Tag Archives: hoedjes

Wie wil er op de verjaardags-kalender?

verjaardag

Toen ik jarig was, kreeg ik heel veel berichtjes. Ook fanwege dat Loesje en ik vier jaar verkering hadden. We zeggen alletwee hartelijk dankuwel. En er is nog iets anders.

Loesje meelde mij: “Iedereen ferdien een mooie ferjaardag en dattie een dag in zo een mooi zonnetje mag staan.” Dat is zo en daar gaan wij nou bij helpen en dat gaat zo.

Kalender

We gaan een verjaardagskalender doen op Facebook. Dus iedereen die een verjaardag heeft kan er op, en dan krijg je als je jarig bent een felicitatie-foto op mijn Facebook. Dan kan iedereen zien dat je een speciale dag hebt.
Dus iedereen kan een foto naar mij meelen, met je naam en wanneer je geboren bent.

Samen

Een hele tijd terug had ik ook een verjaardagskalender en die was superleuk en superdruk. Het werd steeds drukker en eerlijk waar toen kon ik het gewoon niet meer aan. Elke dag had ik veel meel en fotoos en toen ging ik ook het Vriendenboek van Liefe Allemaal maken en toen wist ik het niet meer dus toen hield het op. Wegens dat ik het in mijn eentje niet redde, daar ben ik heel eerlijk over.
Maar nou is het anders want Loes en ik doen het samen.

Ik heb dit vanmorgen ook op Feesboek gezet maar hier kan ik het allemaal uitleggen.

Beginnen

Er is nadat ik stopte best veel gebeurd. Het leefe ging door. En er zijn vrienden en vriendinnen over de Regenboogbrug gegaan, daar gaat Loes met Dorus ook de Hoedjessjow voor doen. Dat we nog steeds aan ze blijven denken ook al zijn zij nou daar en wij hier. Er zijn ook nieuwe vrienden en vriendinnen bij gekomen. Dus we beginnen helemaal opnieuw dat is het beste dan gaat het goed.

Het is voor de gezelligheid en dat je als je jarig bent foelt dat je er mag zijn en dat jij ook meetelt en dat je vrienden hebt die zeggen dat gefeliciteerd. Dat fijne gefoel van binnen dat Loes en ik hadden dat willen we deelen.

Dus meel mij!! Met je foto en wanneer je geboren bent:
huiskaterbert@xs4all.nl

Loesje vertelt over assie jou Hoedjessjoow ga geefe

hoedjes

Voorige week was mij moeilukke week maar u weet, gistere was mij mooie dag. Mij Bert was jaarig en hij heb nu weer een jaar meer van ze leeftijd gekreege.

Verkering

Zo maggie dat wel zien assie het mij eigen fraag. Mij Bert ferzorg ze eigen goed maar jij heb er toch nie altijd iets ofer te zegge. Daarom ben ik wel gelukkig van mij hart. Assie seeniejor ben en jij ben zo atleeties als mij Bert, dan mag jij fertrouwe hebbe. Assie verkering heb dan denk jij daar toch ofer na. Zeeker assie fier jaar verkering heb. Gistere was daarom ook mij spesiejaale dag. Mij Bert en mij eigen heb nu fier jaar verkering. Mij Bert heb mij eigen gistere zo ferwen met ze mooie kaart van ze hart. En hij heb ook nog zo een mooi verhaal geschreeve. Mij hart moes trille van mij geluk en ik foelde mij eigen ferleege. Dattie ga bloose en zo. Van mij eigen wil ik nooit niemeer zonder mij katerman. Lieve Bert hoop dattie saame met mij eigen ook fijf jaar verkering wil?

Vriendjes

Maar jij kan selluf wel jou geluk foele in jou hart, dattie hier ben in jou goede gezond. U weet wij heb ook weer vriendjes ferloore. En jij zie het nie altijd aankoome, jij moet jou seegeninge telle. Foorige week heb ik u fertel over mij hartjesdinnetje Prinses Katrientje en zondag was zij al mij heele jaar niemeer in mij leeve. Zo hard kan jou leeve gaan. Maar ik heb u ook fertel dat jij jou ferdriet poosietief kan gebruike. Dattie er iets mooi mee kan doen want assie iets poosietief doe dan foel jij jou eigen weer sterk worre.
Daarom heb mij Doorie en mij eigen besloote om ook dit jaar weer mij Hoedjessjoow te geefe. U weet wij heb het foorig jaar spesiejaal foor prinses Katrientje en mij beebie Poppy gedaan. Mij hart foel het nog, zofeel vriendjes heb meegedaan en zij heb ze mooise hoedje opgezet. Toen heb wij allemaal saame kunne zwaaie naar alle mooie sterre die niemeer bij ons zijn. Zij zijn boove van ze eigen en wij zijn beneede. Maar afstand maak nie uit want mij erfaring is, liefde ken geen afstand. Jij bewaar het in jou hart.

Hoedjes

hoedjesVandaag wil ik u fraage of u ook dit jaar weer mee wil doen met ze Hoedjessjoow. Hoe meer vriendjes meedoen, hoe meer wij kunne zwaaie naar alle mooie sterre. Onderaan mij verhaaltje sta mij offiesiejeele stukje van hoe dattie mee kan doen. Wij heb besloote dat wij het deeze jaar iets anders doe want assie wil mag u ook footoos instuure van u oferleede huisvriendje. Assie die graag wil eere dan ga wij ze zo een mooi, spesiejaal plekje geefe. Dat is belangrijk assie iemand wil eere! U zal zien, iedereen zal straale…

Mij Doorie heb gezeg, Mam, van mij eigen ga ik meehellepe. Hij ga alle footoos uitsoeke en ik zeg u eerluk. Van mij eigen ga ik wel mij oog in mij zeil houwe. Mij Doorie heb nog geen erfaring, dan moet jij jou jonge alles nog leere.
Selluf ben ik van mij hoedjes. Dat iedereen er piekoobelloo uit ga zien. Jij wil toch iedereen netjes foor ze dag laate koome. En dat jou hoedje nie weg waai assie sta te zwaaie. Dan kan jij beeter thuisblijfe. Mij Doorie hellep ook mee met passe van al mij hoedjes. Hij vin er niks aan maar hij heb nu ze folwasse kop. Dan bennie geschikt foor paskater. Assie paskater ben dan mag jij alle hoedjes passe. Ik zeg u wel eerluk, nu met het fierus moet mij Doorie ze kop wel iedere dag onsmette. U hoef ze eigen dus geen zorge te maake. Van mij eigen houw ik oferal mij toezicht op. Alles kom goed, u hoef alleen maar mee te doen assie wil.
Hieronder sta mij oproep van mij Hoedjessjoow offiesiejeel:
Dan heb u alles op u rijtje, van mij eigen vind ik mij rijtje wel belangrijk:

hoedjes⇒Wat ga wij doen:

Hoedjessjoow foor al onze vriendjes die ofer ze Regenboogbrug zijn. Alle vriendjes die U instuur, offie nou ofer de Reegeboogbrug ben of nog hier op aarde in u huis. Iedereen krijg een mooi hoedje op. Alle vriendjes ofer de Reegeboogbrug worre mooie sterre, waar wij aandacht aan geefe. Alle vriendjes hier op aarde zwaaie naar de sterre. Misschien weet u nog van mij foorig jaar. Iedereen kom in groepjes foorbij met ze mooise hoedje op.

⇒ Wanneer ga het gebeure?

Op dinsdag 15 september om 10 uur, assie Prinsjesdag heb.

⇒Hoe kan u meedoen?

Stuur u footoo(s) van u oferleede huisvriendje, die ofer de Reegeboogbrug is, naar mij Hoedjes ze meeladres: hoedjessjow@yahoo.com
Zet U er dan bij: Naam en ofer de Reegeboogbrug.
en /of
Stuur u footoo(s) van u huisvriendje(s) die bij U in huis leeve en wille zwaaie naar alle sterre naar mij Hoedjes ze meeladres:
hoedjessjow@yahoo.com
Zet U er dan bij: Naam en ik wil zwaaie.

  • Assie scherpe footoos heb dan kan jij er meer mee doen
  •  Opstuure van u footoos kan tot 1 juli van deeze jaar

Ferder hoefie niks te doen. Assie moeite heb met jou lange wachte heb ik wel mij tip foor u:
Diepfrieszallum, dan hebbie tijd genoeg foor ondooie…

Dank u wel, Loesje

Loesje vertelt over mij naawoord…

nawoord

Van me eigen wil ik graag eve saame met u terugkijke op mij afgeloope weeke. Mij Zomerblog en mij herdenking voor prinses Katrien en mij beebie Poopei.

Roolerkast

Assie zofeel dinge deel op jou Feesboek moet jij ook terug durve kijke. Voor me eigen heb het wel gefoeld als mij emozionele roolerkast. Misschien heb u ook wel ferdriet gefoel of misschien heb u ze hele staatsbanket weggewerkt toen u ze hoedjes sjoow foorbij zag koome. Jij weet nooit hoe jij reageer, ook al hebbie nog zofeel erfaring. Jij voel het is aangrijpend en jij leef mee.
Mij hart voel veel dankbaar zijn dattie dat wilde doen. Het heb mij hart geraak want ik zeg u eerlijk. Van me eigen had ik veel zenuuw. Jij ga terug in jou tijd en jij ga het deele. Jij voel jou eigen kwesbaar want jij weet nie wat jou vriende van jou feesboek ga zegge. Jij kan somaar op jou sosiejaale media worde afgeslacht omdat jou hoedje scheef sta. Of assie vin dat mij maatje ze spuigaate uitgroei dattie mij beleedig. Assie jou nek uitsteek bennie aangeschoote wild van jou eigen. Daar moet jij reekening mee houwe assie iets organiseer. Jij moet sterk op jou poote staan ook al hebbie het selluf nog zo moeiluk. En jij moet ferder kijke, dattie alles af kan sluite en dat jij ferder kan met jou leeve.

Mij Zomerblog

Ik zeg u eerlijk, mij hart heb er teege op gezien. Assie zoiets saame heb gedeel met jou hartjesdinnetje dan wil jij eigenluk dattie altijd saame ben. U heb het gezien, wij heb ze mooie emozionele afontuur beleef. Mij zenuuw kwam van mij onseekerheid. Assie zo een verhaal deel dan deel jij jou hart. Jij hoop dat jou vriende van jou feesboek jou gefoelens herkenne. Dattie met jou eigen mee lache en huile. Van me eigen heb ik veel ferdriet gevoel, mij hart heb stukjes zee gehuild.
Maar u heb mij zofeel mooie woorde gegeeve. Dan voel jij kracht en jou enerzie en mij visboer heb mij iedere dag mij vis gebracht. Hij zeg Loes jij heb nou zofeel tonijn van jou eigen gefange, jij krijg van mij makkareel. En jij krijg lekkerebekke en kibbeldinge. Dan geniet jij wel ook al hebbie het moeiluk. Jij heb herinneringe van geluk maar jij voel pijn.
Ken u dat? Dan ben jij blij dattie jou verhaal met jou vriende kan deele en met jou vis. Dattie saame Katrien ze laatste afontuur mee heb beleef offie er selluf bij was. En iedereen reageer met ze hart en dattie Katrien ze flauwerpauwerauwtoo zo mooi vind. Van me eigen vind ik mij flindermoment mij mooiste herinnering. Dat jij voel dat jij een teeken krijg dat jij elkaar nie kwijt ben. Dat kan jij meeneeme op jou weg ferder en jij kan eraan terugdenke.

Mij Hoedjessjoow

Misschien heb u er niks van meegekreege van u eigen maar achter mij scherm was veel zeenuuw voor mij groote efenement. Mij beebie Dorus heb heel veel hoedjes moete passe want jij weet het niet. Hij heb ze Siejameeze kop en assie groei kunne ze oore misschien nie meer in ze hoed. Daar moet jij assie jou sjoow organizeer wel reekening mee houde. En hij heb veel last gehad van ze zeenuuw. Dattie ze hoed kwijt was en dattie wil springe op MammaLoesje ze buik. Maar assie van jou eigen zeenuw net jou buik vol heb met jou makkareel dan hebbie geen behoefte aan springende beebies.
Soms moet jij jou eigen bescherme en jou beebie tot jou orde roepe. En hij heb nog geen erfaring, daar moet jij wel reekening mee houde. Van me eigen had ik ook mij poote vol aan mij efenement. Dattie er van jou eigen aa-petijte-lijk uit wil zien, dat jij iedereen aandacht geef en dat jou hoedjes die jij heb uitgezocht nie verlept zijn. Iedereen wil toch ze beste selluf zijn op jou biesondere dag. Jij doe het wel saame ook al voel jij in jou buik dattie wel jou groote ferantwoordelukheid heb.

(lees ferder onder het filmpje)

U reakzies heb mij hart verwarm, dattie van jou eigen nie meer weet wat jij moet zegge. Iedereen heb zo ze best gedaan in mij hoedjessjoow en mij Bert heb ook weer ze mooie film van mij hoedjessjoow gemaak.
Dat jij denk het is net jou paraade van frienschap en trots. Iedereen laat ze eigen zien en jouw hoedje verbind. Dattie voel iedereen heb ze eigen herdenking van ze regenboogdiere en allemaal saame herdenke wij prinses Katrientje en mij beebie Poopei. Mij hart zeg wij heb zo hard herdacht dattie het over ze regenboogbrug heb kunnen voele. Dattie weet onze band is foor altijd ook al bennie niemeer saame.

Liefde

Liefde is uniferseel en jij kan het altijd voele. En dan kom jou dag en moet jij weer ferder, dan is jou efenement jou herinnering geworre. Jij heb alles gegeeve, jij heb alles gegeete en jij heb alles gefoeld. Jij kan geen hoedje meer zien, jou vacht zit scheef door jou war. Maar jij ben supertrots op jou beebie Dorus, jij heb saame iets mooi neergezet. Dan ga jij weer nadenke op jou denkpaal ofer jou leeve en jou toekomst.
Mij Bert zeg dattie mij eigen heb gemis, dattie wil rolle in mij gras als ze zon schijn. Mij hart heb weer ruimte, mij hart wil rolle. Saame mij vis eete, mij kop in ze vacht. Saame stil zijn, dat jou hart voel hier wil jij zijn. Jij koester al jou mooie herinneringen. Assie jou flinder zie weet jij jou dierbaar kom jou knuffele. Jou leeve krijg ze nieuwe twinkel en jij fladder verder…

Dank u wel dattie er was, ook van mij beebie Dorus, mij soolvrouw Anita, mij soolmenseman Johan en mij verkering Huiskater Bert.

Loesje vertelt: over terugkijke op jou aktievieteit

Katrien en LoesjeMisschien weet u wel, van mij eigen had ik mij drukke week. Als poes van mij leeftijd hebbie het dan best zwaar. Jij moet veel slaape en jij moet goed eete. Anders zak jij zo door jou poote en dan kan jij niks meer.

Hoedjes Sjoow

Deeze week had ik ook mij Hoedjes Sjoow met mij vriendinne Milaatjelief, beebiepuuber Kyana, mij soolzusdinnetje Katrien en mij eigen. Mij Bert heb ons ze mooiste intervjuuw gegeeve en dat hebbie kunne leeze assie daar zin in had. Soms moet jij eve terugkijke op jou aktievieteit. Jij moet altijd krieties blijve. Dat heb mij Bert ons geleerd. Assie wil mag u ons ook u fietbek geeve. Als jij zo een groot efenement organizeer kan jij daar weer van leere. En misschien heb U wel tips, Katrien en mij eigen sta oferal voor open. Wij denk al na ofer ze folgende efenement maar soms moet jij eerst goed ooferleg hebbe. Dat jij weet wanneer en waar jij jou efenement ga orgaanizeere.

Goed voor jou dag

Mij week was voor mij eigen zwaar. Jij ben in jou weer met hoedjes. Maar ook of jou visboer op tijd ze vis kom brenge want jij wil niet dat jou moodelle ferhongere. Dan krijgie geen mooie footoos want jou hoed ga ofer jou kop zakke. En wij had twee jonge poezemoodelle, dan hebbie ook jou ferantwoordelijkheid. Assie nie wil eete hebbie toch jou probleem. Jou hoedjes zijn op kopmaat gemaak. Assie nie genoeg eet, hebbie niks meer aan jou hoed. Voor mij eigen zijn mij hoedjes wel eelasties, dattie meegroei zeg maar. Op mij footoos heb wij dat wel fakkundig weggewerkt. Jij wil toch goed voor jou dag koome.
Misschien sta u er allemaal nie bij stil maar assie een zo groot efenement geef moet jij wel kunne orgaanizeere. En jij moet oferal rekening mee houwe.

Tot besinning

Om tot jou rust te koome moet jij veel slaape. Jij moet jou dag erfoor tot besinning koome. Wat ga jij doen en ga jij jou vriende van jou Feesboek wel amuuseere. Maar mij vrouw had  zaterdag ze eigen feessie en mij peettantes kwaame. Gelukkig brachte zij wel mij lekkere eete mee, dat kan u op mij footoo zien. Voor mij form ben ik toen wel eeve beneede gebleeve. En ik voelde mij wel verwend dat moet ik eerlijk zegge. Maar jou heele foorbereiding loop in jou soep. Dan hebbie wel jou probleem. Assie saamewoon moet jij soms akzepteere dat jou leeve jou andere wending kan neeme. Van mij eigen vind ik dat moeiluk. Mij vrouw heb nie sofeel met ze eigen organizasie, dat moet ze nog leere. Zij kan toch ook ze andere dag in Tiem Dunkan zitte van ze Songfestifal.

Best moe

Mij volgende dag was mij Hoedjes Sjoow, dan ben jij best moe. Mij vrouw had mij sneks beloofd assie zou winne, die heb ik wel gekreege en ik had ook honger. Dan lig jij laat op jou groote bed en mij volgende dag had ik last van mij zeenuuw. Of Jou sjoow wel goed wordt ontfange. Katrien en mij eigen heb 9 tonijnen weggewerkt en ook nog zalm en kipkluive. Dan kan jij meer aan. Toen kwam onze sjoow…

Sofeel mooie woorde

Mij hart is geraak door soveel mooie en lieve reakzie en dattie heb gekeeke. Daarom zeg wij dank u wel. Dattie zó pozietief was ofer ze Hoedjes sjoow. En het was amuuzement. Dat hebbie kunne zien. Wij moete nu verwerke van sofeel mooie woorde. Nu kom ze tijd dattie na kan geniete en uitruste. Mij visboer zeg dattie spesiejaal voor Katrien en mij eigen tonijn uit ze hooge hoed kom toovere. Dan hebbie wel jou beste sjoow gedraai. Wij heb daarom voor mij visboer ze tonijnhoed opgezet, hij heb het wel verdiend. U kan het zien op mij footoo.
Dank u wel,

Liefs van Loesje

Intervjuuw met Katrien en Loesje over de Hoedjes-Sjoow

hoedjes

Katrien en Loesje gaan een Hoedjes-Sjoow doen.  Dat is een poesen-ding. Als kater wilde ik er toch het mijne van weten dus ik vroeg om een intervjuuw.

Wat gaat er gebeuren? Ik hoorde iets over een sjow en amuuzement.

Loes: Soms wil jij amuuzement brenge en wij gaan hoedjes sjoowe van ons eigen. Assie poes ben hebbie soms iets met ze moode. En wij zijn vriendinnetjes, dan kan jij saame iets organizeere. Wij heb nu saame ze moodesjoow bedacht en hij heb ze eigen naam: Hoedjessjoow. Het is voor assie jong ben maar ook assie al ouder ben. En u mag ook seenior zijn van u eigen.
Katrien: Soms vinne ikjes het leuk om te laat zien hoe leuk iets kan staan. En zeg nauw zelluf… zien we er niet koel uit. Hoedjes staan ons gewoon.

Is het met jullie twee of doen er nog meer poesen mee?

Loes: Wij zijn met vier poeze, Mila, Kyana, Katrien en mij eigen, Loesje. Dan hebbie twee poeze van mij seenior leeftijd. En wij heb er twee jonge poeze van ze jeugd bij gehaald. Dan hebbie wel meer variazie. Wij geef onze Hoedjessjoow maar van me eigen wil ik wel benaadruk. Wij heb het gedaan voor ze amuuzement! Jij moet niet denke dattie thuis jou poes of kater jou hoed op moet zette! Dan ben jij wel verkeerd bezig. Dat mag jij nooit doen. Van ons eigen is het sjoow.
Katrien: Oooh personeelsleden moeten absovanjeluutje nooit een kat een hoedje op doen. Wij doen het vrijewillig.

Wie heeft het bedacht en hoe ging dat?

Katrien: Meestal bedenk ikjes wel wat, maar ditte keer gaat de eer naar Loesie.
Loes: Wij poeze heb iets met moode en hoedjes. Misschien kan jij dan een keer een sjoow maake van amuuzement. Van me eigen geef ik meeditazie en kurzus. Nu geef wij iedereen amuuzement en plesier. Assie goed kijk voel jij lente in jou lucht. Jij voel alles in jou eigen kriebele. Toen heb wij ons vriendinnedingetje gemaak en wij heb ervan genoote.

Waarom moeten we kijken?

Katrien: Omdat het koel is. En we sjoowuh de laatste moodelletjes hoedjes.
Loes: assie kijk zie jij het is biesonder. Jij hoef niet altijd jou teevee aan. Assie verslaafd ben aan jou netvliks kan wij echt iets anders biede. En het is lente en somerfris van onze sjoow, jij zal het zien. Assie gewoon een keer vermaak wil worde moet jij zeeker kijke van jou eigen.

Het is met mensenhoeden. Wat vinden jullie ervan dat poezen  mensenkleren dragen? (Ik ben tegen)

Katrien: Maar wei draag geen kleding hoor Bert. Wij sjoowuh hoedjes!!  Ikjes ben fel teeg dat mensen ons katten aankleed. Maar een hoedje zie ik niet als kleeding. Toch Loes?
Loes: oooh Bert van mij eigen draag ik nooit mensekleere. Mij vrouw zeg Loes jij ben mooi van jou eigen. Assie een vacht heb hoef jij geen mensekleere te draage. Maar soms wil jij iets uitdrukke van jou eigen. Dan kan jij met jou hoed jou punt maake. In mij huis draag ik nooit mij hoed Bert. Van mij eigen ben ik teege dat moet ik wel zegge. Maar voor amuuzement is het anders.

Dank jou wel Bert voor jou intervjuuw
Katrien en Loesje

Informatie

Waar is het: Facebook pagina Loesje: klik hier 

Wanneer: zondag 19 mei om 1100 uur ’s morgens

Het is gratis en voor iedereen dus maakt niet uit of je nou poes of kater bent of mens of weer wat anders