Tag Archives: Door en Pop

Pop en Door stellen zich voor

Door en Pop
Door

Hallo ie-der-een.  Wij sein Pop en Door.  Twee zwarte Ammerdamse katurs met knikkurs.  Ons mens kun onz nie uitekaar hau.

Wei sein agt week auwt enne stoer.

Spinne

Wei word opvoed door MammaLoes en wei geef haar ieder keer een dik koes.
Wei sijn op de boererei geboor. In Ossedorp.
De eerste paar daag waar we nog bang voor alles, maar daar hep vrouw ons oofer geholp.  Want nau moog ze ons optil doen en dan gaan wuh spinne seg.
We word ook iedere dach gekamt, want wuh hep huisdiertjes bahhjeukjeukkrabbel. En we bedank haar door poepies te laat. En die  stink!!

Ballies

Eerst dagt ze hier dat wuh meisies waar. Dus kreeg we de naamen Poppy en Doortje.
Leuk hè?
Tot we gisturen naar Mefrauw dokter Floor moest. Ze deet iets ergs. Ze tilte ons staart op en sei weetuh jullie sekur dat het een meisie is? Se sei ik hep hier ballies in hant!! Nou… de mensen hun bek fiel opuh. We hoort oooh. En toen zei Mevrauw Floor dat isse Dorus dus. Nau, toen wooge ze mij dus en ik wasse choet op wicht.
Toen kwam Pop. Nau, weer een sjok
S j o k
S j o k.
Ook hij isse jonge met knikkers.
MammaLoes wasse in diepe s j o k.
Nadat we haar een koesje gaaf trok we haar er uit. Ze sei dat ze ons gember neutraaaal gaat opvoet. Gember neutraaal. Datte we de meisies met repekt gaan be-hand-elen. Datte se geen tjikkies sein.

Sterruk

Pop en Door
Pop

Nau gebeurt er, nadatte klaar waar bij Mevrouw Floor iets ergs. Ze saat allemaal te lach. Omdatte we kaaturs sein met
meidnaampies. En opeens kwam Mevrouw Cynthia er aangeloop. We waar alweer in ons reiskooi, klaar om naar huis te gaan, en sei opent onz kooi. En graai graai, we zaat in haar handen. Oooh.
Ze vont ons mooi. En ze sei dat boerdereikatjes heeel sterruk sein. Ooh fandaar dat Poppy nu Popeye heet.
Wei moet oof fier week terugkoom voor het laast prikje. En dan in Noofember want dan gaan we knikkeren. Daar ferheug we ons op.
Wij sluit nu af met een dik ke koes foor MammaLoes

Pop en Door