Tag Archives: moeilijke

Loesje vertelt over assie het moeilukke tijde heb…

moeilijke

Mij vrouw heb mij eigen fertel, Loes wij leef in een moeilukke tijd. Ik lag rustig op mij denkpaal en ik zeg u eerluk. Soms hebbie nie zofeel zin in gesprekke met jou vrouw. Jij weet, jij moet óf naar jou dokter óf jou buik wor te groot.

Binne blijfe

moeilijkeMaar mij vrouw zeg, Loes heel veel mense heb het nu moeiluk want zij moet binne blijfe. Assie teveel buite kom en jij ga bijfoorbeeld naar jou visboer,  dan kan jij ziek worre. Toen heb ik wel mij oor gespits want assie visboer hoor dan hoor jij garnaale en saardiene. En u weet, mij visboer is mij groote vriend. Hoe kan jij dan ziek worre? Heb mij visboer ze makkareele te lang laate ligge, dattie niemeer zo fris ruik? Selluf vin ik wel, jou buik moet nie omdraaie assie jou makkareele ruik. Mij vrouw zeg Loes, jou weereld draai nie alleen om jou vis. Jou weereld draai nu om Cooroona. Jij weet nie wat jij hoor! Kom mij vrouw toch wéér aanzette met mevrouw Cooroona. Ik vin er niks aan want zij maak alles moeiluk.

Buite eete

Heel veel mense blijf nu in ze huis. Ze doe ze werk in ze huis en ze ga niemeer op faakanzie. Mij vrouw zeg dat mense ook niemeer buite ze deur ga eete. Maar wie ga er nou buite ze deur eete assie in jou eigen huis, jou kast fol met jou tonijn heb staan? Soms snap jij als poes niks van mense. Als mij vrouw mij eete buite zet, bijfoorbeeld op mij balkon, dan ga ik het nie eete van mij eigen. Assie alteit jou eete binne krijg ga jij nie in één keer op jou balkon zitte met jou garnaaale. Jij wil toch weete waar jou eete sta en wattie erin heb zitte. Assie buite jou deur eet weet jij nooit wat jij krijg. Dat moetie nie wille.
Maar mij vrouw zeg Loes heel feel mense vinnut moeiluk want zij eete graag buite ze deur. Mense zijn anders dan diere en van mij eigen ben ik al mij heele leefe poes. Zo ben ik geboore van mij eigen. Toen was alles gewoon in mij weereld. Mij vrouw zeg Loes iedereen wil terug naar gewoon. Dattie weer kan doen waar jij zin in heb. Nu heb mevrouw Cooroona oferal roet in gegooi en ook in eete buite jou deur. Niemand houw van roet. Roet maak alles moeiluk.

Foorsichtig zijn

Jij wor er nie blij van assie soies lees. Mij vrouw zeg, Loes heel feel mense zijn ziek  En zij lig in ze ziekehuis in ze groote bed. Dan schrik jij wel. Selluf heb ik ook mij erfaring met assie ziek ben. Assie groonies niesziek ben dan hebbie jou eigen fierus. Ik vin er niks aan maar jij heb er niks ofer te zegge.
Nu is er een heel groot fierus van mevrouw Cooroona en niemand wil het hebbe van ze eigen. Het is zo groot dattie er ziek van kan worre. Dan moet jij moet uitkijke en jij moet foorsichtig zijn. Assie seeniejorpoes ben weet jij dat foorsichtig zijn belangrijk is. Maar assie jong ben moet jij dat nog leere. Jou jeug van teegewoordig kijk nerreges na, zij zie geen gefaar. Zij poink en zij spring en zij fergeet ze poote te wasse. Dan kan jij iemand ziek maake en dat moetie nie wille. Daarom moet jij binne blijfe, dattie veilig ben en dattie schoone poote houw. Dat is belangrijk nu ook al vinnie er niks aan. Als poes denk ik daar wel ofer na maar wat kan jij doen? Jij bennie alleen op jou weereld  jij moet aan elkaar denke. En dattie een beetje foor elkaar zorg assie het moeiluk heb.

Saame

Als poes geef ik mij vrouw nu ekstra knuffels en ik doe mij schootmeedietaazie. Als jou vrouw rustig is in ze hart foel zij ze eigen fijner. Mij vrouw heb het nie alteit in ze gaate, maar als ik op mij denkpaal lig dan kijk ik naar mij vrouw. Wattie doe en offie ze eigen fijn foel in ze hart. Assie jou vrouw goed ken en jij heb jou oog goed staan dan krijgie genoeg informazie.
moeilijkeEn jij kan jou vrouw afleide assie bijfoorbeeld nie zo goed in ze vacht zit. Dan kan jij op ze schoot springe of jij ga inees heel hard Meeoow roepe. Dat jou vrouw foel, jij zie haar en jij ben saame. Jij kan ook op jou vrouw ze tikbord ligge, dan foel jou vrouw dattie ze werk nie alleen hoef te doen. Jij kan jou vrouw ze kaas van ze brood eete, dat is mij faavoriet. En assie slaap kan jij boofe op jou vrouw ligge. Dan heb ze haar rust. Zo kan jij als poes meehelpe nu alles moeiluk is. Misschien doe jij als poes of katermans ook wel dinge om jou mense nu blij te maake? Of hebbie gekke streeke en denke jou mense eeve nie aan mevrouw Cooroona? Dan ben jij wel heel goed beezig. Assie het wil fertelle dan help jij iedereen die het nu moeiluk heb. Dat is belangrijk want jij weet nooit hoe lang jou dinge nog moeiluk zijn.
Wij moet het saame doen dan kom alles goed. Hoop dattie allemaal gezond blijf van u eigen,

Loesje