Tag Archives: operatie

Loesje vertelt over assie jou operatie krijg

operatieMij vrouw heb mij eigen fertel, Loes morrege is jou operazie. Dan schrik jij wel want u weet foor mij eigen hoef het nie. Maar mij vrouw en mij dokter wil het wel, dan hebbie selluf niks meer te kiese. Nu moet ik mij eigen foorbereide en poosietief zijn.

Speezialis

Jij wil nie weete wattie teegewoordig allemaal moet doen foordat jij jou operazie krijg. Mij vrouw heb er bijna foor moete smeeke. Mij dokter zeg, nu mevrouw Coorona er is doe wij alleen ze operazie assie nie kan wachte. Toen heb mij vrouw gezeg, Loes kannie meer wachte.
Selluf mis ik hierbij wel mij  kom-muu-nie-kaazie met mij eigen. Dattie fraag Loes hebbie hierofer selluf ook een meening? Maar mij eigen is niks gefraag. Anders had ik mij dokter wel gezeg, Loes is speezialis in wachte. Behalfe assie moet eete, maar daar heb mij dokter niks mee te maake van ze eigen.

Kondiezie

Mij dokter zeg Loes moet gezond zijn, zij mag nie niese en zij moet in ze goede kondiezie zijn. Assie soies hoor dan heb ik van mij eigen al ge eete en ook mij waater gedronke. Assie mij eigen een beetje ken dan weet jij, Loes heb geen kondiezie. Loes beweeg nooit want zij is groonies niesziek. Ik zeg u eerluk, soms hebbie jou ekskuus nodig.
Van mij eigen geef ik niks om mij beweege. Maar assie dat teege jou dokter zeg dan krijgie meteen pille foor jou kondiezie. En jij moet ge-ak-ti-feer worre dattie ga beweege. Van mij eigen kom ik in mij beweeging foor mij makkareele en mij garnaale. Mij begeerte is altijd atleeties, maar daar kan jij bij jou dokter nie mee aankoome.

Papiere

Mij vrouw heb papiere gehad van mij dokter en zij moet fraage over mij eigen beantwoorde. Offie worreme heb of flooie?? Wie ferzin soies? Van mij eigen ben ik prooper en ik ben ook netjes. Assie verkering heb ga jij ga toch nie met jou flooie in jou vacht foor jou kompjuuter zitte. Van mij eigen zou ik mij schaame en dat moet jij nie wille. Mij dokter wil ook in mij bloed kijke? Van mij eigen vin ik mij bloed wel priefee, jij hoef nie oferal in te kijke. In mij bek kijke vin ik wel genoeg.
Maar mij vrouw zeg Loes jij ben seeniejor, dan is het belangrijk om oferal naar te kijke. Jou dokter moet er alles aan doen om jou zo gezond mogeluk te houwe. Dan foel jij wel jou vrouw heb jou in ze hart gesloote. Jij wor er stil van en ferleege, assie zofeel liefde foel. Mij vrouw heb sellufs al mij zachte vis bestel bij mij visboer foor na mij operazie. Dan smelt jou hart wel van jou geluk. Dat jou vrouw weet, dattie zofeel begeerte heb na jou naarekoosie dat jou vis lig te wachte.

Mij eene tand

operatieIn mij hart foel ik ook mij zeenuuw en mij onseeker zijn. Wat ga mij dokter doen met mij eene tand? Jij moet er toch nie aan denke dattie wakker wor en jij heb niks meer in jou bek? Mij eene tand is mij schoonheid, u kan het zien op mij footoo. Dattie weet jij kan nog foor jou dag koome en jou verkering vin jou aantrekkeluk. Jij ben wel een poes van jou eigen, dan hebbie graag jou groote buik en jou eene tand. Ik zeg u eerlijk, niemand weet of mij eene tand in mij bek blijf. Mij dokter weet het pas assie in mij bek ga kijke. Het wor mij ferrassing na mij naarekoosie. Dan foel jij jou onseeker zijn diep in jou buik.
Ik heb mij vrouw wel gezeg, van mij eigen hoef ik geen proteesie. Assie één keer nies flieg jou proteesie zo door jou kamer. Daar wor jij nie gelukkig van en jou vrouw ook nie. Jij moet ree-aa-lissies zijn.

Poosietief

Ferder kan jij  niet meer doen dan rustig op jou denkpaal ligge en poosietief blijfe. Mij hart foel nu heb ik mij kans op mij gezond. Mij vriend Bolle heb zondag nog gezeg, al is jou kans nog zo klein. Jij moet er wel foor gaan. Dat doe ik nu. Misschien ga ik ooit minder niese als mij onsteeking uit mij bek is. Misschien ook nie. Maar assie het nie probeer dan ga het sowiezo nie gebeure.
Mij vrouw zeg, Loes alles kom goed. Jij hoef nie bang te zijn, jij ben en blijf mij allermooiste Loes van mij hart…
Dan kan jij fertrouwe hebbe…

Loesje

Mij aanfulling

Lieve allemaal van mij hart. Van mij eigen wil ik iedereen mij dank u wel zegge foor zofeel steun en lieve woorde foor mij eigen en mij vrouw. Assie zoies moois krijg van u kaarte en mij lekkere snek, foel jij bijna jou zeenuuw nie meer foor jou operazie. Mij vrouw hang al u lieve kaarte op mij deur. Foor steun, mij troos en dattie aan mij eigen denk. Nu kom alles goed, mij hart foel het.
Dank u wel,

Loesje en mij eigen vrouw

Loesje vertelt assie ferder moet…

Loesje

Ook al is jou leeve nu anders weeges het fierus van mevrouw Coorona, jij moet ferder. Jij kan nie in jou mand kruipe en jou leeve aan jou eigen foorbij laate gaan, assie maar één leeve heb dan krijgie daar spijt van.

Neege leeves

Mij vrouw zeg Loes jij ben huispoes, dan hebbie toch neege levees. U weet, soms moet jij jou vrouw gewoon laate praate. Jij kan het toch nie altijd folge en het wor van selluf weer stil in jou huis. Jij moet jou eigen nie af laate leide door wellek leeve ook, jij leef nu.
Assie neege levees heb waar moet jij dan beginne? En bennie gelukkig assie een blik andere leeves oope trek? Van mij eigen ben ik gelukkig in mij leeve van nu en als mij vrouw mij blik tonijn oope trek. Dan kom alles in mij eigen tot mij leeve. Jij foel dattie leef en dat is belangrijk. Dattie leef in jou hier en in jou nu. Ook al is het nou moeiluk weeges het fierus. Jij moet probeere om bij jou eigen te blijfe.

Pasta

LoesjeU weet selluf heb ik al lang mij eigen fierus, mij groonies fierus van mij niese. Daar heb mevrouw Coorona niks mee te maake. Zij hoef nie iedere fierus foor ze eigen te hebbe. Zij moet leere dat iedereen ze eigen fierus heb.
Van mij eigen nies ik al weeke maar mij vrouw heb mij pasta gegeeve. Mij vrouw heb ekstra pasta moete koope want mij niese ging nie ofer. U weet mij dokter heb gezeg, Loes krijg nog geen antibiootie want het is te snel. Zij heb net ze antibiootie op van ze foorige keer. Loes moet weerstand opbouwe en daarom krijg zij pasta. Van mij eigen heb ik liefer dat mij vrouw mij pasta bij mij visboer haal, dan hebbie misschien nog smaak. Jij bouw feel meer weerstand op assie pasta krijg van makkareele dan van masjienes. Mij pasta smaak geemies, ik vin er niks aan. Maar mij vrouw doe zofeel moeite foor mij eigen, assie het goed ferstop in mij eete dan eet ik het wel op. Maar mij weerstand heb ze eigen nie laate zien. Dan kan jij pasta eete zofeel assie wil, jij schiet er niks mee op.
Foorige week wer mij niese inees zo errug dat mij vrouw er niemeer teege kon. Zij zeg Loes, er moet ies gebeure. Van mij eigen heb ik liefer dat er nies gebeur en anders graag mij visschootel. Maar mij vrouw trek altijd ze eigen plan, jij heb er niks ofer te zegge.

Antibiootie

Mij vrouw heb mij dokter gebeld met ze teelefoon en zij heb gezeg; Loes is ziek zij heb nu ze antibiootie noodig! Toen heb mij dokter oferleg gehad. Ik zeg u eerlijk, nie met mij eigen. Jij ben ziek en jou wor niks gefraag. Jij moet maar afwachte wat jou dokter beslis.
Mij vrouw heb gezeg dattie nie wil dat ik alles kapot nies en zij had ze traan in ze oog. Toen heb mij dokter ofer ze hart gestrijkt en hij heb mij antibiootie gegeeve. Ik zeg u eerluk, foor mij eigen had het nie gehoefe. Mij buik heb geen begeerte foor mij antibiootie en mij bek wor er droog van. Maar assie beeter wil worre dan moet jij er ies foor ofer hebbe. Toen is mij vrouw naar mij dokter gegaan om mij antibiootie op te haale en zij moes ze hande en alles onsmette. Jij wil nie weete wat foor antibiootie jij krijg assie er alles foor moet onsmette. Maar mij vrouw zeg, Loes het is foor mevrouw Coorona. Jij wil het toch nie hoore. Mevrouw Coorona heb toch niks met mij antibiootie te maake. Maar mij vrouw zeg Loes, mevrouw Coorona zit oferal. Iedereen moet foorzichtig zijn en goed uitkijke, jou weereld is feranderd. Toen heb ik zeeve saardiene weg gewerrekt want jij kan nie alles ferandere in jou leeve!

Oferleg

LoesjeNu heb het fierus van Mevrouw Coorona nog een kon-se-kwensie en het heb met mij operazie van mij kieze te maake. Mij vrouw moet mij dokter belle met ze teelefoon om oferleg te hebbe. Mij dokter opereer nu minder weeges het fierus. Hij zeg Loes moet echt pijn hebbe aan ze kieze anders ga het nie door. Mij vrouw zeg dattie wil dat mij operazie wel doorga, zij zeg het heb nu lang genoeg geduur. Assie het uitstel weet jij niet hoe het met mij eigen ferder ga en mij vrouw maak ze eigen zorrege. Zij spreek het nie uit maar assie zofeel gefoelens heb als mij eigen foel jij jou vrouw heb zeenuuw.
Toen heb ik mij vrouw zachte kopjes gegeefe en mij antibiootie goed mee op ge-eete. Mij niese wor nu langzaam minder, dan kan jij meer.
Gistere heb ik ofer mij groote bed gerend en mij vrouw zeg, Loes jij kijk weer fris en frolijk. Ik zeg u eerluk, assie zofeel moet niese bennie nie echt fris. Daar heb mij vrouw wel gelijk in. Nu is mij neus schoon, dan kom jij als poes toch anders foor jou dag. Mij vrouw ga na mij wiekent mij dokter belle met ze teelefoon en dan heb ze oferleg ofer mij operazie.
Maar in mij kop foel ik mij ferwarring. Ofer operazies en fierusse. Wie ferzin zoies? Jij wor feel gelukkiger assie ferwarring heb ik jou kop van kaabeljouw en garnaale. Maar in mij hart blijf ik poosietief want assie poosietief blijf kom alles altijd goed.

Loesje

kater Dorus over: mijn knikkertjes

DorusHajooo iedereen. Daar isse ikke weer hoor. Heppe jullie me gemist foorige week? Ikke jullie wel hoor.

Lege sakkies

Ik sal jullie vertel ofer het verschrikkelijke wat mij is oferkoom voorige week maandag. Het begon de zonnedagaafond erfoor al. Opeens was mijn eet weg. Ikke soeke. Lig ut daar? Huh? Nee!! Ikke soeke en soeke. Toen sei frauw oooh Dorus… we zijn vergeten eten te halen voor jou.
Wat?? Hoe kan dat? Sjijn de winkels niet meer oope? Ga hale!! Toen kjeeg ik te hore dat de winkels digt waren. Ook ware mijn noepies opmijeens op.
Maar ik zag saturdag datte ze 4 huismerk appiedehein noepies hadden kogt.
Sauwe se lege sakkies heppe kogt?
Ooh ik had frauw de halve nacht wakker gehoud door haar te bijte en likkies te geef. Alles om maar ete te kjijge. Maar nee.
Selfs niet toen se wakker ware. Opeens pakte se me op. Se liepen naar het sijkaamertje. Daar stont mijn kleine reiskooi met mijn teddybeer. Eg niet dat ik daar in ging. Ikke stribbelde tegen. Néé… ik wil niet!! Laat me nou!! Ik wil eten!!

Gefange

Ik zat gefange. Ik begon te huilen. We gingen een enge trap af en waren buiten. Oooh toen begon ik harder te huilen. Wat had ik nou tout gedaan? Sauwe se me wegdoen? Oooh nee tog? Oooh laat me er uit. Ik sal nooit meer tout sjijn. Eggie!!
Maar we liepe door. Tot we bij een boeshalte kwaame. We ginge de boes in. Ikke zat maar te huilen. Red mij!! Oooh. Ikke wau naar huis.

Huilen

We ginge de boes uit en meteen de trem in. Dat duurde ook maar heel kort. Maar iedereen in de trem hoorde me huilen. Want ik deed dat echt megahard.
Opeens stonde we foor een deur. Oooh ik herkende die deur. Dat was de deur fan de dokter.
Ik werd bang. Opeens kwam Mevrouw tante Cynthia. Ze sei datte ik wel heel gjoot was voor een ses maande kitten. Toen ging se me op een weegding doen. Ohoh…

In een kooi

Eggiewaar… folgens mei is dat stomme ding helemaal kapoet want dat ding sloeg helemaal door naar 4 kiello en nogwat. Klop niet.
Ikke kjeeg te hoor datte ik moest stoppe met het ete fan kittenbjokkies. Ik moete naar de +1 folwassebrokjes. Of sterrielijst. Vanne kittenbjokjes wort je dik. Nou en!!
Ikke wert, saame met beer, in een kooi stopt. Oooh ik was sjo bang. Opeens hoorte ik we belle om 11 uur. Toen liepe se weg!!! Mijn mense!!! Oooh neeee. Ze liete me achter. Snik snik…

In sjaap

Ikke kjeeg opeens een prikje. Ik kjoop tegen beertje aan en fiel in sjaap.
Later werd ik wakker. Tante Cynthia wau me aaien en keek of alles goed was met mij. GA WEG blaaste ik. Ik sloeg haar. Ik wau bijten.
Ikke hoorde de telefoon. Mijn mense belde. Ikke hoorde tante Cynthia zegge kom hem alsjeblieft halen. Hij is echt niet lief. Ikke fiel weer in sjaap.
Opeens hoorte ik bekende stemmen!!
Mijn mensen!!! Frauw sei heee Pooriepoor. En man sei Dorus!! Ik zat gelijk op.

Naar huis

We ginge met de taksie naar huis. Lekker hoor, want het regende eggiewaar keihard. Frauw hat de verwarming aangezet zodat het lekker warm was binnen.
Ik was thuis!!! Jippieeee!

Voetballen

Ik liep eerst door het huis. Kijke of ik eg thuis was. Toen ik het zeker wist ging ik me wassen. Huh? Wat?
Waar ware mijn knikkers?  Mijn knikkers ware foetsie!! Ikke hat ferloren snik snik.
Ikke werd boos op frauw. Zocht steun bij man.
Maar hij mog me alleen in het midden aaien. Ikke kjeeg naameluk ook een sjips in mijn sgauwdertje/nek tijdens mijn sjaapie en tante Cynthia sei dat se me daar evve een paar dage met rus moete late.
Ikke kjeeg een noepie. En nog 1. En na 10 minuten kjeeg ik een handje bjokjes. Ik floog op mijn bakkie af. Oooh het was sjo op.
Toen voelde ik me een partij goed. Ik ging door het huis renne. Ik zag mijn stuiterbal en ik ging voetballen.

Superfriendeklup

Een uur later kjeeg ik weer een handje eten. Weer at ik het op. Ikke hat zoon honger. Na het ete spjong ik oppe bed en ging een uurtje sjape. En daarna ging ik lijf op feesboek sodat iedereen kon sjien dat ik weer helemaal de auwe ben. Hihihi.
En ik moese nog fan frauw segge iedejeen bedank foor de liefe woordjes en steun.
We sein een superfriendeklup!!!

Nou… dit was het foor dees week.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes
Toedeledokie

Pootjes voor Dorus

gefoeligGisteravond had ik mijn boekpresentatie en wie was er ook: Dorus. DIe jonge katerman krijgt vandaag zijn operazie voor uweetwel. Het is een gefoelig onderwerp.

Wachten

Je kunt als katerman of poes of weer wat anders niks doen, je moet afwachten tot zijn frauw komt zeggen dat alles in orde is. Dat is best moeilijk als je om iemand geeft. Dorus is een liefe jongen.  Hij hangt ook erg aan mij geloof ik. Ik weet er niet altijd weg mee, daar ben ik heel eerlijk over. Dat jonge spul is zo wild en zo vol energie. En ik ben erg van rust, dus dat is anders.

Operazie

Een hele tijd terug heb ik ook een operazie gehad. Heel erg vroeger ook die jeweetweloperatie maar daar weet ik gelukkig niks meer van. Die andere operazie was voor mijn tanden. En iedereen leefde heel erg mee. Liefe woordjes. En vragen hoe het gaat. En ze deden nog iets anders.

Pootjes

Je hebt dus als dier kracht in je poten. In alle vier. En je hebt gefoel en je hebt dat je kunt denken dus bij elkaar is dat heel veel. Dat is energie. Ik kan het niet goed uitleggen. Je kunt zeggen dat is gek maar je moet het erfaren.  Dus als je je dan konsentreert en iets met je poten doet dan helpt dat Dorus.  Toen ik de operazie had deed iedereen pootjes voor mij. En ik ben heel goed door de operazie gekomen dus.

Daarom doen we dat vandaag voor Dorus. Het is nog zo’n jonge jongen. En als je hem ziet weet je meteen dat kan heel wat worden. Dus dat willen we met hem beleven.

Mensen kunnen het ook maar die moeten een eigen manier zoeken. Dit is voor dieren, dus maakt niet uit of je een kat of hond bent of weer wat anders, we zijn hier allemaal vrienden en vrienden helpen elkaar.

Kater Dorus over: de operaasie enzo

DorusHajooo.  Deze week zie ik wel weer waar we uitkoom met dit blogje. Oooh wat isse het frips he de laase teit.

Hun poote

Ikke moet ook eggie wat aan mijn mense doen. Se snap niet dat ik graag luiser. Dat asse se mij woepen ik gelijk er aan kom rennen. Of dat asse ze voorbij komen ik graag mijn voorpoten om ze heen sla. Ikke bijt dan niet hoor. Ik vin het gewoon jeuk. Het meest rare finden ze als ze zig net gewasse hebben ik hun help door hun poote droog te likken. Scheelt hun werk. Toch?

Moonumente

Frauw hat forige week een afspjaak gemaak foor mijn knikkeren.  Na het belletje begon ze opeens te huil. Want mijn opejaasie kan fauwt gaan. Ikke kan sjiek worre. Jullie weet datte mijn bjoertje aan FIP oferlede is. Maar !!!!!
Dat hoef niet te betekene dat ikke ook FIP hep!!
Laat me uitleg doen. Omdat er dus die enge sjiekte in mijn familie sit kan ik, dankzij stress en een iets verminderde weerstant ziek worre.  Maar er kan ook nies gebeure. En daar gaane we hier fan uit!!
Nou hep ik al een paar enge moonumente meegemaak. Een huisje met eng geboor. En een nieuw bankestel. Datte ik snagts een keer naar de dokker moes fanweege een kneuste foorpoot. En het allerengste… een megalaag ooferfliegent fliegtuig.

Wei woone in een roete van een start en landingsbaan fan sjiphol. En foorige week kwam er een fliegding meegalaag oofur ons heen. Oooh wat een herrie was dat. Ik rende bibberent naar binne. En ikke durfte 2 dage niet op balkon. Sjo bang was ik.

Sgrikjes

DorusNou sei tante Cynthia vanne mijn diertjesklieniek datte ik eigelijk ook niet buite mag kome fanwege sgrikjes sowals deze. Maar ik benne een boererijkat en ik wil gewoon naar buite.
Ik moet ajjeen geen enge dinge sien.
Ikke mag fan tante Cynthia ook nooit in pensjon offe asiel.
Dat sgeelt sei frauw… wei sjijn geen faakansiemense.
Ikke hep rus en regelmaat nodig. Nou… dat is hier.

Frauw hep mij bejooft datte se jullie oppe hoog hauwt oppe de 21e.
En ikke bejoof datte ik nie sjiek wor. Diel?

Snekjes

Afgeloop woensdag wasse ik weer eens furfelend. Door de kauw magge ik wat minder naar buiten. Daar hep ik wat op gefonde. Ik glip gewoon langs hun poote naar buite asse ze wat weggooien. Ook asse het jegent. En dan moete frauw hoore. Kom naar binne Dorus. Nee!!
Wel potjanDorie hoor ik dan. Nee!!
Ik fin jegen jeuk. En dat ik kleddertje nat binnen kom kan me nies schele.
Dan gaat se gemeen spele. Ze gaat rammele met mijn snekjes. Dus ikke kom bjij aanrennen en opeens hoor ik klik. Nou ja!!

Dit was het weer foor dese week.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes.
Toedeledokie