Tag Archives: kat moet nierdieet

Loesje vertelt over assie jou nierdiejeet niemeer zo lekker vin…

nier

Deze week was mij week troopies, dattie zofeel zon heb dattie niemeer op jou balkon durref te koome. Jou oor zou op jou kop ferbrande en jou bontjas zou ferschroeije. Dat moetie nie wille want jij wor er nie gelukkig van. Jij zou eigeluk jou bontjas uit wille doen maar wie ben jij dan?

Zofeel zon

En ga jou vrouw jou eigen nog wel herkenne assie zonder jou bontjas aan door jou huis ga renne. Mij vrouw zeg dattie misschien nog wel meer schrik van mij renne dan dat ik mij bontjas buite laat ligge. Dan moetie maar denke dat jou vrouw ze eigen grapjas nog aan heb, of zij heb ze eigen laate steeke door de zon.

En assie zofeel zon heb dan kan jij best door jou war raake. Dan moet jij het jou vrouw maar fergeefe en denke, zij heb tefeel zon gezien van ze eigen. Feel mense en diere heb het nu slecht, zij heb last van zofeel zon. Jij ben er nie op foorbereid. Jij moet inees meer drinke en jou vrouw zeg, jij moet het rustig aan doen Loes. Van mij eigen doe ik het alteit rustig aan. Assie nie beeter zou weete dan denk jij, Loes is zoomer-proef. Ik zeg u eerluk, van mij eigen kan ik goed teege zofeel zon maar er was toch ies waar mij vrouw wel van schrok. En zij had het nog nooit eerder meegemaak.

Niewe werkelukheid

U weet van mij eigen heb ik mij groote passie foor mij eete. Het is mij ofertuiging dat assie goed eet, jij jou mooise buik van jou weereld krijg. Daar kan jij trots op zijn want nie iedereen heb zo een mooie buik. Sellufs mij dokter heb eindeluk toe moete geefe dat mij nierbuik onweerstaanbaar is want hij heb gezeg, Loes hoef geen slankbrokke meer. Dan denk jij, jij ben vrij en jij kan jou rest van jou leeve eete wattie wil.
Maar dan kom jou werkelukheid om jou hoek kijke. Jou eigen niewe werkelukheid. Jij heb zieke niere en jij moet jou rest van jou leefe nierdiejeet eete. Ik zeg u eerluk, zofeel niewe werkelukheid dring pas laater tot jou door. Assie zin heb in tonijn met garnaale in sjelei, of jij heb zin in jou makkareele in tomaatesaus, of jou saardiene van jou visboer. Jou buik foel ze begeerte maar jou vrouw zeg Loes, vandaag  krijgie runderpaatee van jou niere. En jij heb het twee daage erfoor ook moete eete en drie daage erfoor en jou buik kan jou runderpaatee niemeer zien! Wat doe jij dan?
Jij loop gewoon achter jou vrouw aan jou keuke weer in en jij zeg Meeoow! Want jij weet, Meeoow kan jij alteit zegge.

Uitspreken

Assie Meeoow zeg dan weet jou vrouw, Loes wil ze eigen uitspreeke. Dat is belangrijk, dattie jou eigen uitspreek. Hoe kan jou vrouw anners weete wattie wil zegge? En jij kan wel jou nierdiejeet hebbe, jij tel van jou eigen nog gewoon mee.
Daar heb ik wel mij eigen in moete oferwinne, moet ik u eerluk zegge. Jij wor er toch onseeker van assie groonies ben en jij krijg jou spesiejaale eete. Van mij eigen had ik alteit mij Loesjesdiejeet. Mij vrouw zeg alteit; Loesjesdiejeet is dattie alles mag eete maar nie alles hoef te weete! Maak mij niks uit, mij Loesjesdiejeet was alles eete en dan uitbuike. Dan weet jij wie jij ben en hoe jij het doe. Jij weet jou eete is alteit lekker en jij kan jou eigen erop ferheuge. Dattie op jou denkpaal lig en jij weet, als jou vrouw die spesiejaale beweeging maak dan kom jou eete eraan. En jij wor nooit teleurgestel. Dan krijg jij fertrouwe en dat is belangrijk.
Toen kreeg ik inees ander eete en ik heb mij best gedaan. Van mij eigen heb ik alle smaake van mij nierdiejeet geproef en mij vrouw heb toen al mij lekkere smaake in mij huis gehaal. Jij heb er niks aan om fiese smaake nierdiejeet in jou huis te haale, daar moet jij gewoon eerluk ofer zijn. Alleen hebbie dan nie zofeel keus en jij krijg heel vaak jou sellufde eete. En jij zie op jou feesboek al jou vriendjes soep krijge weeges dattie ook troopies heb en jou buik ga trille van jou begeerte. Dan kom er een dag dattie denk: hebbie niks anners? En jij zeg Meeoow??

Het moeilukke spul

Ik zeg u eerluk, mij vrouw is heel erreg geschrokke. Zij heb het nooit eerder meegemaak, dan schrik jij. Zij zeg Loes en wat nu? Heb het te maake met dattie nie zofeel faariejazie heb, of heb het te maake met troopies. Jou eete smaak toch anners assie seefe-en-dettig graade heb.
nierGelukkig heb mij vrouw van mevrouw Bert en van mevrouw Bolle nog tips gehad, foor mij eigen. En het heb niks met mij buik te maake. Daar ben ik wel blij om want jij kan het nooit weete. Maar zij heb mij vrouw ze tip gegeefe van spul wat jij door jou gewoone eete kan doen. U kan het op mij footoo zien en mij vrouw spel het foor u: Ipakitine. Selluf vin ik het best best moeilukke letters. Maar mij vrouw doe het moeilukke spul nu door mij gewoone eete en zij zeg, Loes het onnersteun jou niere. Dat jou niere nie alles van ze eigen hoef te doen. Zij krijg nu hullup van mij moeilukke spul.
Ik moet u zegge, in eerse instansie fertrouwde ik mij eete nie. Toen zeg mij vrouw, Loes het kom van jou Bert en van Bolle. Dan ga jou bek heelemaal oope en jij heb nog nooit zofeel lekker ge-eete met moeiluk spul erdoor. Jij weet assie iemand kan fertrouwe dan is het jou verkering Bert en jou vriend Bolle. Dank jullie wel dattie mij eigen zofeel hellep en steun geef. Nu kan ik weer geniete van mij eigen eete. Mij vrouw zeg, Loes ofer een tijdje probeer wij wel offie jou nierdiejeet weer lus.

Selluf ben ik daar nog nie zo seeker van maar jij wil jou vrouw nie teleurstelle. Dan kan jij maar één ding doen, jij zeg Meeoow! Want Meeoow kan jij alteit zegge…

Loesje

Foor Nigel

Nigellieve Nigel mij laaste letters van deeze week zijn spesiejaal foor jou eigen. Jij ben deze week inees ofer ze Reegeboogbrug gegaan. Iedereen is heel feel geschrokke van ze hart. Jij was biesonder. Assie Fierdaagse wandeling had dan kon iedereen met jou kroele. Jij was lief foor iedereen. En jij deelde onse verhaale van mij Bert ze website so faak op jou eigen feesboek. Jij dee het vanuit jou hart.
Nu bennie inees een ster geworre. Wij ga jou heel erreg misse lieve Nigel. Dank jou wel dattie onse vriend was en jij zal het alteit zijn. Heel feel sterk zijn foor jou famielie en foor Lotje en Boris.
Naames ons allemaal van mij Bert ze website, dank jou wel lieve Nigel en wij vergeet jou nooit,

Loesje

 

Loesje vertelt over assie aan jou nierdiejeet moet

nierVan mij eigen had ik mij hoop dat ik na mij operazie mij rust zou krijge en dat mij leeve weer gewoon zou zijn. Assie poes ben wor jij nerreges zo blij van als dat jou leeve gewoon is. Dattie weet waar jou tonijn sta en wie jij selluf ben van jou eigen.

Selluf fertrouwe

Dat is belangrijk foor jou selluf fertrouwe. U weet mij selluf fertrouwe heb ze deuk opgeloope na mij operazie. Assie zonder tande door jou leeve moet hebbie tijd noodig om jou selluf fertrouwe weer op te bouwe. Maar mij dokter heb mij gezeg, Loes jij heb geen tijd. Jou niere zijn slecht en jij moet zo snel moogeluk beginne met jou nierdiejeet. Van mij eigen geef ik niks om niere. Selluf heb ik liefer mij tonijn.

Eete

Mij vrouw heb ze eigen geprobeer te ferdiepe in mij nierdiejeet. Ze zeg Loes, als ik het snap dan snap jij het straks ook beeter. Toen heb ze mij eigen fertel dat mij niere een beetje ziek zijn. Mij nierwaarde zijn te hoog van ze eigen. Ik zeg u eerluk, ik heb er niks van gemerk. nierVan mij eigen wis ik nie eens dat ik mij niere had. Ze zeg Loes ik ga het jou foorzichtig zegge want het lig gefoelig. Dan foel jij jou buik al hange maar jij probeer dattie het nie zie. Mij vrouw zeg Loes, jij mag nie alles zomaar meer eete.
Toen is mij weereld wel ingestort kan ik u fertelle. Jij weet nie wat jij hoor en wattie hoor wil jij nie weete! Jij zie al jou tonijne in jou bak aan jou eigen foorbij zwemme. Jou zallum in moote gehak worre. Jij sta erbij en jij kijk erna. Toen ben ik in mij selluf-iesolazie op mij denkpaal gaan ligge. Wat moet jij doen? Van mij eigen foel ik ook mij ferantwoordelukheid naar mij visboer. Jij kan jou visboer nie zegge dattie ze zaak wel kan sluite omdat jou niere ze vis niemeer ferdraage. Ik foelde mij eigen in mij sjok.
Mij vrouw heb mij knuffels gegeeve en zij zeg Loes, het kom goed. Jij hoef nie bang te zijn, we doen het saame. Maar assie in jou iesolazie zit kan jou vrouw zegge wattie wil, jou hart is befroore.

Uit mij vacht

Mij vrouw zeg Loes we hebbe een die-lem-ma. Van mij eigen hoopte ik op mij niewe vis, misschien mij vis met niere. Maar mij vrouw zeg Loes jij heb eigeluk jou diejeet van jou nierslankbrokke. Van mij eigen was ik mij slankbrokke al lang weer fergeete. Jij kan het toch ook allemaal niemeer bijhouwe. Mij vrouw zeg Loes, jou slankbrokke heb weinig kaalorieje maar jou nierbrokke heb feel kaalorieje. Assie zieke niere heb wor jij meestal slank en dan moet jij meer kaalorieje eete om aan te sterreke. Jou nierbrokke heb feel enerzie foor jou gezond. Assie soies hoor kan jij weer opfeere van jou eigen. Meer kaalorieje eete klink mij eigen altijd poesietief in mij oor.
Mij vrouw heb het met mij dokter besprooke. Maar mij dokter heb nog nooit iets van mij eigen begreepe. Hij begrijp nie dat jij ziek kan zijn en dattie dan toch zo een mooie buik kan hebbe als mij eigen. Hij zeg, Loes moet stoppe met ze slankbrokke want zij moet nierbrokke gaan eete. Mij hart werd warm van mij emoozie. Jij weet nie wat jij hoor van jou eigen maar jij wil het wél weete. Dattie NOOIT geen slankbrokke meer hoef te eete van jou eigen! Toen ben ik spontaan uit mij selluf-iesolazie gebrooke van mij geluk.
Mij vrouw is nu bang dat ik uit mij vacht ga groeie. Van mij eigen weet ik dat wel zeeker.

Zeefe heemels

Mij leeve is nu anders, van mij eigen leef in nu in mij nieuwe werkelukheid. Mij niere zijn ziekjes, nu mag ik nie alles meer eete van mij dokter. U heb mij laaste weeke van alles ofer mij gezond kunnen leeze en u heb mij eigen feel steun gegeeve. Liever had ik u fertel ofer makkelukke dinge in mij leeve maar jij krijg wat jij krijg. Dan moet jij teege jou eigen zegge: Loes jij ga er jou beste van maake. Daar ben ik nu mee beezig want mij erfaring is, jij wor nie gelukkig assie somber denk of foel in jou hart. Mij vrouw zeg Loes wij ga er het beste van maake. Jij mag jou koomende tijd alles proefe wattie lekker vin van jou nierdiejeet. Dan foel jij jou eigen in jou zeefe heemels bij elkaar. Jou hart en jou buik loop te spinne van jou geluk. Mij vrouw heb al mij vis kunne vinde en mij visboer hoef ze zaak nie te sluite. Hij zeg Loes ik maak jou vis nu anders klaar. Maak mij niks uit want van mij eigen lus ik alles.
U weet ik ben mij eigen la belle kwiesien, dan kan jij oferal wel iets lekker van maake. En mij Doorie heb mij zallum gestuur en hij heb sellufs niernoepies foor mij eigen gefonde met mij kaassmaak. Mij sjoonzoon Jiekie en mij niggie Kyana stuur mij zakjes met mij Rint en mij Huun, heelemaal uit Duisland. Dan weet jij nie wat jou eigen oferkom. Jij wil wel met jou bek fol met jou tande zitte maar jij kan het nie. Jou tande zijn op! Maar het maak nie uit. Van me eigen ga ik het allemaal proefe want jou nieuwe werkelukheid breng jou ook weer jou nieuwe geluk. Daar moet jij altijd in geloofe.

Loesje