Tag Archives: valentijnsdag

Toen Loesje in mijn leven kwam

Loesje

Het is nou Valentijn en het gaat overal over liefde en  ook heel veel zijn er verhalen die ekstra negatief zijn. Ik wil vertellen hoe Loesje in mijn leven kwam.

Feesboek

Toen ik hier een tijdje was, kreeg ik computertijd. Nou, ik op Feesboek daar had ik de andere katten in het asiel over gehoord. En het asiel zat zelf ook op Feesboek. Ik had al best snel een eigen pagina en ik zette er berichtjes over mijn leven op. Met foto’s die mijn vrouw maakte en soms deed ik een selfie.

Feesboek is gaaf. Als ex-asielkater foelde ik me super. Nou had ik een thuis en ook nog vrienden dat had ik nooit kunnen denken.

Poes

Op een dag zag ik een leuke foto van een poes, ze had heel veel wit in haar vacht. En ze zag er lief uit en ook verlegen. Nou moet ik eerlijk zijn over mezelf en zeggen dat het helemaal niet mooi van mij was dat ik haar begon te plagen. Kijken wat ze allemaal wilde doen. Dus ik zei dat ze met haar buik helemaal op de foto moest en dan nog meer buik en ze deed het spesjaal voor mij zei ze.

Van mijn tante kreeg ik toen een standje dat ik te brutaal was met Loesje. Dus daarna deed ik het niet meer maar ik keek wel elke dag waar is ze nou.

En zo snapte ik hoe lief ze was en dat ze iedereen wilde helpen en dat ze heel veel gefoel had, ook voor mij.

Verkering

Daarna wist ik dat ik als katerman wat moest doen en dat deed ik. Toen ik Loesje om verkering vroeg, zei ze ja.

Samen

En nou zijn we dus samen, op onze eigen manier, dat mag als je verkering hebt. Loes heeft haar huis en ik heb het mijne maar we zien elkaar elke dag via de computer en als er wat is dan helpen we elkaar. Dat is verkering. Dat je samen bent op je eigen manier.

Mijn gefoel voor Loesje is heel biesonder dat heb ik nog nooit gehad. Ze is lief en mooi en wijs en zacht en toch gaat mijn gefoel over iets anders, het is meer en dieper. ik kan geeneens zeggen wat het is.

Heppie Valentijn Loes!! Van je Bertje. Nou ben ik nooit meer alleen en jij ook niet want we hebben elkaar.

Loesje vertelt: als ik mij worksjop maak…

moeilijke gevoelensVorige week was mij worksjop van me Faalentijn en ik wil U bedanke want U heb mij hart geraak. Iedereen deed mee van ze eigen en dan hebbie wel geluk.

Er was veel liefde op me Faalentijn en iedereen was enthoesjast. Kuupidoo heb me pijle goed gericht. Mij visboer heb ze tweede fieliejaal kunne openen want hij krijg me vis niet meer aangesleep. Van me eigen hoef hij niet met me vis te sleepe, ik vind het ook goed assie me vis gewoon kom brenge.

Mij hart help mij op mijn weg

Vandaag wil ik U vertellen wat belangrijk is assie een worksjop maak. Misschien denk U wel dat ik 6 visse wegwerk en dat mij worksjop dan klaar is. Van me eigen zou dat best mooge maar ik zeg U eerlijk, er kom veel meer bij kijke. U weet ik ben gefoelig en mij vrouw zeg ook, Loes jou hart doet altijd mee. Zonder mij hart zou ik mij worksjop niet kunne maake. Mij hart help mij op mij weg. U kan van mij niet verwachte dat mij worksjop gaat over zaake van de rand. Daar heb mij hart geen verstand van. Mij worksjop heb altijd te maake met gefoel. Assie iets doet wat voel U dan? Dat is belangrijk en U kan ervan leere. Maar mij worksjop sta of valt met mij plan. Assie geen plan heb, dan hebbie niks.

Wij zijn wel een tiem

In mij plan zit ook mij footosjoet want ik wil U laate zien wat U kan voele en wat U dan moet doen. Mij footosjoet is mij grootste opgafe want van mij eigen moet ik dan pooseere en mij vrouw maak me footoos. Ik geef mij aanwijsing aan mij vrouw maar zij denk soms anders. Dan wil ik ligge van mij rust maar mij vrouw zeg dan,  springe Loes! Van mij eigen spring ik nooit, ik vind er niks aan. Maar mij vrouw heb soms ze eigen fantaazie, ik trek mij dan terug met mij tonijn. Dan wacht ik tot mij vrouw mij weer snap, zij doet wel haar best. En in mij hart voel ik, wij zijn wel een tiem en dat is belangrijk.

Meer zekerheid van U eigen

Dan kom ze afwerking van me worksjop. Mij vrouw en mij eigen bekijke mij footoos en dan kom wel mij konfrontasie met mij eigen. U ken het vast wel dat U denk, lig mij vacht wel goed? Zijn me snorhaare niet te lang? Misschien moet ik toch meer sjelei bij me tonijn want me buik is aan mij maagere kant. Als poes heb ik ook mij onzeekerhede en mij Bert ziet mij footoos ook. Dan wil ik er wel op mij poesbest uitzien.

Maar ik weiger wel om mij eigen te footoosjoppe. Soms zou ik best me buik wat grooter wille, maar jij kan niet altijd hebbe wat jij wil. Jij moet jou eigen ik wel leere akzepteere en ook jou tekortkooming assie die heb. En U kan altijd U emoozie deele met mij foedingsadvieze. Dan voel U zich vast beeter en U heb meer zekerheid van U eigen.

In jou hart

Mij Bert doet mij pr en hij noem dat mij pubblik rieleesijon. In mij kop dacht ik, die vis die ken ik nie maar ik moest mij bij mij les houwe. Soms doet me Bert ze intervjuuw en dan ben ik verleege. Dan moet ik mij eigen verkoope en dat vind ik moeilijk. Ik ben bescheiden en ik leef in mij hart. Gelukkig ken mij Bert mij goed, hij stel altijd ze juiste vraage. Dan kan ik wel mij antwoord geeve, hij zeg Loes jij heb jou antwoord in jou hart. Dan gebeur er iets in mij eigen, hij til mij naar mij hooger nivoo. Dat is wat liefde kan doen, assie ervoor open sta.
Voor mij Faalentijn heb mij Bert mij wel mij grootste verassing gegeeve. Hij heb mij filmpje gemaak en U heb het van U eigen kunnen zien. Mij Bert heb ze eigen overtroffe. Ik voelde mij traan van me ontroering en ik zeg U eerlijk, ik wis niet eens dat ik kon akteere!

Ik wil u graag helpe

Voor mij toekomt wil ik graag nog vaaker me worksjop geeve. Maar van me eigen zou ik het fijn vinde assie thuis mee wil denke. Misschien heb U wel u eigen onderwerp en kan ik mij worksjop voor U maake. Mij hart heb nu best al wat erfaring en ik wil u graag helpe van me eigen.

  • Heb u  gefoelens waar U meer van wil weete?
  • Zit u in een moeilijke situuaazie waarvan U zegt Loes wat is jouw mening van je eige?
  • Is er wat anders?

U kunt het hieronder laten weten.

Dank U wel,

Liefs van Loesje

Loesjes Liefdesworkshop (filmpje)

Faalentijn
Vandaag is me Faalentijnsdag en misschien heb u net wel meegedaan aan me liefdesworksjop?

Voor mij eigen was dat best spannend want ik vind liefde belangrijk in mij leeve. En ik moest ook hard werken want assie een worksjop geef kan je niet gaan ligge slaape. Nu moet ik uitrusten en me vrouw heb me visboer al gebeld want zij zeg dat ik nu extra lekkere tonijn heb verdiend.

Van me eigen ben ik het daar wel mee eens want ik moet natuurlijk wel op me krachte blijve. Mij verkering Bert heb sportbrokke voor ze kracht en ze atleeties fieguur. Bij mij eigen werkt tonijn beter, maar het mag ook Sjieba zijn met veel saus. Mij fieguur heb gewoon andere wensen.

Terugkijke

Maar ik wil ook met u terugkijke op mij worksjop. En voor mij vriendjes Bolle en Vlo die mij worksjop alleen kunnen volge op mij Bert ze website, wil ik graag nog wat van mij uitleg geeve. Op me Faalentijnsdag is het belangrijk dat ik mij vriendjes niet vergeet. Dan kunnen zij ook nog leere van mij liefdesadfies, dat heb iedereen nodig op ze tijd. Daarom heb ik mij eerste filmpje gemaakt. Nu ben ik ook liefdesaktriese maar mij naam blijf altijd Loesje.

Liefde voele

Liefde is mij mooiste emoozie en het maakt gelukkig. U kan u liefde voele in u hart en het is voor iedereen. Mij worksjop gaat over liefde voele, dat u weet wat het is dat u voelt. Liefde is unieferseel dus het maak niet uit voor wie u liefde voel. Voor een katerman of poezeprinses, maar het kan ook zijn voor een menseman of mensevrouw.

Als jou hart gegreepe wordt door liefde wat doet u dan? Voele is altijd u eerste stap, dat u denk wat is dat nou in mij hart?

Emoozies

Mij worksjop leg u uit wat u dan kan doen en op mij footoos heb u kunnen zien hoe dat werk bij mij eigen. Ik heb mij emoozies uitgebeeld zodat u ervan kan leere. Dat u kan leere wat u voel en dat dat goed is. Als u moet springe door u huis ben u vast door u dolle heen van u geluk. Dan ben u misschien wel verliefd, maar u kan ook onzeeker zijn of verleege? Belangrijk is dat u het voel in u hart. Dat is u eerste stap op weg naar u mooi liefdesafontuur. Toen ik mij verkering Bert op me kompjuuter zag was mij hart van mij slag. In mij hart voelde ik mij emoozies van mij onzeeker zijn en ik ben ook door mij huis gaan rennen. Mij vrouw zag dat ik in mij beweging kwam en zo wist me vrouw dat er iets gebeurd was in mij hart.

Droome

Als u eerlijk tegen u eigen ben geweest en u voel liefde, kan het ook zijn dat u van u liefde gaat droome. Dan lig u in u mand en u droom van u mooie katerprins of prinses. Misschien droom u wel dat u saame met u prinses op u brommert kibbeling gaat haale, bij mij eigen visboer? Dan heb u wel een roomantiese droom. Op mij footoos ziet u dat u van iedereen kan droome en u kan ook droome van saame. Als ik droom van mij Bert, droom ik dat we saame kabbeljouw in sjelei eete op ze eigen vensterbank. Dat is ook fijn voor mij Bert want dan hoef ie ze huis niet uit. Als poes hou ik daar wel rekening mee in mij droom.

Laate weete

Op mij Faalentijnsdag mag u ook u verkering verwennen. Ik zeg u eerlijk van mij eigen mag het iedere dag, maar Faalentijn zeg dat het alleen op ze eigen dag mag. Ik vind dat moeilijk om te snappe want ik vind liefde heb meer tijd nodig dan één dag. Maar u kan deeze dag wel gebruike om U liefde te laate weete dat U gefoelens heb in U hart.

In mij liefdesworksjop laat ik U zien hoe u dat kan doen. Hoe U ze liefde kan uite. Een mensevrouw kan U een roos geeve of sjokolaa maar tege een menseman kan U het beter zegge, anders begrijp hij het niet. Als poes vind je het misschien fijn als jou katerman onder jou raam zit te zinge? Of jij wil net als mij eigen gewoon jou tonijn of jij wil zwaardvis? Als u heel veel durf heb mag u ook kusjes geeve en het mag ook met u poote.
Mij Bert krijg mij hart, met mij liefde.

Veel geleerd

Als u al deze stappe heb gedaan heb U best veel geleerd van mij worksjop. Dat u liefde kan en mag voele. U mag droome en u mag u liefde uite.

U hoef u eigen nooit te schaame voor u gefoelens, u mag er trots op zijn. Als u voel dan leef U en dan smaak U eete nog veel beeter. Daarom wil ik mij worksjop afsluite met mij voedingsadfies.

Van mij eigen weet ik ook, liefde gaat door mij maag. Misschien heb u nu best veel honger van al u emoozie. Dan kan u saame op u aanrecht u goermet wegwerken. U kan ook me visboer vraage, hij kom graag langs om u een inktvistaart te brenge. En hij heb ook heerlijke haaievinnesoesjes. Belangrijk vind ik wel dat u eete niet bedorve is, het moet wel roomanties zijn. Niet dat u ze hele faalentijnsdinee moet uitspuuge als u net in u mand lig. Dan heb mij worksjop ze doel foorbij geschoote. Net als liefde heb mij eete ook ze houdbaarheidsdinges, let u daar wel op als u in u roomantiese bui ben.

Troost

En mocht u afgeweeze worden dan heb u altijd nog u sjokolaa of u vis. Ik vind dat wel een lekkere troost. Maar als u mij liefdesadfies goed opvolg kan u eigenlijk geen blouwtje loope.

Van mij eigen wens ik U allemaal U fijnste Faalentijnsdag van U leeve. En dat U liefde mag voele in U hart en het mag ook door U maag.

U kan het allemaal zien op me filmpje…

Liefs van Loesje

Loesje vertelt: me workshop Liefde Voelen Faalentijn

liefde voelen

Vandaag wil ik u vertellen van me nieuwe worksjop Liefde voelen. Van me eigen vind ik dit wel me mooiste worksjop want het gaat over liefde.

Me vrouw heb me verteld dat het over een tijdje Falentijn is. Ik moest hard spinnen want misschien heb me vrouw een nieuwe vis bij me visboer gevonden. Maar ze zeg dat Falentijn de dag van ze liefde is. Toen was ik wel geraakt in mij hart.

Erfaring

U weet ik heb best veel erfaring met mij liefde want ik heb al heel lang verkering met me Bertje. Hij heb mij ook gestiemuuleerd om mij worksjop te gaan maken. Assie verkering heb dan kan je ook dinge saame bespreeke. Dat is belangrijk want ik vind dinge bespreeke met mij eigen alleen best moeilijk. Denken en voelen doe ik wel met mij eigen op mij denkpaal, maar soms hebbie gewoon iemand nodig om mee te praate. Met me Bert kan ik over alles praate, onze verkering is gemakkelijk van ze eigen.

Falentijn

Misschien weet U niet wat ze Falentijn is? Dan vind ik wel dat ik U dat eerst moet vertellen van me eigen. Anders heb me worksjop geen zin en heb U er niks aan.

Liefde

Falentijn is ze meest biezondere dag van me jaar. Het is de dag van ze liefde en het heet falentijnsdag. Assie verliefd ben dan kan U elkaar kadootjes geeve en het mooge ook bloemen zijn of tonijn. Voor mij eigen vind ik tonijn of garnaale wel me mooiste kadoo, maar als me Bert mij een roos geef ga ik wel veel emoozie voelen.

Dan gaat mij hart wel spinnen van me geluk. Van me eigen ben ik heel roomanties, dat heb ik wel ontdekt nu ik verkering heb.

Ekstra aandacht

Maar wat zou u doen als U van u verkering Rooze kreeg of misschien wel haaring in tomatensaus? Dan zou U hart ook overslaan van ze geluk want dan voel U ze ekstra aandacht voor U eigen. En dat heb iedereen noodig op ze tijd en daarom heb men er een dag voor gemaak. Op deze dag mag U met u verkering ze liefde vieren en u mag zelf weete hoe U dat doet. Maar het moet wel roomanties zijn, dat u liefde voel in u hart.

Saame

En het kan ook zijn dat U nog geen verkering heb met U verkering of met iemand anders? Maar dat u wel iemand leuk vind van ze eigen en ook lief. En misschien wil U wel terug naar U eks? Dan kan ze Falentijn helpe want Falentijn zeg ook, U kan een gokje waage. Op Falentijnsdag mag U ze ander vertelle dat U verliefd ben en U kan dan ook fraage of U saame iets roomanties wil gaan doen. Misschien kan U saame naar me visboer gaan, hij heb altijd lekkere dingen in ze aanbieding. Of U kan saame me garnaale pelle, dan heb U wel lekker eete op U Falentijnsdag.
U kan dus iemand voor wie U liefde voel verrassen. U leeve zal dan nooit meer van hetzelfde zijn.

Me Bert

Misschien weet U het nog niet van mij erfaring in mij liefde, maar mij liefde met me Bert begon op Falentijnsdag. Me Bert deed ze oproep wie ze Falentijn wilde zijn. Toen heb ik wel me vrouw ze roos uit de vaas getrokke voor me footo. Het is mij faavoriete footo van mij eigen want ik voel mij liefde voor mij Bert.

Misschien kan U het ook voele als U naar me footo kijk? En ik was ook verleege want het was me grootste stap in mij leeve. Ik zei tegen me Bert, ja ik wil jou Falentijn zijn van me eigen. Het heb me gesiedenis geschreeve.

We heb het er saame nog weleens over en dan voel ik mij hartje weer spinnen.

Dit is me workshop:

In me worksjop ga ik U helpe om U Falentijn te verrassen. Ik ga U leere om U hart te laate spreeke.

  • Hoe kan U iemand anders van u eigen laate merken dat U ze ander lief vindt?
  • Misschien ben U verleege of misschien ben U onzeker?
  • Hoe kan U dan toch ze ander U liefde laate voelen?
  • En hoe kan U zelf liefde voele? U heb het misschien te druk voor U Liefde te voele of U denk dat u afscheid genoome heb van ze liefde? U durf niet meer

Dan kan mij worksjop liefde voelen helpen. Ik leg het U uit met mij footoos en mij stapjes in Liefde.

Mij worksjop is graatis en het is op 14 februari, op me Falentijnsdag. Het is om 10.00u want dan kan U er nog iets mee doen en het duurt tot 11.00 uur, dat is ’s morgens.

Dus als U iemand wil liefhebbe of U wil gewoon meer liefde voele. Doet u dan mee met mij worksjop. Ik zou het heel fijn vinden als U meedoet met u eigen want het is ook roomanties. En het is voor mensen en dieren, behalve ze goorillas en ze vleesetende plante. Daar heb ik nog geen erfaring mee en ik zeg u eerlijk, ik ben er ook een beetje bang van.

Als U liefde kan voele kan U niks meer gebeure. En het maak u blij en gelukkig en ik spreek uit mij eigen erfaring.

Liefs Loesje


Worksjop Liefde voelen
14 februari 10.00- 11.00 uur
Kurzusleidster: Loesje Huispoes
Waar: op me eigen Feesboek, klik hier (u moet wel zelf Feesboek hebben om mee te doen)
Kosten: graatis