Tag Archives: Floris

Loesje vertelt over assie mantelpoes ben…

mantelpoes

Mij vrouw heb mij eigen fertel dat voorige week een spesiejaale dag was. Zij zeg Loes deze dag is ook spesiejaal foor jou. Dan ga jij wel rechtop in jou denkpaal zitte.

Mantelzorreg

Jij denk misschien is het mij dag van mij saardiene of mij makkareele? Of mij dag dattie nooit meer naar jou dieredokter hoef. Daar wor jij wel blij van. Maar mij vrouw zeg, nee Loes het is zofeel mooier. Het was mij dag foor assie frijwillig zorreg foor iemand anders. Dattie Mantelzorreg doe.
Van mij eigen zorreg ik al jaare foor mij broer Floris weeges ze deemenzie. Dan bennie Mantelpoes. Selluf vin ik daar niks spesiejaal aan want jij woon in jou sellufde huis. Jij ben er toch. Maar mij vrouw zeg Loes jij doe het met jou hart, dan mag jij ook een keer in jou zonnetje staan. Dan wor jij wel ferleege…

Mijn broer Floris

mantelpoesAssie Mantelpoes ben hebbie wel jou groote ferantwoordelukheid want jij zorreg foor iemand. In mij eigen leeve zorreg ik foor mij broer Floris. Hij heb al jaare ze deemenzie en mij vrouw zeg Loes, Floris wor nooit meer beeter. Dan schrik jij wel want nooit meer beeter heb geen nieuw begin. En jij weet ook, jij zal de rest van ze leeve Mantelpoes zijn. Ook assie geen zin heb of jij foel jou eigen selluf moe. Jou broer met ze deemenzie heb daar geen boodschap aan. Mij vrouw hellep mij wel assie thuis is want zij vin het ook wel zo een groote taak.
Maar assie eerluk ben, jij ben al blij als jou vrouw ze dingetjes opruim. In fertrouwe wil ik u wel zegge wat ze dingetjes zijn assie daar interesse in heb. Bijfoorbeeld assie spuug of assie ze drolletjes uit ze bak haal en hij ga er mee pootballe. Jij schrik er wel van maar het is mij broer ze ree-aa-lie-teit. En ik zie met mij eigen oog, mij broer wor er nie beeter op. In mij ferleede heb ik al eerder ofer mij broer mij verhaal gemaak. Soms is het goed assie er weer eeve bij stil sta.

Deemenzie

mantelpoesMij broer is nu agtien jaar van ze leeftijd, dan ben jij suuper-seeniejor. Hij is nu Oopa Floris en hij heb best nog ze moomente dattie goed is. Assie Mantelpoes ben foel jij dat. Jij heb jou instink en ik zeg u eerluk,  mij instink werk nog goed. Floris hoef mij niks te fertelle van ze eigen. Jij foel offie ze goede of ze slechte dag heb. Assie ze goede dag heb dan hebbie selluf wel meer rust. Dattie meer jou eigen ding kan doen. Jij slaap rustiger en jou eete smaak jou eigen ook beeter. En jij kan op jou denkpaal ligge en aan andere dinge denke. Dat is belangrijk want jij ben nie alleen Mantelpoes.
Maar hebbie ze slechte dag dan moet jij toch jou broer mee in ze gaate houwe. Hij ren bijfoorbeeld als offie weer een kitten is door mij huis. En hij roep en hij schreeuw want hij is ze weg ferloore. Of hij trek ze heele waaterbak door mij huis. Dan ga ik wel kijke want assie mij eigen zie dan wor hij weer rustig. Jij ben zo fertrouwd foor elkaar, dat is veilig. Meestal ga ik dan ligge op mij groote bed. Of in mij denkpaal en Floris ga mee. Assie slaap issie meestal wel rustig van ze eigen. En hij foel ze eigen veilig. Assie deemenzie heb is veilig zijn belangrijk.

Van jou hart

mantelpoesSelluf hoop ik nooit deemenzie te krijge foor mij eigen, maar jij kan het nie weete. Jij ben kwesbaar assie ouder wor, dat moet jij jou eigen wel ree-aa-lie-seere. Iedereen kan deement worre zeg mij vrouw. Ik vin iedereen wel heel feel, jij kan ook oferdrijfe. Maar assie deemenzie krijg wil jij dat jou vrouw of jou manmeneer goed foor jou eigen zorreg. En misschien hebbie ook jou zus of jou broer die iets kan doen met ze Mantel. Jij moet het doen van jou hart want jij kan het nie diegietaal doen. Mij erfaring is dattie nie alles diegietaal kan doen. Mantelzorreg is nie tegnies, het is van jou hart. Dattie zorreg geef en aandacht en jij heb er ook jou geduld bij noodig.
Nu heb mij vrouw mij eigen ferwen en ik kreeg mij lekkere snek en het was mij kauwstik. Maar ik kreeg ook knuffels en aandacht en mij vrouw zei dattie trots is op mij eigen. Dan hebbie wel jou spesiejaale dag. En mij broer Floris had ze goede dag, want jij let er toch op. Daar ben jij Mantelpoes foor…
Van mij eigen hoop ik dat iedereen die ze Mantel ferzorreg zo een mooie dag heb gehad en dattie in ze zonnetje heb gestaan.

Loesje

Loesje vertelt over als jou hart in ze war is

hartVoorige week heb ik u fertel van mij Zusje en dattie ses jaar geworre is van ze leeftijd. Mij eigen hart en ook Zusje ze hart wil iedereen bedanke foor zofeel lieve woorde en felisitaazie. Zusje was inees ferleege en neem u van mij eigen aan, jij maak het nie vaak mee.

Kanjerdinnetje

Maar wat zo een mooie dag had moete zijn foor mij Zusje wer ook mij heele trieste dag. Misschien heb u het wel gehoord of u heb het geleeze op Feesboek, mij kanjerdinnetje Sparkle is onferwacht ofer ze reegeboogbrug gegaan. Zij is nu een ster. Ik zeg u eerluk, van mij eigen foelde ik zofeel ferdriet dat jij nie weet hoe jij moet ree-aa-geere. Jij schrik er zo van, jij ben er nie op foorbereid.
hartSparkle heb mij eigen smorreges nog geschreeve op mij blog en jij foel in jou buik, onrust. Mij sesde sintuig zeg Loes, jou kanjerdinnetje is inees heel errug ziek. Maar jij wil het nie weete en jou andere fijf zintuige zegge niks. Hoe moet jij dan weete wat jou boofe jou kop hang? Mij vrouw heb het mij eigen foorzichtig fertel, zij was selluf ook heelemaal van ze slag. Jij foel jou vrouw ze hart, jij zoek jou troos bij elkaar….

Lieve Sparkle, zij was mij kanjer. Zij was lief en dapper en zij was poosietief. Zij heb zofeel meegemaak met ze gezond, zij was erfaring-deskundig. Dat is dattie erreges heef feel van mee heb gemaak. Sparkle moes faak naar mevrouw Nina foor ze tjek-up en van ze gezond. Zij moes heel feel meediesijne slikke. En de mevrouw van Sparkle  moes iedere dag in Sparkle ze oor prikke foor kontroole van ze diejabeet. Mevrouw Nina kon Sparkle nu niemeer redde, toen is Sparkle ze eigen, mooie ster geworre.
Jij wil het nie maar het gebeur en zij is nu boofe.

Van mij hart

Lieve Sparkle assie mij kan hoore, dank jou wel dattie mij altijd zofeel steun heb gegeefe van mij groonies. En dattie mij buikmaatje was en mij kanjerdinnetje van mij hart. Jij ga nooit fergeete worre en jij ben nou bij jou broer Fynn. In september ga wij naar jou zwaaie met ze hoedjessjoow. Zwaaie naar jou eigen en jou broer Fynn en naar al onze vriendjes die in Reegeboogland leeve. Jij zal het foele want wij zwaaie met onze hoedjes fol met liefde. Wij fergeet jullie nie. En wij denk ook aan jou sus Muzette en jou vrouw, zij was jou eigen Scullarie gurl. Dan ben jij wel spesiejaal foor elkaar. Jij hoor bij elkaar ook als jou tijd foorbij is. Dan ben jij misschien niemeer saame maar jij blijf altijd bij elkaar hoore. Dat heb ik van mij eigen ook teege mij vrouw gezeg. Want zij maak ze eigen soms ook zorrege. Assie zofeel band heb met elkaar moet jij nie denke aan jou pijn assie moet gaan. Mij vrouw weet nu, wij hoor groonies bij elkaar! Dat is belangrijk.

Jaarig

Assie zofeel aanslag heb op jou hart van jou ferdriet, wil jij het liefs seefe makkareele en fijf saardiene ferslinde. Dattie het niemeer foel en dattie ferdoof in jou denkpaal kan rolle. Maar jou Zusje is jaarig en jij kom inees terug in jou ree-aa-lie-teit.
Jou kop sta van ze eigen heelemaal nie naar jou feesje, maar jij kan jou Zusje nie ferwaarloose. Zij wor maar één keer ses jaar van ze leeve. Ik zeg u eerluk, het was mij moeilukke dag. Misschien herken u het wel van u eigen leeve. Dattie zo ferdrietig ben maar jij moet eigenluk froluk zijn. Jij foel jou eigen zo in jou war want jij heb tefeel van jou emoozie. Jij weet niemeer wat jij moet foele. Wat doe jij dan?
Mij vrouw heb mij eigen troos gegeefe en zij zeg Loes, jij moet gewoon jou eigen zijn. Jij hoef jou eigen nie anders foor te doen dat dattie jou eigen foel. Dat is belangrijk is mij erfaring. Want assie iemand anners ga zijn ken niemand jou eigen nog terug. Mij vrouw heb ons wel ferwen met sneks en jij kan nie alles afslaan. Soms krijgie jou fijne gefoel een beetje terug assie jou lekkere snek krijg. Van mij eigen kreeg ik twee lekkere sneks want ik heb wel teege mij vrouw gezeg, op mij eene poot kan ik nie staan. Dan hebbie gewoon eeve jou fijne mooment maar jij raak zofeel ferdriet nie kwijt assie maar twee sneks krijg. Daar moet ik wel eerluk ofer zijn.

Mij broer Floris

Mij heele week is mij hart in ze war gebleefe. Misschien weet u het nie maar mij broer Floris wor saaterdag agtien jaar van ze leeftijd. Mij vrouw zeg, Loes wij ga in jou maand julie van jou Zusje ze feesje naar jou broer Floris ze feesje. Toen ben ik nog meer van mij slag en hartdoor mij war geraak. Jij wil zo graag jou broer ze feesje beleefe, dattie het foel in jou hart. Want jou broer wor maar één keer agtien van ze leeve. En hij heb er van ze eigen geen errug in weeges ze deemenzie. Maar jij wil jou broer hoore spinne en dattie ze eigen weer kitten foel van ze geluk. Van me eigen ben ik ook ze Mantelpoes, dan hebbie er ook jou zorrug foor.
Mij broer is belangrijk, jij leer er toch van assie een broer heb. Mij broer was al in mij huis foordat ik van mij eigen hier kwam woone. Hij heb mij wegwijs gemaak in mij niewe leeve en nu maak ik van mij eigen mij broer wegwijs in ze ferbrokkelde leeve. Jij ben broer en zus in jou foor en in jou teegespoet. Zo foel ik het wel in mij hart. Maar ferdriet laat ze eigen somaar nie wegjaage. Ferdriet zit ook in mij hart. Dan moet jij eksra jou bes doen om jou hart te geeve. Jij moet jou hart heel groot maake en jij zet het oope. Van mij eigen weet ik seeker, mij hart heb ze Twinkel nog nie ferloore. Assie er goed naar luister kom alles goed. En assie er goed naar kijk zie jij jou Sparkle foor alteit!
Lieve Sparkle mij hart fergeet jou nooit…

Loesje

Loesje vertelt over assie jou zusje heb…

zusje

Assie mij eigen een beetje folg dan weet u, Loes woon bij ze vrouw saame met ze broer Floris en mij zus Zusje. Vandaag wil ik u fertelle hoe het is assie een zusje heb.

Jou klik

Mij Feesboek dinnetje Kruimel heb van ze eigen fertel dattie het soms moeiluk vin dattie een zusje heb. Ik zeg u eerluk, dat heb mij hart wel geraak. Jij hoop altijd op geluk, dattie bij elkaar pas en dattie jou klik heb met jou zusje. Maar soms moet jij wenne aan elkaar want jij ken elkaar nog nie. Jij heb altijd in jou huis geleef zonder jou zusje en nu ineens issie daar. Jou leeve verander want jij moet jou vrouw en alles van jou leeve deele met jou nieuwe zusje.
En er wor jou niks gefraag…

Jou zusje

zusjeVan me eigen kreeg ik mij zusje toen ik zeeve jaar van mij leeftijd was. Mij zusje was 10 weeke van ze eigen leeftijd toenie in mij huis kwam woone. Mij vrouw riep al weeke teege mij broer Floris en mij eigen: Willen jullie een zusje? Assie soiets hoor in jou huis foel jij toch dattie weer iets van plan is.
Jij kan beeter nie reageere van jou eigen en hoope dattie ofer waai. Jou vrouw heb misschien last van ze mormoone? Of misschien heb ze iets ferkeerd ge eete. Assie een vrouw heb moet jij altijd op jou hoedje zijn want jij weet het nooit van ze eigen. Jij denk dattie jou tonijn ga ferdiene en zij kom thuis met jou nieuwe zusje. Van me eigen was ik wel in mij sjok. Mij vachthaar ging recht in mij lucht staan en ik dee ook blaase. Mij zusje! Jij weet nie wat jou oferkom…

Moete wenne

Mij zusje was nog een beebie toenie in mij huis kwam woone. Ik zeg u eerluk, ik wilde het niet. Assie een beebiekitten in jou huis heb moet jij goed op jou eigen passe. Zij raas oferal op en onder en zij ren en spring door mij huis. Mij broer Floris von het spannend maar ik zeg u eerluk, ik von het moeiluk.
Toen heb ik veel moete wenne van mij eigen. En jou zusje heb nog geen erfaring, jij moet haar alles leere van jou reegels in jou huis. Jij moet jou eigen plek ferdeedige maar jij moet ook ruimte maake voor jou nieuwe zusje. Want jij heb er nie om gefraag maar zij is er wel. Dan kom jij jou eigen zofeel teege. Het is mij groote leerschool van mij leeve gewees want jij moet leere akzepteere en jij moet deele. Jij moet jou nieuwe weg vinde in jou eigen huis. Mij vrouw heb mij eigen toen wel ze steun gegeefe.  Zij zeg jij ben mij Loes en jij mag altijd jou eigen Loes blijfe. Dan krijgie wel jou selluf fertrouwe en kan jij jou Zusje leere kenne.

Mij broer

Mij zusje is druk, van mij eigen ben ik bescheide en ferleege. Maar jij leer wel foor jou eigen opkoome en jij ga elkaar akzepteere. Ik zeg u eerluk  van mij eigen trek ik meer naar mij broer Floris. Hij heb mij zorrug en mij hullup noodig weeges ze deemenzie. Dattie mantelpoes ben zeg maar. Maar met mij zusje lig ik lig wel saame bij mij vrouw op ze schoot en op mij bank en op mij groote bed. Jij ben wel zusjes. Maar wij laat elkaar ook met rust want voor mij eigen is het goed zo.

Jou relazie

zusjeAssie zusjes ben hoef jij nie alles saame te doen. Misschien heb Kruimel iets aan mij erfaring met mij zusje, of andere katte die inees een zusje krijg. Dattie weet dat jij best met jou zusje in jou eigen huis kan leeve zonder dattie meteen echte vriendinnetjes ben. Jij heb tijd noodig om jou relazie met jou zus op te bouwen. Van mij eigen heb ik er jaare ofer gedaan, dat moet ik wel eerlijk toegeefe. Maar jij wil elkaar ook niemeer misse, jou zus groei toch in jou hart.

Nu is mij Zusje morrege jaarig, zij wor ses van ze leeftijd. Dan ferdien zij het wel om vandaag in mij zonnetje te staan. En dattie felisitaazie krijg van mij hart.

Loesje

Loesje vertelt over assie een nieuw jaar heb en dan…

nieuw jaar
Mij vrouw heb mij vertel dat mij jaar weer nieuw is. Mij andere jaar was oud en assie een oud jaar heb dan kan jij er niks meer mee.

Hoop dat u ook u nieuwe jaar heb gekreege en dattie het fijn vin om in u nieuwe jaar te zijn.

In mij kast

Ik zeg u eerluk, voor mij eigen hoef het nie een nieuw jaar. Jij wor jou stuip op jou lijf gejaag met harde knalle en jij weet nie wat er gebeur. Gelukkig heb ik mij erfaring van mij andere nieuwe jaare. Jij weet het ga weer ofer. Saame met mij broer Floris heb ik in mij kast gezeete. Mij zus Zusje lag onder mij groote bed. Mij vrouw was mij tonijn ferdiene, zij heb mij wel gefraag of ik op mij broer en mij zus wil passe.
In mij kast dacht ik wel aan mij Doorie, hij heb het nog nooit meegemaak. Aan mij Bert want assie verkering heb dan denk jij aan elkaar. En van mij eigen dacht ik ook aan mij vriend Bolle, hij heb zofeel meegemaak in mij ouwe jaar. Jij wil het nie weete. Ze heele huis was ze stofwolk en toen wer ze Oopa een ster. Jij kan het nie achter jou laate in jou ouwe jaar. Jij neem het toch mee. In mij hart foelde ik mij hartjesdinnetje prinses Katrientje. Zij is altijd bij mij eigen en zij kijk nu van boove af met mij eigen mee. Mij hart ging heel hard slaan want jij krijg een emozioneel moment.
Misschien hebbie dat ook gehad, dattie denk aan iedereen in u hart waar u nie bij kan zijn. En die u wel mee wil neeme in u nieuwe jaar.

Nieuwe jaar knuffel

Mij vrouw kwam thuis en toen kreeg ik eerst mij nieuwe jaar knuffel. Dattie foel het is anders maar jij kan er jou poot nie oplegge. Mij broer Floris was nog in ze war, hij snap er niks van. Hij is bang van zofeel harde knalle. Dan moet jij ekstra goed oplette. Hij foel ze eigen nie veilig in ze eigen huis. Niemand sta erbij stil maar assie deement ben dan ben jij in jou war. Assie dan ook nog zo moet schrikke van jou geweld buiten, dan weet jij nie hoe jij jou jaar moet beginne. Van me eigen begin ik mij jaar met mij tonijn.
Mij visboer heb foor mij eigen mij spesiejaale nieuwejaartonijn gefange. En er zat ook mij garnaale in en hij heb er sjelei doorheen gedaan. Dan begin jij jou jaar smeujiger en jij kom weer tot jou eigen. Mij broer Floris lus ze tonijn nie en toen heb ik hem wel geholpe met eete. Soms moet jij bijspringe assie kan. Daarna ben ik bij mij broer Floris op ze kussen gaan ligge. En ik heb mij eigen ook laate hoore. Dattie foel het is veilig. Dat is belangrijk. Jij zorrug voor elkaar assie het moeiluk heb. Toen is mij broer weer langzaam ze eigen geworre. Hij heb vandaag ze nieuwe jaar gevonde. Hij loop weer door ze huis offie nooit een ander jaar heb gehad.

Van mij gezond

Van me eigen moet ik u ook nog iets fertelle van mij gezond zijn. Mij dieredokter heb mij eigen mij prik gegeeve voor mij niese. Assie zo een prik krijg hoop jij dat jij weer ferder kan met jou leeve en dat jij gezond ben.
Ik zeg u eerluk, het heb nie gewerk. Mij vrouw heb het teege mij dieredokter gezeg, zij ken mij eigen té goed. Jij kan nog zofeel prikke assie wil, jij hou het nie teege. Van me eigen foelde ik mij bui al hange en het was geen niesbui. Ik heb mij eigen toen ferstop in mij huis. Het was nog in mij ouwe jaar. Dan hebbie toch heelemaal geen zin om mee te gaan naar jou nieuwe jaar.
Mij vrouw heb mij antibiootie gehaal bij mij dokter en ze heb mij patee gekocht. Nu krijg ik feertien daage lang, één keer op mij dag mij antibiootie door mij patee. Mij vrouw maak mij antibiootie fijn en dan druk ze mij patee erop. Assie het nie zie kan jij het gewoon eete. En mij vrouw blijf erbij, jij kan geen kant op. Ik vin er niks aan maar jij heb er niks ofer te zegge. Mij vrouw zeg Loes, als jou antibiootie stop dan ga wij beginne met jou maatje minder. Toen heb ik wel mij oog dicht gekneepe en mij paaniek gefoeld.
Voor mij eerste keer in mij leeve hoop ik dat mij antibiootie nooit ga stoppe. En misschien kan ik gewoon in mij ouwe jaar blijfe.

Blijf mij eigen

Van me eigen doe ik nie aan mij goede foorneemes. Ik neem mij oude jaar gewoon mee mij nieuwe jaar in. Jij moet wel snappe wattie aan het doen ben. Assie alles ga ferandere moet jij jou eigen af fraage offie in jou ouwe jaar wel zo goed beezig ben gewees.
Van mij eigen hou ik mij leeve liefer gewoon en blijf ik mij eigen. Mij vrouw vin dat ik mij plan moet maake van mij maatje minder. Ik vin er niks aan, waar heb mij dokter ze eigen toch mee bemoei? Assie een nieuw jaar krijg wil jij rust, jij wil bijkoome van alle druk zijn en jou emoozies van jou nieuwe jaar. Jij wil slaape en assie resjes van jou kersdienee ofer heb wil jij die opmaake. Mij visboer zeg, Loes het kom goed.

Poosietief

Van me eigen wil ik poosietief blijfe want jij ben gelukkiger assie jou eigen optiemisties foel. Fooralsnog laat ik mij vrouw praate, mij nieuwe jaar is nog maar net begonne. Mij erfaring is, jij kan planne maake zofeel assie wil. Assie fijf makkareele op jou taafel zie ligge kan jij jou eigen toch nie beheerse. Jij kan het beste met jou dag leeve en dattie geen dag ofer sla. Van me eigen ga ik nu nadenke ofer mij maatje minder en misschien wil u met met mij eigen meedenke. Assie mij tonijn en mij saardiene maar nie fergeet. En mij makkareele en kibbeldinge.
Misschien hebbie tips foor mij eigen en u mag ook teege mij vrouw zegge dattie beeter nog een jaar ofer sla. Van mij eigen zit ik daar nie mee. Dan fertel ik u folgende week meer van mij plan en hoe het ferder ga…

Loesje

Loesje over: liefde op jou latere leeftijd…

latere leeftijd

Misschien dattie het van u eigen al wel weet maar in mij huis woon ik saame met mij zus Zusje en mij broer Floris.

Mij seenior broer

Mij vrouw heb mij wel geleerd dat jij dan rekening moet houde met jou broer en jou zus. Jij ben niet alleen op jou wereld en ook niet in jou huis. Mij broer Floris is mij seenior broer, hij is superseenior. Van me eigen ben ik ook seenior, maar mij vrouw zeg Loes jij ben nog jong en fitaal. Dan ga ik wel hard spinne.
In mij droome ren ik dan achter mij Bert aan naar mij visboer. Mij Bert is atleeties en mij eigen is fitaal. Dan ben jij wel jou mooiste kombienazie. Maar in mij echte leeve sjouw mij vrouw zich een breuk aan mij tonijn en lig ik op mij denkpaal uit te buike. Dan ben jij wel jou fitaale seeniorpoes.

Mij mooiste emozie

Vandaag wil ik u ze mooiste liefdesverhaal vertelle van mij broer Floris en ze verkering prinses Katrientje. U weet van mij eigen ben ik roomanties en mij hart heb veel erfaring met liefde. Mij vrouw zeg, Loes jij ben een echte liefdespoes en van me eigen heb ik ook verkering met mij huiskater Bert. Dan weet jij wel waar jij over schrijf en jij weet hoe jou liefde werk. Soms zie jij ook liefde in jou omgefing. Jou snorhaare krulle en jij voel dat liefde in jou lucht hang. Jij ben blij en jou tonijn smaak jou nog beeter dan assie er met jou snorhaare in hang.
Van me eigen vind ik liefde mij mooiste emozie. Jij straal, jij vlieg en jij voel geluk. Mij eigen heb het ook gezien bij mij broer Floris. Hij heb ze hart verloore aan ze prinses en het was Katrientje…

Mij hart voelde

Assie liefde voel op jou laatere leeftijd voel jij nog dieper. Jij heb alle poehhah niemeer noodig, jij ben wie jij ben en jij speel geen spel. Jij ben ouwer van jou tijd maar jij voel weer jong. Mij broer Floris heb ze leeftijd van 16 jaar, Katrien was 17. Jij denk en dan..? Kom het goed?
Ik zeg u eerlijk, het kom goed. Mij broer Floris heb ze deemenzie achter ze eigen gelaate en hij werd ze jonge don goewan. Mij vrouw herkende mij broer nie meer. Hij klom op ze krabton, hij rende door mij huis. Hij kwam in ze akzie en hij werd atleeties net als mij Bert. Mij vrouw sjouwde zich ze breuk aan enerziebrokke en ze maagnezium. En hij werd ook roomanties en pooweeties. Hij heb het allemaal in ze eigen terug gevonde. Hij heb geleefd en hij heb liefde gevoel zo assie het nooit heb gevoel. Allemaal voor ze prinses en zij heb gestraal. Mij hart voelde, zij zijn ze purrfekt metsj.

Ze prinses

Het was ze mooiste sprookje van mij broer ze leeve. Ze hart brak toen prinses Katrien ze brommert startte en over ze Regenboogbrug moest gaan.
Hij heb daage loope maauwe en zoeke. Van me eigen zocht ik mee, assie zoiets meemaak wil jij helpe ook al hebbie selluf verdriet. Hij heb ze verkering nie meer terug gevonde maar hij leef nu verder met ze hart vol liefde. Hij snap het niet, hij vraag iedere dag om ze Katrientje, om ze schoone famielie.  Dan breek jou hart wel van verdriet. Jij kan alleen troost geeve. Assie ze goede moment heb zeggie wel, hij had ze prinses nooit wille misse. Hij heb liefde gevoel in ze optiema forma en hij heb er ook ze liefste schoonmamaa en schoonman bij gekreege.

Ze deemenzie

Nu is ze deemenzie terug, hij slaap nu veel. Hij slaap met ze Katrienknuffel en hij droom van ze groote liefde. Hij tril van ze geluk maar soms kijkie verbaasd ze wereld in. U kan het zien op mij footoo.
Jij weet nooit hoe jou leeve loop, wanneer jou eigen tijd gekoome is. Dan kan jij wachtte tot jou visboer fajjiet ga maar jij kan ook jou geluk pakke assie langskom. Geluk neem jij altijd mee in jou hart ook al weet jij niet alles meer van jou leeve. Assie straks bij ze Regenboogbrug kom en Katrien sta te wachte, krulle ze snorhaare want jou ware liefde herken jij altijd. Liefde ken geen leeftijd, liefde ken alleen gefoel…
Tot die tijd zorg ik voor mij broer, dattie veilig is…

Liefs van Loesje