Tag Archives: meeleef

Loesje vertelt ofer assie met iemand meeleef…

meeleef

Misschien denk u wel dat assie poes ben dattie dan nie zofeel denk aan een ander. Van mij eigen ben ik seeniejorpoes en dan heb jij veel erfaring van jou leefe. Selluf heb ik al best feel meegemaak al zeg ik het van mij eigen.

Jou hart

Dattie geluk foel in jou hart, bijfoorbeeld assie weet dat jou verkering tefreede op ze fensterbank zit en hij kijk naar ze straat. Dan weet jij, alles is goed en jij hoef jou eigen geen zorg te maake. Als mij broer Floris rustig lig te slaape en hij heb geen last van ze deemenzie meeleefwant hij is rustig. Dan hebbie van jou eigen ook jou fijne gefoel in jou hart. Jij ben er nie alteit bij van jou eigen en jij kan nie alles en iedereen in jou gaate houwe.
Maar assie weet dat iemand het moeiluk heb dan denk jij er toch aan. Jij leef mee ook al lig jij op jou denkpaal. Niemand kan zien wat jij denk en wat jij foel. Maar jij ben er wel mee beezig. Als mij vrouw ferdriet heb dan  kan ik van mij eigen mij rust nie vinde. Dan hellep mij saardiene en mij garnaaale ook nie meer of jij moet ze vers van jou visboer krijge. Dattie ze nie kan weerstaan van jou begeerte. Maar jij kom toch alteit bij jou gefoel terug als jou vis in jou buik zit. Dat is mij erfaring. Want assie om iemand geef dan kan jij eete wat jij wil, jou hart laat ze eigen alteit foele.

Mee geleef

Met mij vrouw mee leefe doe ik van mij eigen. So werk het assie saamewoon. Maar mij vrouw moet ook leere dattie op ze eigen poote ga staan. Dattie sellufstannig wor zeg maar. Daar werk ik nu aan want als poes wil jij ook jou vrijheid. En jij heb ook jou eigen vriendjes.
In mij afgeloope jaar heb ik van mij eigen al feel met mij vriendjes mee geleef. Jij schreeew het nie alteit van jou dak. Ik zeg u eerluk, selluf ben ik nog nooit op mij dak geklomme. Assie seeniejorpoes ben dan klim jij nie zo gauw meer op jou dak. Ik zou nie weete waar mij dak zit, dan kan jij klimme wat jij wil. jij vin het nooit. Dan kan jij beeter met jou poote op jou grond blijfe staan, in jou ree-aa-lie-teit. In mij eigen ree-aa-lie-teit heb ik selluf ook al feel mee leefe gehad. Dan foel jij in jou hart hoefeel jij geraak wor. En het heb mij eigen sofeel goed gedaan. Dattie foel jij hoor erbij en jij ben belangrijk. Jou hart wor er warm van. Jou saardiene smaak jou nog beeter.

Jou meeleefe

Assie jou eigen Feesboek heb krijg jij ook jou eigen vriendjes. Jij krijg jou band en jij hoor en jij zie dinge. Soms hoor jij mooie dinge bijfoorbeeld van mij vriendje Jip. Hij heb nu ze fooralteithuisje en hij heb ze eigen buite ferblijf. Maar hij heb er best lang op moete wachte, dan leef jij mee want jij weet wachte is soms moeiluk assie iets heel graag wil. Maar jij hoor ook moeilukke dinge. Mij Doorie heb twee weeke onder ze mense ze bed gezeete want hij heb schilders aan ze raam. En ze manmeneer moes misschien ze operazie. Dan leef jij mee want jij wil nie dat jou jonge zofeel bang is en dattie ze brokke laat staan. En mij vriendje Stokkie-Stefan moes inees naar ze dokter want hij heb iets aan ze rug. Dan leef jij mee en jij eet jou ekstra tonijn assie hoor dat alles goed is. Jij leef ook mee met al jou mense die ze vriendje heb ferloore want ferdriet foel jij door jou Feesboek heen. Jij weet jij kan niks doen maar jij kan wel meeleefe. En mij vrouw heb mij eigen fertel, Loes jou weereld is ferander, mevrouw Cooroona houw iedereen binne. Selluf heb ik feel erfaring met binne, assie binnepoes ben weet jij nie beeter. Maar foor iedereen die nie zofeel erfaring heb met assie binne moet zitte, ben ik wel opgestaan. Toen heb ik heel hard geblaase want assie geen prooteesie heb kan jij heel hard blaase. En het was teege mevrouw Cooroona want soms moet jij jou eigen wel laate hoore. Soms is jou prootest ook jou meeleefe. Dattie het nog meer foel en jij kom in jou akzie.

meeleefIn mij akzie

Vandaag wil ik ook in mij akzie koome en het is foor Mevrouw Alma. Zij denk alteit aan iedereen op mij Feesboek en zij geef knuffels en lieve woordjes via ze kompjuuter. Zij steun iedereen die het moeiluk heb en zij ga ook graag naar alle diere van Artus. Maar nu kan ze nie zo goed meer loope van ze zeere knie. Dan kan jij jou fijne dinge niemeer doen en jij ben niemeer zo atleeties. Nu krijg ze een operazie en ik heb heel hard geblaase. Want mij erfaring heb mij eigen geleerd, mevrouw Cooroona gooi oferal roet in ze eete. En assie toch erregus nie blij van wor is roet in jou eete. Maar assie heel hard blaas dan kan jij al jou roet zo wegblaase. Nou krijg Mevrouw Alma gewoon ze operazie en het is maandag al. Nu ga ik heel hard mij pootjes draaie en ik ga meeleefe met mij hart. Wil u misschien maandag ook eeve aan Mevrouw Alma denke. Dan heb ze meer rust en dan kan de dokter Mevrouw Alma ze knie maake. Mij hart foel, assie allemaal meeleef dan hebbie pas écht mee leefe. Saame leef jij veel meer. Lieve mevrouw Alma, het kom goed!

Loesje