Loesje vertelt over assie het moeilukke tijde heb…

moeilijke

Mij vrouw heb mij eigen fertel, Loes wij leef in een moeilukke tijd. Ik lag rustig op mij denkpaal en ik zeg u eerluk. Soms hebbie nie zofeel zin in gesprekke met jou vrouw. Jij weet, jij moet óf naar jou dokter óf jou buik wor te groot.

Binne blijfe

moeilijkeMaar mij vrouw zeg, Loes heel veel mense heb het nu moeiluk want zij moet binne blijfe. Assie teveel buite kom en jij ga bijfoorbeeld naar jou visboer,  dan kan jij ziek worre. Toen heb ik wel mij oor gespits want assie visboer hoor dan hoor jij garnaale en saardiene. En u weet, mij visboer is mij groote vriend. Hoe kan jij dan ziek worre? Heb mij visboer ze makkareele te lang laate ligge, dattie niemeer zo fris ruik? Selluf vin ik wel, jou buik moet nie omdraaie assie jou makkareele ruik. Mij vrouw zeg Loes, jou weereld draai nie alleen om jou vis. Jou weereld draai nu om Cooroona. Jij weet nie wat jij hoor! Kom mij vrouw toch wéér aanzette met mevrouw Cooroona. Ik vin er niks aan want zij maak alles moeiluk.

Buite eete

Heel veel mense blijf nu in ze huis. Ze doe ze werk in ze huis en ze ga niemeer op faakanzie. Mij vrouw zeg dat mense ook niemeer buite ze deur ga eete. Maar wie ga er nou buite ze deur eete assie in jou eigen huis, jou kast fol met jou tonijn heb staan? Soms snap jij als poes niks van mense. Als mij vrouw mij eete buite zet, bijfoorbeeld op mij balkon, dan ga ik het nie eete van mij eigen. Assie alteit jou eete binne krijg ga jij nie in één keer op jou balkon zitte met jou garnaaale. Jij wil toch weete waar jou eete sta en wattie erin heb zitte. Assie buite jou deur eet weet jij nooit wat jij krijg. Dat moetie nie wille.
Maar mij vrouw zeg Loes heel feel mense vinnut moeiluk want zij eete graag buite ze deur. Mense zijn anders dan diere en van mij eigen ben ik al mij heele leefe poes. Zo ben ik geboore van mij eigen. Toen was alles gewoon in mij weereld. Mij vrouw zeg Loes iedereen wil terug naar gewoon. Dattie weer kan doen waar jij zin in heb. Nu heb mevrouw Cooroona oferal roet in gegooi en ook in eete buite jou deur. Niemand houw van roet. Roet maak alles moeiluk.

Foorsichtig zijn

Jij wor er nie blij van assie soies lees. Mij vrouw zeg, Loes heel feel mense zijn ziek  En zij lig in ze ziekehuis in ze groote bed. Dan schrik jij wel. Selluf heb ik ook mij erfaring met assie ziek ben. Assie groonies niesziek ben dan hebbie jou eigen fierus. Ik vin er niks aan maar jij heb er niks ofer te zegge.
Nu is er een heel groot fierus van mevrouw Cooroona en niemand wil het hebbe van ze eigen. Het is zo groot dattie er ziek van kan worre. Dan moet jij moet uitkijke en jij moet foorsichtig zijn. Assie seeniejorpoes ben weet jij dat foorsichtig zijn belangrijk is. Maar assie jong ben moet jij dat nog leere. Jou jeug van teegewoordig kijk nerreges na, zij zie geen gefaar. Zij poink en zij spring en zij fergeet ze poote te wasse. Dan kan jij iemand ziek maake en dat moetie nie wille. Daarom moet jij binne blijfe, dattie veilig ben en dattie schoone poote houw. Dat is belangrijk nu ook al vinnie er niks aan. Als poes denk ik daar wel ofer na maar wat kan jij doen? Jij bennie alleen op jou weereld  jij moet aan elkaar denke. En dattie een beetje foor elkaar zorg assie het moeiluk heb.

Saame

Als poes geef ik mij vrouw nu ekstra knuffels en ik doe mij schootmeedietaazie. Als jou vrouw rustig is in ze hart foel zij ze eigen fijner. Mij vrouw heb het nie alteit in ze gaate, maar als ik op mij denkpaal lig dan kijk ik naar mij vrouw. Wattie doe en offie ze eigen fijn foel in ze hart. Assie jou vrouw goed ken en jij heb jou oog goed staan dan krijgie genoeg informazie.
moeilijkeEn jij kan jou vrouw afleide assie bijfoorbeeld nie zo goed in ze vacht zit. Dan kan jij op ze schoot springe of jij ga inees heel hard Meeoow roepe. Dat jou vrouw foel, jij zie haar en jij ben saame. Jij kan ook op jou vrouw ze tikbord ligge, dan foel jou vrouw dattie ze werk nie alleen hoef te doen. Jij kan jou vrouw ze kaas van ze brood eete, dat is mij faavoriet. En assie slaap kan jij boofe op jou vrouw ligge. Dan heb ze haar rust. Zo kan jij als poes meehelpe nu alles moeiluk is. Misschien doe jij als poes of katermans ook wel dinge om jou mense nu blij te maake? Of hebbie gekke streeke en denke jou mense eeve nie aan mevrouw Cooroona? Dan ben jij wel heel goed beezig. Assie het wil fertelle dan help jij iedereen die het nu moeiluk heb. Dat is belangrijk want jij weet nooit hoe lang jou dinge nog moeiluk zijn.
Wij moet het saame doen dan kom alles goed. Hoop dattie allemaal gezond blijf van u eigen,

Loesje

23 thoughts on “Loesje vertelt over assie het moeilukke tijde heb…

 1. Hajoooooo mamsiewamsie

  Fier russe sijn hewemaal nie weuk mamsie. Mij beebiebwoertje is aan een fier rus ooferleede. Sniksnik. Maar ikke mis hem niemeer hoor 🙂
  Maar uwes hep nooit teege mij seg datte ik me pootjes moes wasse asse ik gepoep hep. Egwaar niet!! En mij frauw seg datte ik sjone pootjes hep. Maar se wil wel weer me naaguls kwippe. Dat doet se elke 2 weeke hihihi.
  Ook ikke eet niet buite de deur hoor mamsie. Datte finnik fies. Ennnn ikke hoor iedewe keer fooguls segge fan we gaane je eete steele. Nou fan mij ja!!!
  Koes koes mamsie

  Pee es… uwes hep een mooi plupperpuik hoor.

  1. Lieve Doorie,

   zeggie nou, heb mamsie fergeete dattie jou poote moet wasse🙀🙀 jij loop toch nie met jou fieze poote bij jou vrouw ofer ze bank?
   Jij moet alteit prooper en ook netjes zijn, jij heb jou korte vacht dan blijf er nie zofeel inhange. Dan moet jij foorsichtig zijn.
   Knip jou vrouw jou naagels, mamsie is er blij mee. Dan kannie in ieder gefal nie ook nog fiese naagels krijge.
   Bennie wel foorsichtig mij beebie, alteit. Mamsie kan jou nie misse want daar ben jij mamsie foor.
   En jij moet goed eete foor jou fietamientjes

   Koes koes van jou MammaLoesje

 2. Liefe friendin
  Hier effen je friendin Sparkle fanaf de regenboogbrug.Ikke zag een kompjoeter en dag ik ga es effe mijn friendin der stuk leese.
  Ikke schrik een beetje.Toen ikke op reis ging was het al moelijk vanweeges die troela cooroonaa.Nu is se der nog.Ikke vin et nie leuk foor jullie allemaal.
  Mijn scullary girl eet nie vaak buite der deur,maar foor andere mense is et wel moelijk.
  Ikke schrok datte je schreef ofer je visboer.Ikke hoop eggies waar dattie heel blijf een geen cooroonaa.ga krijge.
  Me broer en ik houwe de boel bij scullary girl goe in de gaate.Want alle dinge die se altijd deed sijn gestop vanweeges cooroonaa.En das nie goe voor haar.Dan werk haar kop nie so goe ook al neemt se netjes haar pillies.
  Dus fluistere we Muzet in, da se nu ekstra goe op haar moe passe.Dus nu doe Muzet het wakker spinne.Muzet is niet soon spinpoes as ikke.As scullary girl mij naam riep ging mij spin fanselluf aan.Maar Muzet is gewoon wat anders daarin.
  Maar Muzet luistert goe naar ons.Se ga eksta spinne as de wekkerding ga.Se ga op scullary girl staan da se goe wakker wor.En spinne dan.
  Dus dan sta scullary girl al frolik op.Een goe begin fan de dag.Dan ga Muzet na der eerste natte hap vraage om een tweede.Kijk dat adfies hep ze goe gehoor fan mij.
  Danne blijf me scullary girl bij der les.
  Enne ze lig vaak bovenop scullary girl.Dan legge se saame naar musiek te luister en zo.
  So doe Muzet gelijk jou sgootmeditaasie liefe Loes.Se spin ook dan goe.Want da seg me broer ook tege haar.Heel feel spinne,Das goe voor scullary girl haar gesond.
  Mij adfies: veel spinne teege je personeel das heel goe foor hun gesond.
  Natuurlijk goe foor je buik sorrege.Das ook heel belangrijk
  Laatste adfies: maak alles gesellig in je huis.Nu kom de sinnerklaas en kersemis eraan.Je mag bes wat eerder beginne met versiere.
  En as je niet fan kersemis hou, maak et dan op een andere manier gesellig in je huis.Kijk scullary girl is altijt al fan kersemis.En se vin et nie leuk dat haar singen koor nie kan singe met de kers.Dus doe se het selluf in huis met de ceedee.Da dee se al maar se von et moelijk.Omda wij hier nu kersemis viere met se alle.Se is as het ons betref nog wel fan de natte ooge….maar het gaa heel goe met ons hier,dus da hoef se eigelijk nie te doen
  Wij gaan et hier gesellig maake.Fynney en ikke hebbe feel erfaring daarmee want we hielepe scullary girl altijt me versiere.
  Wel hebbe alle friende hier ook help toegeseg.Bolle is de wijse man en doe de organisaasie as geheel.Da is hij heel goe in.
  Je begrijp dat ikke de keetering doe.Alle eers voorproefe.Ikke kan hier alles weer eete wat ikke wil. en ikke heb erfaring met eete en een goede puike hebbe.
  Fynney hep et effe druk want der kwaame opeens feel te feel kittes hier .Hij is heel goe in oppasse en luiertjes hep ie geen probleem mee,dus doet ie da en hellep se.En leer se gelijk kersemis versjes
  Maar daar heef Katrien de lijding ofer want sij ken pragtig mooi singe.En Poppy hep et talent fan se oma meegekrege,dus die hellep ook.
  Want soas je weet kunne alle dieren in de kersnach praate dus moete se goe oefene nu.Er sijn feel friene om de kittes te hellepe wan Fynney ken nie alles in se uppie doe.
  Er sijn eigelijk te veel friende hier gekoome dit jaar,…..Ik ken se nie eens allemaal opnoeme want dan wort de kompoeter gestoort.
  Dus de plankies waare waardeloos.We planne om het weer te gaan probeere.met sterkere plankies
  Liefe Loes
  Ikke seg dus
  1} sorg goe foor je personeel en feel spinne foor hun gesond en ook foor je eige gesond
  2} maak et gesellig je je huis.
  3} sorg foor goeie puikie fulling..Je ken et ook haale buite bij je visboer of resterant.Heppie gelijk wat frisse luch in je longe
  4}Et is hier druk,dus blijf as et effe kan beneede bij je personeel,want de nieuwe plankies sijn nog in bestel en de posduif hep et ook druk.
  5} Sorreg goe foor mekaar en so sijn we dan tog allemaal saame.

  Koppies fia de luch fan je friendin Sparkle,fan Fynney,Bolle en fan ons allemaal hier..

  1. Lieve Sparkle, wat fijn om te horen dat jullie het zo goed hebben daar over de Brug!
   Wil je ons lieve Bolletje alsjeblieft een hele grote dikke kus geven, bovenop zijn bol?
   Wat lief dat je je vriendin Loes een meel stuurt, en wat mooi dat jullie al aan het oefenen zijn voor de kersnach. Ik ga heel goed opletten, wat ik die nacht hoor.
   En ik hoop dat ik jullie allemaal hoor zingen!!
   Heel veel liefs voor jullie allemaal,
   Cisca.

   1. Dag mefrau Cisca en meneer Jeroen.
    Tuurlijk geef ikke een dikke kussie op ze op van uwes.Hij hep et errug druk met de organisasie fan de kersemus maar we sien mekaar elleke dag vanweeges dat we moete beslisse wat we gaan eete.Bolle heef er ook ferstand fan.
    Hij wil u ook al sijn kusse geefe en seg dat u goe geluistert hep en gewach hep tot u Kever gefonde hat.Nu issie gerus.
    En goe luistere in de kersnach hoor!!!Je moe wel u oore en uwes hart oope zette.
    Koppie van Sparkle

  2. Ooooooh mij Sparkledinnetje,

   mij lieve dinnetje dattie mij eigen jou letters stuur van ofer jou Reegeboogbrug. Mij hart spring bijna uit mij buik van mij geluk. En ik foel ook mij traan ofer mij wang. Dank jou wel dattie mij eigen jou tip geef van ofer ze Brug. En jij heb er goed ofer nagedacht want jij zeg wijse dinge. Jij was alteit al zo een wijse poes. Lieve Sparkle jij ben nog stees mij dinnetje willie dat nooit fergeete. Jij heb mij groonies zofeel hellep gegeefe. Nu heb ik erfaring en foel ik mij eigen sterker. Want als mij groonies moeiluk doe dan zeg mij vrouw, Loes denk aan jou Sparkledinnetje. Dan weet ik dat mij kop omhoog moet want dat hebbie mij eigen geleer. Mij buik ga nie zo makkeluk omhoog, mij buik is groonies groot. En jij zeg het van jou eigen, jij moet jou buik goed fulle. Dan bennie beeter bestand teege mevrouw Cooroona want zij kan mij groote buik fast nie tille.
   Maar wij moet wel ies doen aan jou planke Sparkle. Van mij eigen weet ik dat ons vriendje Vlo heel hard werk aan ze planke. Hij heb mij eigen fertel, Loes jij kom er nie in want jij pas nie door mij gat. Ik vinnut wel fijn want ik zeg jou eerluk, van mij eigen heb ik ook mij plankekoors.
   En jij zeg ook ies zo mooi, jij moet spinne van jou geluk. Boofe op jou vrouw of jou menseman. Selluf slaap ik alteit boofe op mij vrouw of ernaas als mij buik nie goed lig.
   Ga iedereen meeeooowe in onse kersnacht…
   Oooooh ech waar? En ga Bolle ook meedoen van ze eigen. Oooh Sparkle dan ga mevrouw en meneer Cisca Jeroen spinne van ze hart. En jou broer Fynn saame met jou eigen foor jou Sculliegurl en Muzette. En Vlo foor mevrouw Nelleke, zij ferdien het ook. En Nigel, loop ie daar ook ze fierdaagse? En oome Sjaak…
   En mij hartjesdinnetje prinses Katrientje en mij Poppy, mij hart zing in mij stille nacht.
   Lieve Sparkledinnetje dank jou wel dattie zomaar jou kompjuuter heb gepak en dattie mij eigen letters stuur. Doe jij iedereen van mij eigen mij knuffels geefe van mij hart. Dank jou wel en hoop dattie gelukkig ben mij dinnetje. Mij hart foel jij straal.
   Mij hart straal nu ook, het sparkel….

   Loesje

   1. Liefe Loes friendin.
    Jou puikie kan mefrau Cooroonaa zeker nie draage en zo hoort et ook met een mooie gefulde poese puikie.Ik fin et wel ferdrietug dat je nog chronies hep,maar je weet,je kan et.Ikke weet da 200 % seeker.!!!!!!Jij ben so knap en wijs.
    Maar leuk isse ies anders da weet ik.
    Nigel sie ik soms foorbij loope,maar da kan ie so goe en je weet,beweege is nie mijn ding.Ikke fin et niks.Nooit leuk gefonde en nu nog stees nie.Maar hij oefen vast foor de komende 4 daagse dage en daar hellep hij ook andere friende mee,die da nog nie goed kunne.Das heel knap fan hem.Hij hep et mij gefraag,maar ikke fin de keetering feel leuker om te doen.Ik ga wel sorrege foor drinke en etee as se lopen gaan 4 daage. So hep ieder se eige ding wat ie leuk fin.
    Bolle probeer of hij hier ook ketnip wijn kan maake.Ikke hep geseg: Bolle wijn is fijn, ,maar wel eerst et singe.Anders krijge we tante Leen ,Andree Haas en Klif Riechart door mekaar en da vin Katrien nie goe.Soon mooie singen fan Katrien en Poppy mag je nie door mekaar doen.of bederrefe.Dus de wijn doene we na et singe.
    Vlo doe heel feel werk foor de plankies.Hij heef alles goet op ge meet en dus nu goeie bestel,sonder gaatjes erin.Nu moete we alleen de posduif agter ze fodde sitte dat ie se gauw brengen doet,maar hij seg dattie et druk hep ook al vanweeges mevrau cooroonaa.Je hep gelijk liefe friendin,die troela heeft feel te feel roet en da wille we nie meer.En de plankies sijn heel belangrijk.Nu seg de posduif dattie se bes gaat doen.
    Ikke hoop da je plankekoors dan weg is.We doen allemaal ons bes hier.
    O.liefe Loes,ikke seg altijd: ikke ben gelukkig dat me lijfie et weer heelemaal goe doet,das bij ons allemaal so hier.
    Maar sonder ons personeel sijn we nooit heelemaal kompleet.
    Maar daar staan we nie so faak bij stil,want dan lusse we onse happies niet meer so.
    We doene fan hieruit goe oppasse op ons personeel en onse friende.
    So sijn we toch saame en dan gaat et goe.en sijn we gelukkug.Dan kunne we as sterre twinkele aan de luch.
    O,ikke ben ook gelukkug nu je hart sparklet en straal.Ikke wor er ferleege fan.
    Liefe Loes, jij blijf altijt mij friendin en ikke let ook op jou hoor.Hier hep ik weer sofeel enesjie da kan allemaal tegelijk.makkeluk
    Koppie van Sparkle en ons allemaal.

    Pee-esss we hebbe hier genoote fan je fakanzie met Doorie ferhaale.
    We saate bij een heerluk kampfuur en dan kijke en leese.Geweldug!!
    Sparkle

 3. Lieve Loesje,
  Ja vrouwtje en ikke vinden het nu ook heel moeilijk, vrouwtje zegt dat ze buiten ons huis niet veel meer mag doen en dat er allemaal dingen zijn waar ze aan moet houden. Ikke vind dat helemaal niet leuk en ikke benne blij dat wij hier in ons huis tenminste nog mogen doen waar we zin in hebben en blij van kunnen worden. Vrouwtje en ikke benne blij dat we elkaar nog hebben, want verder is het heel eenzaam zegt ze. Als vrouwtje niet mijn brokjes gaat verdienen 2 X in de week, dan doen we veel praten en miauwen en knuffelen samen.
  Lieve Loesje wij wensen iedereen heel veel moed in de tijd die komen gaat, want het zal heel moeilijk worden. Voor jullie allemaal bergen knuffels van vrouwtje en heel veel poten en kopjes van jullie grote vriendje Jip

  1. Lieve Jip en mevrouw Jip,

   dank jou wel dattie mij eigen jou verhaal schrijf van jou eigen letters. Het is moeiluk nu Jip maar gelukkig hebbie jou vrouw mevrouw Jip en jou vrouw, mevrouw Jip heb jou eigen. Foor alteit. Maar jij moet uitkijke Jip. Mevrouw Cooroona is oferal en zij kijk nerreges na. Wij kan nu niemand meer misse want wij heb al zofeel meegemaak deeze jaar. En toen kwam mevrouw Cooroona en zij maak alles moeiluk.
   Daarom heb wij ook elkaar Jip en wij kan eete en knuffele en saame zijn. Onse vriend Bolle heb het gezeg, saame is belangrijk. Jij maak nu jou vrouw gelukkig in ze hart Jip. Geluk is jou besse fietamien
   Jij krijg mij kopjes en geefie ze ook aan mevrouw Jip,

   Van mij eigen, Loesje

 4. Lief dinnetje Loesje,ik mag even snel op de kompjuter van mijn vrouw. Wij vinden Cooroona ook niks hoor, van ons mag die tante snel weggaan. Ik en mijn broers en zusje knuffelen ekstra veel met onze vrouw. Vooral Oliver en Juultje zijn daar heel goed in. En Bas eet netjes zijn eten op , daar wordt onze vrouw ook al blij van. Bikkel doet allemaal grappige en stoute dingen, daar moet mijn vrouw dan stiekum om lachen. Maar ik vind Bikkel soms helemaal niet leuk hoor, vooral als hij mij aan het plagen is. Een voordeel van Cooroona vind ik wel , dat mijn vrouw veel vaker thuis is, dat vind ik persoonlijk wel heel erg fijn. En als ze thuis is krijgen we vaak een ekstra snoepie, dus mijn buikje wordt al lekker rond.
  Dikke knuffies van je dinnetje Kruimel

  1. Bas, wat goed van je! Ik weet zeker dat je vriend Bolle als ster helemaal blij is dat je zo goed eet!
   Lieve groetjes voor jullie allemaal,
   Cisca.

   1. Lieve mevrouw Cisca, ik vraag mijn vrouw even om dit te schrijven, want dat kan ik zelf niet zo goed. Ik krijgt nu ‘s-avonds heerlijk voer in saus. Mijn vrouw noemt het natvoer , dit ipv. die vieze dieetbrokjes. Ik vind dit vlees in saus (vooral kip) zo lekker dat ik soms nog om een 2e portie vraag. En omdat ik nu beter eet, ben ik ook niet meer zo misselijk en nu eet ik zelfs ‘s-ochtends brokjes. Mijn vrouw zegt dat ze daar een paar dieetbrokjes door heen doet, maar dat geloof ik niet hoor. Want anders zou ik het toch niet opeten. Volgens mijn vrouw hebben we nu een “gouden formule” gevonden. maar ik vind dit vlees in saus gewoon lekker.
    Groetjes van Bas en ik denk nog heel vaak aan mijn grote vriend Bolle hoor. Maar ik hoorde dat ik nu een nieuw vriendje erbij heb, en die heet Kever. Dat vind ik ook heel leuk

    1. Dank je wel voor je antwoord Bas! En wat super dat je zo lekker kunt eten. Je hebt helemaal gelijk, dan KUNNEN het geen dieetbrokjes zijn!
     “Hoi Bas, ik ben Kever, en ik praat heel veel en ik vind eten lekker, maar niet als het grote brokken zijn dat je veel moet kauwen, dat is gezond, zeggen de mensen, maar ik doe het toch niet en ik stuur je superveel kopjes!”
     Een knuffel voor jullie allemaal van Cisca.

  2. Lieve Kruimeldinnetje,

   wat bennie lief voor jullie vrouw en jij doe het allemaal op jullie eigen manier. Dat jou vrouw faariejaazie heb. En zij foel geluk want Bas eet ze eete op en Bikkel doe gek. Jou zus Juultje en jou broer Oliver knuffel en jou broer Bjarne doe ze eigen ding en jij ben diefaa en jij lig op jou bank. Jou vrouw weet nie wat ze oferkom want zofeel geluk is belangrijk nu. En jou vrouw heb het nu noodig Kruimel, mij hart foel het.
   Dank jou wel dattie mij jou tip heb gegeefe. Jij krijg mij zachte kopjes en ze zijn ook foor jou zus en jou broers en foor jou vrouw mij spesiejaale. Van mij kopstootjes,

   Loesje

 5. Lieve Loes, wat een mooi verhaal heb je geschreven! En jij geeft zelf al het goede voorbeeld, door binnen te blijven.
  Juist nu zijn katten heel belangrijk (ze zijn altijd belangrijk natuurlijk, maar nu nog extraveel!) om hun mensen te troosten. En weet je wat wel fijn is? Door mevrouw Cooroona heben veel dieren uit het asiel een huisje gekregen! Want mensen merken nu hoe gezellig een hond of een kat is. Of een konein, zoals Bolletje zei.
  “Hoi Loes, hier ben ik,Kever, gisteren moest de man huilen om Bolle, en toen ging ik keihard mauwen en langs zijn benen frijven, en spinnen, en ik kan ook heel goed springen als de mensen een balletje gooien, dan moeten ze lachen, omdat ik net een koneintje ben, zo heten die beestjes toch? en ik kan ook keihard rennen, en ik blijf binnen, dat ik geen cooroona krijg want daar lijkt me niks aan, en ik zorg ook dat de mensen hier vaak thuis zijn, dat ze niet ziek worden, en ik stuur jou heel veel lieve kopjes en een snek, en…”
  Lieve Loes, ik weet zeker dat je vrouw het merkt dat je op haar let. Want zij let ook op jou. Zo gaat dat, als je van elkaar houdt!
  Heel veel liefs voor jullie allevier,
  Cisca. (O ja, en voor jou stiekem een klein schoteltje met een paar kauwstaafjes, alvast in stukjes gebroken).

  1. Ooooh lieve mevrouw Cisca en Kever,

   smakk, smekk, smikkel knaauw knaauw smakk, smakk.
   Op!
   Oooh kauwstaaf is mij faavooriet, oooh soms wor jij zofeel ferras van jou buik en jou bek. Dank u wel, mij vrouw heb mij eigen geleer, Loes jij blijf alteit netjes ook al smakkie nog zofeel. Selluf smeer ik liefer mij plinte onder van mij geluk maar soms kan jij beeter wel luistere.
   U zeg ies zo mooi en het is mij besse tip, jij kan diere uit jou asiel haale en jij heb foor alteit jou vriendje in jou huis. En Bolle heb gelijk, jij kan ook jou konein haale. Neintje. Bolle heb alteit gelijk, mij buik weet het.
   Lieve Kever, jij ben zo lief dattie langs jou menseman ze been frijf en heel hard meeeooowe roep en roep en nog meer roep van jou eigen. Jou hart leef zofeel mee, jou menseman heb het gefoel. Kever jij moet nu naar mij eigen luisere. Het kom goed maar jou mense moet nog wenne en zij moet Bolle ze eigen plekje geefe in ze hart. Dan hebbie tijd noodig maar jij mag gewoon jou eigen zijn. En jij mag jou hart oope zette, dattie stees meer jou geluk ga foele. Alles heb ze tijd noodig en jij mag alles fertelle. Alles van jou eigen en jou leefe. Iedereen op onse blog is blij met jou eigen Kever. Dank jou wel, van Loesje

   Lieve mevrouw Cisca, mij hart foel het. Kever tetter van ze geluk. Selluf ga ik het ook probeere maar ik zeg u eerluk, kaauwe vin ik nog fijner.
   U krijg mij kopjes met mij schoone neus en mij frisse snorhaar maar er zit wel kaaramel aan. Het is mij kaaramelspin van mij eigen foor u eigen, meneer Jeroen en Ooma. En Kever krijg Felix noepies foor ze gezond,

   van mij eigen, Loesje

  2. Ooooh meneer cisca. Sniksnik. Huiwe mag hoor. Mij frauw huilt soms ook nog. Omme ooma katrien en me beebiebwoertje poppy. Datte gaat minner worre hoor. Eggiewaar!! Ikke weet seeker dat me oomie oomsie keefer hep stuurt.
   Fin uwes ook niet datte oomsie keefer op mij lijk? Hihihi gwappig he? Awween ben ik geen kooneintje, nee frauw seg dat ikke gestoort ben hihihi
   Pootjes 🐾🐾

 6. Lieve Loesje,
  Je hebt helemaal gelijk hoor. Het is inderdaad een heel moeilijke en soms ook wat saaie tijd door mevrouw Corona. Daarom letten wij ook heel goed op onze vrouw en zij op ons. Het is natuurlijk wel erg prettig dat onze vrouw nu zoveel thuis is, doordat allerlei dingen nu niet doorgaan. Zij vindt dat erg jammer, maar wij genieten daar juist van.
  Wat fijn om te lezen dat het met alle dieren over de regenboogbrug zo goed gaat. En ook met onze neef kater Vlo. Erg jammer dat hij zo jong ons ging verlaten. Onze Lisetje begrijpt dat niet zo goed, want zij wordt in december 19 jaar. Onze vrouw zegt, dat ze nog nooit een poes heeft gehad die zo oud is geworden.
  Lieve Loesje, let jij maar goed op je vrouw en op je broer en zus en maak het maar gezellig samen. En probeer vooral om zo gezond als mogelijk is te blijven.
  Kopjes en pootjes van Lisette, Cindel, Fenneke, Jillie en Ivar en veel liefs van onze vrouw.

  1. Lieve Lisette, Cindel, Fenneke, Jillie, Ivar en mevrouw Marjoke,

   wat lief dattie mij eigen schrijf. Dank u wel. Mij ree-akzie is nu pas want mij vrouw moes gissere slaape en dan mag ik nie meer op mij vrouw ze kompjuuter. Maar nu heb ik stiekum gekeeke en ik zag dattie mij eigen geschreeve heb en nu ben ik ook ferleege.
   Zofeel nieuwe vriendjes, dan ga jou hart wel hard spinne.
   Maar zeggie nou dattie famielie ben van mij vriend kater Vlo? Dattie u neef is van u eigen en dattie tante ben en neefies en nigjes. Oooh mij hart foel nu zofeel geluk want kater Vlo blijf alteit mij vriend. En ik fertel u mij gehijm, kater Vlo heb soms tijd en dan leesie mij letters. Assie dit lees ga ze hart vast sneller kloppe. En assie lees dat Lisetje neegetien jaar wor. Oooh zij is superseenior net als mij broer Floris. Hij is agtien en hij heb ze deemenzie. Maar hij woon gewoon in mij huis want hij hoor bij ons. Misschien kan u toch u feesje viere als Lisetje neegetien wor. Dattie u eigen van u allemaal niks aantrek van mevrouw Cooroona en dattie gewoon leuke dinge doe. Maar beloof u mij eigen dattie goed uitkijk, ook foor Lisetje, Cindel, Fenneke, Jillie, Ivar en u eigen. En u krijg mij zachte kopjes foor allemaal van mij hart,

   Loesje

 7. Lieve Loesje, Floortje en ik hebben alle schrijf gelezen, ook van onze vriendjes en dinnetjes over de regenboogbrug. We zijn zo blij dat zij gelukkig zijn met z’n allen en plannen aan het maken zijn voor Kerstmis. Wij gaan goed luisteren in de kerstnacht naar het kattenkoor. Wij hopen dat mevrouw cooroona nu heel snel haar bezemsteel pakt en wegvliegt, heel ver hier vandaan. Zodat iedereen weer gelukkig kan zijn . Floortje en ik sturen alle vriendjes en dinnetjes en hun mensen zachte kopjes en knuffels. Dinnetje Floortje stuurt jou een kopje met tonijnsmaak en wat vaanieljevlaa met slagroom. Fijne avond lieve Loesje,

  1. Lieve mevrouw Ina en Floortje,

   dank wel foor u ree-akzie en met wattie mij eigen nu zeg. Gissere moes mij vrouw slaape lieve mevrouw Ina en dan mag ik nie op mij kompjuuter maar u weet, u krijg alteit mij letters terug. Mij hart is alteit blij assie u lees en ook van Floortje want zij is mij eigen dinnetje.
   Ga u ook luissere naar alle vriendjes van ofer ze Reegeboogbrug. Het is biesonder en mij hart spring op en neer van mij enthousiasme. Ik zeg u eerluk, ik wis er niks van maar nu fergeet ik het nooit niemeer. Als we allemaal luissere dan heb mevrouw Cooroona niks te zegge van ze eigen. Want assie zing is jou hart sterker.
   Lieve mevrouw Ina en Floortje u krijg mij zachte kopjes en het is ook foor u manmeneer,

   Loesje

Reacties zijn welkom