Tag Archives: sterren

Loesje vertelt over assie sterre zie…

sterren

Soms maak jij in één week van jou leefe zofeel mee dattie nie weet waar jij moet beginne. Dan is mij erfaring,  jij begin bij jou begin. Assie erreges anders begin raak jij van jou slag.

Ze eigen ster

Ik zeg u eerluk, mij week begon met zofeel ferdriet. Mij hart brak in duisend bolletjes. U weet mij lieve vriend Bolle ging ofer ze Reegeboogbrug. Ze leeftijd was inees op, daar doe jij niks aan. Maar jij vraag jou eigen wel af waar is ze leeftijd naar toe? Hij ging naar ze sterrendokter met ze graspiet in ze neus en hij kom terug met een pan in ze buik. Selluf kan ik daar met mij eigen ferstand nie bij. Jij wil het begrijpe maar jij foel alleen maar ferdriet. Jou vriend Bolle met ze mooie buik heb geen leeftijd meer want hij is nu ze eigen ster.
In mij wiekent heb ik veel emoozie gehad. Dattie traane ofer jou wang foel loope en jou snorhaar is nat. Mij vrouw heb mij troos gegeefe, maar zij heb selluf ook natte ooge. Soms is ferdriet zo groot dattie het wel moet deele. Dan is saame belangrijk.

Mij knop

Maar jij kannie bij jou pak neer gaan zitte. Mij vrouw zeg, Loes jij moet nu sterrek zijn. Jou Hoedjessjoow sta foor jou deur. Misschien kan u wel begrijpe, van mij eigen von ik het moeiluk. Assie zofeel emoozie heb dan hebbie eigenluk maar een réémedie, makkareele en garnaaale.
Mij Doorie heb tusse ze hoedjes door mij garnaaale zitte pelle. Dan heb mij jonge ook ze afleiding. Assie weer kracht in jou poote foel kan jij jou knop omzette. Maar ik zeg u in mij fertrouwe, het heb mij daage gekos om mij knop te vinde. Waar moet jij die zoeke assie zo in jou war ben? Dan bennie blij dattie zofeel leefeserfaring heb want jij ben seeniejor. Jij draai maar wat. Assie poosietief ben draai jij alteit jou leeve weer naar jou zon. Dan kan jij verder. En jij doe het ook foor jou vriend Bolle. Jij weet, hij kijk mee ofer ze Reegeboogbrug. Jij foel ze hart, jij zie ze ster straal. Dan kan jij beginne aan jou sjoow…

Jou sjoow

Het was mij prinsessedag en van mij eigen was ik al froeg in mij weer. Jij wil toch netjes foor jou dag koome. Jou mooise hoedje opzette foor jou opening. Mij vrouw zeg Loes jij lijk wel Makziemaa! Dan weet jij, jou vrouw heb ook spanning. Van me eigen ken ik haar nie, misschien houw ze ook van tonijn?
Dan begin jou sjoow en mij saardiene steek nog hallef uit mij bek. Zo kan jij nie foor jou dag koome. Jij foel zeenuuw in jou buik. Mij Doorie poink inees zo hard, mij snorhaar tril ervan. Jij zit inees in jou roolerkoosser van jou emoozie. Jij zie oferal sterre om jou heen en het zijn allemaal vriendjes. Vriendjes die alles beteeken foor iemand spesiejaal. Jij foel kippe op jou vel. Mij hart heb zofeel van ze slaage gemis, jij wil het nie weete.
Maar iedere ster straal van ze eigen. En iedereen zwaai met ze hart en ze hoedje. Jij foel een weerzien van ferdriet en geluk. Zofeel vriendjes die deeze jaar ofer ze Reegeboogbrug zijn gegaan. En jij zie ook vriendjes terug die al zofeel jaare in reegeboogland woon. Het maak nie uit, iedereen is welkom en mag ze eigen laate zien. Assie een ster ben wor jij nie fergeete. In mij hart weet ik nu, liefde blijf alteit bestaan.

Poinke

Assie zoies mooi beleef als jou Hoedjessjoow hebbie gewoon geen letters waarmee jij jou eigen gefoeles kan beschrijfe. Sellufs mij Bert heb ze hoed opgezet. Tusse u en mij eigen gezeg, hij is er nie zo van. Maar hij zeg Loes, het is belangrijk. En zeg u nu eerluk zie mij Bert er nie oog ferblindend uit? Hij foel ze eigen kracht. Hij kom somaar ze baas in ze eigen teege en hij blijf toch gefoelig. Zo is mij Bert, dan krijg jij wel warme gefoeles in jou hart.
Maar ik wil u allemaal ook mij dank u wel zegge en het is ook naames mij Doorie. Dattie allemaal mee heb gedaan en zofeel mooie ree-akzie heb gegeefe op mij Feesboek. Mij sterrenDoorie moes weer poinke, hij stuiter van zofeel emoozie. Selluf kon ik niemeer op mij poote staan, mij vrouw heb mij eigen mij zallum in sjelei moete geefe. Dattie jou eigen kracht weer kan vinde. Zij zeg Loes, mij lieve Loes. jij mag nu bijkoome. Jij heb het ferdien. Toen heb ik mij kop teege mij vrouw ze hand geleg, mij traan rolde uit mij oog. Jij zie al jou vriendjes nog in jou sterre foorbij koome. Jij zie hoedjes en jou vriendjes die zwaaie.
Zofeel emoozie, jij duw jou kop nog harder teege jou vrouw ze hand. Jij moet het ferwerreke. Jij foel het was spesiejaal, jou weerzien diep in jou hart. Iedereen foelde ze eigen saame. Bolle heb het gezeg, Saame blijf ze mooise woord!

Loesje