Dorus en zijn snie sna snappy innnefjoew

innnefjoewHajooooooooooooooo iedeween. Daar istie weer hoor. Uwes eenige egge Doorepoor. Hihihihi. Fanmijdaag heppik oom Snappy sijn haartjes fan sijn lijf getjokke. Ikke fjoeg hem awwes wat uwes wil weete maar bang was om te fjaage. Ook oofer sijn ooperaasie. Ikke wens uwes feel plesier en leesgenot met dit superdeluukse innefjoew.

Hoe auwt ben uwes?
Ik was pas furrjaardag en nou ben ik 13 jaartjes oud 😻

Uwes woon bij oom Fons. Is dat leuk? Is hij uwes bwoer?
Oom Fons is mijn halluf broer, ik woonde hier al toen Oom Fons en Oom Woezel erbij kwamen. Oom Woezel was heel lief voor mij en wij waren echt furriendjes.
Oom Fons is ook heel lief maar hij is ook een beetje sjaloers op mij en denkt soms dat hij hier langer woont dan ikke. Nou dat is mooi niet zo, ik heb de oudste rechten 😼

Hij hep eets. Hep uwes dat ook? En is dat eng?

Nee, ik heb geen eets. Fons en Woezel en Farah hebben/hadden wel eets, maar dat merk je echt nerregus aan hoor.
Eets is een beestje wat in het bloed zit en dat zie je niet aan de buitenkant en wij fechten ook nooit, dus dan kan het helemaal geen kwaad.
Dus nee, ik find het niet eng dat Oom Fons eets heb.
Zolang er niet teveel beestjes in zijn bloed zitten dan wordt hij er ook niet echt ziek van gelukkig.

Uwes ben laas opereert. Waarfoor was dat?

Mijn heup was kapot.
Heel lang geleden, voordat ik bij mijn papa en mama kwam wonen, had ik een ander huis aan de oofurkant van de straat. Die mensjes gingen furrhuizen en ik wou niet mee, dus ging ik iedere keer helemaal teruglopen naar mijn oude straat.
Toen ik nog bij die mensjes woonde kwam ik ook buiten op straat, dus heb ik waarschijnlijk een keer een onguluk gehad, maar dat weet ik niet meer.
Ik denk dat ik na dat ongeluk nokout ben gegaan, waardoor ik het me niet kan herinnurun. Maar sindsdien loop ik een beetje bank, eerst een beetje waardoor mijn papa en mama het bijna niet zagen.
Maar sinds eind forig jaar werd het steeds erger. Toen heb een knappe dokter foto’s gemaakt van mijn heup en toen bleek dat het helemaal niet oké was daar vanbinnen.
Nou hebben ze een stuk van mijn heup afgezaagd en toen moest ik héél lang reevaaliedingesen en nou heb ik geen pijn meer.

Uwes wert ook gelijk in een gefangenis gestop. Waarfoor was dat? Was uwes so tauwt gewees?
Ja die guvangeniskooi was best wel koelll. Ik vond het ook helemaal niet eng ofso.
Eerst dacht ik dat ik het heel eng zou vinden, maar het was eigenlijk wel spannund, want die kooi was helemaal alleen voor mij. Fons kon er niet in, dus ik had een soort prievee aappartument zeg maar 😻
Die guvangeniskooi was omdat ik niet mocht lopen en springen, maar ik had wel genoeg ruimte om een beetje heen en weer te lopen hoor. Ik foelde me een soort tijger zeg maar.

Kun uwes nau weer goet loope?
Ja nou kan ik weer goed lopen. De oopeeraatsie en de revaaliedinges hebben goed geholpen.

Heppuwes al uwes tantjes nog? Of dwaag uwes een kunsgebit?
Twee jaar geleden zijn er twee van mijn grote hoektanden uitgehaald omdat ze los zaten. Geen idee hoe dat kon gebeuren, maar ik had er veel pijn aan en toen moest ik onder narkooze en toen hebben ze ook gelijk een paar kiezen weggehaald.
Later is er op mieraakuuleuze wijze nog een hoektand furrdwenen en nou heb ik er nog eentje.
Een kunstgebit heb ik nog niet nodig, ik kan gewoon nog garnalenmoes met kreeftsaus, brokjes en snekjes eten gelukkig.

Hep uwes mense ooit ies gedaan waardoor uwes sig rot sgaam?
Ik heb weleens iets stoms gedaan, waar ik eigenlijk niet meer ofer wil miauwen, maar als het moet, dan moet het maar.
Al een hele poos geleden heb ik een keer vanaf de tafel of de krabton geprobeerd te springen. Je weet wel, zo heel koelll en nonsjaalant, zo van kijk mij eens atleeties zijn.
Hoe het kon gebeuren weet ik nog steeds niet, maar ik had mijn sprong furrkeerd berekend en ik kwam dus pardoes op de grond terecht.
Ik ben toen snel opgestaan, heb mijn zwarte jas weer recht gestreken, keek eens om mij heen en ben toen snel op de bank gaan liggen slapen. Niemand had het gelukkig gezien.

Ben uwes naar de kwookoodil snappy furrnoempt of hep hij uwes naam gwoon gebwuik? Sing uwes wel eens snie sna snappie?
Ik weet niet of ik furrnoemd ben naar de kwookoodil eigenlijk.
Die andere mensjes waar ik eerst woonde hebben mij die naam gegeven en die naam hebben mijn papa en mama gewoon gehouden voor mij. Dat leek hun handiger, omdat ik daar al naar luisterde.
Ik heb nog nooit snie sna snappie gemiauwd 😹

En hier is se weer. De frauw waar uwes awwemaal op wagt. De poesin die DE juise fjaage stelt ommetrent eete. Me eenige egge eige
Mamsieeeeeeee in:

Mamsie wil hut (w)(fr)eete:

Lieve Snappie hier is (Mamma)Loesje, misschien dattie mij eigen wel ken. Dank jou wel dattie mee doe met mij Doorie ze innefjoew. Jij heb heel feel meegemaak met jou operaazie en iedereen is blij dattie weer zofeel  beeter ben van jou gezond. Maar jij weet deze  innefjoew is pas jou innefjoew assie ook MammaLoesje ze fraage heb beanwoord en Oopa ze eindje heb gebreit. Oopa krijs nu: Hier wie goo….

1  Lieve Snappie hoe gaa het met jou eetlus? Hebbie heel feel trek van begeerte nu jij jou eigen beeter foel?
Wat vinnie lekker van jou eete?
Mij eetlust is keigoed kun je wel miauwen.
Ik at altijd al goed, maar nou ik beter van gezond ben eet ik nog beter.
Tonijnmoes is wel mijn faavooriet, gewoon of met garnaalensaus, dat maakt niet uit.
Daarna vind ik zallummoes ook zàààààlig en harde diejaabetus brokken vind ik ook de maks. Die hadden we voor Woezeltje altijd in huis, maar nou eet ik ze.
Ik heb geen diejaabetus hoor, maar ik vind ze gewoon lekker van me eigen.

2  Toenie ziek was van jou gezond en jij was oopereer, hebbie toen speesiejaal diejeet gehad? Bijfoorbeeld licht ferteerbaar zowals kipfieljee of kaabeljouw sonner saus van raafiegot. Of misschien kreeg jij eete foor aansterke? Bijfoorbeeld swaartfis in sjelei van slagroom of brokke foor aansterke.
Nou dat was wel nodig geweest als ik maager was geweest, maar ik was dus te dik.
Dus de dokter dacht dat ik wel uit me eigen goed zou eten voor me gezond, dus toen hoefde ik geen speesiejaal krachttoer of diejeetvoer te krijgen.
Kaabeljauw en swaartfis lussik niet. Ik lust niet zo heel veel, alleen toonijnmoes en zallummoes met of zonder garnaalensaus.

3  Deze is best een fraag van priefee maar iedereen wil zoies tog weete. Assie zofeel moet ligge foor jou hesstel kannie dan naa jou bak of kreegie speesiejaal diejeet of meediesijn foor jou bak? Hebbie nog buik ofer naa jou operaazie of is jou buik juis grooter gegroei?
Ik kreeg geen speesiejaal dieejeetvoer om naar de bak te kunnen, want ik kreeg geen problemen met naar de bak gaan. Ik dronk best wel veel water toen, dat kwam door de narkooze dachten ze. Dus ik kreeg geen grote buik van teveel poep ofzo. Mijn buik is hetzelfde gebleven, niet dikker en niet dunner. Mijn gezond is verder wel hetzelfde gebleven.

Oopaaaaa… pak uwes bweinaalde maar weer want uwes mag er een ent aan bwei-je.

Hier kom Oopa en hij brei er ze eindje aan

1  Aan wie moet ik iets vragen?
Daar Snap ik toch niks van Loes! Oopa is geen snappert.
Wie bent u?
Oopa kan ook geen snappert zijn, want ik ben Snappy, snap pie het nog 😹
Ik ben dus Snappy en jij bent (of moet ik U miauwen) Oopa ??? (Uwes. Oopa isse Oopa en dan mag uwes uwes segge. Snie sna snappie, snappie snappie snap oom Snappie?)

2  Saame Snapsjotjes drinken? Whaaaaaa haaaaaaa
Hikk!
Yeahhh hik snapsjotjes hik voor Snappy hik en Oopa hik 😻
Of pinkatkoosnappy’s die zijn ook hik super meegaa hik vet lekker hik !

Lieve Snappie nu ben jij klaar van onse innefjoew. Van onse hart geef wij heel feel dank wel en wij heb egt waar heel feel waadeering dattie mee doe. Hoop dattie nog meer hesstel en gezond blijf. Naames mij broer Oopa Floris, mij Doorie en mij eigen,  (Mamma) Loesje Huispoes

Ik heb heel graag aan jullie innefjoew meegewerkt.
Het was furrschrikkulluk interesdinges, ik foel me nou gewoon ook een soort BK (bekende kater), net als mijn broer Fons en wijlen Woezel.
Zij hebben een aangeboren zwaa de vievre die ik niet zo goed heb, maar ik foel me nou ook wel een beetje bij de haaj soosaajuttie horen 😻
Voor de foto bij dit innefjoew heb ik speesiejaal gepoeseerd en miauw nou zelluf, ik ben best knap 😻😻😻 (wei swartjes poeseren ALTIJT mooi!! Hihihihihi)

Mijn woordje

Nau nau nau. Wat een innefjoew weer he?
Wat is er feel beurt de laase tijt seg. Tante Zooka die een heewe naare siekte kweeg en daarfoor opereert moes worre. Se loop nu op dwie poote.
En mefrauw oomoopa Stokkie moes opgeneemt worre in hut siekjeshuis. Sniksnik. Hopewuk sijn se beide weer snel thuis.
Me frauw was de heewe week dwietig. Se sei datte fier jaar geweede se afsgeid moes nemen fan ooma,Katrien. En datte se haar soms nog so mis. Maar datte se bwij was dat ik nu bij haar woon. Ook al ben ik soms een boef hihihihihihi.

Ikke mag nog stees naar buite toe. Alleen donderdag niet. Toen was hut eggiewaar ijskauwt. Die owanje stoel is weg. Nu heppik een roose stoel!!! FRAUHAUWWWWW… ikke ben een joggie!!! Roose is een meidekweur!!!
Niet te gewoofe tog?
We sijn weer aan hut einde gekoom fan weer een ferrek goet innefjoew. Res mij uwes een kwiptiese ommesgrijfing te geefe wie er oofer 2 week komp.
Ikke innefjoew HAAR foor de tweetste keer. En tog is dit haar eerse innefjoew. Hihihihi
Dit was het foor dese keer.
Ik sluit af met een dikke koes
Foor mij MammaLoes
Toedeledokie
Dorus

18 thoughts on “Dorus en zijn snie sna snappy innnefjoew

 1. Mij lieve beebie,

  wat hebbie weer jou mooie innefjoew gemaak met onse vriendje Snappy en lieve Snappy jij hoor er heelemaal bij want iedereen hoor erbij. Jij ben een knappe katerman en jij heb jou ferhaal heel feel goed fertel aan ons eigen allemaal. Oooh selluf heb ik wel mij leefeswerk fastgehouwe toenie fertel van jou heup. Maar jij ben heel feel sterk en dapper. En in mij fertrouwe zeg ik ook, van mij eigen vin ik tonijnmoes ook heel feel lekker. Diejaabeetusbrokjes ken ik nie weeges dat ik groonies nier heb. Mij broer Oopa Floris krijs nu heel feel hard: KeiSnapshot, KeiSnapshot Hikk!
  Hij zeg eigenluk dank wel en het is ook naames mij eigen (Mamma) Loesje.

  Mij beebie jij heb heel feel goed jou best gedaan maar jij moet jou Mamsie beloofe dattie nie jou heele dag op jou balkon rondspook! Hebbie jou Ooma Prinses Katrientje ze ploemetjesstoel niemeer mij beebie. Oooh jou Mamsie heb er nog op geseete. Jou Mamsie mis jou Ooma Prinses Katrientje nog stees maar jij ben nu al fier jaar mij beebie.
  Mamsie houw jou en zij is heel feel trots op ze naam Poesin 💖

  Koes koes van jou Mamsie

  1. Hajooooooooooooo mamsiewamsie.
   Ooooooh fin uwes poesin mooi? Uwes ben tog ook een poesin hihihihihihi.
   Me heewe stoel is kapoet mamsie. Ikke was erdoorheen sakt 😭😭
   Maar mahammmmm, ikke mag tog wel affetoe op me ballekon om een fripse neus te haale en om sgeetjes te laate hihihihihihi.
   Ikke hau uwes 😽😽😽

 2. Hoi Lieve katerman Dorus,

  Wat lijken jullie op elkaar zeg, kan jullie amper uit elkaar houden joh.
  En wat een vet gaaf intervjeuw, nu weet ik weer wat meer over Snappy.
  En wat is ze stoer hé, dat ze de operatie van haar heup goed heeft doorstaan.
  Vind dat zo dapper en knap.
  Maar heb ook geleerd dat eets helemaal niet zo eng is als dat veel mensen denken bij katten, goed dat je dat ook ter sprake bracht Dorus.

  Pootje van Tommy!

  1. Hajooooooo oom tommy.

   Oom snappy hep een ies gwootere witte flek. En hij hep oowanje ooge en ik gwoene hihihihi. En ik ben knapper. Ommedat ik de rieporrer ben
   Pootjes 🐾🐾

   1. Hoi Dorus,

    Heb het nog eens goed bestudeerd en nu zie ik het verschil inderdaad.
    Enne……………sjullie zijn allebei knap en mooi.

    Pootje van Tommy!

   1. Lieve Doruss jij bensse de allermooiste maar Snappy die mag er ook zijn. En hij is nu al ook een z.b.k. ( seer bekensse kat). Koes op je neus. Kyana

 3. Hoi Dorus
  Dat is inderdaad een ferrek goet innerfjiew!!!!!
  Gelukkig maar dat het zo goed met Snappy gaat……daar zijn we echt blij mee!!!!! Hij is toch wel een echte kanjer na wat hij mee gemaakt heeft!!!!

  Wij vinden jou roze stoel toch wel heel mooi Dorus!!! Hij past zo goed bij jou zwarte kleur…..echt heel mooi!!!! Dan komt jou kleur echt heel mooi tot zijn recht!!!

  Dikke knuffel van ons allemaal
  😽😽😽😽😽😽🐔🐔😘

  1. Hajooooooooooo awwe ses en lekkere kippies.

   Oooooh dank juwwie. Gaan juwwie weer lekkere kippesoep foor me make? Sal mamsie ook lekker finne. Hihihihi.

   Ikke fin roose stom!!! Egstom!!!
   Pootjes 🐾🐾

   1. Hoi Dorus
    Hier Pippie en Dotje, wij zijn gisteren al tooooktoktok met de toktoksoep begonnen!!!
    Dus hij komt er snel aan!!!
    Toktoktoktoooookkkkkk

 4. Hoi lieve Dorus,

  Wat een mooi interview met Snappy. Hij heeft ook veel meegemaakt zeg!! Zere heupje, tijdje apart in een appartement wonen. Dat is ook heftig hoor. Gelukkig is Snappy nu weer beter en heeft hij geen pijn.

  En jee, wat lijken jullie op elkaar. Handig dat jij de microfoon hebt.

  Knuffeltjes Binti & Zooka

  1. Hajoooooooooo tantes.

   Oooooooooh uwes sat ook inne gefangenis effe tog bij de dokker. Maar nu ben uwes weer thuis!!! En uwes kun bijna weer een maraton woope hihihihi.
   Pootjes 🐾🐾

 5. Heeee lieve grotejongenszwartepantersiejemees die ook sterrieporter is!, wat een keigaaf intervjoew heb je weer gemaakt, nau weet ik weer wat meer over Snappy, ik wist van de ooperaatsie, maar ik wist niet eens hoe hij er uit zag!, terwijl het zo een knappe zwarte katerman met wat wit is, dat zijn altijd knappe jongens toch 😸?!, zooo heee wat fijn dat Snappy nau weer goed kan lopen en alles weer mag, gelukkig maar!, zo een grote kooi lijkt mij niks aan, dan is het toch veel fijner als je lekker oferal kan lopen waar je wilt, en wat een goede fraagen hebben je mamsie en je Oopa ook gemaakt!, eeten is belangrijk vind ik, daar wil ik altijd wel over leesen!, en Door: echte jongens finden rose prima!, echt waar, dat weet ik toefallig omdat ik allemaal rose deekentjes heb, en dat zijn hele fijne deekentjes!, heeeeeeeeel veel lieve kopjes voor jau en je mensen, ze zijn van je poomsie!!!, ik heb op je balkon een grote zak frietjes neergezet, en een megagrote hamburger, en ook een milkiesjeek!, het zit in een tas waarop staat TOOMAATENPLANTJES!!

  1. Hajooooooooooooooo poomsie.

   Ikke fin roose nies!!!! Das een meisjeskweur!!! Mij jiekie en ik finne annewe kweure mooi hihihihi.
   Ikke (haphap) hep de fjietjes gefin!! En de milkie(slurp)sjeek was errug wekker hihihihihi.
   Wij swarrete katte sijn altijt de mooise hihihihihi. Maar ikke ben tog net ies mooier tog dan oom snappy? Tog? Hihihihihihi
   Ikke hep een dwoon naar uwes laate fliege. Met een doos fol pigmeks in sauws. Er staa twwedehansspulle op de doos hihihihihi
   Pootjes 🐾🐾

   1. jij bent de allerknapste zwarte katermans Door, en daarna Snappy en ik!!, je poomsie!!

 6. Meow Snappy,

  Wat leuk om meer over jou te weten te komen. Heb je nog vacht over? Dorus heeft echt het hemd van je purrachtige zwarte lijf gevraagd.

  Koppie van Japie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *