Tag Archives: vrouw

Loesje vertelt over assie naar jou vrouw uitkijk…

vrouw

Iedereen die mij eigen een beetje ken die weet, Loes woon saame met Floris, Zusje en ze vrouw. Misschien weet u ook dat mij vrouw ze taak in huis is dattie onse tonijn ferdien. En zij ferdien onse wiekentsnek en al mij paale in mij huis. Foor assie moet krabbe of assie wil denke.

Jou beste opsie

Mij vrouw weet, dan hebbie een paal noodig. Maar daarfoor moet mij vrouw mij huis uit want zij zeg Loes, assie andere mense moet hellepe kan jij nie in jou huis blijfe. Van mij vriendjes hoor ik vaak dat ze vrouw nu thuisblijf in ferband met mevrouw Coorona. En dattie nu thuis ze tonijn ferdien. Selluf heb ik ook liefer dat mij vrouw mij deur niemeer uitga, maar mij vrouw heb mij fertel: ‘Loes soms kan het nie anders.’ Dan weet jij als poes, jij heb er niks ofer te zegge. Jij moet jou eigen erbij neerlegge. Dan is slaape jou beste opsie.

Saame zijn

Van mij vriendjes hoor ik ook dat ze vrouw ze tonijn ferdien als het licht is. Mij vrouw noem dat oferdag maar selluf heb ik er geen naam foor. Mij vrouw is anders want zij ferdien onse tonijn als iedereen slaap. Dan is alles donker buite en mij vrouw zeg, Loes dan is het nacht.
Daar denk ik best feel ofer na op mij denkpaal. Want als jou vrouw er nie is hebbie alle ruimte in jou kop. Misschien ferdien zij spesiejaale tonijn want mij visboer doe ze deur nie oope in ze nacht? Jij weet het nie want sommige dinge zijn moeiluk assie poes ben. Maar mij vrouw doe het al mij heele leefe want zij zeg, Loes de nacht is ook belangrijk assie foor mense zorreg. Eerluk gezeg vin ik er niks aan van mij eigen. Selluf heb ik liefer dat mij vrouw alteit in mij huis is. Dan kan ik boofe op mij vrouw slaape en foel ik mij geluk van saame zijn.

Jou gefoel

vrouwAls mij vrouw nie in mij huis is dan mis ik mij vrouw in mij hart. Jij ben pas kompleet als jou vrouw ook thuis is. Jij lig op jou groote bed maar jij foel, jou bed is leeg. Assie jou vrouw alteit in jou huis heb sta jij nie stil bij jou gefoel als jou vrouw er nie is. Van mij eigen heb ik feel erfaring met mij gefoel als mij vrouw er nie is. En ik zeg u eerluk, jij wacht toch op jou mooment dattie weer saame ben.
Toen heb ik iets bedacht om mij vrouw te ferrasse. En ik wil het u fertelle zo dattie weet, Loes kom echt welees in ze akzie. Zij lig nie fijfetwinnig uur van ze dag op ze groote bed. Loes laat ze hart spreeke en zij laat ze eigen zien. U weet van mij eigen leef ik met mij hart en mij gefoel. Dus toen heb ik mij vrouw opgewacht toenie thuis kwam van mij tonijn ferdiene. Kijk u maar op mij footoo.

Van mij eigen foel ik wanneer mij vrouw thuiskom. Het is mij instink.  Toen ben ik op mij krabpaal geklomme die onder mij raam sta. U weet van mij eigen ben ik nie atleeties maar assie iets wil kan jij meer. Ik heb mij lijf gestrekt en mij kop tussen de lange latte gestooke die foor mij raam hange. Mij vrouw zeg, Loes het zijn laa-melle. Maak mij eigen niks uit, jij foel jou vrouw kom eraan. Van mij eigen ben ik nie zo groot maar u geloof mij misschien nie. Ik kon naar buite kijke en toen heb ik gewacht.

Met mij hart

vrouwGewacht met mij hart. Op mij vrouw. En zij kwam eraan op ze twee wiele. Jij ken jou vrouw door alles heen. Sellufs assie twee wiele heb. En zij zag mij eigen, jij foel het. Jij bennie gek. Mij vrouw ze hart foelde zofeel geluk, zij kreeg ze traan in ze oog. Maar zij heb nie gezien dat mij traan ook ofer mij wang rol. Toen ben ik snel van mij krabpaal gespronge. Eers op mij groote bed want jij moet nie oferdrijve. En toen mij vrouw ze sleutel in ze slot stak zat ik op mij eigen plek. Op mij bak! Klaar foor mij knuffel en mij onbijt. En mij hart dee heel hard spinne…

Loesje

Loesje vertelt over assie met jou vrouw moet praate…

vrouw

Assie een poes ben met jou maatje meer dan hebbie het best zwaar. Mij vrouw zeg Loes jij heb nu zofeel tijd gehad om aan jou idee te wennen van jou diejeet. Jij kan nie aan jou gang blijfe met jou onkenning.

Boergondies

Van mij eigen geef ik er niks om. Assie erreges niks om geef dan hebbie er gewoon geen zin in. Mij vrouw zeg Loes jij zal jou zin moete maake. Anders wor jou buik veel te groot. Jij kan nie foor altijd boergondies blijfe. Maar assie mij een beetje ken dan weet u, van mij eigen ben ik meer la belle kwiesien.

Jou gezond

Assie zo van jou lekkere eete houw dan zittie nie te wachte op jou droogbrokke. Ook al zit jou droogbrokke vol met meetaboolis. Maar mij erfaring zeg, assie zofeel letters in jou brokke stop dan kan jou buik er nooit dun van worre.
Meetaboolis, jij wor er nie frolijk van. Mij visboer heb het nog nooit aan ze hengel gehad.Jij moet het eete foor jou gezond. Mij vrouw zeg, alles zit erin Loes. Al jou fietamientjes en jou mieneraale. Ik zeg u eerluk,  van mij eigen heb ik liever mij brokke met mij saardiene en mij makkareel. Maar jij heb er niks ofer te zegge assie op jou diejeet moet.

Tips

Toen ben ik wel met mij vrouw gaan praate. Jij kan wel alles ofer jou eigen heen laate koome maar jij ben er selluf ook nog. Van mij eigen heb ik geen ferstand van mij diejeet foor mij dunne buik. U heb mij eigen veel tips gegeeve foor mij oferleefing. Daarfoor wil ik u wel bedanke want saame weet jij meer dan dattie alleen ben.

Wat moet jij doen assie op jou diejeet ben:

  • jij moet nie oferdrijfe
  •  droogbrokke kan jij menge met jou lekkere brokke zo dattie eraan kan wenne
  • jij kan ook veel van jou natte voer eete want het heb minder kaalorieje
  • jij heb recht op jou wiekentsnek
  • jij kan jou droogbrokke menge met jou soep, dan hebbie soep met brokke
  •  jij moet nie zofeel kooliedraatie eete
  •  jou buik moet langzaam dunner worre anders kan jij ziek worre
  •  jij moet volhouwe assie op wil geefe.

Mij vrouw heb nu alles saame met mij eigen bekeeke. Dan foel jij jou eigen wel jou lijdende foorwerp.

Weegschaal

Mij vrouw zeg Loes er onbreek nog één ding. Ik zeg u eerluk, mij ene tand bleef bijna in mij paaling steeke.Jij denk dattie alles heb gehad maar dan zit jou ferrassing nog in jou staart. Mij vrouw zeg Loes het belangrijkste onbreek! En het is jou weegschaal! Assie wil weete of jou buik dunner wor dan moet jij op jou weegschaal. Toen ben ik boofe op mij denkpaal gaan zitte in mij sjok. Assie toch erregus een heekel aan heb dan is het wel mij weegschaal. Mij vrouw zeg Loes, denk er maar rustig ofer na, wij koome er folgende week wel op terug. Dan weet jij genoeg, jij kan op jou klomp aanfoele dattie weer iets in ze schil foer…

Maar jij kan nog zofeel praate met jou vrouw. Jij kan jou diejeet van jou al jou kante bekijke. Soms worrie ineens ofervalle door dinge die in jou leeve gebeure. U weet op mij Bert ze blog zijn wij vriendjes. Wij zijn een beetje famielie en wij steun elkaar. Offie nou jou ree-noo-vaa-zie heb of jou diejeet.

Kaarsje

vrouwNu wil ik u fraage offie u kaarsje wil brande voor mij vriendje Fynn. Hij heb het moeiluk en ze vrouw en ze zusse Sparkle en Muzette ook. Hij heb iets in ze longe en het hoor er nie te zitte. Jij weet nie wat jij hoor. Gelukkig heb mij vriend Vlo gezeg dattie ofer ze Regenboogbrug nog geen plek heb. Mij vriend Vlo heb er ferstand van want hij woon er selluf. Dan kan jij er wel over meepraate. Van mij eigen brand ik mij spesiejaale kaarsje voor mij vriendje Fynn. En voor ze vrouw en ze zusse. Dattie nog lang saame mag zijn. Lieve Fynn, wij denk aan jou. En dattie nog lang mag geniete en veel sneks krijg…

Loesje