Tag Archives: meisjesnaam

kater Dorus over: als je een meisjesnaam hebt

meisjesnaam

Hajoooo.  Ikke ben er weer. Poink poink poink.  Fandaag gaa ik het hebbe oofer namen.  Jullie kenne allemaal mijn naam. Dorus.

Meisjes

Maar dat was niet mijn eerse naam.
Mijn mense dachte datte Poppy en ikke eers meisjes waren. Dus kjege we meidenamen.  Poppy en Doortje. We zeide ook steeds… joehoeee we sjijn joggies!! Maar nee.
Niemant luiserte. Sellufs jullie niet. Maar dat kwam door frauw. Die gaf jullie fauwte info.
Toene we naar tante Floor ginge was sei ook eineluk de enigse die luisterde naar ons.
meisjesnaamSe sei tege mijn mense weet jullie seekur datte jullie meisies heppe?

Mijn mense kjege sowat een sjok.
S J O K
Eggiewaar. Dus tante Floor froeg wat foor andere naam ze hatte foor mij. Weet jullie wat se seide? Nies!! Eg nies!! Isse dat niet errug?
Dus kwam tante Floor met dat wor dus Dorus. Tante Floor sei oofer Poppy dat wor dan Popeye? Toen sei frauw dat Poppy een weukere naam sauw sijn foor hem. Se von Popeye nies.  Dus Poppy bleef zijn naampie hauwe.  Maar het ergse kwam nog. Ik sjaamde me er voor.

Pooriepoor

Toene we in de wagkaamer tejug kwaame sate alle assidingessen te laggen. Niet gemeen lagge maar tog ook wel een beetje. Ikke was een joggie mette meidenaampie. Of eigeluk niet meer.   Se seide dat dit wel eens faakur voor kwam.
Maar ik heet dus Dorus. D O R U S! En niet Pooriepoor sowals frauw mij altijt woept!
Toen ikke operaasie hat gehat zei man Dorusje en frauw dus Pooriepoor toene se me kwaam haale. Ikke ging gelijk sitte. Ikke sjiep naameluk nog onner dekentje.

Rijm

Nau evve ies bejangerijks!!
Jullie weet… Sintjekwaas komme er aan.
Sien jullie hem al staan?
Mijn mense heppe feel kadoos in huis
Foor de diertjes sjonder thuis.
Kluifies en bjikkies foor hont en kat
Sjofeel heppe ik nog nooit gehat.
Maar hette is foor het goete doel
En dat geefe mij een goet gefoel.

Dit was het foor deze week.   Ik sluit af met een dikke koes .  Foor MammaLoes.
Toedeledokie