Tag Archives: herdenken

Loesje en Dorus hebben een plan

Loesje en Dorus

Hoi allemaal, er gaat wat leuks gebeuren. Loesje en Dorus weten er alles van dus ik stelde ze vragen dan kunt u straks meedoen.

Nou de belangrijkste vraag doe ik meteen. Wat gaat er gebeuren?

Dorus:  Ooh, ditte is mijn eerst interfjoew. Dusse ikke ben wat bibberig hoor. We gaan allemaal mooi hoedjes sjowen. Er doen ook heel feel katten mee. Toch MammaLoes? Mamma kijkt welk hoedje het mooist staat bij een kat.  Mamma is daar goed in hoor.
Loesje: Dorus heb het goed gezeg in ze eerste intervjuuw. Wij ga allemaal hoedjes sjoowe maar wij heb zofeel vriendjes die mee doen. Nu heb wij groepfootoos gemaak. Dan kan iedereen mee doen en iedereen heb ze eigen hoedje op. Dat is belangrijk, dan kan iedereen straale van ze eigen hoedje. En het is op 17 september, op mij Prinsessedag om 10 uur op mij Feesboek.

Ik hoor thuis dat het al volgende week is.  Waarom is die hoedjes-sjow eigenlijk?

Dorus:  Hette is een herdenkingsfeestje. Voor Oma Katrien en mijn sterrenbjoertje Poppy. Ikke weet niet hoe Oma Katrien was, dus dat mag MammaLoes doen. Maar ik weet nog wel wie Poppy was. Poppy was een heel lief bjoertje. Ikke hep hem pjesies 10 weken gekend. Hij was eggiewaar heel lief. Mijn frauw seg alteid dat Poppy een lief beteuterd gesiggie had. En ik fin het oneerluk dat hij er niet meer is.
Loesje: Iedereen weet dat mij hartjesdinnetje prinses Katrientje ziek werd. Zij was 17 jaar van ze leeftijd en zij ging ofer mij Regenboogbrug Ze heb ook haar brommert meegenomen en het ging heel snel. Mij hart was in ze sjok van mij schrik en ferdriet. Jij kan niks doen. Katrientje was mij friendinnetje en ook van iedereen van mij Feesboek. Toen ging ook mij beebie Poopei ofer ze Regenboogbrug en dan weet jij niet meer waar jij jou eigen moet zoeke van jou ferdriet. Dan moet jij iets doen want jij wil jou dierbaar eere.

Wat een goed idee is dat en het is ook iets leuks. Wie heeft het bedacht?

Dorus: MammaLoes sjtuurte mij een paar week gelede een internetbjief. Wat ik er fan zou vinden als we een herdenkingsfeesie sauwe geefe. Ikke was te druk met speele (nee MammaLoes, niet geemen) en was het perongelukje fergeet. Dus Mamma stuurte mij een nieuwe bjief. En toen sei ik jaaa.
Loesje: Mij eigen is in mij akzie gekoome want jij kan niet in jou ferdriet blijve ligge. Mij eigen kwam tot niets meer behalfe mij tonijn en mij verkering. Dan ben jij niet goed beezig. Jij moet jou ferdriet jou plekje geeve en jou hart laate spreeke. Toen heb mij eigen daage op mij denkpaal geleege en mij hart heb het bedacht. Van mij liefde voor mij hartjesdinnetje en mij beebiezoon. En het is met hoedjes want prinses Katrientje is gek van ze eigen hoedjes. Dattie over ze Regenboogbrug kan zien dat alle vriendjes aan mij hartjesdinnetje en mij beebiePop denke. En mij Dorus heb mij geholpe.

Loesje en DorusDat is mooi om iets samen te doen. Wat willen jullie bereiken?

Dorus:  Ik wil fjiendsjap doorgeef hiermee. Iedereen wasse sjo lief foor mijn mensen dat ze er foor hun waar nadat Poppy en Oma Katrien weggingen. Sjo moet het bij iedejeen sjijn. We zijn allemaal goeiste fjienden en we moet elkaar steun in goeie en sjechte tijdjes.
Loesje: Mij Dorus zeg het goed. Assie ferdriet heb moet jij jou vriende steun geeve en troos. Wij herdenke prinses Katrientje en mij beebiePop. Dat iedereen liefde voel in ze hart en saamezijn. Iedereen maak het mee in ze leeve, dattie iemand ferlies. Jij kan saame rouwe en herdenke. En jij kan ook denke aan jou eigen vriendjes over ze Regenboogbrug. Wij steun elkaar en het is foor iedereen.

Ja iedereen mag meedoen dat is belangrijk. Hoe is je eigen gefoel erbij?

Dorus:   soms foel ikke me een beetje drietig. Want hette gaat omme mijn bjoertje en oma. Soms zie ik natte oogjes vanne mij frauw. En dat isse nie leuk. Sjoms ligge ik ook een beetje te huil doen bij frauw.  Maar we gaan er een feesie fan maak. Ook al weet ik nie wat een feesie is.
Loesje: Mij hart heb nog veel ferdriet van mij groote verlies. Jij kan jou hartjesdinnetje nie fervange en jij krijg jou beebiePop nie meer terug. Maar assie iets neer kan zette wat jij nooit meer fergeet, dan kan jij troos vinde. En jij doe het saame. En het is ook voor mij soolvrouw en soolman. Dattie steun voel van alle vriendjes van mij Feesboek. Maar ook van mij beebiezoon Dorus en van mij eigen.
Mij Dorus zeg het goed, wij ga iets moois neerzette en er kom ook een filmpje van. Dat is spesiejaal, dattie het nooit meer fergeet. Dat wij mij prinses Katrientje en mij beebiePop nooit meer fergeet…

Loesje en Dorus

Waar is het:
op feesboek op 17 september om 10.00 uur dus ’s morgens

Loesje vertel: assie jou dierbaar wil herdenke…

dierbaar

Vorige week lag ik op mij denkpaal en van mij diepe denke was ik in mij slaap gevalle. Dan denk jij wel heel diep.

In beweeging

Jou kop is in jou slaap beezig om jou erfaringe te verwerke. Jij ben hard aan jou werk ook al hebbie jou ooge gesloten. Mij vrouw zeg dattie denk dat ik 36 uur op mij dag slaap maar van me eigen weet ik beeter.
Assie jou ooge sluit hoef jij niet altijd te slaape. Jij kan hard aan jou werk beezig zijn. Misschien ben jij in jouw kop wel kaabeljouw aan het vangen of ren jij saame met jou verkering over jou grasveld. Nou assie aan het rennen ben dan lig jij niet te  slaape.
Van me eigen ren ik alleen in mij slaap, dat ik toch ergens mij beweeging heb. Assie 12 jaar ben dan moet jij soms wel in jou  beweeging koome. Dattie nie vastroes.
Maar het kan ook zijn dat jou kop in beweeging kom, dat jij ineens voel dat er iets gebeur.
Jou hart kom tot leeve, jij krijg jou opleeving van jou week. Assie soiets krijg dan weet jij, dit is belangrijk. Van me eigen wil ik het u graag vertelle.

Elkaar akzepteere

Mij hartjesdinnetje Katrientje heb over ze regenboogbrug heb moete gaan. Zij was mij liefste soolzusje en zij was prinses. Zij scheurde op haar brommert oferal naar toe, zij was biesonder.
Van me eigen ben ik huispoes en mij hart heb geen ambiesie  om meer te worde. Als binnenpoes ben ik het liefst in mij eigen huis. Het heb onze vriendschap nooit in mij weg gestaan. Jij moet elkaar akzepteere zo assie ben, anders hoef jij er niet aan te
beginne.
Vriendschap is anders dan jou verkering maar jou hart voel net zofeel liefde. Jou liefde voel anders en jij doe andere dinge saame. Met mij Bert ben ik roomanties, hij geef mij spesiejale gefoelens. Met Katrien deed ik mij poezedinge, dattie oferal over
kan praate en dattie saame ga eete. En wij heb ook veel georganiseer saame. Katrien nam altijd wel ze eigen voortouw mee, van me eigen kom ik langzaam op mij gang. Zij pelde ook mij garnaale omdattie bang was dat mij ene tand zou breeke assie ze met schil en al verslind.
Katrien was er altijd en oferal. Zij was mij spring in mij veld, van me eigen ben ik mij baaken van rust. Dan hebbie wel jou mooiste kombienazie. Jij kan saame alles aan, jij vertrouw elkaar. Toen ging ook mij beebiePop ofer ze Regenboogbrug. Hij was 10 weeke groot.

Opfeere

En nu mis ik mij soolzusje. En mij hart voel veel verdriet van mij beebiePop. Offie een stuk van jou hart kwijt ben, jij kan er wel naar zoeke maar jij kan het niet meer vinde. Vorige week kreeg mij hart ze opleeving en het ging over Katrien en Poopei. Mij leeftijd is nu 12 jaar geworde en dan kan jij jou jaar het beste poositief beginne. Anders kannie net zo goed 11 jaar blijve van jou eigen. Dan heb jou verandering van jou leeftijd geen zin. Jij moet opfeere…

Hoedjes-sjoow

Misschien weet u nog van onze hoedjes-sjoow? Mij hart zal nooit vergeete hoe gelukkig mij soolzusje was. Assie weer een ander hoedje op mocht zette wassie door ze dolle heen. Katrien was niet van ze gefoelige woorde maar mij hart voelde, zij is gelukkig.
Daarom wil mij hart Katrien en mij beebie Poopei herdenke en dattie ze eigen hoedjessjoow krijg. Mij soolvrouw mevrouw Anita help mee en mij beebie Dorus en het is op Prinsjedag. Mij vrouw heb het opgezocht en ze zeg het is op dinsdag 17 september.
U mag allemaal meedoen assie een footoo van u poezevriendje opstuur naar ze meeladres van Prinses Katrientje. Assie een footoo stuur, let u er dan wel op dattie een footoo stuur met de kop van jou poezevriendje. Dan zorg wij dattie ze mooiste hoedje krijg. Zo kan iedereen in ze spesiejale hoedjessjoow koome en het is graatis.
Op mij footoos kan u zien hoe het moet. Jij stuur een footoo in zonder hoedje, footoo 1. Jij kom in ze hoedjessjoow met jou hoedje  op, footoo 2.

dierbaar

Misschien dat mij soolzusje het voel assie over ze Regenboogbrug scheur met mij beebiePop achterop ze brommert. Mij hart voel mij soolzusje zal straale saame met mij beebiePop. Dattie niet vergeete is.

Iets poositiefs

Van me eigen heb ik nu wel meer rust. Assie iets poositiefs kan doen kan jij jou verdriet jou plekje geeve. Mij kop weet, jij krijg er jou dierbaar nie mee terug. Maar jij krijg er wel enerzie van en jij voel ergens in jou eigen dattie niet alleen ben. Jij werk ergens aan en jou hart kom weer tot ze leeve. Assie zofeel verdriet heb dan moet jij opstaan en jou leeve bij jou pooteneeme. Jij word niet gelukkig assie in jou mand blijf ligge. Of assie jou prooteesie niemeer in doe omdattie er geen zin meer in heb. Jij kan jou eerste stap zette en jou eigen op iets richte. Dattie afleiding heb.
Assie het saame kan doen met jou vrienden van jou feesboek dan kan jij deele. Jij zal zien, jij ga jou eigen beeter voele. iedereen ga ze eigen beeter voele. Dan kom jij weer tot jou eigen en jij heb iets moois waar jij naar toe kan leeve. Prinsesjedag  2019, wil u meedoen van u eigen?

In het kort

Wat ga wij doen: Hoedjesmoodesjoow voor Prinses Katrientje en mij beebie Poopei

Wanneer ga het gebeure?
Op dinsdag 17 september, assie Prinsesjedag heb

Waar ga het gebeure?
Op mij eigen Feesboek.

Hoe kan u meedoen?

  • Stuur u footoo van u poezevriendje naar ze eeladres van prinseskatrien@yahoo.com
  • Footoo opstuure vóór 19 augustus 2019
  • Footoo van ze kop van jou poezevriendje en dattie ruimte heb tussen kop en rand van jou footoo. Voor jou hoedje.

Voor wie is het?
Dat wij allemaal Prinses Katrientje en mij beebiePoopei kan herdenke! Dattie nooit ergeete is.

Dank U wel.

Liefs van Loesje