Loesje vertelt over mij eigen meening

meeningFoorige week lag ik van mij eigen op mij denkpaal. Misschien denk u nu bij u eigen, Loes lig toch alteit op ze denkpaal. Daar heb u wel u punt, daar moet ik eerluk ofer zijn. Als seeniejorpoes ben ik blij met mij denke want jij hoef er jou paal nie voor uit. Jij kan gewoon blijfe ligge en druk zijn in jou kop.

Aktiefeere

Mij vrouw probeer mij wel te aktiefeere maar liefer heb ik dat zij mij nie stoor. Aktiefeere vin ik niks aan. In jou rust moet jij nie ook nog eens van alles moete. Ik ben nu op mij respektaabele leeftijd van mij dertien jaar. Dan hebbie er selluf ook wel wat ofer te zegge vin ik. Als seeniejorpoes heb ik mij eigen meening en mij vrouw mag kiese offie het ermee eens is of nie. Maar mag jij als poes of katerman wel jou eigen meening hebbe? Daar kan jij lang ofer nadenke assie op jou denkpaal lig. Maar van mij eigen vin ik van wel en ik durref mij meening ook te laate hoore.

Op mij afontuur

U weet van mij aart ben ik ferleege en bescheide. Dan sta jij nie zo graag op jou foorgrond. Jij lig liefer rustig op jou denkpaal en jij laat jou leefe aan jou eigen foorbij gaan. Maar foorige week heb ik mij eigen toch laate hoore. Mij vrouw was boofe en van mij eigen lag ik in mij denkpaal. Mij balkondeur stond oope en mij neus rook mij fertrouwde geur. Ook al ben ik nu seniejoorpoes, mij neus bedrieg mij eigen nooit.
Toen ben ik op mij afontuur gegaan want ik ben uit mij denkpaal gespronge. Eerst op mij bank en toen op mij grond want jij kan ook oferdrijve. Assie seeniejorpoes ben moet jij foorsichtig springe. Dat is mij erfaring want jij heb maar vier poote van jou eigen. Toen ben ik naar buite geloope want jij moet alteit jou neus folge. U weet van mij eigen kom ik nie so vaak op mij balkon. Mij balkon is buite en selluf ben ik een binnepoes. Dan hebbie daar eigeluk niks te zoeke dus u fraag ze eigen nu misschien wel af, wat moet Loes inees op ze balkon? Ze zoomer is foorbij en ze vrouw is boofe. Selluf was ik ook ferbaas dat zeg ik u eerluk. Maar assie zo sterrek foel dattie moet gaan dan moet jij gaan. Daar bennie poes foor, zo vin ik dat wel van mij eigen.

Mij eigen poot

Dus ik ben naar mij balkon geloope, op mij eigen tempo. Jij hoef foor niemand te haasse assie seeniejoor ben. Maar ik kreeg wel mij schrik van mij leefe. Ik heb heel hard Meeoow geroepe zodat mij vrouw mij boofe kon hoore. En ik heb heel veel Meeoow geroepe want assie Meeoow roep dan moet jij het goed doen. Mij vrouw riep heel hard “Loes?” en ik riep Meeoow! Mij vrouw bleef mij eigen naam roepe en ik bleef mij Meeoow roepe.
MeeningIk heb mij eigen poot stijf gehouwe. Op mij balkon stond naameluk mij krabpaal. Mij faavoriete krabpaal en dan weet jij, jou neus heb jou eigen nie bedrooge. Jij ruik jou spulle, jij bennie gek ook al bennie op leeftijd. Toen ben ik boofe op mij krabpaal gaan zitte en heb ik nog veel harder Meeoow geroepe. Mij vrouw kwam naar beneede en zij zag mij eigen zitte. Ik zat buite, hoog op mij krabpaal te roepe. Mij eigen krabpaal!
Mij vrouw kwam naar mij eigen toe en zij fraag, Loes…? Maar zij foelde mij bui al hange want toen heb ik haar wel mij intenze blik gegeefe. Mij blik van wat hebbie nou gedaan? En ik heb ook van mij vrouw naar mij krabpaal gekeeke. Dattie weet waar het ofer ga en hoe ik erofer denk. Toen ben ik van mij krabpaal naar mij denkpaal geloope. Mij vrouw heb mij krabpaal weer met ze staart tusse ze beene binnen gezet. Zij zeg Loes jou krabpaal val bijna van ze ellende uit elkaar. Maak mij niks uit, het is mij faavoriete krabpaal. Jij ga die nie somaar wegmoffele op mij balkon. En jij ga die zeker nie weggooie! Als poes heb ik daar ook mij meening ofer!

Saamemeening

Nu sta mij krabpaal weer in mij huis. Mij vrouw heb mij paal opgekaalefaater. Selluf heb ik mij paal niemeer aangeraak. Maar ik heb wel mij meening gegeefe, dat is belangrijk. Assie saamewoon moet jij dinge oferlegge. Want jou vrouw kan wel denke dat jou paal uit elkaar val, jij ben er toch aan gehecht. Dan kan jij nie somaar mij spulle uit mij huis zette. Mij vrouw besef het nu ook. Zij zeg Loes jij heb jou punt gemaak, jij heb jou eigen meening meeninggegeefe en jij heb gelijk. Dan foel jij wel trots in jou buik en jij foel, jij tel ook mee. Jij ben belangrijk, jou vrouw houw reekening met jou en met jou meening. Dan kan jij zegge, jij woon echt saame. Mij vrouw heb mij feel knuffels gegeefe foor mij hart. En ik kreeg ook vette vis foor mij buik en mij keel. Want assie zofeel Meeoow zeg van jou eigen meening, krijgie schor in jou keel. Mij vrouw zeg dat mij heele buurt nu ook weet van mij eigen meening. U lees mij vrouw kan ook oferdrijve!
Mij erfaring is nu, assie saame woon mag jij allemaal jou eigen meening hebbe. Iedereen tel mee en is belangrijk, offie nou poes ben of jij ben iets anders. Maar assie saamewoon kan jij ook nadenke ofer jou saamemeening, want dat is belangrijk. Dattie saame jou eigen meening heb. Saame hebbie gewoon nóg meer gelijk en heb jij nog meer meening. Dat heb ik nu geleerd en mij vrouw ook.

Loesje

10 thoughts on “Loesje vertelt over mij eigen meening

 1. Hajoooo mamsie. Ikke benne er weer hihihi
  U moet frauwmamsie egwaar steefig toespjeke hoor. Ikke sat met oope bek te weese wat uwes ooferkwam.
  U op uwes ballekon sonner kipjes? Oooooh wat as uwes er af sau poinke? Ooooh mamsie, doet dat nooit weer!!
  Maar ikke ben bwij dat u uwes paal weer tewug hep!! Nau ga ik ook dit doen, want ikke wil me knikkertjes tewug. Dan kan ik faadertje en faadertje met jiekie peele hihihihi.
  Koes koes mamsie

  1. Oooh mij lieve Doorie,

   bennie er weer. Mamsie ze hart is nu zo blij van ze gefoel. Mij jonge is trug en hij laat ze eigen weer hoore. Mamsie wil eers zegge dat zij ze eigen bes ongerus heb gemaak. Maar zij weet ook jij moet leere hoe jou leefe soms ga mij jonge. Dattie nou jou erfaring heb dattie alteit terugkom bij jou mamsie. Alles kom goed.
   Mamsie heb ze eigen frauwmamsie al toegeroepe van ze afontuur en dat zij het er nie mee eens ben. Mamsie heb ze eigen meening mij beebie en zij weet. Zij heb het ze beebie nooit hoefe leere. Mij beebie heb het van ze eigen.
   Mamsie is trots op ze jonge en mij hart foel gek. Jij ben er weer,

   Koes koes van jou MammaLoesje

 2. Lieve Loes, wat een avontuur heb je beleefd! En wat ben je toch een slimme dame, dat je bent gaan kijken toen je rook dat er iets op het balkon stond dat daar niet hoorde. En dan ook nog heel hard mauwen. Je hebt een drukke dag gehad, met veel spanning en aktiviteit.
  Gelukkig maar dat je vrouw begreep dat ze niet zomaar jouw spullen weg kan gooien. Ook al gebruik je ze niet meer, ze zijn van jou.
  Wij hebben ooit een plastic zak vol met speeltjes weggegeven, waar Pop nooit naar omkeek. Hij kwam via het kattenluikje vaak bij die mensen en katten die de speeltjes gekregen hadden. En Pop heeft één voor één de speeltjes weer mee naar huis genomen, in zijn bekkie. Hij heeft ze in de slaapkamer gelegd, om te laten zien dat ze toch echt van hem waren. En daarna heeft hij er nooit meer iets mee gedaan. Maar toen wisten we wel dat we niet zomaar spullen weg konden gooien of geven!
  Complimenten Loes, dat je zo goed je eigen mening hebt gegeven!
  Lieve groetjes (met voot jou een schoteltje slagroom erbij, stiekem) voor jou en je hele familie,
  Cisca.

  1. Lieve mevrouw Cisca,

   wat zeggie mij eigen nou. Heb u Poppy ze speeltjes weggegeefe en hij heb ze selluf weer terug gepak in ze bek. Mij vrouw heb heel hard zitte lache van ze eigen. Zij zeg Poppy is slim Loes. Maar zij heb wel in ze gaate dat ik van mij eigen zo een groote krabpaal nie in mij bek mee kan sjouwe. Anners heb ik het wel gedaan mevrouw Cisca want mij krabpaal is mij krabpaal. Maar jij kan ook jou meening geefe assie heel hard roep. En dattie jou vrouw dan ze opfoeding geef. Assie seeniejorpoes ben kan jij beeter kiese foor oferleg. Want jij weet jou meening heb gelijk. Dat is belangrijk.
   Dank u wel dattie zo met mij eigen meeleef mevrouw Cisca. En dattie mij eigen ferwen met mij schooteltje slagroom. Mij vrouw heb het nie gezien. Assie het wel heb gesien dan ga ik wel mij meening geefe. Dat mij slagroom mij faavooriet is. En assie jou faavooriet krijg maggie het ook op eete.

   U krijg mij kopjes van mij dank u wel en het is met mij snorhaar met mij saardiensjelei. U vin het vast lekker. Geef u meneer Jeroen en Ooma ook mij kopjes, van mij hart

   Loesje

 3. Hallo Lieve Loesje, Jeemieneetjes miauw dat is me ook wat, zet mevrouw Loes zomaar jou paal buiten, nee dat kan niet hoor. OOO ikke moet er niet aan Jippedenkeren dat mijn vrouwtje mijn speel en krabmeubel naar buiten gaat doen. Nou als ze dat doet ga ik ook leeuwenbrullen en ik weet ook zeker dat ze het dan weer heel vlug binnen terug zet. Maar Loesje ik moet hier in huis altijd heel goed opletten dat vrouwtje als ze met brommetje de slupzuiger niet al mijn speeltjes van de vloer haalt en in een doos doet. Ne hier is een regels, laten liggen al mijn speeltjes o zo. Vrouwtje mag het wel even oprapen en dan vlug slupzuigen en dan rap weer terug leggen. Ik ga je wel vertelmiauwen dat dit voor vrouwtje een hele klus is, want de hele benedenhuis ligt vol met speeltjes van mij. Tja ik woon hier ook hoor. Ik mag niet mijn speltjes mee naar mijn buitenren nemen, vrouwtje zegt dat ik daar meer dan genoeg te doen heb en dat anders alles van de speeltjes vies wordt. Och heeft ze ook wel gelijk in miauw ik dan tegen haar. Loesje een Jippeadvies voor jou, hou mevrouw Loes goed in de smiesjes, want voor jij het in de smiesjes hebt is de paal foetsie. Ik ga dadelijk maar eens kijken of mijn vrouwtje goed haar tuinwerkjes doet. Hier zijn alle bomen en struiken in de rui en moet vrouwtje veel blad verharen gaan ruimen. Ik doe voor jou veel kufjes sturen van mijn vrouwtje en grote poot en kopje van jouw grote vriend Jip

  1. Lieve Jip en mevrouw Jip,

   dank jou wel van jou ree-akzie en jou goede tip van wat jij zeg. Dat ik mij vrouw goed in mij gaate moet houwe want jij weet nooit. Straks ga ze weer met mij krabpaal sjouwe en moet ik heel hard Meeoow roepe van mij blijf af! Dattie hoor Loes wil ze eigen spulle nie kwijt. Zij heb ze eigen gehech aan ze krabpaal en ze heb ze eigen meening. Dat is belangrijk assie saamewoon. Net assie jou eigen speeltjes nie kwijt wil als jou vrouw met jou zuigmonsser aan kom zette. Dattie alles op wil ruime, mij vrouw doe het ook. Alleen heb ik van mij eigen nie sofeel speeltjes op mij floer ligge. Jij weet Jip, van mij eigen speel ik nie sofeel. Maar soms hebbie er toch iets bewaar en dan kom jou vrouw en zij ruim alles op.
   Gelukkig Jip hebbie jou fooralteitbuiteferblijf waar jij jou eigen baas ben. Daar heb mevrouw Jip nie sofeel te zoeke want jij heb jou eigen afontuur in jou fooralteitbuiteferblijf. En jij heb jou vrouw jou eigen meening gegeefe Jip. Jij ben goed beezig en mij hart foel. Jij ben nu heel gelukkig. En mevrouw Jip ook, dan hebbie saamegeluk en dan bennie rijk Jip.
   Hoop dattie fooralteit jou saamegeluk bewaar in jou hart.
   Jij krijg mij zachte kopjes en mij kopjes zijn ook foor mevrouw Jip,

   Van mij eigen, Loesje

 4. Lieve Loes, dat was weer een verhaal zeg, ik wist niet wat ik las, dat jouw frau zomaar jouw krabpaal op het balkon had gezet, dat kan ze niet maken hoor. Het is jouw paal en daar moet ze gewoon van afblijven. Gelukkig dat jij luidkeels jouw mening hebt gegeven en dat jullie het samen uitgepraat hebben. Jouw frau begrijpt het nu denk ik. Floortje vindt jou een hele geeemansiepeerde.poes met een eigen uitgesproken mening, en dat is goed. Samen overleggen, dan komt het vanzelf voor elkaar. Floortje stuurt jou een kopje met zallumsmaak en vaan mij krijg je een zachte knuffel. Fijne avond lief dinnetje Loezepoes.

  1. Lieve mevrouw Ina en Floortje,

   dank jullie wel van jullie lieve ree-akzie. Vin Floortje mij eigen ge eemanziepeer, oooh ik vinnut mij groote kompliement. Maar jij moet jou eigen soms laate hoore ook al bennie poes. Jij tel ook mee en mij vrouw akzepteer het ook. Zij zeg Loes jij heb gelijk van jou meening. Dat is belangrijk assie saame in jou huis woon.
   Hoop dattie saame jullie fijne wiekent ga hebbe. Van mij eigen hoop ik op mij wiekentsnek, dat heb ik mij vrouw wel gezeg. Assie jou eigen meening geef moet jij ook konzekwent zijn.

   Hier is mij zachte knuffel met mij schoone snorhaar foor u mevrouw Ina, voor mij dinnetje Floortje en ook foor meneer menseman

   Loesje

 5. Liefe Loesjedinnie. Wat sta jij mooi op de foto’s zegt frau. Echt een LoesjeDenkpoesje. Maar dat jou krabpaal zomaar ineens buiten staat. Nee toch, wat erg! Gelukkig kwam je er op tijd achter. Pootje van mij!

  1. Lieve Minniedinnie,

   dank jou wel foor zo een mooi kompliement en dattie kan zien, Loes denk na op ze paal. En op mij footoo zie jij mij krabpaal maar assie veel erfaring heb met jou denke kan jij oferal denke Minnie. Maar dan moet jou vrouw jou spulle wel in jou huis laate staan is mij meening.
   Minnie jij krijg mij fijne wiekentknuffels en het is ook foor jou frau, dattie fijn saame kan zijn

   Loesje

Reacties zijn welkom