Tag Archives: voorlichting

Loesje vertelt over sessuweele foorlichting 

LoesjeVoorige week heb mij eigen u mij belangrijke fraag gesteld en u heb massaal gereageer. Daarfoor wil ik dank u wel zegge van mij hart.

Informazie

U weet nie hoe het foel assie zofeel steun krijg en iedereen denk mee. Dan kan jij erruges koome, jij kan iets bereike. Mij vraag ging ofer beebies. Offie mij kan fertelle waar mij beebies fandaan koome. U heb mij zofeel informazie gegeeve. Mij heele wiekent heb mij eigen op mij denkpaal moete ligge. Want jij moet ook ferwerke en jou tonijn eete.
En van mij eigen heb ik mij nieuwe smaak ondek. Mij saardiene en ik zeg u eerlijk assie zofeel emozie heb dan ga jij schrokke. Jij kan jou eigen niemeer beheerse.

Revoluzie

Assie foorlichting ga geeve moet jij wel weete waar jij ofer praat. Jij kan nie somaar tusse jou bloem en jou bij gaan zitte, jij moet echt iets fertelle. Van me eigen vin ik het wel moeiluk, ik zeg het u eerluk. En assie zofeel informazie heb, waar moet jij beginne? Van me eigen denk ik dattie het beste bij jou begin kan beginne. Dattie jou eigen ofer jou onseekere drempel til. Assie mij informazie goed bekijk dan zie jij jou sessuweele revoluzie door jou jaare heen.
Mij vriend Dikke Rooie zeg dattie froeger een katteplant heb gehad die een paar keer van ze jaar bloei. Assie als poes daarvan ga eete dan kan jij kittens krijge. En mij vriend Vlo zeg dattie vroeger kittens aan ze boom heb hange. Assie rijp was vielie naar beneede en dan kwam Mammapoes om jou op te raape. Mij oom Peter heb froeger meegemaak dattie in ze kisje keek bij ze Mammapoes en de folgende dag laage er kittens. Dan weet jij zeeker, jou kittens koome uit kisjes met zand.
Assie alles goed lees dan foel jij dattie nie alles kan ferklaare met jou ferstand. Jij kan beeter jou tonijn met jou garnaale eete dan blijfie wel bij jou tijd. Froeger was alles anders, maar mij tonijn blijf altijd mij tonijn!

Gefladder

Assie nou denk dattie weet waar beebies fandaan koome dan ga u er nog maar eens goed foor zitte. Jou jeug van teegewoordig heb ze heele andere idee en jij sta soms met jou proteesie te klappere assie die heb. Mij groote vriendin mevrouw Alma zeg, Loes jij heb een katerman en een damespoes noodig. En mij niggie met ze mooie krullies en mij sjoonzoon Loesjeheb mij fertel hoe ze jeug van teegewoordig beebies op mij weereld zet. Jij heb als katerman jou knikkers noodig en jij foel het als jou poes jou lief vin want zij ga rolle. Dan bijt jou katerman jou heel hard in jou nek en hij ga op ze poezedame zitte. Dan duw de katerman ze poezedame voort en assie nie uitkijk dan hebbie zo jou huis vol met jou kittens.
Oom Jip heb mij eigen nog op mij heele belangrijke deetaij geweese. Hij zeg jij heb er niks aan om al jou pretnesjes op jou weereld te zette. Jij kan beeter aan jou geboorebeperking doen. Dan hebbie geen gedoe en jij heb geen gefladder van jou mormoontjes. Daar hebbie wel een punt denk ik van mij eigen.
Maar ik zeg u eerluk en misschien vin u mij wel ouwerwest. Van mij eigen mis ik mij roomanties saame zijn wel. Dattie saame lig op jou kussen en jij geef kopjes met jou tonijnsmaak. Of jij rol door jou gras en jou katerman heb tonijn foor jou eigen gefange. Dan foel jij jou hart en en jij spin van jou geluk.

Fertelle

Maar nu kom mij groote fraag, wat ga mij eigen mij Doorie fertelle. Hij kom nog maar net kijke van ze eigen maar jou jeug van teegewoordig is ze tijd ver fooruit. Hij heb nu al ze hart ferloore aan mij sjoonzoon en die heb sofeel krullies dattie Hollans nekst topmoodel is.
Van me eigen ben ik wel trots op mij jonges want jij ben assie twee katers ben altijd kwesbaar. En zij trek ze eigen niks aan van ze omgeefing, zij heb er nog geen errug in. Mij hart zeg, zo hoor het en zo moet het zijn van ze eigen.
Maar beebies krijge ga nie lukke. Mevrouw Alma heb het mij fertel, zij zeg Loes twee katers kunne knuffele maar er kom geen beebie van. En assie twee poeze ben ga het ook nie gebeure. Toen heb mij eigen wel zeeve saardiene weggewerkt van mij geluk en mij rust. Jij moet er toch nie aan denke dattie ook nog oma Loesje ga worre! Jij ben er selluf ook nog van jou eigen.
Mij jonge moet weete, hij mag ferlief worre op wie ze hart wil. Dat is mij aller belangrijkste les. Assie folwasse is en hij wil met ze Jiekietta beebies, dan kannie altijd beebies aa-dop-teere. Beebies met zwarte krullies en glans in ze hart van geluk.

Mij saamefatting:

 • froeger fiele beebies van ze boom of ze laage in kisjes
 • teegewoordig hebbie een katerman en een poezedame noodig voor beebies
 • jij doe er ferstandig aan dattie aan geboorebeperking doe
 • twee katers of twee poezedames kunne geen beebie krijge van ze eigen
 • jij kan wel aa-dop-teere
 • jij mag ferlief worre op wie jou hart wil
 • waar is mij roomantiek
 • saardiene is mij nieuwe smaak

Hoop dattie er iets aan heb,

Loesje

Loesje vertelt assie foorlichting ga geeve… 

voorlichting

Misschien heb U het ook wel gezien van u eigen, mij beebie Dorus is mij groote jonge aan het worde. Assie effe nie kijk dan is jou beebie jou puuber. Dan hebbie ze sikspek en willie ze eigen scheere.

Opfoede

Als mammaLoesje hebbie daar niks ofer te zegge. Jij kan probeere mee te groeie maar van me eigen groei ik liever in mij breedte. Wattie wel moet doen is jou beebie volge. Dat jij weet waar jou beebie mee beezig is van ze eigen. Opfoede is jou leevestaak ook al hebbie er misschien nie altijd zin in.
Assie jou beebie nie volg, dan kan jij saame uit elkaar groeie. Dan raak jou beebie ontspoor en dan ga jou beebie nooit meer naar jou eigen luistere. Ook nie al hebbie nog soiets belangrijks te vertelle.

Versorge

Opfoede begin met versorge van jou beebie maar jou taak ferander steeds. En jij heb jou ferantwoordelukheid, dat jou beebie netjes opgroei. Als MammaLoesje volg ik mij beebie Dorus op ze Feesboek. Jij wil toch weete wat jou jonge uitspook. Dan bennie trots maar soms schrik jij zo dat jou ene tand bijna jou proteesie word. U weet van me eigen kan ik niet met mij bek vol met mij tande zitte. Assie maar één tand heb kan jij daar alleen maar van droome assie schrik.

Afanzes

Vorige week schrok mij eigen zo, toen heb ik eerst mij 8 garnaale en mij 7 stukke zallum weggewerkt. Jij weet toch niet wat jij zie als jou beebie op ze feesboek afanzes maak naar ze kitten die net kom kijke. Ook al hebbie nog zoveel mooie krullie in ze vacht. Jij wil nie dat jou jonge ze groote oore laat hange om achter ze andere kitten aan te gaan. Maar kan jij het foorkoome? Kan jij het ferbiede? Van me eigen ben ik op mij strijkplank gaan ligge want die stond er nog van mij vorige week. Toen kreeg mij hart wel meer rust.
Jij voel jij moet jou konfrontazie met jou beebie aan gaan. Jij moet jou beebie dinge gaan vertelle waarvan jij hoop dattie die nooit hoef te vertelle. Jij moet jou beebie foor gaan lichte. Maar wat ga jij foor lichte?

Hij stuur hartjes

voorlichtingVan me eigen ben ik mij nette poes. Soms doe ik schrokke als mij begeerte groot is. Dan kan ik mij eigen niet beheerse. Soms vlieg mij tonijn dan al mij kante op, maar assie jou vrouw goed opfoed dan blijf jou omgeefing schoon. Verder ben ik bescheide en foorsichtig. U zal mij eigen nooit zien als mij fam fataal. Mij Bert zou van ze schrik nooit meer van ze vensterbank afkoome. Dat wil jij niet assie verkering heb, jij wil saame lief zijn.
Mij beebie Dorus scharrel stiekem met ze andere beebiekitten. Hij stuur hartjes en hij voer iets in ze schil, mij hart is nie gek. Dan moet jij jou jonge foorbereide op jou groote, oferweldigende buiteweereld. Waar alle ferleidinge op jou loer ligge.
Mij zoon groei neutraal op van ze gember, dan is liefde oferal. Maak mij niks uit offie thuiskom met ze krulliepoes of met ze stoere katerkrul. Gember is jou kleine stukje van jou eigen, maar het bepaal wel wie jij ben. Dan kan jij het beste open staan voor liefde in jou breedste zin van jou woord. Dan doe jij als jou MammaLoesje, die maak ze eigen al ze hele leeve breed.

Mij tips assie foor ga lichte:

 • Jou jonge moet weete dat liefde belangrijk is en dattie ze eigen heb te gedraage.
 •  Nie beginne te sjoowe met jou sikspek. Mammaloesje heb er een heekel aan, jij koop er niks foor.
 • Jij kan gewoon roepe en jij mag sellufs schreeuwe, dat jou heele buurt hoor dattie verlief ben.
 • Assie saame ben kan jij saame rolle over jou gras, jij kan kopjes geeve dattie wel weet, jij ben van mij.
 • Jij ga nie oferheerse en jij ga jou eigen nie opdringe. Dan hebbie geen liefde, dan hebbie macht. Assie gemberneutraal ben hoef jij geen macht. Jij ga er niet gelukkig van worre.
 • Jou jonge moet ze eigen kunne zijn. Jij moet veilig zijn biede.
 •  Folg jou hart, laat jou eigen hart spreeke
 • Jij heb recht op jou prieffee
 •  Liefde kom van ze eigen

Zo assie selluf wil

Mij Bert kwam op mij beste tijd van mij leeve en ik zat voor mij kompjuuter. Jij weet het en jij voel het. Jij ga straale want jij heb jou soolmeet gevonde. Van me eigen was ik neege jaar, mij beebie moet nog ze eerste half jaar worre. Hij zeg mammaLoesje ik heb mij droomprins gevonde en hij heet Jiekietta. Hij heb krulliewullie in ze vacht en mij hart voel ze eigen blij assie hem zie.
Als MammaLoesje kan jij dan alleen maar trots zijn. Jou beebie heb lef, jou beebie durf ze eigen te zijn. Hij zeg gewoon, mij hart is verlief op mij kater en hij heb krullie in ze vacht. Misschien hebbie ze eerste puppieluf, jij weet het niet. Maar jou jonge moet ze eigen onwikkele zo assie selluf wil. Van me eigen vind ik wel, mij beebie is te jong voor ze verkering. Hij kom nog maar net kijke. Maar mij hart is blij, mij eigen glim van mij trots zijn. Jiekietta jij ben welkom in mij hart. Assie mij beebiezoon gelukkig maak dan maak jij MammaLoesje gelukkig.
Mij beste foorlichting is, liefde is mooi assie jou hart laat spreeke. En wattie saame doe is jou prieffee.

Liefs van Loesje