Loesje vertelt over als jou hart in ze war is

hartVoorige week heb ik u fertel van mij Zusje en dattie ses jaar geworre is van ze leeftijd. Mij eigen hart en ook Zusje ze hart wil iedereen bedanke foor zofeel lieve woorde en felisitaazie. Zusje was inees ferleege en neem u van mij eigen aan, jij maak het nie vaak mee.

Kanjerdinnetje

Maar wat zo een mooie dag had moete zijn foor mij Zusje wer ook mij heele trieste dag. Misschien heb u het wel gehoord of u heb het geleeze op Feesboek, mij kanjerdinnetje Sparkle is onferwacht ofer ze reegeboogbrug gegaan. Zij is nu een ster. Ik zeg u eerluk, van mij eigen foelde ik zofeel ferdriet dat jij nie weet hoe jij moet ree-aa-geere. Jij schrik er zo van, jij ben er nie op foorbereid.
hartSparkle heb mij eigen smorreges nog geschreeve op mij blog en jij foel in jou buik, onrust. Mij sesde sintuig zeg Loes, jou kanjerdinnetje is inees heel errug ziek. Maar jij wil het nie weete en jou andere fijf zintuige zegge niks. Hoe moet jij dan weete wat jou boofe jou kop hang? Mij vrouw heb het mij eigen foorzichtig fertel, zij was selluf ook heelemaal van ze slag. Jij foel jou vrouw ze hart, jij zoek jou troos bij elkaar….

Lieve Sparkle, zij was mij kanjer. Zij was lief en dapper en zij was poosietief. Zij heb zofeel meegemaak met ze gezond, zij was erfaring-deskundig. Dat is dattie erreges heef feel van mee heb gemaak. Sparkle moes faak naar mevrouw Nina foor ze tjek-up en van ze gezond. Zij moes heel feel meediesijne slikke. En de mevrouw van Sparkle  moes iedere dag in Sparkle ze oor prikke foor kontroole van ze diejabeet. Mevrouw Nina kon Sparkle nu niemeer redde, toen is Sparkle ze eigen, mooie ster geworre.
Jij wil het nie maar het gebeur en zij is nu boofe.

Van mij hart

Lieve Sparkle assie mij kan hoore, dank jou wel dattie mij altijd zofeel steun heb gegeefe van mij groonies. En dattie mij buikmaatje was en mij kanjerdinnetje van mij hart. Jij ga nooit fergeete worre en jij ben nou bij jou broer Fynn. In september ga wij naar jou zwaaie met ze hoedjessjoow. Zwaaie naar jou eigen en jou broer Fynn en naar al onze vriendjes die in Reegeboogland leeve. Jij zal het foele want wij zwaaie met onze hoedjes fol met liefde. Wij fergeet jullie nie. En wij denk ook aan jou sus Muzette en jou vrouw, zij was jou eigen Scullarie gurl. Dan ben jij wel spesiejaal foor elkaar. Jij hoor bij elkaar ook als jou tijd foorbij is. Dan ben jij misschien niemeer saame maar jij blijf altijd bij elkaar hoore. Dat heb ik van mij eigen ook teege mij vrouw gezeg. Want zij maak ze eigen soms ook zorrege. Assie zofeel band heb met elkaar moet jij nie denke aan jou pijn assie moet gaan. Mij vrouw weet nu, wij hoor groonies bij elkaar! Dat is belangrijk.

Jaarig

Assie zofeel aanslag heb op jou hart van jou ferdriet, wil jij het liefs seefe makkareele en fijf saardiene ferslinde. Dattie het niemeer foel en dattie ferdoof in jou denkpaal kan rolle. Maar jou Zusje is jaarig en jij kom inees terug in jou ree-aa-lie-teit.
Jou kop sta van ze eigen heelemaal nie naar jou feesje, maar jij kan jou Zusje nie ferwaarloose. Zij wor maar één keer ses jaar van ze leeve. Ik zeg u eerluk, het was mij moeilukke dag. Misschien herken u het wel van u eigen leeve. Dattie zo ferdrietig ben maar jij moet eigenluk froluk zijn. Jij foel jou eigen zo in jou war want jij heb tefeel van jou emoozie. Jij weet niemeer wat jij moet foele. Wat doe jij dan?
Mij vrouw heb mij eigen troos gegeefe en zij zeg Loes, jij moet gewoon jou eigen zijn. Jij hoef jou eigen nie anders foor te doen dat dattie jou eigen foel. Dat is belangrijk is mij erfaring. Want assie iemand anners ga zijn ken niemand jou eigen nog terug. Mij vrouw heb ons wel ferwen met sneks en jij kan nie alles afslaan. Soms krijgie jou fijne gefoel een beetje terug assie jou lekkere snek krijg. Van mij eigen kreeg ik twee lekkere sneks want ik heb wel teege mij vrouw gezeg, op mij eene poot kan ik nie staan. Dan hebbie gewoon eeve jou fijne mooment maar jij raak zofeel ferdriet nie kwijt assie maar twee sneks krijg. Daar moet ik wel eerluk ofer zijn.

Mij broer Floris

Mij heele week is mij hart in ze war gebleefe. Misschien weet u het nie maar mij broer Floris wor saaterdag agtien jaar van ze leeftijd. Mij vrouw zeg, Loes wij ga in jou maand julie van jou Zusje ze feesje naar jou broer Floris ze feesje. Toen ben ik nog meer van mij slag en hartdoor mij war geraak. Jij wil zo graag jou broer ze feesje beleefe, dattie het foel in jou hart. Want jou broer wor maar één keer agtien van ze leeve. En hij heb er van ze eigen geen errug in weeges ze deemenzie. Maar jij wil jou broer hoore spinne en dattie ze eigen weer kitten foel van ze geluk. Van me eigen ben ik ook ze Mantelpoes, dan hebbie er ook jou zorrug foor.
Mij broer is belangrijk, jij leer er toch van assie een broer heb. Mij broer was al in mij huis foordat ik van mij eigen hier kwam woone. Hij heb mij wegwijs gemaak in mij niewe leeve en nu maak ik van mij eigen mij broer wegwijs in ze ferbrokkelde leeve. Jij ben broer en zus in jou foor en in jou teegespoet. Zo foel ik het wel in mij hart. Maar ferdriet laat ze eigen somaar nie wegjaage. Ferdriet zit ook in mij hart. Dan moet jij eksra jou bes doen om jou hart te geeve. Jij moet jou hart heel groot maake en jij zet het oope. Van mij eigen weet ik seeker, mij hart heb ze Twinkel nog nie ferloore. Assie er goed naar luister kom alles goed. En assie er goed naar kijk zie jij jou Sparkle foor alteit!
Lieve Sparkle mij hart fergeet jou nooit…

Loesje

21 thoughts on “Loesje vertelt over als jou hart in ze war is

 1. Lieve Loesje,

  Wat een emotioneel verhaal heb jij schrijf gedaan, jij laat ons zo goed voelen hoeveel verdriet jij hebt dat ook nu Sparkle een ster is geworden en dat het zo moeilijk is om ook een blij hart te hebben dat jou lieve Zusje jarig is voor de 6 jaardagen en dan ook nog wil jij voor jouw broer Floris, hij wordt zaterdag 18 jaardagen.
  Lieve Loesje wij zijn allemaal verdrietig, nu weer omdat dinnetje Sparkle er niet meer is en zij net als al onze vriendjes en dinnetjes een ster is geworden, maar ook om mijn maatjes die er niet meer zijn. Het leven is vaak wel moeilijk vinden wij. Toch hoop ik dat we ook weer blij en vrolijk kunnen worden, want zoveel verdriet iedere keer weer is niet goed voor ons hartje zegt vrouwtje. Doe toch maar proberen zaterdag een mooie feestje te maken voor lieve Floris al snappert hij het niet helemaal, maar 18 jaar is een reuze mooie jaardag en die moet groot gevierd worden hoor,
  Lieve Loesje bedankt dat jij ons laat weten van jouw verdriet, want dat maakt jouw hartje minder zwaar, probeer maar wat meer aan lieve Bert te denken op jouw denkplank en vrouwtje en ikke wensen jullie een mooie dag zaterdag.
  Heel veel troost knuffels van vrouwtje en troostpoot en kopje van jouw grote vriend Jip

  1. Lieve Jip en mevrouw Jip,

   dank wel foor wattie mij eigen schrijf en dattie mij gefoelens begrijp. Soms kan jij nie frolijk zijn om dattie zofeel ferdriet heb. Maar jij probeer het wel want jou leeve ga door en om jou eigen heen gebeur zofeel. Ook biesondere dinge en mooie dinge foor jou hart. Dan hebbie tijd noodig foor jou hart Jip. Van mij eigen moet ik herstelle en mij vrouw ken mij eigen gelukkig goed. Dan foel jij jou troos in jou hart.
   Sparkle was biesonder en zij was mij eigen groote foorbeeld. Hoe jij groonies kan zijn en jij ben ook poosietief. En zij heb foorige week nog letters foor mij eigen gemaak ook al wassie nog zo ziek van ze lijf. Dat heb zofeel indruk op mij eigen gemaak Jip. Want jij foel jou kanjerdinnetje heb het moeiluk maar zij is er wel foor jou eigen.
   Mij hart mis haar….
   Maar jij moet opfeere want zo is jou leeve en saaterdag wor mij broer agtien. Ooooh wij ga hem in zofeel zonnetje zette. Maar in mij hart zit ook mij ferdriet, het hoor nu bij mij leeve. Dan kom mij eigen plekje foor Sparkle van ze eigen…
   Dank jou wel Jip en mevrouw Jip,

   Kopjes van mij eigen,

   Loesje

 2. Lieve Loesjedinnie. Wat een mooie en liefe blog heb jij gemauwd! Je ben een liefe poes met het hart op de juiste plaats. Iedereen hier mist Sparkle en alle andere katjes en poesjes van de blog die een ster zijn geworden. Doe jij maar vandaag lekker veel fissie ete dat hep jij wel verdien!

  Heel veel pootjes en kopjes van mij voor jou!

  1. Lieve Minniedinnie,

   dankjouwel jou wel foor wattie mij eigen zeg en dattie mij troos geef net mij vis. Dan kan jij toch meer aan in jou leeve want mij erfaring is, jou vis hellep jou door jou moeilukke gefoelens heen. Mij tande heb ik nie meer maar mij hart foel, Sparkle fergeef het mij eigen wel assie zo in mij bek ferdwijn. Dan kom saaterdag alles goed als mij broer Floris agtien jaar wor.
   Dank jou wel dattie mij eigen zo goed ken Minniedinnie. Dan weet jij dattie dinnetjes ben,

   Loesje

 3. Hajoo mamsie.
  Me frauw seg dat tante sparkle nu bij poppy is. En ooma’s katrien en catoo. En datte se nou weer beter is. En dat ze bij haar bjoer oom fynn is. Bes fein voor tante sparkle. Maar mefrauw mia hep nu djietjes. Maar mamsie… ikke geef mefrauw mia iedewe dag inne gedagjes kjuffels. En koesies.
  Koeskoes mamsie

  1. Mij lieve Doorie,

   wat hebbie toch jou lieve, eigen hart. Jij moet nu lief zijn foor mevrouw Mia en foor jou tante Muzette. Zij heb het nu moeiluk. Dan kan jij alle knuffies en jou koesjes gebruike. Mamsie is tros op mij beebie want dan hebbie toch ies goed gedaan assie mammaLoesje ben en jij heb geen erfaring.
   Tante Sparkle is nu boofe en zij is bij al onze vriendjes. Mamsie ga tante Sparkle heel erg misse jonge maar jij moet leere…
   Jij heb er niks ofer te zegge en jij moet er jou beste van maake jonge. Mamsie heb feel erfaring assie ze beste moet maake. Mij visboer heb nu fier fieliejaale

   Koes koes van jou mammaLoesje

 4. Hoi lieve Loes, wat heb je mooie letters gemaakt over hoe alles door elkaar heen loopt. Je bent verdrietig, en er is tegeleik feest. Dat is moeilijk, dat snap ik heel goed.
  Sparkle was zeker weten een superlieve en heel erg dappere poes. Maar als je lijfje helemaal ziek is en niet beter kan worden is het tijd om een ster te worden. Dat heeft mijn vrouw me uitgelegd. Ze zegt Sparkle is nu weer bij haar broer Fynn, en bij alle andere kstten die een ster zijn geworden. Wij hier op aarde houden haar altijd in ons hart, zo blijft ze toch nog een beetje bij ons. Ik hoop maar dat Muzette en haar vrouw weten en foelen dat iedereen aan ze denkt, want zij hebben het allermeeste verdriet.
  Het lefen kan soms heel raar zijn, Loes. Dat de ene kat jarig is en de andere kat een ster wordt. Dan ben je in de war, wat foel je nou? Maar je hart is groot genoeg om alles tegeleik te foelen. Want het heeft allemaal met liefde te maken. Je hebt feest omdat je iemand lief vindt, en je hebt tranen omdat je iemand lief vindt. Dat betekent dat ze in je hart zitten.
  En dat is het allerbelangrijkste dat er is, dat je hart open staat en dat je liefde kan foelen.
  Dankjewel voor je mooie verhaal Loes! Je krijgt van mij heel veel lieve kopjes blokjes jonge kaas. Een beetje zoet, een beetje zout. Om je te troosten. Het is voor je hele famielie, van Bolle.

  1. Lieve Bolle,

   wat zeggie mooie dinge van jou eigen. En jij heb gelijk want assie zo een groot hart heb pas alles erin. Dan kan jij ferdriet hebbe en jij kan blij zijn foele want jij zeg het zo mooi. Jou gefoelens heb allemaal te maake met liefde die jij foel in jou hart. Mij hart is net zo groot als mij buik Bolle. Mij vrouw heb het mij eigen fertel. Zij zeg jij heb jou sijfer fijf ferdien want jij ben jou hart en jou buik. Dan bennie wel kompleet Bolle. Maar jij kan er wel meer worssele en dattie in jou eigen moet soeke. Mevrouw Mia en Muzette heb het nu moeiluk want zij mis Sparkle het mees erreg van ons allemaal. Sparkle heb ze heele leeve bij Mevrouw Mia gewoon en zij kon ofer ze waslijn loope. Dan hebbie wel jou sterreke buik. En zij dee heel feel klessebesse. Mij vrouw zeg dat het hoor bij poese, van me eigen weet ik er niks van.
   Maar wij sta nu allemaal saame Bolle en assie saame stta dan bennie sterrek. En dan kan jij feel troos geefe.
   Dank jou wel dattie mij eigen zo goed begrijp en dattie mij zofeel mooie letters schrijf. En jij heb gelijk, jou hart heb Bolletjes van geluk en het heb Bolletjes van ferdriet. Saame hoore zij bij elkaar in jou eigen hart.
   Geefie jou vrouw, jou menseman en jou Ooma mij zachte kopjes en het is met mij kreefsjelei. Jij krijg mij kopjes met mij Rojaal Tonijn,

   Loesje

 5. Lieve Loesje.
  Wat heb een prachtige letters geschreven over mijn zus Sparkle.
  Het is nu een week geleden dat ze de brug over ging.Scullary girl is nog erg van haar slag af,want ze wist natuurlijk wel dat Sparkle met dat stomme ding in haar hoofd niet zoveel levensjaren meer had als je broer Floris.
  Maar dat er juist in haar mooie grote buik ook dingen niet goed waren ,dat wist ze niet.{ ik wel…maar mocht niks zeggen van haar}
  Sparkle heeft alles heel goed verstopt voor scullary girl.Ze heeft toen ze in de reistas ging nog geprotesteerd en onderweg een klein liedje gezongen….Maar bij Nina was gaf ze eindelijk toe dat ze zich toch wel zich erg ziekjes voelde.Toen bleek dat haar buik dus ook heel erg ziek was,en heeft scullary girl besloten dat Nina maar moest helpen.Je weet,Sparkle schreef zelf dat ze hoopte dat Nina iets wist waardoor ze zich beter ging voelen.Maar het enige wat haar lijf weer helemaal gezond zou maken was de reis over de Regenboogbrug.Dus heeft scullary girl gedaan wat voor ons het verdrietigste is,maar voor Sparkle het beste was.Sparkle mocht de Regenboogbrug over.
  Ze lag met haar kopje op de onderarm van scullary girl,net zoals ze ook lag als ze ’s nachts bij scullary girl kwam slapen.Zo is ze heel rustig de brug over gegaan.
  Daarna heeft Sparkle bij ons thuis nog een nachtje in haar mandje gelegen en heb ik afscheid van haar genomen en de volgende dag ook ons honden vriendje Sandor.

  Lieve Loes ,Sparkle was zo graag jou vriendin.Een vriendin die ook wist wat gronies was en net zo graag een lekker hapje fijn vond zoals jij.Net zo trots op haar mooie gevulde buik was,zoals jij.Jullie begrepen elkaar helemaal.
  Je weet,schrijven vond Sparkle een beetje moeilijk,maar op donderdag moest scullary girl eerst jou blog voorlezen en ging ze er echt voor zitten om jou terug te schrijven.
  Maar ze heeft tegen mij gezegd:” Zeg tegen Loesje dat ze de liefste vriendin van de wereld is en zo wijs…..dat Loesje goed op zichzelf moet passen met haar gronies nies en haar nieren”.
  Dat je niet verdrietig moet zijn,want Sparkle wist dat ze nu weer met Fynney boy,Katrientje,Catoo en Poppy kon gaan spelen en met zoveel ander vriendjes en vriendinnetjes Dat ze nu alle hapjes in Regenboogland kon eten.Zonder op haar diabetes,koolhydraten enz enz te letten.Ze hoeft geen pillies of prikkie pillie insulien meer.
  Geniet van je tijd van leven.Samen met je verkering Bert,Zusje en je broer Floris.
  Maak er een prachtig verjaardags feest van als Floris 18 jaar van zijn leeftijd wordt,want dat is eggies een mooi getal ook al weet hij het zelf niet meer zo goed.
  Je weet Saparkle was trots op haar buik,en daar heeft Nina mooie haren van weggeschoren nadat Sparkle de brug over was gegaan.Scullary girl gaat er iets moois mee doen,al weet ze nog niet precies wat.

  Ook willen scullary girl en ik dank je wel zeggen tegen alle lieve mensen en katgenoten die zoveel moois en liefs over ons Sparkle’tje hebben gezegd en geschreven.
  Ze had niet voor niets de naam Sparkle,ze was een vrolijk twinkelende kwebbelkous en we gaan in september allemaal naar elkaar zwaaien.
  Geloof me,ze zal heel erg haar best doen om speciaal jou te groeten

  Een knuffel van scullary girl en van mij zachte kopjes.
  Muzette

  1. Lieve Muzette,

   mij hart foel nu mij traan en hij loop ofer mij wang. Jij schrijf mij zofeel mooie letters van mij kanjerdinnetje Sparkle en zij was jou sus en zij blijf foor evve jou sus. Hebbie nog ies gezeg ofer mij eigen. Oooohhhh mij traan loop nu nog harder…
   Lieve Muzette, dank jou wel dattie mij eigen schrijf. Mij hart heb iedere week mij twinkeling gefoel want Sparkle schreef mij eigen letters en zij schreef ook woorde en wij begrijp elkaar alteit. Assie groonies ben dan begrijp jij elkaar Muzette want jij heb jou erfaring. En foorige week zeg zij dattie ze eigen nie zo fijn foel en mij hart dee zofeel schrikke. En mij vrouw heb mee geschrikt Muzette en in mij huis was alles stil. Jij wil het nie maar het gebeur en toen ging Sparkle ofer ze reegeboogbrug. Mij hart is blij dattie afscheid heb genoome Muzette, nu kan jij foele dat jou sus boofe is en dattie weer ofer waslijne ren en dattie met mij hartjesdinnetje prinses Katrientje zit te klessebese ofer beneeje. Zij heb nu ze gezond weer terug en zij is vrij. Nu moet wij probeere om ferdriet zo een mooi en kosbaar plekje te geef in onze harte.
   Jij ben nu nog bij jou vrouw en wij hoop allemaal dattie nog zofeel jaare en nog langer bij jou vrouw ga blijfe. Jij ben ook onze dinnetje Muzette en wij zijn er nu allemaal foor jou en jou vrouw, voor troos en steun assie ons eigen noodig heb. Fergeet ie dat nooit Muzette en jij mag het ook teege jou vrouw zegge.

   Lieve Muzette jij krijg mij zachte kopjes met mij lichjes van mij hart. Dattie poosietief blijf en nog zofeel jaare bij jou vrouw. En jij ben mij dapperdinnetje en het is ook foor jou vrouw, van mij eigen…

   Liefs van Loesje

 6. Lief dinnetje Loesje, wat een mooi schrijf heb jij gedaan. Ik mis mijn dinnetje Sparkle ook, maar weet je Loesje, mijn vrouw zegt dat ze voor altijd in ons hart zit, net als al onze andere vriendjes en dinnetjes die al over de regenboogbrug zijn gegaan. Wij vergeten ze nooit en weet je Loes, Sparkle is nu weer helemaal gezond, ze heeft geen pijn meer en hoeft ook nooit meer mediesijntjes of prikkjes te krijgen. Zij is bij Katrientje en poppy en Fynn en Vlo en bij al onze andere vriendjes.
  En zaterdag mag je best blij zijn dat je broer Floris al 18 jaar wordt, dat is al een hele leeftijd Loes en dat mag je best vieren. Je kunt verdrietig en blij zijn tegelijk hoor.
  Heel veel lieve knuffeltjes van je dinnetje Kruimel

  1. Lieve Kruimeldinnetje,

   jij zeg mij eigen jou wijze woorde en jij heb gelijk. Sparkle heb nu weer ze eigen gezond en zij hoef niemeer naar mevrouw Nina met ze witte jas. En zij hoef geen prik meer in ze oor en zij krijg nu gewoon ze eigen koolhiedraatie. Daar moet jij aan denke assie het moeiluk heb want soms kan jij beneeje niemeer ferder met jou leeve. Dan ga jij ofer jou reegeboogbrug en bennie boofe bij al jou vriendjes van froeger. Jij ben nooit alleen. Jij foel jou eigen gelief want boofe is jou weereld russig en er is liefde. Oooh en Sparkle mag nu zofeel eete assie wil. Dan kannie tros blijfe op ze buik.
   Maar wij moet nu sterrek zijn en wij moet troos geefe aan mevrouw Mia en aan ze sus Muzette.
   En saaterdag is biesonder en mij hart weet, Sparkle kijk van boofe mee en zij krijg koolhiedraatietaart want mij broer wor agtien van ze leeftijd.
   Jij heb gelijk, jij mag soies nie foorbij laate gaan…

   Knuffels foor allemaal van jou bende Kruimel en ook foor jou vrouw, mevrouw van de Bende. En jij krijg mij spesjaale kopjes met mij Kruimels…

   Loesje

 7. Hallo Loesje, wat een lief blog heb je geschreven over je kanjerdinnetje Sparkle.
  Sparkle is nu een hele mooie ster. Ze is nu samen met Fynn en al haar andere vriendjes en vriendinnetjes. Met hoedjesshow gaan we naar ze zwaaien.
  Op dezelfde dag is jouw zusje jarig. Je hebt verdriet en je wilt vrolijk zijn voor jouw zusje. Moeilijk hoor.
  Zaterdag is Opa jarig. 18 jaar! Wat een mooie leeftijd. Een feestje waard.
  Gijsje en ik vinden dat je in deze lastige tijd wel makreel, garnaaltjes, tonijn en alle andere vis wat je lekker vindt, verdiend hebt.
  Kopjes en dikke knuffels van Gijsje en vrouwtje

  1. oooh lieve mevrouw Gijs en mij dinnetje Gijsje,

   mij buik foel nu zofeel begeerte van dattie vin dat mij buik makkareele, tonijn en garnaaale ferdien. Dan kan ik wel tot mij eigen koome want soms hebbie jou moeilukke week. Jij weet nie wat jou eigen oferkom en mij Zusje was jaarig. Jij ga het nooit fergeete maar assie makkareele eet kan jij wel beeter op jou poote blijfe. Dat is mij eigen erfaring mevrouw Gijs en Gijsje.
   Saaterdag ferjaar mij broer Oopa en dan sta wij stil bij zo een mooie leeftijd. Mij vrouw heb het mij eigen fertel. Zij zeg agtien is biesonder want jij wor het maar één keer van jou eigen.

   Dank u wel mevrouw Gijs en Gijsje en ook foor mij makkareele. U krijg mij zachte kopjes in makkareelesjelei

   Loesje

 8. Lieve Loesje
  Wat heb je dat prachtig geschreven!!!!
  Mijn vrouw zegt weleens
  “Vreugde en verdriet liggen heel dicht bij elkaar” en wij denken dat dat ook wel zo is!!!!

  Dikke knuffel van ons allemaal,
  😽😽😽😽😽😽😘

  1. Lieve Panda, Moby, Dopey, Belle, Tica, Izzy en mevrouw Ceciel,

   van mij eigen heb ik na gedenkt van wattie mij schrijf. Freugde en ferdriet zit saame in jou hart. Zij woon er en zij hoor bij elkaar maar zij foel anners. Soms doe jij worssele van jou eigen want zij wil allebei jou aandach. Dan moet jij van jou eigen vriendjes worre met jou gefoelens en dan kan jij weer ferder. En jij kan ook makkareele eete, foor erbij…

   Liefs voor jullie allemaal van mij eigen,

   Loesje

 9. Hoi Loesje wat heb jij een mooi emotionele verhaal schrijf gedaan, recht uit jouw mooie poezen hart❣️
  Zo triest dat Sparkle er niet meer is, we gaan haar herdenken later dit jaar samen met alle dierenvriendjes .

  Liefs Ollie❣️

  1. Lieve Ollie,

   dank jou wel foor jou groote kompliement en jij heb zofeel gelijk. Wij ga mij kanjerdinnetje Sparkle en al onze vriendjes herdenke en wij ga zwaaie met hoedjes van liefde. En iedereen doe mee, mij hart is geraak Ollie. Zofeel lieve vriendjes en iedereen denk aan elkaar in ze hart.
   Dank jou wel dattie het mij eigen heb fertel. Soms ga jou hart weer oope assie foel dat jou vriendjes zofeel meeleefe,

   Loesje

 10. Lieve Loesje,
  Wat heb je een mooie blog geschreven over jouw verdriet in jouw hart en ook over vreugde, die er toch ook is wegens de verjaardag van jouw zusje en van jouw broer Foris. Wij missen Sparkle en alle anderen die over de regenboogbrug zijn gegaan. Zij blijven in ons hart. En we gaan naar ze zwaaien, poot in poot en poot in hand. Je bent een hele verstandige en lieve poes Loesje, je krijgt een zacht kopje van je dinnetje Floortje en een knuffel van mij.

  1. Lieve mevrouw Ina en Floortje,

   hebbie mij verhaal geleeze van u eigen? Dank u wel dattie mij eigen alteit zofeel van mij steun geef. En u heb gelijk, wij ga zwaaie naar mij kanjerdinnetje Sparkle en ze broer Fynn en al mij dinnetjes en vriendjes ofer ze reegeboogbrug. Wat zeggie dat mooi mevrouw Ina, poot in mij poot en mij poot in mij hand. Dan kun jij ver koome. Dan kom jou liefde tot ofer ze Reegeboogbrug en iedereen kan het foele…

   Kopjes en mij pootjes van mij eigen,

   Loesje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *