Tag Archives: denkpaal

Loesje vertelt: over mij denkpaal…

denkpaalVorige week kreeg ik veel reakzie op mij verhaal over mij zin van mij leeve en dattie dan diep moet nadenke. Mij denkpaal kwam hiermee in mij spotlicht te staan want jij kan niet diep nadenke zonder jou denkpaal.

Interakzie

Mij verkering Bert zeg dat assie zofeel reakzie krijg jij ook wat losmaak bij jou leezer. Mij Bert heb veel erfaring, hij leer mij wel de kneepjes van ze vak. Hij zeg, soms is het goed om met jou reakzie iets te doen. Dan hebbie interakzie met jou leezer.
Assie zoiets hoor moet jij wel even tot jou eigen koome. Ik zeg u eerlijk, van mij eigen had ik nog nooit gehoord van mij interakzie. Mij visboer heb alleen ze akzie van ze week! Mij Bert zeg dat assie interakzie heb, dan hebbie jou wisselwerking met jou fens. Van me eigen wissel ik alleen van mij vis. Soms hebbie zalm en meestal tonijn.
En assie zo een moeilijk woord hoor verslind mij kop mij zalm en tonijn in één keer. Dan moet ik verwerke en moet ik nadenke van mij eigen. Dan ga ik wel op mij denkpaal. Ik ga u er nu alles over vertelle.

Hoge denkpaal

Assie na wil denke dan kan jij het beste op jou denkpaal gaan ligge. Van me eigen heb ik mij hoge denkpaal voor mij atleetiese daage, dan moet ik ook klimme. Dan kan jij jou buik niet vol met jou tonijn hebbe want dan breek jou paal onder jou poote af. Voor jou hoge denkpaal moet jij in jou vorm zijn. Dattie fit en atleeties ben van jou lijf en poote en jou kop is scherp. Jij heb enerzie en jij zit in jou akzie. Jij heb planne en jij wil dat er iets gebeur. Jij ben strijdbaar, jij hoor en zie alles.
Van me eigen heb ik mij akzie gevoerd van mij preifussie. Dat was mij eerste akzie van mij leeve. Dan moet jij wel goed voor jou dag koome en assie dan hoog op jou paal lig maak jij wel jou indruk. Mij vrouw heb zich toen van ze eigen maar terug getrokke.
Jij kan rezpekt afdwinge assie zo hoog lig en jij kan alles overzien. Jou denke is vrij en jij kan jou wereld aan. Jij kan kreatief worde assie dat wil maar jij kan ook jou hooge denknivoo prikkele. Jou hoge denkpaal geef vleugels.
Jij ben in jou eigen wereld en jij heb jou ultieme preifussie.

Lage denkpaal

Mij andere denkpaal is mij lage denkpaal, het is mij favoriete plekje in mij huis. Mij lage denkpaal sta teege mij vrouw ze bank aan, dan ben jij toch saame.
Jij kan alles in jou gaate houde maar jij blijf in kontak met jou vrouw. Assie bijfoorbeeld jou snek pak, ben jij er wel als eerste bij. En assie lig uit te buike en jij rol per ongeluk van jou paal dan val jij gewoon in jou bank. Mij lage denkpaal geef mij rust, jij weet jou vrouw zit naast jou. Dan voel ik mij eigen veilig en kan ik nadenke over mij leeve. Toen ontdekte ik ook mij geheimpje, dattie kan droome op jou denkpaal. Jij kan jouw ooge sluite en aan jou verkering denke. Of misschien denk jij liever aan jou tonijn.
Jij kan jou denkpaal als jou droompaal gebruike. Dan hoef jij niet te denke maar jij kan jou droome uitleeve. Jou vrouw zit toch naast jou. Dat is belangrijk want jij woon wel saame. Jij moet wel probeere om sosiejaal te blijve.

Jou alternatief

denkpaalVan me eigen heb ik wel mij geluk dat mij huis twee denkpaale heb. Dan hebbie wel jou goede funnament. Niet ieder huis heb zofeel paale maar jij kan altijd jou alternatief gebruike.
Assie slim ben ga jij gewoon op jou rand van jou bank of stoel ligge. Dan heb niemand er erg in en jij kan ongestoord denke. Jij kan ook jou vensterbank gebruike maar mij eigen erfaring is dattie dan toch snel de neiging heb om te gaan werke. Jij ga jou straat in jou gaate houde en jij verlies jou gedachte. Jij moet wel bij jou les blijve assie wil denke, anders kom jij nergens.
Mij enige uitzondering is assie veel emozie heb. Jou paal kan jou niet voele, jij kan beeter op jou vrouw ze schoot gaan zitte. Dattie echt kontak maak met lange knuffels en aaie en dat er troost is. Soms moet jij voele in plaats van denke. Dan hebbie meer aan jou vrouw dan aan jou denkpaal. Dat is mij erfaring.

Voor u is belangrijk assie weet:
  • Hoge denkpaal:  voor preifussie en akzie voere
  •  Lage denkpaal:  voor rust, droome en assie toch sosiejaal wil zijn
  •  alternatief:  rand van jou bank of stoel
  •  uitzondering: assie veel emozie heb, dan op jou vrouw ze schoot

Liefs van Loesje