Tag Archives: moeilijk eten

Loesje vertelt over assie zofeel tips en adfies krijg

tips

Vorige week heb ik u fertel ofer dat ik mij fertrouwe in mij eete ferloore ben. En ik froeg u offie misschien een tip heb foor mij eigen. Of misschien kannie mij adfies geefe, of mij vrouw?

U adfies

U heb zofeel met mij eigen mee geleef en u heb mij al u adfies gegeefe die u kon vinde. Daarfoor wil ik dank u wel zegge en het is ook naames mij vrouw. Assie zofeel betrokke zijn foel dan ga jou hart wel snel kloppe. Mij vrouw heb alles fersaamel en zij zeg Loes, het kom goed. Belangrijk is dattie geen stres heb assie eet en dat jij weer geniet. Iedereen snap jou sietuwaazie en leef met jou eigen mee. Dan foel jij wel, jij ben een gelukspoes.

Ferrassingsdoos

En ik ben ook ferwen want de mense van mij groote vriend Bolle stuur mij ze ferrassingsdoos. Jij weet nie wat jou eigen oferkom als jou posduif voor jou deur sta. Van mij eigen foelde ik mij hart. Het was van Bolle en dan weet jij, het is goed foor jou buik. Ze mense heb mij ze lekkerste brokjes gestuur want zij zeg, Loes assie iets anners proef kan jij misschien jou begeerte terug vinde. Dattie niemeer hoef te zoeke zeg maar. U kan op mij footoo zien, mij begeerte heb ze eigen weer laate zien. Jij weet nie wat jij ruik en wat jij proef. Mij hart ging heel hard slaan en mij geduld kon ik niemeer vinde. Toen heb ik mij vrouw bijna in ze fingers gebeete toen ze mij brokjes wilde geefe. Jij ruik het door ze zakje heen zo een sterke geur. Ik zeg u eerluk, ik kende deze brokjes nie maar jij hervind jou eigen. En het maak nie uit dattie jou tande niemeer in jou bek heb want mij erfaring is. Assie iets lekker vin dan kan jij alles eete.
Dank u wel lieve mense van Bolle dattie zofeel aan mij eigen denk. Van mij eigen vin ik brokjes van Naturel Health Carnivore mij niewe favoriet. Mij vrouw heb het foor u in letters opgeschreeve foor assie het ook wil probeere. Maar weet u wat op mij zakje stond? Faavoriet van Mollie en Bolle. Assie zoies lekker eet foel jij het nie alleen in jou buik. Jij proef het in jou hart.

Peettantes

tipsEn mij peettantes kwam op bezoek in mij huis maar ik was ferleege. Toen heb ik achter mij bank gezeete, vlakbij mij peettantes. Dat zij foele, jij ben er wel. En zij heb spesiejaal foor mij eigen zoies lekkers meegebracht. Zij zeg Loes moet weer geluk foele assie eet. Als jou peettantes zoies zeg dan weet jij, het kom goed.
Toen kreeg ik mij folgende dag mij onbijt en mij waater liep uit mij bek van mij begeerte. Het was van Lillies Kitsjen maar selluf denk ik dat mij tante Liesbeth selluf in ze keuke heb gestaan. Want kan jij zoies lekkers koope in jou winkel? Jij kan het nie geloove. Het was met kipsmaak want mij peettantes zeg, dat is beeter foor jou niere. Maak mij niks uit, mij bakje was zo leeg. Het rook lekker en assie jou tande niemeer heb kan jij heerlijk smekke. Dank u wel lieve peettantes dattie mij eigen zo heb ferwen. Dattie foel jou fertrouwe kom steeds meer trug en eete is weer jou passie. Dan kan jij gewoon weer jou eigen worre. Dat is belangrijk. En ik ben ook weer achter mij bank uitgekoome.

Geluk

Mij vrouw ga nu kijke naar al u adfies en zij ken mij eigen zo goed. Zij weet waar mij hart blij van wor. Zij zeg Loes jou geluk sta alteit voorop. U weet ik vin geemies moeiluk. En ik durref ook geen meediesijn zo in mij bek. Dan hebbie wel heel feel lef assie zoies durref. Juffrouw Minoes heb mij ze adfies gegeefe van rauw foer. Zij zeg dat het haar selluf zofeel geholpe heb. Ik zeg u eerluk, van mij eigen heb ik nog nooit nie rauw foer ge eete. Maar ik ga het wel probeere want misschien vin ik het lekker. En het is beeter voor mij gezond. Dan ga ik u zeeker fertelle of mij buik het lekker vin.

tipsDankbaar

Voor mij eigen is het belangrijk dat ik mij eete fertrouw, dat ik nie na hoef te denke of ik het wel ga eete. Jij ben een gelukkige poes assie vrij uit van jou eete kan geniete. Dat is nu mij erfaring. En ook dattie dankbaar moet zijn dattie zofeel steun krijg assie het moeiluk heb.
Dank u wel,

Loesje