Loesje vertelt over assie moet spuuge

spuuge

Misschien moet u, assie net zit te snekke, u lekkerenij nog eefe bewaare. Tot dattie mij verhaal geleeze heb. Anders kan u snek misschien ferkeerd valle. Van mij eigen vin ik dat wel sonde. Deze week wil ik u fertelle ofer spuuge.

Erfaring

En jij kannie snekke en spuuge tegelijk. Mij Doorie heb mij fertel dattie nie weet wat spuuge is. Hij heb het nog nooit gedaan. Assie iets nog nooit gedaan heb kan jij het ook nie weete. Dan hebbie geen erfaring. Maar assie één keer in jou leeve spuug, dan fergeet jij het nooit nie meer! Van mij eigen foel ik nu wel mij ferantwoordelukheid om iets meer te fertelle ofer spuuge. En ik fertel u ook ofer mij eigen erfaring.

Ofergeefe

spuugeFoor assie nog nie weet wat spuuge is en jij heb het nog nooit gedaan. Spuuge is ofergeefe en misschien noem jou vrouw het wel braake. Dan hebbie iets in jou buik en jij foel, het moet eruit. Jij kan iets ferkeerd ge-eete hebbe, bijfoorbeeld dat jou tonijn nie zo fers meer is. Dattie er haare op heb staan zeg maar.
Assie het dan toch eet dan maggie van mij eigen aanneeme, het kom er weer uit. Jij wor misseluk en jij krijg jou pijn in jou buik. Jou buik ga rommele, jij heb onweer in jou buik. Dan ga jij schokke, jij foel jou eigen zo beroert dattie niemeer kan denke. Jou tonijn kom inees naar boofe en jij gooi jou vis op jou taapijt. Het mag ook op jou vrouw ze krant, op jou dekbed. Jij kan selluf kieze. Het maak nie uit, belangrijk is dattie alles goed uitspuug. Dat jou buik weer leeg is en jij om jou ferse vis kan gaan fraage.
Maar jou vrouw moet wel eers alles op opruime. Dan eet jij met meer smaak.

Haarballe

Maar jij kan ook gaan spuuge assie haarballe heb. Die krijg jij assie jou vacht goed was. Dan kan jij feel haare binne krijge, seeker assie ga ferhaare. Jij krijg haarballe in jou buik en mij erfaring is, jou haarballe ierieteer. Soms wil jou haarbal er nie uit en jij ga schokke met jou heele lijf. Dattie wel probeer om jou haarbal uit te spuuge maar jou haarbal is eigewijs. Hij zeg van mij eigen kom ik ernie uit. Dan kan jij pille krijge van jou dokter en die zijn zo fies dattie meteen ga spuuge.

Gras eete

Maar jij kan ook gras eete assie die heb staan. Van mij eigen heb ik nog nooit mij begeerte gehad om gras te eete. Jij kan ook oferdrijfe. Maar assie gras eet ga jij vaak spuuge. Dan kom jou haarbal mee omhoog en jij spuug het uit. Jij kan het beste jou haarbal op jou vrouw ze niewe taafekleed gooien, of op ze tikbord van ze kompjuuter. Dattie het zie. Jij foel jou buik kom weer tot ze rust en jou vrouw heb íets te doen.
Misschien kan jou vrouw ook jou vacht kamme, dan hebbie minder kans op jou balle met haar.

Floris

Jij kan spuuge om allerlei reeden. Mij broer Floris spuug heel faak. Hij heb ze gefoelige maag zeg mij vrouw. Assie ouwer wor kan jou maag gefoelig worre. Maar jij kan wel zien, hij heb nog wel ze goede maniere. Hij gooi het oferal neer en hij eet het ook selluf weer op assie ze kans krijg. Assie deement ben weet jij nie altijd meer jou ferschil tussen jou natfoer en jou eigen kreazie op jou floer.

Bart

Mij broer Bart was mij kooning van mij spuuge. Hij dee aan pieroewetspuuge. Dan gingie heel hard ze rondjes draaie en spuuge tegeleik. Jou groote foordeel is wel dat jou spuug oferal teege aan kom en jou vrouw kan dan meteen jou halfe huis schoonmaake. Dattie effe beezig is. Van mij eigen doe ik nie zo heel faak spuuge. Ik zeg u eerluk, ik vin het sonde van mij eete. Jij wil toch het liefs dat jou buik vol en rond blijf.

Troos

Maar foorige week had ik tefeel zitte schrokke en toen heb ik alles in mij denkpaal uitgespuug. En ook net naas mij vrouw ofer ze bank. Toen foelde ik mij eigen daarna emoozioneel en mij vrouw heb mij getroos. Dattie jou eigen inees hulpeloos foel want jij wil het nie. Dan hebbie feel knuffels noodig en lieve woordjes. Dat alles goed is en dat jou vrouw het wel op ga ruime. Dan kan jij selluf tot jou eigen koome en wachte op jou niewe eete. Dat is belangrijk!

Assie jou hittegolfe heb dan kan jou buik ook gefoelig zijn. Dattie moet spuuge van jou hitte. Jij moet goed drinke en jou eete moet nie meteen uit jou kouwe kast koome. Want misschien kan jou buik er nie teege. Jij moet foorzichtig zijn. Assie iedere dag moet spuuge dan moet jou vrouw naar jou dokter gaan. Jou dokter heb nog meer erfaring en hij heb dieploomaas.

spuugeMij eigen konkluusie van spuuge:

 • assie veel doe schrokke kan jij gaan spuuge
 • assie haarballe heb ga jij ook spuuge
 • assie jou eete uit jou kouwe kast haal kan jou buik er ziek van worre
 •  spuug altijd op jou vrouw ze spulle
 • jij kan jou spuug beter nie selluf weer opeete, maar jij wor er nie ziek van
 •  assie iedere dag moet spuuge moet jou vrouw jou dokter belle

U kan nu gerust u snek weer selluf opeete en het hoef geen gras te zijn,

Loesje

16 thoughts on “Loesje vertelt over assie moet spuuge

 1. Hajooooo mamsiewamsie.
  Harsikke betank foor weer een wijze les mamsie. Ikke weet nu waar ik moet puuge en hoe!! Uwes seg dat ik altijd foor de goeiste plekkies moet gaan. Op bet, oppe kleet of foor het bed.
  Alleen lijk opete me nie fijn. Hihihi.
  Tjauwens… ikke moes uwes fan frauw betanken voor het misselijke gefoel dat uwes haar gaf. Se liet haar bruin water ff ies langer staan hihihihi.
  Koes koes mamsieloes

  1. Mij lieve Doorie,

   jou mamsie leer jou alles. Van jou lekkere eete en ook ofer assie het uit moet spuuge. Jij heb het nog nooit nie gedaan maar jij weet nou, het kom inees naar boove en het moet eruit. Jij kan het nie teege houwe mij jonge. Mamsie zeg het maar fast.
   Jij mag ook nog annere plekjes uitsoeke bijfoorbeeld in jou natte kaamer of op jou vrouw ze teelefoon. Mamsie vin het alteit goed assie er maar nie ziek van wor en assie jou mamsie beloof dattie alteit jou leege buik weer vol eet.
   Hoop dattie nou weet hoe het werrek mij beebie en dat jou frauw ze waater nog bruin is,

   Koes koes van jou MammaLoesje

 2. Dag liefe friendin.
  Jij geef de jeug weer een wijse les.Ikke selluf hep feel erfaring met puuge.Toen ikke nog jong was,ging mijn Al-vlees-klier ontsteeke doen.Ikke was errug ziek en moes feel puuge.Ikke moes sellufs slaape blijfe in ut dieren-zieken-huis.Wel 3 nagte.Datte was eggies waar nie leuk.Later ginge me darreme ook ontsteeke doen.Moes ikke ook feel puuge en me darreme waare op hol.Moes ikke weer slaape daar.De al-vlees-klier en IBD (dat fan me darreme dus) bleef furfelent doen.Maare toen hoefde ikke nie te slaape in ut ziekehuis.Scullary girl kreeg prikkies mee teege pijn en die kon se dan mij geefe die prikke.
  Ut was stees moeiluk foor scullary girl om mij weer goe te laate eete.Maar laater ging ut ofer toen ikke ouder wert.Sou je nu nie segge as je me gefulde buikie siet.
  As ikke puug,doe ikke et in etappes. 4 of 5 x en oferal wat.Net soas jij seg.Op moeilukke plekke om schoon te maake.Dan siet en weet scullary goe hoe ikke me foel.
  Haarballe hep ikke nooit,en ikke was meselluf heus.
  Maar me sus wel en Fynney was er een kei goe in.Gewoon in de sloffies bij et bet fan scullary girl.Dan stapte se er so in en wis se dat Fynney een haarbal gepuug hat.
  Me sus krijg nu bijna elleke dag een spullie uit een sakkie teege haarballe.Maar mijn darreme sijn gefoelig gebleefe en mijn buik gaat erfan op hol.Maar me sus Muzette heef nu nie feel haarballe meer.
  Maar nu is me buik en me maag fan se streek door de antibiotie en ut warreme weer.
  Maar ikke hoef nog maar 4 daage antibiotie enne dan is et klaar.Et sijn fiese groote pille dus me buik wil se weer snel kwijt.Maar ikke hoef nu nie te puuge.En ikke krijg wat ekstra lekkers bij die stomme pille,en scullary girl moet nu ff faker kijke met et druppie bloei uit me oor hoefeel insulien prikkie ze gaat geefe.Et is ff dus ellendige ellende deese week.
  Liefe friendin et is heel goe datte jij je beebie Doorie leer hoe en waar hij moet puuge en wat et is.Dan weetie dat foor de res fan se leefe.
  Sachte koppies fan me sus Muzette en mijn je friendin Sparkle.
  pee-essss Passie goet op jeselluf met deese warme tijt?Goe water drinke,dan kan jou vis blijfe swemme in je buikie en hoef ie nie te puuge.Seg et ook.maar teege Floris en Zusje.

  1. Ooooh mij lieve kanjerdinnetje,

   ooooh wat schrijfie mij eigen toch allemaal 🙀🙀🙀
   Hebbie jou darrem op hol en moesie slaape in jou ziekehuis. Bij jou dokter? Oooh mij kanjerdinnetje, dan hebbie jou slaap moete doen in jou hol van jou leeuw. Bij jou dokter slaape, mij vrouw krijg mij eigen er nie meer naar toe. En slaape doe ik in mij eigen denkpaal of op mij vrouw ze buik…
   Wat hebbie toch feel meegemaak mij kanjerdinnetje. Jij kan zo jou boek schrijfe van jou erfaring… Mij hart heb zofeel respek foor jou eigen en jou vrouw en jou sus. Jij weet toch nie wat jij hoor en wat jij lees…
   Dan denkie dattie selluf feel meemaak maar dan leesie jou verhaal en jij kletter weer met al jou poote op jou grond en jij breek niks gelukkig.
   Gelukkig is alles nu nie meer op hol en kan jij het fergeete. Maar jij ben zo dapper en jij heb zofeel meegemaak, goed dattie alles eerluk fertel Sparkle dan kan iedereen erfan leere.
   Dattie zofeel ziek kan zijn maar jij ben toch frolijk en jij ben slim want jij weet waar jij moet spuuge. Dat jou vrouw het zie en dattie dan op plekjes spuug waar jou vrouw moeiluk bij kan.
   Mij broer Floris heb froeger boofe op mij kast gezeete en hij spuug zo naar beneede. En mij vrouw heb toen mij heele kast moete schoonmaake. En ze eigen want hij heb wel gewacht tot mij vrouw in mij buurt was. Dan kan jij tros zijn Sparkle.
   Blijfie alstoeblief dichbij jou vrouw assie zofeel zon heb en jij krijg jou fieze antibiootie. Dattie altijd ofer jou vrouw ze spulle kan spuuge. Dan weet jij zeker dattie het goed heb gedaan. En blijfie uit jou sgerpe zon Sparkle.
   Van me eigen heb ik bijna geen woorde van jou verhaal, jij lees het wel. Mij eigen is er stil van…
   Maar jij ben mij topper van mij poezedinnetje en dank jou wel foor jou verhaal met zofeel indruk.
   Geefie jou vrouw en jou sus Muzette mij zachte kopjes en mij bek is fris want ik drink ook waater,

   Loesje

  2. Lieve Sparkle, waarom krijg je fiese antibiotie? Ooo bah, en dan moet je er ook nog van spugen! Ik doe aan je denken en voor je duimen dat je snel die fiese grote pillen niet meer hoeft!
   Heel veel lieve kopjes voor jou en je zus en je vrouw, en een zachte knuffel voor jullie alledrie van Bolle.

   1. Dag Bolle.Et was soon ellendige ellende….Tja in de forige weekent was 1 fan me hoektanten beeneje afgebrooke dach scullary girl,want die wass weg….en se siet soiets natuurlijk.Dus moes ikke mee naar dokter Nina.Fan mijn hat et nie gehoefe.Al geef ik eerluk toe dat et wel auwie dee toen scullary girl wilde kijke.Maar vanweges me diejebeet is se weer besorg want je kan dan meer ont-ste-king probleeme krijge.Ook me druppie bloei uit me oor kan anders worde as er ont-ste-king erreg is en fanuit me bekkie kan et ook naar andere pleke in me lijf gaan.Druppie bloei en me insulien kan scullary girl selluf wel,maar nie in me kaake kijke. Toen hep Nina footoo gemaak maar de wortel was ook foetsie.Dus hoefe ikkes geen narekoos en operazie soals Loesje.Maar wel nog auwie toen ze ging ondersoeke.Enne beetje ontstooke…..nu 7 x groote fiese antibiotie.Ikke moe nu nog 3 x et was foor elleke dag 1 x
    Bolle et is nie leuk ook al krijg ikke een lekker happie toe,een happie wat ikke anders nie krijg,vanweeges de koolhiedraat,maar nu moet et eeve.Ikke fin die pillies fies,groot en fies,maar et schiet op.As et dan klaar is en et nie meer so heet is,en de auwie weg is,gaan ikke mijn wel weer fijn foele hoor.
    Dag liefe Bolle,knuf op afstant.Et is te heet om et eggies te doen.
    Sparkle

 3. Dag lieve Loesje, wat een mooi verhaal heb je geschreven over als je moet spuuge en waar je dat dan het beste kunt doen. Floortje en ik hebben het goed gelezen en zullen jouw raad opvolgen. Floortje spuugt gelukkig niet zo vaak, maar als ze het doet dan is het meestal op het tapijt in de slaapkamer, dat je er dus middenin stapt als je uit bed stapt. Lieve Loesje doe je alles rustig aan met de warmte, en goed drinken hoor. Zacht kopje en knuffel van je dinnetjes Ina en Floortje.

  1. Lieve mevrouw Ina en Floortje,

   oooh ik lees zofeel slimme letters van mij dinnetje Floortje en dattie goed weet waar dattie spuug. Van mij eigen vinnik het belangrijk waar dattie spuug. Assie het nie zie kan jij het wel ruike mevrouw Ina. Dat moetie nie wille. Jij koop er niks foor. Jij kan beeter op jou mat spuuge en dattie dan flink moet schrobbe foor dattie ga schuure.
   Dat is mij erfaring want mij vrouw ruim hier faak spuug. Floris heb zo een gefoelige buik en assie ouwer wor hebbie er al heelemaal niks meer ofer te zegge….
   Dank u wel dattie zo eerluk en met u oope hart heb fertel. Nu moetie nog effe goed oppasse foor zofeel warme zon en dattie daar nie van ga spuuge…

   Kopjes van mij eigen met mij schoone snorhaar foor u eigen en Floortje mevrouw Ina

   Loesje

 4. Nou Loesje dat was een goed verhaal!!!
  Wij spugen ook wel eens hoor, het moet er inderdaad uit als het niet goed zit in je buik.
  Wij (onze vrouw weet niet wie van ons)hebben al eens een haarbal naar haar slof in gespuugd. En smorgens stapte ze uit bed en zo met haar voet de slof in.
  Dat vond ze natuurlijk niet erg leuk!!!!
  Maar het was beter dan op het bed spugen!!!!

  Dikke knuffel van ons allemaal
  😽😽😽😽😽😽😘

  1. Lieve Tica, Belle, Izzy, Moby, Dopey, Panda en mevrouw Ceciel,

   oooooh jullie moet jullie eigen geheim nooit ferklappe en van mij eigen doe ik mij bek ook op mij slot. Assie spuug in jou vrouw ze slof dan bennie wel heel priefee assie in jou slof schiet. Mij vrouw heb mij eigen gefraag of ik nooit in ze slof wil spuuge maar jij kan het nie beloofe. Van mij eigen heb ik nog nie mij plan gemaak want selluf houw ik liever mij eete in mij buik. Maar ik vinnut wel zo een slim idee. Jij ferras er toch jou vrouw mee en jij geef ies persoonluks.

   Dank jullie wel dattie mij eigen zofeel goed adfies geef. Jullie krijg mij kopjes en jou vrouw ook en mij snorhaar is schoon

   Loesje

 5. Lieve Loesje,

  Dank je wel voor jou mooie en duidelijke uitleg van spuuge doen. Nou ikke weet er alles van, want vrouwtje zegt wel eens dat ik er een kampioen in ben. Ikjes heb een gevoelige maag en vrouwtje zal als ikke naar Tante Ans moet en ze moet mij medicein geven ze daar wel rekening mee moet houden, want ander wordt ik er nog meer ziek van en daar heeft deze kerel Jip geen zinnetjes in hoor.
  Maar wat jij schrijf doet, heb ik meer dan genoeg last van. Als vrouwtje voor mij iets heel lekkers heeft, dan krijg ik maar hele kleine hapjes tegelijk, nou doet vrouwtje dat altijd al wel, maar dan nog kleineren.
  Als ik ook oorlog in mijn buik krijg doe ik eerst heel hard brullen en is vrouwtje al gewaarschuwd en zorgt ze ervoor dat ik spuug doe gewoon op de vloer. Nee vrouwtje zal nooit boos zijn om de spuug en vind het voor mij zelfs erg, want het is zoals jij schrijf doet, het hele lijf schokkert en ik doe als ik de kans heb mooie lange baan maken. en de laatste druppels als stippen erachter aan. Zo van klaar.Maar als vrouwtje slaap doet of weg is doe ik ook wel spuug, ikke zorg ervoor dat ze er nooit ik gaat staan, als ik mijn knufjes heb gehad doe ik miauwen en dan gaat vrouwtje met mij mee. Ikke laat dan zien waar de spuug is en ik krijg een knuf en schouder klopje en vrouwtje zegt: Goed zo Jippie en gaat het opruimen.
  Nee mijn vrouwtje heeft er nog nooit moeite mee gehad en weet je toen we net lees deden zat ze gewoon haar broodje te eten, maakt haar niks uit
  Maar Loesje nu stop ik ermee over de spuug en ga ik er aan denkeren wat ik vanavond te smikkelen krijg. Ja ik heb het al op het aanrecht zien staan, er staat een blik poezensoep en het is tonijnensoep. Ikke moest meteen aan jouw denkeren toen ikjes het zag, vrouwtje heb ook kippen soep voor mij en kan ze afwisselen. Ja ik drink altijd al goed maar met deze warmpjese dagen doet vrouwtje ook nat uit de kraan bij mijn natvoer en een paar keer in de week dus poezensoep. Wat een verwennerij is het, maar ik doe vrouwtje altijd een knuf geven als dankjes hoor.

  Nu is het tijd voor mijn snurkjes en vrouwtje gaat lekker uitrusten in haar stoel, ze had de hele morgen in onze tuin gewerkt. Knufjes van vrouwtje voor jullie allemaal en lieve groetjes voor Mevrouw Loesje. Poot en kopje van jouw grote vriendje Jip.

  1. Lieve Jip en mevrouw Jop,

   dank jullie wel dattie mij eigen zofeel mooie letters schrijf van jou spuuge. En dattie in jou streep spuug en jij doe stippe erachter. Dan hebbie Stippedag Jip. Foor jou vrouw en foor jou eigen want ik vinnut knap assie streepe en stippe spuug. Mij broer Floris heb in mij huis zofeel erfaring met spuuge. Hij spuug wel zofeel groote lange slierte en hij spuug ook ze eigen kreazie. Mij vrouw moet dan snel zijn anders kan zij hem ze kreazie niemeer zien. Hij eet ze kreazie op Jip. Van mij eigen ga ik wel kijke maar soms moet jij jou eigen ook beheerse, jij hoef nie alles mee op te eete. Ik fraag dan wel aan mij vrouw offie nog ies anders heb…

   Maar jij heb zofeel goede maniere Jip. Jij meeooow teege jou vrouw waar jou spuug lig. Dan bennie wel van jou hoog en begaaf zijn. Jij krijg mij kopjes van dattie zo goed beezig ben. Jij ben net als mij Bert zo een sjentelmen.
   Hoop dattie nie zofeel last heb van jou buik als mij Bert ze zon zofeel schijn. Maar jij krijg soep en er zit tonijn in. Dan kan jij jou buik russig houwe, onweer in jou buik geef alleen maar rommel. Dat moetie nie wille.

   Lieve Jip, ga jij maar geniete met jou vrouw want jij heb al feel van jou werrek gedaan. Wij ga ook zo slaape want mij vrouw ga vannacht mij tonijn ferdiene en mij nierdiejeet en mij soep. Dan mag ik nie op mij vrouw ze kompjuuter weeges dattie dan fajiet ga.
   Dank jou wel Jip foor jou stip op mij hoorison, jij en jou vrouw krijg mij zachte kopjes,

   Loesje

 6. Hoi Loesje dat heb jij schrijf gedaan waarom wij als poezels en katermannen soms spuugje.moeten doen!
  Zelf heb ik dat soms dat mijn grassprieten terug komen en oooooh dan is mijn vrouwke altijd zo van Ollie gaat het ooooh kom maar krijg je knuffels . Dat troostem vind ik dan wel fijn maar niet te lang hoor want ik wil dan weer eten en in mijn tuin rond lopen.

  Kopje van Ollie😺

  1. Lieve Ollie,

   Ooh hebbie grasspriete in jou buik 🙀🙀🙀
   Dan ga jij spuuge want jou grasspriet wil nie in jou buik woone. Maar jij heb zofeel gelijk want assie jou grasspriet eruit spuug kan jij weer feel eete in jou buik stoppe. Jij ben jou eigen slimme jonge en mij hart beloof jou dattie niks nie ferder fertel.
   Assie troos krijg foel jij wel geluk en veilig zijn in jou hart maar jij ben pas weer jou selluf assie jou eete krijg.
   Mij vrouw geef mij eigen ook mij knuffels en zij zeg lieve woordjes maar zij ken mij eigen zo goed Ollie. Dan weet ik dat mij buik gefuld wor. Dan hebbie liefde en eete en is alles goed,

   Jij krijg mij kopjes en jou vrouw ook, mij bek is schoon…

   Loesje

 7. Hoi lieve Loes, wat een supergoed verhaal over spuuge heb je geschreven, het was echt helemaal kompleet. Alle soorten spugen staan er in, en iedereen kan er van leren. Je zoon Door weet nu presies wat het is, als hij ooit moet spugen herkent hij het meteen.
  Wat ellendig dat je moest spugen en dat je buik zich niet lekker foelde. En ook jammer dat je het op je denkpaal hebt gedaan, want dat ruikt fies. Ik hoop maar dat je weer helemaal beter bent, en dat je buik weer goed rond is.
  Ik heb zelf altijd last van haarballen. En je schrijft eksaktpresies hoe je dat dan foelt! Ik heb vaak dat ik een paar dagen loop te hikken en te slikken. De haarbal komt een beetje naar boven, maar niet genoeg. Soms komt hij al een beetje uit mijn mond, maar zakt hij tocn weer terug, jakkes.
  Ik vind het ook supergoede tips die iedereen geeft over waar je het beste kan spugen. Ikzelf spuug graag op het grote bed. Dat doe ik het liefst heel stilletjes, zodat het een tijdje goed in kan trekken. Pop spuugde graag midden in de nacht een paar keer onder het bed en voor het bed. Beer had net als ik veel haarballen en spuugde gewoon overal. Molletje spuugde vaak maar een klein beetje en daar ging ze soms gewoon weer in liggen slapen, stoer hè? Mijn vrouw zegt dat met drie katten er altijd wel iemand was die probeerde het weer op te eten als een ander had gespuugd. En iemand heeft een keer over het toetsenbord van de kompjoeter gespuugd, toen mijn mensen weg waren. Toen was het toetsenbord kapot en de kompjoeter ook, dat vond ik best biesonder.
  Mijn mensen moesten heel erg lachen om je verhaal en de antwoorden die iedereen heeft gegeven. Maar ze hopen niet dat ik op ideejen kom!
  Lieve Loes, je krijgt van mij hele lieve kopjes met eerlijkheid. Dat is omdat je een belangrijk verhaal, wat best een beetje moeilijk is, zo eerlijk hebt verteld. Je krijgt van mij een kaasplatoo erbij, met allerlei soorten kaas. Voor het lekker is dat, en het is voor je hele famielie, van Bolle.

  1. Lieve Bolle,

   dank jou wel dattie mij zofeel eerlukke letters stuur. Van jou haarballe en dattie omhoog kom maar nog nie heelemaal naar buite. Dan ga jij hikke en jij ga schokke en jij foel jou eigen nie fijn Bolle. Van mij eigen heb ik nie feel haarballe. Soms wel maar mij vrouw kan mij vacht want zij zeg, Loes jij ben een poes. Dan moet jij jou haare van jou vacht goed ferzorruge en van mij eigen heb ik mij dikke vacht en sommige stukke van mij vacht zijn lang. Mij vrouw kam mij eigen en zij knuffel mij. En assie klaar is doe ik wasse en dan slaape. Dan foel ik mij eigen offie weer geboore wor. Oooh Bolle jij geloof het nie maar mij broer Floris sta nu in mij slaapkamer te spuuge. Jij kan er geen letters van maake of jij moet ze van jou floer schrobbe….
   Wij heb net ze onbijt op en mij broer heb zofeel gefoel in ze buik, hij gooi er alles uit. Hij heb ook last van zofeel zon en hij kan er nie teege. En hij heb deemenzie Bolle, dan hebbie nerreges meer jou errug in.
   Maar ik wil ook sorrie zegge dat ik van mij eigen nu pas mij antwoord geef. Maar mij vrouw moes gistere slaape en zij zeg Loes jij ga nie op jou kompjuuter en ook nie op die van mij vrouw. Zij zeg dattie hetsellufde is….
   Soms moet jij jou eigen aanpasse Bolle, assie saame woon. Maar jij weet, van mij eigen kan jij fertrouwe hebbe. Van mij eigen schrijf ik altijd terug. Maar soms moet mij vrouw slaape weeges dattie in mij nacht mij huis uit ga foor mij tonijn.
   Oooh Bolle assie ofer jou tikbord spuug kan jij niemeer tikke maar jou vrouw kan dan wel opruime en zij weet wel, Bolle heb niewe eete noodig…
   Dat is ook belangrijk,

   Dank jou wel van jou kaas. Assie feel kaas eet blijf jou eete in jou buik want jou kaas lig swaar op jou maag in jou buik. Misschien kan jou haarbal dan fastplakke en hebbie er geen last meer van…
   Jij krijg van mij eigen mij kopjes met mij snorhaare in sjelei van goermet en het is befroore. Het is ook foor jou vrouw, jou menseman en jou Ooma want iedereen kan nu befroore snorhaare gebruike,

   Loesje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *