Tag Archives: meening

Loesje vertelt over mij eigen meening

meeningFoorige week lag ik van mij eigen op mij denkpaal. Misschien denk u nu bij u eigen, Loes lig toch alteit op ze denkpaal. Daar heb u wel u punt, daar moet ik eerluk ofer zijn. Als seeniejorpoes ben ik blij met mij denke want jij hoef er jou paal nie voor uit. Jij kan gewoon blijfe ligge en druk zijn in jou kop.

Aktiefeere

Mij vrouw probeer mij wel te aktiefeere maar liefer heb ik dat zij mij nie stoor. Aktiefeere vin ik niks aan. In jou rust moet jij nie ook nog eens van alles moete. Ik ben nu op mij respektaabele leeftijd van mij dertien jaar. Dan hebbie er selluf ook wel wat ofer te zegge vin ik. Als seeniejorpoes heb ik mij eigen meening en mij vrouw mag kiese offie het ermee eens is of nie. Maar mag jij als poes of katerman wel jou eigen meening hebbe? Daar kan jij lang ofer nadenke assie op jou denkpaal lig. Maar van mij eigen vin ik van wel en ik durref mij meening ook te laate hoore.

Op mij afontuur

U weet van mij aart ben ik ferleege en bescheide. Dan sta jij nie zo graag op jou foorgrond. Jij lig liefer rustig op jou denkpaal en jij laat jou leefe aan jou eigen foorbij gaan. Maar foorige week heb ik mij eigen toch laate hoore. Mij vrouw was boofe en van mij eigen lag ik in mij denkpaal. Mij balkondeur stond oope en mij neus rook mij fertrouwde geur. Ook al ben ik nu seniejoorpoes, mij neus bedrieg mij eigen nooit.
Toen ben ik op mij afontuur gegaan want ik ben uit mij denkpaal gespronge. Eerst op mij bank en toen op mij grond want jij kan ook oferdrijve. Assie seeniejorpoes ben moet jij foorsichtig springe. Dat is mij erfaring want jij heb maar vier poote van jou eigen. Toen ben ik naar buite geloope want jij moet alteit jou neus folge. U weet van mij eigen kom ik nie so vaak op mij balkon. Mij balkon is buite en selluf ben ik een binnepoes. Dan hebbie daar eigeluk niks te zoeke dus u fraag ze eigen nu misschien wel af, wat moet Loes inees op ze balkon? Ze zoomer is foorbij en ze vrouw is boofe. Selluf was ik ook ferbaas dat zeg ik u eerluk. Maar assie zo sterrek foel dattie moet gaan dan moet jij gaan. Daar bennie poes foor, zo vin ik dat wel van mij eigen.

Mij eigen poot

Dus ik ben naar mij balkon geloope, op mij eigen tempo. Jij hoef foor niemand te haasse assie seeniejoor ben. Maar ik kreeg wel mij schrik van mij leefe. Ik heb heel hard Meeoow geroepe zodat mij vrouw mij boofe kon hoore. En ik heb heel veel Meeoow geroepe want assie Meeoow roep dan moet jij het goed doen. Mij vrouw riep heel hard “Loes?” en ik riep Meeoow! Mij vrouw bleef mij eigen naam roepe en ik bleef mij Meeoow roepe.
MeeningIk heb mij eigen poot stijf gehouwe. Op mij balkon stond naameluk mij krabpaal. Mij faavoriete krabpaal en dan weet jij, jou neus heb jou eigen nie bedrooge. Jij ruik jou spulle, jij bennie gek ook al bennie op leeftijd. Toen ben ik boofe op mij krabpaal gaan zitte en heb ik nog veel harder Meeoow geroepe. Mij vrouw kwam naar beneede en zij zag mij eigen zitte. Ik zat buite, hoog op mij krabpaal te roepe. Mij eigen krabpaal!
Mij vrouw kwam naar mij eigen toe en zij fraag, Loes…? Maar zij foelde mij bui al hange want toen heb ik haar wel mij intenze blik gegeefe. Mij blik van wat hebbie nou gedaan? En ik heb ook van mij vrouw naar mij krabpaal gekeeke. Dattie weet waar het ofer ga en hoe ik erofer denk. Toen ben ik van mij krabpaal naar mij denkpaal geloope. Mij vrouw heb mij krabpaal weer met ze staart tusse ze beene binnen gezet. Zij zeg Loes jou krabpaal val bijna van ze ellende uit elkaar. Maak mij niks uit, het is mij faavoriete krabpaal. Jij ga die nie somaar wegmoffele op mij balkon. En jij ga die zeker nie weggooie! Als poes heb ik daar ook mij meening ofer!

Saamemeening

Nu sta mij krabpaal weer in mij huis. Mij vrouw heb mij paal opgekaalefaater. Selluf heb ik mij paal niemeer aangeraak. Maar ik heb wel mij meening gegeefe, dat is belangrijk. Assie saamewoon moet jij dinge oferlegge. Want jou vrouw kan wel denke dat jou paal uit elkaar val, jij ben er toch aan gehecht. Dan kan jij nie somaar mij spulle uit mij huis zette. Mij vrouw besef het nu ook. Zij zeg Loes jij heb jou punt gemaak, jij heb jou eigen meening meeninggegeefe en jij heb gelijk. Dan foel jij wel trots in jou buik en jij foel, jij tel ook mee. Jij ben belangrijk, jou vrouw houw reekening met jou en met jou meening. Dan kan jij zegge, jij woon echt saame. Mij vrouw heb mij feel knuffels gegeefe foor mij hart. En ik kreeg ook vette vis foor mij buik en mij keel. Want assie zofeel Meeoow zeg van jou eigen meening, krijgie schor in jou keel. Mij vrouw zeg dat mij heele buurt nu ook weet van mij eigen meening. U lees mij vrouw kan ook oferdrijve!
Mij erfaring is nu, assie saame woon mag jij allemaal jou eigen meening hebbe. Iedereen tel mee en is belangrijk, offie nou poes ben of jij ben iets anders. Maar assie saamewoon kan jij ook nadenke ofer jou saamemeening, want dat is belangrijk. Dattie saame jou eigen meening heb. Saame hebbie gewoon nóg meer gelijk en heb jij nog meer meening. Dat heb ik nu geleerd en mij vrouw ook.

Loesje