Tag Archives: rielekst

Loesje vertelt over assie nie rieleks ben…

rielekst

Toen mij verkering Bert vorige week fertelde dattie ze vriendeboek ga prezenteere foelde mij hart geluk en mij spanning tegelijk. Misschien denk u nu hoe doe Loesje dat? Heb ze te weinig van ze tonijn ge-eet? Ik zeg u, het ging van ze eigen. Misschien ken u het wel, dattie iets foel en jij kan er niets aan doen. Het gebeur gewoon.

Hellupe

Mij Bert froeg mij eigen offie wil hellupe. Nou dan wil jij jou eigen gat in jou lucht springe. Maar mij buik wilde ook mij 7 tonijn en mij 11 garnaale van mij spanning wegwerke. Op mij footoo kan u zien dat mij eigen veel tonijn nodig heb van mij spanning. Jij weet soms niet wat jou overkom in jou leeve assie verkering heb.

Fensterbank

Mij Bert heb veel vriende en hij heb ze Fens ofer ze heele Feesboek. Mij Bert is a ferrie important kater en hij is toch bescheide van ze eigen. Soms zie jij katers die naast ze eigen poote loope. Mij Bert lig altijd op ze fensterbank, hij doe er nie aan mee. En hij gebruik geen drank of druks, mij Bert is mij Bert. Van me eigen ben ik wel heel erg trots op mij Bert.
En nu ga hij ze nieuwe  boek uitbrenge van al ze vriende van ze Feesboek. Het was ze idee van mij hartjesdinnetje Prinses Katrientje. Assie er nog was gewees dan hattie vast gezonge op mij Bert ze boekpresentazie. Maar zij zing nu ofer ze Regenboogbrug. Mij hart weet, van me eigen ga ik mij dinnetje hoore in mij hart. Dattie er toch bij is!

Op mij denkpaal

rielekstAssie net als mij eigen nie alleen geluk foel maar ook jou spanning, dan moetie daar wel iets aan doen. Jij kan jou visboer fraage offie jou volprop met ze vers gefange kaabeljauw maar assie daar niks foor foel wat doe jij dan? Van me eigen heb ik mij lijntje naar mij visboer altijd oope staan. Maar jij leef nie alleen op jou weereld. Assie een poes ben met jou hart op jou eigen plek dan ga jij wel nadenke.
Hoe kan jij helluppe, wat kan jij doen? Toen ben ik wel op mij denkpaal gaan ligge. Jij denk toch beeter assie op jou paal lig. Mij vrouw bracht mij zallum en makkareel foor mij afwisseling. Zij zeg dat ik wel mij scheif van mij veif moet folge. Dan weet jij, jij kan jou vrouw beeter laate praate…

Gaap

Maar ineens, mij zallum hing nog in mij bek, kwam mij idee foor mij oplossing. Wat doe jij assie rieleks wil zijn? Jij gaap.
Assie gaap val nie alleen jou proteesie uit jou bek, jij kom ook tot jou diepe rieleks zijn. Jij wor rustig van jou eigen en assie rustig ben kan jij met jou goed fasoen naar jou boekpresentazie.
Daarom heb mij eigen besloote om mij worksjop Gaape te gaan geeve. Dan kan iedereen rustig naar mij Bert ze boekpresentazie koome en kan jij ook geniete van mij Bert ze sneks en hapjes. Mij Bert zorg altijd dattie niks tekort kom. En assie teveel zeenuw heb dan smaak jou haaring naar jou tomaatesaus! Van mij eigen erfaring kan ik u zegge, dan kan jij beeter thuis blijfe.

Mij worksjop Gaape

Wanneer: op zaterdagmorgen 19 oktober van tien tot elluf. Dattie rieleks naar mij Bert ze presentazie kan koome.

Waar: op mij eigen Feesboek van Loesje Huispoes

Voor wie: voor iedereen behalfe sjieraffe want daar kan mij eigen nie bij.

Mij broer Floris hellup mee en mij worksjop is graatis.  Folgende week vertel ik U alles ofer mij worksjop Gaape, hoop dattie ge-in-te-reseer ben.

Loesje