Tag Archives: mantelpoes

Loesje vertelt over assie mantelpoes ben…

mantelpoes

Mij vrouw heb mij eigen fertel dat voorige week een spesiejaale dag was. Zij zeg Loes deze dag is ook spesiejaal foor jou. Dan ga jij wel rechtop in jou denkpaal zitte.

Mantelzorreg

Jij denk misschien is het mij dag van mij saardiene of mij makkareele? Of mij dag dattie nooit meer naar jou dieredokter hoef. Daar wor jij wel blij van. Maar mij vrouw zeg, nee Loes het is zofeel mooier. Het was mij dag foor assie frijwillig zorreg foor iemand anders. Dattie Mantelzorreg doe.
Van mij eigen zorreg ik al jaare foor mij broer Floris weeges ze deemenzie. Dan bennie Mantelpoes. Selluf vin ik daar niks spesiejaal aan want jij woon in jou sellufde huis. Jij ben er toch. Maar mij vrouw zeg Loes jij doe het met jou hart, dan mag jij ook een keer in jou zonnetje staan. Dan wor jij wel ferleege…

Mijn broer Floris

mantelpoesAssie Mantelpoes ben hebbie wel jou groote ferantwoordelukheid want jij zorreg foor iemand. In mij eigen leeve zorreg ik foor mij broer Floris. Hij heb al jaare ze deemenzie en mij vrouw zeg Loes, Floris wor nooit meer beeter. Dan schrik jij wel want nooit meer beeter heb geen nieuw begin. En jij weet ook, jij zal de rest van ze leeve Mantelpoes zijn. Ook assie geen zin heb of jij foel jou eigen selluf moe. Jou broer met ze deemenzie heb daar geen boodschap aan. Mij vrouw hellep mij wel assie thuis is want zij vin het ook wel zo een groote taak.
Maar assie eerluk ben, jij ben al blij als jou vrouw ze dingetjes opruim. In fertrouwe wil ik u wel zegge wat ze dingetjes zijn assie daar interesse in heb. Bijfoorbeeld assie spuug of assie ze drolletjes uit ze bak haal en hij ga er mee pootballe. Jij schrik er wel van maar het is mij broer ze ree-aa-lie-teit. En ik zie met mij eigen oog, mij broer wor er nie beeter op. In mij ferleede heb ik al eerder ofer mij broer mij verhaal gemaak. Soms is het goed assie er weer eeve bij stil sta.

Deemenzie

mantelpoesMij broer is nu agtien jaar van ze leeftijd, dan ben jij suuper-seeniejor. Hij is nu Oopa Floris en hij heb best nog ze moomente dattie goed is. Assie Mantelpoes ben foel jij dat. Jij heb jou instink en ik zeg u eerluk,  mij instink werk nog goed. Floris hoef mij niks te fertelle van ze eigen. Jij foel offie ze goede of ze slechte dag heb. Assie ze goede dag heb dan hebbie selluf wel meer rust. Dattie meer jou eigen ding kan doen. Jij slaap rustiger en jou eete smaak jou eigen ook beeter. En jij kan op jou denkpaal ligge en aan andere dinge denke. Dat is belangrijk want jij ben nie alleen Mantelpoes.
Maar hebbie ze slechte dag dan moet jij toch jou broer mee in ze gaate houwe. Hij ren bijfoorbeeld als offie weer een kitten is door mij huis. En hij roep en hij schreeuw want hij is ze weg ferloore. Of hij trek ze heele waaterbak door mij huis. Dan ga ik wel kijke want assie mij eigen zie dan wor hij weer rustig. Jij ben zo fertrouwd foor elkaar, dat is veilig. Meestal ga ik dan ligge op mij groote bed. Of in mij denkpaal en Floris ga mee. Assie slaap issie meestal wel rustig van ze eigen. En hij foel ze eigen veilig. Assie deemenzie heb is veilig zijn belangrijk.

Van jou hart

mantelpoesSelluf hoop ik nooit deemenzie te krijge foor mij eigen, maar jij kan het nie weete. Jij ben kwesbaar assie ouder wor, dat moet jij jou eigen wel ree-aa-lie-seere. Iedereen kan deement worre zeg mij vrouw. Ik vin iedereen wel heel feel, jij kan ook oferdrijfe. Maar assie deemenzie krijg wil jij dat jou vrouw of jou manmeneer goed foor jou eigen zorreg. En misschien hebbie ook jou zus of jou broer die iets kan doen met ze Mantel. Jij moet het doen van jou hart want jij kan het nie diegietaal doen. Mij erfaring is dattie nie alles diegietaal kan doen. Mantelzorreg is nie tegnies, het is van jou hart. Dattie zorreg geef en aandacht en jij heb er ook jou geduld bij noodig.
Nu heb mij vrouw mij eigen ferwen en ik kreeg mij lekkere snek en het was mij kauwstik. Maar ik kreeg ook knuffels en aandacht en mij vrouw zei dattie trots is op mij eigen. Dan hebbie wel jou spesiejaale dag. En mij broer Floris had ze goede dag, want jij let er toch op. Daar ben jij Mantelpoes foor…
Van mij eigen hoop ik dat iedereen die ze Mantel ferzorreg zo een mooie dag heb gehad en dattie in ze zonnetje heb gestaan.

Loesje