Tag Archives: wat is de zin van het leven

Loesje vertelt: over mij denkpaal…

denkpaalVorige week kreeg ik veel reakzie op mij verhaal over mij zin van mij leeve en dattie dan diep moet nadenke. Mij denkpaal kwam hiermee in mij spotlicht te staan want jij kan niet diep nadenke zonder jou denkpaal.

Interakzie

Mij verkering Bert zeg dat assie zofeel reakzie krijg jij ook wat losmaak bij jou leezer. Mij Bert heb veel erfaring, hij leer mij wel de kneepjes van ze vak. Hij zeg, soms is het goed om met jou reakzie iets te doen. Dan hebbie interakzie met jou leezer.
Assie zoiets hoor moet jij wel even tot jou eigen koome. Ik zeg u eerlijk, van mij eigen had ik nog nooit gehoord van mij interakzie. Mij visboer heb alleen ze akzie van ze week! Mij Bert zeg dat assie interakzie heb, dan hebbie jou wisselwerking met jou fens. Van me eigen wissel ik alleen van mij vis. Soms hebbie zalm en meestal tonijn.
En assie zo een moeilijk woord hoor verslind mij kop mij zalm en tonijn in één keer. Dan moet ik verwerke en moet ik nadenke van mij eigen. Dan ga ik wel op mij denkpaal. Ik ga u er nu alles over vertelle.

Hoge denkpaal

Assie na wil denke dan kan jij het beste op jou denkpaal gaan ligge. Van me eigen heb ik mij hoge denkpaal voor mij atleetiese daage, dan moet ik ook klimme. Dan kan jij jou buik niet vol met jou tonijn hebbe want dan breek jou paal onder jou poote af. Voor jou hoge denkpaal moet jij in jou vorm zijn. Dattie fit en atleeties ben van jou lijf en poote en jou kop is scherp. Jij heb enerzie en jij zit in jou akzie. Jij heb planne en jij wil dat er iets gebeur. Jij ben strijdbaar, jij hoor en zie alles.
Van me eigen heb ik mij akzie gevoerd van mij preifussie. Dat was mij eerste akzie van mij leeve. Dan moet jij wel goed voor jou dag koome en assie dan hoog op jou paal lig maak jij wel jou indruk. Mij vrouw heb zich toen van ze eigen maar terug getrokke.
Jij kan rezpekt afdwinge assie zo hoog lig en jij kan alles overzien. Jou denke is vrij en jij kan jou wereld aan. Jij kan kreatief worde assie dat wil maar jij kan ook jou hooge denknivoo prikkele. Jou hoge denkpaal geef vleugels.
Jij ben in jou eigen wereld en jij heb jou ultieme preifussie.

Lage denkpaal

Mij andere denkpaal is mij lage denkpaal, het is mij favoriete plekje in mij huis. Mij lage denkpaal sta teege mij vrouw ze bank aan, dan ben jij toch saame.
Jij kan alles in jou gaate houde maar jij blijf in kontak met jou vrouw. Assie bijfoorbeeld jou snek pak, ben jij er wel als eerste bij. En assie lig uit te buike en jij rol per ongeluk van jou paal dan val jij gewoon in jou bank. Mij lage denkpaal geef mij rust, jij weet jou vrouw zit naast jou. Dan voel ik mij eigen veilig en kan ik nadenke over mij leeve. Toen ontdekte ik ook mij geheimpje, dattie kan droome op jou denkpaal. Jij kan jouw ooge sluite en aan jou verkering denke. Of misschien denk jij liever aan jou tonijn.
Jij kan jou denkpaal als jou droompaal gebruike. Dan hoef jij niet te denke maar jij kan jou droome uitleeve. Jou vrouw zit toch naast jou. Dat is belangrijk want jij woon wel saame. Jij moet wel probeere om sosiejaal te blijve.

Jou alternatief

denkpaalVan me eigen heb ik wel mij geluk dat mij huis twee denkpaale heb. Dan hebbie wel jou goede funnament. Niet ieder huis heb zofeel paale maar jij kan altijd jou alternatief gebruike.
Assie slim ben ga jij gewoon op jou rand van jou bank of stoel ligge. Dan heb niemand er erg in en jij kan ongestoord denke. Jij kan ook jou vensterbank gebruike maar mij eigen erfaring is dattie dan toch snel de neiging heb om te gaan werke. Jij ga jou straat in jou gaate houde en jij verlies jou gedachte. Jij moet wel bij jou les blijve assie wil denke, anders kom jij nergens.
Mij enige uitzondering is assie veel emozie heb. Jou paal kan jou niet voele, jij kan beeter op jou vrouw ze schoot gaan zitte. Dattie echt kontak maak met lange knuffels en aaie en dat er troost is. Soms moet jij voele in plaats van denke. Dan hebbie meer aan jou vrouw dan aan jou denkpaal. Dat is mij erfaring.

Voor u is belangrijk assie weet:
 • Hoge denkpaal:  voor preifussie en akzie voere
 •  Lage denkpaal:  voor rust, droome en assie toch sosiejaal wil zijn
 •  alternatief:  rand van jou bank of stoel
 •  uitzondering: assie veel emozie heb, dan op jou vrouw ze schoot

Liefs van Loesje

Loesje vertelt over de zin van mij leeve

zin van

Vorige week lag ik op mij denkpaal want ik moest uitbuike van mij eete. Mij vrouw had mij verwend met mij fafooriet, mij tonijn met garnaale.

Beheerse

Ik zeg u eerlijk, mij tonijn met mij garnaale vind ik nog lekkerder dan mij tonijn van ze eigen. Assie tonijn heb met garnaale hebbie nog meer smaak en soms heb jij ook jou kraak van jou garnaale. Ik moest schrokke van mij eigen, beheerse vind ik moeilijk.
Dan weet mij vrouw genoeg, ze zeg Loes jij ben zo rustig van jou tempement, maar jij kan zo schrokke van jou eete. Offie bang ben dat jij er morgen niet meer ben! Ik ben toen op mij paal gaan ligge want soms kan jij net een paar garnaale teveel weg gewerkt hebbe. Dan moet jij ligge en jij kan jou vrouw gewoon laate praate.

Eerste oogopslag

U weet van me eigen heb ik nu drie jaar verkering en mij hart voel mij Bert vanaf ze eerste oogopslag. Dat jij meteen voel, dit is mij katerman en jij krijg zin in jou leeve. Jij maak planne in jou hart, jij wil jou liefde elke dag op jou kompjuuter zien. Jij voel jou bestemming diep in jou binnenste assie elkaar zie.
Ik zeg u eerlijk, van mij leeve vóór mij Bert heb mij kop niet zoveel herinnering meer. Wel mij gefoel dattie iets miste. Mij leeve was wel goed want ik woonde al bij mij vrouw, Floris en Zusje. Maar soms voel jij dat jij iets mis en van me eigen wist ik ook, het is niet mij visboer.

Jou eigen hart

Assie iets mis kan jij gaan zoeke maar jij kan ook jou tijd ze werk laate doen. Mij hart is rustig van ze eigen en nu weet ik, mij hart heb gewacht op mij Bert.
Toen is mij leeve van ze stroom gaan versnelle. Mij Bert leerde mij dattie jou eigen ook kan ontplooie. Jij kan leere en assie goed naar jou eigen hart luister voel jij welke kant jij op moet gaan. Van me eigen ging ik wel eerst naar mij visboer, daar ben ik eerlijk over. Soms is jou begeerte grooter en moet jij eerst jou tonijn verslinde. Assie jou lege maag heb kan jij toch alleen maar aan jou tonijn  denke of aan jou garnaale. Dan schiet jij wel jou eigen doel foorbij dus kan jij beter jou begeerte volge.

Jou zin

En assie dan weer tot jou eigen ben gekoome voel jij dattie meer in jou heb. Niet alleen jou tonijn maar dinge die jij wil doen vanuit jou hart. Dinge die jou leeve jou zin geeve. Voor mij eigen is helpe belangrijk. Dat jij er voor jou ander kan zijn assie jou nodig heb. En het kan met mij meedietaasie en soms vind ik fielosofeere ook belangrijk.

Zin

Heb u er weleens ofer nagedacht offie zin heb in u leeve?
Of wat u zin dan is voor u eigen?

Tandje

zin vanMij vrouw zeg Loes jij fielosofeer zo diep. Kan jij niet jou tandje minder? Ik heb mij vrouw toen wel duidelijk gemaak, assie maar één tandje heb dattie dan gauw klaar ben met jou fielosofie. Zij is toen snel naar mij keuke gegaan!
Mij hartsdinnetje Katrien was mij soolzusje, dan fielosoofeer jij wat af. Over mij tonijn, mij garnaale, maar ook over assie verkering heb en assie brommert rijdt. Zij heb mij wel geholpe met mij zin van mij leeve. Saame heb wij veel aktievieteite gedaan en dan ben jij wel goed bezig. Toen mij soolzusje over ze Regenboogbrug ging vloeide mij zin van mij leeve, met mij traane uit mij lijf. Mij hart was raadeloos en ik zeg u eerlijk, het was mij moeilijkste emozie. Maar Katrien zou van ze eigen niet willen dat mij hart ze zin zou verlieze. Niet foor mij leeve, niet foor mij Bert en ook niet foor mij tonijn.

Terugvinde

Maar assie soiets emozioneels meemaak moet jij herstellen. Jij moet jou eigen weer terugvinde in jou leeve. Dattie weer zin krijg en anders moet jij jou zin maake.
Mij Bert steun mij altijd. Hij zeg ook, jij moet opveere en jou leeve weer jou zin geeve. Van me eigen werk ik daar nu aan en het mag stapje voor mij stapje. Assie jou zin maar dichtbij jou hart hou, dan kan jij weer als jou vis in jou eigen water zijn. Van me eigen weet ik wel, assie zin heb in jou vis hebbie ook zin in jou leeve. Jij ben goed bezig.
Jij ben op jou eigen weg…

Mij eigen tips voor assie diep wil nadenke:

 • Dattie rustig ga ligge
 • Jou tijd ze eigen werk laate doen
 • Altijd jou eigen hart volge, dichtbij jou hart blijve
 • Assie begeerte heb moet jij deze eerst uitleeve
 • Fielosofeere
 • Jou meedietasie doen
 • Soms moet jij jou eigen zin maake en opveere
 • Jij kan jou vrouw gewoon laate praate assie zich ermee wil bemoeie

Liefs van Loesje