Tag Archives: dement

Loesje vertelt over assie mantelpoes ben…

mantelpoes

Mij vrouw heb mij eigen fertel dat voorige week een spesiejaale dag was. Zij zeg Loes deze dag is ook spesiejaal foor jou. Dan ga jij wel rechtop in jou denkpaal zitte.

Mantelzorreg

Jij denk misschien is het mij dag van mij saardiene of mij makkareele? Of mij dag dattie nooit meer naar jou dieredokter hoef. Daar wor jij wel blij van. Maar mij vrouw zeg, nee Loes het is zofeel mooier. Het was mij dag foor assie frijwillig zorreg foor iemand anders. Dattie Mantelzorreg doe.
Van mij eigen zorreg ik al jaare foor mij broer Floris weeges ze deemenzie. Dan bennie Mantelpoes. Selluf vin ik daar niks spesiejaal aan want jij woon in jou sellufde huis. Jij ben er toch. Maar mij vrouw zeg Loes jij doe het met jou hart, dan mag jij ook een keer in jou zonnetje staan. Dan wor jij wel ferleege…

Mijn broer Floris

mantelpoesAssie Mantelpoes ben hebbie wel jou groote ferantwoordelukheid want jij zorreg foor iemand. In mij eigen leeve zorreg ik foor mij broer Floris. Hij heb al jaare ze deemenzie en mij vrouw zeg Loes, Floris wor nooit meer beeter. Dan schrik jij wel want nooit meer beeter heb geen nieuw begin. En jij weet ook, jij zal de rest van ze leeve Mantelpoes zijn. Ook assie geen zin heb of jij foel jou eigen selluf moe. Jou broer met ze deemenzie heb daar geen boodschap aan. Mij vrouw hellep mij wel assie thuis is want zij vin het ook wel zo een groote taak.
Maar assie eerluk ben, jij ben al blij als jou vrouw ze dingetjes opruim. In fertrouwe wil ik u wel zegge wat ze dingetjes zijn assie daar interesse in heb. Bijfoorbeeld assie spuug of assie ze drolletjes uit ze bak haal en hij ga er mee pootballe. Jij schrik er wel van maar het is mij broer ze ree-aa-lie-teit. En ik zie met mij eigen oog, mij broer wor er nie beeter op. In mij ferleede heb ik al eerder ofer mij broer mij verhaal gemaak. Soms is het goed assie er weer eeve bij stil sta.

Deemenzie

mantelpoesMij broer is nu agtien jaar van ze leeftijd, dan ben jij suuper-seeniejor. Hij is nu Oopa Floris en hij heb best nog ze moomente dattie goed is. Assie Mantelpoes ben foel jij dat. Jij heb jou instink en ik zeg u eerluk,  mij instink werk nog goed. Floris hoef mij niks te fertelle van ze eigen. Jij foel offie ze goede of ze slechte dag heb. Assie ze goede dag heb dan hebbie selluf wel meer rust. Dattie meer jou eigen ding kan doen. Jij slaap rustiger en jou eete smaak jou eigen ook beeter. En jij kan op jou denkpaal ligge en aan andere dinge denke. Dat is belangrijk want jij ben nie alleen Mantelpoes.
Maar hebbie ze slechte dag dan moet jij toch jou broer mee in ze gaate houwe. Hij ren bijfoorbeeld als offie weer een kitten is door mij huis. En hij roep en hij schreeuw want hij is ze weg ferloore. Of hij trek ze heele waaterbak door mij huis. Dan ga ik wel kijke want assie mij eigen zie dan wor hij weer rustig. Jij ben zo fertrouwd foor elkaar, dat is veilig. Meestal ga ik dan ligge op mij groote bed. Of in mij denkpaal en Floris ga mee. Assie slaap issie meestal wel rustig van ze eigen. En hij foel ze eigen veilig. Assie deemenzie heb is veilig zijn belangrijk.

Van jou hart

mantelpoesSelluf hoop ik nooit deemenzie te krijge foor mij eigen, maar jij kan het nie weete. Jij ben kwesbaar assie ouder wor, dat moet jij jou eigen wel ree-aa-lie-seere. Iedereen kan deement worre zeg mij vrouw. Ik vin iedereen wel heel feel, jij kan ook oferdrijfe. Maar assie deemenzie krijg wil jij dat jou vrouw of jou manmeneer goed foor jou eigen zorreg. En misschien hebbie ook jou zus of jou broer die iets kan doen met ze Mantel. Jij moet het doen van jou hart want jij kan het nie diegietaal doen. Mij erfaring is dattie nie alles diegietaal kan doen. Mantelzorreg is nie tegnies, het is van jou hart. Dattie zorreg geef en aandacht en jij heb er ook jou geduld bij noodig.
Nu heb mij vrouw mij eigen ferwen en ik kreeg mij lekkere snek en het was mij kauwstik. Maar ik kreeg ook knuffels en aandacht en mij vrouw zei dattie trots is op mij eigen. Dan hebbie wel jou spesiejaale dag. En mij broer Floris had ze goede dag, want jij let er toch op. Daar ben jij Mantelpoes foor…
Van mij eigen hoop ik dat iedereen die ze Mantel ferzorreg zo een mooie dag heb gehad en dattie in ze zonnetje heb gestaan.

Loesje

Loesje over: liefde op jou latere leeftijd…

latere leeftijd

Misschien dattie het van u eigen al wel weet maar in mij huis woon ik saame met mij zus Zusje en mij broer Floris.

Mij seenior broer

Mij vrouw heb mij wel geleerd dat jij dan rekening moet houde met jou broer en jou zus. Jij ben niet alleen op jou wereld en ook niet in jou huis. Mij broer Floris is mij seenior broer, hij is superseenior. Van me eigen ben ik ook seenior, maar mij vrouw zeg Loes jij ben nog jong en fitaal. Dan ga ik wel hard spinne.
In mij droome ren ik dan achter mij Bert aan naar mij visboer. Mij Bert is atleeties en mij eigen is fitaal. Dan ben jij wel jou mooiste kombienazie. Maar in mij echte leeve sjouw mij vrouw zich een breuk aan mij tonijn en lig ik op mij denkpaal uit te buike. Dan ben jij wel jou fitaale seeniorpoes.

Mij mooiste emozie

Vandaag wil ik u ze mooiste liefdesverhaal vertelle van mij broer Floris en ze verkering prinses Katrientje. U weet van mij eigen ben ik roomanties en mij hart heb veel erfaring met liefde. Mij vrouw zeg, Loes jij ben een echte liefdespoes en van me eigen heb ik ook verkering met mij huiskater Bert. Dan weet jij wel waar jij over schrijf en jij weet hoe jou liefde werk. Soms zie jij ook liefde in jou omgefing. Jou snorhaare krulle en jij voel dat liefde in jou lucht hang. Jij ben blij en jou tonijn smaak jou nog beeter dan assie er met jou snorhaare in hang.
Van me eigen vind ik liefde mij mooiste emozie. Jij straal, jij vlieg en jij voel geluk. Mij eigen heb het ook gezien bij mij broer Floris. Hij heb ze hart verloore aan ze prinses en het was Katrientje…

Mij hart voelde

Assie liefde voel op jou laatere leeftijd voel jij nog dieper. Jij heb alle poehhah niemeer noodig, jij ben wie jij ben en jij speel geen spel. Jij ben ouwer van jou tijd maar jij voel weer jong. Mij broer Floris heb ze leeftijd van 16 jaar, Katrien was 17. Jij denk en dan..? Kom het goed?
Ik zeg u eerlijk, het kom goed. Mij broer Floris heb ze deemenzie achter ze eigen gelaate en hij werd ze jonge don goewan. Mij vrouw herkende mij broer nie meer. Hij klom op ze krabton, hij rende door mij huis. Hij kwam in ze akzie en hij werd atleeties net als mij Bert. Mij vrouw sjouwde zich ze breuk aan enerziebrokke en ze maagnezium. En hij werd ook roomanties en pooweeties. Hij heb het allemaal in ze eigen terug gevonde. Hij heb geleefd en hij heb liefde gevoel zo assie het nooit heb gevoel. Allemaal voor ze prinses en zij heb gestraal. Mij hart voelde, zij zijn ze purrfekt metsj.

Ze prinses

Het was ze mooiste sprookje van mij broer ze leeve. Ze hart brak toen prinses Katrien ze brommert startte en over ze Regenboogbrug moest gaan.
Hij heb daage loope maauwe en zoeke. Van me eigen zocht ik mee, assie zoiets meemaak wil jij helpe ook al hebbie selluf verdriet. Hij heb ze verkering nie meer terug gevonde maar hij leef nu verder met ze hart vol liefde. Hij snap het niet, hij vraag iedere dag om ze Katrientje, om ze schoone famielie.  Dan breek jou hart wel van verdriet. Jij kan alleen troost geeve. Assie ze goede moment heb zeggie wel, hij had ze prinses nooit wille misse. Hij heb liefde gevoel in ze optiema forma en hij heb er ook ze liefste schoonmamaa en schoonman bij gekreege.

Ze deemenzie

Nu is ze deemenzie terug, hij slaap nu veel. Hij slaap met ze Katrienknuffel en hij droom van ze groote liefde. Hij tril van ze geluk maar soms kijkie verbaasd ze wereld in. U kan het zien op mij footoo.
Jij weet nooit hoe jou leeve loop, wanneer jou eigen tijd gekoome is. Dan kan jij wachtte tot jou visboer fajjiet ga maar jij kan ook jou geluk pakke assie langskom. Geluk neem jij altijd mee in jou hart ook al weet jij niet alles meer van jou leeve. Assie straks bij ze Regenboogbrug kom en Katrien sta te wachte, krulle ze snorhaare want jou ware liefde herken jij altijd. Liefde ken geen leeftijd, liefde ken alleen gefoel…
Tot die tijd zorg ik voor mij broer, dattie veilig is…

Liefs van Loesje