Tag Archives: kater Dorus

kater Dorus over vliegjes en vooral een bromvlieg

vliegjesHajooo iedereen. Poinkiepoinkiepoink. Daar ben ikke weer!! Vandaag ga ikke het over vliegjes en mijn vaste gewoontes hebben.

Bromvlieg

Ikke heb mijn allereerse bromvlieg ooit gevangen!! Ooooh ik zag die vlieg tegen het raam in de woonkamer aan boemsen. En toen gebeurde het!! Ik voelde me oer. Maar dan ook echt oerrrr. Ikke rende naar het raam, frauw moest echt opzij springen want ik zag alleen nog maar die vlieg. Hihihi.
Boemboemgraai. Mis!
Tiktik weer mis! Oooh zo erg. Ik ging zo een uur door. En opmijeens… BAM!! RAAK!!
Ik had hem! Frauw zat op de bank en ik legde de vlieg voor haar. Hij was aan het spartellen, leuk he? Hihihi.

Tipjes

Ik wou eigenlijk best wel weten hoe zoiets nou smaakt. Dus ik ging de vlieg opeten. Oooooh wat een deeliekatesse was dat!! Net soesjie!! Frauw ging een beetje over haar nek. Ik zat haar smakkend aan te kijken. Ik heb haar van een gefaarlijke vlieg gered, ze sau me best wel dankbaar mogen zijn. Toch?
Tipjes om een vlieg te vangen:
1) ga erfoor. Laat je niet afleide.
2) wag op het juiste mooment met toeslaan.
3) go foor ze kill. Trek je nies aan wie of wat er in je weg staat!!
4) gooi en smijt alles wat in de weg staat op de grond.
5) trek je nies aan van het commentaar wat je mens naar je kop gooit.
6) laat je niet stoppen.
7) eet smakelijk.
8) as je seeniejoor ben kun uwes vragen of uwes mens de vlieg wil vangen en aan u geven wil.
9) na het smikkelen goed uitrussen.

Gewoontes

Oompie Bert had het vorige week over gewoontes. Ik keek naar frauw en vroeg of ik dat ook had. Ja zei ze.
Zodra ik buiten de brommer hoor dan race ik naar de voordeur. Dan wacht ik tot manmeneer binnenkomt en dan plof ik op me zij op de grond. Dan wil ik door hem geaaid worden. Dan zegt hij dat ik zijn grote vriend ben.
Let wel… ik doe dit niet voor frauw. NOOIT!!

De bak

Met frauw ga ik in de natte kamer. Ikke loop dan ook zelfs IN de ruimte waar het regent. Ikke lik dan de muur af. Warm water smaakt soms erg lekker hihihi. Bij mijn manmeneer doe ik dat nooit. Hij spettert mij teveel.
Met mijn grote vriend manmeneer make we elke dag de bak schoon van mij. Twee dagen schept hij mijn plasjes en drukjes uit de bak, en de derdste dag maakt hij de hele bak schoon. Ikke help hem daar mee natuurlijk door de kijken of de korrels goed gedeepooneert worre inne zakje.

Pelen

Smorgens, als ik me ontbijtje krijg eet ik er een beetje van. Dan stop ik en loop ik naar frauw. Ik ga dan voor haar zitten want ik wil dan twee noepies.
En geloof het of niet, maar als ik ze heb gekregen ren ik weer naar mijn etensbakje en ga dan verder smikkelen. Ondertussen kijk ik steeds naar man en dan zegt hij lekker he vriendje van me.
Dan lik ik me bekkie af en eet ik nog sneller. Dan wil ik eigenlijk pele om half 6 smorgens, maar om één of andere stomme reden willen ze dan niet. Ze zeggen dat het te vroeg is. Nou ja!!

Rollen

Als frauw naar bed gaat loop ik altijd mee. Ikke spring dan op bed en ga dan ligge. Frauw seg dan van ben je er weer Pooriepoor? En dan ga ik rollen. Dan gaat frauw de teblut aanzetten om nog wat teefee te kijke. Ik neem een snoekduik dan naar haar tenen. HAP!!
Auw hoor ik dan. Happerdehap doe ik weer. Wist uwes dat ik soms kan fliegen? Opeens sta ik op de gront. Nou… dat pik ik niet. Ikke spring op bed en bijt opnieuw hihihi. Ikke zal het tenenmonster furrslaan!
Of ik duik onner de dekens. Niet altijd aan te befele hoor. En dan seg se wat oofer mij Sjanel o stinkie.

Onner de bank

Om de dag gaat mijn man op jacht naar me speelgoed dat onder ies licht. Mijn man pakt dan een lange stok en een liggie om onner de bank te sgeinen. Ik ga dan bij de bank klaar liggen. Zodra hij zijn kop laat zakken lik ik zijn haare schoon. En door dat fint hij mijn balletjes en speelgoedpaaseitjes. Die legt hij dan op de saalontaaful en dan ga ik daar kijken. En ik soek eerst het leukste er tussen uit. Me stuiteballe. Poinkpoinkpoink hihihi.
Daarna me paaseitjes. Die kan ik drage want er sit een tauwtje aan.

Dit was het foor deze keer.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes

Toedeledokie

Dorus

Kater Dorus over knalle, diejeet en oom Vlo

DorusDaar ben ik weer. Iedeween een gewukkig nieuwejaar!! Oooh mijn mensen waren  eggiewaar supermeegatjots op me dat ik so kalm door boemskienagt heen ging.

Ikke hoorde wel steets BOEM en KNALLLL maar ik bjeef sitte. En asse bewooning kjeeg ik een noepie. Of ik ging met me pauwfeer pele. Die isse gwoot!! Die feer isse heel zierluk. Enne komp uit hut kontje fanne fogul.
Dusse erregens woop er een pouw mette kaale kont. Want frauw sei datte er een hoop feere ware.

Laat eten

Ikke kjeeg wel pas heel waat me eten. Halluf 7 pas. Ikke wasse daar sjo booz op dat ikke evve nies wau. Sal se were!! Maar ja… as gesonde howwantse kaatur kjijg je tog wast fanne knorrend maagje. En ikke hep me gesonte eetwust fanne MamsieLoesje (koeskoes) erft. Dusse ikke ging maar eete hihihi.

Diejeet

Oofer mamsie gespjook… sei moet op diejeet. Mamsie moete kiewoos affalle.
Dusse iedeween… geef mamsie niet meer dan fijf garnaale en/of tien tooneine. We moete stjeng sjijn. Eg!! Mamsie moet opereer worde. Snik snik. Eers stoole se me knikkers, enne nu wille se mamsie haar kiesjes heppe.
Ikke seg staa op tege deese dieffe!! We moete één front forme. Laate we de stjaat opgaan mette spandoekjes dat we dit nie meer pikke.
REEFOOLUSIE!!
Nau zat ikke laas mette mamsie te pjate. Datte ik ging kijke foor diejeetnoepies.
Oooooooh mamsie wert loeikwaat oppe me. Se wil toktokkaasnoepies. Ikke mag dat fiese woortje diejeet nooit meer segge.
Geen diejeet
GEEN DIEJEET

Oom Vlo

Ikke kjeeg affeloope donnerdag inne afont een innernetbjief. Fanne frauw fan oom Vlo.
Ikke was net mein karspiejaamaa aan hut aantjekke en froech offe het foorlees kon worre. DorusOom Vlo was sjiek worde. En hij moest gaan sjape ommedat de dokker hem niet meer beetur kon maak.
Me bekkie begon te twille en me oogjes werre nat.
Ikke sat teege frauw maar oofur datte we foorige week nog de reegeboogbjug hadde digttimmert. Ikke kjoop teege frauw aan en begon saggies te snikke.
Oom Vlo… ikke hep uwes maar ses maante kent. Maar het waare wel ses feine maanten. Ikke sjal uwes misse.
Tot ooit!!

Dorus

Kater Dorus: over mijn neus en knuffele

neus

Hajooo daar is ik weer. Fandaag ga ik het oof mijn neus en sjo heppe.

Plat

Heppe jullie mijn neus wel eens goed bekeeke? Die is keigjoot en plat. Weet jullie hoe dat komp?
Door frauw!! Sei geef me iedere dag honderte koesies er op. Fan die klapsoentjes. Die je tot een kielomeeter fer ken hoore.

Klapsoen

Het begint smorgens froeg al. Omme 5 uur.  Ik ga dan bij frauw ligge. Mijn pootjes ligge op haar poot. Mijn lijf lig dan oppe bank. Dan kijk ik frauw aan. En sij kijk mij aan. En dan komp ze met haar soenbek naar mijn neusje. Klap klap klap klapzoen.
Dan kjijg ik eete. Fan man.
Ikke ga, na me eten, evve pele. As ikke daar genoeg fan hep ga ikke weer bij frauw ligge. Mijn foorpootjes weer op haar poot. En dan komp se weer.
Klapperdeklaperdeklapsoen. Ze hoefe niet me kop vast te hauwe… nee ik finnut fein. Eg!!
Maar as ikke hat gewete dat mijn neus so plat erfan sauw worde had ik dit nooit goedgekeurt.

Sjupers

Dan is er ies wat frauw raar fin. Ikself finnut nie raar.
Wat is er hoor ik? Nou… als frauw thuiskomp van bootsgappe doen dan kijk ik alleen maar op. Met een bjik fan ooh… ben je er weer.
Wat moete ik dan doen? Haar omhelse en haar pjatknuffele? Ikke sie haar al bijna de hele dag hoor. Man is alles voor mij. Man is sjupers. Sjoms ga ik smorgens, als man naar sjijn werruk gaat, voor het raam sitte. Hem uitpoote. Asse hij oppe vroembrommert weg is dan ga ik evve met frauw knuffele en zoenen.

Stoeie

Kijk… ikke hauw veel fan Jiekie, maar ikke wil ook wel sjoentjes vanne frauw. Jiekie vin het niet erg.
neusFrauw gaat haar dinge doen en ik ga tjoep make in huis. Of ik geef mijn muisies swemles in mijn waterbakkie. Maar dan komp het!!
Hoe ik ook om vier uur ook frei, offe sjaap… alse ik man hoor binnekomen neem ik een spurt naar hem toe. Oooh ikke ben dan sjo bjij!! Ikke rees naar man toe en laat me oppe rug valle. En dan kjijg ik knuffels en gaane we weuk ruig stoeie. Hihihi.
En dan pele we minstens een hele 5 mienuute. Dan pas magge hij frauw hoi zegge fan mij.
Ikke seg so dat IKKE de baas ben in huis.

Beebies

Watte ik nog wauw segge… ikke ben oom geworte!! En MammaLoes Ooma. En Oopa Floris isse OverOopa gewort. En oompie Bert Overoompie!!
15 noofembur is niggie Kyana MammaKyana gewort fanne twee beebies. Se hep aan boompie gesjut en kjeeg 2 beebies in haar kistje. Gaaf he?

Dit was het voor deze week.
Ik sluit af met een dikke koes
Voor MammaLoes
Toedeledokie

kater Dorus over voetballen en zo

voetballenFandaag ga ikke het ofer voetballen en bere en so hebbe.  Jullie kennen mij nu… ik hou echt van dese onderwerpen. Voetballen is mijn lust en mijn leven.
Ikke hep feel ballies in huis. Stuiterente, met teigerfaggie en rammeltjes er in. En jubbere.

Joggiesport

Mijn mense sjijn slechte kiepers. Ik knal elke bal onner kassies of bank. En dan is het maar de fraag of se me meteen wille helpe om de bal weer te soeke.
Ikke ben dan alteit sjo aardig om mee te helpen soeke. Soms hep man een stok nodig om onner de bank te kun pakke.
Frauw help trauwens nooit mee met soeke. Isse goet want voetballe is een egge joggiesport. En ikke ben een joggie. Wel sonner knikkers, maar daar hep we ut niet oofer.
Ikke wil een goeie voetballer worte. Dan ga ik feel centjes verdiene en dan ga ik mooie huise kope voor mamsie en oompie.
En voor mij en Jiekie.

Friendjes

Fanaf datte ik twee maande ben hep ik twee friendjes. Beer en Teiger. Die sijn echt heel wief. Ik peel iedere dag met ze. Met Beer meer dan Teiger. Beertje is helemaal zacht. Hij is wit en lig graag op de vloer. Teiger ook hoor. Maar hij is met streepies en zijn kop is harder.
Zijn lijfie is wel sacht.
Beertje bijt ik graag oferal. Soms rolle we oofer de grond.
Mijn mensen vinne dat wief. Beertje loopt soms mette mij mee door het huis. Froeger stjuikelte ik altijd als ik met hem liep. Wat daarbij handig was was dat mijn kopje altijt sagt landde. Op Beertje.
Met Teiger was dat niet zo. Hij heef een leeg puikie en as ik toen stjuikelte was het plof oppe harde floer. Ik kan jullie segge dat het lagge van mijn mense mij dan boos maakte hoor. Froeger ware Beer en Teiger feel gjoter dan ik, nu ben ik gjoter. En ik stjuikel er ook niet meer mee.

Huissie

voetballenSins een week of twee durf ik einelijk in mijn huisje te sjape. Jullie weet… ik kjeeg van diertjesdag een heus eg huissie. Foor mei en Jiekie. Er sjijn twee furdiepingen. Ikke sjaap altijd oppe begaane gront.
Nou heppe mijn mense de wens dat ik in mijn supersagge mantje ooit ga sjape. Nou… daar moet ik nog oofer naadenk.

Dit was het foor dese week.
Ik sluit af met een dikke koes
foor MammaLoes
Toedeledokie

kater Dorus over: kadootjes krijgen

kadootjesHajooo, hier ben ik weer, uwes stuiterende poinkiepoinkiekater.  Vandaag ga ik het over kadootjes krijge hebben.

Ik heb al heeeel feel kadootjes gehad hoor. Ook van mijn mamsie. Van MammaLoes kjeeg ik muisen en twee vissies. Mijn muisies ben ik een beetjeboel heel erg kweit. Maar mijn vissies hep ik nog steeds. En ik speel er heel gjaag mee.
Ook ben ik mijn poinkiestuiterballe kwijt.

Frolijke kater

Nou weten jullie… ikke ben een frolijke kater. Ondanks alle ellende die gebeurde toen ikke 10 weekjes pas was. Ik sjeg het eerlijk, ikke ben toen hooguit maar één minuut drietig geweest. Mijn mensen zaten daar eggie verbaasd over te kijken. Lijf goos on is mijn lefensmotto.
Ikke werd wel enorm furwent daarna door mijn mensen. Ik kjeeg superfeel kadootjes.

Weeseerolletje

kadootjesWete jullie wat de meest coole was? Een weeseerolletje. En het liefst die met de weeseepapier er nog aan. Want dat kan je versnipperen.
Mijn frauw knipt de randjes in van het rolletje, buigie die flappies naar buite en laat het dan oppe gront rollen. Dat isse sjo kei-jeuk hihihi.
Nou… ikke er achteraan renne.
Ikke fin weeseerolle sjo jeuk dat ik ze selluf uit de weeseekamer afhaal asse se er ligge.

Meubel

Nou saten ze te pjate hier toen ze dagge dat ik sliep. En ikke hoorde ze pjate over een meubel. Helemaal voor mij alleen. Die komme dan foor het raam te staan. Dat lijk me wel vetgaaf!! Ikke kjijg het foor sinnerklaas. Ik weet niet wie of wat het is, maar solang ikke wat kjijg ben ik fen er fan.

Huisje

Ikke hep trouwens nog iets gekreeg van mijn mensen. Een huisje!!  Mijn liefste Jiekietta (koes) hep er selfs twee gekreeg. Kwullenniggie Kyana was jaarug geweest. Vetgaaf he?
Nou kunnen we bij elkaar loosjeren asse we ferkeer hep.
Folgende week zal ik jullie vertel hoe het huisje is, want se gaan hette sondag pas inelkaar zette.

Dit was het foor dese week.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes
Toedeledokie