Tag Archives: kritiek

Loesje vertelt over: assie krie-tiek krijg…

kritiek

Vorige week heb u mij hoedjessjoow kunne zien en u heb allemaal gereageer. Daarfoor wil ik u bedanke want assie reageer dan heb u gekeeke en u vin er iets van. U geef u meening, u geef mij krie-tiek!

Erfan leere

Assie krie-tiek krijg kan jij erfan leere en assie dan weer een keer iets organizeer dan kan jij reekening houwe met jou Fens. Mij Bert zeg, Loes zo werk het en dan kan jij jou eigen ferder onwikkele. Mij Bert heb zofeel erfaring, hij heb bijna alles al meegemaak in ze leeve.

Spuuge

Maar ik kreeg ook een reakzie van een mevrouw die zei dattie ervan moes spuuge. Zij gebruikte van ze eigen wel een ander woord maar assie moet spuuge voel jij jou eigen nie lekker. Van me eigen vind ik spuuge moeilijk. Assie net 6 tonijne heb weggewerk vin ik het wel sonde assie er meteen weer uitkom. Misschien heb deze mevrouw teveel van ze staatbanket gegeete. Dattie een zwakke maag heb. Of misschien hebbie antibiootie noodig, van me eigen wil ik graag helluppe.

Nie spuuge

Mij vrouw zeg Loes jij ben lief maar deze mevrouw geef jou neegatieve fietbek. Assie neegatieve fietbek krijg vinnie iets nie leuk. Van me eigen vin ik ook weleens iets nie leuk. Assie bijfoorbeeld denk dat jou vrouw jou tonijn heb gekocht  en zij heb het fergeete. Dan fergaa mij weereld wel eeve maar jij weet jou vrouw is een mens. Dan weet jij ook dattie weleens iets fergeet. Van me eigen ga ik dan nie spuuge, jij kan ook overdrijfe. Mij vrouw zie aan mij manier van kijke wel hoe laat dattie leef.

Goed nadenke

Maar ik moes er wel ofer nadenke want het laat jou toch nie los. Van me eigen vin ik neegatieve krie-tiek best goed assie er iets mee kan. Maar assie er niks mee kan en er kom zofeel boosheid dan moet jij goed nadenke wat jij doe. Mij soolvrouw heb nog terug gereageer, zij durf best veel. Van me eigen zat ik tusse mij tonijn te bibbere van mij schrik. Mij vrouw heb mij toen wel getroos en zij gaf mij knuffels. Mij hart werd weer warm want assie kontak maak met liefde kom alles goed.

Grens trekke

Toen heb mij eigen besloote om alles van het spuuge van de mevrouw te verwijdere. Misschien vin u mij nu laf van mij eigen maar soms moet jij jou eigen grens trekke. U weet van mij eigen ben ik zachtaardig en bescheide. Mij Feesboek is voor iedereen die poosietief en lief is. Jij hoef er niks mee, assie het nie wil leeze dan vin mij hart u nog steeds lief. En u mag mij ook u krie-tiek geeve. Dan ga ik probeere om u netjes mij antwoord te geeve. Maar assie ga spuuge en booze dinge ga zegge kan u beeter naar u dokter gaan. Rezpekt is belangrijk, ook op mij Feesboek.
Hoop dat u mij begrijp dat ik nu wel foor mij eigen op moet koome.

Mij tips

Assie soiets meemaak kan jij moeilukke gefoelens hebben binnen in jou eigen. Van me eigen kende ik deeze gefoelens nog niet, jij maak het niet elke dag mee op jou Feesboek. Ik heb nu geoefend zo dattie kan leere van mij erfaring. Mij tips assie moeilukke gefoelens heb van jou krie-tiek:

  •  jij ga rustig blijfe
  • assie boos wor los jij het nie op, misschien lokkie dan nog meer uit
  • tonijn, makkareel, kipkluif dattie jou tand erin kan zette
  •  jij kan er ofer nadenke
  • jij kan hullup fraage aan jou vrouw of menseman
  • jij kan jou eigen reakzie geeve maar jij ga nie schelde of spuuge
  • jij kan jou booze krie-tiek ferwijderen van jou Feesboek
  •  jij doe niks
  • jij zoek warmte van jou vrouw of jou menseman, knuffels, schootmeeditaasie. Dattie liefde voel en veilig zijn.

Mij beste tip voor assie krie-tiek geef of krijg:

  •  Dattie rezpekfol met elkaar omga. Iedereen heb toch een hart van ze eigen…

Liefs van Loesje