Tag Archives: herrufs

Dorus over: de herrufs fan mij enne me fjientjes

herrufs

Hajoooo iedeween. Hier isse weer uwes swartepanterbwogger Dorus. Wat wasse het heet he? Ooooh sjo errug.

Me mense maakte sig sorgen om me ommedat ik weiniger at. Me frauw maakte me koppie en keeltje klesnat. Soms maakte se me hewe lijfje nat. Ommedat ik 99 pjoosent swart ben apsorpeer ik meer son.

Herrufs

Van mijn dag gaat ik het oofer de herrufs heppe. Want die komp er weer aan. Ikke fin de herrufs weuk. Eg!! Er waai boomblaatjes oppe me balkon waar je weuk mee kan pele. Nau ligge er alteit blaatjes bij mij oppe ballekon, maar die sjijn gewoon fanne de pwante die daar staan. Die sjijn niet eg weuk. De annere blaatjes koom fan de boome in de tuine. En die wuike ook anners. Naar fooguls!! En ik fin de rege ook weuk hihihi. Sjoms kom ik klesnat binne omdat ik tege het hek aanleun.

Ikke hep natuurwuk aan eksepers om hun meening gefjaagt watte ze fan dit onderwerp finne.

Oompie Bert

We begin met oompie Bert. Hij sei Dorus, ikke fin hut eng dat het dan keihart wegent. En dan lig oompie Bert bij mefrauw Bert. Dan weet oompie datte hij feilug is. Oompie Bert seg datte aai-jen help tijdens de herrie, maar dat hij hut tog eng fin.

Oomie Bolle

herrufsMe follegenne slagof… euh… hihihi… mij follegenne ge-inter-fjoefte isse oomie Bolle.
Sijn meel naar mij begon met NEEEEEEEEEEEE ikke wil nie datte hut herrufs wor. Oompie Bolle fin storrum eng, het gewuit isse eng en hij hoort dinge falle en kwappere. (raar hoor, ikke ga dan op onnersoek uit)
Rege fin oomie Bolle superfies. (Oooh eg? ) Awwes wor nat. En oomie dan ook. (Datte is juis weuheukkkk hihihi) Onneweer fin hij ook nie weuk, maar segt oomie… hij isse er ook nie bang foor. Maar awween as hij feilig binnen is nattetuurwuk.
Maar hut wiefs wil hij datte hut soomer bjijft. En of ik dat ken regelle. (Hoe moe dat?)

Oom Dopey

Me follegene sijn oom Dopey. Hij neemp hut woort foor al sjijn inwonende fjientjes. Hij begin met datte hij sijn frauw een sgop onder haar uweetwelles moes geefe. Hihihi. Hun waare eigeluk de laase die met hun herfsfurhaal kwame. Terrewijl se het meteen doorgaafe. Oooooh wat erg!! Tauwte frauw!! Oom Dopey hep pas djie keer een herfs meemaak. En hij fin hut eng!! De wint blaas zijn pittigkortgeknipt kapseltje door de war. En de boomplaatjes aggerfolgen hem!! (Ooooh dat is eggiewaar eng) Ze haate wegen, want daar wor je nat fan. Maar tante Belle en oom Moby finne het juis weer leuk. En foor onneweer sijn se ook bang. (Oooh eg? Datte is tog weuk? )
En se geefe iedeween de gwoetjes.
Wief he?

Oom Doerak en neefie Bwikkie

En we gaane weer ferder mette de follegenne.
Oom Doerak en neefie Bwikkie. Hun finne de herrufs helemaal niet erg. Want dan gebeurt er wat inne hun jungeltuin. As het waait jaage se agger de blaatjes aan. Maar se moete wel uitkijke as het regent. Fooral asse se kwimme. En awwes wuikt anners as het heeft regent. Dan gaan se alles afsnuffele. Alleen finne se het niet weuk dat het sneller donker wor, want dan moete se naar binne.

 Tante Janou

We gaan ferder mette tante Janou. Een woefster fan bewoep.
Sij woeft dat se staaaaapelgek is oppe herfs. Ze is ook niet bang foor wegen. En se fin nat worre ook nie erg, (ooooh wat erg) want daar krijg se mooi kwullies fan. (Oooooh dat wil ik ook!!)

Mamsie

We gaane ferder met mamsie, oopa Floris en tante Sus.
Mamsie weet nies fanne herrufs, want se is een binnepoes. Se hep met frauwmamsie pjaat en frauwmamsie sei Loes… jij hep twee bewangrijke dinge asse herfs hep. De eerse isse is de hoetjessjow. (Ooooh ikke hep weer duisendmiljoen hoetjes moete passe.) En je hep wint mette herrufs. (Mahammmm, so hart sijn me wintjes niet, se wuike hooguit wat hard) Mamsie plak dus alle hoedjes goed fast op alle koppies.
Mammie isse ook bwij met herrufs, want dan isse frauwmamsie altijt frij.

Oopa Floris fin herfs keigaaf. Maar dat weet hij nie seker.

Me tante Sus fin de herrufs leuk omdat se dan tauwt mag sijn. Se wiep oofer de balkonrant eens naar een annere ballekon. Hihihi
Iedereen was in haar huis oofer hun stuur heen. (Ikke fjaag me eg af fanne wie ik hut tauwt sijn hep hihihi)
Se hoop het nooit meer te doen.

Bende fan ses

We gaane fjoluk ferder mette de bende fan ses.
Sei finne de herfs cool omdat er blaatjes rontfliege. (Gaaf he)
Ook finne se het gaaf datte se fein in hun mantjes tukke en het buiten guur weer is. Want hele erge wint finne se nie eg weuk. Se finne het eng. (Oooh eg?)
Ook wegen tege het raam finne se eng. Soms horen se harde knalle (hajoooo so hart sjijn mij sgeetjes niet hoor) en sien se ligflissen. Hun frauw seg dat dat onweer is.

Tante Roos

De laase is tante Roos.
Tante Roos jaag achter glas agger de blaatjes aan. Zij fin de stormen super. Haar frauw niet. Want de frauw van tante Roos hangt dan aan het plaffont. (Oooh eg? Kunne uwes daar eens een foowtoow fan make?)

Nau… dit was het foor dese keer. Ikke wil iedeween betanke foor hun hullup. Ik sluit af met een dikke koes
Foor MammaLoes.

Toedeledokie

Dorus