Tag Archives: siamees

kater Dorus over zijn kweine snor en andere zaken

snorHajooo iedeween.  Daar benne ik weer. Vandaag ga ik het weer ofer van alles en nog wat heppe.

Sjal ik beginne met mamsie.

Beebies

Die hat het affelope dondertjesdag ofer sessuwele foorlichtjes. Ikke fjoeg alleen maar hoe beebies koome. Nou… ikke zag mamsie helemaal root worre in haar gesigt. Isse het dan sjo raar datte ik dat fjoeg? Mamsie hat me bejooft datte ik na mijn knikkere ik dat sau wete.

Snor

Laas keek ik in de psiegel. Het fiel mij op dat ik een hele kweine snor hep. Meer sprietjes. Terwijl ik fowtoos gesien hep van kaaturs die jonger sijn dat ik en die hebbe bossegroote snorhare. Ik kjijg daar eg een minnerwaardiggefal van hoor. Ikke hep al geen knikkers meer, en nu dus ook geen egge snor.
Sau dat te maak hebben dat ik een kwuising siemees ben? Heppe siemeesies amper een snor?

Groei

Mijn frauw segge dat sowat uit mijn broekie groei. Ikke woon hier pas 4 maanen en ik ben al heel feel gegroeit.
Ikke kom al ver ofer de salontaaful heen. Isse frauw niet blij mee, want ik spjing er soms ook op. Ikke ben al uit mijn karspiejama gegroeit. Ikke djaag nu in de afond mijn bambiepiejama. Heppe jullie bambie ze moeffie wel eens sien? Ikke moes huiwen toen sijn mammie werd doodschoot.

Kersboom

Ikke kjeeg ook ies anders te hoor fanne frauw. Er kom geen kersboom in huis dit jaar. Ommedat se bang sijn dat ik er dan steeds ga inklimme. Ik find dat meen. Wat is er mis mee om te klimme? Se hebbe ies anners kogt. Een kerssliert voor aan muur. Daar isse tog nies aan? Want se gaan het hoog oppehange.
En dan gaane se mieniebeeries er aan hange.
Frauw wil geen ooferooferopaTommy gedoe in huis. Ooferooferopa Tommy woonde fjoeger bij moeder fan frauw. Hij wasse een heeele gjote dikke kjuising siemees. Zwartewit was hij fan sijn fagt.
Hij zag een keer een kersboom en hij nam een snoekduik in die boom. De mense ware ure besig al het groen uit sjijn fag te hale. Sijn hele puik was gjoen. Hihihi
Siemeesies zijn gwoon vetgaafe katte.

Dit was het weer foor deeze week
Ikke sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes
Toededokie