Tag Archives: hoe moet ik ontspannen

Loesje vertelt over assie een worksjop Gaape geef

gaapeVorige week fertelde ik u van mij idee om mij worksjop Gaape te geeve foor assie nie rieleks ben. U heb so poosietief gereageer, daarfoor wil ik u eigen bedanke van mij hart.

Onseeker

Assie soiets wil gaan doen ga jij wel groeie assie zofeel poosietief terugkrijg van jou fens. Mij verkering Huiskater Bert zeg ook Loes, wat goed dattie soiets ga onderneeme.
Hij heb nu ook meer rust want hij foel ze spanning ook van ze boekpresentazie. Kom iedereen wel op ze tijd en ga ze mij snekhapjes lekker vinde. En wat ga zij zegge van mij vriendeboek? Allemaal fraage waar mij Bert mee worstel van ze eigen onseekerheid. Als poes vin ik wel dattie dan jou poot om jou eigen verkering heen moet slaan en dattie moet zegge. Lieve jonge, het kom wel goed.

Fertrouwe

Assie fertrouwe heb kom alles goed maar soms hebbie jou ekstra zetje noodig. Mij worksjop is mij ekstra zetje wat ik u geef van mij eigen. Jij kan het oferal foor gebruike. Assie net als mij vriend Bolle stijgers in jou tuin heb, geloof u maar van mij eigen dan hebbie stres. En jij kan nie jou heele dag aan jou druks, straks zijn jou stijgers weg en bennie selluf jou weg kwijt. Dan moetie nog uitkijke dattie nie van jou eigen ge-ree-noo-feer wor. Assie tefeel van jou kaanabis neem wor jou kop nie frisser. Dat wil jij nie, jij wil jou eigen blijfe en mij erfaring zeg.
Gaape kan hellupe. Assie goed Gaap hebbie feel minder van jou kaanabis noodig. Jij moet alleen foorzichtig zijn met jou proteesie dattie die nie ferlies.

Worksjop

GaapeMisschien denk u wel waarom geef Loes ze worksjop Gaape? Iedereen gaap toch van ze eigen? Daar hebbie toch geen worksjop foor noodig. Van me eigen weet ik beeter. Assie zofeel erfaring heb met gaape als mij eigen dan weet jij, jou eene gaap is jou andere nie. Mij beebie Dorus wil graag stoer leere gaape foor ze eigen. Hij is jong en dan wil jij jou indruk maake met jou gaap. Mij vriendinnetje Kruimel heb feel diva asprierazie en zo wil zij ze eigen graag uitdrukke assie gaap. Jij heb feel variaazie in gaape, daar sta u misschien nie bij stil van U eigen. U gaap en u denk er nie bij na.

Bewus

In mij worksjop ga ik hier wel mij aandacht aan besteede. Dattie ze eigen meer bewus wor van u gaap en hoe u die kan gebruike zo dattie er iets aan heb.

Floris

Assie nou denk ga Loes dit allemaal alleen doen van ze eigen? Ga ze dan nie ofer ze eigen grens? Hierofer heb ik wel nagedach. Kan mij bek het aan om zofeel open getrokke te worre en kan ik dan nog mij tonijn eete zonder dat mij fisgraat in mij bek blijf steeke? Mij antwoord is nee, assie jou taak als kurzuspoes seeriejeus neem dan schaakel jij jou hullup in. Mij visboer heb ze eigen spontaan aangemeld maar ik zeg u in mij fertrouwe. Hij heb een te kleine bek. Dan kan jij alleen ze proteesie zien en wat hebbie dan?
Daarom heb ik mij broer Floris gefraag. Assie ze goeie dag heb dan gaapie iedereen naar ze huis. Dat hebbie wel noodig en hij ga ze eigen fooral beezig houwe met ze stoere gaap. Assie stoer gaap kan jij daar als jonge kater wel jou foorbeeld aan neeme. Dat is belangrijk. Van me eigen oefen ik nu iedere dag met mij gaape en rieleks zijn. U kan het zien op mij footoos.

Meedoen

Assie kom dan kan u meedoen van u eigen. Ik ga het u uitlegge met mij footoos. Hoe dattie moet Gaape. Maar ook dattie variaazie heb in u gaape. En er zijn ook filmpjes.
Hoop dat u interezze gewek is, dattie saame met mij broer Floris en mij eigen kom Gaape.

Van mij eigen wil ik u uitnoodige dattie kom zaterdag,
Liefs van Loesje

Loesje vertelt over assie nie rieleks ben…

rielekst

Toen mij verkering Bert vorige week fertelde dattie ze vriendeboek ga prezenteere foelde mij hart geluk en mij spanning tegelijk. Misschien denk u nu hoe doe Loesje dat? Heb ze te weinig van ze tonijn ge-eet? Ik zeg u, het ging van ze eigen. Misschien ken u het wel, dattie iets foel en jij kan er niets aan doen. Het gebeur gewoon.

Hellupe

Mij Bert froeg mij eigen offie wil hellupe. Nou dan wil jij jou eigen gat in jou lucht springe. Maar mij buik wilde ook mij 7 tonijn en mij 11 garnaale van mij spanning wegwerke. Op mij footoo kan u zien dat mij eigen veel tonijn nodig heb van mij spanning. Jij weet soms niet wat jou overkom in jou leeve assie verkering heb.

Fensterbank

Mij Bert heb veel vriende en hij heb ze Fens ofer ze heele Feesboek. Mij Bert is a ferrie important kater en hij is toch bescheide van ze eigen. Soms zie jij katers die naast ze eigen poote loope. Mij Bert lig altijd op ze fensterbank, hij doe er nie aan mee. En hij gebruik geen drank of druks, mij Bert is mij Bert. Van me eigen ben ik wel heel erg trots op mij Bert.
En nu ga hij ze nieuwe  boek uitbrenge van al ze vriende van ze Feesboek. Het was ze idee van mij hartjesdinnetje Prinses Katrientje. Assie er nog was gewees dan hattie vast gezonge op mij Bert ze boekpresentazie. Maar zij zing nu ofer ze Regenboogbrug. Mij hart weet, van me eigen ga ik mij dinnetje hoore in mij hart. Dattie er toch bij is!

Op mij denkpaal

rielekstAssie net als mij eigen nie alleen geluk foel maar ook jou spanning, dan moetie daar wel iets aan doen. Jij kan jou visboer fraage offie jou volprop met ze vers gefange kaabeljauw maar assie daar niks foor foel wat doe jij dan? Van me eigen heb ik mij lijntje naar mij visboer altijd oope staan. Maar jij leef nie alleen op jou weereld. Assie een poes ben met jou hart op jou eigen plek dan ga jij wel nadenke.
Hoe kan jij helluppe, wat kan jij doen? Toen ben ik wel op mij denkpaal gaan ligge. Jij denk toch beeter assie op jou paal lig. Mij vrouw bracht mij zallum en makkareel foor mij afwisseling. Zij zeg dat ik wel mij scheif van mij veif moet folge. Dan weet jij, jij kan jou vrouw beeter laate praate…

Gaap

Maar ineens, mij zallum hing nog in mij bek, kwam mij idee foor mij oplossing. Wat doe jij assie rieleks wil zijn? Jij gaap.
Assie gaap val nie alleen jou proteesie uit jou bek, jij kom ook tot jou diepe rieleks zijn. Jij wor rustig van jou eigen en assie rustig ben kan jij met jou goed fasoen naar jou boekpresentazie.
Daarom heb mij eigen besloote om mij worksjop Gaape te gaan geeve. Dan kan iedereen rustig naar mij Bert ze boekpresentazie koome en kan jij ook geniete van mij Bert ze sneks en hapjes. Mij Bert zorg altijd dattie niks tekort kom. En assie teveel zeenuw heb dan smaak jou haaring naar jou tomaatesaus! Van mij eigen erfaring kan ik u zegge, dan kan jij beeter thuis blijfe.

Mij worksjop Gaape

Wanneer: op zaterdagmorgen 19 oktober van tien tot elluf. Dattie rieleks naar mij Bert ze presentazie kan koome.

Waar: op mij eigen Feesboek van Loesje Huispoes

Voor wie: voor iedereen behalfe sjieraffe want daar kan mij eigen nie bij.

Mij broer Floris hellup mee en mij worksjop is graatis.  Folgende week vertel ik U alles ofer mij worksjop Gaape, hoop dattie ge-in-te-reseer ben.

Loesje