Tag Archives: loesje huispoes

Loesje vertelt over assie emansipeer ben

LoesjeSoms lig jij rustig op jou denkpaal want jij moet jou makkareel uitbuike. Dan hebbie liefer niks aan jou kop maar assie leef met jou vrouw dan hebbie daar nie altijd iets ofer te zegge.

Foorleeze

Mij vrouw wilde mij eigen graag ze stukje foorleeze. Dan kan jij beeter jou indruk wekke dattie luister. Offie er iets mee doe is iets anders! Luistere is belangrijk assie leef met jou vrouw, zij heb ook ze aandacht noodig. Mij vrouw fertelde dattie een stukje wilde foorleeze van mij soolvrouw ze Feesboek. Ik heb toen wel mij oor gespit want van mij soolvrouw wil mij eigen niks misse.
Mij vrouw begon te leeze dattie ze menseman goed moet ferzorge, dattie ze sokke moet stoppe en dattie op tijd ze eete moet krijge. En er moet ook geselligheid zijn in mij huis! Mij ene tand brak bijna in mij stukjes uit mij bek van mij ferbaasing. Heb mij vrouw iets ferkeerd ge-eete? Waar heb ze die menseman dan ferstop? Ze zeg Loes wat vinnie erfan? Ik heb mij hele groote gaap gedaan, hier woon nie eens een menseman! Jij kan ook oferdrijve!

Emansipeer

Maar mij vrouw heb mij wel aan mij denke gezet. Zij ken mij eigen zo goed, zij weet hoe het werk. Ze zeg Loes hoe emansipeer ben jij van jou eigen? Ik zeg u eerlijk van me eigen ben ik een poes. Moetie als poes ook al ge-emansipeer zijn? Jij kan toch niks meer doen teegewoordig of jij moet jou eigen ferantwoorde. Maar jij ga toch denke assie lig te slaape.
Misschien heb u het ook, dattie u menseman ze sokke breng en dattie denk van me eigen breng ik liever mij makkareel. En dattie weet van u eigen dat u huis gesellig is assie genoeg vis in u huis heb. Maar bennie dan ge-emansipeer? Mij vrouw kijk mij aan en ze zeg, Loes emansipaasie heb niks met jou makkareel of jou tonijn te maake. Toen heb ze me bijna moete ree-aanimeere!

Wie jij ben

Hoe moet jij emansiepeere assie er geen tonijn bij krijg? Ik zeg u eerlijk het heb mij daage gekos om mij antwoord te vinde. Maar van me eigen heb ik wel mij meening want als poes vin ik tel jij ook mee. Ook al ben ik bescheide en ferleege, ik heb mij eigen wel onwikkelt. Toen ik hier kwam woone wis ik niks van mij eigen. Waar sta mij tonijn? Waar sta mij Feesboek? Mij hart was nog leeg.
Jij moet eerst goed weete wie jij ben van jou eigen foordat jij jou eigen kan emansiepeere. Ik zeg u eerlijk mij vrouw heb mij geholpe en mij Bert. Zij hebbe mij fertrouwe, veiligheid en mij liefde gegeeve. Dan kan jij iemand worde en van me eigen ben ik Loes geworde. Mij Bert zeg het ook, hij zeg Loes jij ben nou iemand. Jij heb jou Feesboek en jij doe jou worksjop, jij ben jou eigen selfstandige Loes. Toen was ik wel trots achter mij oore.

Van mij brood

Assie emansiepeer kan jij het toch gesellig hebbe. Jij kan tonijn in jou huis haale en assie liefer kipfieleej heb dan kan jij dat ook doen. Maar jij hoef nie alles aan jou katerman te geeve of aan jou menseman. Jou menseman heb jou sokke al gehad en daar hebbie ze hande vol aan. Assie saame verkering heb dan bennie ge-leik-waardig. Als poes bennie nie meer als jou katerman, maar jou katerman is ook niet minder als jou eigen. Jij heb gelijke rechte en jij kan foor jou eigen opkoome.
LoesjeMij Bert ga mij nooit mij tonijn van mij brood eete. Mij Bert eet alleen sportbrokke! En mij Bert is ook ge-eemansiepeer van ze eigen, hij woon met ze eigen vrouw. Assie goeie emansiepaasie heb dan doe jij het saame. Net als mij Bert en mij eigen. Wij heb onze mooderne verkering en wij heb onze eigen vrouw. Dat is belangrijk, jou eigen vrouw. Wij zijn allemaal ge-emansiepeer van ze eigen anders werk het nie. Assie het gesellig wil houwe moet jij jou eigen sokke stoppe en jij zoek jou eigen visboer.
Maar ik zeg u eerlijk van mij hart. Als mij Bert ooit zallum wil, of hij wil ze kip in sjelei dan ga ik het wel foor hem haale. Liefde ga foor mij emansiepaasie, mij hart zal mij Bert altijd hoore. Liefde is mij grootse emansiepaasie, jij kan het nie bestuure assie het echt foel. Maar het is wel mij geheim en assie ge-emansiepeer ben mag jij jou eigen geheim hebbe.

Mij tips foor een goede emansiepaasie:

 •  Jij moet selluf iemand zijn
 • Jij heb jou eigen vrouw en het kan ook een menseman zijn
 • Jij doe selfstandig jou dinge, bijfoorbeeld jou worksjop geeve of jij schrijf jou boek net als mij Bert
 • Saame emansiepeere is beeter
 • Jij heb jou eigen visboer en jij weet ook waar jou tonijn sta
 • Jij luister nog steeds naar jou hart

Loesje

Loesje vertelt over assie een fraag heb…

vraag

Deeze week is moeiluk foor mij eigen. Soms kom jij dinge teege in jou leeve en jij kom er nie uit. Jij lig op jou denkpaal en jij draai en jij keer. Jou vrouw breng jou kieloos tonijn en makkareele maar jij heb het gefoel dat jou graat in jou bek blijf steeke.

Hellup fraage

Dan moet jij eerluk zijn en jij moet toegeefe dattie hellup noodig heb. U weet van mij eigen ben ik ferleege en bescheide, hellup fraage vin ik moeiluk. Maar assie foel dat jou waater aan jou bek sta kan jij het beeter wel doen. Mij vrouw maak ze eigen al sorruge, zij krijg mij tonijn niet aangesleep. Zij ken mij goed, zij weet Loes worstel ergus mee.
Mij Bert zeg ook, Loes foor jou draad ermee. Fertel het maar jij ben veilig. Toen ben ik wel na gaan denke want mij Bert laat mij eigen altijd in mij eigenwaarde. En mij Bert heb altijd gelijk, anders schrijf jij geen boeke en kontroleer jij geen straat. Daarom ga ik het wel met u deele en fraage of u met mij eigen mee wil denke. Misschien kan u mij eigen helluppe. Mij beebiezoon Dorus heb ze operazie gehad van ze knikkers. Het was ze caa-straa-zie, jij kan het beeter maar een keer bij ze eigen naam noeme. Ze oom Bolle heb er zondag nog zo een mooi stukje van geschreeve.
Maar nu loopie ze hele dag te zeure: Mamsie waar koome beebies vandaan? Jij zou toch foor minder jou schaamrood op jou kaak krijge!

Jou ferleiding

Assie een poes ben van twaalf jaar van jou leeftijd dan praat jij niemeer ofer waar jou beebie vandaan kom. Jij heb jou preifussie opgebouw. Mij Bert en mij eigen heb nu drie jaar en vijf maande verkering, dan hebbie wel andere dinge aan jou kop. Jij ben seenior van jou leeftijd en jij probeer te geniete van jou rust.
Mij Bert heb al helemaal niks met drukte aan ze kop, hij slaap graag op ze eigen kussen en soms liggie in ze bank. Mij Bert heb froeger op straat geleef en hij heb zofeel meegemaak dat jij hem niemeer ga lastig falle met beebies. Jij moet ook jou grens kenne van wat jou katerman fijn vin. Mij Bert en mij eigen heb onze eigen afspraake en preifussie, daar hoef mij eigen ferder nie ofer uit te weide. In mij fertrouwe wil ik u wel zegge dat ik van mij eigen soms wel op mij grond voor mij Bert ga ligge rolle.
Assie tefeel op ze fensterbank lig dan wil ik wel mij aandacht. Jij ben poes en jij ferleer nooit jou kunst van jou ferleiding. Soms moet jij jou katerman wakker schudde tussen jou tonijn en kaabeljouw door. Mij hart kom tot leeve als mij Bert mij zie. Het heb te maake met liefde, dat is belangrijk.

Poinke

Maar jij kan jou puuberkater nie afscheepe met liefde. Mij jonge wil akzie, hij heb altijd drukte in ze poote. Het liefs wil mij jonge poinke op MammaLoesje ze buik maar hij weeg fier kielo. Jij kan nog zofeel maatje meer hebbe, assie fier kielo ofer jou buik foel poinke kom jou makkareel in stukke naar buite. Jij moet het nie wille dat jou puuberkater nog op jou buik loop te poinke.

Mij antwoord

LoesjeMaar jou jeug van teegewoordig ken ze eigen gewicht nie. Assie aandacht wil dan zallie aandacht krijge. En nu willie mij antwoord. Hij scharrel al een tijdje met ze vriendje Jiekietta met ze mooie krullies in ze vacht. Hij heb ze goede smaak van ze MammaLoesje. Mij Bert heb misschien geen krullies in ze vacht, hij heb wel ze mooiste vacht van mij Feesboek. Zomer en Winter! Maar wat moet jij doen? Mij Dorus is nog zo jong maar hij groei hard en hij ga snel. Jij kan het niemeer fergelijke met froeger. Jou tijd is feranderd, jij moet mee offie nou wil of niet. En jij kan denke wattie wil, jij kan daage op jou denkpaal jou heele foorraad van jou visboer wegwerke. Dan weet jij nog nie waar jou beebies vandaan koome.

Mij oproep

Daarom doe mij eigen deeze week mij oproep aan u allemaal. Er was al een lieve mevrouw die mij eigen adfies heb gegeeve, dank u wel daarfoor. Maar als MammaLoesje neem ik mij taak seeriejeus en al u hellup en adfieze zijn welkom.
Jij moet er toch nie aan denke dat jou beebie ze foorlichting krijg van de straat of op ze balkon. Jij houw jou hart vast. Van me eigen heb ik mij fertrouwe in u gelegd. Assie het nou van jou eigen moeiluk vin om erofer te praate, het mag ook aa-noo-miem. Soms praat jij makkelukker assie er geen naam bij zet, dan kom aa-noo-miemieteit om jou hoek kijke. U mag het in u eigen woorde fertelle want saame weet u meer dan ik van mij eigen alleen. Misschien hebbie wel feel erfaring met foorlichte?

Ik beloof u dat u folgende week van mij hoor wattie mij allemaal fertel. Dan kan mij eigen mij zoon Dorus en mij sjoonzoon foor gaan lichte. U zou mij eigen echt heel feel plesier doen assie mij kan hellupe met u eigen erfaring. En het maak niet uit offie poes of kater ben, of u ben een vrouw of een menseman.
Mij hart sta oope foor iedereen.

U kan mij hellup geeve met:

 •  Tips ofer informazie waar beebies vandaan koome
 • Adfies ofer sessuweele foorlichting
 •  U eigen erfaring met foorlichting van u eigen
 •  Assie nog vis ofer heb

Dank u wel, Loesje

Loesje vertelt over gelukkig zijn…

gelukkig

Vandaag wil ik met u praate ofer gelukkig zijn. In mij wiekent lag ik op mij hooge denkpaal. Ik foelde diepe gefoelens in mij eigen loskoome. Mij vrouw was thuis en zij zeg Loes ik ga drie weeke jou tonijn nie ferdiene.

Saame zijn

Ik zeg u eerlijk, van mij schrik viel ik bijna van mij denkpaal. Mij vrouw kon mij nog net opfange en zij heb het oferleef. Ik kreeg knuffels voor mij rust. Zij zeg Loesje wij heb fakanzie en jij krijg liefde en jou tonijn. En wij zijn nu drie weeke saame.
Mij hart foelde ineens zofeel blij zijn. Mij oog keek in mij vrouw ze oog. Dattie echt kontak maak seg maar, jij voel jou vrouw zie jou echt. Mij hart stroomde vol met mij liefde en geluk. Saame zijn is mij geluk.

Jou vriende

Van me eigen heb ik mij verkering en mij Bert is mij alles. Assie mij aankijk begin mij hart te straale. Dattie voel jij ben spesiejaal. Mij Bert raak mij intense gefoel. Maar jij kan ook jou geluk foele assie jou vriende op jou Feesboek zie.
Mij beebie Dorus voel ze geluk assie op ze balkon kan poinke, hij ondek ze weereld. Ze vriendje Jiekietta heb ze eerste sjoow gewonne en hij heb krulle van ze eigen.
Mij vriend Jip heb pas ze nieuwe huisje. Hij kijk iedere dag naar foogels en koonijne en hij heb soms ze dikke leeuwstaart van ze emozie. Mij vriend Bolle heb ze eigen mooie tuin en hij doe aan patroeijeere. En mij vriend Vlo heb ze geluk gevonde bij ze tweede vrouw. Juultje mocht somaar bij mij Bendevriendjes van vijf koome woone. En toenie ziek werd heb mevrouw van Zes alles foor Juultje gedaan dattie beeter wor.
Dan voelie nie alleen geluk, jij héb het ook want jij ben veilig en iemand zorg voor jou. Jij hoef geen rooleks, jij hoef geen merseedes. Geluk zit in jou hart.

Jou geluk

Ken u dat, dattie blij wor van jou kleine dinge? Van mij leeftijd ben ik nu 12 jaar, dan hebbie al wel erfaring met jou gefoelens. Jij weet waar jij blij van wor en waar jou geluk lig. Mij vrouw heb mij gefonde en zij geef mij liefde en mij tonijn. En ik krijg ook mij garnaaale en makkareel en soms hebbie fanieljefla en dan kan ik mij eigen nie beheerse.
Maar jij voel jij ben veilig, jou vrouw laat jou in jou waarde. Zij heb rezpekt voor wie jij ben. Assie daar goed ofer nadenk dan weet jij, daar zit jou geluk.

Geluk foele

Morgen is spesiejaal. Morgen is dieredag voor alle diere van mij weereld. Mij hart weet, nie iedereen heb zofeel geluk in ze leeve. Soms moet jij op jou straat leeve, mij Bert heb het ook gedaan. Hij heb erfaring met moeilukke gefoelens. Assie moeilukke gefoelens heb ben jij nie gelukkig. Soms leef jij in jou asiel. Jij wor goed ferzorg maar jij wil ook jou aandacht, jij wil ook liefde.
Morgen ga mij hart wense dat alle diere geluk foele. Dattie knuffels krijg en garnaale en een oog die jou zie. Want gelukkig zijn is belangrijk. Dattie het foel in jou hart. Dan wor iets wat klein begin ineens heel groot. Hoop dat u allemaal een klein beetje geluk geef aan iemand. En spesiejaal aan diere die het noodig hebbe van ze eigen. En u mag het ook iedere dag doen.

Mij belangrijkste tips foor gelukkig zijn:

 • Dattie geniet van jou kleine dinge in jou leeve
 • Saame zijn
 • Dattie veel knuffel
 • Jij voel jou eigen veilig
 • Dattie een goede visboer heb

Dank u wel,

Loesje

 

Loesje vertelt over: assie krie-tiek krijg…

kritiek

Vorige week heb u mij hoedjessjoow kunne zien en u heb allemaal gereageer. Daarfoor wil ik u bedanke want assie reageer dan heb u gekeeke en u vin er iets van. U geef u meening, u geef mij krie-tiek!

Erfan leere

Assie krie-tiek krijg kan jij erfan leere en assie dan weer een keer iets organizeer dan kan jij reekening houwe met jou Fens. Mij Bert zeg, Loes zo werk het en dan kan jij jou eigen ferder onwikkele. Mij Bert heb zofeel erfaring, hij heb bijna alles al meegemaak in ze leeve.

Spuuge

Maar ik kreeg ook een reakzie van een mevrouw die zei dattie ervan moes spuuge. Zij gebruikte van ze eigen wel een ander woord maar assie moet spuuge voel jij jou eigen nie lekker. Van me eigen vind ik spuuge moeilijk. Assie net 6 tonijne heb weggewerk vin ik het wel sonde assie er meteen weer uitkom. Misschien heb deze mevrouw teveel van ze staatbanket gegeete. Dattie een zwakke maag heb. Of misschien hebbie antibiootie noodig, van me eigen wil ik graag helluppe.

Nie spuuge

Mij vrouw zeg Loes jij ben lief maar deze mevrouw geef jou neegatieve fietbek. Assie neegatieve fietbek krijg vinnie iets nie leuk. Van me eigen vin ik ook weleens iets nie leuk. Assie bijfoorbeeld denk dat jou vrouw jou tonijn heb gekocht  en zij heb het fergeete. Dan fergaa mij weereld wel eeve maar jij weet jou vrouw is een mens. Dan weet jij ook dattie weleens iets fergeet. Van me eigen ga ik dan nie spuuge, jij kan ook overdrijfe. Mij vrouw zie aan mij manier van kijke wel hoe laat dattie leef.

Goed nadenke

Maar ik moes er wel ofer nadenke want het laat jou toch nie los. Van me eigen vin ik neegatieve krie-tiek best goed assie er iets mee kan. Maar assie er niks mee kan en er kom zofeel boosheid dan moet jij goed nadenke wat jij doe. Mij soolvrouw heb nog terug gereageer, zij durf best veel. Van me eigen zat ik tusse mij tonijn te bibbere van mij schrik. Mij vrouw heb mij toen wel getroos en zij gaf mij knuffels. Mij hart werd weer warm want assie kontak maak met liefde kom alles goed.

Grens trekke

Toen heb mij eigen besloote om alles van het spuuge van de mevrouw te verwijdere. Misschien vin u mij nu laf van mij eigen maar soms moet jij jou eigen grens trekke. U weet van mij eigen ben ik zachtaardig en bescheide. Mij Feesboek is voor iedereen die poosietief en lief is. Jij hoef er niks mee, assie het nie wil leeze dan vin mij hart u nog steeds lief. En u mag mij ook u krie-tiek geeve. Dan ga ik probeere om u netjes mij antwoord te geeve. Maar assie ga spuuge en booze dinge ga zegge kan u beeter naar u dokter gaan. Rezpekt is belangrijk, ook op mij Feesboek.
Hoop dat u mij begrijp dat ik nu wel foor mij eigen op moet koome.

Mij tips

Assie soiets meemaak kan jij moeilukke gefoelens hebben binnen in jou eigen. Van me eigen kende ik deeze gefoelens nog niet, jij maak het niet elke dag mee op jou Feesboek. Ik heb nu geoefend zo dattie kan leere van mij erfaring. Mij tips assie moeilukke gefoelens heb van jou krie-tiek:

 •  jij ga rustig blijfe
 • assie boos wor los jij het nie op, misschien lokkie dan nog meer uit
 • tonijn, makkareel, kipkluif dattie jou tand erin kan zette
 •  jij kan er ofer nadenke
 • jij kan hullup fraage aan jou vrouw of menseman
 • jij kan jou eigen reakzie geeve maar jij ga nie schelde of spuuge
 • jij kan jou booze krie-tiek ferwijderen van jou Feesboek
 •  jij doe niks
 • jij zoek warmte van jou vrouw of jou menseman, knuffels, schootmeeditaasie. Dattie liefde voel en veilig zijn.

Mij beste tip voor assie krie-tiek geef of krijg:

 •  Dattie rezpekfol met elkaar omga. Iedereen heb toch een hart van ze eigen…

Liefs van Loesje

Loesje vertelt over mij naawoord…

nawoord

Van me eigen wil ik graag eve saame met u terugkijke op mij afgeloope weeke. Mij Zomerblog en mij herdenking voor prinses Katrien en mij beebie Poopei.

Roolerkast

Assie zofeel dinge deel op jou Feesboek moet jij ook terug durve kijke. Voor me eigen heb het wel gefoeld als mij emozionele roolerkast. Misschien heb u ook wel ferdriet gefoel of misschien heb u ze hele staatsbanket weggewerkt toen u ze hoedjes sjoow foorbij zag koome. Jij weet nooit hoe jij reageer, ook al hebbie nog zofeel erfaring. Jij voel het is aangrijpend en jij leef mee.
Mij hart voel veel dankbaar zijn dattie dat wilde doen. Het heb mij hart geraak want ik zeg u eerlijk. Van me eigen had ik veel zenuuw. Jij ga terug in jou tijd en jij ga het deele. Jij voel jou eigen kwesbaar want jij weet nie wat jou vriende van jou feesboek ga zegge. Jij kan somaar op jou sosiejaale media worde afgeslacht omdat jou hoedje scheef sta. Of assie vin dat mij maatje ze spuigaate uitgroei dattie mij beleedig. Assie jou nek uitsteek bennie aangeschoote wild van jou eigen. Daar moet jij reekening mee houwe assie iets organiseer. Jij moet sterk op jou poote staan ook al hebbie het selluf nog zo moeiluk. En jij moet ferder kijke, dattie alles af kan sluite en dat jij ferder kan met jou leeve.

Mij Zomerblog

Ik zeg u eerlijk, mij hart heb er teege op gezien. Assie zoiets saame heb gedeel met jou hartjesdinnetje dan wil jij eigenluk dattie altijd saame ben. U heb het gezien, wij heb ze mooie emozionele afontuur beleef. Mij zenuuw kwam van mij onseekerheid. Assie zo een verhaal deel dan deel jij jou hart. Jij hoop dat jou vriende van jou feesboek jou gefoelens herkenne. Dattie met jou eigen mee lache en huile. Van me eigen heb ik veel ferdriet gevoel, mij hart heb stukjes zee gehuild.
Maar u heb mij zofeel mooie woorde gegeeve. Dan voel jij kracht en jou enerzie en mij visboer heb mij iedere dag mij vis gebracht. Hij zeg Loes jij heb nou zofeel tonijn van jou eigen gefange, jij krijg van mij makkareel. En jij krijg lekkerebekke en kibbeldinge. Dan geniet jij wel ook al hebbie het moeiluk. Jij heb herinneringe van geluk maar jij voel pijn.
Ken u dat? Dan ben jij blij dattie jou verhaal met jou vriende kan deele en met jou vis. Dattie saame Katrien ze laatste afontuur mee heb beleef offie er selluf bij was. En iedereen reageer met ze hart en dattie Katrien ze flauwerpauwerauwtoo zo mooi vind. Van me eigen vind ik mij flindermoment mij mooiste herinnering. Dat jij voel dat jij een teeken krijg dat jij elkaar nie kwijt ben. Dat kan jij meeneeme op jou weg ferder en jij kan eraan terugdenke.

Mij Hoedjessjoow

Misschien heb u er niks van meegekreege van u eigen maar achter mij scherm was veel zeenuuw voor mij groote efenement. Mij beebie Dorus heb heel veel hoedjes moete passe want jij weet het niet. Hij heb ze Siejameeze kop en assie groei kunne ze oore misschien nie meer in ze hoed. Daar moet jij assie jou sjoow organizeer wel reekening mee houde. En hij heb veel last gehad van ze zeenuuw. Dattie ze hoed kwijt was en dattie wil springe op MammaLoesje ze buik. Maar assie van jou eigen zeenuw net jou buik vol heb met jou makkareel dan hebbie geen behoefte aan springende beebies.
Soms moet jij jou eigen bescherme en jou beebie tot jou orde roepe. En hij heb nog geen erfaring, daar moet jij wel reekening mee houde. Van me eigen had ik ook mij poote vol aan mij efenement. Dattie er van jou eigen aa-petijte-lijk uit wil zien, dat jij iedereen aandacht geef en dat jou hoedjes die jij heb uitgezocht nie verlept zijn. Iedereen wil toch ze beste selluf zijn op jou biesondere dag. Jij doe het wel saame ook al voel jij in jou buik dattie wel jou groote ferantwoordelukheid heb.

(lees ferder onder het filmpje)

U reakzies heb mij hart verwarm, dattie van jou eigen nie meer weet wat jij moet zegge. Iedereen heb zo ze best gedaan in mij hoedjessjoow en mij Bert heb ook weer ze mooie film van mij hoedjessjoow gemaak.
Dat jij denk het is net jou paraade van frienschap en trots. Iedereen laat ze eigen zien en jouw hoedje verbind. Dattie voel iedereen heb ze eigen herdenking van ze regenboogdiere en allemaal saame herdenke wij prinses Katrientje en mij beebie Poopei. Mij hart zeg wij heb zo hard herdacht dattie het over ze regenboogbrug heb kunnen voele. Dattie weet onze band is foor altijd ook al bennie niemeer saame.

Liefde

Liefde is uniferseel en jij kan het altijd voele. En dan kom jou dag en moet jij weer ferder, dan is jou efenement jou herinnering geworre. Jij heb alles gegeeve, jij heb alles gegeete en jij heb alles gefoeld. Jij kan geen hoedje meer zien, jou vacht zit scheef door jou war. Maar jij ben supertrots op jou beebie Dorus, jij heb saame iets mooi neergezet. Dan ga jij weer nadenke op jou denkpaal ofer jou leeve en jou toekomst.
Mij Bert zeg dattie mij eigen heb gemis, dattie wil rolle in mij gras als ze zon schijn. Mij hart heb weer ruimte, mij hart wil rolle. Saame mij vis eete, mij kop in ze vacht. Saame stil zijn, dat jou hart voel hier wil jij zijn. Jij koester al jou mooie herinneringen. Assie jou flinder zie weet jij jou dierbaar kom jou knuffele. Jou leeve krijg ze nieuwe twinkel en jij fladder verder…

Dank u wel dattie er was, ook van mij beebie Dorus, mij soolvrouw Anita, mij soolmenseman Johan en mij verkering Huiskater Bert.