Tag Archives: loesje huispoes

Loesje vertelt over assie met jou vrouw moet praate…

vrouw

Assie een poes ben met jou maatje meer dan hebbie het best zwaar. Mij vrouw zeg Loes jij heb nu zofeel tijd gehad om aan jou idee te wennen van jou diejeet. Jij kan nie aan jou gang blijfe met jou onkenning.

Boergondies

Van mij eigen geef ik er niks om. Assie erreges niks om geef dan hebbie er gewoon geen zin in. Mij vrouw zeg Loes jij zal jou zin moete maake. Anders wor jou buik veel te groot. Jij kan nie foor altijd boergondies blijfe. Maar assie mij een beetje ken dan weet u, van mij eigen ben ik meer la belle kwiesien.

Jou gezond

Assie zo van jou lekkere eete houw dan zittie nie te wachte op jou droogbrokke. Ook al zit jou droogbrokke vol met meetaboolis. Maar mij erfaring zeg, assie zofeel letters in jou brokke stop dan kan jou buik er nooit dun van worre.
Meetaboolis, jij wor er nie frolijk van. Mij visboer heb het nog nooit aan ze hengel gehad.Jij moet het eete foor jou gezond. Mij vrouw zeg, alles zit erin Loes. Al jou fietamientjes en jou mieneraale. Ik zeg u eerluk,  van mij eigen heb ik liever mij brokke met mij saardiene en mij makkareel. Maar jij heb er niks ofer te zegge assie op jou diejeet moet.

Tips

Toen ben ik wel met mij vrouw gaan praate. Jij kan wel alles ofer jou eigen heen laate koome maar jij ben er selluf ook nog. Van mij eigen heb ik geen ferstand van mij diejeet foor mij dunne buik. U heb mij eigen veel tips gegeeve foor mij oferleefing. Daarfoor wil ik u wel bedanke want saame weet jij meer dan dattie alleen ben.

Wat moet jij doen assie op jou diejeet ben:

 • jij moet nie oferdrijfe
 •  droogbrokke kan jij menge met jou lekkere brokke zo dattie eraan kan wenne
 • jij kan ook veel van jou natte voer eete want het heb minder kaalorieje
 • jij heb recht op jou wiekentsnek
 • jij kan jou droogbrokke menge met jou soep, dan hebbie soep met brokke
 •  jij moet nie zofeel kooliedraatie eete
 •  jou buik moet langzaam dunner worre anders kan jij ziek worre
 •  jij moet volhouwe assie op wil geefe.

Mij vrouw heb nu alles saame met mij eigen bekeeke. Dan foel jij jou eigen wel jou lijdende foorwerp.

Weegschaal

Mij vrouw zeg Loes er onbreek nog één ding. Ik zeg u eerluk, mij ene tand bleef bijna in mij paaling steeke.Jij denk dattie alles heb gehad maar dan zit jou ferrassing nog in jou staart. Mij vrouw zeg Loes het belangrijkste onbreek! En het is jou weegschaal! Assie wil weete of jou buik dunner wor dan moet jij op jou weegschaal. Toen ben ik boofe op mij denkpaal gaan zitte in mij sjok. Assie toch erregus een heekel aan heb dan is het wel mij weegschaal. Mij vrouw zeg Loes, denk er maar rustig ofer na, wij koome er folgende week wel op terug. Dan weet jij genoeg, jij kan op jou klomp aanfoele dattie weer iets in ze schil foer…

Maar jij kan nog zofeel praate met jou vrouw. Jij kan jou diejeet van jou al jou kante bekijke. Soms worrie ineens ofervalle door dinge die in jou leeve gebeure. U weet op mij Bert ze blog zijn wij vriendjes. Wij zijn een beetje famielie en wij steun elkaar. Offie nou jou ree-noo-vaa-zie heb of jou diejeet.

Kaarsje

vrouwNu wil ik u fraage offie u kaarsje wil brande voor mij vriendje Fynn. Hij heb het moeiluk en ze vrouw en ze zusse Sparkle en Muzette ook. Hij heb iets in ze longe en het hoor er nie te zitte. Jij weet nie wat jij hoor. Gelukkig heb mij vriend Vlo gezeg dattie ofer ze Regenboogbrug nog geen plek heb. Mij vriend Vlo heb er ferstand van want hij woon er selluf. Dan kan jij er wel over meepraate. Van mij eigen brand ik mij spesiejaale kaarsje voor mij vriendje Fynn. En voor ze vrouw en ze zusse. Dattie nog lang saame mag zijn. Lieve Fynn, wij denk aan jou. En dattie nog lang mag geniete en veel sneks krijg…

Loesje

Loesje vertelt assie jou prik ga krijge…

prikDeze week was mij spannende week. Assie groonies niesziek ben dan kan jij somaar ineens moete niese. Dattie jou eigen nie meer kan beheerse.

Kwesbaar

Van mij eigen heb ik er nu mij jaarelange erfaring mee. Het begin bij jou oog en assie pech heb dan eindig jij met jou antibiootie in jou mand met lappe. Mij vrouw heb mij eigen zo goed in mij gaate gehouwe. Mij preifusie heb ik niemeer kunnen vinde. Jij denk dattie beeter ben want jij ben op jou hooge denkpaal geklomme. Jij maak jou eigen steetment, jij ben niemeer ziek. Jij wil jou eigen befrijde uit jou reefaaliedaasie want jij ben er wel klaar mee.
Mij vrouw heb mij oog iedere dag schoongemaak. Zij zeg Loes jou onsteeking is ofer maar jou oog blijf kwesbaar. Daar zit jij dan, met jou mooie gedachte dattie beeter ben. Mij vrouw keek mij eigen aan en in mij hart foelde ik mij onseeker zijn groeie. Jij weet nooit wat jou vrouw nu weer in ze schille voer.  Zij heb ook ze erfaring met mij groonies niesziek zijn. Zij zeg altijd Loes jij kan het zien aan jou kleur van jou oog. Offie jou waas voor jou oog krijg.
Toen heb ik met mij waas voor mij oog 7 makkareele verslonde.

Kleine nies

Maandag was mij spannende dag maar ik wist het niet van mij eigen. Mij vrouw kwam thuis van mij tonijn ferdiene en zij heb niks gezeg. Ik heb toen gewoon mij zallum van mij onbijt gekreege en mij knuffels. Maar jij foel het hang in jou lucht en jij kan er nie bij van jou eigen. Ik ben toen wel door mij huis gaan beweege. Dat is dat ik van mij eetensbak naar mij denkpaal loop. Maar dattie dan met jou gekweste oog ook alles wat jou vrouw doe mee in jou gaate hou. Mij fertrouwe foelde breekbaar. Van mij eigen was ik op mij kwievieve.
Ik vind het wel sonde dat ik zo een moeiluk woord moet gebruike foor mij gemoedtoestand. Maar als poes ga ik wel met mij tijd mee en jij leer steeds meer. Jij kan wel denke Loes heb ze reefaaliedaasie, maar Loes heb ook ze eigen taalknoppel. Mij Bert heb mij op mij weg gehollupe maar daarna moet jij toch jou eigen ferder onwikkele. Daar ben ik nu mee beezig maar jij kan nie zonder jou oog. En jij wil ook nie steeds ofer jou letters niese.
Van me eigen heb ik wél moete niese, ik zeg het u eerluk. Maar het was mij kleine nies en mij vrouw was nie thuis. Dan tel het eigenluk nie vin ik van me eigen. Maar jij kan telle wat jij wil, mij vrouw zeg Loes wij ga nu naar jou dieredokter! Toen heb ik ligge bibbere in mij mandje….

Kontroleer

Mij dieredokter heb mij eigen van mij kop tot mij poot gekontroleer. Hij zeg Loes jou oog zie er goed uit. Van me eigen zat ik toen al weer klaar om naar mij huis te gaan. Maar jij heb er niks ofer te zegge. Hij heb naar mij hart geluister en hij heb in mij oor gekeeke. Jij fraag jou prikeigen af wattie daar hoop te zien? Toen hebbie in mij bek gekeeke en hij zeg Loes jou twee laatste kieze zijn nie goed. Die moet eruit.
Jij weet nie wat jij hoor. Jij denk dattie nog één tand heb maar jij heb nog twee kieze in jou bek. En hij begin over mij maatje meer. Hij zeg Loes jou maatje is teveel, jij moet er ies aan doen van jou eigen. Toen heb ik mij kop weg gedraai,  jij kan ook te ver gaan! Jij kom foor jou oog en jij krijg jou heele betoog. En ik kreeg ook nog mij prik, u kan het zien op mij footoo.

Kom goed

De rest van mij dag ben ik in mij sjok gewees. Het dreun door jou kop dat jij er ies aan moet gaan doen. Toen heb ik nie meer gehoor dat ik nu ziek kan worre van mij prik. Mij vrouw prikheb het mij eigen fertel.
Mij kop kan er nie bij, waarfoor krijgie dan jou prik? Assie toch ga niese kan jij net zo goed in jou huis blijfe. Mij vrouw was ook uit ze doen. Zij zeg Loes het kom goed, jij hoef nie bang te zijn. Wij ga eers bijkoome en het is pas folgend jaar Maar van mij eigen ben ik nog in mij sjok. Mij hart foel ze eigen onseeker want wanneer is mij folgend jaar? Nu moet ik alles ferwerke. Jij denk dattie klaar ben maar jij sta pas aan jou begin.
Dan moetie jou plan bijstelle. Daar denk ik nu ofer na…

Loesje

Loesje vertelt over assie jou eigen weer beeter ga foele…

LoesjeU weet van mij eigen ben ik beezig met mij reefaaliedazieproses. Dat is weeges dat ik mij oog onstooke heb en ook weeges mij groonies niesziek zijn.

In jou mand

Assie moet reefaaliedeere lig jij veel in jou mand met lappe, dan kan jij herstelle. Maar assie jou eigen beeter ga foele wat gebeur er dan? Krijgie dan andere lappe in jou mand? Krijgie dan jou andere vis?
Van me eigen hoef ik geen andere vis, mij tonijn, garnaaale,  makkareel en mij zallum smaak mij altijd uitsteekend. En deeze week kreeg ik ook mij foorel en soms saardiene. Van me eigen vind ik mij eetpatteroon is goed. Maar jij foel wel in jou lijf dattie jou eigen beeter ga foele. Ik ga u fertelle wat er in mij wiekent gebeurde. U zal het nie geloofe.

In jou herstel

Mij vrouw moes in mij wiekent mij tonijn ferdiene. Ik vin er niks aan als mij vrouw weg ga. Van mij eigen lag ik tusse mij lappe in mij mand. Mij vrouw gaf mij liefdevol mij tot straks knuffel. Toen heb ik mij heele middag en mij afond geslaape. Assie  toch moet herstelle kan jij dat beeter doen als jou vrouw jou tonijn ferdien.
Maar in mij lijf foelde het anders. In mij slaap wilde ik renne en rolle met mij Bert in mij gras. Dattie foel er ferschuif iets in jou herstel. Jij foel jou tinteling, jou twinkeling kom terug. Jou hart wil schreeuwe van jou geluk. Toen kwam mij vrouw thuis. Zij kreeg mij kopjes met mij hart. Mij blij zijn, mij geluk. En het was nie foor mij tonijn, het was mij gefoel. Mij vrouw foelde mij meteen, zij ken mij eigen zo goed. Ik kreeg wel mij tonijn, dattie nie denk Loes heb ze eigen boofe ze eete uit getil. Jij moet wel met jou poote op jou grond blijfe staan. Anders raak jij jou eigen spoor beiser…

Mij erfaring

Maar nu kom het. Mij vrouw ga zitte in mij bank. Van me eigen vin ik wel dat moet kunne. Maar mij kop stond op eksploodeere van mij geluk. Toen ben ik boove op mij denkpaal geklomme, op mij hoogste tree. In mij lijf foelde ik mij atleetiese opleefing, jij wil in jou beweeging koome.
LoesjeMij vrouw wis nie wattie zag. Zij moes wel eeve slikke van ze emoozie. En van ze schrik want jij weet nie of mij paal mij maatje meer nog kan draage. Maar U kan op mij footoos zien, het is mij herrijsenis van mij dag. Dattie jou eigen zo goed foel dattie op jou top van jou atleeties fermooge funksiooneer. Gewoon omdat jij jou eigen weer beeter ga foele. Omdat jou hart het foel en jij wil het laate zien. Jij wil het deele, jou geluk. Assie het deel is jou geluk nog mooier, dat is nu mij erfaring.

Op mij denkpaal

Misschien heb ik wel mij uur boove op mij denkpaal gezeete. Gewoon gezeete in mij geluk. Ken U dat. Dat u zit en u zit in u eigen geluk. U straal van binne, u hart is warm. Het was mij mooiste moment van mij reefaaliedazie. En het is belangrijk. Dattie stil sta bij u gefoel en dattie weet, het is beeter dan gistere.
Nu moet ik afwachte want mij niese is onfoorspelbaar. Mij vrouw zeg, als alles zo blijf dan krijgie folgende week jou prik.
Wil u met mij hoope dat mij eigen sterker is dan mij groonies vierus. Dan groei mij geluk in mij hart en krijg ik weer fertrouwe in mij eigen. Ik fertel het u mij folgende week.
Maar ik blijf wel poosietief daar hoefie nie bang foor te zijn. En ik hoef ook geen zalluf meer.

Mij belangrijke tips foor assie reefaaliedeer:

 • tijd neeme foor jou herstel
 • poosietief blijfe
 • blij zijn met jou kleine ferbeetering
 • leeve met jou dag
 • emoozie deele
 • zachte lappe in jou mand
 • tonijn, zallum, saardiene en makkareel
 • foorel kan ook

Loesje

Loesje vertelt over assie emansipeer ben

LoesjeSoms lig jij rustig op jou denkpaal want jij moet jou makkareel uitbuike. Dan hebbie liefer niks aan jou kop maar assie leef met jou vrouw dan hebbie daar nie altijd iets ofer te zegge.

Foorleeze

Mij vrouw wilde mij eigen graag ze stukje foorleeze. Dan kan jij beeter jou indruk wekke dattie luister. Offie er iets mee doe is iets anders! Luistere is belangrijk assie leef met jou vrouw, zij heb ook ze aandacht noodig. Mij vrouw fertelde dattie een stukje wilde foorleeze van mij soolvrouw ze Feesboek. Ik heb toen wel mij oor gespit want van mij soolvrouw wil mij eigen niks misse.
Mij vrouw begon te leeze dattie ze menseman goed moet ferzorge, dattie ze sokke moet stoppe en dattie op tijd ze eete moet krijge. En er moet ook geselligheid zijn in mij huis! Mij ene tand brak bijna in mij stukjes uit mij bek van mij ferbaasing. Heb mij vrouw iets ferkeerd ge-eete? Waar heb ze die menseman dan ferstop? Ze zeg Loes wat vinnie erfan? Ik heb mij hele groote gaap gedaan, hier woon nie eens een menseman! Jij kan ook oferdrijve!

Emansipeer

Maar mij vrouw heb mij wel aan mij denke gezet. Zij ken mij eigen zo goed, zij weet hoe het werk. Ze zeg Loes hoe emansipeer ben jij van jou eigen? Ik zeg u eerlijk van me eigen ben ik een poes. Moetie als poes ook al ge-emansipeer zijn? Jij kan toch niks meer doen teegewoordig of jij moet jou eigen ferantwoorde. Maar jij ga toch denke assie lig te slaape.
Misschien heb u het ook, dattie u menseman ze sokke breng en dattie denk van me eigen breng ik liever mij makkareel. En dattie weet van u eigen dat u huis gesellig is assie genoeg vis in u huis heb. Maar bennie dan ge-emansipeer? Mij vrouw kijk mij aan en ze zeg, Loes emansipaasie heb niks met jou makkareel of jou tonijn te maake. Toen heb ze me bijna moete ree-aanimeere!

Wie jij ben

Hoe moet jij emansiepeere assie er geen tonijn bij krijg? Ik zeg u eerlijk het heb mij daage gekos om mij antwoord te vinde. Maar van me eigen heb ik wel mij meening want als poes vin ik tel jij ook mee. Ook al ben ik bescheide en ferleege, ik heb mij eigen wel onwikkelt. Toen ik hier kwam woone wis ik niks van mij eigen. Waar sta mij tonijn? Waar sta mij Feesboek? Mij hart was nog leeg.
Jij moet eerst goed weete wie jij ben van jou eigen foordat jij jou eigen kan emansiepeere. Ik zeg u eerlijk mij vrouw heb mij geholpe en mij Bert. Zij hebbe mij fertrouwe, veiligheid en mij liefde gegeeve. Dan kan jij iemand worde en van me eigen ben ik Loes geworde. Mij Bert zeg het ook, hij zeg Loes jij ben nou iemand. Jij heb jou Feesboek en jij doe jou worksjop, jij ben jou eigen selfstandige Loes. Toen was ik wel trots achter mij oore.

Van mij brood

Assie emansiepeer kan jij het toch gesellig hebbe. Jij kan tonijn in jou huis haale en assie liefer kipfieleej heb dan kan jij dat ook doen. Maar jij hoef nie alles aan jou katerman te geeve of aan jou menseman. Jou menseman heb jou sokke al gehad en daar hebbie ze hande vol aan. Assie saame verkering heb dan bennie ge-leik-waardig. Als poes bennie nie meer als jou katerman, maar jou katerman is ook niet minder als jou eigen. Jij heb gelijke rechte en jij kan foor jou eigen opkoome.
LoesjeMij Bert ga mij nooit mij tonijn van mij brood eete. Mij Bert eet alleen sportbrokke! En mij Bert is ook ge-eemansiepeer van ze eigen, hij woon met ze eigen vrouw. Assie goeie emansiepaasie heb dan doe jij het saame. Net als mij Bert en mij eigen. Wij heb onze mooderne verkering en wij heb onze eigen vrouw. Dat is belangrijk, jou eigen vrouw. Wij zijn allemaal ge-emansiepeer van ze eigen anders werk het nie. Assie het gesellig wil houwe moet jij jou eigen sokke stoppe en jij zoek jou eigen visboer.
Maar ik zeg u eerlijk van mij hart. Als mij Bert ooit zallum wil, of hij wil ze kip in sjelei dan ga ik het wel foor hem haale. Liefde ga foor mij emansiepaasie, mij hart zal mij Bert altijd hoore. Liefde is mij grootse emansiepaasie, jij kan het nie bestuure assie het echt foel. Maar het is wel mij geheim en assie ge-emansiepeer ben mag jij jou eigen geheim hebbe.

Mij tips foor een goede emansiepaasie:

 •  Jij moet selluf iemand zijn
 • Jij heb jou eigen vrouw en het kan ook een menseman zijn
 • Jij doe selfstandig jou dinge, bijfoorbeeld jou worksjop geeve of jij schrijf jou boek net als mij Bert
 • Saame emansiepeere is beeter
 • Jij heb jou eigen visboer en jij weet ook waar jou tonijn sta
 • Jij luister nog steeds naar jou hart

Loesje

Loesje vertelt over assie een fraag heb…

vraag

Deeze week is moeiluk foor mij eigen. Soms kom jij dinge teege in jou leeve en jij kom er nie uit. Jij lig op jou denkpaal en jij draai en jij keer. Jou vrouw breng jou kieloos tonijn en makkareele maar jij heb het gefoel dat jou graat in jou bek blijf steeke.

Hellup fraage

Dan moet jij eerluk zijn en jij moet toegeefe dattie hellup noodig heb. U weet van mij eigen ben ik ferleege en bescheide, hellup fraage vin ik moeiluk. Maar assie foel dat jou waater aan jou bek sta kan jij het beeter wel doen. Mij vrouw maak ze eigen al sorruge, zij krijg mij tonijn niet aangesleep. Zij ken mij goed, zij weet Loes worstel ergus mee.
Mij Bert zeg ook, Loes foor jou draad ermee. Fertel het maar jij ben veilig. Toen ben ik wel na gaan denke want mij Bert laat mij eigen altijd in mij eigenwaarde. En mij Bert heb altijd gelijk, anders schrijf jij geen boeke en kontroleer jij geen straat. Daarom ga ik het wel met u deele en fraage of u met mij eigen mee wil denke. Misschien kan u mij eigen helluppe. Mij beebiezoon Dorus heb ze operazie gehad van ze knikkers. Het was ze caa-straa-zie, jij kan het beeter maar een keer bij ze eigen naam noeme. Ze oom Bolle heb er zondag nog zo een mooi stukje van geschreeve.
Maar nu loopie ze hele dag te zeure: Mamsie waar koome beebies vandaan? Jij zou toch foor minder jou schaamrood op jou kaak krijge!

Jou ferleiding

Assie een poes ben van twaalf jaar van jou leeftijd dan praat jij niemeer ofer waar jou beebie vandaan kom. Jij heb jou preifussie opgebouw. Mij Bert en mij eigen heb nu drie jaar en vijf maande verkering, dan hebbie wel andere dinge aan jou kop. Jij ben seenior van jou leeftijd en jij probeer te geniete van jou rust.
Mij Bert heb al helemaal niks met drukte aan ze kop, hij slaap graag op ze eigen kussen en soms liggie in ze bank. Mij Bert heb froeger op straat geleef en hij heb zofeel meegemaak dat jij hem niemeer ga lastig falle met beebies. Jij moet ook jou grens kenne van wat jou katerman fijn vin. Mij Bert en mij eigen heb onze eigen afspraake en preifussie, daar hoef mij eigen ferder nie ofer uit te weide. In mij fertrouwe wil ik u wel zegge dat ik van mij eigen soms wel op mij grond voor mij Bert ga ligge rolle.
Assie tefeel op ze fensterbank lig dan wil ik wel mij aandacht. Jij ben poes en jij ferleer nooit jou kunst van jou ferleiding. Soms moet jij jou katerman wakker schudde tussen jou tonijn en kaabeljouw door. Mij hart kom tot leeve als mij Bert mij zie. Het heb te maake met liefde, dat is belangrijk.

Poinke

Maar jij kan jou puuberkater nie afscheepe met liefde. Mij jonge wil akzie, hij heb altijd drukte in ze poote. Het liefs wil mij jonge poinke op MammaLoesje ze buik maar hij weeg fier kielo. Jij kan nog zofeel maatje meer hebbe, assie fier kielo ofer jou buik foel poinke kom jou makkareel in stukke naar buite. Jij moet het nie wille dat jou puuberkater nog op jou buik loop te poinke.

Mij antwoord

LoesjeMaar jou jeug van teegewoordig ken ze eigen gewicht nie. Assie aandacht wil dan zallie aandacht krijge. En nu willie mij antwoord. Hij scharrel al een tijdje met ze vriendje Jiekietta met ze mooie krullies in ze vacht. Hij heb ze goede smaak van ze MammaLoesje. Mij Bert heb misschien geen krullies in ze vacht, hij heb wel ze mooiste vacht van mij Feesboek. Zomer en Winter! Maar wat moet jij doen? Mij Dorus is nog zo jong maar hij groei hard en hij ga snel. Jij kan het niemeer fergelijke met froeger. Jou tijd is feranderd, jij moet mee offie nou wil of niet. En jij kan denke wattie wil, jij kan daage op jou denkpaal jou heele foorraad van jou visboer wegwerke. Dan weet jij nog nie waar jou beebies vandaan koome.

Mij oproep

Daarom doe mij eigen deeze week mij oproep aan u allemaal. Er was al een lieve mevrouw die mij eigen adfies heb gegeeve, dank u wel daarfoor. Maar als MammaLoesje neem ik mij taak seeriejeus en al u hellup en adfieze zijn welkom.
Jij moet er toch nie aan denke dat jou beebie ze foorlichting krijg van de straat of op ze balkon. Jij houw jou hart vast. Van me eigen heb ik mij fertrouwe in u gelegd. Assie het nou van jou eigen moeiluk vin om erofer te praate, het mag ook aa-noo-miem. Soms praat jij makkelukker assie er geen naam bij zet, dan kom aa-noo-miemieteit om jou hoek kijke. U mag het in u eigen woorde fertelle want saame weet u meer dan ik van mij eigen alleen. Misschien hebbie wel feel erfaring met foorlichte?

Ik beloof u dat u folgende week van mij hoor wattie mij allemaal fertel. Dan kan mij eigen mij zoon Dorus en mij sjoonzoon foor gaan lichte. U zou mij eigen echt heel feel plesier doen assie mij kan hellupe met u eigen erfaring. En het maak niet uit offie poes of kater ben, of u ben een vrouw of een menseman.
Mij hart sta oope foor iedereen.

U kan mij hellup geeve met:

 •  Tips ofer informazie waar beebies vandaan koome
 • Adfies ofer sessuweele foorlichting
 •  U eigen erfaring met foorlichting van u eigen
 •  Assie nog vis ofer heb

Dank u wel, Loesje