. Maar iedereen was lief en ik voelde zorg en steun voor mij ziek zijn. Mij vrouw kreeg ook tips, dattie mij beter kan helpe.
Mij eigen is zo geraak van dankbaar zijn. Mij hart zeg, in jou vriendelijke wereld kan jij veel meer bereike. Want jij mag er zijn ook al ben jij kwesbaar, het maak niet uit. Van me eigen ben ik nu ook bijna beter.
Dank U wel!

Liefs van Loesje

Loesje vertelt over wereld zwerfdieredag…

zwerfdier

Mij vrouw heb mij verteld dat het vandaag de dag is voor alle zwerfdiere. Ze zeg dat er meer dan 600 miljoen zwerfdieren zijn. Mij kop heb geen verstand van 600 miljoen maar mij hart schrok er toch van.

Partij van de Zwerfdiere

Assie moet zwerfe ben jij niet gelukkig. Jij heb geen eigen huis en jij woon op jou straat. Jij ben misschien weggeloope van jou eigen en jij kan jou huis niet meer vinden. Of jou vrouw wil jou niet meer in jou huis. Mij hart bevries assie eraan denk.
Misschien kan jij dan wel jou eigen Partij van de Zwerfdiere beginnen. Dan kan jij jou eigen laate hoore.
Van me eigen zwerf ik nooit, ik vind er niks aan. Assie een binnepoes ben hebbie geen zin in jou buiten. Mij vrouw heb mij beloofd, Loesje jij hoef nooit jou straat op. Dan hebbie veel geluk, ik moest spinne. Van mij eigen zou ik verdwaale op mij straat, mij hart zou huile…

Van jou straat

Als poes denk ik veel na over mij leeve. Dat vind ik wel belangrijk assie ook jou eigen Feesboek heb. Dan kan jij woorde geeve aan jou gefoelens en jij kan ook dinge op jou kaart zette. Normaal sta tonijn op mij kaart, dan weet mij visboer mij voorkeur van mij vis.
Maar assie zwerf dan hebbie geen visboer. Jij kan niet voor jou koude kast gaan staan en jou bestelling doen. Jij moet leeve van jou straat. Assie geluk heb vind jij misschien jou zwerfvis, gooi iemand ze makkareelekop in jou afval. Makkareel sta wel hoog op mij vislijsje, maar van me eigen ga ik er niet voor zwerfe. Mij visboer kom liever gewoon bij mij eigen aan mij huis.

Bert had niks

Hoe moet jij leeve assie zwerf? Mij verkering Huiskater Bert was jaare ze eigen Zwerfkater Bert. Toen hij nog niet van ze Adel was. Hij heb mij van ze leeve op straat vertelt, mij hart brak. Mij Bert was bang en van me eigen kon ik mij Bert toen niet helpe. Mij Bert had geen Feesboek en hij had ook geen kompjuuter. Dan kan jij ook geen verkering hebbe.
Mij Bert had niks, hij had alleen ze eigen. Hij werd ziek van ze leeve op straat. Hij heb geluk gehad, iemand heb hem van ze straat geplukt. Hij heb nu ze eigen vrouw en hij heb verkering. Maar van mij eigen weet ik, assie zwerf ben jij bijna kansloos. Jij ben alleen maar bezig met jou oferleeve. Of jij moet jou engeltje vinde tusse jou makkareel en vissegraat.

Mij hart voel mee

Veel van mij vriendjes heb op straat moete zwerfe. Zij weete wat het is van ze eigen. Mij hart voel mee met alle zwerfers. Mij vrouw geef mij een gelukkig leeve. Dat ik in mij groote bed mag slaape bovenop mij vrouw. Dat zij voor mij eigen zorg en dat ik mij eigen visboer heb. Al mij vriendjes heb nu ook een goed leeve en zij heb allemaal ze eigen personeel. Mij kop kan jou wel vertelle, jou personeel ga ook niet zwerfe op jou straat. Niemand wil op straat moete leeve waar jij moet vechte voor jou bestaan. Daarom denk ik vandaag van mij eigen aan alle zwerfdiere.
zwerfdierDat er iemand is die voor ze zorg. Die knuffels geef en aandacht. Van mij spaarspot ga ik vandaag mij donazie doen voor zwerfdiere in nood. En van mij eigen deel ik ook mij tonijn assie wil, dat kan u zien op mij footoo.
Mij hart is gelukkig en van mij eigen hoef ik nooit bang te zijn. Ik heb mij natje en mij tonijn. Dan mag jij ook weleens aan jou zwerfer denken en niet alleen aan jou eigen.  En dat er een engeltje is!

Ook helpe

Misschien wil u ook wel helpe, assie het ook goed heb van u eigen.

  • U kan brokjes en ook water buite zette, assie zwerfdiere in u tuin heb. Assie mij dan beloof dat u het niet zelluf op eet.
  • Of u kan ze dierenambuulanze belle, assie een zwerfdier vindt. Mij vrouw zeg dat het ook iets met ze hond kan zijn, die kan ook gaan zwerfe.
  • En misschien wil u wel een donazie doen bij een asiel of bij een stichting die zwerfdiere opvang? U kan ook brokjes brenge of deekentjes.

Assie iets kan doen, mij hart zeg alles kan helpe. Zwerfdieren heb niks van ze eigen, dan ben jij wel aan jou lot ofer gelaate. Vandaag kan wij een verschil maake, vandaag is ze dag voor alle zwerfdiere. Mij hart zeg, wij kan allemaal een engeltje zijn.
Liefs van Loesje

 

Loesjes Liefdesworkshop (filmpje)

Faalentijn
Vandaag is me Faalentijnsdag en misschien heb u net wel meegedaan aan me liefdesworksjop?

Voor mij eigen was dat best spannend want ik vind liefde belangrijk in mij leeve. En ik moest ook hard werken want assie een worksjop geef kan je niet gaan ligge slaape. Nu moet ik uitrusten en me vrouw heb me visboer al gebeld want zij zeg dat ik nu extra lekkere tonijn heb verdiend.

Van me eigen ben ik het daar wel mee eens want ik moet natuurlijk wel op me krachte blijve. Mij verkering Bert heb sportbrokke voor ze kracht en ze atleeties fieguur. Bij mij eigen werkt tonijn beter, maar het mag ook Sjieba zijn met veel saus. Mij fieguur heb gewoon andere wensen.

Terugkijke

Maar ik wil ook met u terugkijke op mij worksjop. En voor mij vriendjes Bolle en Vlo die mij worksjop alleen kunnen volge op mij Bert ze website, wil ik graag nog wat van mij uitleg geeve. Op me Faalentijnsdag is het belangrijk dat ik mij vriendjes niet vergeet. Dan kunnen zij ook nog leere van mij liefdesadfies, dat heb iedereen nodig op ze tijd. Daarom heb ik mij eerste filmpje gemaakt. Nu ben ik ook liefdesaktriese maar mij naam blijf altijd Loesje.

Liefde voele

Liefde is mij mooiste emoozie en het maakt gelukkig. U kan u liefde voele in u hart en het is voor iedereen. Mij worksjop gaat over liefde voele, dat u weet wat het is dat u voelt. Liefde is unieferseel dus het maak niet uit voor wie u liefde voel. Voor een katerman of poezeprinses, maar het kan ook zijn voor een menseman of mensevrouw.

Als jou hart gegreepe wordt door liefde wat doet u dan? Voele is altijd u eerste stap, dat u denk wat is dat nou in mij hart?

Emoozies

Mij worksjop leg u uit wat u dan kan doen en op mij footoos heb u kunnen zien hoe dat werk bij mij eigen. Ik heb mij emoozies uitgebeeld zodat u ervan kan leere. Dat u kan leere wat u voel en dat dat goed is. Als u moet springe door u huis ben u vast door u dolle heen van u geluk. Dan ben u misschien wel verliefd, maar u kan ook onzeeker zijn of verleege? Belangrijk is dat u het voel in u hart. Dat is u eerste stap op weg naar u mooi liefdesafontuur. Toen ik mij verkering Bert op me kompjuuter zag was mij hart van mij slag. In mij hart voelde ik mij emoozies van mij onzeeker zijn en ik ben ook door mij huis gaan rennen. Mij vrouw zag dat ik in mij beweging kwam en zo wist me vrouw dat er iets gebeurd was in mij hart.

Droome

Als u eerlijk tegen u eigen ben geweest en u voel liefde, kan het ook zijn dat u van u liefde gaat droome. Dan lig u in u mand en u droom van u mooie katerprins of prinses. Misschien droom u wel dat u saame met u prinses op u brommert kibbeling gaat haale, bij mij eigen visboer? Dan heb u wel een roomantiese droom. Op mij footoos ziet u dat u van iedereen kan droome en u kan ook droome van saame. Als ik droom van mij Bert, droom ik dat we saame kabbeljouw in sjelei eete op ze eigen vensterbank. Dat is ook fijn voor mij Bert want dan hoef ie ze huis niet uit. Als poes hou ik daar wel rekening mee in mij droom.

Laate weete

Op mij Faalentijnsdag mag u ook u verkering verwennen. Ik zeg u eerlijk van mij eigen mag het iedere dag, maar Faalentijn zeg dat het alleen op ze eigen dag mag. Ik vind dat moeilijk om te snappe want ik vind liefde heb meer tijd nodig dan één dag. Maar u kan deeze dag wel gebruike om U liefde te laate weete dat U gefoelens heb in U hart.

In mij liefdesworksjop laat ik U zien hoe u dat kan doen. Hoe U ze liefde kan uite. Een mensevrouw kan U een roos geeve of sjokolaa maar tege een menseman kan U het beter zegge, anders begrijp hij het niet. Als poes vind je het misschien fijn als jou katerman onder jou raam zit te zinge? Of jij wil net als mij eigen gewoon jou tonijn of jij wil zwaardvis? Als u heel veel durf heb mag u ook kusjes geeve en het mag ook met u poote.
Mij Bert krijg mij hart, met mij liefde.

Veel geleerd

Als u al deze stappe heb gedaan heb U best veel geleerd van mij worksjop. Dat u liefde kan en mag voele. U mag droome en u mag u liefde uite.

U hoef u eigen nooit te schaame voor u gefoelens, u mag er trots op zijn. Als u voel dan leef U en dan smaak U eete nog veel beeter. Daarom wil ik mij worksjop afsluite met mij voedingsadfies.

Van mij eigen weet ik ook, liefde gaat door mij maag. Misschien heb u nu best veel honger van al u emoozie. Dan kan u saame op u aanrecht u goermet wegwerken. U kan ook me visboer vraage, hij kom graag langs om u een inktvistaart te brenge. En hij heb ook heerlijke haaievinnesoesjes. Belangrijk vind ik wel dat u eete niet bedorve is, het moet wel roomanties zijn. Niet dat u ze hele faalentijnsdinee moet uitspuuge als u net in u mand lig. Dan heb mij worksjop ze doel foorbij geschoote. Net als liefde heb mij eete ook ze houdbaarheidsdinges, let u daar wel op als u in u roomantiese bui ben.

Troost

En mocht u afgeweeze worden dan heb u altijd nog u sjokolaa of u vis. Ik vind dat wel een lekkere troost. Maar als u mij liefdesadfies goed opvolg kan u eigenlijk geen blouwtje loope.

Van mij eigen wens ik U allemaal U fijnste Faalentijnsdag van U leeve. En dat U liefde mag voele in U hart en het mag ook door U maag.

U kan het allemaal zien op me filmpje…

Liefs van Loesje