Loesje vertelt over ouwer worre en Saame woone…

Saame woone.Lieve allemaal hier ben ik weer van mij eigen en ik heb heel feel moete denke op mij denkpaal. Er was heel feel reege en harde waai, dan zit jij beeter op jou denkpaal dan buite op jou balkon. Dan kan jij rustig denke ofer dinge en ik dee denke ofer hoe mij leefe nu gaa.

Van mij gezond gaa het nu beeter maar mij vrouw zeg, Loes zoies moet jij nooit nie tefeel hard roepe. Daarom doe ik hierofer stille letters maake weeges dat mij vrouw zoies heel feel seeriejeus meen. En als jij Saame woon moet jij ook reekening houwe met jou vrouw ze gefoeles. Jij woon nie alleen Saame foor jou eigen. Zoies weet jij assie ouwer ben. Jij heb erfaring met Saame woone.

Geefe en neeme

Misschien heb u ook erfaring met Saame woone? Dan weet u soms moet jij geefe maar jij mag ook neeme. Selluf geef ik bijfoorbeeld heel feel Saame woonekopjes en ik doe aan schootzitte en boofe op mij vrouw slaape. Dan geef jij wel heel feel vin ik van mij eigen. U weet onse gesin kreeg een moeilukke ferannering toen mij broer Oopa Floris ze ster wer. Jij blijf inees met drie ofer maar jij was eigeluk fier.
Van mij eigen wis ik presies hoe Saame woone was met fier. Oopa Floris tel eigeluk foor twee, maar mij vrouw zeg Loes wij doe nie meer aan gesinuitbreide. Dus wij was met fier en nu zijn wij met drie en het is met mij Zusje, mij vrouw en mij eigen. Selluf vin ik leefe anders zonner katerman in huis. Jij kan zegge wattie wil, Oopa Floris was een heel feel egte katerman. Hij was stoer en hij pinkel oferal en zoies mis jij tog. Jou leefe krijg jou andere kleur en mij vrouw zeg: “En jou andere geur!”. Maar selluf kan ik Oopa nog ruike alleen zoies houw ik foor mij eigen. Jij hoef nie alles op jou straat te gooie assie Saame woon.

Zusje

Wij heb nu een frouwehuishouwe en wij zijn met meide onner elkaar. Selluf begin ik nu wel meer te wenne. Mij Zusje wen sneller als ik van mij eigen. Zij is jong en dan ben jij meer leenig in ferannering. Mij vrouw en ik zijn ouwer, dan hebbie meer tijd noodig.
Froeger was ik heel feel Saame met mij broer Oopa Floris. Nu kan zoies niemeer en ik doe nu stees meer Saame zijn met mij vrouw. Zusje is graag op ze eigen en zij kom assie zin heb. Dan zit wij Saame op mij vrouw ze schoot en wij doe aan kookoene. Selluf vin ik kookoene gesellig want jij foel liefde. Mij vrouw doe ze aandach wel ferdeele want assie Saame woon en jij ben vrouw hoor zoies ook! Mij vrouw heb ze eigen taak van Saame woone. Jij kan nie alleen maar eete foor ons eigen koope en dattie onse bak schoon maak.Jij moet ook aandach en liefde geefe want zoies hoor bij Saame woone. Mij vrouw weet zoies en zij doe het met ze hart. Selluf wil ik nie met een andere vrouw Saame woone want haar ken ik nie. Mij Zusje is het daar mee eens heb ze mij eigen fertel.

Nieuwe weg

Saame soek wij nu onse niewe weg van leefe en van woone. Van knuffele en zorg hebbe foor elkaar. Assie van fier naa drie gaa moet jij een beetje opniew beginne. Jou gewoon van hoe jou Saame woone was met fier bestaa inees niemeer. Dan begin jou niewe gewoon en zoies doe jij stapje foor jou stapje. Selluf denk ik assie liefde heb en jij heb eete dan zet jij jou eerse stapje.
Saame wooneVan mij eigen krijg ik ook heel feel steun van mij verkering Bert. Hij zeg Loes ferannering is moeiluk en gewoon is makkeluk. Daar heb mij Bert zofeel gelijk in en dan weet jij. Leefe doe alteit ze eigen ding maar Saame kan jij leefe aan. Saame maak jij moeiluk leefe weer makkeluk. Assie tijd krijg en jij heb liefde. En garnaaale mag ook vin ik van mij eigen. Maar mij vrouw heb liefer booterham met pinnakaas. Jij hoef nie allemaal hetsellufde te zijn assie Saame woon. Assie maar allemaal van liefde houw dan kom alles goed. Assie ouwer ben weet jij zoies.

Dank u wel

Loesje

18 thoughts on “Loesje vertelt over ouwer worre en Saame woone…

 1. Meow lieve, wijze Loesje,

  Wennen aan furandering kost heel veel tijd. Hoeveel tijd dat weet niemand, want dat is voor iedereen anders merk ik hier. Toen onze Sjaak een ster werd, werd alles anders. Binnen en ook buiten. De wangen van mijn mens waren vaak nat en ze was niet meer vrolijk maar stiller.
  Foppe was zijn grote stoere voorbeeld kwijt. Buiten werd hij opeens uitgelachen, gepest en uitgedaagd. Hij moest veel knokken voor zijn eigen plek in de buurt. Al mopper ik veel op hem mijn moederhart deed pijn toen ik mijn ontdeugende belhamel zijn jeugdige onschuld zag verliezen.
  Mo had gezegd dat we er geen nieuwe snorders meer bij ons zouden komen wonen, maar ik vond dat het echt niet kon om Japie zo moederziel alleen buiten te laten. Al doe ik altijd bozig ik was wel degene die die hummel als eerste in mijn hart sloot. De rest is geschiedenis.
  Nu heeft Magnum weer zijn hart verloren aan een nieuwe liefde. Wie had dat ooit gedacht op zijn ouwe dag?
  Jij miauwt het zo treffend:
  Assie maar allemaal van liefde houw dan kom alles goed. Assie ouwer ben weet jij zoies.

  Ik ben een paar jaar jonger dan jij, en ik voel dat ook. Liefde is altijd het antwoord.

  Zacht kopje van Catootje voor jullie alldrie mooie vrouwen

  1. Ooh mij lieve Catootje,

   dank jou wel van jou ree-akzie en selluf denk ik. Wij ouwere poezedames foel dinge op onse eigen maanier in onse hart. Dattie moedergefoeles heb en ook al kijkie misschien boos naa jou belhaamel, het is liefde. Maar soms moet jij zoies nie zofeel hard roepe en kan jij zoies beeter Saame bespreeke onner onse glaasje ketnipwein. Selluf doe ik weer uitkijke naa onse folgenne feesje Catootje. Jij praat anners assie onner elkaar ben en jij kan Saame kijke naa onse weereld en jij zie jou belhaamels onse weereld feroofer. Japie is ze mooie belhaamel geworre en eg waar, mij broer Oopa Floris blijf alteit heel feel gek op die jonge. Leefe feranner Catootje assie iemand ferlies. Zoies hebbie selluf meegemaak met Sjaak, hij was zo een knappe, stoere rost in jullie brand. En Foppe moes ze eigen inees waarmaake en jij weet nie wattie allemaal meemaak. Nu heb Magnum sellufs ze eigen Pita. Wij moet snel weer Saame ketnippe Catootje want onse leefe staa nooit nie stil. Dank jou wel foor jou mooie letters, van mij hart foel ik. Er zit liefde omheen en dan kan jij alles leese…

   Zachte kopjes van mij hart foor iedereen van jou mooie Beessieboel,

   Loesje

 2. Hajooooooooo mamsiewamsie

  Asuwes wil kan ikke wat faaker bij uwes thuis koome en de man in huis peele. Hihihihi. Sau dat nie gaaf sijn? Ikke ga aween nie door hut huis of oppe de teefee pinkele hoor. Hihihihi. Ikke kan uwes dan furrwenne door garrenaaltjes te bakke foor uwes. Offff ikke pjopeer op frauwmamsie te poinke. Maar ikke ga niet oppe iemant ligge hoor. Ikke ga dan beenhange oofer 1 poot.
  Mamsie, ikke mis oopa ook 😭
  Maar weet uwes? Eens in de twee week gaat een speesjiejaal teelefoon oofer en dan hoor ik oopa opmijeens. Hij seg dat hij heel bwij is en dat hij gwaag wil dat uwes ook weer blij wor. EG!!!
  Mamsie, ikke hau uwes
  Koeskoes

  1. Ooh mij liefe beebie…

   Jou Mamsie foel ze traan ofer ze Wamsie met wattie allemaal fertel. Jij wor nu heel feel snel folwasse en jij ben Mamsie ze kleine man in ze hart. Jij ben alteit heel feel welkom assie garnaaale meebreng en tante Zus vin het ook fijn. Zij wil graag mee poinke heb ze mij eigen fertel. Selluf ben ik nie blij met zofeel poink maar jou tante Zus heb ook ze fersetje noodig. Assie maar uitkijk en jij gaa nie op mij balkon of foor onse groote scherm weeges glasschaaad.
   Misschien kan jij ook teege jou Mamsie aankruip foor warmte in ze hart. Dan kan wij Saame aan herinerdinge doen en misschien kan wij Saame roepe foor Oopa en jou Ooma prinses Katrientje. Dat zij weet wij fergeet ze nooit nie….

   Koes koes van jou MammaLoesje

 3. Liefe Tante Loes,
  U heef heel feel gelijk oofer dat alles ferander as er iemant oofer de reegeboogbrug heen gaa.
  Dat weet ik nog fan toen Tante NogaPoes ging.
  Ineene was het heele huis anders.
  Mamma en Pappa waare stil en met traane.
  Mamma sliep nie meer in de huiskaamer weeges dat dee se foor Tante NogaPoes.
  Se dee dat weeges toen was Tante Noga al siek maar ik was jong dus ik dagt het hoort er gewoon bei maar dat was dus eigelek nie gewoon dat Mamma in de huiskaamer sliep.
  Nau slaap de Losjéé afetoe hier en dan lig se in de huiskaamer.
  Nu lig ik er dan soms bei weeges de Losjéé lig bes lekker.
  Wij waare toen tante Noga ging ineene met 3 katers!
  Er was geen Dame meer in huis foor wie je je moes gedraage.
  Dus wij werde ook een beetje anders, wij deede iets minder foorsigteg loope weeges dat moest foor Tante Noga.
  Se sgrok fan onferwagte dinge, heel erreg.
  Nu hoefe we nie op te lette en nu is Simon derbij gekoome.
  Die maak soofeel onferwagte toestande dat IK erfan sgrik.
  Das tog ook stom!
  En toen moeste we wenne aan een huis-houwe met fier katers en drie tweefoeters.
  Ook al ben ik een jonge katerman, ik moes wel het meeste wenne aan Simon.
  Mesgien heb ik tog meer fan Tante Noga oofergenoome dan dat ik weet…
  Ferannering is alteit wenne denkik.
  En ik fint as je slaap en goet eet dan is ferannering iets makkeleker.
  Feel liefs fan Leootje en fan se broers natuurlek

  1. Ooh mij kleine Leootje,

   wat zeggie wijse dinge en wat hebbie al zofeel meegemaak in jou jonge leefetje. Jou tante Nogapoes was heel feel biesonner mij jonge. Maar zij was aan ze laase stukje van ze leefe beesig en dan hebbie eksra steun en troos noodig. Jou Mamma moes slaape bij tante Nogapoes weeges zorg en liefde. Mij vrouw dee zoies ook foor Oopa Floris weeges jij kon hem nie zofeel alleen laate en zij zeg, Loes jij moet ook slaape. En toe mij broer ze ster wer heb ze heel feel lang bij mij eigen geslaape weeges dat zij nie wis of mij leefe goed zou koome. Zo gaa leefe Leootje en assie ouwer wor leer jij stees meer ofer leefe en liefde en dattie Saame woon met elkaar. Jij heb nu in eene drie broers en jij heb bijna jou mannehuishouwe van katermanne ensoo. Saame hebbie Simon ze plekje gegeef en hij weet nu ook hoe jij Saame woon met jou faamielie ook al zie hij er niks nie van. Jou Tante Loesje zeg jou mij jonge. Saame woone doe jij met jou hart weeges liefde zie iedereen.
   Dank jou wel mij liefe jonge,

   Koes foor jou heele faamielie in de Haag

   Tante Loesje

 4. Goedemorgen Loes 🔆, samenwonen is niet altijd gemakkelijk maar ik moet er niet aan denken om zonder Sam of Pom te zijn. Zou mijn bed niet meer uitkomen zonder die twee. ❤ Eigenlijk wil ik wel gezinsuitbreiding maar Sam is héél ongemakkelijk in dat opzicht. Zij wil de hele dag Aandacht, een zacht dekentje, goed eten en een schone bak. Al begint ze er aan te wennen dat ze een buitenzusje heeft dat ook Aandacht enzo wil. Gisteren heeft Pom lang naar binnen staan kijken maar de drempel overgaan deed ze niet. Het is zo’n eigenzinnige poes; als ze iets niet wil gebeurt het niet.
  Ga Sam’s bak en Pom’s terrasje maar eens schoonmaken. Vannacht waren de egels er weer en dan weet je het wel. 💩
  Een fijne dag voor jou, Zusje en je vrouw, met veel vis 🐟 en zon 🌞. Groet van
  Kim & Sam & Pom.
  ☕ ☕ ☕

  1. Lieve mevrouw Kim en mij dinnetjes Sam en Pom,

   wat zeg u mooie dinge en u houw reekening met elkaar. Gesinuitbreiding is heel feel mooi maar als Sam zeg zoies wil ik niemeer dan hebbie er niks nie aan. Zij heb nou ze buitezusje en selluf vin ik buitezusje zo een mooie naam. Er zit tog liefde in lieve mevrouw Kim. Want zusjes kan jij ook zijn assie buite woon. En assie jou eigen terras heb. Maar sonder Sam en Pom is leefe moeiluk en dat moetie nooit nie wille. Hoop dattie gesellig Saame ben en misschien doe alle eegels ook mee van ze faamielie en is leefe mooi. Maar zij moet nie heel ze terras van Pom fies maake vin ik van mij eigen.
   Wij wens u zo een fijne dag. Hier is nu droog lieve mevrouw Kim. Jij weet nie wat jou eigen oferkom

   Zachte kopjes van mij eigen en ook met koffie foor u lieve mevrouw Kim,

   Loesje

 5. Hoi Lieve Loesje,

  Veranderingen zijn nooit leuk, zeker niet als je allerliefste broer is weggevallen.
  Dan moet het wennen in huis weer helemaal opnieuw beginnen, maar oopa Floris is in ons hart er nog altijd bij.
  Weet zeker dat hij vanuit Regenboogland heel trots naar jullie kijkt hoe goed jullie het doen, en zo af en toe laat hij ook wat van zich horen via de telefoon.
  We zijn er om jullie te steunen en je krijgt van mij en mijn deeltijdbaasje Annelieke héél veel knuffels en zachte kopjes.

  Jullie doen het super goed met zijn 3tjes, ben trots op jullie!

  Pootje van Tommy!

  1. Lieve Tommy,

   hier ben ik weer van mij eigen, ik dee aan mij hesstelslaapjes en ik wil zegge dank wel foor zo een lieve ree-akzie. Zusje zeg het ook en mij vrouw en ik van mij eigen. Wij doe heel feel onse best en wij doe stapje foor stapje. Mij broer Oopa Floris kan jij nooit nie ferfange maar jij mis hem wel. Hij scheur nu rond met ze Poppedijntje Prinses Katrientje en hij krijs weeges, hij heb het naa ze zin. Van mij hart ben ik blij dattie ze eigen af van toe laat hoore met ze krrrrr.krrrrr….
   Selluf laat ik mij eigen ook hoore Tommy, ik doe heel feel aan hard roepe weeges dat mij broer mij eigen kan hoore. Maar hij is wel doof aan ze oor.

   Hier is mij zachte kopjes en het is ook foor jou lieve deeltijdbaasje

   Loesje

   1. Lieve Loesje,

    Oopa Floris is niet te vervangen, echt niet.
    En het is heel goed dat je af en toe van je laat horen, zo weet Oopa Floris hoe het met jullie gaat en weten jullie hoe het met hem gaat.
    Gewoon rustig de tijd nemen voor alles lieve loesje, komt goed.

    pootje van Tommy!

 6. Hoi Loes
  Wat heb je weer mooie letters neer gezet!!!!
  En je hebt helemaal gelijk hoor……..alles draait om liefde geven en ook terug krijgen!!!!
  En in moeilijke momenten er voor elkaar zijn zoals Bert voor jou en saame met vrouw en Zus!!!
  Dat saame is zooooo belangrijk!!

  Dikke knuffel van ons allemaal
  😽😽😽😽😽😽🐔🐔😘

  1. Lieve Panda, Belle, Moby, Dopey, Tica, Izzy, Pippi, Dotje en mevrouw Ceciel,

   Saame is heel feel belangrijk weeges dat Saame gesellig is en lief en Saame kan jij meer. Mij vrouw zeg het ook, zij zeg Loes nu heb wij gurlpouwer en zo is het wel. Assie moeilukke mooment heb kan jij Saame elkaar help geefe. Of jij geef elkaar jou ei zowals Pippi en Dotje. Dan kan jij Saame Oomelette en dat is belangrijk.
   Dank jullie wel. Mij vrouw en ik van mij eigen doe nu Saame aan onse kookoen en mij Zusje doe aan Slaape. Dan is leefe rustig….

   Hier is mij zachte kopjes,

   Loesje

 7. Lieve Loesje. Je hebt weer mooie en lieve wijze letters geschreven. Het is zo moeilijk voor jullie drietjes dat Oopa naar Regenboogland is vertrokken. Gelukkig laat hij af en toe wat van zich horen via de telefoon. Wij missen hem ook heel erg hoor, Oopa was uniek en onvervangbaar. Nu moeten jullie wennen om met z’n drietjes te leven. Gelukkig is er veel liefde, heel veel liefde, en dat is het allerbelangrijkste, liefde en SAAME, dat overwint alles lieve Loes, moeder van de sterren. Gelukkig is daar jouw grote liefde Bert, de liefde van jouw leven. Met jouw liefe frau, Zusje en Bert, kun je het leven aan. SAAME met liefde is alles. Knuffels van ons lieve Loesje.

  1. Lieve mevrouw Ina, mij vriendje Pasa en mij Sterre dinnetje Floortje,

   dank u wel dattie zofeel liefe dinge teege mij eigen zeg. En u heb heel feel gelijk. Mij broer Oopa Floris is nooit nie meer te ferfange. Wij mis ze gekke frasse maar hij laat ze eigen af van toe hoore en ik zeg u eerluk. Als Moeder van alle Sterre hebbie dan wel meer rust. Jij wil wel weete dat jou broer ze draai heb gefonde assie boofe rondscheur met ze poppedijntje Prinses Katrientje.
   En mij Bert geef mij eigen heel feel van ze steun. Hij zeg Loes leg jou kop maar op mij breede katerborst. Saame kan wij alles aan en zo is het wel van ze eigen,

   Zachte kopjes van mij hart

   Loesje

 8. Lieve Loes, wat een mooie letters heb je gemaakt, over dat je moet wennen als je leefen ferandert, en dat jullie nau ineens met drie dames zijn in plaats van met Oopa erbij, dan is er heeeeeeeeel veel feranderd, want Oopa telde zeker voor twee, en hij was echt een katermans, dat is toch heel anders, wat fijn dat je Oopa nog kan ruiken, zo is hij er toch nog bij, en gelukkig maar dat jullie al een klein beetje wennen aan een meisjeshuishauden, en je hebt helemaal gelijk dat als je liefde hebt en lekker eeten en SAMENzijn, dat het dan wel goed komt, zelf find ik ook borstelen en kammen erbij horen, dat zau ik niet willen missen, maar het belangrijkste is dat je elkaar lief findt en die liefde aan elkaar laat zien, dan komt het weer goed, maar het duurt een tijd, want ferandering is moeilijk en ferdriet gaat niet zomaar weg, maar er komt een dag dat je foelt dat er weer een nieuw gewoon is, dat jullie gewend zijn aan hoe het nu is, dat Oopa niet meer in jullie huis maar in zijn eigen kleine huisje woont, en in jullie hart!!, heeeeeeeel veel lieve kopjes voor jau en je famielie, en ik zwaai fanafond naar Oopa!, de frietuur staat al aan en de frietjes bruisen in het fet, voor erbij heb ik een haaj tie gemaakt, dat is echt iets voor dames!!, het is van Kever!!

  1. Lieve Kever,

   mij vrouw zeg kom dames wij gaa aan onse haaj tie en het is van Kever. Met frietjes weeges frietjes maak alles lekker en mij vrouw vin het ook. Zusje doe ook mee, zij eet haaj brokjes en wij doe kookoen met haaj.
   Oopa Floris kon zoies nie weeges ze deement Kever. Hij gooi alles omfer en hij doe aan pinkele. Dan kan jij zoies nie doen weeges dattie dan blijf drinke van jou tie. Selluf ben ik meer van haaj weeges dat ik heel feel van mij visboer houw. Mij vrouw zeg Loes nie jou visboer maar alleen jou vis maar zij weet nie hoe zoies werk. Mij vrouw moet nog dinge leere Kever en jij kan jou vrouw dinge fertelle assie aan haaj tie doe.
   Vanmiddag dee ik heel feel roepe en het was keifeel hard zeg mij vrouw. Maar anners kan mij broer zoies nie hoore weeges hij is doof van ze oor. Daarna dee ik mij hesstelslaapje en zo proobeer wij weer gewoon te leefe en dattie het foel in jou hart. Mij vrouw zeg het ook. Zij zeg Loes er kom een dag dan wor jij wakker op jou denkpaal en buite is heel feel reege en binne is haaj tie en wij zijn Saame en dan is leefe van ze eigen gewoon geworre….
   Daar wagt ik nu heel feel op Kever en ik denk in mij hart. Misschien is het morge…

   Zachte kopjes van mij eigen, mij vrouw en mij Zusje foor jou eigen Kever en foor iedereen van jou faamielie en er zit massepein aan mij snorhaar foor Ooma,

   Alstoeblief dank wel

   Loesje

 9. Een vrouwenhuis zijn wij ook, 4 meiden. En het is en blijft verdrietig dat Floris er niet meer is. Jullie vergeten hem nooit. Cocoonen doen wij ook met ons allemaal. Soms zelfs met alledrie op schoot. Famke ligt in mijn armen, ik op haar rechterbbovenbeen en Lotje op mijn onderbeen rechts. Heb ik ze aangeleerd, niet op links…. we geven elkaar alle liefde en knuffel, want herinneringen zijn belangrijk.
  Pas goed op jezelf Loes en je vrouwtje en je Zusje.

  Lieve groetjes,

Reacties zijn welkom