Loesje vertelt over assie op de weegschaal moet…

weegschaal
Van mij eigen fertelde ik u al ofer mij vrouw en dattie iets in ze schil foer. Dan ben jij wel gewaarschuuw en jij tel foor twee.

Diejeet

Assie op jou diejeet ben dan moet jij oferal oore en ooge hebbe want jij weet nooit wat jou nu weer boove jou kop hang. Mij vrouw heb mij eigen fertel dattie nog maar één ding mis foor mij diejeet.
Zij zeg Loes, assie wil weete of jou diejeet werk dan moet jij op jou weegschaal. Ik zeg u eerluk, van mij eigen vin ik niks aan mij weegschaal. Jij krijg altijd een hoop gedoe assie erop sta. En jij bennie zeeker offie nog wel jou eete krijg.

Afontuur

Mij erfaring met mij weegschaal is, jij doe het nooit goed. In mij asiel begon mij weegschaal-afontuur. Jij wor opgepakt en jij wor op jou schaal gezet. Mij asieldokter zeg, jij moet meer eete want jij ben feel te mager. En hij heb het gesien aan mij sijfertjes. Assie te laage sijfertjes heb moet jij meer eete. U geloof het misschien nie assie dit lees maar van mij eigen had ik toen geen buik. Dan schaam jij jou eigen wel assie op jou schaal moet staan en jij heb geen buik. Ik zeg u eerluk, van mij eigen was ik onderfoet. Mij weegschaal heb het toen wel eerluk gezeg en ik kreeg lage sijfertjes.
Gelukkig heb mij vrouw mij eigen uit mij asiel befrijd. Zij gaf mij eete en mij leeve werd mooi. Mij hart foelde geluk. Mij buik werd rond en gezond. Toen ben ik Loes geworre.

Mij buik

Dan kom jou dag dattie met jou vrouw naar jou niewe dieredokter ga. Ook al vinnie er niks aan, jij moet mee. Mij dieredokter heb mij eigen weer op zo een schaal gezet. Op mij footoo kan u zien, mij buik befroor van mij schrik. Gelukkig had ik wel mij buik, anders had ik mij weegschaaleigen weer moete schaame. Maar mij dieredokter heb mij eigen toen fertel, Loes jij ben een flinke poes. Jou buik wor te groot, jij moet op jou gewich gaan lette. Mij dieredokter heb vast geen goede schaal gehad want hij zeg, Loes jou sijfertjes zijn te hoog! Jij moet minder eete!
Toen heb ik mij eerste sjok-erfaring gehad. Jij weet toch niemeer waar jij aan toe ben. Mij eene dokter zeg Loes jij moet méér eete want jij heb geen buik. Mij andere dokter zeg Loes jij moet minder eete want jou buik is te groot. Wie moet jij dan geloofe? Welke weegschaal heb gelijk? Mij vrouw zeg, Loes er zat wel een heel jaar tussen! Ik heb er niks van gezien van mij jaar.
Van mij eigen ben ik trots op mij buik en mij natuur is boergondies. Maar daar fertel jou weegschaal niks ofer. Wat hebbie er dan aan?

Foor mij eigen

Nou heb mij vrouw er selluf een gekocht en het is foor mij eigen. Zij zeg Loes, jij hoef nie bang te zijn. Nu kan jij selluf zien of jou buik dunner wor! Zie het maar als jou stok achter jou deur! Toen heb ik wel gefraag offie misschien ze weegschaal niet achter mij deur kan zette.
Maar mij vrouw heb mij schaal op mij taafel gezet. Zij zeg Loes, zo kan jij er vriendjes mee worre. Jij kan erop gaan zitte assie het selluf wil! Dan bennie wel uitgepraat. Ik zeg u eerluk, ik vin het nog moeiluk. Maar mij vrouw heb mij erop gezet en assie naar mij sijfertjes kijk kan u zien hoe groot mij buik is. En het is ook kwesbaar want assie poes ben dan is jou gewich taaboe van ze eigen. Maar u mag het wel weete want soms moet jij jou taaboe doorbreeke.
Mij vrouw zeg Loes, ik ben trots op jou. En zij geef mij knuffels en mij snek. Toen heb ik wel mij traan gefoel in mij hart. En het was van mij geluk. Want mij vrouw akzepteer mij sijfertjes en zij akzepteer mij eigen. Nu moet ik iedere maand op mij weegschaal. Weeges mij diejeet en mij buik.
U krijg dan mij updeet.

Fynn

Maar toen kwam mij bericht dat mij vriendje Fynn over ze Reegeboogbrug is gegaan. Ze vrouw heb hem nog alles gegeeve van liefde en sneks. Toen heb  zij  hem in ze armen over ze Regenboogbrug gedraage. Jou hart breek, jij wil het nie geloove. Lieve Fynn, mij hart foel ferdriet. Jij ben nu jou eigen ster en jij ben boove. Dag lieve jonge, hoop dattie nu geen pijn meer heb. Iedereen zwaai naar jou, wij fergeet jou nooit.
Assie soies hoor weet jij weer wat het zwaarse weeg op jou schaal. Nie jou buik maar liefde!
Dag lieve Fynn,

Loesje

18 thoughts on “Loesje vertelt over assie op de weegschaal moet…

 1. Ooooooh mamsie… benne uwes al wat afgefal? 🙀 want omamamsie sei datte uwes ies swaarer woog. Oooooh nau heppik minder mamsie om fan te hauwe 😿😿
  Mammie, asse ikke bij uwes kom ga ikke eg nie op dat stomme ding sitte hoor. Want dan moete ik ook op dat stomme diejeet😾
  Mijn frauw sit nu ook al fanne doorie, je weegt loot!! Nau en!! Hette is mij loot!!

  Oooh mamsie, ikke fin hut sjo sjielig fan oom fynn. Onse plan omme de wegeboogbjug digt te timmere hep nie holpt. Snik snik
  Ikke wil nie meer datte er fjientjes ooferheen wope. Want dan sjien we se hier nie meer 😿

  Koes koes mamsie

  1. Lieve Doorie,

   wat zeggie nou hebbie loot in jou poote en ze jou frauw dattie ook op jou diejeet moet. Mamsie heb jou frauw gefraag offie jou nog laat groeie van jou poote en jou buik want assie mij geene heb kan jij pas op jou diejeet assie seeniejor ben. Ooooh Doorie dan heb mamsie twee schaale noodig foor jou eigen. En jij hoef van mamsie nooit op mij schaal, mamsie geef er niks om.
   Wat zeg mij soolvrouw, heb ik al mij stuk buik ferloore. Ooooooh misschien mag ik nu stoppe. Ooooh…..

   Blijf jij maar timmere aan jou Reegeboogbrug want mamsie is er klaar mee. Zij heb feel ferdriet van mij mooie vriendje Fynn. Kijkie wel goed uit assie timmer. Jij heb maar fier poote…

   Koes koes van jou MamaLoesje

   1. Ooooh mamsie, dank uwes datte ik nie oppe die sjaal moet. Ooooh mammie, ikke wil ne puikie hauwe.

    Mamsie, ikke hep weer plankies koft om te bjug fanne wegenboog bwrter dig te timmere

 2. Lieve Mamsie Tante Loesje. Hebse u nou een weegschaal ??? Maar die isse voor beebies🙄. U benne toch geen beebie maar een powerpoes. Hier kjijgen we hem ook, maar ik segge u eerlijk ik hebse een tjuukje gewoon er niet helemaal op gaan dan geeft die minder cijfertjes aan , en u moetse natuurlijk wel bejoond worden. Het is heel erg dat Fynn nu een mooie ster is. Wij denken ook aan hem en sturen troostkopjes. Tante Mamsie Loesje wij gaan meedenken om de cijfertjes op de weegschaal lager te zetten. Hoefe u sig niet djuk om te maken. Liefs van ons allemaal

  1. Ooooh mij lieve krullies,

   wat bennie toch slimme beebies en mij niggie heb het goed gedaan met zofeel slimme krulliewullies. En mij sjoonzoon weet ook van ze wantjes en jullie hellep jullie Tante Mamsie Loesje zo goed. Mij vrouw koop mij schaal foor beebies maar Mamsie Loesje hou ze buik foor ze eigen. En zij ga ze folgende keer ze buik en ze poote naas ze schaal steeke. Ooooh dank jullie wel dattie mij zofeel leer en mij steun geef.
   Mij vriendje Fynn foel jullie krullies van steun. Hij heb nu geen pijn meer lieve krullies maar wij mis hem wel….

   Koes koes van Tante Mamsie Loesje

 3. Ooohhhh,friendin Loesje.Wat een ellendige ellende een weegsgaal in jou eigenste huis.Soon stom sijfertjes ding.Je weet fan mijn mooie kusbuikkie,die ook een maatje te feel is.Gelukkug heeft scullary girl nog nie soon ding inne onse huis gehaal enne ikke laat dese footoo nie sien aan haar.Stel je foor datte se ook in haar kop krijg omme soon weegsgaal te koope.Ikke krijg al trillingen ofer mijn lijf bij datte idee.Ik fin je errug knap datte jou jou eige so kwesbaar op kan stelle datte wij de sijfers mooge sien.
  Loesje jij benne soo liefe friendin datte jou denk aan onse Fynney.Scullary girl heef wel feel las fan lek ooge en we misse hem.Maar wij hellepe haar goet en se segt Liefe meiden,ik heb ff rustig tijt nodig omme er aan te wenne dat Fynney ofer de brug is.Maar ik benne blei datte jullie mij hellepe.Enne hij heb daar geen pijn meer en datte geef ook troos.Dusse wei sijn er en soveel friende hebbe berichten gestuur.So liefffff.lOnse scullary girl heb ff nu rus nodig omme alles te ferwerreke.
  Liefe Loes heel feel sterke met weegsgaal.Jij benne so knap datte mette hulp fan je frauw,Zusje en Floris jij die stomme sijfertjes de baas gaat worre.Ikke weet et seker.Ook mijn sus Muzette wens jou sterke je je krijg fan ons een speesjaal sterke kopjes enne we denke aan je.Fan scullary girl krijg je een knuffel for alle liefe dinge die je geseg en gedaan heb foor Fynney.Groete fan je friendin Sparkle

  1. Oooh mij liefe kanjerdinnetje Sparkle,

   dattie mij eigen nu schrijf van mij weegschaal raak mij hart lieve Sparkle. Jij heb het nou moeiluk met jou zus Muzette en jou lieve vrouw. Jou knappe broer scheur nu rond met mij hartjesdinnetje prinses Katrientje en hij heb geen pijn meer van ze eigen. Maar jij mis hem wel en jij moet weete, al mij vriendjes mis jou broer Fynn. Jou vrouw moet nu ferwerke en zij heb wel gelijk Sparkle. Assie soies ferdrietig meemaak moet jij tot jou eigen komen. Wij ga nu jou vrouw rust geefe assie maar wel teege jou vrouw zeg dat assie ons noodig heb, wij er wel zijn foor jou vrouw. En assie mij eigen noodig heb Sparkle? Misschien willie een keer met mij eigen makkareel eete of assie liefer saardiene heb dan vin ik het ook goed.
   Van mij eigen beloof ik wel dat jou vrouw mij weegschaal nie ga zien want assie er straks ook een ga koope dan bennie nog ferder van jou huis. En jij heb zo een mooie, zachte knuffelbuik. Die moetie wel houwe Sparkle. Jij ben zo een knappe poezedame, jij hoef niks aan jou eigen te doen. Jij hoef nu alleen maar lief te zijn foor jou vrouw en jou zus.
   Assie allemaal lief ben foor elkaar dan kan jij jou hart foele. Dan kan jij jou vrouw ze traan drooge en jij kan ook saame kipkluife. Dan bennie goed beezig Sparkle want jij moet toch eete.

   Dank jou wel foor jou lieve woorde. Jij krijg mij sterkteknuffel van mij hart. En ook voor jou vrouw en Muzette.

   Koes van Loes

   Loesje

   1. O Loesje.Scullary girl vindt jullie reacties wel fijn en heeeeeeeel lief.Ze isse gewoon nie gewent dat soveel mense so lief doen en meeleefe.Want toenne ze selluf siek werd in haar hoof jaren gelede{toen wasse wij er nog geeneens} hebben ook feel mense haar late stikke en sellufs kwaluk genome dat het lang duurde foor se wat beterder werd.Ja hoe besta het he.Se is eggies waar een hele liefe scullary girl hoor.Enne se weet datte jullie eggies goed wille hellepe en durf datte dan ook wel te fraage aan jullie.Eggies ikke heb het net haar nog foorgeleze.se vin hette fijn dat onse Fynney nie vergete wor en ze krijg alweer lekke ooge als jullie reakzie lees.
    Fel liefs van Muzette en je friendin Sparkle.Oja samen wa lekkers ete ben ik altijt wel foor in.Ikke krijg nu 4 x per dag ete anders groei,ikke dich.en ga me bloeisuikers de luch in.Maarre ikke lus altijd meer!!!Ete isse heel belangrijk Loesse friendin!Kussie van Sparkle

  2. Lieve Sparkle, ik doe aan je denken en je heeeeeeeel veel liefe kopjes sturen! Ook aan je vrouw en je zus natuurlijk. En ik doe elke avond zwaaien naar Fynn, zeker weten.
   Troostkopjes van Bolle.

 4. Lieve Loesje, oh wat erg, nu is er een eigen weegschaal in jouw huis, nu kan jouw vrouw jou er op zetten wanneer zij wil. Maar het is toch wel goed lieverd dat ze op jouw buik let, dat tie niet al te groot wordt, dan word jij ook ziekjes. Ik weet zeker dat je er aan zult wennen, je bent immers een powergirl. Heus, het komt allemaal goed. We waren verdrietig toen we lazen dat Fynn over de regenboogbrug is gegaan, maar hij heeft nu geen pijn meer en er zijn zoveel vriendjes. Wij zullen hem nooit vergeten en Floortje geeft troostkopjes aan Fynn zijn vrouw.fijne dag lieve Loes, knuffel van mij en kopjes van je dinnetje Floortje.

 5. Lieve mevrouw Ina en Floortje,

  dank u wel foor wattie mij eigen nu zeg. Van mij weegschaal, ik vin er niks aan. Maar mij vrouw zeg Loes, jij moet denke aan jou gezond. Van mij eigen denk ik liever aan mij buik. Assie jaare erregus aan werk hebbie geen zin dattie er jou stuk van ga ferlieze.
  Wij heb al genoeg ferloore, net als mij vriendje Fynn mevrouw Ina. Jij heb het nie foor jou zegge.
  Dank jou wel Floortje dattie zachte trooskopjes geef aan mevrouw Fynn. Zij heb het nu noodig en het hellep assie lief ben foor elkaar.

  Hoop dattie saame feel knuffels geef

  Liefs van Loesje

 6. Loesje, Ik Moby, vind dat jij een mooi gewicht hebt!!!! Ik durf het mijn frauw niet te laten zien want dan komt ze misschien ook op het idee om mij een diejeet te laten doen!!!!
  Toen ik als zwerfkater hier kwam wonen kon mijn frauw mijn botjes onder mijn vel zien dus kreeg ik extra eten!!!!
  Nu heeft ze mij ook op dat weegding gezet en daar stonden de sijfers 8,5!!!!
  Ik zeg dat dat weegding kapot is!!!
  Maar ik ga mijn frauw wel zeggen dat het allemaal liefde is wat in mijn buik zit en dat ik daar heel zuinig op moet zijn!!!

  Dikke knuffel van ons allemaal,
  😽😽😽😽😽😽😘

  1. Lieve Moby,

   van mij eigen vin ik wel, jij heb mij allermooise sijfertjes van mij weegschaal. Jou vrouw ga jou eigen toch nie op mij diejeet zette. Assie zofeel liefde in jou buik heb dan moet jij blij zijn assie zo een mooie groote buik heb. Jij ben bijna een en al van jou liefde. En jij weet Moby, assie jou hart in jou buik draag dan mag jou buik zo groot zijn assie selluf wil.
   Daar hebbie jou weegding nie foor noodig.
   En jou vrouw mag mij eigen altijd meele en dan stuur ik wel sijfertjes op foor jou eigen.
   Van mij eigen steun ik jou eigen want zo een mooie buik moetie koessere

   Liefs foor jullie allemaal en foor jou vrouw en jij krijg heel veel liefs van mij eigen Moby,

   Loesje

 7. Lieve Loes, oooo wat erg dat je vrouw een weegschaal heeft gekocht. Voor beebies nog wel! Die kan jou toch helemaal niet goed weegen, want jij bent geen beebie meer. Als je een folwassen poes bent heb je hele ander sijfers. Misschien ben je op een gewone weegschaal wel veel minder sijfers!
  Mijn sijfers zijn 6. Ik vind dat mooi, want ik vind 6 een mooie form. Mijn mensen zeggen dat ik andere sijfers moet krijgen, maar ik blijf gewoon lekker 6. Daar voel ik me fijn bij, dus waarom zou ik andere sijfers nemen?
  En ik snap dat je in de war raakt. Eerst moet je MEER eten, en dan moet je MINDER eten. Ik denk dat dat betekent dat je meer moet eten, want dat was het eerste dat werd gezegd.
  Ooo, had je helemaal geen buik, toen je in het asiel was? Wat zielig, dan ben je echt superdun. Nu ben je mooi rond en gezond en gelukkig. Dan is alles toch prima?
  Je weet, ik heb ook een diejeet,en ik vind er ook niks aan. Gelukkig word ik niet dunner.
  Diejeten is moeilijk, eerlijk waar. Het is voor je gezond, maar je word er niet blij van, vind ik.
  Loes, ik hoop dat je weet dat je met alles sijfers die je kan hebben dezelfde Loes blijft!
  Ik doe je steunen, met je diejeet!
  Hele lieve kopjes met soo-lie-daa-rie-teit van mij, Bolle. Ook voor je famielie zijn ze!

  1. Lieve Bolle,

   hebbie ses als jou sijfer, oooh ik vinnut mooi want assie ses heb dan hebbie sukses. Van me eigen ben ik fier en nog meer. Mij vrouw zeg bijna fijf. Ik vinnut goed. Mij sijfer is alleen belangrijk foor mij dieredokter want hij zeg Loes jou buik is te groot.
   Mij vrouw heb er nie zofeel probleem mee Bolle zij zeg alleen jou gezond is belangrijk. En assie jou operazie krijg moet jij gezond zijn. Hoop dat ik dan mij gewoone eete krijg want assie zofeel droogbrokke krijg bennie het wel beu assie wakker wor. Misschien krijg ik mij dieredokter terug die teege mij eigen zeg, Loes jij moet meer eete. Meer eete vin ik fijn en jij krijg weer andere sijfertjes op jou schaal.
   Bolle ik vin het fijn dattie mij eigen soo-lie-daa-rie-tijtkopjes geef. Daar kan jij wel ies mee. Jij foel jou eigen nie zo alleen in jou streit foor jou groote buik. Dattie weet jij ben ses en van mij eigen ben ik fier, bijna fijf. Dan hebbie wel ies in te brenge.
   Jij vrouw zeg Loes jij heb altijt jou eigen Loogikaa, ik vin het goed. Want assie loogies nadenk dan snap jij mij eigen. Mij buik foel Bolle jij snap mij eigen.
   Daarom krijg jij mij kopjes met mij eigen loogikaa in sjelei. Dan ferteer het beeter.
   Jou vrouw en jou menseman mag ook van mij loogiekaa proefe. Bes wel…
   Hoop dattie zon heb vandaag Bolle, dan kan jij door jou leeve patroejeere

   Liefs van Loesje en mij famielie

 8. Lieve Loesje,

  Ikke was wel van de vele geschokken hoor toen ik je eerste plaatje zag, ikke riep vrouwtje al en miauwde het gaat ook al niet goed met mijn vriendinnetje Loesje, ze doet wel heel weinig cijvertjes hebben op dat wegeding. Maar gelukkig je liet een plaatje zien van de eerste keer dat je er op moest gaan. Doe je verdorie alle moeite om meer cijvertjes te krijgen en nu is het ook weer niet goed. Nee Loesje dieetbrokken eten kan soms best moeilijk zijn, maar ik vind wel dat jouw vrouwtje gelijkjes heeft dat ze speciaal voor jouw een weegding heeft gekocht. Ja hoe kun je anders zien dat jij zo goed je best doet en als je dan ziet dat je minder cijvertjes hebt, dan mag je super trots op je zelf zijn en je bent als je minder buik krijgt niks minder Loesje. Alles wat jij aan Loesje bent zit in jouw knappe koppie en ook alle liefde en zorgen die jij voor andere doet en geeft. Dus Loesje als jouw buik minder wordt ben jij nog steeds Loesje, MAAR je wordt dan een Loesje die voor haar gezond beter in haar lijfje komt. Lieve loesje wij willen jouw en geen een vriendje meer verliezen over de regenboog brug, want hier hebben we veel drietjes van. Nu is onze grote vriend Fynn gegaan en natuurlijk heeft Fynn het nu goed en nooit meer ziek, maar zijn vrouwtje en zusjes en al de vriendjes en dinnetjes missen hem erg en zijn drietjes. Toen we het bericht kregen dat Fynn aan zijn reis was begonnen had vrouwtje ook veel traanstroompjes over haar snuit en heb ik ook snikjes gedaan. Dus Liieve Loesje dieet en weegdingese is helemaal niet fijn maar jij moet nog heel lang verkering zijn van Bert en pleegzuster voor Floris en voor je zusje zorgen. En wat ook zo belangrijk is jouw vrouwtje wil zich voor niet een cijver op reis laten gaan. Beloof je ons dat je goed voor jezelf zal zorgen en vast en zeker krijg je wel eens een kleine verwennerij, dat kreeg ik ook altijd met dat dieeten.
  Lieve Loesje, ikke moet nu stop doen met schrijf, al is het nog vroeg vrouwtje wil eigenlijk naar ons Jippebed, ze is erg moe, van brokken verdienen maar ook voor alles goed regelen en werken in ons nieuwe huis. Ze verteld mij wel dat het mooi gaat worden en ze heeft ook mijn nieuwe vriendjes al gezien. Aan de kant van de straat zijn groene velden en dat zijn heel veel koeien en paarden. O en dan natuurlijk ook nog veel fladdervogels en wie weet ook eekhoorntjes. Loesje tot de volgende schrijf weer en we zien elkaar weer bij Bert. Knuffel van vrouwtje en trotse poot en kopje voor jou van je grote vriendje Jip.

  1. Lieve Jip,

   dank jou wel foor wattie mij eigen schrijf en dattie ook schrik assie mij eigen op mij eigen weegschaal zie zitte. Jij heb gelijk het is mij eigen weegding en mij vrouw zeg Loes, jij mag tros zijn dattie jou eigen weegding heb. Zo isse natuurlijk wel maar ik vin er niks aan. Assie een weegding krijg Jip, geloof mij eigen. Jij heb jou pop die dans. Jou luukse leefentje is foorbij. Van mij eigen ben ik nu fier , bijna fijf. Mij dokter zeg Loes jou buik is te groot. Maar jij heb wel gelijk, van mij eigen ben ik nog te jong seeniejor foor mij Reegeboogland. En assie maar fier heb dan bennie nog geen fijf. Van mij eigen ben ik liefer fijf Jip maar mij vrouw zeg dat mij buik dan nog grooter is. Zij zeg jou weegding is nie foor fijf, jou weegding is foor fier en dattie daar blijf.
   Oooh Jip, ik vinnut fermoeiend maar van mij eigen doe ik mij bes…
   Meer kan jij nie doen vinnie wel…

   Hoe ga het met jou vooraltijdhuisje en jou Jipperen. Hebbie koeie foor jou deur, ooooh jij ga weer in jou niewe weereld koome. Hou jij ons allemaal op jou hoogte. En zorgie goed foor jou vrouw, mevrouw Jip. Zij heb het nu ook fermoeiend van ze niewe vooraltijdhuisje.
   Dank jou wel dattie mij eigen nog jou schrijf heb gedaan. Hoop dattie vandaag Jippedag heb,.

   Liefs en vooraltijdkopjes van mij eigen en mij famielie

   Loesje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *