Tag Archives: neus

Wat ik vind van kussen en vooral op mijn neus

neus

Als knuffelkater weet ik wat kussen is en ook dat zoiets heel presies komt. Waar, hoe lang, wanneer en dat er beter geen geluid bij komt, kussen hoort niet met geluid.

Dat weet ik zeker.

Neus

De allergefoeligste plek voor een kus is op mijn neus. Dus dat kan haast nooit omdat ik een katerman ben met ook veel gefoel van binnen en ik ben snel bang dus als er een kus aankomt door de lucht ook. Ik zie dan het hoofd van mijn vrouw steeds dichterbij mijn kop komen en ik hou best veel van haar maar het is toch eng!! Dat steeds dichterbij!! Dus eigenlijk heel eerlijk waar heb ik het liever niet op mijn neus.

Alleen heel soms en dan superzacht.

Buik

Ik ben ook gefoelig op mijn buik maar anders wegens dat ik er veel vacht heb. Persoonlijk hou ik veel van vachthappen dat is dat ze zachte hapjes neemt en dan langzaam heen en weer en van onder naar boven, en dat dan langzaam. Daar hoef ik ook geen geluid bij ook al niet omdat ik dan aan het spinnen ben en dan stoort het gewoon als iemand anders ook geluid gaat maken. Ik zit dan in mijn gefoel.

Met het vachthappen kunnen kussen weer wel. Tussendoor. Of aan het slot. Niet aan het begin dan ben ik er nog niet ontspannen genoeg voor. En zonder geluid, daar ben ik heel streng op. Dat hoort gewoon niet.

Kop

Een kus op mijn kop vond ik altijd eng maar de laatste tijd heb ik af en toe dat het best fijn is. Alleen als ze al een poos aan het aaien is, dan kan het. En dan superzachtjes en een enkele kus is genoeg dus niet de hele tijd en dan erbij praten.

Dus ik vind kussen best fijn, op mijn manier. Maar toch denk ik bij mezelf als katerman zijnde, dat het nou tiepies iets is voor mensen.

 

Kater Dorus: over mijn neus en knuffele

neus

Hajooo daar is ik weer. Fandaag ga ik het oof mijn neus en sjo heppe.

Plat

Heppe jullie mijn neus wel eens goed bekeeke? Die is keigjoot en plat. Weet jullie hoe dat komp?
Door frauw!! Sei geef me iedere dag honderte koesies er op. Fan die klapsoentjes. Die je tot een kielomeeter fer ken hoore.

Klapsoen

Het begint smorgens froeg al. Omme 5 uur.  Ik ga dan bij frauw ligge. Mijn pootjes ligge op haar poot. Mijn lijf lig dan oppe bank. Dan kijk ik frauw aan. En sij kijk mij aan. En dan komp ze met haar soenbek naar mijn neusje. Klap klap klap klapzoen.
Dan kjijg ik eete. Fan man.
Ikke ga, na me eten, evve pele. As ikke daar genoeg fan hep ga ikke weer bij frauw ligge. Mijn foorpootjes weer op haar poot. En dan komp se weer.
Klapperdeklaperdeklapsoen. Ze hoefe niet me kop vast te hauwe… nee ik finnut fein. Eg!!
Maar as ikke hat gewete dat mijn neus so plat erfan sauw worde had ik dit nooit goedgekeurt.

Sjupers

Dan is er ies wat frauw raar fin. Ikself finnut nie raar.
Wat is er hoor ik? Nou… als frauw thuiskomp van bootsgappe doen dan kijk ik alleen maar op. Met een bjik fan ooh… ben je er weer.
Wat moete ik dan doen? Haar omhelse en haar pjatknuffele? Ikke sie haar al bijna de hele dag hoor. Man is alles voor mij. Man is sjupers. Sjoms ga ik smorgens, als man naar sjijn werruk gaat, voor het raam sitte. Hem uitpoote. Asse hij oppe vroembrommert weg is dan ga ik evve met frauw knuffele en zoenen.

Stoeie

Kijk… ikke hauw veel fan Jiekie, maar ikke wil ook wel sjoentjes vanne frauw. Jiekie vin het niet erg.
neusFrauw gaat haar dinge doen en ik ga tjoep make in huis. Of ik geef mijn muisies swemles in mijn waterbakkie. Maar dan komp het!!
Hoe ik ook om vier uur ook frei, offe sjaap… alse ik man hoor binnekomen neem ik een spurt naar hem toe. Oooh ikke ben dan sjo bjij!! Ikke rees naar man toe en laat me oppe rug valle. En dan kjijg ik knuffels en gaane we weuk ruig stoeie. Hihihi.
En dan pele we minstens een hele 5 mienuute. Dan pas magge hij frauw hoi zegge fan mij.
Ikke seg so dat IKKE de baas ben in huis.

Beebies

Watte ik nog wauw segge… ikke ben oom geworte!! En MammaLoes Ooma. En Oopa Floris isse OverOopa gewort. En oompie Bert Overoompie!!
15 noofembur is niggie Kyana MammaKyana gewort fanne twee beebies. Se hep aan boompie gesjut en kjeeg 2 beebies in haar kistje. Gaaf he?

Dit was het voor deze week.
Ik sluit af met een dikke koes
Voor MammaLoes
Toedeledokie